Page 1

Administratívna budova na Obchodnej zóne Slovensko > Bratislava > Bratislava 1 > Obchodná ulica

Predaj

HOME > Predaj > Polyfunkčné využitie > Administratívna budova na predaj / prenájom

SK I EN

PROFINEX holding, s.r.o. Horná 41 974 01 Banská Bystrica www.profinexholding.sk Tel.: +421 (0) 48 412 44 55 Fax: +421 (0) 48 412 44 66 office@profinexholding.sk

LOKALITA Administratívna budova sa nachádza v centrálnej časti hlavného mesta SR Bratislava, na Obchodnej ulici, v mestskej časti Staré Mesto. Jedná sa o jednu z najrušnejších ulíc hlavného mesta s veľkou intenzitou pohybu peších, umiestnenú na križovatke ulíc Obchodná a Vysoká. V bezprostrednom okolí budovy sa nachádzajú obchodné a reštauračné prevádzky, významné kultúrno–spoločenské inštitúcie, úrady a sídla firiem. Obchodná ulica sa vyznačuje výbornou pešou dostupnosťou. Administratívna budova sa nachádza v radovej výstavbe – rožná s 3NP, 2PP a podkrovím.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Celková úžitková plocha: 1574,36 m2, z toho: Podzemné podlažie: 296,17 m2 Nadzemné podlažia: 968,89 m2 Podkrovie: 309,30 m2 Obostavaný priestor: 5209,50 m3 V suteréne - 1PP sa nachádzajú pomocné technické priestory, v 2PP sú priestory vhodné na doplnkové využitie predmetu činnosti. V časti 1.NP sa v súčasnej dobe nachádza pobočka SLSP, a.s. Na 2.NP a 3.NP sa nachádzajú priestory vhodné na administratívne využitie (kancelárie, rokovacia miestnosť, sociálne zázemie). Táto publikácia je vlastníctvom spoločnosti PROFINEX holding s. r. o. a / alebo nadobúdateľov jej licencie chráneným autorským právom. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť PROFINEX holding, s.r.o. pripravila tento dokument pre účely poskytnutia reklamných a všeobecných informácií a neposkytuje žiadne garancie, vyhlásenia a záruky žiadneho druhu vzhľadom k informáciám uvedeným v tomto dokumente. Každá zúčastnená strana si musí overiť aktuálnosť daných informácií. PROFINEX holding, s.r.o. nezodpovedá za nezrozumiteľnosť všetkých súvisiacich a predpokladaných podmienok, okolností a záruk vyplývajúcich z tohto dokumentu a vylučuje všetku zodpovednosť za stratu a/alebo škodu, ktorá na základe toho vznikla. Táto publikácia je majetkom PROFINEX holding, s.r.o.

Pozemok o výmere 303 m2 je takmer celý zastavaný budovou . Patrí do lokality úzkeho centra Bratislavy a je majetkom vlastníka budovy.

PREDNOSTI PONUKY  výborná poloha v úzkom centre mesta  kompletne vybudované inžinierske siete  budova je okamžite k dispozícii na predaj alebo na prenájom


Administratívna budova na Obchodnej zóne Predaj

Slovensko > Bratislava > Bratislava 1 > Obchodná ulica HOME > Predaj > Polyfunkčné využitie > Administratívna budova na predaj / prenájom

PROFINEX holding, s.r.o. Horná 41 974 01 Banská Bystrica www.profinexholding.sk Tel.: +421 (0) 48 412 44 55 Fax: +421 (0) 48 412 44 66 office@profinexholding.sk

SK I EN

LOKALIZÁCIA

Župné nám.

Kamenné nám.

FOTOGALÉRIA

Táto publikácia je vlastníctvom spoločnosti PROFINEX holding s. r. o. a / alebo nadobúdateľov jej licencie chráneným autorským právom. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť PROFINEX holding, s.r.o. pripravila tento dokument pre účely poskytnutia reklamných a všeobecných informácií a neposkytuje žiadne garancie, vyhlásenia a záruky žiadneho druhu vzhľadom k informáciám uvedeným v tomto dokumente. Každá zúčastnená strana si musí overiť aktuálnosť daných informácií. PROFINEX holding, s.r.o. nezodpovedá za nezrozumiteľnosť všetkých súvisiacich a predpokladaných podmienok, okolností a záruk vyplývajúcich z tohto dokumentu a vylučuje všetku zodpovednosť za stratu a/alebo škodu, ktorá na základe toho vznikla. Táto publikácia je majetkom PROFINEX holding, s.r.o.

Administratívna budova na predaj / prenájom  

Administratívna budova v centrálnej časti hlavného mesta SR Bratislava, na Obchodnej ulici, v mestskej časti Staré Mesto.