Page 1

PAŹDZIERNIK 2013

SKUTECZNOŚĆ ZESPÓŁ EDUKACYJNY PRO FUTURO W WARSZAWIE

Jak odnieść sukces? Celem zajęć projektowych było zdefiniowanie skuteczności i określenie warunków koniecznych do osiągnięcia osobistych sukcesów. Podczas zajęć uczniowie poznali zasady skutecznego nastolatka koncepcję Seana Coveya.

SIEDEM WAŻNYCH NAWYKÓW Covey zaprezentował w swojej książce siedem zasad, które mają wg niego doprowadzić do harmonijnego życia zawodowego i prywatnego, bez poświęcania własnych wartości: 1. Bądź proaktywny 2. Zaczynaj z wizją końca 3. Rób najpierw to, co najważniejsze 4. Myśl w kategoriach wygranawygrana 5. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany 6. Synergia 7. Ostrzenie piły Pierwsze trzy nawyki dotyczą "zwycięstwa prywatnego", czyli rozwoju osobistego, kolejne trzy "zwycięstwa publicznego", czyli skutecznego współdziałania z innymi ludźmi. Ostatni nawyk, "ostrzenie piły" przypomina o konieczności odnowy w czterech wymiarach: fizycznym, umysłowym, społecznym i duchowym.

PROAKTYWNOŚĆ wyraża się w języku poprzez takie sformułowania, jak mogę, chcę, wybieram, panuję nad swoimi emocjami, szukam innych możliwości, mogę zmienić podejście.

Przebieg zajęć 1. Definiowania pojęcia sukces w obszarze życia prywatnego i szkolnego - dyskusja i prezentacja wyników pracy uczniowskich zespołów 2. Analiza definicji sukcesu wg Wikipedii - dyskusja o czterech wymiarach człowieka: intelekt, ciało, emocje i duch. 3. Czym jest nawyk, dlaczego jedni odnoszą sukcesy, inni nie? Mamy taką samą ilość czasu, podobne warunki, ale ostatecznie różne efekty - burza mózgu 3. Przyczyny dokonywania wybór dobrych i złych. Budowanie modelu proaktywności i odwołanie się do koncepcji Coveya i wskazanie

SUKCES rozumiany jest jako działanie w kierunku realizacji własnych, w pełni uświadomionych marzeń. Ludzie sukcesu realizują swój program na życie, który wynika ze świadomości własnych talentów.

czterech kategorii przynależnych człowiekowi (wyobraźnia, sumienie, samoświadomość i wolna wola), jak je rozwijać na indywidualnym poziomie? dyskusja 4. Co znaczy proaktywność w szkole. jak wyraża się w języku uczniów? Po czym poznamy, że jesteśmy proaktywni. Model sukcesu wg. logodydaktyki. 5. Jak zacząć pracować nad proaktywnością, jak może ona przysłużyć się w osiąganiu sukcesu - praca metodą mapy myśli, dlaczego ten nawyk jest pierwszy - publiczna prezentacja prac zespołów. 

REAKTYWNĄ osobę można poznać po takich sformułowaniach jak: muszę, nie potrafię, to przez nich, taki już jestem, nic się nie da z tym zrobić, on mnie doprowadza do szału, oni na to nie pójdą.


Każdy z nas może odnieść sukces, mamy wszystko, aby móc go osiągnąć

DYSKUSJA Uczniowie dyskutowali wokół wyborów, które decydują o miejscu, w którym się każdy znajduje. Czy rzeczywiście wybieramy?

Jak rozumiemy sukces? •••

Sukces - działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. Innymi słowy sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu pewnego czasu. Do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. W odniesieniu do każdego człowieka sukces może być postrzegany w inny sposób. Ważną rolę odgrywa tutaj hierarchia wartości i doświadczenia poszczególnych osób. Miarą sukcesu mogą być: zrealizowane plany, szczęście, zdrowie, własność materialna itp.

Publiczna prezentacja wyników prac zespołów i prezentacja pierwszego nawyku skutecznego działania. - czym jest sukces, co to jest proaktywność?

nieskuteczne. Uczniowie wiedzą, że między bodźcem a reakcją na niego jest miejsce na wybór. Podczas dyskusji uczniowie zastanawiali się, Człowiek osiąga sukces, wtedy gdy dlaczego na ten sam bodziec jeden spełniają się wszystkie jego oczekiwania. reaguje miłym uśmiechem, a drugi agresją. Co decyduje o naszych Źródło: Wikipedia wyborach? Nasze wybory zależą od czterech czynników: wyobraźni, Proaktywność - to pierwszy nawyk. samoświadomości, sumienia i wolnej Uczniowie potrafią odróżnić, czym woli. Człowiek ma wolność jest działanie proaktywne, a czym dokonywania wyborów i ponosi za charakteryzuje się reaktywność. nie odpowiedzialność. Uczniowie Narzekanie, krytykowanie i zastanawiali się, czy są sytuacje obgadywanie to działanie dotyczące wyborów i zachowań, na

które nie mamy wpływu. Rozumieją, że nie można winić okoliczności za to, kim są. Osoby działające reaktywnie pozwalają, aby czynniki zewnętrzne (nastroje, uczucia i okoliczności) wpływały na ich reakcje i zachowania. To, czy odrobimy lekcje, czy nie, czy się spóźniamy, czy jesteśmy punktualni, czy przeszkadzamy, czy uważamy na lekcji itd. decyduje nasz indywidualny wybór. Nawet jeżeli ktoś nas usilnie do tego namawia lub zniechęca, to wybbór należy do nas.

SZCZĘŚCIE I SUKCES CZY TO JEST MOŻLIWE?

Jest kilka rzeczy, które są fundamentalne dla ludzkiego spełnienia. Esencję tych potrzeb wyrażą fraza: „żyć, kochać, uczyć się i zostawić po sobie spuściznę”. — Stephen R. Covey

Życie samo w sobie nie ma znaczenia. Ty wnosisz do niego znaczenie. Sensem życia jest to wszystko, co w nie wpiszesz — Joseph Campbell

7n skutecznosc  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you