Page 1

Tlf: 66 79 99 00. Besøksadr.: Erteløkka 7, Asker. Postadr.: Pb 485, 1373 Asker. profier@profier.no. www.profier.no

www.a-aa.no

- en landsdekkende eiendomsutvikler

2 0 0 8


Profier

Forretningsidé Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet. Visjon Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere. Mål Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter. Strategi I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til:  • at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå  • at utviklingsprosessen gjennomføres med optimal ressursbruk • at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte

2008 - en utfordring for de fleste 2007 ble året da hele landet fikk merke en kraftig nedbremsing i boligmarkedet, og 2008 ble året da boligkjøpere satte seg på gjerdet. Likevel har Profier lykkes med godt tilpassede boligprosjekter, som for eksempel Eidsvoll Brygge (77 leiligheter) og Sandstuveien i Oslo (31 leiligheter). Profier deltok med godt utbytte i boligboomen 2002-2007. Men vi holdt samtidig fast ved strategien vår om å bli ved vår opprinnelige lest – som er handel og dagligvarer og gjerne i kombinasjon med boliger. Slike kombinasjonsbygg – men også rene handelsprosjekter og kjøpesentre – har vi lang erfaring med og tung kompetanse på. Dette blir fortsatt hovedsatsningsområdet vårt fremover. Vi konstaterer med tilfredshet at alle våre handelsprosjekter under utvikling er lokalisert godt i samsvar med formålet bak Regjeringens rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre. Dermed vil det fortsatt være markedet som avgjør hvor snart vi kan realisere våre mange kjøpesenterprosjekter.

I denne sammenheng blir det fremdeles viktig å fortsette samarbeidet med våre solide og kompetente partnere, både blant arealbrukere/leietagere og blant aktuelle langsiktige eiere av våre ferdig utviklede prosjekter. Prosjektene våre er geografisk spredt over hele landet – fra Hammerfest og Tromsø til Kragerø og Stavanger – og hovedtyngden av prosjekter er fortsatt i Østlandsområdet. Takket være økende andel større prosjekter, er ordrereserven ved inngangen til 2009 fortsatt godt over selskapets strategimål om minimum 300 % av budsjettert omsetning. Profier har sikret seg både kapasitet og kompetanse til å håndtere dagens og fremtidens prosjekter, og vi har derfor stor tro på at vi skal nå våre fremtidige strategimål for både omsetning og resultat.


Prosjekter

Vå g s g a t e n , S a n d n e s ( H a n d e l / h o t e l l / k o n t o r )

Areal:

ca. 17.000 m² handel ca. 6.700 m² hotell ca. 7.000 m² kontor

Arkitekt:

Meinich Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling − planlagt byggestart 2. kv. 2010


Damsgård, Bergen (Handel /bolig)

Areal:

300 m² handel 5.000 m² bolig 90 leiligheter

Arkitekt:

LINK Signatur Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling

Areal:

Totalt ca.: 28 500 m² ca. 190 leiligheter

Arkitekt:

Meinich Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling

Areal:

4.350 m²

Arkitekt:

Meinich Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling

Mortensrud, Oslo (Handel /bolig)

Namsos Handelspark III, Namsos (Handel)


Eidsvoll Br ygge, Eidsvoll ( Bolig)

Areal:

ca. 4.900 m² 77 leiligheter

Arkitekt:

Blå Arkitektur Landskap AB

Entrepenør:

Ø. M. Fjeld AS

Status:

Under bygging – ferdigstilles 4. kv. 2009 www.eidsvollbrygge.no

Kragerø Utvikling, Kragerø (Handel /bolig) Areal:

ca. 38.000 m² handel ca. 35.000 m² bolig ca. 75 leiligheter ca. 5.000 m² kultur ca. 20.000 m² parkering

Arkitekt:

LINK Signatur Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling


Os Sjøfront, Os / Bergen (Handel /bolig)

Areal:

1.700 m² handel 12.000 m² bolig 150 leiligheter

Arkitekt:

LINK Signatur Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling – byggetrinn 1 ferdigstilles 2011


Ø s t r e R o s t e n , Tr o n d h e i m ( H a n d e l / k o n t o r )

Areal:

17.000 m² handel 3.000 m² kontor

Arkitekt:

Selberg Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling

Sandstuveien, Oslo ( Bolig)

Areal:

1.775 m², 31 leiligheter

Arkitekt:

Make Arkitekter AS

Entrepenør:

Solid Entreprenør AS, Fredrikstad

Status:

