Page 1

Narudžba-Nr. 5 01 PR0020 - 1007.KA

Posebna obilježja:

Sustav grilja i škura Capri-Ischia I Grado.

• Sustav škura sa zatvorenom površinom u rustikalnoj izvedbi za optimalno zamračenje. • Isporučivo kao grilja ili naborana škura, kapci za adaptacije i novogradnju. • Odlična zaštita od sunca i nepoželjnih pogleda, topline i vremenskih utjecaja. • Velika paleta univerzalnih boja i struktura drveta. • Minimalni troškovi vremena i novca za održavanje. • Zatvaranje grilja po izboru pomoću mehanizama s dugim, kutnim ili podešavajućim spojnicama.

Grado 24 mm Varijanta „Vicentina“

Grado 36mm Varijanta „Padovana“

• Svi naši profili izrađeni su greenline tehnologijom koja podrazumijeva korištenje za okoliš prijateljskih Zn-Ca stabilizatora.

Grado 24 mm

Tehnički podaci

Zaštita okoliša.

profine Croatia d.o.o.

Znak greenline ukazuje na našu novu, bezolovnu tehnologiju izrade profila. Imajte to na umu ako mislite nešto učiniti za sebe i okoliš.

Vukomerička bb 10410 Velika Gorica Tel. 01 6253 100; Fax 01 6253 357 eMail: profine@profine-croatia.hr

www.profine-croatia.hr

Zaštita od sunca 5

Toplinska izolacija

Sigurnost

Dizajn


Sustav grilja Capri-Ischia

Sustav škura Grado od umjetnih materijala.

od umjetnih materijala.

Dajte svom domu poseban izgled.

Za fasade rustikalnog karaktera.

Posebna obilježja: • Sustav grilja sa pokretnim ili kosim fiksnim lamelama. Dodatna varijanta je zatvorena izvedba za optimalno zamračenje prostora.

Grilje uljepšavaju vašu kuću dajući joj šarm juga i ono “nešto

Postoje stvari koje su od nastanka dobre i pravilne, i kojima kao

posebno”: individualan karakter.

da se protokom vremena nema što dodati. Tipičan primjer su • Preklopne, sklopive ili klizne varijante otvaranja za novogradnju ili adaptacije.

Pri izboru, u donošenju odluke vam pomaže široka paleta boja i

škure koje nisu izgubile ništa od svoje izvrsne funkcionalnosti i

puno zanimljivih dekora drveta - za ispunjenje svake pojedinačne

šarma od svog praoblika pa sve do danas. • Montaža grilje se može vršiti direktno na prozoru, zidu ili u specijalnom blokokviru.

želje i različitih ukusa.

Naš sustav škura Grado ipak donosi neke prednosti, ne

Capri-Ischia grilje zadržavaju prirodan izgled pravog drveta uz

narušavajući pri tome izvornu rustikalnu estetiku i čar prošlih • Visoka stabilnost zahvaljujući aluminijskom ojačanju u okviru grilje i lamelama sa fibrostaklom.

dodatne prednosti koje pruža visokokvalitetni PVC materijal iznimno lako i jednostavno održavanje i gotovo neograničena

vremena. To se prije svega odnosi na svojstva viskokvalitetnog PVC materijala koji, u odnosu na drvo, pruža znatno veće

• Savršena zaštita od sunca, topline i vremenskih utjecaja.

trajnost.

mogućnosti oblikovanja, krajnje je jednostavan za održavanje i

Osim odlične zaštite od sunca, grilje vam nude i puno više: zaštita

• Široka paleta boja i dekora drveta.

pruža poboljšanu sigurnost zahvaljujući novim konstrukcijskim

od vjetra i vremenskih neprilika, od topline i hladnoće, neželjenih

• Značajne uštede vremena i novca za održavanje.

rješenjima.

pogleda ali i od provale i krađe.

• Višestruki načini zatvaranja prilagodljivi svakoj specifičnoj situaciji i pojedinačnim arhitektonskim zahtjevima. • Svi naši profili izrađeni su greenline tehnologijom koja podrazumijeva korištenje za okoliš prijateljskih Zn-Ca stabilizatora.

Pokretne lamele

Fiksne lamele

Tehnički podaci

Sustavi grilja od PVC-a su u mnogim aspektima u prednosti u odnosu na one od drveta. Osim proširenih mogućnosti individualnog oblikovanja, to se odnosi i na konstrukcijske prednosti i s njima povezanu, znatno poboljšanu sigurnosnu funkciju.

2

Zaštita okoliša.

Sustav škura Grado - cjelovit rustikalan šarm. Isporučivo i kao naborani sustav

Znak greenline ukazuje na našu novu, bezolovnu tehnologiju izrade profila. Imajte to na umu ako mislite nešto učiniti za sebe i okoliš.

