Page 1

Język francuski/włoski

Prowadzący: Katarzyna Piotrowska – Bluz

Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki; dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. . ....................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby

Język hiszpański

Prowadzący: Magda Danielak

Języka nie można uczyć się teoretycznie. Język łączy się zawsze z jakąś aktywnością lub rzeczywistością: „mówię coś i to robię, nazywam przedmiot i go pokazuję”. O tym najlepiej wiedzą najmłodsi uczniowie i podczas lekcji mogą języka hiszpańskiego dotknąć, wytańczyć go i wyśpiewać. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Język hiszpański

Prowadzący: Przemysław Cieślak

Uczniów klas I-III zapraszam na lekcje języka hiszpańskiego w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Prowadząc zajęcia dla najmłodszych chcę wykorzystać ich zdolność do spontanicznego uczenia się i wrodzoną chęć do poznawania świata. Wprowadzając elementy gier i zabaw staram się pobudzić ich aktywność, wzbogacić język i stworzyć okazję do swobodnego wypowiadania się. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. . ....................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Daria Zych

Zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe - słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie, z naciskiem na słownictwo obowiązujące na egzaminie YLE – Starters i Movers. Ścieżka indywidulna dostosowana jest do poziomu i umiejętności ucznia, aby motywacja do nauki języka angielskiego stale wzrastała. Ćwiczenia z użyciem technologicznych nowinek, wiele gier i zabaw ruchowych oraz przyjazna atmosfera pomagają przyswajać wiedzę z języka angielskiego w bardzo szybki sposób. Wiem jak ważne jest, aby uczeń się nie nudził, dlatego pobudzam jego wyobraźnię i angażuję wszystkie jego zmysły, aż język obcy staje się naturalnym narzędziem w komunikacji dziecka. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Julia Główczyńska

English is fun for everyone. Serdecznie zapraszam na zajęcia języka angielskiego. Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Będzie wiele gier i zabaw językowych, które efektywnie pomogą przyswajać wiedzę i pozwolą sprawnie się komunikować. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki; dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. . ....................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby


Język angielski

Prowadzący: Anna Stawska

Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki i dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Katarzyna Sikora

Zapraszam na indywidualne lekcje prowadzone raz lub dwa razy w tygodniu (30min, 45 min). Na uka gry obejmuje: podstawy zapisu nutowego oraz praca nad konkretnymi utworami. W zależności od preferencji ucznia i rodzica nauka gry może odbywać się: metodą klasyczną (rozwijanie techniki obu rąk, czytanie z nut - docelowo w obu kluczach) lub nauka gry metodą tzw. funkcyjną (lewa ręka gra akompaniament oparty na funkcjach do melodii wykonywanej w prawej ręce), wprowadzane są także elementy gry ze słuchu. Repertuar dopasowany jest do wieku i upodobań dziecka (klasyczny, dziecięcy dla maluchów, rozrywkowy, standardy). Serdecznie zapraszam! 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Paweł Wróbel

Jeśli kiedyś myślałeś, że na pianinie/keyboardzie grają jedynie wybitnie uzdolnieni, to porozmawiaj o tym ze mną. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, to poprowadzę Cię przez świat dźwięków w taki sposób, abyś doświadczył tej radości z muzykowania, którą ja czuję za każdym razem, kiedy siadam do instrumentu – a trwa to już wiele lat. Repertuar: połączenie moich i Twoich muzycznych marzeń. Gra na instrumencie doskonale wpisuje się w harmonijny rozwój dziecka, poprawia jego samop oczucie i jest źródłem wielu radosnych chwil. Zapraszam serdecznie. 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby


Warsztaty archeologiczne (środa - 15.30-17.00)

Prowadzący: Marcin Kielin

Życie codzienne dawniej i dziś - zajęcia dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. W zapomnienie odchodzi to, co jeszcze do niedawna było ważne, a na pierwszy plan wysuwają się sprawy nowe. Pomimo tych przemian my trwamy jednak nadal, zawdzięczając naszą świadomość dziedzictwu historii, kultury i tradycji. Jak ważne jest to dziedzictwo – pokaże przyszłość. Moje WARSZTATY mają na celu w sposób praktyczny przybliżyć uczniom Pro Futuro naszą przeszłość, nauczyć ich pokory do pracy, rzeczy, ludzi, tradycji, obrządków, ich ważności i potrzeby. Nadrzędnym celem zaproponowanych przeze mnie WARSZTATÓW jest wyrobienie w dziecku prz ekonania, że jest on sam w stanie wytworzyć niezbędne do życia produkty, nauczyć go samodzielności, planowania. Tematyka zaproponowanych zajęć jest płynna i może się zmieniać w zależności od potrzeb i możl iwości realizacji. Zaproponowałem kilka dodatkowych zajęć, aby w razie potrzeby można był o wybrać te, na których bardziej zależy dzieciom, albo które są ciekawsze, bądź odrzucić te, które są np. znane, nieciekawe. Każde zajęcia (każdy temat) przewidziany jest na co najmniej 2 godziny lekcyjne i w takich dwu godzinnych blokach będą się one odbywały Propozycje zajęć: Obróbka kości i poroża w dziejach ludzkości - dowiemy się w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi wykonywano rozmaite przedmioty z kości, poroża i zębów w epoce kamienia, brązu i żelaza Kuchnia historyczna czyli co jedli nasi przodkowie? Historia chleba. Od ziarna do podpłomyka. Od podpłomyka do chleba na zakwasie Warsztaty zielarskie - jakich ziół nasi przodkowie używali w kuchni, lecznictwie i kosmetyce Szycie i tkactwo w dawnych czasach Kręć się wrzeciono kręć - przędź się nitko przędź Od owcy do kłębka - warsztaty przędzenia dla dzieci Od kłębka do tkaniny - tkanie na ramie i krosnach Bardkowanie na polanie - wykonywanie kolorowych krajek Warsztaty barw - rzemiosło barwierskie Zanim pojawiła się glina - wykonywanie pojemników z kory brzozy Gliniane zabawy dla niemających wprawy - warsztat ceramiczny, wykonywanie naczyń ręcznie lepionych i na kole garncarskim, figurki gliniane Dawne narzędzia gospodarcze Piosenki i pieśni ludowe. Sztuka w pradziejach, wyrób biżuterii Życie po śmierć – jak wyglądał obrządek pogrzebowy w różnych kulturach Historia pisma - tajniki odczytywania dawnego pisma - piktogramy, hieroglify, pismo węzełkowe, woskowe tabliczki Dawne gry i zabawy - jakie rozrywki mieli ludzie w czasach starożytnej Grecji, Rzymu i średniowiecza (np. starożytna piłka, berek, gry planszowe, kości i wiele innych Przygoda z archeologią - wykopaliska dla początkujących - jak wygląda praca archeologa podczas wykopalisk? Przy użyciu narzędzi archeologicznych i metod wykopaliskowych w naszym wykopie można odkryć repliki znalezisk archeologicznych Od skorupy do naczynia - czyli co robi archeolog po wykopaliskach Archeozoologia Leatherworking” wczoraj i dziś. Prezentacja i próby wytworzenie produktów skórzanych podstawowymi technikami pracy ze skórą” Wokół technologii i wytwórczości narzędziowej krzemieniarstwa najstarszej fazy neolitu. Proponowane zajęcia:

