Page 1

PLANTEKATALOG Efter책r 2013 - For책r 2014


Aarestrup Planteskole er beliggende i Karup og har igennem 35 år specialiseret sig i alt fra plantefrø til færdigplantet skov.

Aarestrup Planteskole

Hvert år producerer planteskolen mere end 5,5 mio. barrodsplanter fordelt på ca. 100 arter. Produktionen foregår under miljøvenlige forhold på et samlet areal på 100 ha. Vi producerer og sælger planter til både private og professionelle, som skal bruge planter til skov, hæk, læ, vildt og juletræer.

Prikling af planter

Skov- og landskabsafdelingen projekterer og udfører opgaver i skov og på mark. Vi tilbyder fra nøglefærdige projekter til løsninger, hvor kunden selv udfører projektet helt eller delvist.

Mekanisk renholdelse med strigle

God fornøjelse med plantning og dyrkning af skoven. Lugning af bøg med egen udviklet lugevogn

2

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Indhold: Planteskole

side

l Billeder fra vores planteproduktion

2

l Nåletræsplanter provenienser/priser 4 l Løvtræsplanter provenienser/priser l Vildtpakker / plantepakker l Oversigt over nogle af vores

træ- og buskarter

9 23 24

l Plantekvalitet og plantebeskrivelse 26 l Transport, opbevaring og plantning 28 l Praktiske oplysninger – handels-

betingelser mm.

l Skadevoldere ved nyplantning

29 30

Skov- og landskabsafdeling l Vigtige datoer - ansøgningsfrister

34

l Fra ide til færdigt projekt

35

l Jordbearbejdning

36

l Plantning i skov og på mark

40

l Knusning, rodfræsning og

stubfræsning

41

l Natur- og landskabsprojekter

42

l Det er os du møder

43

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

3


Nåletræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Abies alba (alm. ædelgran) Bækkelund F.242, DK

2/1s 2/2

10-20 15-30

653 719

5.020 5.530

Abies grandis (kæmpegran) C.E. Flensborg F.768, DK

2/1s

20-40

653

5.020

Abies koreana (koreansk ædelgran) Truust L126, DK

2/1s

10-20

857

6.590

646 737

4.970 5.670

729

5.610

Almindelig ædelgran

Abies nordmanniana (nordmannsgran) Ambrolauri Tlugi, Georgien

Nordmannsgran 2/1s Ambrolauri

Koreansk ædelgran

2/1s 2/2

Nobilis 2/1s

Abies procera (nobilisgran) C.E. Flensborg FP.623, DK 2/1s 15-30 Mølleskoven F.681, DK

4

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Nåletræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Chamaecyparis lawsoniana (ædelcypres) Hjedsbæk F.823, DK

2/1s

15-30

567

4.360

Larix eurolepis (hybridlærk) Truust FP.636, DK

1/1 2/0

30-50 30-50

675 619

5.190 4.760

Larix leptolepis (japansk lærk) C.E. Flensborg FP.615, DK

1/1 2/0

20-40 20-40

577 521

4.440 4.010

Ædelcypres

Hybridlærk

Priklebede af hybridlærk 1/1 Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

5


Nåletræer

Alder

Priklebede af rødgran 2/1s Lundbæk F.470

Hvidgran

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Picea abies (rødgran) Buderupholm F.523, DK 2/1s 20-40 412 Lundbæk F.470, DK 2/2 30-50 536 Hofmannsgave FP.240, DK

Pris 1.000 stk.

3.170 4.120

Picea glauca (hvidgran) Jægerspris, DK

2/1s 2/2

20-40 30-50

423 468

3.250 3.600

Picea omorika (omorikagran) Djursland F.500, DK

2/2

20-40

655

5.040

Picea pungens (blågran) Misty Blue, US

2/1s

15-30

533

4.100

2/1s 2/2

20-40 40-60

615 670

4.730 5.150

Picea sitchensis (sitkagran) C.E. Flensborg FP.608, DK C.E. Flensborg FP.625, DK Sønderskovgård, FP.243, DK

Blågran

6

Sitkagran Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Nåletræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Pinus contorta (klitfyr) Region 403, UK

