Page 1

Kiedy dajesz feedback, skupiasz się na przeszłości, na tym, co już się wydarzyło i czego nie można zmienić. Co więcej, gdy otrzymujesz feedback, często czujesz się atakowany, co sprawia, że zaczynasz zachowywać się defensywnie. Dlaczego? Ponieważ feedback ma charakter oskarżycielski: chcemy udowodnić komuś, że się myli i skupiamy się na negatywnym zachowaniu. Takie podejście demotywuje ludzi i zmniejsza pozytywną energię i zaangażowanie, co skutkuje stresem lub frustracją. Nawet jeśli zaczynacie dawać feedback od czegoś pozytywnego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, którą oceniacie, myśli: „Ach, już wiem, o co chodzi. Najpierw otrzymam pozytywną informację. A potem usłyszę, dlaczego naprawdę tu jestem.”


Kiedy dajesz feedforward, koncentrujesz się na przyszłości, na tym, co możesz zrobić i na co masz wciąż wpływ. Kiedy otrzymujesz feedforward, nie czujesz się atakowany, ponieważ ma on na celu pomoc, podkreślanie pozytywnych zachowań i stymulowanie kreatywności. Takie podejście jest inspirujące, daje nadzieję i nową energię, dzięki czemu podnosi zaangażowanie. Uczenie ludzi tego, co słuszne, zamiast udowodnienia im, co robią źle, przynosi bardziej produktywny i energetyzujący efekt. Wynikiem tego jest większa rezyliencja.

prezentacja18  
prezentacja18  
Advertisement