Page 1

V책rvalget 2014 8-10 april


TØR DU BLI MED? Kontakt Sofie S. Sandvik Leder Valgstyret 92445462 pu.rekruttering@ nhhs.no Dersom du har spørsmål angående vårvalget eller valgreglene, ta kontakt med leder i Valgstyret. If you have questions regarding the election or the election rules, contact the leader of the election board

Magasinredaksjon: Grafisk utforming: Foto:

Har du lyst til å være med i en av Skandinavias mest aktive studentforeninger? Da har du sjansen nå! Et verv i studentforeningen vil gi deg mange nyttige erfaringer, utfordringer og muligheten til å jobbe med noe du brenner for. Du kommer til å bli kjent med studenter på tvers av kull, samt etablere mange nye vennskap. Et verv i NHHS er utviklende, lærerikt og ikke minst sosialt. Teoretisk kunnskap fra lesesalen er riktignok viktig, men praktisk erfaring fra NHHS er mye verdt senere i livet. Det er et bredt spekter av stillinger det går an å stille til, og det er lett for de fleste å finne noe man interesserer seg for. Uansett om du er en førstekullist eller en rutinert NHHS-er, har mest lyst til å lage fest og moro eller brenner for å påvirke fagene ved NHH, finnes det en stilling som passer for deg! Alt vi forventer er at du har lyst til lære noe nytt og bruke litt tid på studentforenin-

Sofie Sandvik Sofie Sandvik, Maria Sarilla Foto NHHS

gens arbeid. English The student elections in the student union are held twice every year, once during fall and once during spring. Through the elections the positions in the various committees are filled. Those running for positions in the student union run a competetive campaign in the fight for your vote. As a student at NHH you can play a part by registrating for candidacy yourself, and also deciding the result by using your right to vote.


Her er en oversikt over alle stillingene som er på valg denne våren og det finnes garantert noe for enhver smak! Videre i avisen kan du lese mer om de ulike underutvalgene og deres stillinger som er på valg. Hvem er du i NHHS? Stafettkomiteen Leder Økonomiansvarlig Sponsoransvarlig Internansvarlig Magasinansvarlig Treningsansvarlig Løypeansvarlig

MARKEDSGRUPPEN Nestleder

Næringslivsutvalget Økonomiansvarlig/Nestleder Informasjonsansvarlig Presentasjonsansvarlig HR-ansvarlig

PROFILERINGSUTVALGET Annonseansvarlig Informasjonsansvarlig Nestleder/økonomiansvarlig

Styret ved NHH Kvinnelig representant Kvinnelig vara Mannlig representant Mannlig vara

Backline Leder

REPRESENTANTSKAPET Nestleder/leder

K7-BULLETIN Ansvarlig redaktør Magasinredaktør Nyhetsredaktør

Økonomiformidlingen Leder HR-ansvarlig

KKU Leder Økonomiansvarlig Barsjef PR-sjef Kulturansvarlig Kjellersjef Personal-sosial sjef


Stafettkomteen Annina B. Bosshard, foto NHHS

Kontakt Knut Olav Øygard Leder Tlf: 478 43 813 stafkom.leder@nhhs.no Katrine Monnier Thomas Treningsansvarlig Tlf: 988 29 146 stafkom.trening@nhhs.no Fredrik Mostad Økonomiansvarlig Tlf: 986 01 512 stafkom.oko@nhhs.no Marius Ebbesen Markedsansvarlig Tlf: 464 73 763 stafkom.marked@nhhs.no Haakon Løyning Løypeansvarlig Tlf: 994 73 753 stafkom.loype@nhhs.no

Eirik K. Ordemann Internansvarlig Tlf: 928 25 943 stafkom.intern@nhhs.no

Leder Lederstillingen bærer det overordnede ansvaret for gjennomføringen av stafetten og Stafettkomiteens arrangementer. Som leder sitter du med mange administrative oppgaver, samt at du følger opp og koordinerer de øvrige stillingene i styret i tillegg til Stafettkomiteen på BI. Som leder fremstår du som en talsperson for styret, og det er ditt hovedansvar å motivere gjengen du sitter sammen med, slik at man igjen knuser BI på BergeNSBaneløpet. Økonomiansvarlig Som økonomiansvarlig tar du deg av budsjettering og rekneskap i forbindelse med BergeNSBaneløpet, og øvrig drift i det aktuelle stafettåret. Markedsansvarlig Som markedsansvarlig er oppgaven din å innbringe sponsormidler til drift av Stafettkomiteen og våre arrangementer, herunder:

treninger, testløp, skolemesterskap, storstyrestafett, underutvalgsstafett, Merinobakken Opp og selve gulroten, BergeNSBaneløpet. Dette innebærer å opprettholde eksisterende markedsavtaler, oppta kontakten med tidligere samarbeidspartnere, samt se etter nye potensielle sponsorer. Er du strukturert, har du en talegave og liker å prate med mennesker, er dette stillingen for deg. Løypeansvarlig Løypeansvarlig står for gjennomkjøring og oppdatering av løypeprofilen foran hvert BergeNSBaneløpet. Vedkommende skriver også løypebeskrivelser til BBL-magasinet og styret. Treningsansvarlig Treningsansvarlig sørger for å legge opp et fornuftig og godt treningsopplegg for hele stafettåret slik at alle kommer seg i form til BBL. Personen har ansvaret for å styre treningene, og sørge for at de oppmøtte får utbytte av øktene, men

samtidig opplever Stafkomtreningene som en hyggelig stund! Når testløpene arrangeres på våren er det treningsansvarlig som står for planlegging og gjennomføring. Magasinansvarlig Magasinansvarlig har hovedansvaret for at BBL-magasinet år etter år er innholdsrikt og fint. Magasinansvarlig står bak det redaksjonelle så vel som utseende. Internansvarlig Internansvarlig sørger for å lage et godt miljø innad i Stafettkomiteen og arrangerer for eksempel hyggelige lunsjer eller turer.ommunikasjonen med ASAP og andre interne grupper er også ansvaret til intern, i tillegg til organisering av kveldsmaten hver måned. Videre har internansvarlig hovedansvaret for dialogen med NSB og bestilling av togbilletter til alle løperne i forbindelse med BBL. Ikke nøl med å ta kontakt.


