Page 48

k in Th

bs

B

us

M

b ng

in

es

e. su is xt ne e th in y! s is da e m to ll ri b u’ ne sc i yo az ub /s ag ca s. si

RH

u ho

to

t ha e

w

ib

al nt

cr

t ou ab

Su

re

48 | march 2018

O n O e O ne Vo ne M ic M es e, ag sa az ge in , e!

RHB Magazine March 2018  

RHB, RHB Magazine, Rental Housing Business,

RHB Magazine March 2018  

RHB, RHB Magazine, Rental Housing Business,

Advertisement