Page 1

Język francuski/włoski

Prowadzący: Katarzyna Piotrowska – Bluz

Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki; dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. . ....................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby

Język hiszpański

Prowadzący: Magda Danielak

Języka nie można uczyć się teoretycznie. Język łączy się zawsze z jakąś aktywnością lub rzeczywistością: „mówię coś i to robię, nazywam przedmiot i go pokazuję”. O tym najlepiej wiedzą najmłodsi uczniowie i podczas lekcji mogą języka hiszpańskiego dotknąć, wytańczyć go i wyśpiewać. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Język angielski

Prowadzący: Daria Zych

Zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe - słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie, z naciskiem na słownictwo obowiązujące na egzaminie YLE – Starters i Movers. Ścieżka indywidulna dostosowana jest do poziomu i umiejętności ucznia, aby motywacja do nauki języka angielskiego stale wzrastała. Ćwiczenia z użyciem technologicznych nowinek, wiele gier i zabaw ruchowych oraz przyjazna atmosfera pomagają przyswajać wiedzę z języka angielskiego w bardzo szybki sposób. Wiem jak ważne jest, aby uczeń się nie nudził, dlatego pobudzam jego wyobraźnię i angażuję wszystkie jego zmysły, aż język obcy staje się naturalnym narzędziem w komunikacji dziecka. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Anna Stawska

Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki i dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Anna Cichocka

Zapraszam wszystkich na zajęcia indywidualne z języka angielskiego. Nauka poprzez wykorzystanie znajomości języka angielskiego w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i poznawaniu samego siebie. Proponuję wspólne określenie celów spotkań i poszukanie sposobu ich realizacji. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Agnieszka Skalska

Zapraszam wszystkich na zajęcia z języka angielskiego. Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki i dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 60 zł od osoby


Język angielski

Prowadzący: Daniel Starski

Zapraszam do wspólnych spotkań z językiem angielskim. Dla każdego z etapów edukacyjnych proponuję indywidualną współpracę opartą na rozpoznaniu potrzeb ucznia, wzmacnianiu talentów i wspólnym rozwiązywaniu problemów. Materiały dobieram zarówno do poziomu, potrzeb jak i pasji ucznia. Współpracuję również z wychowawcą, co jest szczególnie ważne w przypadku 1go etapu edukacyjnego, gdyż umożliwia intensywniejszą pracę nad problemami o charakterze ogólnym. Od uczniów oczekuję jednej rzeczy - pasji. Odwdzięczę się tym samym :) Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski / hiszpański (native)

Prowadzący: Jesus Palomino

Nazywam się Jesus Palomino, pochodzę z Los Angeles w Kalifornii. W Polsce mieszka m od roku, a obecny rock szkolny to mój pierwszy rok pracy w szkole Pro Futuro. Dorastałem w środowisku dw ujęzycznym angielsko-hiszpańskim i podczas wykonywania zawodu nauczyciela wykorzystywałem to doświadczenie życiowe w pracy w różnych krajach. Uczyłem angielskiego w Ameryce Południowej, hiszpańskiego na Filipinach oraz angielskiego w Chinach. Uwielbiam podróżować i o dkrywać bogactwa różnych kultur. Moja filozofia uczenia języka obcego to jednoczesne zgłębianie kultury kraju z którego pochodzi. Ukończyłem Filozofie i Literaturę na Uniwersytecie Gonzaga w Stanie Waszyngton oraz Teologie i Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jezuickim w Berkley w Kalifornii. Następnie pracowałem w kilku prywatnych jezuickich szkołach średnich w Kalifornii i Arizonie. Ważną zasadą, którą stosuje w pacy z uczniami to dbanie o rozwój każdego ucznia indywidualnie. Nie jestem jedynie naucz ycielem jednego przedmiotu, staram się nauczyć świadomości dokonywania wyborów w edukacji oraz wpływu jaki mogą mieć na dalsze życie. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 80 zł od osoby

Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Katarzyna Sikora

Zajęcia muzyczne dedykowane są tym, którzy kochają muzykę i tym, którzy chcą się w niej zakochać. Proponuję pomoc w nauce gry na instrumentach takich jak: pianino i keyboard. Muzyka aktywizuje dzieci, stymuluje rozwój emocjonalny, poprawia koordynację i pobudza wyobraźnię. Zapraszam we wspaniałą podróż w świat muzyki. 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Integracja sensoryczna

Prowadzący: Iza Owczarek

Zapraszam serdecznie do naszej Poradni psychologicznej na diagnoz ę i terapię integracji sensorycznej. Zajęcia będą odbywać się w szkole PRO FUTURO w Warszawie. Integracja sensoryczna - to proces organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, rejestruje, interpretuje i łączy te informacje tak, by mogły być użyte w reakcji na wymagania płynące z otoczenia w celowym działaniu OBJAWY Przyjrzyjmy się temu, co się dzieje, gdy niektóre elementy procesu zwanego integracją sensoryczną nie funkcjonują skutecznie. Może się to objawiać np. problemami z: - przyswajaniem wiedzy - koncentracją - koordynacją - poziomem aktywności - rozwojem - samooceną - zachowaniem POTENCJALNE OZNAKI ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNE - Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe - Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe - Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności - Problemy z koordynacją - Opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych - Opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka) - Problemy z nauką - Niska samoocena - Kłopoty z dobrą organizacją - Kłopoty z zachowaniem


Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe Dziecko może skakać, tarzać się po podłodze, zderzać z przedmiotami, uderzać innych, taran ować kolegów i dorosłych, przewracać się, kręcić jak bąk, potrząsać różnymi częściami ciała i ogó lnie za wszelką cenę szukać stymulacji zmysłowej. Taki malec często od razu stara się zastąpić przerwane doświadczenie zmysłowe innym, równie intensywnym (np. po zaprzestaniu na prośbę opiek una wjeżdżania rowerkiem w ścianę malec natychmiast zaczyna zderzać się z innymi przedmiotami lub osobami). Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe Dziecko czuje się przytłoczone przez różne kolory, zapachy, dźwięki i dotknięcia innych osób (zwłaszcza nieoczekiwane lub bardzo delikatne). Na takie bodźce może reagować zakrywaniem oczu lub uszu, zatykaniem nosa, krztuszeniem się, wymiotami, krzykiem, zastyganiem bez ruchu lub odmową uczestnictwa w niektórych zajęciach czy zabawach. Malec może się także wzdragać przed kąpielą, myciem zębów, czesaniem włosów i innymi tego typu czynnościami. Kłopoty z dobrą organizacją Dziecko nie potrafi utrzymać porządku na biurku, w szafce lub sypialni, ma trudności z planowaniem i przygotowywaniem potrzebnych przedmiotów i materiałów, łatwo ulega rozproszeniu i potrzebuje pomocy, aby doprowadzić daną czynność do końca. Kłopoty z zachowaniem Dziecko może nie słuchać opiekunów, uciekać, chować się przed dorosłymi, reagować agresją lub „zamykać się” przed światem, łatwo wpadać we frustrację, czuć się przytłoczone odbieranymi bodźcami, nie tolerować zachowań innych osób, prezentować zbyt niski lub zbyt wysoki poziom aktywności, unikać bliskości fizycznej, mieć kłopoty z perseweracją (powtarzanie tych samych z achowań). Problemy z koordynacją Dziecko ma kłopoty ze swobodnym poruszaniem (dotyczy to zarówno małej, jak i dużej motoryki). Często miewa zaburzenia równowagi. Opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych Opóźnienia mogą się pojawić w wielu sferach takich jak: język bierny, czynny, pragmatyka, artykul acja, płynność, głos oraz sprawność mięśni jamy ustnej. Opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych Opóźnienia lub upośledzenia mogą się pojawić w zakresie rozwoju siły i elastyczności mięśni, sw obody ruchów, małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej itp. MOŻLIWE OBJAWY, DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM : - Nadmiernie się denerwuje i niepokoi - Ma wysoką/niską tolerancję na ból - Brak nawyków dotyczących snu - Przeszkadzają mu niektóre ubrania, metki, dotyk niektórych powierzchni - Jest wybredne podczas posiłków - Może być bardzo wrażliwe lub ignorować na hałas w swoim otoczeniu - Silnie pożąda lub nie może znieść niektórych czynności


- Ślini się - Żuje ubrania, kocyk, zabawki - Jest niezdarne manualnie - Ma kłopoty z równowagą i koordynacją - Żadna z rak nie jest u niego dominująca - Ma niewłaściwą posturę MOŻLIWE OBJAWY, DZIECKO W WIEKU SZKOLNYM: - Jest nadmiernie lub niedostatecznie wrażliwe na ból/temperaturę - Przez większość czasy krzyczy lub szepcze - Niektóre dźwięki bardzo mu przeszkadzają - Może mieć kłopoty z trzymaniem rąk przy sobie - Wciąż dotyka innych uczniów lub różnych przedmiotów - Nie potrafi skupić na czymś wzroku ani uwagi - Łatwo ześlizguje się z krzesła - Nie może nieść widoku, zapachu lub smaku niektórych potraw - Pod wpływem dotyku niektórych powierzchni robi mu się niedobrze lub się krztusi - Jest niezdarne (potyka się, wpada na coś) - Problemy w kontaktach towarzyskich stają się bardziej widoczne - Jest impulsywne - Potrzebuje pomocy i nadzoru osób dorosłych w wielu sferach (organizacja czasu, kontakty międzyludzkie, nauka) Proponowane zajęcia: Koszt zajęć z terapii ................................................................................................................................................. 120 zł (za osobę) Koszt diagnozy: ........................................................................................................................................................... 350 zł (za osobę)