Markedsgruppen Henrik Kyte Assmann, foto NHHS Nestleder/leder Har du lyst til å være en del av NHHS viktigste ressurser? Har du lyst på skikkelig innsikt i NHHS relasjoner og samspill med næringslivet? Ønsker du å bli kjent med en fantastisk gjeng, lære mer om markedsrelatert arbeid, sette forhandlingsevnen på prøve og er klar for å ta en utfordring? Da er kanskje Markedsgruppen noe for akkurat deg! Vår hovedoppgave er å gi studentforeningen økonomisk handlefrihet, tilgang på ressurser og sikre at markedsarbeidet blir gjort på en god og ryddig måte. Markedsgruppen genererer store deler av inntektene som gjøre det mulig å opprettholde det høye aktivitets- og velferdsnivået i studentforeningen, og vårt arbeid kan grovt deles inn i fire hovedfunksjoner. Opplæringsfunksjonen omfatter i første omgang å opprette en database som kan sikre informasjonsflyt i alt markedsarbeid

som gjøres i de forskjellige underutvalg og interessegrupper i studentforeningen og sikre at studentforeningen fremstår profesjonelt ovenfor næringslivet. Koordineringsfunksjonen innebærer en jevnlig oppfølging av sponsorarbeidet som skjer i NHHS. Vi skal sikre informasjonsflyten, samt være en naturlig kunnskapsdatabase som andre underutvalg kan dra nytte av i arbeidet med å skaffe seg samarbeidspartnere. Markedsgruppen assisterer Kjernestyret i forhandlinger og reforhandlinger av avtaler, og vil på denne måten være et viktig ledd av kvalitetssikringen av arbeidet som gjøres i markedssammenheng. Dette avspeiler utvalgets kvalitetssikringsfunksjon. Innovasjonsfunksjonen åpner for en kreativ og proaktiv arbeidsform. Vi ønsker å være i takt med

strømninger, fremme kreativitet, fjerne skylapper og på denne måten hele tiden videreutvikle produktet og merkenavnet NHHS og opprettholde den unike posisjonen vi har i markedet. Også det sosiale er veldig viktig for oss. Vi har flere “MG-challenges” i semesteret der vi blant annet konkurrerer om å lage den beste cocktailen. I tillegg har vi flere andre arrangementer som kick-off, julebord, rekelag og mye annet morsomt. Hver semester skal det velges en nestleder, som igjen vil fungere som leder i Markedsgruppen det påfølgende semesteret. Nestleder vil i tillegg til å være Markedsgruppens økonomiansvarlig, fungere som lederens høyre hånd. Dette innebærer at nestleder samarbeider tett med leder, har god innsikt og fungerer som leders stedfortreder i situasjoner der leder selv ikke kan være tilstede.

Kontakt Christian Stormdal Hexeberg Leder 41 43 73 64 leder.mg@nhhs.no


Næringslivsutvalget Audun Roald Strøm, foto NHHS

Kontakt Gaute Nestleder +47 994 07 250 okonu@nhhs.no Martin Informasjonsansvarlig 418 51 565 infonu@nhhs.no

Ø ko n o m i a n s va r l i g / nestleder: Økonomiansvarligog nestleder er en todelt stilling. Som økonomiansvarlig for Næringslivsutvalget er din jobb å ha god kontroll på den økonomiske aktiviteten til utvalget. Dette er både en krevende, engasjerende og lærerik oppgave, da store deler av NHHS sine inntekter kommer nettopp gjennom Næringslivsutvalget. Ved denne delen av stillingen vil du jobbe tett opp mot både Regnskapsgruppen og økonomiansvarlig i Kjernestyret.

Caroline Presentasjonsansvarlig 415 59 475 Som nestleder i Næringslivpresentasjonnu@nhhs. sutvalget vil du på mange måter fungere som leder sin no Fredrik HR-ansvarlig 481 50 227 ledernu@nhhs.no

høyre hånd og sparringspartner. Dette er en utrolig spennende og læringsrik mulighet, hvor en virkelig for være med på å ta del i, og videreutvikle, Næringslivsutvalgets overordnede visjon og fremtidsmål. Spesielt på vårsemesteret, når leder er nyvalgt, vil nestlederrollen være en svært viktig og utfordrende rolle. Gjennom min periode som økonomiansvarlig og nestleder har jeg fått erfaringer jeg aldri ville vært for uten, og oppfordrer en hver som synes dette virker spennende til å

søke – du vil ikke angre. Informasjonsansvarlig: Som informasjonsansvarlig i NU er du ansvarlig for hovedinformasjonsflyten fra NU ut mot næringslivet og studentene. Du vil ha mye kontakt med flere bedrifter og organisasjoner som ønsker å profilere stillinger mot studentene på skolen, både norske og utenlandske. De fleste forespørslene kommer på mail, men også noen gjennom telefon. Du vil ha ansvaret for jobbsøkerportalen og alle sosiale medier. Du har også ansvaret for et newsletter som sendes ut annenhver uke. Som informasjonsansvarlig har man også ansvaret for Intern Profilering, en interngruppe i NU. Denne brukes til å profilere NU internt og på skolen. Pliktoppfyllende og kreative folk oppfordres til å søke. Stillingen innebærer også noe grafisk arbeid (ingen forkunnskaper kreves). P r e s e n ta s j o n s a n s varlig: Presentasjonsansvarlig har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av alle bedriftspresentasjoner ved skolen. Du vil lage oversikter over ansvarlige og medhjel-

pere, booke auditorium og serveringssted, samt sørge for at andre praktiske ting rundt presentasjonen er i orden. Som presentasjonsansvarlig vil du også ha hovedansvaret for NU sitt møterom, kontor og lager. Stillingen innebærer oppfølging av medlemmer og gjennom stillingen får du god kontakt med alle medlemmer i NU. Presentasjonsansvarlig jobber også tett opp mot bedrifter og andre undergrupper på skolen. Vi oppfordrer alle som er strukturerte og liker å ha orden til å søke stillingen. HR-ansvarlig: Som HR-ansvarlig i Næringslivsutvalget vil du være ansvarlig for de personaladministrative oppgavene i studentforeningens aller største og mest aktive underutvalg. HR-ansvarlig skal sammen med Presentasjonsansvarlig ha løpende kontroll over hvem og når medlemmer skal arrangere bedriftspresentasjoner. Videre vil du ha ansvar for interne arrangementer i NU, herunder kursing, utenlandstur, hyttetur, samt andre sosiale arrangementer. For denne stillingen bør du være pliktoppfyllende, kreativ og samarbeidsvillig.


