Page 1

UCH_brochure_TRYK_2.indd 1

24/02/10 10:14:17


Et frugtbart Samarbejde vEntEr forudE Undervisningen styrkes, når lærere krydser skemaerne På Holstebro Handelsskole kniber det nogle år med at samle tilstrækkelig mange elever til valghold, for eksempel i musik, men fremover er der ingen problemer. Nu kan der dannes hold på tværs med teknisk skole. Mange bagerlærlinge, tømrerlærlinge og mekanikerlærlinge får på et tidspunkt eget værksted, men hidtil har de fra deres uddannelse vidst meget lidt om regnskab og virksomhedsdrift. Fremover kan de få undervisning i bogholderi og andre fag af lærere fra handelsskolen. Sammenlægningen af Holstebro Handelsskole og Holstebro Tekniske Skole giver masser af muligheder, og det er allerede i gang! Siden nytår har en række afdelinger på de to skoler siddet sammen og er begyndt at løse opgaver på tværs. It-folkene er rykket sammen, og det er pedellerne også, ligesom kursusafdelingerne nu er blevet til KursusCentret. Totalt fællesskab Direktør Svend Ørgaard og vicedirektør Jens Knudsen sidder foreløbig på hver deres adresse, men deres samspil lyder så harmonisk, at de måske også flytter sammen. Den ene kommer fra ledelsen af handelsskolen, den anden fra teknisk skole.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 2

Indtil 1980 fungerede handelsskolen og teknisk skole også sammen, men med hver sin chef. 30 år senere er fællesskabet totalt! Flere tilbud I det daglige kommer eleverne ikke til at mærke meget til fusionen. De har siden nytår gået i de samme klasselokaler med de samme lærere som før juleferien, men ud i fremtiden kommer gevinsterne: Flere tilbud og flere muligheder – et endnu bedre læringsmiljø. Jens Knudsen peger på, at UCH vil kunne tilbyde erhvervsliv og lønmodtagere mange flere kurser og mere efteruddannelse. Programmet bliver stort, og ingen skal længere overveje, om de skal kontakte handelsskolen eller teknisk skole. Nu er der kun én indgang. Travl skole Svend Ørgaard ser frem til, hvad der skabes, når personalet på de to skoler begynder at arbejde sammen. - Vi har ingen negative reaktioner fået på sammenlægningen fra personalet, fortæller Svend Ørgaard. Det spiller selvfølgelig en rolle, at vi har travlt i øjeblikket, og at vi har brug for alle hænder. Ingen er fyret til nytår, selv om fusionen giver en rationaliseringsgevinst.

24/02/10 10:14:27


Degnen og slagteren De to chefer på UddannelsesCenter Holstebro har begge en solid grunduddannelse, som de senere har suppleret med en dynge teori. Den 58-årige direktør Svend Ørgaard er uddannet folkeskolelærer og har siden taget en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse i organisation (HD). Den 50-årige vicedirektør Jens Knudsen er slagter, suppleret med to linjefag fra seminariet og en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Svend Ørgaard var indtil 1993 lærer på Tvis Skole. Så kom han til Holstebro Handelsskole som inspektør for grunduddannelserne – HG. For ni år siden blev han direktør. Svend Ørgaard er hædret for god ledelse af fagforeningen HK/Stat, der i 2001 udnævnte handelsskolen til ”Årets arbejdsplads”. Jens Knudsen bestod svendeprøve på Holstebro Tekniske Skole i 1978, og seks år senere fik han job som faglærer for slagterlærlingene. I en periode var han uddannelseschef i først Vestjyske Slagterier og senere Danish Crown. Han kom tilbage til Teknisk Skole i 2000 som uddannelseschef for erhvervsuddannelserne. Det sidste år har han været konstitueret direktør. Svend Ørgaard: - Hvis Holstebro skal fastholde sit stærke fundament som uddannelsesby, så er det vigtigt at slå kræfterne sammen.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 3

Svend Ørgaard var i mange år divisionsdommer i fodbold, men nu synes han, formen bedre rækker til at stå på sidelinjen og vejlede og udvikle unge dommere. Jens Knudsen har haft race på i Holstebro Cykle Club, men nu kan han bedre lide medvinden i sin båd, når han sejler ud fra Struer.

24/02/10 10:14:54


Stærkt netværk Styrker ungdomsuddannElsErnE Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Nordvestjylland, har gennem sine fem års levetid haft et særdeles godt samarbejde med Holstebro Tekniske Skole og Holstebro Handelsskole. Det siger UU-leder Bo Ravn. - Vi har en fælles målsætning om, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og det kræver et godt og stærkt netværk på medarbejder- og ledelsesplan. Studievejledere, kontaktlærere og UU-vejledere har daglig kontakt med hinanden for at fastholde unge i uddannelsessystemet, fortæller Bo Ravn.

- Erhvervsuddannelserne har en særlig udfordring med at fastholde unge igennem uddannelsesforløbet. En fælles koordinering mellem de mange involverede er nødvendig, og her har UCH en vigtig rolle at spille, siger Bo Ravn. - Vi har stor tiltro til, at de tre bogstaver UCH kan rumme værdierne fra Holstebro Tekniske Skole og Holstebro Handelsskole til gavn for uddannelsesniveauet i det nordvestjyske område.

- Den kontakt prøver vi hele tiden at udbygge. UU er meget afhængig af et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, understreger Bo Ravn. Han er overbevist om, at vejledningsindsatsen får høj prioritet på UddannelsesCenter Holstebro.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 4

24/02/10 10:14:58


UCH_brochure_TRYK_2.indd 5

24/02/10 10:15:22


Det Skal være Sjovt at uddanne Sig i holstEbro Skoler med overskud slår sig sammen og vil trække nye uddannelser til byen Hvis Holstebro skal udvikle sig, så skal der være mange unge, og det skal være sjovt at bo i byen. Unge er optaget af et miljø med både piger og drenge. Derfor er det vigtigt at trække endnu flere uddannelser til byen og beholde dem, som allerede findes. I den indsats hjælper det gevaldigt, at Holstebro Handelsskole og Holstebro Tekniske Skole slår sig sammen. Det mener Mathilde Traberg - og Kurt Nygaard nikker ivrigt. De to sad indtil nytår sammen i Holstebro Byråd, og de fortsætter nogle måneder endnu deres andet fællesskab i ledelsen af UddannelsesCenter Holstebro. Skoler på stribe Holstebro Tekniske Skole har tidligere forhandlet om sammenlægning med tekniske skoler i Struer og Skive, men det er af forskellige grunde aldrig blevet til noget. Teknisk Skole henter elever fra hele landet og er dermed i hård konkurrence.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 6

Lars Møller drømmer om, at der måske kan komme fjernundervisning fra universiteterne i Holstebro.