1,5 godz. ................................................................................................................................................................ cena 60 zł od osoby


Kuferek z eksperymentami (piątek - 15.30-16.15)

Prowadzący: Marcin Kielin

OGÓLNIE O PROJEKCIE Zajęcia przewidziane są dla uczniów szkoły podstawowej, jako poszerzenie wiadomości zdobyw anych na lekcjach w ramach edukacji przyrodniczej. Odbywać się będą jako zajęcia dodatkowe pozalekcyjne. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie chętni z klas 0-3 i 4-6 Szkoły Podstawowej Pro Futuro w Warszawie ZAŁOŻENIE: Wszystkie spotkania będą oparte wyłącznie na warsztatach- eksperymentach. SZCZEGÓŁY: I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Sposoby kształcenia uczniów poprzez eksperymenty daje olbrzymią szansę na rozwijanie zdolności, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy, rozwijanie oryginalności, wzbudzanie ciekawości otacz ającą przyrodą. Uczniowie poprzez eksperymentowanie:  uczą się szybciej i łatwiej  opanowują znacznie szerszy zakres materiału  potrafią opanować treściwo stosunkowo wysokim poziomie trudności, dostrzegają związki, prawa, prawidłowości itp.  wyróżniają się oryginalnością i twórczym podejściem do zagadnień i problemów,  nabytą wiedzę zapamiętują na dłuższy czas w porównaniu do tradycyjnych metod nauczania. W Pro Futuro jest wielu uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wyraźnie i nieko nwencjonalnie podchodzą do rzeczywistości i nauki. Z myślą o nich powstał właśnie ten Program, którego realizacja, jak myślę, pozwoli im na osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych wśród uczniów. II CELE PROGRAMU I JEGO ZAŁOŻENIA      

poszerzanie wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych i ekologii kształtowanie twórczego myślenia przełamywanie schematów myślowych angażowanie w życie szkoły przygotowywanie do konkursów przyrodniczych i ekologicznych promowanie szkoły na zewnątrz


III SPOSÓB REALIZACJI Program pracy dla PROJEKTU: „KUFEREK Z EKSPERYMENTAMI” realizowany będzie dla uczniów z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej Pro Futuro w formie zajęć poz alekcyjnych dodatkowych. Częstotliwość spotkań ustalana będzie indywidualnie! IV WSPÓŁPRACA Z INNYMI OSOBAMI W czasie realizacji programu pomocna będzie współpraca z innymi osobami tj.    

innymi nauczycielami wychowawcą rodzicami, instytucjami

V METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ Najczęściej stosowanymi metodami pracy będą :      

eksperymenty i doświadczenia metody aktywizujące burza mózgów prowadzenie obserwacji prowadzenie własnych hodowli korzystanie ze środków multimedialnych

Podstawowymi formami pracy służącymi do realizacji celów będą :  praca indywidualna/doświadczenia wspólne z prowadzącym  powtórki domowe przygotowywane przez prowadzącego Projekt Oto propozycje poruszanych zagadnień (do wyboru przez ucznia): Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa ćwiczenia /eksperymentu Naukowa czarownica: Zgaś się! Bańki kanciaste Lejkiem pod prąd Zeszyt to potęga Armata z odkurzacza To tylko fika Motyl na kwiatku Rakieta z butelki Żuraw magnetyczny Młynek z puszki

Zakres tematyczny /dział Mechanika/powietrze Mechanika/woda Mechanika/woda mechanika Mechanika/powietrze mechanika mechanika mechanika mechanika mechanika

Czas trwania doświadczenia 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min

uwagi fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Zabawy z gazami Rozsypany cukier Elektryczny snopek Prąd w huśtawce Żuraw magnetyczny Prąd z ogórka Bańki kanciaste Jak podkraść sok Tęczowa koszulka Szalona pończocha Tańce na wodzie Kolor wygrywa, czarne przegrywa Klej do wody Woda tuczy Zabawy z gazami Zabawy z wiatrem 100 litrów powietrza Bańki kucharskie Jajkożerna butelka Spadochron Krótki kurs dmuchania Urodzinowy balonik Drucik i bateria Żarzące się obrazki, czyli parę słów o celulozie Jajko w occie Mocna herbata Piękne barwy Podwodny ogród Tajemniczy liścik Co z tym cukrem?

41 42 43 44 45

Papierosowy katalizator Gdzie jest skrobia? Znikanie – prosta rzecz! Boran, boran, boran Jajo i już…

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Robimy kryształy Robimy tlen Uwaga, uwaga! Spalamy się! Czarne srebro Czas na produkcję srebra Kolorowy seler Suszone ziemniaki Pokolorujmy kwiaty Grawitacja i rośliny Rosnący chleb Pływająca cytryna Magiczne balony Fotosynteza W stronę Słońca Robimy mumię

mechanika Elektryczność/magnetyzm Elektryczność/magnetyzm Elektryczność/magnetyzm Elektryczność/magnetyzm Elektryczność/magnetyzm/światło Woda/mechanika Woda/mechanika Woda/światło Woda/powietrze woda Woda/ciepło Woda Woda/światło Powietrze/ciepło/mechanika Powietrze/mechanika Powietrze Woda/ciepło Powietrze/ciepło Powietrze/mechanika Powietrze/mechanika Powietrze/ciepło Światło/ciepło/magnetyzm/elektryczność Cukry/spalanie Kwasy/białko/rozpuszczalność Woda/mieszaniny/związki chemiczne/kwasy Woda/światło/cukry/rozpuszczalność Osmoza/rozpuszczalność/roztwory Kwasy/utlenianie/spalanie Spalanie/zwęglanie/zmiana stanu skupienia i właściwości Dopalacze/właściwości substancji/cukry Cukry/mieszaniny/reakcje chemiczne Reakcje chemiczne/ogrzewanie Estry/reakcje chemiczne/ Rozpuszczalność/otrzymywanie dw. węgla/działanie kwasów Reakcje chemiczne/wytrącanie/ Reakcje chemiczne/otrzymywanie tlenu Reakcje chemiczne/spalanie Reakcje chemiczne/metale/wytrącanie Reakcje chemiczne/metale/wytrącanie Kapilary/pobieranie wody przez rośliny Odwadnianie/suszenie/osm osm Osmoza/kapilary/ Grawitacja/taksje Grzyby/pleśń/pobieranie pokarmu Kwasowość/osmoza Wytwarzanie gazów/drożdże/oddychanie fotosynteza Światło/rozwój roślin/ Rośliny/osmoza/woda

25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min

fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia biologia biologia biologia biologia biologia biologia biologia biologia biologia biologia

Proponowane zajęcia: 45 minut. .................................................................................................................................................................. cena 35 zł od osoby


Poznaj uroki hiszpańskiego

(Łomianki)

