Page 27

Progetto Repubblica Ceca ITINERARI TURISTIKA

Litoměřice jsou prý Malá Praha Královské Litoměřice lákají turisty na historii, vinařství a cykloturistiku Královské město Litoměřice, jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých měst, se nachází na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné oblasti Českého středohoří. K 31. květnu 993 je listinně doložena provincie litoměřická. „Díky nespočetným věžím a věžičkám se Litoměřicím dodnes říká také Malá Praha,“ prozradil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. K zajímavostem města patří také jeho Mírové náměstí, které rozlohou cca 1,8 ha patří k největším v Čechách a svůj tvar získalo po roce 1228 za Přemysla Otakara I. „Máme druhé největší náměstí v republice a celé je vyhlášeno Městskou památkovou rezervací,“ dodal Chlupáč. Při příjezdu do města každého hosta upoutají městské hradby. Původní hradební systém byl vybudován v gotickém stylu. Byl vybaven baštami, z nichž jedna sloužila jako vězeňská kaple, dnes slouží jako restaurace. Další z dochovaných bašt byla od počátku 18. století vězením a mučírnou. Dnešní obvod hradeb je dlouhý cca 1 800 m. Jezuitská hvězdárna je nejzachovalejší částí městského opevnění i s cimbuřím. V hranolové věži byl roku 1705 zřízen vyhlídkový pavilon - "Lusthaus", zvaný "Jezuitská hvězdárna". Dominantou náměstí je stará radnice z konce 14. století, dnes je v budově umístěno okresní muzeum. V 16. století došlo k rozvoji renesančního stavitelství. Z této doby pochází nepřehlédnutelný dům „U černého orla”, ve kterém nyní sídlí luxusní hotel Salva Guarda a stejnojmenná galerie a nebo dům „Kalich” dříve nazývaný “Pod bání”, kde nyní sídlí městský úřad. Svůj název získal dům podle vyhlídkové věže v podobě kalicha. Na náměstí se ční také kostel Všech svatých s městskou věží. Kostelů mají Litoměřice hned několik, ovšem vrcholem všeho je samozřejmě katedrála sv. Štěpána na Dómském náměstí, na které se dostaneme pěšky směrem od náměstí vlevo za několik minut. Z Dómského pahorku zase vede cesta k domu „Na Vikárce“, kde roku 1836 bydlel a zemřel český básník Karel Hynek Mácha. jeho úmrtní

světnička byla upravena jako zvláštní oddělení muzea a po básníkovi pojmenovali v Litoměřicích divadlo. V jedné z bočních uliček od náměstí se nachází Galerie Ve dvoře, tzv. Gotické dvojče. Jedná se o pozdně gotický dům z konce 15. století, v patře s unikátní roubenou místností. Dómský pahorek je místem, kde se původně nacházelo na rozloze cca 6 ha knížecí a přemyslovské hradiště, které však zmizelo beze stopy. Kolem roku 1057 zde kníže Spytihněv II. založil kapitulu sv.Štěpána. Po vzniku biskupství dal roku 1655 biskup Maxmilián Rudolf Schleinitz základ k vybudování uzavřeného církevního areálu, rozkládajícího se na cca 3ha, vymezeného cca 750m dlouhou hradební zdí se třemi branami. Hlavní severní brána pochází z r.1662. V areálu se nachází katedrála sv.Štěpána, biskupská rezidence, kapitulní konzistoř, nové probošství a kanovnické domky Litoměřice jsou bývalým královským městem. Hrad zde vznikl zřejmě již ve 2. polovině 13. století, za Přemysla Otakara II. Později byl přestavěn (před r.1359) a začleněn do nového pásu hradeb. Císař římský a král český Karel IV. pobýval v Litoměřicích celkem třikrát - v roce 1355, 1359 a 1369. Při jednom ze svých pobytů podepsal darovací listinu, ve které věnoval vrch Radobýl městu pod podmínkou, že toto na jeho svazích zřídí vinice. A od té doby je vinařství na Litoměřicku tradicí. Sklepy, někde i o třech podlažích, jsou propojeny sítí chodeb. Svou délkou cca 3 km patří k nejdelším v Čechách. Část tohoto podzemí, v délce 366 m, je zpřístupněna ve formě lapidária Okresního vlastivědného muzea. Podvečerní procházka po historických parkánech patří neodmyslitelně k poznání města. Zdejším lákadlem je kromě cykloturistiky samozřejmě vinařství. Vždy na jaře se zde konají tzv. Vinařské Litoměřice prodejní výstav vín, ale i přes rok můžete využít ochutnávky vín, prohlídky sklepů a posezení s hudbou ve Velké Dominikánské, kde se nachází Klášterní vinné sklepy. Zájem je také o dílnu ručního papíru v téže ulici, kde si můžete výrobky nejen zakoupit, ale zkusit si i sami papír vyrobit. A pokud chcete prohlídku i s výkladem, pak Městské informační centrum nabízí od dubna do října průvodcovskou službu městem, která trvá cca 1,5 hodiny.

37

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Advertisement