- Derfor er det os, der har været mest optaget af den styrke, som en fusion med handelsskolen giver, siger Kurt Nygaard, formand for Teknisk Skole. Hvis vi stadig stod alene, ville vi være for små om ti år. Men sammenlægningen sker ikke af nød her og nu – begge skoler har overskud på regnskabet. Kurt Nygaard glæder sig over, at byplanlægningen i Holstebro indbyder til samvirke. På Døesvej ligger skolerne på række. Hvis Holstebro Gymnasium en dag får lyst til at deltage i UddannelsesCenter Holstebro, så bor de også som nabo. Nupark og VIA Mathilde Traberg fra bestyrelsen på Handelsskolen peger på, at der heller ikke er langt til VIA University College på Struervej med uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut osv. Måske kan der også skabes et samarbejde med Nupark, nævner hun. - Hvis de unge er nødt til at tage tidligt fra landsdelen for at få en uddannelse, så vender de ikke tilbage. For skoletrætte elever i folkeskolen er det vigtigt, at uddannelserne ligger tæt på. Ellers kommer de aldrig i gang, frygter Mathilde Traberg.

24/02/10 10:15:29


Mathilde Traberg håber, at der nu også kan blive mere efteruddannelse i Holstebro.

Fin proces Kommunaldirektør Lars Møller har formidlet byrådets ønske om et stærkere uddannelsesmiljø, og han glæder sig over holdningerne på Handelsskolen og Teknisk Skole. Der har ikke været skænderier om for eksempel ledelsesposter - alle var optaget af at nå resultater. - Jeg håber, at vi kan trække flere af de kortere uddannelser til byen, så for eksempel kommunen kan få opfyldt sit behov for faglært personale, siger Lars Møller.

De kender skolerne! I 1960 fik Kurt Nygaard svendebrev som automekaniker på Holstebro Tekniske Skole, der dengang lå i Danmarksgade. Hans søn, Claus, tog svendeprøve som tømrer efter flytningen til Døesvej, og svigersøn Jeppe blev bager på skolen. Nu har Kurt Nygaard i 20 år været medlem af bestyrelsen på Holstebro Tekniske Skole og formand siden 1994. Han fortsætter i de første måneder på UddannelsesCenter Holstebro, men siger farvel, når en ny fælles bestyrelse tiltræder. Mathilde Traberg har været medlem af bestyrelsen på Holstebro Handelsskole de sidste fire år. Ligesom Kurt Nygaard er hun udpeget af byrådet. Hendes svigersøn er uddannet tømrer på Holstebro Tekniske Skole. 68-årige Kurt Nygaard genopstillede ikke til byrådsvalget, mens Mathilde Traberg fortsætter i byens ledelse.

Med UddannelsesCenter Holstebro er der basis for at hente flere uddannelser til egnen, forudser Kurt Nygaard.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 7

24/02/10 10:15:49


Det kan Føre til hvad som hElst En teknisk- eller en handelsuddannelse kan føre til meget: Jagerpilot, borgmester eller stand up’er Han færdes sammen med Frank Hvam, Casper Christensen og Danmarks andre sjove mennesker. Han får også selv publikum til at hvine af grin - på scenen eller på tv. Han kan joke om Lars Løkke og en tur i en bus - og det sker med en baggrund som handelsstudent fra Holstebro Handelsskole. 24-årige Elias Ehlers er en af Danmarks talentfulde stand-up komikere. Han er opvokset i Mejrup, og han er et af mange eksempler på, at en uddannelse på Døesvej i Holstebro kan lede mange steder hen. Om kort tid er Viggo Lodberg færdiguddannet som jagerpilot i USA. Han kommer også fra Holstebro Handelsskole. Borgmester Lars Krarup i Herning tog svendeprøve som slagter på Holstebro Tekniske Skole.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 8

På filmskole Elias Ehlers begyndte allerede i handelsskolen at rejse til stand-up på små københavnske scener. Nu bor han i København, og turen går jævnligt den anden vej. Han har i det seneste år optrådt både i Musikteatret Holstebro og på Holstebro Handelsskole. Ud over at stå på scenen skriver Elias Ehlers tekster til tv-programmer, aviser, tegneserier og andre steder. Han har ikke uddannet sig på nogen skoler, siden han blev handelsstudent, men nu tænker han på Filmskolen i København. Selvtillid På handelsskolen fik Elias Ehlers fine karakterer, selv om han mener, han var både doven og umotiveret. Han passer ikke til at sidde i en klasse, synes han. - Men på handelsskolen fik jeg tillid til at stå foran andre og fremlægge et eller andet. Selv om jeg var usikker, så gav lærerne mig indtryk af, at jeg var god. Det er nok noget af det, jeg bruger på scenen i dag.

24/02/10 10:15:49


Den gode lærer Elias Ehlers husker navnlig én lærer, Lisbet Munkøe. Han kunne ikke lade være med at være morsom i sine tekster, men det skældte hun slet ikke ud over. Tværtimod lærte hun ham at bruge humoren konstruktivt. - Lisbeth Munkøe viste, at man kan skrive på en sjov måde om noget seriøst, uden det bliver tant og fjas. Hun troede på det, jeg skrev. - Jeg havde også en fænomenal god lærer i tysk, Dorthe Unnerup-Madsen. Jeg har altid været dårlig til tysk, fordi jeg synes, der er så mange regler, og det virker så ulogisk, så jeg lærte ikke ret meget, men det var bestemt ikke hendes skyld. Hun var på alle måder en heftig lærer. Til gengæld er Elias Ehlers skrap til standup. Han blev dansk mester året efter han rejste til København.

