Page 1

Elektrotechnika Zestaw 5

A

V

V

1

2

R1

A

R2

1

V 3

Dane: Uz = 1 V R1 = R2 = R3 = 1Ω

Szukane: U1 = ? U2 = ? U3 = ? U4 = ? IA = ? RZ = ?

Odpowiedz na pytania: 1. Co to jest prąd elektryczny? 2. Jakie znasz najprostsze źródła napięcia? (dwa) 3. Jak podłączamy do obwodu amperomierz i woltomierz? Pokaż na rysunku. 4. Jak dzielimy materiały spotykane przez nas w przyrodzie? 5. Jaki ładunek mają elektrony? 6. Moc prądu w obwodzie elektrycznym. 7. Gdzie występują elektrony swobodne? 8. Jaki ruch odbywają cząsteczki w warunkach normalnych? 9. Podaj wzory na opór zastępczy połączenia szeregowego i równoległego oporników? 10. Jak płynie prąd w obwodzie elektrycznym z uwzględnieniem potencjałów? 11. Podaj prawo Ohma. Definicja, wzór, jednostki. 12. Podczas przepływu prądu przez obwód ze źródła wydziela się energia. Podaj trzy wzory.

Zestaw 5  
Zestaw 5  
Advertisement