Page 1


6$'5ž$359,5$=5(' * 6VODUPOVIJEST                      ** ×IVOTIKULTURALJUDIUPRAPOVIJESNODOBA  ***7ISOKECIVILIZACIJE4TAROGA*STOKA               *7×IVOTIKULTURASTARIH(RKA                  73IMSKO,RALJEVSTVOI3IMSKA3EPUBLIKA                  7*3IMSKO$ARSTVO                     '58*,5$=5(' 7**&UROPAI4REDOZEMLJEURANOMESREDNJEMVIJEKU         7*** )RVATSKAURANOMESREDNJEMVIJEKU             *9 &UROPAURAZVIJENOMEIKASNOMESREDNJEMVIJEKU mST    9)RVATSKAURAZVIJENOMEIKASNOMESREDNJEMVIJEKU        9*3ANINOVIVIJEK ST                  9** )RVATSKAURANOMENOVOMVIJEKU              75(ø,5$=5(' 9*** &UROPAISVIJETUSTOLJEÚU                9*7)RVATSKAUSTOLJEÚU                   97 3AZDOBLJEUSPONAGRAÝANSKOGADRUqTVADOSREDINESTOLJEÚA   97*)RVATSKAUPRVOJPOLOVICISTOLJEÚA             97** 4VIJETI&UROPAUDRUGOJPOLOVICISTOLJEÚA          97***)RVATSKAUDRUGOJPOLOVICISTOLJEÚA            ú(7957,5$=5(' 9*9&UROPAISVIJETPOÜETKOMSTOLJEÚA             99)RVATSKAPOÜETKOMSTOLJEÚA              99*1RVISVJETSKIRAT                     99**&UROPAISVIJETUMEÝURATNOMRAZDOBLJU           99***)RVATSKAUMEÝURATNOMRAZDOBLJU             99*7%RUGISVJETSKIRAT                     9974VIJETI)RVATSKANAKON%RUGOGASVJETSKOGRATA        

   

2*/('1,35,0-(5&,,63,7$1$'5ž$912-0$785, 1RIMJERIISPITA                        0DGOVORINAPITANJA                     1OJMOVNIK                         1OPISDODATNELITERATURE                    -ITERATURAIZKOJESUPREUZETIIZVORNITEKSTOVI           

  
Ñ(5.3â(â*4+341 â23 1('â&1*

,9 2500. 0. pr. 0. pr. Kr. pr

žLYRWLNXOWXUD VWDULK*UND 1600. 0. pr. 0. pr. Kr. p

1450. 0. pr. 0. pr. Kr. pr

1100. 0. pr. 0. pr. Kr. pr

800. 800 0. pr. 0. prr.r Kr. p

480. 480. pr. prr.r. Kr. p

323. 323. pr. prr.r. Kr. p

30. pr. p . Kr. pr K

STARI VIJEK minojska civilizacija mikenska civilizacija

homersko doba

(JHMVNLVYLMHW

arhajsko doba

klasiËno doba

helenistiËko doba
,=925

/AOTOCIMA&GEJSKOGAMORATIJEKOMTISUรšLJEรšAPR,RDOMAรšE PREDINDOEUROPSKOSTANOVNIqTVOSTVORILOJENEKOLIKOVISOKIH KULTURA,ARAKTERISTIรœNOKULTURNOOBILJEร˜JEHJHMVNRJDVYLMHWD MRAMORNESUFIGURICEร˜ENSKIHIDOLA 1RVAVISOKAEUROPSKACIVILIZACIJARAZVILASENAOTOKU,RETI .UHWVNDFLYLOL]DFLMDPOรœELASERAZVIJATIUTISUรšLJEรšUPR,RISTA ;AHVALJUJUรšIIZNIMNOPOVOLJNOMGEOGRAFSKOMPOLOร˜AJUNA RASKRIร˜JUPOMORSKIHTRGOVAรœKIHPUTOVAUISTOรœNOM4REDOZEMLJU TEMELJBOGATSTVA,RETEรœINILISUPOSREDNIรœKATRGOVINAIPOMORSTVO TVO 6PRAVNASREDIqTA,RETEBILESUVELIKEPALAรœEm'EST)AGIA 5RIJADA.ALIAINAJVEรšAMEรUNJIMA.QRVZAKOJUARHEOLOZI PRETPOSTAVLJAJUDAJEDOMINIRALAOTOKOM6NJIMAJE NAJVJEROJATNIJEร˜IVJELATRGOVAรœKAARISTOKRACIJAKOJAJEVJEROJATNOI UPRAVLJALAOTOKOM3AZDOBLJEODOKODOOKOPR,R R NAZIVASEIPLQRMVNLPUD]GREOMHPPOIMENULEGENDARNOGA KRALJA.INOJA .INOS KOJIJEPREMAKASNIJEMMITUVLADAOIZ PALAรœEU,NOSU6NJEGOVODOBA,REรšANISUPOSJEDOVALISNAร˜NO NO BRODOVLJEIGOSPODARILIMOREM WDODVRNUDFLMD "RHEOLOqKA ISTRAร˜IVANJAPALAรœEU,NOSUPROVODIOJEPOรœETKOMSTOLJEรšA ENGLESKIARHEOLOG"RTHUR&VANS

+RPHURYRSLV.UHWH =HPOMD.UHWDLPDGHXLVNULฤ‰DYRPHPRUX =HPOMDOLMHSDLURGQDRNRQMHYRGDDQDQMRM 0QRJLEH]EURMQLOMXGLJUDGRYDMHWXGHYHGHVHW -H]LFLUD]OLฤ‰LWLWXVHLVSUHSOLฤ†XWXVX$KHMFL (WHRNUHฤ†DQLWXVXMXQDฤ‰LQHWXL.LGRQFL 'RUDQLNRMLKVXSOHPHQDWULLGLYQL3HOD]JL .QRVMHYHOLNJUDGXQMHPXMHNUDOMHYDR0LQRV +RPHU2GLVHMDยฅ 

JQDSRJ@รงBHUHKHY@BHI@ LHMNIRJNรงQ@YCNAKID QSGTQรง$U@MR

'LVNL])HVWDVYMHGRฤ‰DQVWYRMH QDMVWDULMHJDSR]QDWRJSLVPD X(XURSL3LVDQMHVOLNRYQLP SLVPRPL]NRMHJDVHNDVQLMH UD]YLOROLQHDU$SLVPR

0LQRMVNDFLYLOL]DFLMD 7ELIรœINAPALAรœENA,NOSUGRAรENEOKOSREDIqNJEGADVORIqTA SBROJNIMSKLADIqTIMARADIONICAMAIHODNICIMAPOTAKNULAJE USTARINIPLWRODELULQWXUKOJEMJEร˜IVJELOรœUDOVIqTE.INOTAUR KOJEGAJEUBIOATENSKIJUNAK5EZEJ ;BOGSNAร˜NOGABRODOVLJAIDOBRIHTRGOVAรœKIHVEZAOKOKRETSKIH PALAรœANISUPODIZANEOBRAMBENEZIDINEAOKOONIHNAJVEรšIH BILASURAZVIJENAGRADSKANASELJAODKOJIHSUOTKRIVENIARHEOLOqKI OSTACI0KOPR,RSNAร˜NAVULKANSKAERUPCIJANAEGEJSKOM OTOKU5ERIUNIqTILAJEKRETSKOBRODOVLJEqTOJEOMOGUรšILO"HEJCIMA STANOVNICIMAGRรœKOGAPOLUOTOKA1ELOPONEZADAPOSTUPNO