Prowadzący: Ewelina Tarnas

Serdecznie zapraszam uczniów wszystkich grup wiekowych na zajęcia z języka hiszpańskiego. Pr ogram i sposób prowadzenia lekcji dostosowuję do poziomu i zainteresowań dziecka. Zajęcie odbywają się w miłej i bezstresowej atmosferze, której sprzyjają różnego rodzaju gry i zabawy. Uczę z pasją i zaangażowaniem oraz posiadam indywidualne podejście do każdego ucznia. Przygotow ując materiały do zajęć korzystam z wielu źródeł, dzięki czemu lekcje są atrakcyjne i ciekawe. Dokładam wszelkich starań, aby w przyjemny i skuteczny sposób pomóc w nauce języka. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Integracja sensoryczna

Prowadzący: Iza Owczarek

Zapraszam serdecznie do naszej Poradni psychologicznej na diagnoz ę i terapię integracji sensorycznej. Zajęcia będą odbywać się w szkole PRO FUTURO w Warszawie. Integracja sensoryczna - to proces organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, rejestruje, interpretuje i łączy te informacje tak, by mogły być użyte w reakcji na wymagania płynące z otoczenia w celowym działaniu OBJAWY Przyjrzyjmy się temu, co się dzieje, gdy niektóre elementy procesu zwanego integracją sensoryczną nie funkcjonują skutecznie. Może się to objawiać np. problemami z: - przyswajaniem wiedzy - koncentracją - koordynacją - poziomem aktywności - rozwojem - samooceną - zachowaniem POTENCJALNE OZNAKI ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNE - Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe - Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe - Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności - Problemy z koordynacją - Opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych - Opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka) - Problemy z nauką - Niska samoocena - Kłopoty z dobrą organizacją - Kłopoty z zachowaniem


Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe Dziecko może skakać, tarzać się po podłodze, zderzać z przedmiotami, uderzać innych, taran ować kolegów i dorosłych, przewracać się, kręcić jak bąk, potrząsać różnymi częściami ciała i ogólnie za wszelką cenę szukać stymulacji zmysłowej. Taki malec często od razu stara się zastąpić prz erwane doświadczenie zmysłowe innym, równie intensywnym (np. po zaprzestaniu na prośbę opiek una wjeżdżania rowerkiem w ścianę malec natychmiast zaczyna zderzać się z innymi przedmiotami lub osobami). Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe Dziecko czuje się przytłoczone przez różne kolory, zapachy, dźwięki i dotknięcia innych osób (zwłaszcza nieoczekiwane lub bardzo delikatne). Na takie bodźce może reagować zakrywaniem oczu lub uszu, zatykaniem nosa, krztuszeniem się, wymiotami, krzykiem, zastyganiem bez ruchu lub odmową uczestnictwa w niektórych zajęciach czy zabawach. Malec może się także wz dragać przed kąpielą, myciem zębów, czesaniem włosów i innymi tego typu czynnościami. Kłopoty z dobrą organizacją Dziecko nie potrafi utrzymać porządku na biurku, w szafce lub sypialni, ma trudności z planowaniem i przygotowywaniem potrzebnych przedmiotów i materiałów, łatwo ulega rozproszeniu i potrzebuje pomocy, aby doprowadzić daną czynność do końca. Kłopoty z zachowaniem Dziecko może nie słuchać opiekunów, uciekać, chować się przed dorosłymi, reagować agresją lub „zamykać się” przed światem, łatwo wpadać we frustrację, czuć się przytłoczone odbieranymi bodźcami, nie tolerować zachowań innych osób, prezentować zbyt niski lub zbyt wysoki poziom aktywności, unikać bliskości fizycznej, mieć kłopoty z perseweracją (powtarzanie tych samych z achowań). Problemy z koordynacją Dziecko ma kłopoty ze swobodnym poruszaniem (dotyczy to zarówno małej, jak i dużej motoryki). Często miewa zaburzenia równowagi. Opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych Opóźnienia mogą się pojawić w wielu sferach takich jak: język bierny, czynny, pragmatyka, artykulacja, płynność, głos oraz sprawność mięśni jamy ustnej. Opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych Opóźnienia lub upośledzenia mogą się pojawić w zakresie rozwoju siły i elastyczności mięśni, sw obody ruchów, małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej itp. MOŻLIWE OBJAWY, DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM : - Nadmiernie się denerwuje i niepokoi - Ma wysoką/niską tolerancję na ból - Brak nawyków dotyczących snu - Przeszkadzają mu niektóre ubrania, metki, dotyk niektórych powierzchni - Jest wybredne podczas posiłków - Może być bardzo wrażliwe lub ignorować na hałas w swoim otoczeniu - Silnie pożąda lub nie może znieść niektórych czynności - Ślini się - Żuje ubrania, kocyk, zabawki


- Jest niezdarne manualnie - Ma kłopoty z równowagą i koordynacją - Żadna z rak nie jest u niego dominująca - Ma niewłaściwą posturę MOŻLIWE OBJAWY, DZIECKO W WIEKU SZKOLNYM: - Jest nadmiernie lub niedostatecznie wrażliwe na ból/temperaturę - Przez większość czasy krzyczy lub szepcze - Niektóre dźwięki bardzo mu przeszkadzają - Może mieć kłopoty z trzymaniem rąk przy sobie - Wciąż dotyka innych uczniów lub różnych przedmiotów - Nie potrafi skupić na czymś wzroku ani uwagi - Łatwo ześlizguje się z krzesła - Nie może nieść widoku, zapachu lub smaku niektórych potraw - Pod wpływem dotyku niektórych powierzchni robi mu się niedobrze lub się krztusi - Jest niezdarne (potyka się, wpada na coś) - Problemy w kontaktach towarzyskich stają się bardziej widoczne - Jest impulsywne - Potrzebuje pomocy i nadzoru osób dorosłych w wielu sferach (organizacja czasu, kontakty mi ędzyludzkie, nauka) Proponowane zajęcia: Koszt zajęć z terapii ................................................................................................................................................. 120 zł (za osobę) Koszt diagnozy: ........................................................................................................................................................... 350 zł (za osobę)

Pogodne dzieci

(Łomianki)

Prowadzący: Marlena Ryś

Zajęcia grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną i społeczną. Dziecko w atmosferze zabawy, bezpieczeństwa i dobrowolności będzie mogło między innymi: - lepiej poznać samego siebie, swoje mocne strony, sposoby reagowania w różnych sytuacjach - rozwijać refleksyjność i pozytywne myślenie - rozwijać empatię i umiejętności radzenia sobie z różnymi stanami emocjonalnymi - uczyć się konstruktywnej krytyki - nawiązywać i utrzymywać nowe znajomości - przećwiczyć wchodzenie w nowe role społeczne - uczyć się aktywnego słuchania i efektywnej komunikacji - poznawać i utrwalać sposoby rozwiązywania konfliktów Zajęcia są prowadzone w formie zabaw, w dużej mierze przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej, ale także pracy z baśnią, różnego rodzaju form artystycznych i relaksacyjnych. Zajęcia prowadzone w grupie maksymalnie 10-osobowej. Proponowane zajęcia: 60 min. ........................................................................................................................................................................ cena 60 zł od osoby