2/1s

20-40

621

4.780

Pinus mugo (bjergfyr) Thisted Vang, DK

2/1s

556

4.280

Pinus mugo var. mughus (lav bjergfyr) Truust L127, DK

2/1s

814

6.260

Pinus mugo var. rostrata (enstammet bjergfyr) Hanstholm Byplantage, DK

2/1s

556

4.280

Pinus nigra (austriaca) (østrigsk fyr) Odsherred Sonnerup F.246, DK

2/1s

556

4.280

Klitfyr

Bjergfyr

Bjergfyr

15-30

Bjergfyr

Østrisk fyr

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

7


Nåletræer

Weymouthfyr

Alder

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

556

4.280

556

4.280

Almindelig taks

Douglasgran

Pinus strobus (weymouthfyr) DE

Størrelse cm

2/1s

15-30

Pinus sylvestris (skovfyr) Feldborg Hastrup F.586, DK 2/1s 20-40 Kronborg, Gurre Vang FP.227, DK Lindet Toftlund FP.257, DK Pseudotsuga menziesii (douglasgran) Mosemark Skov FP.277, DK

2/1s

20-40

683

5.250

Taxus baccata (alm. taks) UK

2/2

15-30

1.368

10.520

Thuja occidentalis (alm. thuja) DK

2/2

20-40

651

5.010

Fjeldribs i priklebed klar til salg næste sæson

8

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Acer campestre (naur) Brøndlundgård L 165, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

545 733 480

4.190 5.640 3.690

Acer platanoides (spidsløn) HkG 800-02, DE

1/1 1/1 1/0

40-60 60-100 40-60

649 801 514

4.990 6.160 3.950

Acer pseudoplatanus (ahorn) Damsbo F.818, DK

1/1 1/1 1/0

40-60 60-100 40-60

641 780 514

4.930 6.000 3.950

Naur

Spidsløn

Ahorn Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

9


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Aesculus hippocastanum (hestekastanie) DK

2/0

40-60

1.018

7.830

Alnus glutinosa (rødel) Truust F.782, DK

1/1 1/1 2/0

40-60 60-100 40-60

494 628 280

3.800 4.830 2.150

Alnus incana (hvidel)

494

3.800

Alnus viridis (grønel) Dyrelund L 072, DK

40-60 60-100 40-60

582 702 528

4.480 5.400 4.060

Hestekastanie

1/1 1/1 2/0

Surbær

Amelanchier canadensis (alm.bærmispel) Dyrelund L 100, DK

1/2 1/2 2/0

30-50 50-80 30-50

832 1.126 771

6.400 8.660 5.930

Amelanchier spicata (aks-bærmispel) Truust L 215, DK

1/2 1/2 2/0

30-50 50-80 30-50

832 1.126 771

6.400 8.660 5.930

Aronia melanocarpa (storbladet surbær) Truust L 060, DK

1/1 1/1 2/0

20-40 40-60 20-40

803 997 703

6.180 7.670 5.410

10

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Løvtræer

Alder

Aks-bærmispel

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Sibirisk ærtetræ

Betula pendula (vortebirk) Randers Nørreskov F.814, DK

1/1 1/1 2/0

40-60 60-100 40-60

540 637 390

4.150 4.900 3.000

Betula pubescens (dunbirk) Truust F.793, DK

1/1 1/1 2/0

40-60 60-100 40-60

540 637 390

4.150 4.900 3.000

Caragana arborescens (sibirisk ærtetræ) Dyrelund L178, DK

1/1 2/0

40-60 40-60

638 485

4.910 3.730

Carpinus betulus (avnbøg) Bregentved F.567, DK

1/2 1/2 2/0

40-60 60-100 40-60

794 1.005 636

6.110 7.730 4.890

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

11


Løvtræer

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Cornus alba (hvid kornel) Brøndlundgård, DK 1/2

30-50 50-80

519 727

3.990 5.590

Cornus sanguinea (rød kornel) Albertslund L 209, DK

1/1 2/0

30-50 30-50

689 525

5.300 4.040

Corylus avellana (alm. hassel) Dyrelund, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