Elias Ehlers valgte handelsskolen i Holstebro, fordi han ikke dur til teknik, og fordi hans storebror syntes, det almindelige gymnasium var forfærdeligt.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 9

24/02/10 10:15:52


nu SamleS alle kræftEr Adskillige af hans ansatte har gået på skolen, og det har hans søn også. Murermester Jørn Vejgaard sidder i bestyrelsen på teknisk skole og hans søn, Jonas, blev teknisk student for tre år siden. - Det er en supergod baggrund, kan Jørn Vejgaard se. Jonas får svendebrev som murer til foråret og vil så læse til bygningskonstruktør. Jørn Vejgaard er medejer af murer- og entreprenørfirmaet Jens Jensen i Holstebro. Han glæder sig over, at Holstebro i 1960’erne besluttede sig til at blive uddannelsesby. - Vi har ingen universitetsuddannelser, men er ellers godt repræsenteret. Derfor er det en naturlig konsekvens, at vi sammenlægger handelsskolen og

UCH_brochure_TRYK_2.indd 10

teknisk skole. De synergier, der opnås ved det, skal bruges til fortsat udvikling af vores uddannelser i Vestjylland, mener Jørn Vejgaard. - Allerede i dag er det forholdsvis mange af de unge i landsdelen, der får en uddannelse, men det må ikke blive en sovepude. I takt med globaliseringen og den skærpede konkurrence er det i dag endnu mere påkrævet, at vi skal være i front med uddannelser. Danmarks eneste råstof er vore unge, og derfor skal alle kræfter samles, så de unge får de bedst tænkelige muligheder i fremtiden!

24/02/10 10:15:52


Jørn Vejgaard: - Uddannelse og viden er Midt- & Vestjyllands eneste råstof.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 11

24/02/10 10:16:10


FælleS FokuS Skaber vækSt for praktikpladsEr Overordnet er sammenlægningen en klar styrkelse af uddannelsessystemet i Holstebro. Det er godt for hele det nordvestjyske område, siger Helle Bro, der er direktør for personale og arbejdsmarked i Holstebro Kommune, herunder Jobcenter Holstebro. - Fremtidens arbejdsmarked stiller øgede krav til faglært og veluddannet arbejdskraft, så der er brug for uddannelsessystemer med brede fagligheder og en stor palet af tilbud. Som følge af finanskrisen mangler rigtig mange unge en praktikplads, så de kan gennemføre den uddannelse, de er gået i gang med på handelsskolen eller teknisk skole. At få dem videre i forløbet bliver en stor opgave.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 12

- Pausen i væksten i samfundet må ikke føre til, at vi taber en generation, advarer Helle Bro. Hun tror, at UCH og jobcentrene med fordel kan gøre en fælles indsats over for virksomhederne, så de tager flere elever. Der er behov for en tættere kontakt til virksomhederne. Mange mennesker har behov for uddannelse for at komme videre på arbejdsmarkedet. - Det kan være på handelsskolen eller på teknisk skole, men fremover bliver kontakten nemmere, når der kun er én indgang. Vi ser frem til, hvordan UCH kan samordne sine tilbud, siger Helle Bro.

24/02/10 10:16:10


Helle Bro peger på en samling af kræfterne på uddannelsesområdet som en væsentlig faktor i at finde det nødvendige antal praktikpladser.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 13

24/02/10 10:16:15


et FunDament For Flere lokalE uddannElsEr Pedellens søn fra Bøvlingbjerg er gået i gang med en social- og sundhedsuddannelse, og det betyder, at han som 17-årig er nødt til at flytte til Herning. Forstander Kristian Andersen fra Bøvling Idrætsefterskole håber, at sammenlægningen af handelsskolen og teknisk skole kan skaffe flere uddannelser til lokalområdet. Hvis social- og sundhedsuddannelsen lå i Holstebro, kunne eleven fra Bøvlingbjerg nå frem med bus hver morgen. Kristian Andersen har 72 elever i 10. klasse fra hele landet, og hver sommer sender han nogle af dem til skolerne på Døesvej. Han har altid oplevet samarbejdet som godt.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 14

- Det er afgørende, at vi får trukket flere grundforløb til Holstebro, siger Kristian Andersen. Hvis der er for langt til uddannelserne, så mister vi vores unge i Vestjylland. Med sammenlægningen får skolerne kræfter til at skaffe og huse flere uddannelser. Kristian Andersen ser frem til UddannelsesCenter Holstebro med direktør Svend Ørgaard i spidsen. - Han er født i Thy og har et solidt udgangspunkt i det vestjyske. Jeg har kendt ham i mange år, og jeg ved, at han tør sige bevingede ord til de høje herrer fra København. Han er en stærk leder, siger Kristian Andersen.

24/02/10 10:16:15


Svend Ørgaard er en god frontfigur for UCH, når der skal forhandles fordelinger af uddannelser på Christiansborg, mener Kristian Andersen.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 15

24/02/10 10:16:18


vore unge arver bEdrE mulighEdEr Per Vinther Møller har været tæt på Holstebro Handelsskole gennem fem år. Han søn Joen blev handelsstudent i sommeren 2008, og nu går Jens på 1. år på hhx. - Handelsgymnasiet er en af de bedste ungdomsuddannelser, der findes, mener Per Vinther Møller. Jeg indrømmer, at jeg var skeptisk i starten, måske fordi jeg selv har en anden baggrund som matematisk student fra det almene gymnasium; men jeg er blevet klogere. Uddannelsen er meget bred og et tættere billede af virkelighedens verden. Per Vinther Møller har ikke haft børn på teknisk skole, men han tror, det er en

UCH_brochure_TRYK_2.indd 16

god ide at slå institutionerne sammen. Det vil give bedre økonomi og dermed frigøre midler til endnu bedre uddannelse. Joen læser nu matematik-økonomi på Aarhus Universitet, og Per Vinther Møller kan se, at handelsgymnasiet klæder eleverne godt på til videregående uddannelser. - Jeg kender mange af drengenes kammerater, og jeg er vildt imponeret af, hvor målrettede de er, og hvor godt de forvalter livet med passende dosering af arbejde, skole og fritid. Per Vinther Møller bor i Holstebro og er direktør for fjerkræslagteriet Rose Poultry i Vinderup - der også er en fusion.