=LGRYLNUHWVNLKSDODฤ‰DELOLVX XNUDรŠHQLSULND]LPDGYRVWUDQH VMHNLUHVLPERODNRMLMH YMHURMDWQRLPDRQHNRUHOLJLMVNR ]QDฤ‰HQMH3UHWSRVWDYOMDVHGDMH L]QMH]LQDQD]LYDODEULVL]YHGHQD LNDVQLMDJUฤ‰NDULMHฤ‰ODELULQW NRMRPVHXPLWXR0LQRWDXUX QD]LYDSDODฤ‰DX.QRVX LHSรงNรงK@AHQHMST
ร‘(5.3รข(รข*4+341 รข23 1('รข&1*

JQDSRJN LHJDMRJ@รง BHUHKHY@BHI@รง

,=925

KHMD@Q รงOHRLN

ZAUZMU,RETU;BOGPROร˜IMANJAOBIJUCIVILIZACIJARAZDOBLJEDO POรœETKASTPR,RรœESTOSENAZIVAINUHWVNRPLNHQVNRP FLYLOL]DFLMRP ,REรšANISUBILIVRSNIPOMORCITRGOVCIIOBRTNICI6RAZVOJUKVALITETNE KRETSKEKERAMIKEVEรšIJEBROJFAZAODKOJIHSUNAJPOZNATIJE KAMARESKERAMIKAIKERAMIKAMORSKOGASTILA,RETSKOPISMO NAZVANOOLQHDU$JOqUVIJEKNIJEDEqIFRIRANO

1D.UHWLDLGUXJGMHXVWDURPH YLMHNXรŠWRYDQDMH]PLMDDOLR YMHURYDQMLPD.UHฤ†DQDNDRQL RQMLKRYLPYMHUVNLPREUHGLPD QH]QDPRQLรŠWD1HSR]QDWR MHMHVXOLNUHWVNDERรกDQVWYD ELODDQWURSRPRUIQD)LJXULFD QDMYMHURMDWQLMHSULND]XMH VYHฤ†HQLFX

0LQRWDXU 'RPDODGRฤ…RรŠHV.UHWHSRWUHฤ†LSXWVNXSOMDฤ‰LGDQND9Hฤ†LQDVH SRYMHVQLฤ‰DUDVODรกHGDMH0LQRM]DWRรŠWRVHฤ‰LQLORGDPXMHVLQ$QGURJHM QDSULMHYDUX]DJODYLRX$WLFLQDURGXXUDWXSRฤ‰LQLRPQRJR]ODLGDMH ERรกDQVWYRXQLรŠWDYDOR]HPOMXWHMHQDYDOLODQHURGLFDSDWHรŠNDEROHVWL SRSODYH$NDGMHERJQDORรกLR$WHQMDQLPDGDVHL]PLUHV0LQRMHPMHUฤ†H WRQMHJRYERรกDQVNLJQMHYXEODรกLWLLSUHVWDWฤ†HQHYROMHSRรŠDOMXJODVQLNDV PROERPLXJODYHXJRYRUGDPXVYDNLKGHYHWJRGLQDรŠDOMXNDRGDQDNSR VHGDPPODGLฤ†DLLVWRWROLNRGMHYRMDND0ODGHรกรŠWRVHRGYR]LODQD.UHWX XQLรŠWDYDRMHNDNRSULSRYLMHGDQDMWUDJLฤ‰QLMDYHU]LMDSULฤ‰H0LQRWDXUX ODELULQWXLOLMHOXWDODSDRQGMHSRJLEDODQHPRJDYรŠLQDฤ†LL]OD]D 3OXWDUK8VSRUHGQLรกLYRWRSLVL7H]HM 

0LNHQD GDIBH LHJDMRJ@รง BHUHKHY@BHI@

ยญJHJKNORJDรงYHCHMDยก (KHI@C@ .CHRDI@ 'DHMQHBGรง 2BGKHDL@MM 3QNI@

1OรœETKOMDRUGOGATISUรšLJEรšAPR,RNAPODRUรœJE(RรœKEDOSELILA SUSEPLEMENA*NDOEUROPLJANA6PRVOMVALUSEOBEDOSELJAVAJU $KHMFLAUPOSLJEDNJEM%ORANI"HEJCISUSTAROSJEDIOCEDIJELOM POTISNULINAEGEJSKEOTOKEIU.ALU"ZIJUADIJELOMPOKORILI $KHMVNDILIPLNHQVNDFLYLOL]DFLMDPRIPADARAZDOBLJUKASNOGA BRONรœANOGDOBA OPR,R *ZVORNOJEOBUHVAรšALA POLUOTOK1ELOPONEZ"TIKUI#EOTIJUATIJEKOMVREMENAPROqIRILASE GOTOVOCIJELIMPROSTOROMDANAqNJE(RรœKE %OSELJENICISUSTVORILIVIqEZASEBNIHPOLITIรœKIHJEDINICAรœIJASU SREDIqTABILEPALAรœEUTVRรENEZIDINAMAODVELIKIHKAMENIH BLOKOVA5ESUBEDEMEKASNIJE(RCINAZVALIฤทKIKLOPSKIMZIDINAMAk INJIHOVSUNASTANAKPRIPISALIMITSKIM,IKLOPIMAJEDNOOKIM DIVOVIMAVELIKESNAGE/AJPOZNATIJAPALAรœAPOSTALAJE.IKENA NA1ELOPONESKOMPOLUOTOKUPOKOJOJSUZNANSTVENICIINAZVALI KULTURU"HEJACA0SIM.IKENEVAร˜NASREDIqTABILESUUTVRรENE PALAรœE5IRINT4PARTA"RG1IL"TENAI5EBA*ZNJIHSUUPRAVLJALI KRALJEVIKAOVODEรšIPREDSTAVNICIARISTOKRACIJE 5EMELJBOGATSTVAARISTOKRACIJEBILISUPRIHODIODPOLJODJELSTVAI TRGOVINE"HEJSKIBRODOVIPLOVILISUITRGOVALI4REDOZEMNIMMOREM
qTOPOTVRรUJUBROJNIARHEOLOqKINALAZI1REDMETIKOJIPRIPADAJU MIKENSKOJCIVILIZACIJINAรENISUNAPODRUรœJUDANAqNJEfPANJOLSKE 'RANCUSKE*TALIJEIDRUGDJE"HEJCISUNAKONqIRENJAVLASTINA,RETU OKOPR,ROPLJAรœKALIISPALILI5ROJUBOGATIGRADKOJISESMJESTIO NAZAPADNOJOBALI.ALE"ZIJE;BOGPOVOLJNOGAGEOGRAFSKOG POLOร˜AJAUZMORSKIPROLAZ)ELESPONT DANAqNJI%ARDANELI KOJI POVEZUJE4REDOZEMNOI$RNOMORE5ROJAJENADZIRALAVAร˜NEKOPNENE ITRGOVAรœKEPOMORSKEPUTOVE ;BIVANJAPOD5ROJOMOPJEVANASUUEPU,OLMDGDAPOVRATAK AHEJSKOGAJUNAKA0DISEJAIZRATAOPISUJEEP2GLVHMD;AOBA SEEPAUANTICISMATRALODAIHJESASTAVIOSLIJEPIPJESNIK)OMER /JEMAรœKITRGOVAC+HLQULFK6FKOLHPDQQVJEROVAOJEKAKOTIEPOVI OPISUJUSTVARNEDOGAรAJE1OTKRAJSTU.ALOJ"ZIJIJEVODEรšISE NAVODIMAIZ,OLMDGHOTKRIONABREร˜ULJKU)ISARLIKMJESTONAKOJEM SENALAZILA5ROJA 4TOTINJAKGODINANAKON5ROJANSKOGARATAPROPALAJEIMIKENSKA CIVILIZACIJAPODNAJEZDOMNEPOZNATIHOSVAJAรœASASJEVERA

