Page 1

Vi hj채lper dig att se hela bilden


Är det dags att finna en ny leverantör eller etablera ett nytt samarbete med en distributör? Ska du förvärva ett bolag, lansera dina varor och tjänster på en ny marknad eller kanske flytta din verksamhet? Låt oss hjälpa dig se hela bilden innan du tar steget. Profile Intelligence AB är ett internationellt verksamt konsultföretag som tar fram underlag för affärs­ beslut: kunskap om personer, företag, marknader, produkter, samhälle och kultur. Vi har vår bas i Sverige och våra uppdrag har ofta fokus på Norden, men vi arbetar även internationellt och har samarbetspartners över hela världen. Med vår mångåriga erfarenhet och våra gedigna kunskaper hjälper vi dig att ta fram ett pålitligt beslutsunderlag när du står inför strategiska förändringar i din affärsverksamhet. På så vis undviker du onödiga och obehagliga överraskningar. Vi skräddarsyr alltid uppdraget efter dina behov. Tillsammans med dig definierar vi vad som är relevant just i din situation. Vi tar reda på det som du behöver veta.


Att söka under ytan Kreativ research När vi gör research tänker vi som grävande journalister. Vi nöjer oss inte med det uppenbara utan tittar även under ytan och går på djupet för att hitta alla fakta. Samtidigt håller vi ögonen öppna efter oväntade fynd som kan leda in på helt nya spår. Vi undersöker vad som gömmer sig bakom rapporter, siffror och påståenden och söker brett för att få fram all relevant information. Kalla fakta eller komplexa mönster Vår research kan resultera i en kortfattad sammanställning av fakta. Andra gånger behöver du kanske en mer omfattande bearbetning av materialet. Då kan vi hjälpa till med att lägga komplicerade pussel och sätta samman en mer beskrivande och analytisk rapport. Vi ger inga råd om vilka beslut du ska fatta, men tar alltid fram de beslutsunderlag som du behöver. Dina behov och uppdragets art styr vårt arbete och vår rapportering. Vår hemmaplan är ovanligt stor Att ta reda på vad som sägs, skrivs och tycks i det land man ska investera eller samarbeta i, är självklart. Men några Googlesökningar ger dig knappast hela bilden. Du behöver någon som ser din marknad som sin hemmaplan, oavsett om det handlar om Sverige, Ungern eller Brasilien. Du behöver någon som känner till lokala media och källor, och som hanterar det lokala språket. Profile Intelligence AB samarbetar med ett stort nätverk av konsulter över hela världen, och hanterar därmed en mängd olika språk – inte enbart de stora världsspråken – samt erbjuder en mycket stor kännedom om lokala källor.

Profile Intelligence AB samarbetar idag bland annat med konsulter i följande länder och regioner: Europa Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike Övriga världen Australien, Centralamerika, Egypten, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Kina, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Turkiet, USA


Våra tjänster Dagens företag är verksamma på en komplicerad global marknad. Behovet av pålitliga beslutsunderlag är stort och det är också viktigt att förstå den lokala affärskulturen. Oavsett om det gäller Sverige eller andra länder, kan vi bistå med kunskap om marknader, produkter, konkurrenter, och om de företag du vill samarbeta med eller förvärva. Vi hittar rätt material ur relevanta källor oavsett språk. Med våra goda källkunskaper och vårt stora internationella kontaktnätverk kan vi ta fram nödvändiga och säkra faktaunderlag inför riskbedömning och analys. Vi erbjuder tre tjänster: ■ Market Entry Investigation ■ Reputational Due Diligence ■ Multisource Monitor. Tjänsterna är inte klart avgränsade utan de flesta av våra uppdrag utmynnar i en blandform där vi dels tittar på ett företags status och rykte, dels på olika marknadsfaktorer. Tjänsterna varierar i omfattning och kan levereras som snabba engångsinsatser eller göras löpande under längre tid. Market Entry Investigation Med vår tjänst Market Entry Investigation hjälper vi dig att ta fram den information du behöver när du ska etablera dig på en ny marknad. Vi tar fram tillförlitliga fakta om hur branschen och marknaden ser ut och vilka konkurrenter som finns. Det kan handla om köpbeteenden, om konkurrenternas distributionsvägar eller vilka andra liknande produkter som finns i landet du ska satsa i. Informationen hämtas in av lokala partners som kan källorna, språket och affärskulturen. En viktig del i vårt arbete är också att informera såväl om begränsningar i form av lagar och regler, som om kulturella skillnader som kan påverka dina affärer. Våra uppdrag kan till exempel vara att lista marknadens distributörer med information om transportkapacitet, presentera trender och tendenser för en innovativ miljörelaterad produkt, förmedla broschyrer och produktprover för att visa på de produkter som säljs idag, ta fram potentiella leverantörskontakter, sammanställa marknadsstatistik samt planera och genomföra studieresor med affärsmöten.