24/02/10 10:16:22


Per Vinther Møller er en meget tilfreds forÌlder, der ser fusionen mellem handelsskolen og teknisk skole som en rigtig god ide.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 17

24/02/10 10:16:49


nu kryDSeS PoPFyre og duller mEd nørdEr Eleverne glæder sig til fælles fester, og at lære hinanden at kende 18-årige Mette Gade har i et stykke tid været i gang med et privat forsøg på at sammensmede Holstebro Handelsskole og Holstebro Tekniske Skole. Den kommende handelsstudent har sneget sig ind til fester på teknisk skole og fundet ud af, at her går mange søde drenge. To gange har hun fundet en kæreste, og nu ser hun frem til, at der måske kommer fælles fester, når skolerne lægges sammen. - Det har vi allerede sat festudvalget i gang med at arrangere, fortæller hun. Mette Gade er en af ”handelsskoledullerne”, der går i klasse med ”popdrenge”, mens ”nørderne” er optaget at computere, hanebånd og motorer på teknisk skole. Sådan lyder de fordomsfulde klicheer, men de bliver måske aflivet med sammenlægningen af de to skoler. Det håber Mette Gade inderligt.

Hun har venner, der går på handelsskole, og hun synes, de altid skal lave lektier, når hun ringer for at høre, om de skal være sammen. Men så går hun ud i garagen derhjemme og prøver af på fars bil, hvad lærerne har fortalt om. En fed idé Line Elmo Kirkeby opholder sig i første omgang kun et halvt år på teknisk skole, men hun synes, det er spændende med sammenlægningen. UddannelsesCenter Holstebro er en ”fed idé”. - Jeg var lidt træt af at gå i skole efter 10. klasse, men det er helt anderledes her, synes Line Elmo Kirkeby. Gode lærere og gode kammerater. Jeg har lært en masse, og det har været vildt godt. Line Elmo Kirkeby bor i Hee ved Ringkøbing, og hendes eneste anke er, at hun skal køre i tog og bus morgen og aften. Men til foråret får hun kørekort, og hun har allerede købt en brugt Toyota MR2!

Unge er ens Interesserne og uddannelserne er forskellige, men ellers ligner eleverne hinanden. 17-årige Line Elmo Kirkeby skal være mekaniker ligesom tre andre piger på sit hold på teknisk skole.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 18

24/02/10 10:16:50


Line Elmo Kirkeby har kørt bil hjemme på marken, siden hun var fire år! Far, bedstefar og storebror er også mekanikere.

Et tiltrækkende miljø Mette Gade har snart tilbragt tre år på handelsskolen, og tiden har levet op til alle forventninger. Hun kalder miljøet tiltrækkende. Eleverne deler sig ikke i årgange, alle mingler med alle. Hun begyndte på hhx direkte efter 9. klasse på Sønderlandsskolen i Holstebro. Hun sigter mod at blive statsautoriseret revisor. - Jeg holder af, at der findes en løsning på tingene som i regnskab og økonomi, forklarer Mette Gade. Derfor starter jeg efter sommerferien på HA på Copenhagen Business School. Disciplin Mette Gade tror, at handelsskolen og teknisk skole i Holstebro kan lære af hinanden. For eksempel er hun imponeret af disciplinen på teknisk skole. - Her er ikke noget med ”begrundet fravær” - enten deltager du i undervisningen eller også skrives du som fraværende. Omvendt er der sikkert også noget på handelsskolen, som teknisk skole kan bruge, mener Mette Gade. Party’s on!

Mette Gade synes, handelsskolen kan lære af disciplinen på teknisk skole.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 19

24/02/10 10:16:53


et navn med Stor tyngdE Flere tusinde af hendes medlemmer har gået på handelsskolen, og hun har også sendt sine tre børn derud. Karin Østerby kender som HK-formand og som mor Holstebro Handelsskole særdeles godt, og hun har store forventninger til UddannelsesCenter Holstebro. - Alene navnet giver større styrke i både befolkningens og Undervisningsministeriets opfattelse. Det har også en betydning psykologisk, mener Karin Østerby. Kræfterne skal bruges til at tiltrække endnu flere uddannelser. Det hele skal ikke stryge østpå, så de unge forsvinder dertil.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 20

- Vi kan måske også få flere studieretninger på gymnasieuddannelserne, ønsker Karin Østerby. For HK-medlemmerne er det vigtigt, at der bliver mulighed for flere kurser og mere efteruddannelse. Hun tror, at de to skoler godt kunne have klaret sig hver for sig, men fusionen giver styrke i konkurrencen med skoler i andre byer. Rationaliseringsgevinsterne kan udnyttes til spændende nye initiativer. - Sammenlægningen sker på det rigtige tidspunkt. Det bliver også spændende at se, hvad der måske kan skabes i samarbejde med VIA University College i Holstebro, siger Karin Østerby.

24/02/10 10:16:56


Timingen i den nye fusion er perfekt, mener Karin Ă˜sterby.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 21

24/02/10 10:17:14


a carrier on the way uP handElsgymnasium Handelsgymnasiet - hhx - er en 3-årig gymnasial uddannelse for elever, der har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat. Det første halve skoleår er et grundforløb, der er fælles for alle elever. Derefter skal du vælge linie og fag... Vælg mellem tre linjer Handelsgymnasiet hos UddannelsesCenter Holstebro tilbyder 3 linier: • Den Internationale linie • Økonomi linien • Marketing linien Generelt er hhx international orienteret, ligesom du arbejder med IT i alle fag. Derudover beslutter du i høj grad selv, hvilke fag du ønsker at tone din hhx med - Din hhx sammensættes således af 12-15 fag indenfor afsætning, økonomi, it, sprog, virksomhedskultur og en række almene fag. Hhx giver dig ikke blot teorierne. Her bruges de til analyse af virkeligheden: F.eks. af virksomhedens fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsmuligheder og mediernes indflydelse på virksomheden og den enkelte forbruger.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 22

Mulighederne med en hhx Hhx gør dig klar til en lang række mellemlange erhvervsuddannelser samt længerevarende videregående uddannelser på universiteter og handelshøjskoler. Hhx kan også være starten på en erhvervsuddannelse eller et traineeforløb - typisk indenfor bank, finans, shipping eller revision. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver hhx dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsens fundament. Ser du din fremtid i udlandet, er den internationale hhx et godt udgangspunkt. Studiemiljøet Undervisningen på hhx består af en del klasseundervisning, men vil også byde på meget gruppe- og projektarbejde, som både stiller store krav til din selvstændighed og evnen til at løse opgaver sammen med andre. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal påregne at skulle bruge en del tid på lektier og opgaveløsning udover skematimerne. UddannelsesCenter Holstebro arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange, ligesom der tilbydes studiekredse og lektiecafé. - Og på fritidsniveau er skolen kendt for gode fester og arrangementer!

