Page 1

Notulen jaarvergadering gezamenlijk Plaatselijke Belangen 1 2 februari 201 3


Aanwezige PB's;

Goingarijp, Idskenhuizen, Langweer, Ouwsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, St. Nic, Terkaple, Haskerdijken, Nieuwebrug, Doniaga, Haskerhorne, Rotstergaast.

Afwezige PB's:

Broek, Sint Johannesga en Oudehaske, Vegelinsoord Opening door de Voorzitter; Hallo en welkom op de vergadering van de gezamenlijke PB's Welkom nieuwe coรถrdinatoren, de nieuwe verbinding tussen gemeenten en de PB's in samenwerking met Dhr. P. Klompmaker welke in zijn afscheidsjaar zit.

Heeft iemand vragen over vorig jaar? Vraag van PB Rotstergaast: Wij waren wel wel aanwezig hoewel dit niet vermeld in staat in de notulen!! Gaarne opnemen. Scharsterbrug wordt bedankt voor het maken van de notulen 201 2.


De Friese Meren presentatie Presentatie van Dhr. Klaas Knobbe, welke vraagt of het in het fries kan, wat akkoord wordt bevonden.

Er staan veel veranderingen op het spel. Waar en bij wie kunnen we terecht, wie zijn de coรถrdinatoren? Dit zal allemaal te zien zijn in het verslag wat aan ons wordt toegezonden.

Ondanks dat elke coรถrdinator zijn eigen gebied heeft zijn ze wel overal inzetbaar mocht het nodig zijn. Een tip om niet naar het KCC te bellen (klantContactCentrum=voor burgers) want die zijn verplicht al uw gegevens op te nemen en een oplossing voor u te bedenken. Beter is het om, als PB, rechtstreeks te bellen naar het nummer welke vermeld staat op de visitekaartjes, welke aan het einde van de avond worden uitgedeeld.

Vraag van Haskerdijken: Waar vallen wij nu precies onder? Volgens ons wordt er maar onhandig met ons omgegaan, zo van 'die horen er later toch niet meer bij'. Antwoord: Dat gevoel is niet juist.


AANVULLING

Geachte collega­belangenbehartigers,

Tot mijn grote spijt mis ik de opmerking van PB Haskerdijken –Nieuwebrug betreffende de kleurenkaart. Daarover werd een opmerking gemaakt betreffende de kleuren van twee delen, die geografisch gezien logischerwijs anders hadden moeten zijn. Zowel Haskerdijken­Nieuwebrug als het gedeelte Terherne was paars i.p.v. groen. De verklaring, dat het met werkdruk en –verdeling te maken had kwam op ons enigszins onhandig over. Het gaf ons het gevoel, alsof we “al waren opgegeven”, terwijl de hele zaak rondom grenscorrectie en herindeling nog in het geheel niet is afgerond. In het kader van de gemeentelijke herindeling een heel ongelukkige indeling naar de mening van de PB­bestuursleden van Haskerdijken­Nieuwebrug. Ook Terherne had enigszins moeite met de verdeling op de kaart, aangezien het niet logisch was om met een andere coördinator te moeten werken dan die van het gebied er om heen. Onpraktisch, was hun mening.

Beide opmerkingen en het antwoord van de woordvoerder van gemeente De Friese Meren i.o. zijn niet in de notulen opgenomen. Graag zouden we dat voor de volledigheid aangepast willen zien.

Met dank en vriendelijke groet,

Dirk Jonkman Plaatselijk Belang Haskerdijken­Nieuwebrug


Vraag van Terkaple: Waar horen wij nu bij gezien de verdeling van de kleurenkaart? Zo te zien hebben wij meer coordinatoren. Antwoord: Testen en ervaren met elkander. Het wijst zich tzt vanzelf en kunnen dan aanpassingen maken. En Balk en Joure? Deze hebben geen PB maar meer Buurten vandaar dat deze anders zijn ingekleurd. Hier moeten we dus ook nog met om de tafel. Eerst concentreren op de PB welke er nu zijn.


Er is geld voor gereserveerd maar de leefbaarheid staat onder druk. Dat heeft enorme impact op de leefbaarheid van de dorpen dus het wordt een hele kluif. Hoe krijgen we de korte lijnen nog strakker en houden die in stand. Vandaar de cooirdinotoren er zijn om dit kort te houden en bereikbaar te zijn. Website, dorpskranten, ledenvergaderingen, bestuursvergadering vragen of coordinator er bij kan zijn. De besturen zijn ambassadeurs van de dorpen.

Vraag: Verschil in coordinatie met nu. Antwoord: Ja de coordinatoren zijn nu volledig werkzaam en het is geen nevenfunctie meer. Vraagt: Heeft de coordinator genoeg status in de gemeente om wat te kunnen betekenen? Wij willen naar andere afdelingen toe daadkrachtig kunnen optreden. Antwoord: Wij zijn met het hele coorteam veel meer mogelijkheden e.e.a. Vraag: Kunnen gezamenlijke PB niet een standpunt innemen hierin om meer druk uit te oefenen? Dit om bijvoorbeeld kleine werkzaamheden sneller en efficienter uit te voeren. Vergelijking wordt getrokken met een commerciele wereld. De bevoegdheid van de coordinatoren moet krachtig genoeg zijn om daadwerkelijk resultaat te bereiken ipv tegen een muur te blijven lopen.


Gedwongen 'pauze' mede door stroomstoring ;-))) wat later bleek veroorzaakt te zijn door een marter?


