Page 24

Progetto Repubblica Ceca RC IN ITALIA ČR V ITÁLII

A Vaclav Havel il premio internazionale "Fondazione Colombo" di Luca Carrano C'era il gotha del mondo politico meneghino, ma anche molti esponenti del mondo della cultura, in occasione della consegna del premio della Fondazione Vittorino Colombo, quest'anno assegnato a Vaclav Havel. Il Premio, istituito nel 1997 per ricordare la figura di Vittorino Colombo, già Presidente del Senato della Repubblica Italiana e più volte ministro, è assegnato ogni anno ad un personaggio di livello internazionale che abbia contribuito allo studio ed alla diffusione dei valori autentici della politica diretta alla solidarietà ed alla collaborazione fra i popoli e consiste in un’opera originale in bronzo dello scultore franco–austriaco Harry Rosenthal e di una somma in denaro di 5.200 Euro. La premiazione, svoltasi a Villa Campello di Albiate, in Brianza, ha visto impegnata una giuria di prestigio, Un momento conviviale durante la visita dei coniugi Havel in Italia composta, oltre che dal Presidente della fondazione, Angelo Caloia, e da Tina Colombo in rappresentanza della famiglia del senatore scomparso, da Cesare Romiti, Eugenio Corti, Lorenzo Ornaghi, Aldo Zelioli e Franco Cajani. componente della vita quotidiana di milioni di cittadini), avendo il coraggio La motivazione ufficiale del premio non lascia dubbi sui meriti di Havel e del di lottare per un futuro diverso". Parole apprezzate da Havel, che nel corso del suo intervento ha spaziato sui suo impegno politico: "Per tutta la sua vita, nelle sue opere teatrali,nelle principali temi politici europei e in particolare sue raccolte poetiche ha espresso un anelito straordinario alla libertà, al rispetto dei diritti L'ex "presidente drammaturgo" premiato sulla necessaria convivenza tra i popoli del umani, all’alta considerazione dell’uomo e a Milano in virtu' dei suoi meriti politici Vecchio Continente e la nuova immigrazione del Terzo Mondo. "Spero che l'umanità possa della sua dignità. In un’epoca di pensiero arrivare ad un accordo minimo che consenta una convivenza pacifica senza debole e di relativismo strisciante Havel ha dimostrato quanto il coraggio dover passare attraverso una tragedia mondiale". Per quanto riguarda l'UE, delle proprie idee, delle proprie convinzioni e delle proprie azioni riesca a Havel ha sottolineato che benché la Rep. Ceca sia un'entità piccola, può cambiare e a rendere migliore il nostro mondo. Nei rigori della dittatura dare il suo contributo: "Abbiamo vissuto a lungo in un regime totalitario, cecoslovacca e negli anni “della grigia quotidianità totalitario-comunista” certamente il più organizzato e pervasivo, e quindi possiamo vigilare perché egli fu sempre ostacolato, relegato ai margini della società e della vita certe situazioni non si ripetano". lavorativa e più volte costretto al carcere. Purtuttavia mantenne sempre dignità e coerenza sfidando la paura (una paura accettata quale

Václav Havel dostal mezinárodní cenu Nadace Colomba touhu po svobodě, po respektování lidských prav, po vysoké úctě k člověku a Předání ceny Nadace Vittorina Colomba, která byla letos udělena Václavu jeho důstojnosti. V době tzv. "oslabeného myšlení" a vtíravého relativismu Havlovi, se zúčastnila smetánka milánského politického světa i mnoho Havel dokázal, nakolik může odvaha vlastního názoru, vlastního přesvědčení představitelů kulturního života. a vlastních činů změnit a zlepšit náš svět. Pod knutou československé Cena, založená v roce 1997 na paměť Vittorina Colomba, bývalého předsedy diktatury a v letech „šedivé totalitně-komunistické každodennosti“ byl vždy Senátu Italské republiky a ministra několika italských vlád, je každoročně bojkotován, odsouván na okraj společnosti a udělována osobnosti mezinárodní úrovně, která pracovního života a několikrát vězněn. Přes to přispěla ke studiu a rozšíření autentických Bývalý „prezident dramatik“ byl hodnot politiky zaměřené na solidaritu a vyznamenán za své politické zásluhy vše si vždy zachoval důstojnost a důslednost, nepodléhal strachu (strachu, který vnímal jako spolupráci mezi národy a spočívá v originálním součást každodenního života miliónů obyvatel) a bronzovém díle francouzsko-rakouského měl odvahu bojovat za jinou budoucnost."Byla to slova, která Václav Havel sochaře Harryho Rosenthala a v peněžní částce ve výši 5 200 Eur. ocenil. Ve své řeči bývalý prezident pohovořil o hlavních evropských politických Slavnostního předání, které se odehrálo ve Villa Campello v Albiate, oblast tématech a zejména o nutném spolužití národů starého kontinentu a nových Brianzy, se zúčastnili členové prestižní poroty, již kromě předsedy nadace přistěhovalců z třetího světa. „Doufám, že lidstvo dospěje alespoň k základní Angela Caloia a Tiny Colombo, kteří zastupovali rodinu zesnulého senátora, dohodě, která umožní mírové spolužití, aniž by došlo k světové tragédii. Co se tvořili Cesare Romiti, Eugenio Corti, Lorenzo Ornaghi, Aldo Zelioli a Franco týče EU, Havel zdůraznil, že ačkoliv je Česká republika malým subjektem, Cajani. může i ona EU něčím přispět: „My jsme dlouhodobě žili v totalitním systému, Oficiální odůvodnění ceny neponechává prostor pochybnostem ohledně jistě v tom nejlépe organizovaném a vše prostupujícím, a tedy můžeme Havlových zásluh a jeho politické angažovanosti: „Celý svůj život ve svých dohlédnout na to, aby se jisté situace neopakovaly.“ divadelních dílech i ve svých básnických sbírkách, vyjadřoval mimořádnou

34

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Advertisement