3

4


Sustav grilja Capri-Ischia

Sustav škura Grado od umjetnih materijala.

od umjetnih materijala.

Dajte svom domu poseban izgled.

Za fasade rustikalnog karaktera.

Posebna obilježja: • Sustav grilja sa pokretnim ili kosim fiksnim lamelama. Dodatna varijanta je zatvorena izvedba za optimalno zamračenje prostora.

Grilje uljepšavaju vašu kuću dajući joj šarm juga i ono “nešto

Postoje stvari koje su od nastanka dobre i pravilne, i kojima kao

posebno”: individualan karakter.

da se protokom vremena nema što dodati. Tipičan primjer su • Preklopne, sklopive ili klizne varijante otvaranja za novogradnju ili adaptacije.

Pri izboru, u donošenju odluke vam pomaže široka paleta boja i

škure koje nisu izgubile ništa od svoje izvrsne funkcionalnosti i

puno zanimljivih dekora drveta - za ispunjenje svake pojedinačne

šarma od svog praoblika pa sve do danas. • Montaža grilje se može vršiti direktno na prozoru, zidu ili u specijalnom blokokviru.

želje i različitih ukusa.

Naš sustav škura Grado ipak donosi neke prednosti, ne

Capri-Ischia grilje zadržavaju prirodan izgled pravog drveta uz

narušavajući pri tome izvornu rustikalnu estetiku i čar prošlih • Visoka stabilnost zahvaljujući aluminijskom ojačanju u okviru grilje i lamelama sa fibrostaklom.

dodatne prednosti koje pruža visokokvalitetni PVC materijal iznimno lako i jednostavno održavanje i gotovo neograničena

vremena. To se prije svega odnosi na svojstva viskokvalitetnog PVC materijala koji, u odnosu na drvo, pruža znatno veće

• Savršena zaštita od sunca, topline i vremenskih utjecaja.

trajnost.

mogućnosti oblikovanja, krajnje je jednostavan za održavanje i

Osim odlične zaštite od sunca, grilje vam nude i puno više: zaštita

• Široka paleta boja i dekora drveta.

pruža poboljšanu sigurnost zahvaljujući novim konstrukcijskim

od vjetra i vremenskih neprilika, od topline i hladnoće, neželjenih

• Značajne uštede vremena i novca za održavanje.

rješenjima.

pogleda ali i od provale i krađe.

• Višestruki načini zatvaranja prilagodljivi svakoj specifičnoj situaciji i pojedinačnim arhitektonskim zahtjevima. • Svi naši profili izrađeni su greenline tehnologijom koja podrazumijeva korištenje za okoliš prijateljskih Zn-Ca stabilizatora.

Pokretne lamele

Fiksne lamele

Tehnički podaci

Sustavi grilja od PVC-a su u mnogim aspektima u prednosti u odnosu na one od drveta. Osim proširenih mogućnosti individualnog oblikovanja, to se odnosi i na konstrukcijske prednosti i s njima povezanu, znatno poboljšanu sigurnosnu funkciju.

2

Zaštita okoliša.

Sustav škura Grado - cjelovit rustikalan šarm. Isporučivo i kao naborani sustav

Znak greenline ukazuje na našu novu, bezolovnu tehnologiju izrade profila. Imajte to na umu ako mislite nešto učiniti za sebe i okoliš.

3

4


Sustav grilja Capri-Ischia

Sustav škura Grado od umjetnih materijala.

od umjetnih materijala.

Dajte svom domu poseban izgled.

Za fasade rustikalnog karaktera.

Posebna obilježja: • Sustav grilja sa pokretnim ili kosim fiksnim lamelama. Dodatna varijanta je zatvorena izvedba za optimalno zamračenje prostora.

Grilje uljepšavaju vašu kuću dajući joj šarm juga i ono “nešto

Postoje stvari koje su od nastanka dobre i pravilne, i kojima kao

posebno”: individualan karakter.

da se protokom vremena nema što dodati. Tipičan primjer su • Preklopne, sklopive ili klizne varijante otvaranja za novogradnju ili adaptacije.

Pri izboru, u donošenju odluke vam pomaže široka paleta boja i

škure koje nisu izgubile ništa od svoje izvrsne funkcionalnosti i

puno zanimljivih dekora drveta - za ispunjenje svake pojedinačne

šarma od svog praoblika pa sve do danas. • Montaža grilje se može vršiti direktno na prozoru, zidu ili u specijalnom blokokviru.

želje i različitih ukusa.