Pogodne dzieci

Prowadzący: Marlena Ryś

Zajęcia grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną i społeczną. Dziecko w atmosferze zabawy, bezpieczeństwa i dobrowolności będzie mogło między innymi: - lepiej poznać samego siebie, swoje mocne strony, sposoby reagowania w różnych sytuacjach - rozwijać refleksyjność i pozytywne myślenie - rozwijać empatię i umiejętności radzenia sobie z różnymi stanami emocjonalnymi - uczyć się konstruktywnej krytyki - nawiązywać i utrzymywać nowe znajomości - przećwiczyć wchodzenie w nowe role społeczne - uczyć się aktywnego słuchania i efektywnej komunikacji - poznawać i utrwalać sposoby rozwiązywania konfliktów Zajęcia są prowadzone w formie zabaw, w dużej mierze przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej, ale także pracy z baśnią, różnego rodzaju form artystycznych i relaksacyjnych. Zajęcia prowadzone w grupie maksymalnie 10-osobowej. Proponowane zajęcia: 60 min. ........................................................................................................................................................................ cena 60 zł od osoby


Język chiński

Prowadzący: Centrum Języka Chińskiego

DLACZEGO CHIŃSKI?  Językiem chińskim(mandaryńskim) posługuje się ¼ ludności świata!

 To świetna inwestycja w przyszłość i sposób na kształtowanie logicznego myślenia.

 Nauka pisma chińskiego to najlepszy trening cierpliwości, koncentracji i pamięci


 Poznawanie kultury chińskiej otwiera młodzież na świat i kształtuje tolerancję

NASZA OFERTA  Gwarantujemy nauczanie języka chińskiego na najwyższym poziomie.  Nasza kadra to:  doświadczeni nauczyciele rodem z Chin, z wieloletnia praktyką w Polsce.  nasze lektorki: Wiktoria (Jiang Baihui), Jadzia (Liu Jiaying) i Bi Wei to profesjonalne nauczycielki łączące w sobie zaangażowanie i pasję.

 w tym roku nasza kadra powiększyła się o polskich lektorów, absolwentów sinologii – certyfikowanych nauczycieli języka chińskiego, którzy ukończyli podyplomowe studia nauczania języka chińskiego jako języka obcego – Agata Kubiak i Paweł Ganecki:


 Naukę języka łączymy z przekazaniem wiedzy o kulturze, historii i tradycji Państwa Środka.

 Uczymy dzieci języka poprzez zabawy słowno-ruchowe, piosenki, wierszyki, taniec, zabawy plastyczne, kaligrafię, łamigłówki, co czyni naukę przyjemną i łatwą.

 Posiadamy bogatą ofertę materiałów dydaktycznych, rekomendowanych przez Instytut Konfucjusza

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI CHIŃSKIEGO!

欢迎!


Terminy zajęć: Warszawa (środy, piątki) klasy 1-3.......................................................................................................................................................................................... 15:30-16:15 Łomiankach (wtorki, czwartki) klasy 0-1.......................................................................................................................................................................................... 16:15-17:00 klasy 2-3 ......................................................................................................................................................................................... 15:30-16:15 Ceny: grupa 10-12 osobowa .............................................................................................................................................. 32 zł od osoby grupa 8-9 osobowa ..................................................................................................................................................... 37 zł od osoby grupa mniej niż 8 osób .................................................................................................................................................. 42 zł od osoby

Filozofia jako umiejętność…

Prowadzący: Marcin Kielin

„Filozofia jako umiejętność zadawania pytań” - to propozycja zajęć indywidualnych w formie indywidualnej ścieżki rozwoju dla pasjonatów filozofii wyzwolonej i ciekawskich. Ci, którzy chcą poznać mechanizmy porozumiewania się ludzi, zrozumieć samego siebie i …. odkryć to, czego tak naprawdę jeszcze nikt nie odkrył zrobią pierwszy krok do poznania tego wszystkiego, o czym marzą, albo czego jeszcze nie wiedzą. Indywidualne podejście umożliwi również uczniowi podejście do konkursów o tematyce nie tylko fil ozoficznej, nakręcenie własnego filmu i co najważniejsze zrozumienie samego siebie. Proponowane zajęcia: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 60 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Magdalena Pyzara

Na zajęciach indywidualnych uczniowie będą mogli nadrobić zaległości, utrwalić poznany materiał jak i wzbogacić swoje słownictwo. Dostosowuję się do poziomu i potrzeb ucznia co gwarantuje efekty i dalszą chęć do nauki. Zajęcia prowadzone będą w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Język francuski/włoski

Prowadzący: Katarzyna Piotrowska–Bluz

Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki ;dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ......................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby

Język hiszpański

Prowadzący: Magda Danielak

Na tych zajęciach młodzież ucząca się języka hiszpańskiego ma możliwość utrwalenia oraz posz erzenia bieżącego materiału z lekcji. Natomiast młodzież, która wybrała inne języki, może rozpocząć naukę hiszpańskiego indywidualnie lub w kameralnym gronie swoich przyjaciół. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język niemiecki