+RPHUMHELROHJHQGDUQD OLฤ‰QRVW6Dฤ‰XYDQDSRSUVMDL] NDVQLMHJDYUHPHQDSULND]XMX JDNDRVOLMHSRJDVWDUFD 6WDQRYQLFLPQRJLKDQWLฤ‰NLK JUDGRYDWYUGLOLVXGDMHEDรŠ QMLKRYJUDG+RPHURYRURGQR PMHVWRDOLMHSUHYODGDYDOR XYMHUHQMHNDNRMH+RPHUURฤ…HQ XPDORD]LMVNRPHJUDGX6PLUQL GDQDรŠQML,]PLUX7XUVNRM 

0LNHQVNDNXOWXUD

,=925

.IKENSKASEKULTURARAZVIJALAPODSNAร˜NIMUTJECAJEM MINOJSKECIVILIZACIJES,RETEVIDLJIVIMUARHITEKTURI MIKENSKIHPALAรœA4REDIqNJIPROSTORรœINIOJEMEGARON รœIJISUZIDOVIBILIUKRAqENIFRESKAMA(LAVNIULAZU.IKENU BILASUVRATAUZIDINAMAIZNADKOJIHSENALAZIRELJEFS PRIKAZOMDVAJULAVOVA1OTOMRELJEFUDANASSEULAZU MIKENSKUPALAรœUNAZIVA-AVLJIMVRATIMA

0LNHQD ,SDNVXX]QHNHGLMHORYH]LGLQDRVWDODLJUDGVNDYUDWD'YDLVNOHVDQD ODYDVWRMHQDGQMLPD.DรกXGDMHLWRGMHOR.LNORSDNRMLVX3UHWXVDJUDGLOL L]LGRYHX7LULQWX8UXรŠHYLQDPD0LNHQHLPDYUHOR]YDQR3HU]HMDD SRVWRMHLSRG]HPQHRGDMH$WUHMDLQMHJRYLKVLQRYDJGMHVXLPELOHUL]QLFH ]DGUDJRFMHQRVWL7XMH$WUHMHYJURELJURERYLRQLKNRMHMHSRVOLMHQMLKRYD SRYUDWNDL]7URMHV$JDPHPQRQRP(JLVWQDJR]ELXELR 3DX]DQLMD9RGLฤ‰SR+HODGL  ;ASTARJELAMIqLJENJAONAJEZDI%ORANATEMELJILASUSENA5UKIDIDOVIMNAVODIMA OฤทPOVRATKU)ERAKLIDAkIฤทNAPADIMA%ORANAkOSAMDESETGODINANAKON 5ROJANSKOGARATAALITAJETEORIJADANASODBAรœENAJERJUNEPOTVRยฝUJUNIKAKVI ARHEOLOqKIDOKAZI%ANASJEUZNANOSTIPREVLADAVAJUรšEMIqLJENJEDASURAZLOZI PROPASTIMIKENSKECIVILIZACIJEPONAJPRIJEUNUTARNJIUVJETOVANIVRLOVJEROJATNO GOSPODARSKIMKOLAPSOMMIKENSKIHSREDIqTA

0RQXPHQWDOQLXOD]X0LNHQX QD]YDQMH/DYOMLPYUDWLPDSR YHOLNRPHWURNXWDVWRPUHOMHIX L]QDGQDGYUDWQLNDVSULND]RP GYDMXODYRYDRVORQMHQLK SUHGQMLPQRJDPDQDSRGQRรกMH VWXSD7RMHQDMVWDULMLVDฤ‰XYDQL UHOMHIQDHXURSVNRPNRSQX


ร‘(5.3รข(รข*4+341 รข23 1('รข&1*

$1$/,=$329,-(612*,=925$

,=925.RORQL]DFLMVNLSRWKYDW 6NXSรŠWLQDMHRGOXฤ‰LOD%XGXฤ†LGDMH$SRORQRGDEUDR%DWDL 7HUDQHGDNRORQL]LUDMX.LUHQX7HUDQLVXRGOXฤ‰LOLX/LELMX SRVODWL%DWDNDRYRฤ…XLNUDOMDD7HUDQLฤ†HSORYLWLNDRSUDWQMD 2QLฤ†HRWSORYLWLSRGLVWLPXYMHWLPDL]VYDNHNXฤ†HSRMHGDQ 0XรŠNDUFLXFYLMHWXPODGRVWLELWฤ†HVWDYOMHQLQDSRSLVXVYLP GLMHORYLPDRSฤ†LQH2GRVWDOLK7HUDQDVYDNLVORERGDQฤ‰RYMHN PRรกHRWSORYLWLDNRรกHOL$NRNRORQLVWL]DX]PX]HPOMXOMXGL NRMLNDVQLMHSULVWLJQXX/LELMXDL]LVWHVXNXฤ†HLPDWฤ†HVYD JUDฤ…DQVNDSUDYDELWฤ†HELUDQLXGUรกDYQHVOXรกEHLELWฤ†HLP GRGLMHOMHQDQH]DX]HWD]HPOMD$NRQHXVSLMX]DX]HWL]HPOMXL DNRLPOMXGLV7HUHQHPRJXSRPRฤ†LDNRLKWLMHNRPSHWJRGLQD EXGHPXฤ‰LODRVNXGLFDVPLMXVHEH]VWUDKDYUDWLWLQD7HUXJGMH ฤ†HLPVHYUDWLWLQMLKRYRYODVQLรŠWYRLJUDฤ…DQVWYR$NRWNRRGELMH RWSORYLWLLDNRJDJUDGรŠDOMHELWฤ†HNDรกQMHQVPUฤ†XLQMHJRYD LPRYLQDELWฤ†HRGX]HWD$NRRWDFSUXรกLVNORQLรŠWHLD]LOVYRP VLQXLOLEUDWEUDWXELWฤ†HNDรกQMHQLLVWRPND]QRPNDRRVREDNRMD MHRGELODRWSORYLWL +HURGRW,9 

