Page 1

Infomedia - Søgning

02/10/12 09.39

Citathistorie fra Ugebrevet A4: A4: Folkeskolen har fremgang i hver tiende kommune Ritzaus Bureau | 01.10.2012 | Side | 788 ord | Artikel-id: e36df42b

Mens antallet af elever på privatskolerne stiger år for år. Men i elleve kommuner spredt over hele landet går tendensen den modsatte vej. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal for privatskoler, som Ugebrevet A4 har analyseret. Det gælder både kommuner i provinsen som Morsø, Billund og Fredericia og i hovedstadsregionen, hvor blandt andre Egedal, Frederiksberg og Greve er på listen. Flere eksperter er enige om, at det er et stort plus for de kommuner, hvor flugten fra folkeskolen er stoppet. »Det er ubetinget positivt, at de har stoppet for tilstrømningen til privatskolerne. Jo flere der kommer i privatskole, i desto højere grad får vi en opdeling i A- og B-skoler. Og vi ved fra PISA-undersøgelsen (måling af elevers kundskaber, red.), at når andelen af elever i privatskoler øges, så falder gennemsnittet i PISA-undersøgelsen for landet som helhed,« siger professor og uddannelses-forsker ved Aarhus Universitet Niels Egelund og forklarer, at det skyldes, at 'kammerateffekten' udebliver. »Kammerateffekten består i, at de kvikke elever i en klasse er med til at øge kvaliteten af debatten og dermed understøtte læringen for de elever, som er knap så flittige. Da det ofte er de kvikke elever, som forsvinder til privatskolerne, udebliver denne effekt,« siger han. Når andelen af børn, som går i privatskole, falder, er det ikke altid kommunens fortjeneste. I vestjyske Morsø Kommune, hvor andelen af børn i privatskole generelt ligger højt, er andelen faldet fra 25 procent i 2007 til 23,4 procent i 2011. Det hænger sammen med befolkningsudviklingen, fortæller lederen af kommunens skolevæsen. »I Morsø vælger forældre typisk den skole, som er beliggende i lokalområdet. Hvis det er en friskole, så vælger man den. De steder, hvor der er blevet nedlagt folkeskoler og etableret friskoler, er i tyndt befolkede dele af kommunen, så det er også de dele af kommunen, som er blevet ramt hårdest i forhold til det faldende befolkningstal, og dermed er andelen faldet,« siger Vibeke Skou Hansen, leder af Skolevæsenet i Morsø Kommune. I sydjyske Fredericia Kommune er andelen af børn i privatskolerne faldet fra 12,7 procent til 11,3 procent over de seneste fire år. Men i denne kommune ligger alle privatskolerne i byen, så her mener skolechefen, at byens linjeskoler kan være med til at forklare faldet. »Vi har arbejdet særligt meget med at udvikle linjeskoler, hvor eleverne selv vælger linje i 7., 8. og 9. klasse og dermed er med til at tone deres undervisning. Det gør det mere spændende at gå i skole, så måske er det ikke så interessant for mange fredericianere at gå på privatskole, fordi de føler, at de får et godt tilbud i folkeskolen,« siger Claus Bülow, skolechef i Fredericia Kommune. Attraktive tilbud i folkeskolen er også en forklaring, som lyder fra sydjyske Billund Kommune. Her går forholdsvis få elever i privatskole, og andelen af børn i privatskole er sågar faldet. I 2007 gik 5,7 procent af eleverne i privatskole, mens det forrige år var 5,4 procent.

http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e36df42b

Side 1 af 3


Infomedia - Søgning

02/10/12 09.39

»Vi har på alle folkeskoler i kommunen et samarbejde med Lego-fonden, hvor børn ved at arbejde med Lego og robotter lærer om naturfag. Det kan være med til, at forældre synes, folkeskolen giver et godt tilbud,« siger Erik Holm, børne- og kulturdirektør i Billund Kommune. Selv om det selvfølgelig ser godt ud for en kommune, at det er kommunens initiativer, som virker, så vurderer professor Niels Egelund, at deres forklaringer holder. »Der er ingen tvivl om, at der en nogle forældre, som vælger folkeskolen, fordi den har nogle attraktive tilbud i deres kommune. For forældre kan det eksempelvis lyde interessant, hvis folkeskolen samarbejder med en stor virksomhed,« siger Niels Egelund og opfordrer andre kommuner til også at samarbejde med nogle af de verdenskendte virksomheder, som vi har i Danmark, da det kan være med til at styrke fagligheden. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er glad for, at det allerede er lykkedes i nogle kommuner at sænke andelen af elever i privatskolerne og ser både positivt på, at kommuner opretter profilskoler og samarbejder med virksomheder. Men hun advarer dog mod at tro, at det vil være mirakelkuren i alle kommuner. »Det er vigtigt, at kommunerne støtter folkeskolen og viser forældrene de mange kvaliteter, folkeskolen har at byde på,« skriver ministeren i en kommentar til A4, som fortsætter: »Regeringen fremlægger senere på året en reform, der skal løfte folkeskolen. Vi skal have en fagligt stærk folkeskole med dygtige lærere, der kan skabe en varieret og motiverende undervisning. Det skal ske via fysisk aktivitet, inddragelse af it og kombination af praktik og teori. Det skal være med til at sikre en attraktiv folkeskole, hvor flere forældre har lyst til at sende deres børn hen.« Redaktionel kontakt: Jan Birkemose tlf.: 23384210 e-mail: jbi@lo.dk

http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e36df42b

Side 2 af 3

Folkeskolen har fremgang i hver tiende kommune  

Ugebrevet A4 1/10-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you