Prowadzący: Paulina Rusek

Zapraszam uczniów, którzy chcą się uczyć języka niemieckiego od podstaw, jak i tych, którzy p osiadają dużą wiedzę, ale czują niedosyt. Na zajęciach zapewniam ciekawe autorskie materiały, książki oraz gry i filmy. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Agnieszka Skalska

Zapraszam wszystkich na zajęcia z języka angielskiego. Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki i dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 60 zł od osoby


Język angielski

Prowadzący: Anna Cichocka

Zapraszam wszystkich na zajęcia indywidualne z języka angielskiego. Nauka poprzez wykorzystanie znajomości języka angielskiego w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i poznawaniu samego siebie. Proponuję wspólne określenie celów spotkań i poszukanie sposobu ich realizacji. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Marek Sobieszczański

Zajęcia z j. angielskiego - przygotowanie do Cambridge First Certificate in English OPIS OGÓLNY ZAWARTOŚCI KURSU: W zakresie konstrukcji gramatycznych : Krótkie powtórzenie konstrukcji gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem: Czasów używanych w narracji Okresów warunkowych (conditionals) Kontrastu między czasami typu ciągłego (continuous) i prostego (simple) Czasowników modalnych (modal verbs) Konstrukcji, których znajomość jest najczęściej sprawdzana w zadaniu na przekształcanie zdań (p araphrasing), w części egzaminu określanej jako Use of English. W zakresie słownictwa: Podstawowe elementy leksykalne stosowane do budowy zdań złożonych . Czasowniki typu phrasal verbs, których znajomość jest najczęściej sprawdzana na egzaminie


Podstawowe słownictwo z następujących tematów:  podróże  praca / kariera zawodowa  hobby / rozrywka  edukacja  rodzina / życie rodzinne  sport / zdrowie  technika / rozwój techniki / cywilizacja  środowisko naturalne / Ziemia  wygląd zewnętrzny / moda  zbrodnia / wymiar sprawiedliwości  współczesne społeczeństwo / style życia / postawy wobec życia  zjawiska niewyjaśnione / UFO / itp. W zakresie umiejętności pisania: Przykłady typowych zadań egzaminacyjnych (list prywatny, list oficjalny, opowiadanie, esej, artykuł, recenzja, raport) wraz z:  typowymi konstrukcjami zdań  układem treści i organizacją tekstu Regularne prace domowe z wybranych zadań egzaminacyjnych. W zakresie technik egzaminacyjnych: Prezentacja formatu egzaminu i ogólnych zasad oceniania poszczególnych części. Ćwiczenie części określanej jako Paper 5 Speaking ( ukierunkowane na format egzaminu, a nie na ogólną umiejętność mówienia). Ćwiczenia umiejętności czytania (Reading Comprehension) - w formie prac domowych i na lekcji Ćwiczenie rozumienia ze słuchu (Listening Comprehension) - w czasie lekcji, ewentualna dalsza praktyka w formie samodzielnej pracy słuchaczy w domu. Wskazane jest, by słuchacze zaopatrzyli się w cienki segregator formatu A4 i kilkanaście koszulek na materiały wykorzystywane na kursie. Kurs ten ma być realizowany jako dodatkowy w stosunku do materiału podstawowego klasy 6. 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Daniel Starski

Zapraszam do wspólnych spotkań z językiem angielskim. Dla każdego z etapów edukacyjnych proponuję indywidualną współpracę opartą na rozpoznaniu potrzeb ucznia, wzmacnianiu talentów i wspólnym rozwiązywaniu problemów. Materiały dobieram zarówno do poziomu, potrzeb jak i pasji ucznia. zapraszam też II etap na zajęcia skupione na przygotowaniu do certyfikatu. Od uczniów oczekuję jednej rzeczy - pasji. Odwdzięczę się tym samym :) Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Język angielski / hiszpański (native)

Prowadzący: Jesus Palomino

Nazywam się Jesus Palomino, pochodzę z Los Angeles w Kalifornii. W Polsce mieszkam od roku, a obecny rock szkolny to mój pierwszy rok pracy w szkole Pro Futuro. Dorastałem w środowisku dw ujęzycznym angielsko-hiszpańskim i podczas wykonywania zawodu nauczyciela wykorzystywałem to doświadczenie życiowe w pracy w różnych krajach. Uczyłem angielskiego w Ameryce Południowej, hiszpańskiego na Filipinach oraz angielskiego w Chinach. Uwielbiam podróżować i odkrywać b ogactwa różnych kultur. Moja filozofia uczenia języka obcego to jednocz esne zgłębianie kultury kraju z którego pochodzi. Ukończyłem Filozofie i Literaturę na Uniwersytecie Gonzaga w Stanie Waszyngton oraz Teologie i Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jezuickim w Berkley w Kalifornii. Następnie pracowałem w kilku prywatnych jezuickich szkołach średnich w Kalifornii i Arizonie. Ważną zasadą, którą stosuje w pacy z uczniami to dbanie o rozwój każdego ucznia indywidualnie. Nie jestem jedynie nauczycielem je dnego przedmiotu, staram się nauczyć świadomości dokonywania wyborów w edukacji oraz wpływu jaki mogą mieć na dalsze życie. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ...................................................................................................................................................................................... 80 zł od osoby