Vraag: Wat is de status van de dorpsvisies? Daar moet met zijn allen over gepraat worden. Het ligt in de bedoeling, op korte termijn, zeg een maand, in overleg te gaan met de dorpsvisies die er nu liggen. Wij hebben jullie hulp daarbij nodig. Volgens de voorzitter werd er met de dorpsvisies helemaal niets gedaan en zijn gewoon in de la gegaan volgens wethouder na overhandiging van dorpsvisie Plaatselijk Belant Ouwster TrijegeaĂŤn. Dhr. Klompmaker zegt: Dorpsvisies zijn niet het meest geslaagde project. Alle dorpen hebben in ieder geval gepraat over hun belangen en de dorpsvisies worden verder gehanteerd door de nu komende coordinatoren. Opmerkingen hierover: - Bij sommige dorpsvisies zijn er daadwerkelijk taken uitgevoerd, volgens PB Oudehaske. - Dorpsvisies gaan van ambtenaar naar ambtenaar waardoor dorpsvisies niet goed worden opgepikt. - Als het niet in het beleid van de gemeente staat wordt alles genegeerd wat in dorpsvisie staat waardoor een dorpsvisie geen verrijking is. De dorpsvisie wordt dus kennelijk getoetst aan het gemeentebeleid. - St Nic: Wij hebben goede ervaringen en zien het als een verrijking van het beleid van de gemeente. Bijvoorbeeld de vaarverbinding en het rekening houden hiermee bij het realiseren van ons bedrijventerrein. Dit is op papier gezet en wordt daadwerkelijk gehanteerd. Er zijn dus nogal wat verschillende ervaringen met de dorpsvisies en hangt kennelijk af van de PB's zelf en wat die voor druk kunnen uitoefenen naar de gemeente toe. Volgens K. Knobbe werken ze in ZWFriesland alleen maar met een dorpsvisie en willen die perse ook ontvangen anders wordt er geen enkele actie ondernomen. Wij hopen een zeer binnenkort een 'Dorpenwethouder' te gaan benoemen.

Vraag: Is er een jaarlijks budget? Er is budget voor elk PB van 1 000euro en 1 euro per inwoner (laaghangend fruit). Het is mogelijk dit nog aan te vragen over de jaren 201 2 en 201 3! De meeste dorpen hebben dit nog niet aangevraagd dus doen! Hierna komen namelijk nieuwe budgetten van de gemeente. Vraag: Is er mogelijkheid om PB te informeren over vergunningen? Er is een mailserver om publicaties van de gemeente in de eigen mailbox te ontvangen. Hoe dit precies werkt gaat Mevr. Karien Aardema uitzoeken. In de toekomst zal dit alleen op de Website van de Gemeente worden vermeld. Voorbeeld: buitengebied bestemmingsplan was niet gemeld bij de inwoners. Het kan wel digitaal op een website vermeld zijn maar dit is niet voor iedereen toegankelijk of handig. Op gemeentehuis zelf ligt 1 exemplaar ter inzage maar bij een hele wachtrij is dit onhandig. De gemeente moet hier wel over na gaan denken. Dhr. Knobbe: wij willen graag van dit soort signalen horen om ons op scherp te zetten!


Vraag: Ander onderwerp. Er werd voortdurend gerefereerd aan internet. Hoe zit het met snelle verbinding in Friesland? Dhr. Klompmaker: De minister heeft startschot gegeven voor een plan voor onrendabele gebieden en glasvezel. Alle PB's moeten brief schrijven en aandringen op snelle verbinding. Er wordt al 5 jaar gepraat over glasvezel oid. maar moet er niet een andere luchtverbinding komen. De commerciele partijen gaan hier toch niet in investeren. Geopperd wordt nu meteen een brief te schrijven samen met de gemeente/coรถrdinatoren.

Vraag: kunnen wij nog contact leggen met gemeentebestuur? Moet nog worden bekeken. Hoeveel wethouders etc. moet nog opgezet worden dat wordt nog bekend gemaakt. Voorzitter: Bedankt de coordinatoren voor de presentatie en heeft vertrouwen in de nieuwe opzet. Rondvraag: Coรถrdinator wil nog iets zeggen over WMO op aanvraag van aanwezigen. Wil iemand nog een presentatie regelen voor een avond hierover regel dit dan met de coordinator. Voorzitter: Wij hebben met MIKS goede ervaringen hiermee. Vraag: Realisatie knooppunt Joure. Zorg hierover. Het blijkt dat de knooppunt zorgt voor 40% meer toename voor verkeer. Gaarne overleg met betrokken PB's hoe deze verkeersdruk te verminderen en een eenheid te vormen voor tegendruk. Datum prikken dus. 8: Hoe wordt 201 4 gezamenlijke PB's gezien en of geregeld? Wordt het een grote PB? AW: Een overkoepelend iets welke vaker bij elkander komt 2 tot 3 keer per jaar. Elk PB een coordinator. K. Knobbe: We moeten e.e.a. eerst proberen en daarna zien en bijsturen etc. Dus ervaren. Voorzitter: Wie organiseert gezamenlijke PB in 201 4: AW: Idskenhuizen biedt zich aan dit te organiseren. Afsluiting en tot volgend jaar.

Notulen2013Gez.PB's  

Notulen van de jaarlijkse vergadering gezamenlijke Plaatselijke Belangen gehouden in De Hichte

Advertisement