*ZVORNAMPRUร˜ASLJEDEรšEPODATKEOKOLONIZACIJSKOM POTHVATU 6NXSรฅWLQDMHRGOXรฟLODmOKOLONIZACIJSKOMPOTHVATU ODLUKASEDONOSIUNARODNOJSKUPqTINI $SRORQRGDEUDRmPRIJEKOLONIZACIJSKOGPOTHVATA ISPITUJESEVOLJABOGOVA/AJรœEqรšESEODLAZIPOSAVJETU "POLONOVOPROROรœIqTEU%ELFIMA NRORQL]LUDMX.LUHQXmUKOLONIZACIJSKIPOTHVATNEODLAZI SEUNEPOZNATOVEรšREDOVITONAUNAPRIJEDODREรENU LOKACIJUKOJAJEPOZNATA7IJESTIOPOVOLJNIMMJESTIMAZA NASELJAVANJESOBRADIVOMZEMLJOMIIZVORIMAVODE(RCI SUDOBIVALIODGRรœKIHPOMORACAILISUNARODNJAKAKOJISU TAJPROSTOROSOBNOVIDJELI1RILIKOMPLOVIDBI4REDOZEMLJEM GRรœKISUPOMORCISASTAVLJALIOPISEZEMALJATZVOPLOVBE

PERIPLUS KOJISUSLUร˜ILIKAOUPUTAZAPLOVIDBUIDAVALIOPIS ZEMLJEIOBALE YRฤ€XLNUDOMDmKOLONIZACIJSKIPOTHVATVODIOJEUNAPRIJED ODREรENIVOรA OIKISTES 
 L]VYDNHNXรฝHSRMHGDQmODREรIVALOSEUPRAVILU KOCKOMTKOรšENAPUSTITIDOMIKRENUTIUOSNIVANJEKOLONIJE 0XรฅNDUFLXFYLMHWXPODGRVWLmUOSNIVANJEKOLONIJE KRETALISUISKLJUรœIVOMLADIMUqKARCIร—ENENISUBILESLANEU KOLONIZACIJSKIPOTHVAT VWDYOMHQLQDSRSLVXVYLPGLMHORYLPDRSรฝLQHmGLEDALO SEDASESVIDIJELOVIOPรšINERAVNOPRAVNORASTERETEVIqKA STANOVNIKA VYDNLVORERGDQรฟRYMHNPRรงHRWSORYLWLDNRรงHOLmOSIM ODABRANIHBILOJESLOBODNOKRENUTIIBILOKOJEMDRUGOM SLOBODNOMรœLANUZAJEDNICE $NRQHXVSLMX]DX]HWL]HPOMXmPOSTOJALAJEMOGUรšNOST NEUSPJEHAUOSNIVANJUKOLONIJE WLMHNRPSHWJRGLQDmPOKUqAJOSNIVANJAKOLONIJEBIOJE VREMENSKIOGRANIรœEN VPLMXVHEH]VWUDKDYUDWLWLmTEKNAKONPETGODINA MOGUรšJEPOVRATAKUSLUรœAJUNEUSPJEHAKOLONIZACIJSKOG POTHVATA $NRWNRRGELMHRWSORYLWLLDNRJDJUDGรฅDOMHELWรฝH NDรงQMHQVPUรฝXLQMHJRYDLPRYLQDELWรฝHRGX]HWD$NR RWDFSUXรงLVNORQLรฅWHLD]LOVYRPVLQXLOLEUDWEUDWXELW รฝHNDรงQMHQLLVWRPND]QRPNDRRVREDNRMDMHRGELOD RWSORYLWLmPOKUqAJODBIJANJAODLASKAIPRUร˜ANJESKLONIqTA KAร˜NJAVAOSESMRรšU

16507*." $*7*-*;"$*+&

8รฟHPXMHYDรงQRVWJUรฟNHSRYLMHVWL]DVXYUHPHQX FLYLOL]DFLMX" (RCISUPOLOร˜ILITEMELJEMNOGIMMODERNIMZNANOSTIMAIDALI GOLEMDOPRINOSUNAPRJEรIVANJUMATEMATIKEFIZIKEMEHANIKE IMEDICINEANJIHOVASUKULTURNADOSTIGNUรšAUVELIKEUTJECALA NADALJNJIRAZVOJ&UROPE.NOGESURIJEรœIIZGRรœKOGJEZIKA USUVREMENODOBAPOPRIMILEMEรUNARODNOZNAรœENJEA GRรœKAUMJETNOSTIDANASODUqEVLJAVASVOJIMDOSEZIMA(RรœKI FILOZOFIPRVISUUMJESTOMITOLOqKIHPRIรœAPONUDILIZNANSTVENE ODGOVORENAPITANJAOPRIRODNIMPOJAVAMAIPOKUqALI OBJASNITILJUDSKODRUqTVO1OPRVIPUTAUPOVIJESTINAGRรœKOM TLURODILASEIZAร˜IVJELAIDEJAODEMOKRACIJIBEZKOJEJE TEqKOZAMISLITISUVREMENOLJUDSKODRUqTVO
$41./ â4â1 95()$-.,$â(â* 2-.,$â21$#-)$,â5()$*4â à â23 

,;

(XURSDX UD]YLMHQRPHL NDVQRPHVUHGQMHP YLMHNX ăVW Magna Charta Libertatum

velika glad u Europi

Stogodišnji rat Engleske i Francuske

križarski ratovi

RANI

RAZVIJENI 1088.

1095.

1198.

1215.

prva tiskana Biblija

KASNI 1216.

1265.

1291.

1315.

1337.

1378.

1417.

1453.

1455.

SREDNJI VIJEK

Bologna - prvo sveuËilište u Europi

papa Inocent III. Crkva na vrhuncu moÊi

Veliko vijeÊe u Engleskoj - poËeci parlamentarizma

Zapadni raskol Crkve

Osmanlije osvajaju Konstantinopol

3UYLNULŸDUVNLUDW VDERUX&OHUPRQWX 8UEDQ,,

3UYLNULçDUVNLUDW

6GROØENPROVALOM4ELDØUKACAR$OHNVLMH,.RPQHQOBRATIOSE ZAPOMOÚ1API4AZVAVqISVEOPÚISABORU&OHUPRQWXJ PAPA8UEDQ,,SAVJEKRqÚANSKISVIJETPOZVAOUSVETIRATZA OSLOBOÝENJE,RISTOVAGROBAI4VETE;EMLJEOBEÚAVqISUDIONICIMA POHODAOPROSTGRIJEHAIISKUPLJENJE1APINJEPOZIVBIOUPUÚEN ISKLJUÜIVOVITEqKOMSTALEØUALINAMASOVNIODAZIVNAIqAOJEU SVIMSLOJEVIMAEUROPSKOGADRUqTVA,RIØARSKOMRATU$RKVAJE DALAIDEOLOqKISMJERALIZAPRENAPUÜENU&UROPUBIOJETOYRMQR NRORQL]DFLMVNLSRNUHWNA*STOKUKOJEMSUSVISLOJEVIEUROPSKOGA DRUqTVAIMALIVLASTITEINTERESE %OKSE1APAZANOSIOMIqLJUOOSOBNOJPREVLASTINADCIJELIM KRqÚANSKIMSVIJETOMIDEJOMOPOKRqTAVANJUMUSLIMANAI STVARANJUNOVIHKRqÚANSKIHDRØAVAPODÜINJENIHNJEGOVUVRHOVNOM AUTORITETUEUROPSKOJESELJAqTVOBJEØALOODSIROMAqTVANADAJUÚI SEBOLJEMØIVOTUNA*STOKU4ITNOJEPLEMSTVOTEØILODASE DOMOGNEVLASTITIHFEUDAIKMETOVAAEUROPSKISUTRGOVCIVIDJELI SVOJEPROBITKEUISTISKIVANJU#IZANTAIARAPSKIHPOSREDNIKAU
.ULรกDUVNLUDWRYL

