Page 12

Progetto Repubblica Ceca INTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNACIONALIZACE

continua da pag. 15 programma. La proposta di CAMIC è stata accolta con grande interesse dagli Amministratori della Regione di Olomouc, che ne hanno compreso il contenuto innovativo in quanto autentico programma di collaborazione, e non semplice interesse alla realizzazione di insediamenti produttivi che, seppure favoriscono la crescita occupazionale della zona, non aiutano in alcun modo il formarsi di un’autentico tessuto di PMI espressione della comunità locale. La scaletta temporale prevede la redazione dello studio di fattibilità entro la fine dell’anno corrente, con la speranza di avere positive risposte dall’Unione Europea entro la primavera del 2006. Se lo studio verrà adeguatamente supportato e otterrà le necessarie dotazioni finanziarie, si procederà immediatamente alla redazione delle progettazioni esecutive e all’individuazione delle Imprese coinvolte nel programma, con preferenza per le aziende ad elevata tecnologia e preferibilmente operanti nei settori

Un momento dell’incontro di Olomouc metalmeccanico, biomedicale, ceramico, tessile, arredo e agroalimentare. Sarà ovviamente questa una fase molto delicata per l’attuazione del progetto, poiché è evidente come solo una corretta scelta delle aziende da insediare potrà decretarne il successo. Infatti, se l’ottenimento di risorse finanziarie è condizione essenziale per consentire di decollo dell’iniziativa, è il consolidamento e il progressivo rafforzamento delle attività insediate che garantirà nel tempo lo sviluppo imprenditoriale, economico e sociale, che ne costituisce l’obiettivo prioritario.

pokračování ze str. 15 Časový plán počítá s vypracováním studie proveditelnosti do konce letošního roku v naději, že pozitivní odpověď z Evropské unie lze očekávat do jara roku 2006. Pokud bude studie dostatečně podpořena a obdrží nutné finanční příspěvky, ihned se začne vypracovávat výkonný program a bude zahájeno hledání podniků, které budou do projektu zapojeny. Přednost budou mít firmy vybavené špičkovými technologiemi a zejména pak ty, působící v oblasti strojírenského, biologicko-lékařského, keramického, textilního,

nábytkářského a zemědělsko-potravinářského průmyslu. Půjde ovšem o velmi choulostivou fázi v realizaci projektu, neboť je zřejmé, že jeho úspěch lze založit pouze na správném výběru podniků, které v centru začnou působit. Jestliže je totiž získání finančních zdrojů podstatnou podmínkou, která umožní projekt odstartovat, pouze konsolidace a postupné posílení činnosti podniků působících v rámci centra časem zaručí podnikatelský, ekonomický a společenský rozvoj, který představuje jeho hlavní cíl.

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Advertisement