Matematyka

Prowadzący: Marek Malesa Zajęcia z matematyki w ramach IŚR w roku 2012/2013 mają za zadanie wskazać kierunek rozwoju ucznia. Kierowane są zarówno do ucznia uzdolnionego matematycznie, zainteresowanego matematyką, jak i ucznia, który chciałby poprzez indywidualne spotkania utrwalać lub pracować nad bieżącym materiałem. 45 min. ...................................................................................................... 70 zł od osoby

Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Katarzyna Sikora

Zajęcia muzyczne dedykowane są tym, którzy kochają muzykę i tym, którzy chcą się w niej zakochać. Proponuję pomoc w nauce gry na instrumentach takich jak: pianino i keyboard. Muzyka aktywizuje dzieci, stymuluje rozwój emocjonalny, poprawia koordynację i pobudza wyo braźnię. Zapraszam we wspaniałą podróż w świat muzyki. 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Historia

Prowadzący: Anna Beresteczka

Czytanie tekstów źródłowych. Poszerzanie logicznego myślenia, wiązania faktów ze sobą, powiąz ania przyczyn i skutków oraz całościowe spojrzenie na wydarzenia. Proponowane zajęcia: 45 min. ...................................................................................................................................................................... cena 60 zł od osoby

Język chiński

Prowadzący: Centrum Języka Chińskiego

DLACZEGO CHIŃSKI?  Językiem chińskim(mandaryńskim) posługuje się ¼ ludności świata!

 To świetna inwestycja w przyszłość i sposób na kształtowanie logicznego myślenia.

 Nauka pisma chińskiego to najlepszy trening cierpliwości, koncentracji i pamięci


 Poznawanie kultury chińskiej otwiera młodzież na świat i kształtuje tolerancję

NASZA OFERTA  Gwarantujemy nauczanie języka chińskiego na najwyższym poziomie.  Nasza kadra to:  doświadczeni nauczyciele rodem z Chin, z wieloletnia praktyką w Polsce.  nasze lektorki: Wiktoria (Jiang Baihui), Jadzia (Liu Jiaying) i Bi Wei to profesjonalne nauczycielki łączące w sobie zaangażowanie i pasję.

 w tym roku nasza kadra powiększyła się o polskich lektorów, absolwentów sinologii – certyfikowanych nauczycieli języka chińskiego, którzy ukończyli podyplomowe studia nauczania języka chińskiego jako języka obcego – Agata Kubiak i Paweł Ganecki:


 Naukę języka łączymy z przekazaniem wiedzy o kulturze, historii i tradycji Państwa Środka.

 Uczymy dzieci języka poprzez zabawy słowno-ruchowe, piosenki, wierszyki, taniec, zabawy plastyczne, kaligrafię, łamigłówki, co czyni naukę przyjemną i łatwą.

 Posiadamy bogatą ofertę materiałów dydaktycznych, rekomendowanych przez Instytut Konfucjusza

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI CHIŃSKIEGO!

欢迎!


Terminy zajęć: Warszawa (środy, piątki) klasy 4-6 i Gimnazjum ............................................................................................................................................................. 16:15-17:00 Ceny: grupa 10-12 osobowa .............................................................................................................................................. 32 zł od osoby grupa 8-9 osobowa ..................................................................................................................................................... 37 zł od osoby grupa mniej niż 8 osób .................................................................................................................................................. 42 zł od osoby

Filozofia jako umiejętność…

Prowadzący: Marcin Kielin

„Filozofia jako umiejętność zadawania pytań” - to propozycja zajęć indywidualnych w formie indywidualnej ścieżki rozwoju dla pasjonatów filozofii wyzwolonej i ciekawskich. Ci, którzy chcą poznać mechanizmy porozumiewania się ludzi, zrozumieć samego siebie i …. odkryć to, czego tak napra wdę jeszcze nikt nie odkrył zrobią pierwszy krok do poznania tego wszystkiego, o czym marzą, albo czego jeszcze nie wiedzą. Indywidualne podejście umożliwi również uczniowi podejście do konkursów o tematyce nie tylko fil ozoficznej, nakręcenie własnego filmu i co najważniejsze zrozumienie samego siebie. Proponowane zajęcia: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 60 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Magdalena Pyzara

Na zajęciach indywidualnych uczniowie będą mogli nadrobić zaległości, utrwalić poznany materiał jak i wzbogacić swoje słownictwo. Dostosowuję się do poziomu i potrzeb ucznia co gwarantuje efekty i dalszą chęć do nauki. Zajęcia prowadzone będą w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Język francuski/włoski

Prowadzący: Katarzyna Piotrowska–Bluz

Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki ;dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ......................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby

Język hiszpański

Prowadzący: Magda Danielak

Na tych zajęciach młodzież ucząca się języka hiszpańskiego ma możliwość utrwalenia oraz posz erzenia bieżącego materiału z lekcji. Natomiast młodzież, która wybrała inne języki, może rozpocząć naukę hiszpańskiego indywidualnie lub w kameralnym gronie swoich przyjaciół. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język niemiecki

Prowadzący: Paulina Rusek

Zapraszam uczniów, którzy chcą się uczyć języka niemieckiego od podstaw, jak i tych, którzy p osiadają dużą wiedzę, ale czują niedosyt. Na zajęciach zapewniam ciekawe autorskie materiały, książki oraz gry i filmy. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Daniel Starski

Zapraszam do wspólnych spotkań z językiem angielskim. Dla każdego z etapów edukacyjnych pr oponuję indywidualną współpracę opartą na rozpoznaniu potrzeb ucznia, wzmacnianiu talentów i wspólnym rozwiązywaniu problemów. Materiały dobieram zarówno do poziomu, potrzeb jak i pasji ucznia. Zapraszam III etap na zajęcia skupione na przygotowaniu do certyfikatu. Od uczniów oczekuję jednej rzeczy - pasji. Odwdzięczę się tym samym :) Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Język angielski

Prowadzący: Anna Cichocka

Zapraszam wszystkich na zajęcia indywidualne z języka angielskiego. Nauka poprzez wykorzystanie znajomości języka angielskiego w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i poznawaniu samego siebie. Proponuję wspólne określenie celów spotkań i poszukanie sposobu ich realizacji. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Marek Sobieszczański

Zajęcia z j. angielskiego - przygotowanie do Cambridge First Certificate in English Opis ogólny zawartości kursu: W zakresie konstrukcji gramatycznych : Krótkie powtórzenie konstrukcji gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem: Czasów używanych w narracji Okresów warunkowych (conditionals) Kontrastu między czasami typu ciągłego (continuous) i prostego (simple) Czasowników modalnych (modal verbs) Konstrukcji, których znajomość jest najczęściej sprawdzana w zadaniu na przekształcanie zdań (paraphrasing), w części egzaminu określanej jako Use of English. W zakresie słownictwa: Podstawowe elementy leksykalne stosowane do budowy zdań złożonych. Czasowniki typu phrasal verbs, których znajomość jest najczęściej sprawdzana na egzaminie. Podstawowe słownictwo z następujących tematów:  podróże  praca / kariera zawodowa  hobby / rozrywka  edukacja  rodzina / życie rodzinne


      

sport / zdrowie technika / rozwój techniki / cywilizacja środowisko naturalne / Ziemia wygląd zewnętrzny / moda zbrodnia / wymiar sprawiedliwości współczesne społeczeństwo / style życia / postawy wobec życia zjawiska niewyjaśnione / UFO / itp.

W zakresie umiejętności pisania: Przykłady typowych zadań egzaminacyjnych (list prywatny, list oficjalny, opowiadanie, esej, artykuł, recenzja, raport) wraz z:  typowymi konstrukcjami zdań  układem treści i organizacją tekstu Regularne prace domowe z wybranych zadań egzaminacyjnych. W zakresie technik egzaminacyjnych: Prezentacja formatu egzaminu i ogólnych zasad oceniania poszczególnych części. Ćwiczenie części określanej jako Paper 5 Speaking ( ukierunkowane na format egzaminu, a nie na ogólną umiejętność mówienia). Ćwiczenia umiejętności czytania (Reading Comprehension) - w formie prac domowych i na lekcji Ćwiczenie rozumienia ze słuchu (Listening Comprehension) - w czasie lekcji, ewentualna dalsza praktyka w formie samodzielnej pracy słuchaczy w domu. Wskazane jest, by słuchacze zaopatrzyli się w cienki segregator formatu A4 i kilkanaście koszulek na materiały wykorzystywane na kursie. Kurs ten ma być realizowany jako dodatkowy w stosunku do materiału podstawowego klasy 6. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski / hiszpański (native)

Prowadzący: Jesus Palomino

Nazywam się Jesus Palomino, pochodzę z Los Angeles w Kalifornii. W Polsce mieszkam od roku, a obecny rock szkolny to mój pierwszy rok pracy w szkole Pro Futuro. Dorastałem w środowisku dwujęzycznym angielsko-hiszpańskim i podczas wykonywania zawodu nauczyciela wykorzystywałem to doświadczenie życiowe w pracy w różnych krajach. Uczyłem angielskiego w Ameryce Południowej, hiszpańskiego na Filipinach oraz angielskiego w Chinach. Uwielbiam podróżować i odkrywać bogactwa różnych kultur. Moja filozofia uczenia języka obcego to jednoczesne zgłębianie kultury kraju z którego pochodzi. Ukończyłem Filozofie i Literaturę na Uniwersytecie Gonzaga w Stanie Waszyngton oraz Teologie i Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jezuickim w Berkley w Kalifornii. Następnie pracowałem w kilku prywatnych jezuickich szkołach średnich w Kalifornii i Arizonie. Ważną zasadą, którą stosuje w pacy z uczniami to dbanie o rozwój każdego ucznia indywidualnie. Nie jestem jedynie nauczycielem jednego przedmiotu, staram się nauczyć świadomości dokonywania wyborów w edukacji oraz wpływu jaki mogą mieć na dalsze życie.

Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ...................................................................................................................................................................................... 80 zł od osoby


Matematyka

Prowadzący: Marek Malesa

Zajęcia z matematyki w ramach IŚR w roku 2012/2013 mają za zadanie wskazać kierunek rozwoju ucznia. Kierowane są zarówno do ucznia uzdolnionego matematycznie, zainteresowanego mat ematyką, jak i ucznia, który chciałby poprzez indywidualne spotkania utrwalać lub pra cować nad bieżącym materiałem. Proponowane zajęcia: 45 min. ..................................................................................................................................................................................... 70 zł od osoby

Historia

Prowadzący: Anna Beresteczka

Czytanie tekstów źródłowych. Poszerzanie logicznego myślenia, wiązania faktów ze sobą, powiąz ania przyczyn i skutków oraz całościowe spojrzenie na wydarzenia. Proponowane zajęcia: 45 min. ..................................................................................................................................................................................... 60 zł od osoby

Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Katarzyna Sikora

Zajęcia muzyczne dedykowane są tym, którzy kochają muzykę i tym, którzy chcą się w niej zakochać. Proponuję pomoc w nauce gry na instrumentach takich jak: pianino i keyboard. Muzyka aktywizuje dzieci, stymuluje rozwój emocjonalny, poprawia koordynację i pobudza wyo braźnię. Zapraszam we wspaniałą podróż w świat muzyki. 45 min. ...................................................................................................................................................................................... 70 zł od osoby

Biologia/Przyroda

Prowadzący: Marcin Kielin

Ścieżka biologiczno-przyrodnicza, to okienko, które może umożliwić uczniowi odkrywanie mikro i makro kosmosu w najbliższym otoczeniu, pozwoli rozbudzić pasję przyrodniczą w naturze, a nie w ksią żkach, ale… dzięki niej praktycznie bez nauki zdasz większość egzaminów i osiągniesz wysokie noty w olimpiadach. Kładąc nacisk na przyrodę polską na ścieżce możesz naprawdę poznać świat, w którym mieszkasz. Proponowane zajęcia: 45 min. ...................................................................................................................................................................................... 70zł od osoby


Matematyka

Prowadzący: Krzysztof Gałkowski

Rozwijanie umiejętności uczniów w ramach programu szkolnego, z naciskiem na przygotowanie (m erytoryczne i ) do startów w konkursach zewnętrznych (kuratoryjny, Kangur). W okresie 'pozakonkursowym' poznawanie treści (znacznie) wykraczających poza program, a niezwykle poszerzających horyzonty, jednocześnie niezbędnych w większości profesji powiązanych z matematyką. W tym roku chciałbym zrealizować m.in. elementy logiki oraz wprowadzenie do r achunku różniczkowego - niezwykle przydatnego i 'w podstawowym wydaniu' prostego narzędzia analitycznego, które niestety zostało wycofane z programu liceum. Proponowane zajęcia: 1 osoba ............................................................................................................................................................................................................ 70 zł 2 osoby .................................................................................................................................................................................... 35 zł od osoby 3-4 osoby ............................................................................................................................................................................... 25 zł od osoby

Fizyka

Prowadzący: Krzysztof Gałkowski

Rozwijanie umiejętności uczniów w ramach programu szkolnego, z naciskiem na przygotowanie (m erytoryczne i ) do startów w konkursach zewnętrznych (kuratoryjny, Lwiątko). W okresie 'pozakonkursowym' poznawanie treści (znacznie) wykraczających poza program, poszerzających horyzonty i rozwijających tzw. 'umiejętności miękkie', dzięki którym fizycy są tak licznie z atrudniani w funduszach inwestycyjnych czy firmach ubezpieczeniowych, jako analitycy bądź man agement. Planowany nacisk na kreatywne myślenie, zadania konstrukcyjno - inżynieryjne oraz historie odkryć i ewolucję teorii fizycznych (również tych uważanych już dziś za błędne). Dla zainteresow anych możliwość obejrzenia laboratoriów na Uniwersytecie Warszawskim, wraz z zapoznaniem z a ktualną tematyką badawczą. Proponowane zajęcia: 1 osoba ............................................................................................................................................................................................................ 70 zł 2 osoby .................................................................................................................................................................................... 35 zł od osoby 3-4 osoby ............................................................................................................................................................................... 25 zł od osoby