UNOSNOJTRGOVINIISTOรœNJAรœKOMROBOM7ELIKAqISUUOSVAJANJIMA VIDJELIMOGUรšNOSTqIRENJAPOSJEDAUVEรšANJAPRIHODAIJAรœANJA POLITIรœKOGAUTJECAJA 7ITEZOVIMAKOJISUSEODAZVALIPOZIVU1APAJEPODIJELIOKRIร˜EVEOD CRVENETKANINEKOJESUOVIPRIqILINAODIJELA1ONJIMAJERATKASNIJE NAZVANKRIร˜ARSKIMANJEGOVISUDIONICIKRIร˜ARIMA6KRIร˜ARSKIRAT PRVAJESTIHIJSKIKRENULASEOSKASIROTINJABOGALJIIBOLESNICIKOJISU PODOLASKUNA,RISTOVGROBOรœEKIVALIOZDRAVLJENJE/ONITKOOD NJIHNIJEIMAONIKAKVUPREDODร˜BUOUDALJENOSTIPOTEqKOรšAMANI KRAJNJIMMOGUรšIMPOSLJEDICAMAPOHODA ,ADSUSEGLADNESKUPINESELJAKAISIROTINJEBEZORUร˜JAI DISCIPLINEGUVELIKOMBROJUSKUPILEPREDZIDINAMA ,ONSTANTINOPOLACAR"LEKSIJEPREBACIOIHJEU.ALU"ZIJUGDJE IHJEUNIqTILOLOKALNOSTANOVNIqTVOIZLOร˜ENOPLJAรœKIINASILJU6 MEรUVREMENUEUROPSKOSEPLEMSTVOPRIPREMILOZAPOHOD ALINIJEDANODEUROPSKIHVLADARANIJEร˜ELIOSTATINAรœELO POHODA4TOGASUPOJEDINIVELIKAqIPREDVODILIRAZBACANEI SLABOORGANIZIRANESKUPINEPREDKOJIMASEqIRIOGLAS ORAZARANJIMAIPLJAรœKI*AKOJECAR"LEKSIJESVOรAMA POHODAUPROLJEรšEGSKLOPIOSPORAZUM OVRAรšANJUOSLOBOรENIHKRAJEVAPOD BIZANTSKUVLASTKADSUKRIร˜ARINAKON OPSADEJOSVOJILI-HUX]DOHP OSNOVALISUVLASTITEDRร˜AVE5IMJE รœINOMKRIร˜ARSKIRATOKONรœANALIVEรšINA PREร˜IVJELIHSUDIONIKAPOHODAVRATILASE RAZOรœARANAU&UROPU,RqรšANSKEDRร˜AVE -HUX]DOHPVNR.UDOMHYVWYR.QHรงHYLQD $QWLRKLMDTEGROFOVIJE(GHVVDI7ULSROL ORGANIZIRANESUNAZAPADNOEUROPSKOME FEUDALNOMPRINCIPUALINJIHOVJEPOLOร˜AJ

NUรฅรฝDQVNHGUรงDYH

.ULรกDULQDSDGDMX-HUX]DOHP
$41./ â4â1 95()$-.,$â(â* 2-.,$â21$#-)$,â5()$*4â à â23 

(8523$85$=9,-(120(,.$6120(65('1-(09,-(.8 450-+&Ù& 

;#*7"/+"

%36f570

GBITKAKOD)ASTINGSA7ILIM 0SVAJAÜ

PODJELANATRISTALEØA

GSABORU$LERMONTU

NAPREDAKPOLJODJELSTVA

,RIØARSKIRATOVI 

RAZVOJGRADOVA RAZVOJTRGOVINEIOBRTA ROBNONOVÜANAPRIVREDA

 

,RALJEVSTVODVIJU4ICILIJAmDINASTIJA "NJOU

RAZVOJHEREZA G9HOLNDSRYHOMDVORERGD 0KSFORDSKISTATUTI NOVICRKVENIREDOVIFRANJEVCI DOMINIKANCIINKVIZICIJA HEREZE4TOGODIqNJIRAT  GVELIKAEPIDEMIJAKUGEmFUQD VPUW GBITKANARIJECI.ARICI GBITKANA,OSOVUPOLJU GBITKAKOD/IOKOPOLJA+AN)USmHUSITSKIRATOVI G.EHMED**0SVAJAÜOSVAJA $ARIGRAD 3ATIZMEÝUCRVENEIBIJELERUØE

 7LADISLAV**1OLJSKOLITAVSKAUNIJA4ULEJMAN*7ELIÜANSTVENI GCAR*VAN*7(ROZNI
(8523$85$=9,-(120(,.$6120(65('1-(09,-(.8 6.+&5/045*,6-563" ROMANIKA

;/"/045 GSVEUÜILIqTEU#OLOGNI

3MHVPDR5RODQGX ØIVOTOPISISVETACA TRUBADURSKALIRIKA

GOTIKA 3MHVPDR&LGX

GRADSKEqKOLE 5OMA"KVINSKI6XPPDWKHRORJLDH

USPON'IRENZE HUMANIZAM
'15 32* รข4รข/15.)รข/.+.5("(รข รข23.+)$ร•

;9, +UYDWVNDX SUYRMSRORYLFL VWROMHรปD revolucija u Hrvatskoj

osnovana Matica ilirska

1830.

1832.

1835.

1842.

srpanjske ลพrtve

1843.

1844.

1845.

hrvatski jezik postaje sluลพbeni

1847.

ukidanje feudalnih odnosa

Oktroirani ustav

1848.

19. stoljeฤ‡e poร‹inju izlaziti Novine Horvatzke

Novine ilirske mijenjaju ime u Narodne novine

u Zadru poร‹inje izlaziti

Janko DraลกkoviรŠ โ€” Disertacija Ljudevit Gaj izdaje Kratku osnovu horvatsko-slavenskoga pravopisanja

hrvatski narodni preporod

+UYDWVNDX1DSROHRQRYRGRED LHQรงTรง"@LONENQLHT

LHQรงTรง/Nร–TMT

1REMAODREDBAMAMIRASKLOPLJENOGAU$AMPOFORMIUUNEKADAqNJI MLETAรœKIPOSJEDINAISTOรœNOJJADRANSKOJOBALI *STRA%ALMACIJAI #OKAKOTORSKA PRIPALISU)ABSBURZIMA,AKOSEPRVIPUTNAKON DUGOVREMENAVEรšIDIOHRVATSKOGANARODANAqAOPODVLAqรšU ISTOGAVLADARAU%ALMACIJISEJAVIOSNAร˜ANPOKRETZASJEDINJENJEM S#ANSKOM)RVATSKOM.EรUPRISTAqAMASJEDINJENJAU%ALMACIJI ISTICAOSEFRANJEVAC"NDRIJA%OROTIรšAUTORPROGRAMA1DURGHVODYQLA PODRร˜AVAOGAJEZAGREBAรœKIBISKUP.AKSIMILIJAN7RHOVAC1OKRETZA SJEDINJENJEMPODRร˜ALISUGI)RVATSKII6GARSKISABOR5ETEร˜NJE NISUODGOVARALEPOLITICIBEรœKOGADVORAPAJE'RANJO**ODBIOSLUร˜BENI ZAHTJEV)RVATSKOGASABORAZASJEDINJENJEM 0LURPX3RรงXQXGBEรœKIJEDVORMORAO'RANCUSKOJ PREDATINEKADAqNJAMLETAรœKAPODRUรœJA'RANCUSKAJEUTOVRIJEME VODILARATPROTIV3USIJEARUSKASEVOJSKANALAZILAU$RNOJ(ORI KNEร˜EVINIKOJAJEBILARUSKISAVEZNIKNA+ADRANUPASUONI

