Page 1

Wielki sprawdzian. Klasa 5 szkoły podstawowej.

Agnieszka Zdunowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 ,,Pro Futuro" 01-476 Warszawa, Kaliskiego 29a

V/4

Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8

procent uczniów

7 6 5 4 3 2 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Parametry rozkładu wyników ogólnopolskich Średni ogólnopolski wynik punktowy Średni ogólnopolski wynik procentowy Liczba wyników zerowych Procent wyników maksymalnych

16.11 70% 0 1.92%

Mediana

17

Modalna

18

Odchylenie standardowe

4.21

Liczba szkół, które wzięły udział w teście

570

Liczba uczniów, którzy pisali test

13353

Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2011/2012). Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 05.05.2012 r.


Wielki sprawdzian. Klasa 5 szkoły podstawowej.

Agnieszka Zdunowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 ,,Pro Futuro" 01-476 Warszawa, Kaliskiego 29a

V/4

Wyniki w poszczególnych województwach (kolorem zaznaczono wynik województwa)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 23 Województwo

Wynik województwa

mazowieckie lubelskie świętokrzyskie śląskie podkarpackie łódzkie dolnośląskie małopolskie lubuskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie pomorskie opolskie podlaskie zachodniopomorskie

16.65 16.39 16.37 16.30 16.22 16.20 16.12 16.04 16.04 16.01 15.99 15.79 15.78 15.77 15.45 15.20

Polska

16.11

72% 71% 71% 71% 71% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 69% 67% 66%

70%

Liczba szkół

Liczba uczniów

52 37 6 73 42 30 66 38 8 40 28 50 44 30 10 16

1277 790 167 1976 886 632 1913 718 166 919 722 1084 1159 434 129 381

570

13353

Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2011/2012). Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 05.05.2012 r.


Wielki sprawdzian. Klasa 5 szkoły podstawowej.

Agnieszka Zdunowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 ,,Pro Futuro" 01-476 Warszawa, Kaliskiego 29a

V/4

Wynik szkoły na tle województwa i Polski

Średni wynik

Wynik procentowy

19.33 16.65 16.11

84% 72% 70%

Szkoła Województwo Polska

25

Średni wynik

20

19.32 16.64

16.11

Województwo

Polska

15 10 5 0

Szkoła

Rozkład średnich wyników szkół w skali staninowej (kolorem zaznaczono wynik szkoły) Stopień skali (Stanin) 9. najwyższy 8. bardzo wysoki 7. wysoki 6. wyżej średni 5. średni 4. niżej średni 3. niski 2. bardzo niski 1. najniższy

Przedziały punktowe 20.85 - 18.69 18.68 - 18.01 18.00 - 17.25 17.24 - 16.48 16.47 - 15.70 15.69 - 14.95 14.94 - 14.01 14.00 - 12.68 12.67 - 9.11

Materiał przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA (edycja 2011/2012). Raport sporządzono na podstawie danych wpisanych do dnia 05.05.2012 r.

Raport klasa 5  

Raport klasa 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you