Page 1

EEN uitgave van profile tyrecenter truck europe NV

Inhoud

Stijgende bandenprijs

Sterk stijgende bandenprijzen

Verwachting 2011

besparingsmogelijkheden

HYPERSPECIALIST IN BANDEN en VELGEN, www.profiletyrecenter.nl/truck

Het afgelopen jaar is de transportsector regelmatig geconfronteerd met stijgende bandenprijzen. In een jaar tijd zijn de prijzen met gemiddeld 10 tot 15 procent gestegen en de meeste fabrikanten hebben met ingang van 1 maart 2011 nieuwe prijsstijgingen van 5 tot 15 procent aangekondigd. Door de sterk stijgende vraag naar truckbanden en de stijging van de grondstofprijzen is de verwachting dat in de komende periode de prijzen nog verder zullen stijgen. Een stijging van in totaal 25% wordt zelfs niet uitgesloten. Lees verder op het volgende blad >


Waarom worden truckbanden duurder?


Waarom worden truckbanden duurder?

Hoe is een band opgebouwd (chemische samenstelling van een band)

De belangrijkste oorzaak ligt in een explosieve stijging van de grondstofprijzen. De prijs van natuurrubber is in de laatste twee

Chemicalien 14%

jaar bijna verdrievoudigd. In februari 2011

Syntetisch rubber 9% Silica 4% Oliën 2%

bereikte de natuurrubberprijs een recordhoogte van bijna zes dollar per kilo. Daarnaast is de olieprijs verdubbeld en is de prijs van ijzererts met 80% gestegen.

Staal/rayon draden 18%

Natuurrubber 34%

Natuurrubber Een truckband bestaat gemiddeld voor on-

eerste “focus op kwaliteit”

Roet (Carbon black) 19%

geveer 35 procent uit natuurrubber. Deze grondstof speelt dan ook een cruciale rol in de huidige ontwikkelingen. De forse stijging

Opmerking: de percentages zijn een gemiddelde en voor elke band anders

van de prijs van natuurrubber kent twee en exporteurs van natuurrubber zijn Thai-

Verwachting prijsontwikkeling en beschikbaarheid

land, Indonesië en Maleisië. Deze landen

Het ligt in de lijn der verwachting dat de

produceren samen 71% van alle natuur-

grondstofprijzen de komende maanden nog

rubber wereldwijd. Daarnaast is Brazilië in

zullen blijven stijgen. Fabrikanten sluiten

opkomst. De Tsunami en de hevige over-

nieuwe verhogingen van de truckbanden-

stromingen die deze landen de afgelopen

prijzen dan ook niet uit. Wereldwijd is de

jaren hebben getroffen, zorgden voor zeer

vraag naar truckbanden in 2010 onverwacht

slechte rubberoogsten. Daarnaast hebben

enorm gestegen. De wereldwijde vraag naar

jonge rubberbomen zes tot zeven jaar nodig

truckbanden van fabrikanten van nieuwe

oorzaken. De belangrijkste producenten

voordat zij rubber produceren.

voertuigen nam met maar liefst 33% toe en de vervangingsmarkt met 17% . In Europa

Alternatief natuurrubber?

was de vraag nog sterker met een groei van

Op dit moment is er nog geen

respectievelijk 54% voor nieuwe voertuigen

volwaardig alternatief voor het

en 24% in de vervangingsmarkt. De ver-

gebruik van natuurrubber in de

wachting is dat de vraag naar truckbanden

truckband. Dennis Megens, Account-

de komende tijd verder toeneemt.

manager Truck & Grondverzet van Michelin Benelux licht toe: “De specifieke ei-

Maatregelen fabrikanten

sen die aan een bedrijfswagenband worden

De markt herstelt zich en de vraag naar

Aeolus legt haar eerste focus op de

gesteld, snelheid en lading, brengen fysieke

banden is hoog. Op dit moment is er een te-

kwaliteit van de truckband. Laura van

beperkingen met zich mee. Dit betekent dat

kort aan truckbanden en moet er dagelijks

den Heuvel, Accountmanager Aeolus:

bij de (gedeeltelijke) inzet van de huidige

gezocht worden om de vervoerders van de

“Op dit moment concentreert Aeolus

synthetische rubber varianten de banden

gevraagde banden te voorzien. Profile Tyre-

zich voornamelijk op het verbeteren

niet voldoen aan de gestelde eisen. Anders

center Truck Europe dringt er bij de fabri-

van de bestaande profielen. De range

dan bij banden die bestemd zijn voor andere

kanten op aan om maatregelen te nemen

is al vrij breed en voorziet al in 99%

toepassingen, zijn truckbanden dus afhan-

om dit dreigende tekort in de toekomst te

van de gevallen. De afgelopen periode

kelijk van natuurrubber.”

voorkomen. Verschillende fabrikanten heb-

hebben wij grote stappen gemaakt in

ben laten weten de productiecapaciteit te

de kwaliteitsverbetering van de truck-

gaan vergroten, zodat de beschikbaarheid

band. Zo hebben we de rubbercom-

$ 6,00

zal verbeteren. Door het sluiten van fabrie-

pounds aangepast en de karkassen

$ 5,00

ken in tijden van recessie, kost het nu enkele

vervangen. Dit zorgt ervoor dat een

jaren om de gewenste productie capaciteit

truckband veel langer mee kan.”