Profileringsutvalget Henrik Kyte Assmann, foto NHHS Nestleder/leder Som nestleder i Profileringsutvalget har du først og fremst ansvaret for underutvalgets økonomi, og passe på at budsjettet blir overholdt. Samtidig vil du ha hovedansvaret for pers. sos, hvor du sammen med din pers.sos gruppe skal sørge for at PUs medlemmer har det morsomt og trivelig gjennom semesteret. Som nestleder vil du være leders stedfortreder og støttespiller, som for eksempel bisitter under Foreningsmøtet. Etter et semester trer du automatisk inn i stillingen som leder av Profileringsutvalget. Du vi da ha det overordnede ansvaret for alle aktiviteter og arrangementer i Profileringsutvalget. Blant annet vil du under Foreningsmøtet være ordstyrer. Ellers innebærer stillingen planlegging, styring og strategisk arbeid med resten av styret. Det vil også være din oppgave å koordinere underutvalgets samarbeidet med Kjernestyret.

Informasjonsansvarlig Som informasjonsnansvarlig i PU får du en unik innsikt i studentforeningen og en mulighet til å kommunisere med mange forskjellige studenter på skolen, både gjennom utgivelser og samarbeid med andre underutvalg, så vel som internt i Profileringsutvalget. Hovedoppgaven din er å sørge for at stud.NHH til en hver tid får oppdatert informasjon på både skjermer og oppslagstavler. Du vil sitte som redaktør for FM-magasinet, samt ha det overordnede ansvaret for å arrangere Foreningsmøtet. Stillingen er en god måte å bli kjent med andre studenter på, og ikke minst studentforeningen. Annonseansvarlig Som annonseansvarlig i Profileringsutvalget har du hovedansvaret for annonsering i NHHS. Det betyr at du har ansvaret for å selge annonseplasser til bedrifter og andre interesserte som ønsker å profilere seg for stud.nhh. Dette inkluderer annonsering på plasmaskjermer, nettsiden til NHHS og i K7 Bulletin. I tillegg til å jobbe aktivt mot

næringslivet, vil du holde en tett dialog med de andre underutvalgene i NHHS. Du vil altså ha en viktig koordineringsrolle, og på den måten sikre viktige inntekter for NHHS. Hvis du vil jobbe med relevant markedsarbeid og ha et fantastisk morsomt år, bør du stille som annonseansvarlig i Profileringsutvalget. g ikke minst gøy. Dersom du ivrer etter å engasjere deg, er dette absolutt stillingen for deg!

Kontakt Didrik Rosseid Breivik Annonseansvarlig 932 45 920 annonse@nhhs.no Tilde Risberget Nestleder 988 75 678 pu.oko@nhhs.no Vilde Valland Informasjonsansvarlig 908 90 425 info.pu@nhhs.no


NHH-Styret Vera Anisimova, foto NHHS

Kontakt Anders Bjørneby Mannlig representant 99242242 andersbjorneby@gmail. com Sunniva Adam Kvinnlig representant 41451245 Sunnivaadam@gmail. com

Vil du være en del av NHHs øverste beslutningsorgan? Vil du bidra til å gjøre NHH til en av de beste handelshøyskolene i Europa? Da bør du stille til valg som styrerepresentant i NHH-styret!

sige møter med Rektoratet, Direktoratet og Kjernestyret skaper en uformell kontaktflate mellom NHH og studentene, og man inkluderes aktivt i NHHs arbeidshverdag.

Dette er blant de mest lærerike vervene du kan ha som student ved NHH, og du får muligheten til å delta i spennende beslutninger som angår alle som er tilknyttet skolen. Studentene har to plasser i styret, en mannlig og en kvinnelig. Disse representantene er fullverdige medlemmer på lik linje med de øvrige styremedlemmene. Her får du være en del av planlegging og utforming av NHHs strategi og handlingsplaner. Som styremedlem vil du opparbeide deg god innsikt i hvordan en hørere utdanningsinstitusjon som NHH fungerer. Regelmes-

I tillegg til dette innebærer vervet at man deltar i andre utvalg ved NHH, som for eksempel Plan- og strategiutvalget. Som styremedlem har du også møterett i Fagutvalget, og du vil få god innsikt i studentpolitiske saker på nasjonalt nivå gjennom samlinger med styrestudentrepresentantene fra universitetene i Norge. Dette er til god hjelp for arbeidet i styret, da man ofte har flere av de samme problemstillingene til felles. I tillegg er det inspirerende å få innsikt i hvordan andre institusjoner jobber mot sine mål.

Som styremedlem får du også anledning til å representere NHH i mer uformelle fora, som Immatrikuleringen, konferanser og andre sammenkomster. Vervet som styrerepresentant er et verv vi anbefaler sterkt. Det er ikke et krav at du har hatt alle toppverv i studentforeningen for at du skal være egnet – det viktigste er at du er engasjert, reflektert, lærevillig og har god kjennskap til NHH og NHHS. Dersom du har spørsmål om vervet, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Stikk innom kontoret vårt inn til høyre for inngangen til biblioteket, ring oss eller send oss en mail. Ta en utfordring – still til Styret ved NHH

Fristen for å fremme forslag på kandidater til NHH-styret er tirsdag 25.mars Sendes til valgnhhs@gmail.com Ved selvlansering av kandidatur gjelder den ordinære fristen 7.april kl.20.00


Backline Henrik Kyte Assmann, foto NHHS Leder Leder i Backline har sammen med de resterende styremedlemmene ansvar for alle gruppens aktiviteter. Typiske arbeidsoppgaver omfatter booking, PR, økonomi og arrangementsgjennomføring. Videre vil leder være bindeleddet mellom

Backline og andre deler av studentforeningen. I tillegg til aktiviteter innad i NHHS, vil leder også være i kontakt med diverse organisasjoner eksternt, for eksempel Hulen, Kvarteret og BRAK. Stillingen innebærer mange spennende utfordringer med svært varierte arbeidsop-

pgaver, både internt og eksternt. Arbeidsmengden vil variere gjennom året, men man må regne med å bruke en del tid, også på sommeren og i ferier. Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt!

