Page 54

σήμανση CE αφιέρωμα

SPECIAL ISSUE

ΑΒΕΡΚΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΠΗΣ

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & CE, ALUMIL

ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ «ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ» ΚΑΘΡΕΠΤΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ FPC προσπαθούν να κρατήσουν στη μνήμη τους για τον έλεγχο της επιχείρησής τους (κάτι που είναι αδύνατον), με το FPC μαθαίνουν τον τρόπο εύκολα να τα έχουν γραμμένα σε αρχεία και να είναι πάντα δυνατή η πρόσβαση σε αυτά. Με τη λέξη «ιχνηλασιμότητα» καθρεπτίζουμε όλο το FPC. Υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς σε ιστορικά στοιχεία όλων των έργων τους ώστε να μπορούν να πετύχουν πιο σωστή κοστολόγηση των προϊόντων τους, εντοπισμό κακής ποιότητας και το κυριότερο αύξηση παραγωγικότητας με την παρακολούθηση των αρχείων παραγωγής και τοποθέτησης. Ποιος είναι ο χρόνος και το κόστος για την απόκτηση του FPC (Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας); Ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερώσει ο κατασκευαστής για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ένα 8ωρο (09:00-17:00) περίπου και βέβαια είναι ασήμαντος σε σχέση με τα οφέλη που προκύπτουν. Το κόστος όπως έχει διαμορφωθεί είναι 336 ευρώ + ΦΠΑ ανά επιχείρηση (όχι ανά άτομο) διότι από μία επιχείρηση μπορούν να συμμετάσχουν έως 3 άτομα. Βέβαια αυτό το κόστος δεν αφορά μόνο την αξία του σεμιναρίου αλλά και τον έλεγχο που γίνεται μετά από ένα μήνα από το σύμβουλο για να εξακριβωθεί αν πράγματι ο κατασκευαστής έχει κατανοήσει το σεμινάριο και είναι ικανός να το τηρήσει στην επιχείρησή του. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως, αν ο 1ος έλεγχος δεν είναι

54 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2010

Αυτά τα στοιχεία και πληροφορίες που μέχρι τώρα οι αλουμινοκατασκευαστές προσπαθούν να κρατήσουν στη μνήμη τους για τον έλεγχο της επιχείρησής τους, με το FPC μαθαίνουν τον τρόπο εύκολα να τα έχουν γραμμένα σε αρχεία και να είναι πάντα δυνατή η πρόσβαση σε αυτά.

αποτελεσματικός, μπορεί να επαναληφθεί και 2 φορές ακόμα. Εάν και πάλι δεν υπάρξει αποτέλεσμα τού παρέχεται το δικαίωμα να παρακολουθήσει το σεμινάριο ο ίδιος ή και άλλος από την επιχείρηση χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Το σεμινάριο τουλάχιστον στην ALUMIL το έχουμε χωρίσει σε 2 μέρη. Το 1ο περίπου μιάμισης ώρας ο σύμβουλος παρέχει γενικές πληροφορίες για το CE. Έτσι ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα και την ελευθερία να αποφασίσει ο ίδιος αν πράγματι θέλει να συμμετάσχει στην εκπαίδευση ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο στο διάλειμμα όποιος θέλει μπορεί να αποχωρήσει χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατά τη διάρκεια του διαλείμματος πληρώνουν το αντίτιμο στο σύμβουλο και παίρνουν από αυτόν το εγχειρίδιο του FPC για το 2ο μέρος που είναι το τεχνικό και ουσιαστικό, με παραδείγματα που γίνονται επί τόπου και γραπτό τεστ κατανόησης της ύλης στο τέλος. Μπορεί εύκολα να το εφαρμόσει ένας κατασκευαστής για να βοηθήσει την επιχείρησή του; Είναι πολύ εύκολο να το εφαρμόσει αρκεί να θέλει πράγματι να οργανωθεί. Βέβαια ποτέ δεν είναι εύκολη η μετάβαση από μία κατάσταση στην εκ διαμέτρου και δεν υπερβάλλω, αντίθετη. Πρέπει να αναφερθεί πως η μεταβατική περίοδος κατά μέσον όρο διαρκεί περίπου 3 μήνες. Μετά όμως από αυτό το διάστημα δεν το εγκαταλείπει κανείς. Ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερώσει ο κατασκευαστής για την τήρηση του FPC είναι περίπου 10-15 λεπτά της ώρας ημερησίως. Το κυριότερο είναι πως η ALUMIL μαζί με το συμφωνητικό μεταβίβασης ΙΤΤ και τα τεχνικά εγχειρίδια παρέχει στον κατασκευαστή τα έντυπα που συνοδεύουν κάθε παραγγελία (φυλλάδιο του αγοραστή – δήλωση συμμόρφωσης - οδηγίες συντήρησης) συμπληρωμένα για κάθε μεταβιβαζόμενο σύστημα ώστε το μόνο που έχει να κάνει είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του πελάτη του και της επιχείρησής του. Πρέπει να αναφερθεί πως επειδή δεν είναι γνωστό ακόμα πως θα γίνει ο έλεγχος της αγοράς, υπάρχει ο κίνδυνος με την πάροδο του χρόνου ο θεσμός να ατονήσει με αρνητικές συνέπειες για τον κλάδο. ||

No.41 PROFIL INTERNATIONAL  

Aluminium Magazine & Architecture

Advertisement