Język rosyjski

Prowadzący: Elena Łajtar

Witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam na naukę języka rosyjskiego. Będę szczęśliwa jeśli zd ecydujesz się uczyć tego pięknego, melodyjnego języka, a fakt, że język rosyjski należy do grupy j ęzyków słowiańskich (tak jak język polski) sprawi, że będzie Ci o wiele łatwiej go przyswoić. Język rosyjski był zawsze dla mnie bliski ze względu na pochodzenie rosyjskie. Uwielbi am jeździć do Mołdawii, poznawać nowych ludzi i kulturę rosyjską. Takie podróże za każdym razem wiele mnie uczą, a wracam z nich bogatsza w doświadczenia i wiedzę językową, którą stale rozwijam. Chciałabym żeby moje zajęcia okazały się dla Ciebie podróżą, która kształci, daję wiedzę i sprawia, że czujesz się pewniej, mówiąc w języku rosyjskim. Rosyjskie przysłowie mówi, że: ЯЗЫКУ УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТЬСЯ. I coś w tym jest… Na moich zajęciach nauczysz się poprawnej wymowy, zrozumiesz gramatykę język a rosyjskiego. Poznasz tradycje, kulturę, historię a także literaturę rosyjską. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!!! Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Kuferek z eksperymentami (piątek - 15.30-16.15)

Prowadzący: Marcin Kielin

OGÓLNIE O PROJEKCIE Zajęcia przewidziane są dla uczniów szkoły podstawowej, jako poszerzenie wiadomości zdobyw anych na lekcjach w ramach edukacji przyrodniczej. Odbywać się będą jako zajęcia dodatkowe pozalekcyjne. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie chętni z klas 0-3 i 4-6 Szkoły Podstawowej Pro Futuro w Warszawie ZAŁOŻENIE: Wszystkie spotkania będą oparte wyłącznie na warsztatach- eksperymentach. SZCZEGÓŁY: I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Sposoby kształcenia uczniów poprzez eksperymenty daje olbrzymią szansę na rozwijanie zdolności, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy, rozwijanie oryginalności, wzbudzanie ciekawości otacz ającą przyrodą. Uczniowie poprzez eksperymentowanie:  uczą się szybciej i łatwiej  opanowują znacznie szerszy zakres materiału  potrafią opanować treściwo stosunkowo wysokim poziomie trudności, dostrzegają związki, prawa, prawidłowości itp.  wyróżniają się oryginalnością i twórczym podejściem do zagadnień i problemów,  nabytą wiedzę zapamiętują na dłuższy czas w porównaniu do tradycy jnych metod nauczania. W Pro Futuro jest wielu uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wyraźnie i nieko nwencjonalnie podchodzą do rzeczywistości i nauki. Z myślą o nich powstał właśnie ten Program, którego realizacja, jak myślę, pozwoli i m na osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych wśród uczniów. II CELE PROGRAMU I JEGO ZAŁOŻENIA  poszerzanie wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych i ekologii  kształtowanie twórczego myślenia


   

przełamywanie schematów myślowych angażowanie w życie szkoły przygotowywanie do konkursów przyrodniczych i ekologicznych promowanie szkoły na zewnątrz

III SPOSÓB REALIZACJI Program pracy dla PROJEKTU: „KUFEREK Z EKSPERYMENTAMI” realizowany będzie dla uczniów z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej Pro Futuro w formie zajęć poz alekcyjnych dodatkowych. Częstotliwość spotkań ustalana będzie indywidualnie! IV WSPÓŁPRACA Z INNYMI OSOBAMI W czasie realizacji programu pomocna będzie współpraca z innymi osobami tj.    

innymi nauczycielami wychowawcą rodzicami, instytucjami

V METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ Najczęściej stosowanymi metodami pracy będą :      

eksperymenty i doświadczenia metody aktywizujące burza mózgów prowadzenie obserwacji prowadzenie własnych hodowli korzystanie ze środków multimedialnych

Podstawowymi formami pracy służącymi do realizacji celów będą :  praca indywidualna/doświadczenia wspólne z prowadzącym  powtórki domowe przygotowywane przez prowadzącego Projekt Oto propozycje poruszanych zagadnień (do wyboru przez ucznia): Lp. 1 2 3

Nazwa ćwiczenia /eksperymentu Naukowa czarownica: Zgaś się! Bańki kanciaste Lejkiem pod prąd

Zakres tematyczny /dział Mechanika/powietrze Mechanika/woda Mechanika/woda

Czas trwania doświadczenia 25 min 25 min 25 min

uwagi fizyka fizyka fizyka


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Zeszyt to potęga Armata z odkurzacza To tylko fika Motyl na kwiatku Rakieta z butelki Żuraw magnetyczny Młynek z puszki Zabawy z gazami Rozsypany cukier Elektryczny snopek Prąd w huśtawce Żuraw magnetyczny Prąd z ogórka Bańki kanciaste Jak podkraść sok Tęczowa koszulka Szalona pończocha Tańce na wodzie Kolor wygrywa, czarne przegrywa Klej do wody Woda tuczy Zabawy z gazami Zabawy z wiatrem 100 litrów powietrza Bańki kucharskie Jajkożerna butelka Spadochron Krótki kurs dmuchania Urodzinowy balonik Drucik i bateria Żarzące się obrazki, czyli parę słów o celulozie Jajko w occie Mocna herbata Piękne barwy Podwodny ogród Tajemniczy liścik Co z tym cukrem?

41 42 43 44 45

Papierosowy katalizator Gdzie jest skrobia? Znikanie – prosta rzecz! Boran, boran, boran Jajo i już…

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Robimy kryształy Robimy tlen Uwaga, uwaga! Spalamy się! Czarne srebro Czas na produkcję srebra Kolorowy seler Suszone ziemniaki Pokolorujmy kwiaty Grawitacja i rośliny Rosnący chleb

mechanika Mechanika/powietrze mechanika mechanika mechanika mechanika mechanika mechanika Elektryczność/magnetyzm Elektryczność/magnetyzm Elektryczność/magnetyzm Elektryczność/magnetyzm Elektryczność/magnetyzm/światło Woda/mechanika Woda/mechanika Woda/światło Woda/powietrze woda Woda/ciepło Woda Woda/światło Powietrze/ciepło/mechanika Powietrze/mechanika Powietrze Woda/ciepło Powietrze/ciepło Powietrze/mechanika Powietrze/mechanika Powietrze/ciepło Światło/ciepło/magnetyzm/elektryczność Cukry/spalanie Kwasy/białko/rozpuszczalność Woda/mieszaniny/związki chemiczne/kwasy Woda/światło/cukry/rozpuszczalność Osmoza/rozpuszczalność/roztwory Kwasy/utlenianie/spalanie Spalanie/zwęglanie/zmiana stanu skupienia i właściwości Dopalacze/właściwości substancji/cukry Cukry/mieszaniny/reakcje chemiczne Reakcje chemiczne/ogrzewanie Estry/reakcje chemiczne/ Rozpuszczalność/otrzymywanie dw. węgla/działanie kwasów Reakcje chemiczne/wytrącanie/ Reakcje chemiczne/otrzymywanie tlenu Reakcje chemiczne/spalanie Reakcje chemiczne/metale/wytrącanie Reakcje chemiczne/metale/wytrącanie Kapilary/pobieranie wody przez rośliny Odwadnianie/suszenie/osm osm Osmoza/kapilary/ Grawitacja/taksje Grzyby/pleśń/pobieranie pokarmu

