Page 1

Elektrotechnika Zestaw 7

V

A

R1 R2

Dane: Uz = 1 V R1 = R2 = 1Ω

Szukane: UV = ? IA = ? RZ = ?

Odpowiedz na pytania: 1. Jak dzielimy materiały spotykane przez nas w przyrodzie? 2. Jaki ładunek mają elektrony? 3. Gdzie występują elektrony swobodne? 4. Jaki ruch odbywają cząsteczki w warunkach normalnych? 5. Co to jest prąd elektryczny? 6. Jakie znasz najprostsze źródła napięcia? (dwa) 7. Jak płynie prąd w obwodzie elektrycznym z uwzględnieniem potencjałów? 8. Podaj prawo Ohma. Definicja, wzór, jednostki. 9. Podaj wzory na opór zastępczy połączenia szeregowego i równoległego oporników? 10. Podczas przepływu prądu przez obwód ze źródła wydziela się energia. Podaj trzy wzory. 11. Moc prądu w obwodzie elektrycznym. 12. Jak podłączamy do obwodu amperomierz i woltomierz? Pokaż na rysunku.

Zestaw 7  
Zestaw 7  
Advertisement