Kontakt Stine Victoria Stakkestad Leder Tlf: 40766259 Leder.backline@nhhs.no

Representantskapet Nestleder/leder Representantskapet er det øverste valgte organet i NHHS, og har det overordnede ansvaret for økonomisk styring og langsiktighet i studentforeningen. Vi er også et kontrollorgan for Kjernestyret og resten av studentforeningen. Vi består av en leder, nestleder og seks representanter. Representantene er valgt inn på Strategisk Forum av studentforeningens tillitsvalgte, mens nestleder velges på urnevalg i NHHS. Tilknyttet er også NHHS’ internrevisor og controllere, som følger opp aktivitetene i foreningen og rapporterer til oss. Et verv i Representants-

kapet gir deg unik innsikt i studentforeningen, og gjennom vervet får du være med på å ta viktige beslutninger i NHHS. Representantskapet behandler alle større investeringssøknader, instruks- og lovendringsforslag i tillegg til å godkjenne budsjettene til underutvalgene i NHHS. Flere av sakene som behandles og godkjennes på Foreningsmøtet er allerede blitt behandlet i Representantskapet, og deres innstilling til saken er alltid vedlagt. Slik blir avgjørelser i Representantskapet en del av beslutningsgrunnlaget til Foreningsmøtet. I perioden som nestleder

vil du delta som de andre representantene, men overtar som leder hvis denne er fraværende. Etter ett semester overtar du ledervervet, og vil da arve et av studentforeningens mest spennende og innholdsrike verv. For å stille til dette vervet må du ha vært tillitsvalgt i NHHS, og har ikke tilgang til å inneha andre tillitsverv samtidig med nestleder-/ ledervervet i Representantskapet.

Kontakt Runar Wiksnes Leder Tlf: 993 51 235


K7 Bulletin Hans Sebastian Haram, foto NHHS K7 Bulletin har vært utgitt ved NHH siden 1964. Avisen blir gitt ut seks ganger i semesteret, med et opplag på 5000. Med utgivelser på Rakel Haugen Strand nett og papir er avisen en av Ansvarlig redaktør Norges ledende, uavhengige 40458444 studentaviser, som jevnlig red@k7bulletin.no siteres i andre medier. Avisens oppgave er å trykke saker av interesse for stud. Shaghayegh Yousefi NHH, og bidra til å engasNyhetsredaktør jere, skape debatt, men 99489522 også underholde i studentnyhet@k7bulletin.no miljøet. Avisen er delt inn i en nyhets-, økonomi og samfunns-, sports-, internasOlve Hagen Wold jonal- og magasindel. Magasinredaktør

Kontakt

91130645 magasin@k7bulletin.no Olav Stenvik Økonomiansvarlig 971 94 192 oko@k7bulletin.no

ANSVARLIG REDAKTØR Ansvarlig redaktør skal sørge for at avisen har de beste journalistiske talentene, skape engasjement og bidra sterkt med publisistisk fagkunnskap. I tillegg til å være en dyktig journalist har redaktøren totalansvar for avisen. Viktige egenskaper er derfor: Naturlig journalistisk autoritet og evne til å gjøre andre gode. Sterk forståelse av medielandskapet, Vær Varsom- plakaten og pressens samfunnsrolle. Evne til å samarbeide med K7 Bulletins medarbeidere på alle nivåer, inkludert resten av Mediesenteret. Evne og vilje til å tenke nytt,

og alltid prioritere det viktigste. Redaktøren må dessuten beherske praktiske oppgaver som sidespeilet, være tilstede på alle settehelger og ha kontroll over administrative oppgaver og pålagt rapportering. Ansvarlig redaktør utgjør sammen med de andre tillitsvalgte avisens ledelse. Det er helt avgjørende at ledergruppen evner å samarbeide, og har god forståelse for hverandres oppgaver. Sammen med journalister, fotografer og grafikere skal de arbeide for K7 Bulletins felles mål, og videreutvikle avisens kvalitet. NYHETSREDAKTØR Nyhetsredaktør har ansvar for at K7 Bulletin til enhver tid engasjerer leserne med relevante, gode og tankevekkende nyheter. Redaktøren leder det daglige arbeidet i nyhetsseksjonen, gjør fortløpende prioriteringer og veileder journalistene. I samarbeid med de to andre redaktørene har nyhetsredaktøren ansvar for å skape en helhetlig, relevant og leseverdig avis. Nyhetsredaktør er redaksjonell nestleder.

MAGASINREDAKTØR Som magasinredaktør har du ansvar for magasindelen av avisen, som i dag består av reportasje, portrett og flere faste innslag. Som magasinredaktør har du større frihet innen valg av sjanger og gode muligheter til å være kreativ. I likhet med nyhetsredaktør har du ansvar for å følge opp og veilede journalistene i din seksjon, og samtidig bidra til helheten i avisen. ØKONOMIANSVARLIG Som administrativ nestleder og økonomiansvarlig har du ansvar for den økonomiske driften. Det innebærer utarbeidelse av budsjett til NHHS, samt søke om og få utbetalt støtte fra Velferdstinget, rapportere om bruk av pressestøtten og følge opp driften. Du må kontere inngående fakturaer, representere avisen i budsjettmøter med KS, og være stedfortreder i NHHS-organer.