25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min 25 min

fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka fizyka chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia chemia biologia biologia biologia biologia biologia


56 57 58 59 60

Pływająca cytryna Magiczne balony Fotosynteza W stronę Słońca Robimy mumię

Kwasowość/osmoza Wytwarzanie gazów/drożdże/oddychanie fotosynteza Światło/rozwój roślin/ Rośliny/osmoza/woda

biologia biologia biologia biologia biologia

Proponowane zajęcia: 45 minut. ................................................................................................................................................................... cena 35 zł od osoby

Język francuski/włoski

Prowadzący: Katarzyna Piotrowska–Bluz

Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki ;dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ......................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Poznaj uroki hiszpańskiego

(Łomianki)

Prowadzący: Ewelina Tarnas

Serdecznie zapraszam uczniów wszystkich grup wiekowych na zajęcia z języka hiszpańskiego. Program i sposób prowadzenia lekcji dostosowuję do poziomu i zainteresowań dziecka. Zajęcie o dbywają się w miłej i bezstresowej atmosferze, której sprzyjają różnego rodzaju gry i zabawy. Uczę z pasją i zaangażowaniem oraz posiadam indywidualne podejście do każdego ucznia. Przygotowując materiały do zajęć korzystam z wielu źródeł, dzięki czemu lekcje nie są atrakcyjne i ciekawe. Dokładam wszelkich starań, aby w przyjemny i skuteczny sposób pomóc w nauce języka. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język hiszpański

Prowadzący: Przemysław Cieślak

Lekcje języka hiszpańskiego w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju mają za zadanie poszerzenie zakresu materiału realizowanego na lekcjach, rozbudzenie zainteresowania językiem hiszpańskim i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych oraz przygotowanie do dodatkowych wyzwań (konkursy jęz ykowe, certyfikaty i inne) IŚR to również możliwość rozpoczęcia nauki języka hiszpańskiego od po dstaw. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. . ....................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby


Język hiszpański

Prowadzący: Magda Danielak

Na tych zajęciach młodzież ucząca się języka hiszpańskiego ma możliwość utrwalenia oraz posz erzenia bieżącego materiału z lekcji. Natomiast młodzież, która wybrała inne języki, może rozpocząć naukę hiszpańskiego indywidualnie lub w kameralnym gronie swoich przyjaciół. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język niemiecki

Prowadzący: Paulina Rusek

Zapraszam uczniów, którzy chcą się uczyć języka niemieckiego od podstaw, jak i tych, którzy p osiadają dużą wiedzę, ale czują niedosyt. Na zajęciach zapewniam ciekawe autorskie materiały, książki oraz gry i filmy. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Warsztaty archeologiczne (środa - 15.30-17.00)

Prowadzący: Marcin Kielin

Życie codzienne dawniej i dziś - zajęcia dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. W zapomnienie odchodzi to, co jeszcze do niedawna było ważne, a na pierwszy plan wysuwają się sprawy nowe. Pomimo tych przemian my trwamy jednak nadal, zawdzięczając naszą świadomość dziedzictwu historii, kultury i tradycji. Jak ważne jest to dziedzictwo – pokaże przyszłość. Moje WARSZTATY mają na celu w sposób praktyczny przybliżyć uczniom Pro Futuro naszą prz eszłość, nauczyć ich pokory do pracy, rzeczy, ludzi, tradycji, obrządków, ich ważności i potrzeby. Nadrzędnym celem zaproponowanych przeze mnie WARSZTATÓW jest wyrobienie w dziecku przekonania, że jest on sam w stanie wytworzyć niezbędne do życia produkty, nauczyć go samodzieln ości, planowania. Tematyka zaproponowanych zajęć jest płynna i może się zmieniać w zależności od potrzeb i mo żliwości realizacji. Zaproponowałem kilka dodatkowych zajęć, aby w razie potrzeby można było w ybrać te, na których bardziej zależy dzieciom, albo które są ciekawsze, bądź odrzucić te, które są np. znane, nieciekawe. Każde zajęcia (każdy temat) przewidziany jest na co najmniej 2 godziny lekcyjne i w takich dwu godzinnych blokach będą się one odbywały Propozycje zajęć: Obróbka kości i poroża w dziejach ludzkości - dowiemy się w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi wykonywano rozmaite przedmioty z kości, poroża i zębów w epoce kamienia, brązu i żelaza Kuchnia historyczna czyli co jedli nasi przodkowie? Historia chleba. Od ziarna do podpłomyka. Od podpłomyka do chleba na zakwasie Warsztaty zielarskie - jakich ziół nasi przodkowie używali w kuchni, lecznictwie i kosmetyce


Szycie i tkactwo w dawnych czasach Kręć się wrzeciono kręć - przędź się nitko przędź Od owcy do kłębka - warsztaty przędzenia dla dzieci Od kłębka do tkaniny - tkanie na ramie i krosnach Bardkowanie na polanie - wykonywanie kolorowych krajek Warsztaty barw - rzemiosło barwierskie Zanim pojawiła się glina - wykonywanie pojemników z kory brzozy Gliniane zabawy dla niemających wprawy - warsztat ceramiczny, wykonywanie naczyń ręcznie lepionych i na kole garncarskim, figurki gliniane Dawne narzędzia gospodarcze Piosenki i pieśni ludowe. Sztuka w pradziejach, wyrób biżuterii Życie po śmierć – jak wyglądał obrządek pogrzebowy w różnych kulturach Historia pisma - tajniki odczytywania dawnego pisma - piktogramy, hieroglify, pismo węzełkowe, woskowe tabliczki Dawne gry i zabawy - jakie rozrywki mieli ludzie w czasach starożytnej Grecji, Rzymu i średniowiecza (np. starożytna piłka, berek, gry planszowe, kości i wiele innych Przygoda z archeologią - wykopaliska dla początkujących - jak wygląda praca archeologa podczas wykopalisk? Przy użyciu narzędzi archeologicznych i metod wykopaliskowych w naszym wykopie można odkryć repliki znalezisk archeologicznych Od skorupy do naczynia - czyli co robi archeolog po wykopaliskach Archeozoologia Leatherworking” wczoraj i dziś. Prezentacja i próby wytworzenie produktów skórzanych podstawowymi technikami pracy ze skórą” Wokół technologii i wytwórczości narzędziowej krzemieniarstwa najstarszej fazy neolitu. Proponowane zajęcia:

1,5 godz. ................................................................................................................................................................. cena 60 zł od osoby

Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Paweł Wróbel

Jeśli kiedyś myślałeś, że na pianinie/keyboardzie grają jedynie wybitnie uzdolnieni, to porozmawiaj o tym ze mną. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, to poprowadzę Cię przez świat dźwięków w taki sposób, abyś doświadczył tej radości z muzykowania, którą ja czuję za każdym razem, kiedy siadam do instrumentu – a trwa to już wiele lat. Repertuar: połączenie moich i Twoich muzycznych marzeń. Gra na instrumencie doskonale wpisuje się w harmonijny rozwój dziecka, poprawia jego samopoczucie i jest źródłem wielu radosnych chwil. Zapraszam serdecznie. 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby


Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Katarzyna Sikora

Zapraszam na indywidualne lekcje prowadzone raz lub dwa razy w tygodniu (30min, 45 min). Na uka gry obejmuje: podstawy zapisu nutowego oraz praca nad konkretnymi utworami. W zależności od preferencji ucznia i rodzica nauka gry może odbywać się: metodą klasyczną (rozwijanie techniki obu rąk, czytanie z nut - docelowo w obu kluczach) lub nauka gry metodą tzw. funkcyjną (lewa ręka gra akompaniament oparty na funkcjach do melodii wykonywanej w prawej ręce), wprowadzane są także elementy gry ze słuchu. Repertuar dopasowany jest do wieku i upodobań dziecka (klasyczny, dziecięcy dla maluchów, rozrywkowy, standardy). Serdecznie zapraszam! 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Marek Sobieszczański

Zajęcia z j. angielskiego - przygotowanie do Cambridge First Certificate in English OPIS OGÓLNY ZAWARTOŚCI KURSU: W zakresie konstrukcji gramatycznych : Krótkie powtórzenie konstrukcji gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem: Czasów używanych w narracji Okresów warunkowych (conditionals) Kontrastu między czasami typu ciągłego (continuous) i prostego (simple) Czasowników modalnych (modal verbs) Konstrukcji, których znajomość jest najczęściej sprawdzana w zadaniu na przekształcanie zdań (p araphrasing), w części egzaminu określanej jako Use of English. W zakresie słownictwa: Podstawowe elementy leksykalne stosowane do budowy zdań złożonych . Czasowniki typu phrasal verbs, których znajomość jest najczęściej sprawdzana na egzaminie Podstawowe słownictwo z następujących tematów:  podróże  praca / kariera zawodowa  hobby / rozrywka  edukacja  rodzina / życie rodzinne  sport / zdrowie  technika / rozwój techniki / cywilizacja  środowisko naturalne / Ziemia  wygląd zewnętrzny / moda  zbrodnia / wymiar sprawiedliwości


 współczesne społeczeństwo / style życia / postawy wobec życia  zjawiska niewyjaśnione / UFO / itp. W zakresie umiejętności pisania: Przykłady typowych zadań egzaminacyjnych (list prywatny, list oficjalny, opowiadanie, esej, artykuł, recenzja, raport) wraz z:  typowymi konstrukcjami zdań  układem treści i organizacją tekstu Regularne prace domowe z wybranych zadań egzaminacyjnych. W zakresie technik egzaminacyjnych: Prezentacja formatu egzaminu i ogólnych zasad oceniania poszczególnych części. Ćwiczenie części określanej jako Paper 5 Speaking ( ukierunkowane na format egzaminu, a nie na ogólną umiejętność mówienia). Ćwiczenia umiejętności czytania (Reading Comprehension) - w formie prac domowych i na lekcji Ćwiczenie rozumienia ze słuchu (Listening Comprehension) - w czasie lekcji, ewentualna dalsza praktyka w formie samodzielnej pracy słuchaczy w domu. Wskazane jest, by słuchacze zaopatrzyli się w cienki segregator formatu A4 i kilkanaście koszulek na materiały wykorzystywane na kursie. Kurs ten ma być realizowany jako dodatkowy w stosunku do materiału podstawowego klasy 6. 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Matematyka

Prowadzący: Marek Malesa Zajęcia z matematyki w ramach IŚR w roku 2012/2013 mają za zadanie wskazać kierunek rozwoju ucznia. Kierowane są zarówno do ucznia uzdolnionego matematycznie, zainteresowanego matematyką, jak i ucznia, który chciałby poprzez indywidualne spotkania utrwalać lub pracować nad bieżącym materiałem. 45 min. ...................................................................................................... 70 zł od osoby

Historia

Prowadzący: Anna Beresteczka

Czytanie tekstów źródłowych. Poszerzanie logicznego myślenia, wiązania faktów ze sobą, powiąz ania przyczyn i skutków oraz całościowe spojrzenie na wydarzenia. Proponowane zajęcia: 45 min. ...................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby


Rozwój społeczno-emocjonalny

Prowadzący: Ewa Gawęda

Termin zajęć: poniedziałki. Zajęcia poświęcone są rozwojowi umiejętności społecznych uczniów. Ich cel stanowi nabycie przez dziecko kompetencji w zakresie nawiązywania relacji interpersonalnych, efektywnego komunikowania się, sztuki rozmowy, empatii, jak również samokontroli emocjonalnej. Proponowane zajęcia: 60 min. ...................................................................................................................................................................... cena 60 zł od osoby

Myślenie krytyczne

Prowadzący: Krzysztof Gałkowski

Zajęcia prowadzone w systemie grupowym, konieczne jest utworzenie grupy minimalnie 5-osobowej. Termin: czwartki, 16.15-17.00. Mówi się, że przypadek rządzi światem - niejednokrotnie przebieg historycznych wydarzeń warunkowały pozornie nieznaczne szczegóły czy podejmowane w przeciągu sekund decyzje. Zwykle jednak owe szczegóły okazywały się być ostatnim ogniwem całego łańcucha przyczyn, a szybkie decyzje – efektem wcześniejszych doświadczeń i umiejętności szacowania ryzyk a... lub ich braku. O takich właśnie sytuacjach, z odpowiednią dozą zacięcia naukowego, porozmawiamy na zajęciach myślenia krytycznego. Omówimy najbardziej spektakularne odkrycia naukowe, genialne w sw ojej prostocie wynalazki oraz trudności, jakie trzeba było pokonać przed odniesi eniem ostatecznego sukcesu. Poznamy przyczyny wielkich katastrof i działania, które pozwoliły dosłownie w ostatniej chwili uniknąć tych, które na szczęście się nie wydarzyły. Zastanowimy się, jak poprawić strategie, które doprowadziły do klęski. Spotkania mają charakter klubowo - dyskusyjny, właściwy stosunkowo późnej porze i znużeniu uczniów po zajęciach edukacyjnych (oraz dodatkowych zajęciach z matematyki w II. etapie). Zaj ęcia dedykowane są dla wszystkich uczniów II i III etapu, ciekawych świata, lubiących zagadki i zabawę świeżo zdobytą wiedzą - niezależnie od stosunku do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, do których głównie odwołuje się tematyka zajęć. Tu wskrzeszamy ideę „prawdziwego”, renesans owego humanisty. Chcemy poszerzyć swoje horyzonty, nauczyć się kompleksowego podejścia do problemów, a przede wszystkim – dobrze bawić. Podczas emocjonujących opowieści i burzliwych dyskusji między innymi: … dowiemy się, jak odkryto promieniowanie X, jak za pomocą taśmy klejącej zdobyć nagrodę Nobla, jak uratowano załogę Apollo 13, … nauczymy się wywoływać kryzysy ekonomiczne, … przedyskutujemy, czy Titanic musiał przegrać w bezpośrednim starciu z górą lodową, oraz czy świat spoczywający na dwucyfrowej liczbie głowic nuklearnych jest bezpieczny, … zastanowimy się, dlaczego, choć wszystko wydawało się dobrze zaplanowane, dwie wielkie armie nie zdobyły Moskwy. Zapraszam! Zajęcia 45 min. ............................................................................................................... do 35 zł od osoby (przy 5 osobach)