24/02/10 10:17:18


UCH_brochure_TRYK_2.indd 23

24/02/10 10:17:24


a colourFul Future tEknisk gymnasium Det Tekniske Gymnasium - htx - er en 3-årig gymnasial uddannelse for elever, der har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat. Htx-uddannelsen, som er teknisk og naturvidenskabelig, er en af de bredeste grunduddannelser, både i relation til erhvervsmuligheder og videre uddannelsesretninger. Her leger vi med ordet NATUR-VIDEN-SKAB! Vi studerer NATUREN omkring os, fordi vi ikke kan lade være! Nysgerrigheden driver os frem mod personlig og faglig udvikling. Med det udgangspunkt udforsker vi verden i htx’s gode værksteder og laboratorier. VIDEN er nøgleordet på htx. Her er et højt teoretisk niveau. Stærke lærerkræfter styrer og iscenesætter undervisningen, og de mange projektopgaver i studieforløbet gør teorien vedkommende og spændende. En htx-uddannelse består af op til 14 fag, hvoraf de 11: Dansk, teknikfag, engelsk, fysik, kemi, matematik, teknologi, biologi, kommunikation/IT, samfundsfag og teknologihistorie, er obligatoriske. Valg af studieretning samt valgfag afgør, hvilken htx du kommer ud med. Vi nøjes ikke med at undersøge naturvidenskaben og lære at forstå den i

UCH_brochure_TRYK_2.indd 24

teorien. Htx arbejder med at SKABE et univers af forsøg og eksperimenter til afprøvning af teorierne i flere tværfaglige projektforløb. Mulighederne med en htx Htx gør dig klar til en lang række mellemlange tekniske, naturvidenskabelige og erhvervsmæssige uddannelser samt længerevarende videregående uddannelser på universiteterne. Htx kan også være starten på en mere praktisk orienteret erhvervsuddannelse. Uddannelsens spændvidde er enorm: Fra læge til dyrlæge, fra konstruktør til ingeniør og fra laborant til forsker! Studiemiljøet Undervisningen på Htx er både traditionel klasseundervisning samt værksteds- og laboratoriearbejde, der vil byde på en del gruppe- og projektarbejde, som både stiller store krav til din selvstændighed og evnen til at løse opgaver sammen med andre. Der vil være en del skriftlige opgaver, og du skal påregne at skulle bruge tid på lektier og opgaveløsning udover skematimerne. UddannelsesCenter Holstebro arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange, ligesom der tilbydes studiekredse og lektiecafé. - Og på fritidsniveau er skolen kendt for gode fester og arrangementer!

24/02/10 10:17:26


UCH_brochure_TRYK_2.indd 25

24/02/10 10:17:33


nice Price right Size mErkantil/hg HG uddannelsen leder frem til en bred vifte af uddannelser indenfor: Detailområdet, hvor det handler om butikken og betjening af den enkelte forbruger. Kontor, hvor du arbejder med administration, sagsbehandling, økonomi, eller regnskab i offentlige eller private virksomheder. Handelsområdet, hvor uddannelsen foregår i engrosleddet med fx salg fra virksomhed til butik eller handel med varer fra udlandet. Finansområdet, hvor du sigter mod at arbejde indenfor realkredit, forsikring eller bank eller eventområdet med praktisk planlægning og gennemførelse af events og oplevelser. Merkantil/HG på UddannelsesCenter Holstebro Du kan vælge den almindelige HG, hvor du frit kan vælge blandt alle valgfag og tone din uddannelse i den retning, du ønsker, eller du kan vælge en af vores særlige grundforløbspakker: • Butikslinien - for dig, der lærer bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver i øvebutikken • HG med erhvervspraktik - for dig, der ikke helt ved, hvad du vil være og gerne vil prøve forskellige brancher for at blive afklaret.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 26

• HG Business kontor/handel - der kombinerer HG, gymnasiale B-niveauer og en grundlæggende lederuddannelse. For dig, der gerne vil have en akademiuddannelse eller sigter mod et job med ledelsesansvar. Studiemiljøet Hvert år går ca. 350 elever på Merkantil/HG på Døesvej 76 i Holstebro. Det giver et spændende og dynamisk studiemiljø, hvor du kommer tæt på erhvervslivets virkelige omgivelser. F.eks i vores nye HG-hus - Detailhuset - har vi 3 butikker med butikstorv, kreativt værksted og dekorationslokale, hvor der arbejdes med butiksindretning, kundebetjening, salgsaktiviteter og vinduesdekorationer. Er du til kontor/handel, arbejdes der på samme måde i kontorøvemiljø i særlige fag. Har du spørgsmål til Merkantil/HG uddannelserne er du velkommen til at kontakte Ann Dyhrberg på telefon 99 122 341 eller Inger Skov på telefon 99 122 343.