RSS1 Natuurrubber

$ 4,00

weer op niveau te brengen.

$ 3,00 $ 2,00 $ 1,00 RSS1 natuurrubber $ 0,00 jan-06

jan-07

jan-08

jan-09

jan-10

jan-11

TRUCKNEWS


0

Markets at Dec. 31, 2010 -% Change YoY

+47%

Profile Tyrecenter introduceert:

+41%

0

+33%

+24%

+26%

+25% +20%

0

+17% +13%

0

0

Replacement

+54%

0

0

Original Equipment

+8% +2%

Europe incl. CIS

North America

Asia

South America

Africa Middle East

Total

8 - 2010 Results - February 11, 2011

Besparingsmogelijkheden

Innovaties

Door de stijgende aanschafkosten van ban-

Fabrikanten werken hard aan vernieuwende

den wordt het van steeds groter belang om

oplossingen. Dennis Megens, Accountma-

het maximale rendement uit een band te

nager Truck & Grondverzet van Michelin

halen. René van Maasakkers, directeur van

Benelux: “Op korte termijn denken wij dat

Profile Tyrecenter Truck Europe; “Om kosten

een goede manier om de prijsstijgingen te

te besparen ligt de eerste winst in het toepas-

compenseren, ligt in de toepassing van onze

sen van de juiste bandenspanning en zorgen

‘4 levensstrategie’. Dit is het gebruik van

dat het voertuig goed uitgelijnd is. Dit bete-

een nieuwe Michelin bedrijfswagenband,

kent niet alleen een besparing op de banden-

deze herprofileren, vervolgens vernieuwen

kosten, maar ook op het brandstofverbruik.

en tenslotte nogmaals herprofileren. Deze

20% onderspanning betekent een toename

aanpak die door Michelin sinds vele jaren

van de slijtage van de banden met 19% en

wordt aanbevolen betekent meer besparing

stijging van het brandstofverbruik met 2,2%.

per kilometer en is beter voor het milieu. De

Ook het hergebruik van grondstoffen door de

recente stijging van de grondstofprijzen ver-

inzet van hoogwaardige vernieuwde truck-

sterkt nogmaals dit voordeel.”

banden levert aanzienlijke besparingen op.”

www.profiletyrecenter.nl/truck/bandenspanning

HYPERSPECIALIST IN BANDEN en VELGEN www.profiletyrecenter.nl/truck De inhoud van deze uitgave is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Profile Tyrecenter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze uitgave.

Duurzame en kwalitatieve vervanging van loopvlakken Om een betaalbaar alternatief te bieden introduceert Profile Tyrecenter een nieuw en innovatief systeem voor het hergebruik van banden: Ringtread. Met dit systeem is het mogelijk om gebruikte banden te voorzien van een nieuw loopvlak. Deze vernieuwde banden geven voertuigen minder rolweerstand en meer grip. De band is zowel in productie, als onderweg een kwalitatief en duurzaam alternatief. Voorgevormde ring Bij traditionele vernieuwing van banden zonder loopvlak, karkassen, werd gebruikt gemaakt van loopvlakken van een rol. Deze werd op maat gesneden en aan de uiteinden aan elkaar vastgemaakt. Nadeel hierbij is dat de naad tussen begin en eind altijd een zwakke plek blijft. Met Ringtread worden loopvlakken uit één voorgevormde ring geproduceerd. Deze ring wordt om een gebruikt karkas geschoven en vulkanisatie verbindt karkas en loopvlak aan elkaar. Hierdoor is het loopvlak over de hele band altijd even sterk. Zo ontstaat een band die vergelijkbaar is met een nieuw exemplaar. Innovaties René van Maasakkers directeur van Profile Tyrecenter Truck Europe: “Ringtread is een opvallende, duurzame oplossing in onze branche. Al bij de productie worden veel minder energie en grondstoffen gebruikt. Daarnaast is de band zuiniger in gebruik en krijgen karkassen van goede kwaliteit een nieuw leven. We hebben nu dus eindelijk een duurzaam hoogwaardig kwalitatief product in handen, waarmee we de transportsector kunnen helpen om duurzaam om te gaan met hun wagenpark.” Dankzij Ringtread bieden gebruikte banden dezelfde kwaliteit als nieuwe banden voor een prijs die gemiddeld 40% lager ligt dan de nieuwprijs.

Truck News  

Truck News

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you