Økonomiformidlingen Foto NHHS Økonomiformidlingen ble et underutvalg i Norges Handelshøyskoles studentforening(NHHS) i 2012. Vår målsetning er å tilby gratis privatøkonomisk rådgivning, samtidig som vi vil arbeide målrettet mot økt økonomisk bevissthet gjennom å etablere oss som en seriøs, profesjonell og synlig aktør i regionen. Organisasjonen driftes av frivillige studenter ved Norges Handelshøyskole som har tatt relevante fag og som i tillegg kan vise til gode akademiske resultater. I tillegg til vår rådgivningstjeneste ønsker vi på sikt å avholde spesifikke kurs både for Økonomiformidlingens egne rådgivere, men også for allmennheten. Vi ønsker å bidra til å forbedre ungdommers generelle holdning til økonomi og privat økonomistyring. Dette gjør vi gjennom innføringsleksjoner og foredrag i den videregående skole. NESTLEDER OG ØKONOMIANSVARLIG Som nestleder og Økonomiansvarlig i Økonomiformidlingen får du en unik mulighet til å være med på å videreutvikle organisasjonen og dens tilbud. Dine

hovedoppgaver vil være å ha økonomisk oversikt og kontroll over underutvalgets drift, bistå leder i arbeidet mot de langsiktige målene og være lederens stedfortreder ved behov. I tillegg vil du som styremedlem enten ha ansvar for et av Økonomiformidlingens hovedprosjekter eller være skiftleder ved kontorets åpningstider. Vi søker en person som er positiv, utadvent og ikke redd for å ta i et tak. Du trenger ikke være en kløpper i regnskapsføring, her kommer du langt med engasjement, lærevillighet, interesse og pågangsmot. HR-ANSVARLIG Er du en gladlaks og har lyst til å påvirke Økonomiformidlingens fremtid? Da er dette stillingen for deg! Som HR-ansvarlig har du som oppdrag å skape hygge og et godt miljø innad i Økonomiformidlingen. I tillegg vil du som HR-ansvarlig være prosjektleder for foredragene i den videregående skole. Du vil stå ansvarlig for de interne sosiale arrangementene, rekruttering og kursing av nye rådgivere, og forbrødring med våre samarbeidspartnere. I tillegg vil du som fungerende

styremedlem være skiftleder en dag i uken ved kontorets åpningstider. Her vil du være teamleder og organisere klientrådgivning og andre aktiviteter i kontortiden.

Kontakt Sarah Marki Erichsen Nestleder 917 76 912 nestleder@okonomiformidlingen.no Frank Arsene Burakeye HR-ansvarlig 992 63 632 hr@okonomiformidlingen.no


Klubb- og kulturutvalget Foto NHHS Vil du være med å drive og utvikle stud.NHHs andre hjem? Klubb- og kulturutvalget (KKU) er et av de største underutvalgene i NHHS. Vårt hovedansvar er å drifte Klubben, Campus og aulabar, og sørge for at underutvalg og interessegrupper blir forsynt med det de måtte ønske av drikkevarer. KKUs arbeidsoppgaver innebærer også å arrangere fester og andre sosiale velferdstilbud til studentene. Med andre ord: Skjer det noe av festlig art på skolen, er som regel KKU innblandet på én eller annen måte! Samlet har driftsstedene en relativ høy årlig omsetning, til tross for et prisnivå som ikke akkurat er avskrekkende høyt. Arealmessig kan vi også skryte på oss at vi driver Bergens største utested. Klubben har åpent på hverdager og er skolens utested når det arrangeres fester,

aulashow og andre arrangementer i regi av NHHS. Vi har et tilbud til alle skolens studenter og ønsker å være førstevalget når stud.NHH trenger en avkobling fra lesesal og faglig arbeid. Klubb- og kulturutvalget har gjennomgått store endringer de siste årene. Et gjennomgående mål for underutvalget er å sørge for at Klubben, Campus og aulabar driftes på best mulig måte, og å skape mest mulig studentvelferd på skolen. Medlemmene i styret må derfor se fortløpende etter forbedringer og ta initiativ til å gjennomføre tiltak. KKUs rundt 40 medlemmer organiseres i seks grupper og får hjelp av alle førstekullistene på skolen som bidrar med en vakt hver i løpet av sitt første år på skolen. Styret gjennomfører ansettelser og legger den overordnede praktiske og økonomiske planen for driften i hvert semester.

Som styremedlem vil du være daghavende for KKU på 2-3 fester gjennom året og ha noen andre vanlige klubbvakter. Et år ved roret til studentforeningens festligste underutvalg vil utvilsomt gi deg mange utfordringer og erfaringer, i tillegg til mange nye venner, fantastiske nachspiel, en uforglemmelig hyttetur og en unik innsikt i hvordan man arrangerer de legendariske NHH-festene! Leder Leder av KKU har et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet som legges ned i underutvalget, fra den daglige driften til mer langsiktig planlegging. Du vil fungere som stedfortreder for innehaver av skjenkebevillingen i NHHS og det vil være ditt ansvar å sørge for at driften av Klubben, Campus og aulabar foregår i tråd med regelverket. Dette kan være en spennende utfordring!

Som leder kommer du til å støte på mange utfordringer. Det er i mye som skjer i «Norges beste og mest aktive studentforening» og du kommer til å ha mye kontakt med dine medstudenter, andre underutvalg og interessegrupper. Det arrangeres nemlig langt mer i Kjelleren enn hva man skulle tro, og du vil oppleve at NHHS’ aktivitetskalender rommer langt mer enn bare store fester. Du vil dermed også oppleve at arbeidsoppgavene kan strekke seg fra å være ganske små til mye større. Du vil lære å takle situasjoner på strak arm og finne løsninger på det meste. Som leder av Klubbog kulturutvalget vil du dermed komme til å erfare at konseptet «rolig kveld» ikke nødvendigvis blir det samme som før og at Klubben fort blir ditt andre hjem! Likevel er det til syvende og siste ansvaret for å lede den flotte KKU-gjengen gjennom de store festene


som huskes best av enhver leder for underutvalget. Det skjer mye fra planleggingen til flere uker i forveien til knuste plastglass sopes opp kl. 03.00 om natten. Slike netter, og lederstillingen generelt, generer mange slitne muskler, slitte sko og et særdeles anstrengt forhold til ord som «diff», «brekk» og «avvik», men mest av alt en hel haug med fantastisk gode minner du aldri ville vært foruten. Still som leder i Klubb- og kulturutvalget!

levering av pant og ut-rekvirering av drikke. I tillegg vil du være kontaktpersonen til Hansa. Du vil ha spennende arbeidsoppgaver og jobbe i kulissene for å finne et attraktivt vareutvalg og passende priser. Du trenger verken å være ølfanatiker eller vinkjenner for å bli barsjef. Men er du pålitelig, interessert i alt som skjer bak baren og klar for å koordinere studentforeningens varelager – ja, da kan du bli KKUs neste barsjef!