Under bygging − ferdigstilles 4. kv. 2009 www.sandstuveien39.no

K i l e n , Tø n s b e r g ( H a n d e l )

Areal:

ca. 30.000 m² bransjesenter

Arkitekt:

Meinich Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling


J e k t a , Tr o m s ø ( H a n d e l )

Areal:

36.000 m² handel 35.000 m² parkering

Arkitekt:

AMB Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling


Dreyersholmane, Stavanger ( Bolig)

Areal:

ca. 12.000 m² 130 leiligheter

Arkitekt:

Blå Arkitektur Landskap AB

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling


Maridalsveien, Oslo ( Bolig)

Areal:

3.940 m², 85 leiligheter

Arkitekt:

Make Arkitekter AS

Entrepenør:

Byggutvikling Øst

Status:

Under bygging − ferdigstilles 2. kv. 2009 www.m-x.no

Strandparken, Hammer fest ( Handel / hotell /kontor/ bolig /of fentlig)

Areal:

ca. 13.254 m² handel ca. 5.980 m² hotell ca. 10.600 m² parkering ca. 17.456 m² kontor/ bolig/offentlig bygg

Arkitekt:

AMB Arkitekter, Oslo

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Planlagt byggestart 3. kv. 2009


Granheim Utvikling, Ås (Bolig)

Areal:

12.000 m² 189 leiligheter

Arkitekt:

LINK Signatur Arkitekter AS

Entrepenør:

Solid Entreprenør AS

Status:

Ferdigstilt – 1. kv. 2009

Ve s t s i d e p a r k e n , K o n g s b e r g ( B o l i g )

Areal:

1.500 m² 19 leiligheter

Arkitekt:

Arkitekt og konsulentgruppen AS

Entrepenør:

SKANSKA

Status:

Under utvikling − byggestart 2009

Sønsterudveien, Sofiemyr ( Handel / bolig)

Areal:

1.700 m² handel 1.800 m² bolig 26 leiligheter

Arkitekt:

Make Arkitekter AS

Entrepenør:

Ikke kontrahert

Status:

Under utvikling


Prosjektutvikling

(Illustrasjon: Samarbeidspartnere)

Prosjekter Profier ble stiftet i 1994, og vi hari løpet av selskapets historie gjennomført eiendomsprosjekter med en samlet prosjektverdi på over syv milliarder kroner, og vært delaktig i utviklingen av over 500.000 m² handel og 200.000 m² bolig.

Samarbeidspartnere Fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene etter behov – i første rekke velrenommerte og gjerne lokale arkitekter og totalentreprenører.

I snitt jobber vi årlig med mellom 50 og 60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene handel, kontor, bolig, offentlig sektor og hotell.

Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider med aktører over hele landet; alt fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner, og langsiktige eiere og investorer. (Se illustrasjon)

Profier utvikler ulike konsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkspriser for våre prosjekter.

Kompetanse Profier har 23 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på Erteløkka i Asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen: • prosjektsøk • demografi/markedsanalyse • idé/konseptutvikling • mulighetsavklaring/ programmering • plan- og byggesak/ myndighetsarbeid • prosjektforedling/tilrettelegging • kommersiell utvikling og detaljering • utleie av næringslokaler • prosjektsalg næring og bolig • kontrahering/oppfølging/ kvalitetskontroll av bygging/ gjennomføring • prosjektfinansiering og -investering


Eier- og selskapsstruktur

Aksjonærer Profier har to hovedaksjonærer:  Fabritius Invest AS (80%) Investeringsselskap i Gjelsten Holding-konsernet  Lundhaug Invest AS (20%) Investeringsselskap 100% eid av daglig leder Lasse Lundhaug

Selskapsstruktur Profier AS Innbefatter alle ansatte i bedriften og synliggjør kompetanse og ressurser. Er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper. Profier Eiendom AS Holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muliggjør medinvestorer på enkelteiendommer.

Nøkkeltall PROFIER GRUPPEN AS

2006

2007

2008

Inntekter

132,2

89,6

67,3

EBITDA

74,2

45,5

28,9

Driftsresultat

73,1

36,6

19,0

Resultat før skatt

70,1

39,0

15,1

Alle tall i mkr.


Tlf: 66 79 99 00. Besøksadr.: Erteløkka 7, Asker. Postadr.: Pb 485, 1373 Asker. profier@profier.no. www.profier.no

www.a-aa.no

- en landsdekkende eiendomsutvikler

2 0 0 8

Profier AS - Årsrapport 2008  
Profier AS - Årsrapport 2008