Naš sustav škura Grado ipak donosi neke prednosti, ne

Capri-Ischia grilje zadržavaju prirodan izgled pravog drveta uz

narušavajući pri tome izvornu rustikalnu estetiku i čar prošlih • Visoka stabilnost zahvaljujući aluminijskom ojačanju u okviru grilje i lamelama sa fibrostaklom.

dodatne prednosti koje pruža visokokvalitetni PVC materijal iznimno lako i jednostavno održavanje i gotovo neograničena

vremena. To se prije svega odnosi na svojstva viskokvalitetnog PVC materijala koji, u odnosu na drvo, pruža znatno veće

• Savršena zaštita od sunca, topline i vremenskih utjecaja.

trajnost.

mogućnosti oblikovanja, krajnje je jednostavan za održavanje i

Osim odlične zaštite od sunca, grilje vam nude i puno više: zaštita

• Široka paleta boja i dekora drveta.

pruža poboljšanu sigurnost zahvaljujući novim konstrukcijskim

od vjetra i vremenskih neprilika, od topline i hladnoće, neželjenih

• Značajne uštede vremena i novca za održavanje.

rješenjima.

pogleda ali i od provale i krađe.

• Višestruki načini zatvaranja prilagodljivi svakoj specifičnoj situaciji i pojedinačnim arhitektonskim zahtjevima. • Svi naši profili izrađeni su greenline tehnologijom koja podrazumijeva korištenje za okoliš prijateljskih Zn-Ca stabilizatora.

Pokretne lamele

Fiksne lamele

Tehnički podaci

Sustavi grilja od PVC-a su u mnogim aspektima u prednosti u odnosu na one od drveta. Osim proširenih mogućnosti individualnog oblikovanja, to se odnosi i na konstrukcijske prednosti i s njima povezanu, znatno poboljšanu sigurnosnu funkciju.

2

Zaštita okoliša.

Sustav škura Grado - cjelovit rustikalan šarm. Isporučivo i kao naborani sustav

Znak greenline ukazuje na našu novu, bezolovnu tehnologiju izrade profila. Imajte to na umu ako mislite nešto učiniti za sebe i okoliš.

3

4


Narudžba-Nr. 5 01 PR0020 - 1007.KA

Posebna obilježja:

Sustav grilja i škura Capri-Ischia I Grado.

• Sustav škura sa zatvorenom površinom u rustikalnoj izvedbi za optimalno zamračenje. • Isporučivo kao grilja ili naborana škura, kapci za adaptacije i novogradnju. • Odlična zaštita od sunca i nepoželjnih pogleda, topline i vremenskih utjecaja. • Velika paleta univerzalnih boja i struktura drveta. • Minimalni troškovi vremena i novca za održavanje. • Zatvaranje grilja po izboru pomoću mehanizama s dugim, kutnim ili podešavajućim spojnicama.

Grado 24 mm Varijanta „Vicentina“

Grado 36mm Varijanta „Padovana“

• Svi naši profili izrađeni su greenline tehnologijom koja podrazumijeva korištenje za okoliš prijateljskih Zn-Ca stabilizatora.

Grado 24 mm

Tehnički podaci

Zaštita okoliša.

profine Croatia d.o.o.

Znak greenline ukazuje na našu novu, bezolovnu tehnologiju izrade profila. Imajte to na umu ako mislite nešto učiniti za sebe i okoliš.

Vukomerička bb 10410 Velika Gorica Tel. 01 6253 100; Fax 01 6253 357 eMail: profine@profine-croatia.hr

www.profine-croatia.hr

Zaštita od sunca 5

Toplinska izolacija

Sigurnost

Dizajn


Narudžba-Nr. 5 01 PR0020 - 1007.KA

Posebna obilježja:

Sustav grilja i škura Capri-Ischia I Grado.

• Sustav škura sa zatvorenom površinom u rustikalnoj izvedbi za optimalno zamračenje. • Isporučivo kao grilja ili naborana škura, kapci za adaptacije i novogradnju. • Odlična zaštita od sunca i nepoželjnih pogleda, topline i vremenskih utjecaja. • Velika paleta univerzalnih boja i struktura drveta. • Minimalni troškovi vremena i novca za održavanje. • Zatvaranje grilja po izboru pomoću mehanizama s dugim, kutnim ili podešavajućim spojnicama.

Grado 24 mm Varijanta „Vicentina“

Grado 36mm Varijanta „Padovana“

• Svi naši profili izrađeni su greenline tehnologijom koja podrazumijeva korištenje za okoliš prijateljskih Zn-Ca stabilizatora.

Grado 24 mm

Tehnički podaci

Zaštita okoliša.

profine Croatia d.o.o.

Znak greenline ukazuje na našu novu, bezolovnu tehnologiju izrade profila. Imajte to na umu ako mislite nešto učiniti za sebe i okoliš.

Vukomerička bb 10410 Velika Gorica Tel. 01 6253 100; Fax 01 6253 357 eMail: profine@profine-croatia.hr

www.profine-croatia.hr

Zaštita od sunca 5

Toplinska izolacija

Sigurnost

Dizajn

OmbraPlus  

OmbraPlus grilje i škure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you