24/02/10 10:17:34


UCH_brochure_TRYK_2.indd 27

24/02/10 10:17:43


move on uP kurSuS CEntrEt UddannelsesCenter Holstebros KursusCenter udbyder en lang række kompetencegivende kursustilbud og er et af landets ialt 13 Voksen EfterUddannelsesCentre (VEU center). KursusCentret bygger på mangeårige erfaringer fra Holstebro Handelsskole og Holstebro Tekniske Skole, og har således opbygget et solidt kendskab til enkeltpersoners og virksomhedernes løbende behov for kompetenceudvikling. Både på det offentlige og det private arbejdsmarked. Mere end 25.000 kursister nyder på årsbasis fagligt og personligt udbytte af denne aktivitet. Kursusprogram og individuelle forløb KursusCentret hos UCH tilbyder et fast katalog af kurser og efteruddannelsesforløb, ligesom vi designer og gennemfører kurser, udviklingsforløb og konsulentydelser helt efter den enkelte kundes strategi, marked, organisation og udviklingsstadie. Aktiviteterne kan foregå såvel i virksomheden som i vore egne kursuslokaler, og de kan foregå alle ugens 7 dage - på alle døgnets 24 timer. Selvfølgelig tilrettelagt efter kundens individuelle behov på området.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 28

Værdierne der styrer vores hverdag Innovation - vi ser på alt med nye øjne, ideer, vinkler og kritisk sans. Vi ønsker at medvirke til at skabe nye muligheder og grundlag for udvikling. Fleksibilitet - verdenen i dag kendetegnes ved stor uforudsigelighed. Alt kan ske. Vi står alle parate til at tage imod denne udfordring. Troværdighed - der er overensstemmelse mellem ord og handlinger. Engagement - vi elsker udfordringer, tænker innovativt, og følger opgaverne til dørs. KursusCentret tilbyder kurser og efteruddannelser indenfor: • Lederuddannelse • Medarbejderudvikling • Markedsføring • Organisation og strategi • Projektlederuddannelse • IT kurser • Foto, grafisk design og hjemmeside • Sprog • Økonomi • Lean, kvalitet og produktionsoptimering • Sikkerhed • CNC og CAD • Landbrug • Auto • Maler • Tømrer • Detailslagter • Bager • Hygiejne • Køkken og kantine • Lager og logistik • Godstransport • Gaffeltruck og teleskoplæsser • Personbefordring • Dørmand og meget mere. Se vores kursusprogram på www.ucholstebro.dk eller hør nærmere om dine eller din virksomheds muligheder hos KursusCentret på telefon 99 122 277.

24/02/10 10:17:44


UCH_brochure_TRYK_2.indd 29

24/02/10 10:18:00


taSteFul living mad til mEnnEskEr Indgangen ”Mad til mennesker” tilbyder alle grene af uddannelserne i fødevarebranchen. Uddannelserne er praktisk orienterede og undervisningen foregår primært i UddannelsesCenter Holstebros restaurant, cafe, køkken, bistro, bageri eller skærestue. Er du en af fødevarebranchens råvarer? På “Mad til mennesker” lærer du at arbejde professionelt med mad og tænke i fødevarekvalitet. Du opnår grundlæggende viden om ernæring og sundhed, så du bliver istand til at vurdere den enkelte råvare og planlægge samt fremstille et færdigt produkt eller en menu til din kunde - den moderne forbruger. Flere af uddannelserne giver rig mulighed for specialisering. Som kommende detailslagter, kan du eksempelvis specialisere dig i fisk og vildt, delikatesse, butik og slagtning. Jobmuligheder Med indgangen ”Mad til mennesker” er vejen banet for en hel vifte af mulige karriereforløb i fødevarebranchen: I detailhandelen, i fødevareindustrien, i servicesektoren - privat eller offentligt. Måske ender du med din egen butik eller som kok på en restaurant?

UCH_brochure_TRYK_2.indd 30

Studiemiljøet På indgangen ”Mad til mennesker” med adresse på Døesvej 70 i Holstebro går hvert år ca. 800 elever. Her bliver de undervist af lærere med stor faglighed og engagement. Vi er ganske enkelt den førende skole på området, og vores elever deltager ofte i konkurrencer - både nationalt og internationalt, hvor vi da også vinder en del medaljer og priser. Efter bestået grundforløb er du klar til hovedforløbene som: • Ernæringsassistent • Gastronom (kok m.m.) • Bager • Detailslagter • Tjener • Hotel- og fritidsassistent Lige som vi kan hjælpe dig videre som: • Procesteknolog • Akademiøkonom • Professionsbachelor i ernæring og sundhed, human ernæring, klinisk diætetik, cateringledelse, serviceledelse, produktudvikling og sundhedskommunikation Har du spørgsmål til ”Mad til mennesker” er du velkommen til at kontakte Elisa Højen Dohn på telefon 99 122 437 eller på mail ehd@ucholstebro.dk eller Ann P. D. Nørbygaard på telefon 99 122 254 eller på mail apn@ucholstebro.dk

24/02/10 10:18:00


UCH_brochure_TRYK_2.indd 31

24/02/10 10:18:08


the Sky iS the limit byggE & anlæg Indgangen “Bygge & Anlæg” tilbyder 15 forløb med alsidige uddannelser indenfor byggefaget. Det meste af forløbet foregår ude på en arbejdsplads. Resten - herunder selve grundforløbet - foregår på UddannelsesCenter Holstebro, i skolens værksteder og teorilokaler. Noget at bygge videre på Undervisningen bygger på brug af både hoved og hænder. Det betyder, at du arbejder med opgaver, hvor dine tegninger, beregninger og opmålinger skal forenes med dit materialekendskab, dine håndværksmæssige færdigheder samt relevant hånd- og specialværktøj. “Bygge & Anlæg” giver dig også et grundigt indblik i “Livet på byggepladsen”. På den måde opnår du viden om arbejdet med hele paletten fra store bygningsprojekter til mindre vedligeholdelsesarbejder. Jobmuligheder Fra “Bygge & Anlæg” er mulighederne uanede. Murer- og tømrervirksomheder, entreprenørforretninger, malere, montagehold og meget andet. Nationalt eller internationalt. Videreuddannelse indenfor bygge- og anlægsfagene er også en mulighed, som flere benytter til f.eks at blive bygningskonstruktør eller ingeniør.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 32

Studiemiljøet Hvert år går ca. 350 elever på “Bygge & Anlæg” på Døesvej 70 i Holstebro. Her møder de et stærkt fagligt miljø med gode lærerkræfter og fantastiske muligheder for erfaringsudveksling, håndværkersnak og samarbejdsrelationer til andre elever og byggefaggrupper. Efter bestået grundforløb er du kvalificeret som: • Bygningsmaler • Tømrer Lige som vi kan hjælpe dig videre som: • Gulvlægger • Tækkemand • Alu-tømrer • Byggemontagetekniker Har du spørgsmål til “Bygge & Anlæg” er du velkommen til at kontakte Sonja Christiansen på telefon 99 122 411 eller på mail sc@ucholstebro.dk