1849.
PRIJE'RANCUZAZAUZELI#OKUKOTORSKU/APOHODUPREMA#OKI FRANCUSKAJEVOJSKASTIGLADO%UBROVAÜKE3EPUBLIKE'RANCUZISU ZATRAØILIDOPUqTENJEZAPRIJELAZPREKODUBROVAÜKOGATERITORIJAA KADSUGADOBILIFRANCUSKAJEVOJSKASVIBNJAGUqLAU GRAD5OJEOZNAÜILOKRAJSTARE3EPUBLIKEMADAJEONAISLUØBENO PRESTALAPOSTOJATITEKDVIJEGODINENAKONTOGA/AKONMIRAU 5ILZITUG3USISUSEPOVUKLIIZ#OKEKOTORSKE /AKONPOTPADANJAPODFRANCUSKUVLAST%ALMACIJAI*STRAPRIPOJENE SU,RALJEVINI*TALIJI4JEDIqTEPOKRAJINSKEUPRAVEZA%ALMACIJUBIO JE=DGDUAZA*STRU.RSDU7OJNUVLASTU%ALMACIJI/APOLEONJE POVJERIO$XJXVWHX0DUPRQWXACIVILNUVLASTOBNAqAOJE.LEÜANIN 9LQFHQ]R'DQGROR'RANCUZISUIOVDJEPOSTUPALIISTOKAOIU DRUGIMOSVOJENIMZEMLJAMA/ASTOJEÚIMODERNIZIRATISUDSTVO 'RANCUZISUIZJEDNAÜILISVELJUDEPREDZAKONOMTEUKINULIMUÜENJE ITJELESNEKAZNE6NAPRIJEÝENAJEIUPRAVAASTANOVNIqTVOJE IZJEDNAÜENOUPOREZNIMOBVEZAMA$RKVAJEPODÜINJENADRØAVNIM VLASTIMAUVEDENJEGRAÝANSKIBRAKIUKINUTEBRATOVqTINE*AKO NOVAVLASTUGLAVNOMNIJEDIRALAUZEMLJOPOSJEDNIÜKEODNOSE U%ALMATINSKOJZAGORISELJACISUIPAKPOSTALIVLASNICIMAZEMLJE KOJUSUOBRAÝIVALI7LASTJETAKOÝERULAGALAINAPOREZASUSTAVNO OØIVLJAVANJEGOSPODARSTVA,AOZNAÜAJANKORAKUTOMPRAVCUU %ALMACIJIJEIZGRAÝENACESTA,NIN4INJ.ETKOVIÚ,OTOR#UDVA 7ELIKUPOZORNOSTFRANCUSKAUPRAVAPOSVEÚIVALAJEOBRAZOVANJUPA SUUSVIMVEÚIMMJESTIMAOSNOVANEGIMNAZIJEAU;ADRUOSNOVAN JELICEJVISOKAqKOLA/ASTAVASEODVIJALANATALIJANSKOMEJEZIKU 6PRAVITELJ%ALMACIJE7INCENZO%ANDOLOZASLUØANJEZAPOKRETANJE PRVIHHRVATSKIHNOVINA*ZLAZILESUNATALIJANSKOMEINAHRVATSKOME JEZIKUPODIMENOM,O5HJLR'DOPDWD².UDJOVNL'DOPDWLQOD GODINE7INCENZO%ANDOLOOSOBITOSEZALAGAOZA GOSPODARSKIOPORAVAK%ALMACIJENAKONVIqESTOLJETNEMLETAÜKE VLADAVINE/OVINE.UDJOVNL'DOPDWLQSTALNOSUOBJAVLJIVALEUPUTEZA UNAPRJEÝIVANJEGOSPODARSTVA%ANDOLOJEPOZIVAOU%ALMACIJUI STRANEGOSPODARSKESTRUÜNJAKEDAPUTUJUÚIPOKRAJINOMUPUÚUJU STANOVNIqTVOUUNAPRJEÝIVANJERATARSTVASTOÜARSTVAIVOÚARSTVAA OTPOÜELOSEISASADNJOMKRUMPIRAIDUHANA,AKOBI POMOGAORAZVOJTRGOVINEPOKRENUOJEODRØAVANJESTALNIH SAJMOVAPOSVIMVEÚIMMJESTIMATEREDOVNUPOqTU POVEZAVqI%ALMACIJUSOSTATKOM)ABSBURqKE.ONARHIJEI SASVIJETOM4CILJEMDASEUNAPRIJEDITRGOVINAU%ALMACIJI STVARANJEMTRGOVAÜKIHKOMORAOSNOVANOJEU;ADRU 4REDIqNJEPOVJERENSTVOZATRGOVINU6PROSINCUG PROGLAqENJEU%ALMACIJISLOBODANRIBOLOVAPRODAJARIBE OSLOBOÝENAJEPOREZA 6%ALMACIJIJEUNATOÜPOZITIVNIMPROMJENAMAKOJEJE PROVODILAFRANCUSKAUPRAVAÜESTODOLAZILODOUSTANAKA /AJVEÚIUSTANAKPODIGNUTJEGNAPODRUÜJUOD 4PLITADO7RGORCAAPREDVODILISUGA1OLJIÜANI'RANCUZISUSESUROVO OBRAÜUNALISUSTANICIMAIUKINULIAUTONOMIJU1OLJIÜKE3EPUBLIKE

0DUÊDO$XJXVWH0DUPRQW 1HSROHRQRYYRMQLXSUDYLWHOMX 'DOPDFLML 5HMBDMYNç#@MCNKN

,O5HJLR'DOPDWD­ .UDJOVNL'DOPDWLQ

'LRSUYLKKUYDWVNLKQRYLQD ,O5HJLR'DOPDWD¥ .UDJOVNL'DOPDWLQNRMH VXSRĉHOHL]OD]LWLX=DGUX
'15 32* รข4รข/15.)รข/.+.5("(รข รข23.+)$ร•