Reputational Due Diligence Due Diligence, ibland även kallat företagsbesiktning, är ett etablerat begrepp för de olika kontroller som normalt görs innan man inleder nya affärsrelationer. Det handlar oftast om att syna ett företags ekonomi och produktionskapacitet, eller granska juridiken i ett avtal. Profile Intelligence AB utför Reputational Due Diligence, som är ett unikt komplement. Här granskar vi företagets rykte och renommé och andra värden som är viktiga att känna till. Vi söker i lokala media, talar med företag i branschen och använder relevanta offentliga källor. Allt för att ge dig ett kompletterande material som ger dig hela bilden. Multisource Monitor Multisource Monitor är vår skräddarsydda bevakning av lokalspråkiga källor. Det är en exklusiv tjänst där vi agerar som dina ögon och öron på plats. Vi bevakar utvecklingen och gör uppföljningar som om du själv vore där – personligt, selektivt och specialiserat. Multisource Monitor baseras ofta på media och kan göras under kort tid eller pågå i flera år. Det som gör vår Multisource Monitor unik är framför allt två saker. Den ena är att den görs manuellt: det är vi som väljer och selekterar, inte en dator. Den andra är att Monitorn vid behov kan utökas med olika tilläggstjänster som inköp av produktprover, rekvisition av juridiska handlingar, besök på mässor eller anordnande av en studieresa med besök i fabriker. Kort sagt, vi bevakar, arrangerar och levererar vad helst du behöver. Du är delaktig i hela processen Innan vi påbörjar ett uppdrag går vi alltid igenom situationen tillsammans med dig, och kommer överens om uppdragets omfattning och tidsram. De flesta projekt delas upp i flera steg och vi stämmer löpande av resultatet med dig. Våra uppdrag tar naturligtvis olika mycket tid och resurser i anspråk beroende på vad som ska granskas. De vanligaste uppdragen har dock en budget på mellan 10 000 och 35 000 kronor.


Om Profile Intelligence AB Profile Intelligence AB har arbetat internationellt med affärsrelaterade utredningar och kartläggningar i över 25 år. Grunden till dagens verksamhet lades redan tidigt på 1980-talet, då under namnet Interfact. I samband med en ägarförändring år 2000 ändrade vi namnet till Profile Intelligence AB, eftersom profiler på företag och personer är vårt signum. Sedan 1994 är Anne Styren VD och ägare. Anne är medlem i Council of International Investigators (www.cii2.org) samt Intellenet (www.intelnetwork.org) och World Association of Professional Investigators (www.wapi.com).

Profile Intelligence AB Tomtebogatan 21 113 39 Stockholm Telefon 08-645 90 45 Fax 08-19 02 04 mail@profile.nu www.profile.nu

Vi hjälper dig att se hela bilden  

Läs om hur Profile Intelligence AB kan hjälpa dig att ta fram ett pålitligt beslutsunderlag när du står inför strategiska förändringar i din...