24/02/10 10:18:08


UCH_brochure_TRYK_2.indd 33

24/02/10 10:18:18


make it haPPen Produktion udvikling Indgangen “Produktion & Udvikling” tilbyder 32 forløb med praktisk orienterede uddannelser indenfor moderne håndværks- og fremstillingsvirksomhed. Mest håndværk, men også teknologi og teori Indgangen ”Produktion & Udvikling” dækker over emner som produktudvikling, design, fremstillingsteknologier, produktionsstyring og kvalitetskontrol. Undervisningen tager udgangspunkt i håndværket og den praktiske anvendelse af moderne værktøjer, som f.eks. CNC-styrede drejebænke, -fræsere og -bukkere, svejseudstyr, computere osv. Dog slipper du ikke helt for teoretisk undervisning, da flere af disse værktøjer er styret af avanceret teknologi. Forløbene tager sigte mod selvstændig tilrettelæggelse af arbejdet og udvikling af dine håndværksmæssige færdigheder. De fleste forløb er møntet på metal, men vi tilbyder også forløb med materialer som læder, keramik og plast. Jobmuligheder Med en baggrund i forløb fra ” Produktion & Udvikling” vil du være godt klædt på til at arbejde i flere moderne håndværks- eller industrivirksomheder, eller på en byggeplads, en maskinfabrik eller en tegnestue.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 34

Studiemiljøet ”Produktion & udvikling” har adressefællesskab med indgangen ”Strøm, Styring & IT” på Valdemar Poulsens Vej 2 i Holstebro. Til dagligt kaldet Teknologicentret. Her står 17 fagligt stærke lærere og instruktører klar til at guide dig gennem din personlige og faglige udvikling. Årligt går 150 elever gennem forløbene i Teknologicentret, som hver fredag morgen holder morgensamling for alle elever og lærere. Her orienteres om forestående tiltag, ligesom der halvårligt inviteres gæsteundervisere. Det giver et godt fagligt miljø, hvor gode råd og relevant know how altid er indenfor rækkevidde. Efter bestået grundforløb er du kvalificeret til uddannelserne: • CNC tekniker • Smed • Teknisk designer Har du spørgsmål til ”Produktion & Udvikling” er du velkommen til at kontakte Thorleif Thygesen på telefon 99 122 505 eller på mail tty@ucholstebro.dk

24/02/10 10:18:22


UCH_brochure_TRYK_2.indd 35

24/02/10 10:18:30


Power uP Strøm styring og it Indgangen “Strøm, Styring & IT” tilbyder syv praktisk orienterede uddannelser indenfor tekniske installationer og it-systemer. Tænder du på avanceret teknik? “Strøm, Styring & IT” tilbyder uddannelsesforløb, hvor du arbejder med strøm, elektronik og IT til systemerne i industrielle produktionsanlæg eller i forbindelse med IT-opgaver, telekommunikation og udstillingsteknik. Du lærer at opbygge, teste, vedligeholde og reparere installationerne og systemerne ved hjælp af avanceret udstyr. Alle forløb giver dig et indgående kendskab til den moderne computerteknologis mange muligheder, ligesom du lærer at rådgive din eller virksomhedens kunde med henblik på den mest hensigtsmæssige tekniske løsning. Jobmuligheder Med et ”Strøm, Styring & IT”-forløb i baghånden er du klar til fremtiden. I et utal af håndværks-, rådgivnings- og produktionsvirksomheder er moderne procesteknologi mere reglen end undtagelsen. Og det er et fagområde i stadig stig-ning. Radio-, TV- og underholdningsbranchen er også en del af fremtidsmulig-hederne.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 36

Studiemiljøet ”Strøm, Styring & IT” har adressefællesskab med indgangen ”Produktion & Udvikling” på Valdemar Poulsens Vej 2 i Holstebro. Til dagligt kaldet Teknologicentret. Her står 17 fagligt stærke lærere og instruktører klar til at guide dig gennem din personlige og faglige udvikling. Årligt går 150 elever gennem forløbene i Teknologicentret, som hver fredag morgen holder morgensamlinger for alle elever og lærere. Her orienteres om forestående tiltag, ligesom der halvårligt inviteres gæsteundervisere. Det giver et godt fagligt miljø, hvor gode råd og relevant know how altid er indenfor rækkevidde. Efter bestået grundforløb er du kvalificeret til uddannelserne: • Automatik- og procesuddannelsen • Data- og kommunikationsuddannelsen • Elektriker • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen • Frontline pc-supporter • Frontline radio-tv-supporter • Teater-, udstillings- og eventtekniker Har du spørgsmål til ”Strøm, Styring & IT” er du velkommen til at kontakte Thorleif Thygesen på telefon 99 122 505 eller på mail tty@ucholstebro.dk

24/02/10 10:18:31


UCH_brochure_TRYK_2.indd 37

24/02/10 10:18:36


juSt in time tranSPort logistik På indgangen “Transport & Logistik” tilbyder UddannelsesCenter Holstebro syv forskellige uddannelser, som hovedsagligt er praktisk orienterede. Bliv hjulpet godt på vej Her bliver du uddannet til national og/eller international håndtering og transport af varer, dyr eller personer. Du lærer at arbejde med europæiske sprog og at kunne håndtere tolddokumenter, køre/hviletid, nationale- og internationale færdselsregler m.v. Desuden får du et indgående kendskab til den elektroniske verden som f.eks, IT, web, GPS og andre elektroniske hjælpemidler. Under uddannelserne kan du tage de relevante kørekort, der knytter sig til transport indenfor biltrafik, flytrafik, togtrafik, postvæsen og lager. Jobmuligheder Med en uddannelse fra” Transport & Logistik” i bagagen vil du være i stand til at søge job i enhver virksomhed, som beskæftiger sig med transport og oplagring af enten varer, stykgods, dyr eller personer - nationalt såvel som internationalt. - Dermed dækker vi hele paletten fra landpost til lagermedarbejder og international transport af farligt gods!