,OLUVNHSRNUDMLQH

,OLUVNHSRNUDMLQH ,HQรงTรง2BGxMAQTMMT

(KHQRJDรงONJQ@IHMD

+TIYHI@M@

M@QNCMHรงIDYHJ

0LURPX6FK|QEUXQQXG)ABSBURZISU/APOLEONU MORALIPREDATI)RVATSKUJUร˜NOOD4AVEPREOSTALIDIO*STREIVELIKI DIOSLOVENSKIHZEMALJA5EJEPROSTOREFRANCUSKAVLASTSJEDINILAS %ALMACIJOMUJEDINSTVENUUPRAVNUOBLASTSASJEDIqTEMU-JUBLJANI PODNAZIVOM,OLUVNHSRNUDMLQH/ATAJJENAรœIN/APOLEONSPRIJEรœIO "USTRIJIPRISTUPMORUISTVORIOTEMELJDALJNJEMPLANIRANOMqIRENJU FRANCUSKOGAUTJECAJANA#ALKANU'RANCUSKAJEVLASTULAGALAVELIKE NAPOREZAGOSPODARSKIIOPรšINAPREDAKU*LIRSKIMPOKRAJINAMA (ODINEZAVRqENAJEIGRADNJANOVECESTE,ARLOVAC3IJEKA NAZVANE/XM]LMDQDPO/APOLEONOVOJSUPRUZI.ARIJI-UJZI *AKOJEFRANCUSKAVLASTISPRVADOรœEKANASODOBRAVANJEMVISOKI POREZIZBOGVELIKIHVOJNIHTROqKOVAUSKOROSUOKRENULISTANOVNIqTVO PROTIV'RANCUZA'RANCUSKAJEVLASTPODUPIRALASLOBODNUTRGOVINU IKAPITALISTIรœKUPRIVREDUPAJEUKINULACEHOVSKAOGRANIรœENJA/O ZBOGSLABORAZVIJENOGAGRAรANSTVAUKOJEMNISUMOGLINAรšI OSLONAC'RANCUZINISUDIRALIUFEUDALNEODNOSENEร˜ELEรšIPROTIV SEBEOKRENUTIPLEMSTVO6*STRII%ALMACIJIPOLOร˜AJSELJAKAIPAKJE PONEqTOOLAKqANJERSUUKINUTEPLEMIรšKEPOVLASTICE6)RVATSKOJ JUร˜NOOD4AVEPODFRANCUSKUJEVLASTPOTPAOIDIO9RMQHNUDMLQH ALI/APOLEONNIJEDIRAOUNJEZINOUREรENJE /AMJESNIK*LIRSKIHPOKRAJINAMARqAL.ARMONTGODREDIOJE DASEUPUรœKEqKOLEUVEDENARODNIJEZIKTEJEPOTICAODJELATNOST HRVATSKIHJEZIKOSLOVACA.ARMONTOVOMJEZASLUGOMG OBJAVLJENANATALIJANSKOMJEZIKUHRVATSKAGRAMATIKA)UDQMH
$SSHQGLQLMDPODNAZIVOM*UDPPDWLFDGHOODOLQJXD,OO\ULFD6Z NJEGOVUNOVรœANUPOMOรšรคLPH6WDUรฟHYLรฝJEGTISKAODVIJE GRAMATIKEHRVATSKOGAJEZIKA1RYHULFVRVORYLFHLOLULFVNHI1RYH ULFVRVORYLFHLOLULFVNRIUDQFHVNH 1REMDASU'RANCUZINASTOJALIPOKRENUTIRAZVOJGOSPODARSTVA POTICANJEMUZGOJANOVIHPOLJOPRIVREDNIHKULTURAIGRADNJOMCESTA ZNAรœAJNIJIHREZULTATAIPAKNIJEBILO/AKON/APOLEONOVAPORAZAKOD -EIPZIGAAUSTRIJSKAJEVOJSKAGZAPOSJELA*LIRSKEPOKRAJINE ASLJEDEรšESUGODINEAUSTRIJSKESNAGEUqLEU%UBROVNIKI#OKU KOTORSKU0DLUKOM#EรœKOGAKONGRESA*LIRSKESUPOKRAJINEPRIZNATE KAOHABSBURqKIPOSJED,RAJIqKESUPUKOVNIJEVRAรšENEUSASTAV 7OJNEKRAJINEANAOSTALOMPROSTORUPROGLAqENAJE,RALJEVINA*LIRIJA /AKONNEKOLIKOGODINA%ALMACIJAI*STRAUSTROJENESUKAOPOSEBNE POKRAJINEPODHABSBURqKOMVLAqรšUDOKSUDIJELOVI)RVATSKEJUร˜NO OD4AVESJEDINJENIS#ANSKOM)RVATSKOMGODINE

FQ@L@SHJ@รง GQU@SRJNF@รงIDYHJ@

NCKTJDรง!DรœJNF@รง JNMFQDR@

*RVSRGDUVNLLGUXย™WYHQLUD]YRM X%DQVNRM+UYDWVNRMXSUYRM SRORYLFLVWROMHรปD

1DNDUWLVXXFUWDQHWUDVHFHVWD .DUROLQHL/XM]LMDQHNRMHVX ELOHJRVSRGDUVNLQDMYDรกQLMH SURPHWQLFHX+UYDWVNRMX VWROMHฤ†X

#ANSKA)RVATSKAJEUGOSPODARSKOMSMISLUBILANAJRAZVIJENIJIDIO HRVATSKIHZEMALJAALIUNJOJSUJOqUVIJEKNASNAZIBILIFEUDALNIODNOSI (OSPODARSKASNAGAFEUDALNIHPOSJEDNIKANIJEUSVIMDIJELOVIMA )RVATSKEBILAJEDNAKA%OKJEU4LAVONIJIPREVLADAVAOVELEPOSJEDU DRUGIMDIJELOVIMA)RVATSKEPLEMSTVOJEIMALOMANJEFEUDE7LASNICI

EDTC@KMHรงNCMNRH
25()$3â(â'15 32* â- *.-â#14&.& â25)$32*.&â1 3

(8523$,69,-(7 ;#*7"/+"*%36f570

+59$76.$ ;#*7"/+"*%36f570

G LISTOPADA PROVEDENOUJEDINJENJE /JEMAÜKE G PROSINCA DONESEN#OØIÚNIUSTAV G PROSINAC U,NINUPROGLAqENA4RPSKA AUTONOMNAOBLAST 4"0,RAJINA GODRØANIPRVISLOBODNIIVIqESTRANAÜKI IZBORIU)RVATSKOJ GVOJNAOPERACIJA1USTINJSKAOLUJA GSRUqENSOCIJALIZAMU"LBANIJI

G LIPNJA 4LOVENIJADONIJELAODLUKUO ODCJEPLJENJU

G OØUJKA SRPSKAPOBUNANA 1LITVICAMAPOGINUOHRVATSKIPOLICAJAC+OSIP +OVIÚ G TRAVANJ OSNIVANJE;BORANARODNE GARDE ;/( G SVIBANJ U#OROVUSELUUBIJENO HRVATSKIHPOLICAJACA G SVIBNJA REFERENDUMAO OSAMOSTALJENJU3EPUBLIKE)RVATSKE G LIPNJA 4ABORDONOSI6STAVNU ODLUKUOSUVERENOSTIISAMOSTALNOSTI )RVATSKE

G SRPANJ UKINUT7ARqAVSKISPORAZUM G KOLOVOZ +/"NAPALAISTOÜNU 4LAVONIJU G KOLOVOZSTUDENOG BITKAZA 7UKOVAR G RUJAN PROGLAqENANEZAVISNOST REPUBLIKA-ITVE-ETONIJEI&STONIJE G STUDENOG NA0VÜARIUBIJENI RANJENICIIZ7UKOVARSKEBOLNICE G STUDENI HRVATSKEPOSTROJBE OSLOBODILEVELIKDIOZAPADNE4LAVONIJE G PROSINCA SLUØBENORASPUqTEN 4OVJETSKISAVEZ G SIJEÜNJA POTPISAN7ANCEOVPLAN G SIJEÜNJA )RVATSKUPRIZNALA4V 4TOLICA G VELJAÜE NASTAJE&UROPSKAUNIJA