Portretowanie

Prowadzący: Anna Bigos


Mogłoby się wydawać, że malowanie ludzkich twarzy wymaga ręki artysty o niezwykłych zdoln ościach plastycznych. Osobiście jestem innego zdania. Owszem zacięcie artystyczne z pewnością pomoże, jednakże sztuką portretowania rządzą pewne zasady. Przy znajomości budowy czaszki, proporcji głowy i umiejscowienia poszczególnych części twarzy, można samodzieln ie uchwyci podobieństwo każdej twarzy. Jestem tego przykładem. Na pierwszych zajęciach przestawiam:  budowę anatomiczną mózgoczaszki i trzewioczaszki,  proporcje głowy widzianej z przodu i z profilu  umiejscowienie względem siebie oczu, uszów, ust i nosa  rozkład światła i cieni  sposoby rysowania detali twarzy Poniżej prezentuję przykłady swoich prac:

Proponowane zajęcia: 45 min. ..................................................................................................................................................................................... 60 zł od osoby

Język polski na celujący

Prowadzący: Karolina Obarzanek

Swoje zajęcia dedykuję szczególnie uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad z ich ulubionego przedmiotu – języka polskiego  Zapraszam także tych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę o wybranych epokach literackich, ul ubionych (i nie) poetach, o przenikaniu się literatury i innych dziedzin sztuki. Wspólnie będziemy d oskonalić Wasz warsztat literacki, interpretację i analizę wybranych dzieł literackich, a także wyjaśniać zawiłości niezwykle trudnej gramatyki polszczyzny. Proponowane zajęcia: 45 min. ............................................................................................................................................................................................................... 60 zł


Język chiński

Prowadzący: Centrum Języka Chińskiego

DLACZEGO CHIŃSKI?  Językiem chińskim(mandaryńskim) posługuje się ¼ ludności świata!

 To świetna inwestycja w przyszłość i sposób na kształtowanie logicznego myślenia.

 Nauka pisma chińskiego to najlepszy trening cierpliwości, koncentracji i pamięci


 Poznawanie kultury chińskiej otwiera młodzież na świat i kształtuje tolerancję

NASZA OFERTA  Gwarantujemy nauczanie języka chińskiego na najwyższym poziomie.  Nasza kadra to:  doświadczeni nauczyciele rodem z Chin, z wieloletnia praktyką w Polsce.  nasze lektorki: Wiktoria (Jiang Baihui), Jadzia (Liu Jiaying) i Bi Wei to profesjonalne nauczycielki łączące w sobie zaangażowanie i pasję.

 w tym roku nasza kadra powiększyła się o polskich lektorów, absolwentów sinologii – certyfikowanych nauczycieli języka chińskiego, którzy ukończyli podyplomowe studia nauczania języka chińskiego jako języka obcego – Agata Kubiak i Paweł Ganecki:


 Naukę języka łączymy z przekazaniem wiedzy o kulturze, historii i tradycji Państwa Środka.

 Uczymy dzieci języka poprzez zabawy słowno-ruchowe, piosenki, wierszyki, taniec, zabawy plastyczne, kaligrafię, łamigłówki, co czyni naukę przyjemną i łatwą.

 Posiadamy bogatą ofertę materiałów dydaktycznych, rekomendowanych przez Instytut Konfucjusza

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI CHIŃSKIEGO!

欢迎!


Terminy zajęć: Warszawa (środy, piątki) klasy 4-6 i Gimnazjum ............................................................................................................................................................. 16:15-17:00 Ceny: grupa 10-12 osobowa .............................................................................................................................................. 32 zł od osoby grupa 8-9 osobowa ..................................................................................................................................................... 37 zł od osoby grupa mniej niż 8 osób .................................................................................................................................................. 42 zł od osoby

Filozofia jako umiejętność…

Prowadzący: Marcin Kielin

„Filozofia jako umiejętność zadawania pytań” - to propozycja zajęć indywidualnych w formie indywidualnej ścieżki rozwoju dla pasjonatów filozofii wyzwolonej i ciekawskich. Ci, którzy chcą poznać mechanizmy porozumiewania się ludzi, zrozumieć samego siebie i …. odkryć to, czego tak napra wdę jeszcze nikt nie odkrył zrobią pierwszy krok do poznania tego wszystkiego, o czym marzą, albo czego jeszcze nie wiedzą. Indywidualne podejście umożliwi również uczniowi podejście do konkursów o tematyce nie tylko fil ozoficznej, nakręcenie własnego filmu i co najważniejsze zrozumienie samego siebie. Proponowane zajęcia: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 60 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Magdalena Pyzara

Na zajęciach indywidualnych uczniowie będą mogli nadrobić zaległości, utrwalić poznany materiał jak i wzbogacić swoje słownictwo. Dostosowuję się do poziomu i potrzeb ucznia co gwarantuje efekty i dalszą chęć do nauki. Zajęcia prowadzone będą w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Indywidualna ścieżka rozwoju 2012/2013 - opisy zajęć  
Indywidualna ścieżka rozwoju 2012/2013 - opisy zajęć  

Indywidualna ścieżka rozwoju 2012/2013 - opisy zajęć

Advertisement