Økonomiansvarlig Som økonomiansvarlig i Klubb- og kulturutvalget er det ditt hovedansvar å ha oversikt over økonomien til KKU. Det er en svært lærerik og allsidig stilling hvor man får prøvd seg på flere både relevante og interessante oppgaver. Du vil blant annet ha ansvar for å budsjettere, føre bilag, fakturere alle som skal faktureres, sørge for at regninger blir betalt, passe på at alle dagsoppgjørene stemmer og at det er nok veksel i safen. Du vil også ha behov for å ha en god oversikt over hva som skjer i alle ender av KKUs bardrift ettersom du kontinuerlig vil ta beslutninger sammen med resten av styret. Økonomiansvarlig i KKU er en fantastisk gøy stilling. Tidligere kunnskaper om regnskap og lignende er ikke et krav, da du vil få tilstrekkelig med opplæring og en utfyllende vitebok. Så ikke nøl, søk økonominansvarlig i KKU!

Kulturansvarlig Har du lyst til å få ting til å skje? Da er kulturansvarlig stillingen for deg! KKU har som mål å kunne tilby et rikt og bredt aktivitets- og kulturtilbud til stud.NHH og dette er din hovedoppgave. Som kulturansvarlig har du ansvar for programmet KKU tilbyr, både ved store fester og ellers i hverdagen. Sammen med medlemmene i gruppen din jobber dere fra idémyldring til selve utførelsen av arrangementene. Du har ansvar for å arrangere og dekorere til fester og andre aktiviteter for å sette den riktige stemningen for kvelden. Ikke minst har du ansvar for å arrangere pubquiz og gi studentene et tilbud i hverdagen. Kulturansvarlig tar også av seg bookingen av rom i Kjelleren. I KKU er det du som bestemmer hva som skal skje i Klubben. Er du handlekraftig, kreativ og flink til å planlegge og arrangere? Still som kulturansvarlig!

Barsjef I bargruppen vil det være syv-åtte medlemmer utenom deg selv, slik at arbeidet rullerer fra uke til uke. Som barsjef må du sørge for å ha oversikt over alt som går inn og ut av lageret, du vil ha jevnlige varetellinger og ha kontroll på varebeholdningen sammen med økonomiansvarlig i Kjernestyret og controller. Du vil ha mye kontakt med underutvalg og interessegrupper gjennom bestilling av varer,

Kjellersjef Som kjellersjef har du ansvar for at alle lokalene i Kjelleren er klare til bruk. Innkjøp og vedlikehold av inventar og teknisk utstyr er arbeidsoppgaver for en kjellersjef, i tillegg til å sørge for at alle i KKU får grundig opplæring i bruk av utstyret. Du har også ansvar for å administrere bruk av kassesystemet og lære alle i KKU hvordan dette fungerer. Et godt samarbeid med IT-gruppen og Teknisk gruppe er viktig, og ikke

KKU minst en god dialog med Teknisk avdeling (TA). Du har også, sammen med TA, ansvar for brannvern. Det oppstår selvfølgelig en del uforutsette utfordringer som gjør kjellersjefens hverdag variert og utfordrende. PR-ansvarlig Som PR-ansvarlig i KKU har du ansvar for at hele skolen vet hva som skjer i Klubben. Sammen med gruppen din skal du gjennomføre promotering og billettsalg til KKUs arrangementer. Det innebærer å lage og henge opp plakater, legge ut nyheter på nhhs.no og plasmaskjermene, lage og selge billetter, oppdatere Klubbens Facebook-side, og ellers er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan finne på. En av dine større utfordringer vil være å få folk ned i Klubben også på hverdager, som du kan bryne deg på sammen med kulturansvarlig. Er du gira på å spre ordet om hva som skjer i Kjelleren på NHH? Still som PR-ansvarlig! Personal-sosialsjef Denne stillingen er perfekt for deg som liker å organisere sammenkomster og glede andre! Stillingen er todelt slik at du både er personalansvarlig for Klubben og sosialansvarlig innad i KKU. Som personalansvarlig har du ansvar for arbeidskraften i Klubben, Campus og aulabar. Du lager vaktliste for medlemmene i Klubb- og kulturutvalget og utkomlisten for førstekullistene på skolen, og sørger for at det alltid er nok mennesker på jobb. Du vil kunne gi ringeansvar til resten av medlemmene i personal-sosialgruppen for å følge opp de utkommanderte. Å være sosialansvarlig for et så flott

Kontakt Ingrid Hæreid Leder kku.leder@nhhs.no Martin Gooderham Økonomiansvarlig kku.oko@nhhs.no Vilde Sandanger Barsjef kku.bar@nhhs.no Eivor Stølen Kulturansvarlig kku.kultur@nhhs.no Preben Gundersen Kjellersjef kku.kjeller@nhhs.no Sandra Næss Mikalsen PR-ansvarlig kku.pr@nhhs.no Helene Lien Heitmann Personal-sosialsjef kku.personal@nhhs.no


Regler for plassering ved valg Vi deler de som stiller til valg inn i følgende grupper hvor 1 har høyest prioritert: 1. Storstyrene 2. Blokker 3. Enkeltstillinger I tillegg legges følgende regler til grunn: 1. Ved konkurranse mellom blokker blir man prioritert i sin gruppe DVS: Hvis det for eksempel er to KKU-blokker og en Stafkom-blokk, vil KKU-blokkene bli prioritert ved plassering. 2. Ulike kandidater som stiller til samme verv skal plasseres så nærme hverandre som mulig, og gis så like forhold som mulig Forklaring: Hensikten er å gi like konkurranseforhold til de som stiller til samme verv

Oppmeldingsfristen er mandag 7. april kl.20.00

3. Det vil bli loddtrekning om plassering mellom kandidater innenfor samme gruppe som stiller til samme stilling Valgstyret har rett til å tilpasse plasseringer med tanke på størrelse av blokker og andre praktiske hensyn.

Alt av profileringsmateriell, plakater og teip skal være fjernet innen torsdag 10.april kl.15:00. Brudd på valgreglene vil bli slått hardt ned på. Se valginstruks på nhhs.no.

Plasser vil tildeles tirsdag 8. april kl 07.30. De som ikke er tilstede på dette tidspunktet vil bli nedprioritert. Stiller man i blokk må hele blokken være til stede.