&6 SPORAZUMOMU.AASTRICHTU G PROLJEÚE POÜETAKRATAU#OSNII )ERCEGOVINI

G SVIBNJA )RVATSKAPOSTALA PUNOPRAVNAÜLANICA6/ G LJETO ODRØANIPARLAMENTARNII PREDSJEDNIÜKIIZBORI G SIJEÜANJ OPERACIJAķ.ASLENICAk GIZBIJANJERATAIZMEÝU"RMIJE#I)I )70A
(8523$,69,-(7 ;#*7"/+"*%36f570

+59$76.$ ;#*7"/+"*%36f570

GU0SLUPOSTIGNUTIZRAELSKOARAPSKI DOGOVOROSTVARANJUPALESTINSKEDRĂ˜AVE G OĂ˜UJAK STVORENAHRVATSKOBOqNJAĂœKA 'EDERACIJA#I)

G RUJAN OPERACIJA.EDAĂœKIDĂ˜EP G OĂ˜UJAK POTPISAN8ASHINGTONSKI SPORAZUMmOKONĂœANHRVATSKOBOqNJAĂœKIRAT GOSNOVAN.EĂ?UNARODNIKAZNENISUDU )AAGU G SVIBNJA POĂœETAKOPERACIJE#LJESAK

G SRPANJ MASAKRU4REBRENICI G KOLOVOZA POĂœETAKOPERACIJE0LUJA G KOLOVOZA OSLOBOĂ?EN,NIN G STUDENI &RDUTSKISPORAZUM G PROSINAC POTPISAN%AYTONSKI SPORAZUM G SIJEĂœNJA )RVATSKAJEUSPOSTAVILA NADZORNADCJELOKUPNIMTERITORIJEM G RUJNA TERORISTIĂœKINAPADNA/EW :ORK GEUROPOSTAJESREDSTVOPLAĂšANJAU NEKIMZEMLJAMA&UROPSKEUNIJE G4"%NAPAO*RAK

G VELJAĂœA )RVATSKAPODNIJELAZAHTJEV ZAULAZAKU&UROPSKUUNIJU G JESEN )RVATSKAJEPOSTALANESTALNOM ĂœLANICOM7IJEĂšASIGURNOSTI6/ G SRPANJ )RVATSKAPOSTALAĂœLANICOM /"50A

Kosovo proglasilo neovisnost; sukob Gruzije i Rusije iraËka upad ruskih snaga u Hong Kong invazija na Kuvajt i eËeniju; talibani se vratio Pustinjska genocid u preuzeli pod vlast oluja Ruandi Afganistan Kine

1991.

1994.

1996.

1997.

rujanski teroristiËki napad pad na WTC; napad MiloťeviÊa na Afganistan

1998.

1999.

2001.

neovisnost Crne SAD osvajaju Gore; Sjeverna Irak i ruťe Saddama teroristiËki Koreja vrťi Huseina s napadi u nuklearni pokus; vlasti Londonu rat u Libanonu

2002.

2003.

2005.

2006.

SUVREMENO DOBA poËetak World Wide Weba

konferencija u Kyotu povodom klimatskih promjena; klonirana ovca pokrenut Google

euro postao valutom Europske unije

izabran novi papa, Benedikt XVI.

2008.
â

3UYLSULPMHULVSLWD ,=DGDFLYL™HVWUXNRJL]ERUD 8VOMHGHýLP]DGDFLPDRGDEHULMHGDQRGJRYRU 9UKXQDFSDOHROLWLÿNHXPMHWQRVWLSUHGVWDYOMDMX " KERAMIÜKEPOSUDE # qPILJSKESLIKE $ KAMENIqILJCI % BRONÜANEFIGURICE 1DSORÿLFLNUDOMD1DUPHUDSULND]XMHVH " UJEDINJENJE&GIPTA # POPLAVA/ILA $ FARAONOVAVOJSKA % KRALJEVSKAMOLITVA .DNRVHQD]LYDVNXSLQDQDURGDÿLMDMHVHREDSULND]DQD QDNDUWL" " 4EMITI # *NDOEUROPLJANI $ "RAPI % %RAVIDI

 3UYLQDURGNRMLVHSRÿHRNRULVWLWLSLVPRPELOLVX " &GIPÚANI # #ABILONCI $ 4UMERANI % 'ENIÜANI
 3UHPDEXGLVWLÿNRPXÿHQMXFLOMMHVYDNRJDSRMHGLQFD " OSTVARITIREINKARNACIJU # POKORAVATISEVOLJIBOGOVA $ POSTIÚINIRVANU % OBAVLJATISVOJUDUØNOST *UREQLFHPLNHQVNLKNUDOMHYDRWNULRMH " .ICHAEL7ENTRIS # "RTHUR&VANS $ +OHN$HADWIK % )EINRICH4CHLIEMANN 8HSX2GLVHMDDXWRURSLVXMH " POSTANAKBOGOVA # ZBIVANJAU5ROJANSKOMERATU $ LUTANJAAHEJSKOGAJUNAKA % TEqKOÚEUØIVOTUSELJAKA 1DMVWDULMLULPVNL]DNRQLNQD]YDQMH " ;AKONIKDVANAESTPLOÜA # #RONÜANIZAKONIK $ ;AKONIK3IMSKE3EPUBLIKE % ,LISTENOVZAKONIK 3UYLWULMXPYLUDWÿLQLOLVX " $EZAR1OMPEJI,RAS # $ICERON$EZARI"NTONIJE $ ,RAS,ATILINAI$EZAR % ,RAS$ICERONI1OMPEJ 2VQLYDÿIUDQDÿNHGUçDYHELRMH " ,ARLO.ARTEL # ,LODVIG $ ,ARLO7ELIKI % 1IPIN.ALI 6OLNDSULND]XMHNDPHQXNROXPQX1DQMRMVHVDÿXYDR " )AMURABIJEVZAKONIK # .ANUOVZAKONIK $ 6R/AUMOVZAKONIK % -EVITSKIZAKONIK 1DNUVWLRQLFLL]VWVDÿXYDQRMHLPHNQH]D " 3ASTISLAVA # 7IqESLAVA $ ;DESLAVA % #RANIMIRA
â

3R]RUQRSURXÿLSRYLMHVQXNDUWXLRGJRYRULQD SRVWDYOMHQDSLWDQMD" ,AKOSENAZIVALADRØAVAOZNAÜENABROJEMNAKARTI! # ,OJISEVLADARU3IMUNA#OØIÚGOKRUNIOZANJEZINA VLADARA! $ 4 KOJOMDRØAVOMJENAVEDENIVLADARGSKLOPIOMIRU "ACHENU! 
3R]RUQRSURXÿLSRYLMHVQXNDUWXLRGJRYRULQD SRVWDYOMHQDSLWDQMD

" ,OJIJEVOJNOPOLITIÜKISAVEZPRIKAZANZELENOMBOJOMNA KARTI! # ;AKAKVUSEPOLITIKUZALAGAOPRIKAZANISAVEZ! $ , AKOSEZVAOSUPROTSTAVLJENIVOJNOPOLITIÜKISAVEZ! 

Povijest - prirucnik za maturu  

drzavna matura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you