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Prowadzący: Ewa Gawęda

Termin zajęć: środa. zajęcia konstruowane są w oparciu o ustawę regulującą przepisy i zasady obowiązujące uczestn ików ruchu drogowego. Ich cel stanowi zapoznanie ucznia z podstawowymi regułami panującymi w ruchu drogowym, dopuszczalnymi prędkościami na polskich drogach, jak również wzorami znaków i sygnałów drogowych. Proponowane zajęcia: 45 min. ...................................................................................................................................................................... cena 60 zł od osoby

Język polski

Prowadzący: Karolina Obarzanek

Prowadzone przeze mnie zajęcia są dedykowane uczniom, którzy chcieliby rozwijać swoje komp etencje w zakresie języka polskiego. Oznacza to, że podczas lekcji będziecie poznawać historię literatury polskiej (i nie tylko) oraz jego gramatykę. Nasze spotkania przygotują Was do sprawdzi anów, testów, egzaminów - także zewnętrznych - doskonaląc Wasze umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia własnych tekstów. Proponowane zajęcia: 45 min. ..................................................................................................................................................................................... 70 zł od osoby

Język rosyjski

Prowadzący: Elena Łajtar

Witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam na naukę języka rosyjskiego. Będę szczęśliwa jeśli zd ecydujesz się uczyć tego pięknego, melodyjnego języka, a fakt, że język rosyjski należy do grupy j ęzyków słowiańskich (tak jak język polski) sprawi, że będzie Ci o wiele łatwiej go przyswoić. Język rosyjski był zawsze dla mnie bliski ze względu na pochodzenie rosyjskie. Uwielbi am jeździć do Mołdawii, poznawać nowych ludzi i kulturę rosyjską. Takie podróże za każdym razem wiele mnie uczą, a wracam z nich bogatsza w doświadczenia i wiedzę językową, którą stale rozwijam. Chciałabym żeby moje zajęcia okazały się dla Ciebie podróżą, która kształci, daję wiedzę i sprawia, że czujesz się pewniej, mówiąc w języku rosyjskim. Rosyjskie przysłowie mówi, że: ЯЗЫКУ УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТЬСЯ. I coś w tym jest… Na moich zajęciach nauczysz się poprawnej wymowy, zrozumiesz gramatykę język a rosyjskiego. Poznasz tradycje, kulturę, historię a także literaturę rosyjską. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!!! Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby


Język francuski/włoski

Prowadzący: Katarzyna Piotrowska–Bluz

Nauka poprzez zabawę i pozytywne motywowanie do języka. Lektor zapewnia gry, materiały audio oraz książki ;dostosowuje się do poziomu umiejętności dzieci. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ......................................................................................................................................................................... cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Język hiszpański

Prowadzący: Magda Danielak

Na tych zajęciach młodzież ucząca się języka hiszpańskiego ma możliwość utrwalenia oraz posz erzenia bieżącego materiału z lekcji. Natomiast młodzież, która wybrała inne języki, może rozpocząć naukę hiszpańskiego indywidualnie lub w kameralnym gronie swoich przyjaciół. Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język niemiecki

Prowadzący: Paulina Rusek

Zapraszam uczniów, którzy chcą się uczyć języka niemieckiego od podstaw, jak i tych, którzy p osiadają dużą wiedzę, ale czują niedosyt. Na zajęciach zapewniam ciekawe autorskie materiały, książki oraz gry i filmy. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Matematyka

Prowadzący: Marek Malesa

Zajęcia z matematyki w ramach IŚR w roku 2012/2013 mają za zadanie wskazać kierunek rozwoju ucznia. Kierowane są zarówno do ucznia uzdolnionego matematycznie, zainteresowanego mat ematyką, jak i ucznia, który chciałby poprzez indywidualne spotkania utrwalać lub pracować nad bieżącym materiałem. Proponowane zajęcia: 45 min. ..................................................................................................................................................................................... 70 zł od osoby


Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Paweł Wróbel

Jeśli kiedyś myślałeś, że na pianinie/keyboardzie grają jedynie wybitnie uzdolnieni, to porozmawiaj o tym ze mną. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, to poprowadzę Cię przez świat dźwięków w taki sposób, abyś doświadczył tej radości z muzykowania, którą ja czuję za każdym razem, kiedy siadam do instrumentu – a trwa to już wiele lat. Repertuar: połączenie moich i Twoich muzycznych marzeń. Gra na instrumencie doskonale wpisuje się w harmonijny rozwój dziecka, poprawia jego samop oczucie i jest źródłem wielu radosnych chwil. Zapraszam serdecznie. 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby

Język angielski

Prowadzący: Marek Sobieszczański

Zajęcia z j. angielskiego - przygotowanie do Cambridge First Certificate in English Opis ogólny zawartości kursu: W zakresie konstrukcji gramatycznych : Krótkie powtórzenie konstrukcji gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem: Czasów używanych w narracji Okresów warunkowych (conditionals) Kontrastu między czasami typu ciągłego (continuous) i prostego (simple) Czasowników modalnych (modal verbs) Konstrukcji, których znajomość jest najczęściej sprawdzana w zadaniu na przekształcanie zdań (paraphrasing), w części egzaminu określanej jako Use of English. W zakresie słownictwa: Podstawowe elementy leksykalne stosowane do budowy zdań złożonych. Czasowniki typu phrasal verbs, których znajomość jest najczęściej sprawdzana na egzaminie. Podstawowe słownictwo z następujących tematów:  podróże  praca / kariera zawodowa  hobby / rozrywka  edukacja  rodzina / życie rodzinne  sport / zdrowie  technika / rozwój techniki / cywilizacja  środowisko naturalne / Ziemia


   

wygląd zewnętrzny / moda zbrodnia / wymiar sprawiedliwości współczesne społeczeństwo / style życia / postawy wobec życia zjawiska niewyjaśnione / UFO / itp.

W zakresie umiejętności pisania: Przykłady typowych zadań egzaminacyjnych (list prywatny, list oficjalny, opowiadanie, esej, artykuł, recenzja, raport) wraz z:  typowymi konstrukcjami zdań  układem treści i organizacją tekstu Regularne prace domowe z wybranych zadań egzaminacyjnych. W zakresie technik egzaminacyjnych: Prezentacja formatu egzaminu i ogólnych zasad oceniania poszczególnych części. Ćwiczenie części określanej jako Paper 5 Speaking ( ukierunkowane na format egzaminu, a nie na ogólną umiejętność mówienia). Ćwiczenia umiejętności czytania (Reading Comprehension) - w formie prac domowych i na lekcji Ćwiczenie rozumienia ze słuchu (Listening Comprehension) - w czasie lekcji, ewentualna dalsza praktyka w formie samodzielnej pracy słuchaczy w domu. Wskazane jest, by słuchacze zaopatrzyli się w cienki segregator formatu A4 i kilkanaście koszulek na materiały wykorzystywane na kursie. Kurs ten ma być realizowany jako dodatkowy w stosunku do materiału podstawowego klasy 6. Proponowane zajęcia z lektorem: 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