UCH_brochure_TRYK_2.indd 38

Studiemiljøet Hvert år modtager UddannelsesCenter Holstebro på Bastrupgaardvej 5 ca. 200 elever på ”Transport & Logistik”, som både har et lokalt og et internationalt præg. Vi deltager hvert år i lokale, danske og internationale mesterskaber for lærlinge - og to af eleverne kan nu smykke sig med Europamester-titlen! Der er tale om et levende studiemiljø, der også har en aktiv efteruddannelsesafdeling, som giver en god udvekslingsflade for såvel erfaringer som ny viden. Efter bestået grundforløb er du kvalificeret til uddannelserne: • Buschauffør • Godschauffør • Kranfører • Lager- og Logistikoperatør • Lager- og transportoperatør • Renovationschauffør • Tankbilchauffør Endvidere kan vi hjælpe dig med diverse tilhørende videreuddannelseskurser. Har du spørgsmål til ”Transport & Logistik” er du velkommen til at kontakte Ole Laursen på telefon 99 122 574 eller på mail ola@ucholstebro.dk

24/02/10 10:18:37


UCH_brochure_TRYK_2.indd 39

24/02/10 10:18:46


move on bil, Fly og andrE transportmidlEr Uddannelserne under indgangen “Bil, Fly & andre Transportmidler” er praktiske forløb over ca. 4 år. Det meste af forløbet foregår ude på en arbejdsplads. Resten - herunder selve grundforløbet - foregår på UddannelsesCenter Holstebro, i skolens værksteder og teorilokaler. Et bredt teknisk fundament På uddannelserne kan du lære at reparere og vedligeholde motorer og transportmidler som biler, motorcykler, cykler, knallerter og landbrugsmaskiner - eller for den sags skyld fly! Dermed opnår du de grundlæggende faglige færdigheder indenfor f.eks. svejsning og karosseriarbejde, ligesom du lærer at bruge de mange specialværktøjer og IT til fejlfinding og reparation af moderne motorer og tekniske systemer. Desuden bliver du trænet i at snakke med kunderne og PC’ens muligheder, når det handler om værkstedets eller virksomhedens drift. Arbejdsmiljø og sikkerhed er også en del af uddannelserne. Jobmuligheder Uddannelserne giver adgang til et bredt spekter af jobs på værksteder, i forbindelse med mobil teknisk support samt i landbrug og virksomheder med en større mobil maskinpark.

UCH_brochure_TRYK_2.indd 40

Studiemiljøet Hvert år går ca. 300 elever på “Bil, Fly & andre Transportmidler” på Bastrupgaardvej 5 i Holstebro. Her møder de et værkstedsmiljø med branchestærke lærere, en masse andre motornørder og et slaraffenland af moderne teknik og udstyr. Efter bestået grundforløb er du kvalificeret til: • Mekanikeruddannelsen • Lastvognsspeciale • Personvognsspeciale Lige som vi kan hjælpe dig videre med: • Cykel- og motorcykeluddannelsen • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen • Karrosserismed • Flymekaniker Har du spørgsmål til “Bil, Fly & andre Transportmidler” er du velkommen til at kontakte Ole Laursen på telefon 99 122 574 eller på mail ola@ucholstebro.dk

24/02/10 10:18:52


UCH_brochure_TRYK_2.indd 41

24/02/10 10:19:00


green thinking dyr, Planter natur Indgangen ”Dyr, Planter & Natur” tilbyder uddannelser indenfor en lang række af professioner, der knytter sig til landbrug, gartneri, skovbrug og dyrepasning. Masser af frisk luft De “grønne” uddannelser giver dig et liv med dyr, planter og masser af frisk luft - til gengæld kræver det både hoved og håndelag, for selv om man ofte gør brug af moderne maskiner og tekniske hjælpemidler, skal der både tænkes, planlægges og ydes et fysisk stykke arbejde. På alle uddannelserne får du kendskab til biologi, miljø og økologi. Jobmuligheder ”Dyr, Planter & Natur” er til dig, hvor det er vigtigt, at mest muligt foregår udendørs og gerne i naturen. Du vil få et indblik i, og fysisk mærke, hvordan driften i et landbrug, et gartneri, en skov, en dyrepark eller på et dyrehospital, tilrettelægges og udføres på daglig basis. Studiemiljøet Du vil hos os møde en pædagogisk og meget faglig kompetent lærerstab

UCH_brochure_TRYK_2.indd 42

bestående af yngre lærere med forskellig baggrunde, som giver dig en meget praksis orienteret undervisning. På den hyggelige “Lægaard” på Skivevej 112 i Holstebro arbejdes der i skolens stalde, marker, værksteder, væksthus og dels i teorilokaler - på den måde sker der noget hele tiden, og to dage er aldrig ens. Hvis du kommer langvejs fra, kan du bo og spise på vores skolehjem på “Lægaard”. Se mere om vores skolehjem på www.ucholstebro.dk Efter bestået grundforløb kan du fortsætte uddannelsen til: • Anlægsgartner • Landmand • Skov- og naturtekniker • Veterinærsygeplejerske Lige som vi kan hjælpe dig videre til uddannelserne som: • Jordbrugsteknolog • Dyrepasser • Landskabsarkitekt • Agrarøkonom Har du spørgsmål til ”Dyr, Planter & Natur” er du velkommen til at kontakte Per Stisen Varnum på telefon 99 122 602 eller på mail psv@ucholstebro.dk

24/02/10 10:19:03


UCH_brochure_TRYK_2.indd 43

24/02/10 10:19:13


Døesvej 70-76 7500 holstebro adminiStration info@ucholstebro.dk 99 122 222 HOLSTEBRO

• DøeSvej 70 htX - Bygge & anlæg - mad til mennesker

Fra STrUEr

• DøeSvej 76 hhX - merkantil/hg - kursuscentret • valD. PoulSenS vej 2 Strøm, styring og it Produktion og udvikling • BaStruPgaarDvej 5 transport - logistik Bil, fly og andre transportmidler • Skivevej 112 Dyr - Planter - natur

Fra SkiVE

Fra LEMVig

CEnTrUM Fra VibOrg

Fra ringkøbing

Fra SkJErn

Fra HErning

www.ucholstebro.dk

UCH_brochure_TRYK_2.indd 44

24/02/10 10:19:14

Uddannelsescenter Holstebro  

Uddannelsescenter Holstebro