Dersom du har spørsmål angående vårvalget og/eller valgreglene, ta kontakt med leder i Valgstyret Sofie S. Sandvik 92445462 pu.rekruttering@nhhs.no

Ikke tillatt Å profilere seg i noe medium før tirsdag 8.april, kl.08.00 Dette inne bærer all from for formidling av at man stiller til valg, og omfatter alt fra Facebook-grupper, -profiler og events, plakatoppheng og å fortelle folk på skolen aktivt at man stiller til valg. Bruk av mailløkker til profilering. Å drive valgkamp innenfor den nøytrale sonen. Dette er området der man kan avgi sin stemme, enten på stand utenfor AudMax i Nybygget, eller utenfor Aulaen på Service. Å profilere seg (henge opp plakater, dele ut flyers, snakke i forelesninger, dele ut mat, kaffe eller andre «goder» fra stand) i Nybygget. Valgsonen er standsområdene i Servicebygget. Profilering utendørs er begrenset til området langs aulaen inn mot studentinngangen. All annen profilering utendørs er ikke tillatt. Eventuelt, ved bruk av Nybygget endres dette: Å profilere seg (henge opp plakater, dele ut flyers, snakke i forelesninger, dele ut mat, kaffe eller andre «goder» fra stand) utenfor valgsonen. Valgsonen er standsområdene i Nybygget. All profilering utendørs er ikke tillatt.

Å bruke NHHS sine informasjonstavler til profilering. Plakater skal KUN henge på stand (på tildelt bord og veggen direkte bak). Man kan IKKE bruke nøytrale glassflater og flisevegger til opphenging. Å drive direkte profilering utenfor valgsonen. Innenfor dette ligger det at det ikke er lov å dele ut profileringsmateriell i forelesningssaler/auditurium, lesesaler, datasaler, biblioteket, toaletter og på kontorer eller andre rom som tilhører studentforeningens underutvalg og interessegrupper. Det er ikke lov å drive profilering innenfor andres oppmerkede områder i valgsonen. Å profilere seg på arrangementer i regi av NHH og NHHS. Å bruke nåværende stillinger i NHHS til å drive valgkamp eller skaffe seg fortrinn andre ikke har. Herunder ligger bruk av kopimaskin og printere eid av NHHS og profilering gjennom interne grupper på Facebook. Tilberede mat på stand eller å bruke Bagatellen, Studentforeningens kjøkken.


RULES FOR STAND LOCATION DURING THE CAMPAIGN We divide the candidates into following groups, where group 1 has the highest priority: 1. “Storstyrene” (KS, Symposiet) 2. Blocks (groups) 3. Single positions In addition, these rules also apply: 1. If there is competition between blocks, these blocks will be prioritized within its group Example: If there are two KKU-blocks and one Staf-kom block, the KKU-blocks will be prioritized in their placement of their stand.

Deadline for candidacy registration is Monday April 7th, at 8.00 PM.

2. Different candidates who run for the same positions will be placed as close together as possible Explanation: The purpose is to provide the same conditions for the candidates that run for the same positions.

All of your campaign material, posters, flyers and tape must be removed by Thuersday April 10th at 3:00pm. Violations of the election rules will have consequences. See the election instructions at nhhs.no

3. There will be a lot for the placement between the candidates within the same group whom are running for the same position.

If you have questions regarding the elections and/ or the election rules, contact the leader of the election board Sofie S.Sandvik 92445462 pu.rekruttering@nhhs.no

The Election Board has the right to adjust the locations in terms of the size of the groups and other practical considerations. The spots will be distributed 7:30 am on tuesday April 8th. The candidates that are not present at the given moment will get lower priority. If you run in a group, the whole group has to be present.

NOT AvLLOWED To promote in any medium or forum before 8:00 am tuesday April 8th. To promote includes all forms of announcing ones candidacy for election. It includes everything from Facebook-groups and posters to stands at school and actively announcing participation. Use of mailing-lists for promotion. Engage in election activity inside the neutral zone. This is the area where voting in the ballot-box can be done, either outside AudMax in Nybygget or outside “Aulaen” at Service. To promote oneself (hang up posters, hand out flyers, talk in lectures, etc) in Nybygget. The “election-zone” is the area where people are participating at stand in the Service building. Promotion outdoors is restricted to the area along the Aula towards the student entrance. All other promotion outdoors is not allowed. If Nybygget is “election-zone” To promote oneself (hang up posters, hand out flyers, talk in lectures, etc) outside the election- zone. The “election-zone” is the area outside AudMax in Nybygget (“the Mirror Hall”) Promotion outdoors is not allowed.

To use NHHS information-boards for promotion. Posters are only to be placed at your designated stand and behind. To perform any form of direct promotion outside the electionzone. This means that it is not allowed to hand out promotion gear in classes, studyrooms, computerlabs, the library, toilets and in offices or other rooms which belong to the groups of the student union. It is not allowed to promote oneself in the marked areas of other candidates. To promote oneself at happenings organized by NHH or NHHS. To use existing positions in the NHHS in your campaign or establish advantages other candidates do not have. This includes use of copy-machines and printers owned by NHHS and promotion through closed groups on social media. To prepare food at stand or to use Bagatellen, the Student unions kitchen. To use NHHS information-boards for promotion. Posters are only to be placed at your designated stand.


Hvordan stille til valg? Man kan stille til valg i studentforeningen, både som individuell kandidat eller i en blokk. For å bli registrert som kandidat må man melde sitt kandidatur innen fristen mandag 7.april kl. 20.00. Oppmelding skjer ved å sende mail med motivasjonstekst på NORSK OG ENGELSK (max. 180 ord per tekst), navn, kull, alder og bilde til valgnhhs@gmail.com. Dersom du ikke sender inn tekst på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken. Stiller du i blokk er det lurt at en i gruppen melder opp alle kandidatene og legger inn en kort blokktekst i tillegg til de individuelle tekstene.  Å stille som blokk vil si at en gruppe går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg, og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er vanlig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen. Underutvalg der ikke alle

styreverv er på valg samtidig stiller hovedsakelig som enkeltkandidater. Dersom det ikke er konkurranse kan enkeltstillingene samkjøre valgmateriale (stille i «blokk»). Dersom det ER konkurranse på en eller flere av enkeltstillingene er dette ikke mulig og kandidaten(e) må ikke ha noen tilknytning til en «blokk». Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkeltperson, og ikke automatisk på alle i en blokk. Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere. Du kan da sende en mail eller ringe den som er oppført som kontaktperson i dette magasinet. Standsdagen, torsdag 27.mars fra 10.00 -14.00  i Nybygget utenfor Audmax, er også er en gyllen anledning for å få vite mer om de forskjellige stillingene. Du kan da få mer informasjon, slik at du er sikker på hva du går til og hva som kan være fornuftige valgkampsaker. 

