Page 19

Progetto Repubblica Ceca HIGH TECH HIGH TECH

L’era della domotica si apre anche in Repubblica Ceca Vincenzo De Blasio, Bticino Repubblica Ceca Proprio in questo periodo è in via di realizzazione presso il “Building Center EDEN 3000” di Brno una “Casa Intelligente tipo” - dotata del sistema digitale integrale My Home Bticino –, che sarà presentata la prossima primavera dal 25. – 29.4.2006 in concomintanza con l’apertura nella città morava della Fiera delle Costruzioni (www.ibf.cz) . Si tratta anche questo di un chiaro segnale dell’elevato grado di attenzione di cui gode attualmente in Repubblica Ceca il tema della automazione domestica. I visitatori della Casa Intelligente di Brno potranno ammirare le potenzialità di questa tecnologia che, attraverso un insieme di soluzioni integrate, riunisce per la prima volta la forza dell’energia elettrica con l’intelligenza del flusso dei dati elettronici, consentendo di realizzare funzioni di automazione e controllo sino a poco tempo fa impensabili con i componenti elettrodomestici tradizionali. Un sistema in grado di dare alla casa enormi vantaggi, in termini di sicurezza, comfort e risparmio. Con un unico interruttore si ha la possibilta’ di accendere o spegnere contemporaneamente le luci di ambienti diversi, abbassare simultaneamente o separatamente le tapparelle della casa, attivare il riscaldamento, gestire contemporaneamente antifurto, sistemi di allarmi, videocontrollo, regolare il clima, la luce, i suoni, ottimizzare i consumi di energia elettrica. L’attuale sviluppo senza precedenti della domanda finale (Housing Constuction in Czech Republic) unitamente alla crescita del tenore di vita dei cechi, fanno chiaramente intravedere ampie prospettive di crescita in questo paese del settore della domotica (neologismo francese, domotique, che coniuga l’etimo latino domus con il vocabolo informatique). Per meglio chiarire le potezialità del mercato ceco si considerino le 15 mila

family house avviate all’inizio del 2005 e le ben 71 mila complessivamente in costruzione, per un totale su tutto il territorio nazionale di 86.000 unità,target di riferimento per l’automazione domestica. Sono cifre che, sebbene generiche, rendono comunque l’idea di quanto quello ceco sia ormai un mercato “pronto”, in considerazione anche della nota capacità di questo paese, soprattutto delle sue giovani generazioni,di accettare le novità e il cambiamento nel settore tecnologico. A rendere ancora più prevedibile il positivo approccio della popolazione ceca è poi il fatto che il sistema My Home Bticino costituisce un esempio, tipicamente italiano, di come la qualità della tecnolgia possa riuscire a coniugarsi con la bellezza del design. Per maggiori informazioni sui prodotti Bticino in Rep. Ceca consulta il sito www.bticino.cz oppure chiama al nr +420 222 518 963.

Digitální éra v českých domácnostech Právě v této době probíhá v brněnském “Building Center EDEN 3000” realizace tzv. “Inteligentní domácnosti,” – vybavené integrovaným digitálním systémem My Home Bticino – která bude na jaře příštího roku, 25. – 29.4.2006, představena současně se zahájením Stavebního veletrhu v Brně (www.ibf.cz). Je to jasným signálem toho, že téma automatizace domácností se v České republice momentálně těší vysoké pozornosti. Ti, kdo Inteligentní domácnost v Brně navštíví, budou moci obdivovat možnosti technologie, která vzájemně integrovanými řešeními poprvé spojí sílu elektrické energie s inteligencí toku elektronických dat a umožní tak průběh automatických a kontrolních funkcí, jež byly donedávna s běžnými částmi domácích elektrospotřebičů zcela nemyslitelné. Systém přináší domácnostem obrovské výhody, pokud jde o bezpečnost, pohodlí a úspornost. Jediným vypínačem je možné v různých místnostech zároveň rozsvěcet a zhasínat světla, současně či nezávisle na sobě stahovat rolety, zapínat topení, řídit bezpečnostní systém, alarmy, kamerový systém a zároveň regulovat teplotu, intenzitu osvětlení, zvuk, optimalizovat spotřebu elektrické energie. Současný vývoj poptávky, která dosud nemá obdoby (Housing Construction in the Czech Republic), dává u nás společně se životní

28

úrovní Čechů jasně tušit široké perspektivy růstu, pokud jde o sektor automatického řízení domácích elektrospotřebičů (francouzský neologismus domotique je spojením latinského slova domus s výrazem informatique). Abychom potenciál českého trhu vystihli lépe, jedná se o 15 tisíc rodinných domů spuštěných začátkem roku 2005 a dalších 71 tisíc, které jsou ve výstavbě. Na celém území je to 86.000 bytových jednotek, na něž se automatické řízení domácích spotřebičů vztahuje. Ať už jsou tato čísla jakkoli zobecňující, dávají nahlédnout nakolik je již český trh “připraven,” vezme-li se v úvahu známá zdejší schopnost především mladých generací a jejich přijímání technologických novinek a změn. Předvídatelnost pozitivního přístupu české populace navíc umocňuje fakt, že systém My Home Bticino je typicky italským příkladem toho, jak lze skloubit technologickou vyspělost a krásu designu. Bližší informace o produktech Bticino v České republice naleznete na internetové stránce www.bticino.cz nebo na tel.: 420 222 518 963

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you