Język polski

Prowadzący: Karolina Obarzanek

Prowadzone przeze mnie zajęcia są dedykowane uczniom, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje w zakresie języka polskiego. Oznacza to, że podczas lekcji będziecie poznawać historię literatury polskiej (i nie tylko) oraz jego gramatykę. Nasze spotkania przygotują Was do sprawdzianów, testów, egzaminów - także zewnętrznych - doskonaląc Wasze umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia własnych tekstów. Proponowane zajęcia: 45 min. ..................................................................................................................................................................................... 70 zł od osoby

Historia

Prowadzący: Anna Beresteczka

Czytanie tekstów źródłowych. Poszerzanie logicznego myślenia, wiązania faktów ze sobą, powiąz ania przyczyn i skutków oraz całościowe spojrzenie na wydarzenia. Proponowane zajęcia: 45 min. ..................................................................................................................................................................................... 70 zł od osoby


Gra na instrumentach klawiszowych

Prowadzący: Katarzyna Sikora

Zajęcia muzyczne dedykowane są tym, którzy kochają muzykę i tym, którzy chcą się w niej zakochać. Proponuję pomoc w nauce gry na instrumentach takich jak: pianino i keyboard. Muzyka aktywizuje dzieci, stymuluje rozwój emocjonalny, poprawia koordynację i pobudza wyobraźnię. Zapraszam we wspaniałą podróż w świat muzyki. 45 min. ...................................................................................................................................................................................... 70 zł od osoby 30 min. ...................................................................................................................................................................................... 50 zł od osoby

Myślenie krytyczne

Prowadzący: Krzysztof Gałkowski

Zajęcia prowadzone w systemie grupowym, konieczne jest utworzenie grupy minimalnie 5-osobowej. Termin: czwartki, 16.15-17.00. Mówi się, że przypadek rządzi światem - niejednokrotnie przebieg historycznych wydarzeń warunkowały pozornie nieznaczne szczegóły czy podejmowane w przeciągu sekund decyzje. Zwykle jednak owe szczegóły okazywały się być ostatnim ogniwem całego łańcucha przyczyn, a szybkie decyzje – efektem wcześniejszych doświadczeń i umiejętności szacowania ryzyka... lub ich braku. O takich właśnie sytuacjach, z odpowiednią dozą zacięcia naukowego, porozmawiamy na zaj ęciach myślenia krytycznego. Omówimy najbardziej spektakularne odkrycia naukowe, genialne w sw ojej prostocie wynalazki oraz trudności, jakie trzeba było pokonać przed odniesi eniem ostatecznego sukcesu. Poznamy przyczyny wielkich katastrof i działania, które pozwoliły dosłownie w ostatniej chwili uniknąć tych, które na szczęście się nie wydarzyły. Zastanowimy się, jak poprawić strategie, które doprowadziły do klęski. Spotkania mają charakter klubowo - dyskusyjny, właściwy stosunkowo późnej porze i znużeniu uczniów po zajęciach edukacyjnych (oraz dodatkowych zajęciach z matematyki w II. etapie). Zaj ęcia dedykowane są dla wszystkich uczniów II i III etapu, ciekawych świata, lubiących zagadki i zabawę świeżo zdobytą wiedzą - niezależnie od stosunku do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, do których głównie odwołuje się tematyka zajęć. Tu wskrzeszamy ideę „prawdziwego”, renesans owego humanisty. Chcemy poszerzyć swoje horyzonty, nauczyć się kompleksowego podejścia do problemów, a przede wszystkim – dobrze bawić. Podczas emocjonujących opowieści i burzliwych dyskusji między innymi: … dowiemy się, jak odkryto promieniowanie X, jak za pomocą taśmy klejącej zdobyć nagrodę Nobla, jak uratowano załogę Apollo 13, … nauczymy się wywoływać kryzysy ekonomiczne, … przedyskutujemy, czy Titanic musiał przegrać w bezpośrednim starciu z górą lodową, oraz czy świat spoczywający na dwucyfrowej liczbie głowic nuklearnych jest bezpieczny, … zastanowimy się, dlaczego, choć wszystko wydawało się dobrze zaplanowane, dwie wielkie armie nie zdobyły Moskwy. Zapraszam! Zajęcia 45 min. ............................................................................................................... do 35 zł od osoby (przy 5 osobach)


Fizyka/Matematyka

Prowadzący: Krzysztof Gałkowski

Zajęcia prowadzone w systemie grupowym, konieczne jestu tworzenie grup minimalnie 3-osobowych. Termin: sobota - godziny do ustalenia z prowadzącym zajęcia. Rozwijanie umiejętności uczniów w ramach programu szkolnego, z naciskiem na przygotowanie (m erytoryczne i praktyczne) do startów w konkursach zewnętrznych (kuratoryjny, Kangur, Lwiątko). A w okresie 'pozakonkursowym' - poznawanie treści wykraczających (czasem znacznie) poza program, poszerzających horyzonty i rozwijających umiejętności, dzięki którym absolwenci kierunków ścisłych, pomimo braku wykształcenia ekonomicznego, są tak poszukiwani przez instytucje działaj ące w sektorze finansów. Czyli: nacisk na kreatywne myślenie, tworzenie modeli zjawisk, zadania konstrukcyjno - inżynieryjne oraz historia odkryć i ewolucji teorii naukowych (również tych dziś już uważanych za błędne). Dla zainteresowanych - możliwość obejrzenia laboratoriów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z zapoznaniem z aktualną tematyką badawczą. Proponowane zajęcia odbywać się będą w soboty. IŚR matematyka/Fizyka –kontynuujący ............................................................. do 50 zł od osoby (przy 3 osobach) IŚR matematyka/Fizyka -początkujący .......................................................... do 50 zł od osoby (przy 3 osobach)

Język rosyjski

Prowadzący: Elena Łajtar

Witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam na naukę języka rosyjskiego. Będę szczęśliwa jeśli zd ecydujesz się uczyć tego pięknego, melodyjnego języka, a fakt, że język rosyjski należy do grupy j ęzyków słowiańskich (tak jak język polski) sprawi, że będzie Ci o wiele łatwiej go przyswoić. Język rosyjski był zawsze dla mnie bliski ze względu na pochodzenie rosyjskie. Uwielbi am jeździć do Mołdawii, poznawać nowych ludzi i kulturę rosyjską. Takie podróże za każdym razem wiele mnie uczą, a wracam z nich bogatsza w doświadczenia i wiedzę językową, którą stale rozwijam. Chciałabym żeby moje zajęcia okazały się dla Ciebie podróżą, która kształci, daję wiedzę i sprawia, że czujesz się pewniej, mówiąc w języku rosyjskim. Rosyjskie przysłowie mówi, że: ЯЗЫКУ УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТЬСЯ. I coś w tym jest… Na moich zajęciach nauczysz się poprawnej wymowy, zrozumiesz gramatykę język a rosyjskiego. Poznasz tradycje, kulturę, historię a także literaturę rosyjską. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!!! Proponowane zajęcia z lektorem: 30 min. ........................................................................................................................................................................ cena 50 zł od osoby 45 min. ........................................................................................................................................................................ cena 70 zł od osoby

IŚR 2013/2014 - opisy zajęć  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you