Hva skjer videre? Fra 08:00 tirsdag 8.april til stemmeurnene stenger 14:00 torsdag 10.april kan du/dere drive valgkamp. Da er det om å gjøre å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet gjennom å stå på stand, fortelle om seg selv, dele ut flygeblad, kaker, godteri og så videre. Nærmere regler for valget står utdypet i dette magasinet og finnes på nhhs.no. Tirsdag 8.april blir det valgutspørring  i Aulaen kl.17.15. Her må alle kandidater møte og de får muligheten til å fortelle om seg selv. Nærmere regler for valgutspørringen vil publiseres på nhhs.no Valget avsluttes 14:00 torsdag 10.april. Valgresultatet vil offentliggjøres på Foreningsmøtet samme ettermiddag. Lykke til med valgkamp og valgutspørring, og velkommen som tillitsvalgt i NHHS! 

Med forbehold om endringer, se nhhs.no for siste nytt om valget. 

Hvordan Stemmer jeg? Det vil være mulig å stemme ved urne og på it’s learning. It’s Learning-avstemmningen er åpen i perioden fra kl. 10.00 tirsdag 8.april til kl 14:00 torsdag 10. april. Urnen holdes åpen fra kl. 08.00 til 16.00 tirsdag og onsdag, fra kl. 10.00 til 14.00 torsdag, og like etter valgutspørringen tirsdag. Urnen vil være plassert både utenfor Aulaen på Service og utenfor Audmax i Nybygget. For alle stillinger (utenom nestleder Representantskapet og styrerepresentant ved NHH-styret) vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank. For nestleder Representantskapet og styrerepresentant ved NHH-styret er også motstemme et alternativ. Generelt gjelder det at dersom du ikke velger et av disse alternativene vil din stemme telle som en blank stemme.


How to register your candidacy In the student elections one can run both individually and through a group (blokk). To make your candidacy official you need to register your candidacy within. Monday April 7th at 8:00pm. Registration takes place by sending an email with your motivation-text in NORWEGIAN AND ENGLISH (max. 180 words), name, year, age and picture to valgnhhs@ gmail.com. If you are running as a group, one of you should register all the candidates in the group (blokk) and include a short group text in addition to the individual texts. To run as a group (blokk) means that a group of people allocate the positions in a subcommittee amongst themselves and run for these positions as one whole unit. This is usually done when the whole board is up for election at the same time. The group will campaign together. Groups where the positions are not up for election at the same time usu-

ally run for election as single candidates. If there is no competition, these positions are allowed to coordinate their campaign (run as a block). If there IS cometition on one or more of the single positions this is not possible and the candidate(s) cannot have any connection to a block. it is important to remember that the election is an individual election, where the students elect individual people, and not groups. If you are unsure about running for a position, or whether a specific position is right for you, then we encourage you to contact the person that currently holds this position. You can send an email or call the person listed as the contact person in this magazine. Standsday, from 10:0014:00 on Thursday March 27th outside Audmax in Nybygget, is also a great opportunity to gather more information about the various positions up for election.

What happens next? From Tuesday April 8th at 8:00am to when the ballotbox closes at 2:00pm on Thursday April 10th you are allowed to run your campaign. During this period, it is up to you to gather the most attention through participating at your stand, share information about yourself, hand out flyers, cakes, and so forth. Further described rules regarding the election are available in this magazine and also at nhhs.no.    Tuesday April 8th there will be a questionning seesion  in the student canteen at 5:15pm. The candidates must pe prepared to give a short speech about themselves, as well as the audience and the existing boardmembers can ask questions. The election ends Thursday April 10th at 2:00pm. The winners will be announced at the General Assebly the same afternoon.

Good luck with the campaign and questionning session, and welcome as a representative in NHHS! Subject to changes, check out nhhs.no for the most recent updates regarding the election.

How do I vote? It will be possible to vote in the ballotbox and on it’s learning from Tuesday April 8th at 10:00am to Thursday April 11th at 02:00pm. The ballotbox will be available outside the aula at Service and also outside Audmax in Nybygget. For all positions (exception of the NHH-board and deputy leader RS) there will be two alternatives for votation. For all votes there will be two alternatives for votation, either ”pro” candidate or ”blank”. The NHHboard and deputy leader RS will also have a third option of ”against”. In general it follows that if you do not choose any of these options, your vote will count as a blank vote.


viktige datoer / important dates Tirsdag 25.mars frist for å fremme forslag på kandidater til NHHstyret

Tuesday 25.march Deadline for nomination of candidates to the NHHboard

torsdag 27.mars 10:00-14:00 Standsdag i Nybygget

Thursdag 27. March 10:00-02:00pm Stands day

Mandag 7. april 20:00 Frist for å melde sitt kandidatur

Monday 7. April 08:00pm deadline for candidacy registration

Tirsdag 8. April 07:30 Valgkampstart 10:00-16:00 Stemmegivning ved valgurne. Avstemning på itsLearning 17:15 Valgutspørring i aulaen

Tuesday 8.April 07:30am The campaigning starts. 10:00- 04:00pm voting at school through the ballot box. 05:15pm Questioning session in the aula

onsdag 9. april 10:00-16:00 Stemmegivning ved valgurne. Avstemning på itsLearning Torsdag 10. April 10:00- 14:00 Stemmeavgivning ved valgurne eller it’s learning. 17.15 Forreningsmøtet, med offentliggjøring av valgresultat

Wednesday 9. April 10:00-04:00pm voting at school through the ballot box, or by it’s learning. Thursday 10. April 10:00- 02:00pm Voting by ballot box or it’s learning 5.15pm Generalt assebly where the results will be revealed

Valgmagasin - Vårvalg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you