857 1.060 702

6.590 8.150 5.400

Rød kornel

Hvidtjørn

Alder

Almindelig benved

Hvidtjørn

Crataegus monogyna (engriflet hvidtjørn) Dyrelund L 102, DK

1/1 1/1 2/0

40-60 60-100 40-60

581 693 551

4.470 5.330 4.240

Euonymus europaeus (alm. benved) Kulhuse, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

922 1.076 685

7.090 8.280 5.270

12

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Fagus sylvatica (bøg) Holstenshuus F.419, DK Kokosovce, Slovakiet Knuthenborg F.739, DK

1/2 1/2 1/2 2/0 2/0 2/0

30-50 50-80 80-100 30-50 50-80 80-100

763 911 1.147 627 763 911

5.870 7.010 8.820 4.820 5.870 7.010

Fraxinus excelsior (ask) Øresund Klonmix FP.202+FP.212, DK

1/1 1/2 2/0

40-60 60-100 40-60

811 865 707

6.240 6.650 5.440

Hippophe rhamnoides (havtorn) Agger Tange, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

759 1.112 676

5.840 8.550 5.200

Ligustrum vulgare (liguster) Kulhuse, DK

1/2

30-50

772

5.940

Ligustrum vulgare 'Liga' (hækliguster) 3-5 grene (til hæk)

0/2H

50-80

920

7.080

Havtorn Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

Hækliguster

13


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Lonicera ledebourii (kalifornisk gedeblad) Truust L 121, DK

1/1

30-50

664

5.110

Lonicera xylosteum (dunet gedeblad) Truust L 120, DK Dyrelund, DK

1/1 1/2 2/0

30-50 50-80 30-50

664 826 585

5.110 6.350 4.500

Malus sargentii (sargents æble) Slangerup, DK

1/2 1/2 2/0

30-50 50-80 30-50

814 1.019 689

6.260 7.840 5.300

Malus sylvestris (vild skovæble) Dyrelund L 085, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

744 923 671

5.720 7.100 5.160

Physocarpus opulifolius (blærespirea) DK

2/0

30-50

686

5.280

Populus trichocarpa 'OP 42' (vestamerikansk balsampoppel) K5, kåret til vedproduktion, værn og læ Ikke til skovbrugs formål

0/1 0/1

60-100 60-100

707 693

5.440 5.330

Dunet gedeblad

Blærespirea

14

Sargents æble

Sargents æble

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Mirabel

Fuglekirsebær

Almindelig hæg

Almindelig hæg

Prunus avium (fuglekirsebær) Truust F.791, DK Paradisbakkerne F.795, DK

1/1 1/1 1/0

40-60 60-100 40-60

710 820 594

5.460 6.310 4.570

Prunus cerasifera (mirabel) Lynge, DK

1/1 1/1 1/0

40-60 60-100 40-60

588 684 484

4.520 5.260 3.720

Prunus padus (alm. hæg) Knuthenborg L 010, DK

1/1 1/1 2/0

40-60 60-100 40-60

714 907 602

5.490 6.980 4.630

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

15


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Prunus spinosa (slåen) Dyrelund L 034, DK

1/1 2/0

30-50 30-50

725 618

5.580 4.750

Quercus petraea (vinter eg) Agder, NO Hald Ege F.815, DK Makro 314, Mikro 154, PL

3/0 3/0 2/2

30-50 50-80 30-50

733 809 761

5.640 6.220 5.850

Quercus robur (stilkeg) Lundsgård F.746, DK

2/0 2/0

30-50 50-80

733 809

5.640 6.220

Quercus rubra (rødeg) Elsendorp 01, NL-S

2/0 2/0

30-50 50-80

666 774

5.120 5.950

Slåen

16

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Løvtræer

Planteprøve af vintereg

Vintereg Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

Stilkeg

17


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Rhamnus frangula (tørst) Dyrelund, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

634 815 533

4.880 6.270 4.100

Ribes alpinum (fjeldribs) Dyrelund L 104, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

878 988 777

6.750 7.600 5.980

Rosa dumalis (blågrøn rose) Truust L 022, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

729 814 632

5.610 6.260 4.860

Blågrøn rose

18

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Mangeblomstret rose

Klitrose

Æblerose

Rosa multiflora (mangeblomstret rose) Knuthenborg, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

729 814 632

5.610 6.260 4.860

Rosa pimpinellifolia (klitrose) Dyrelund L 198, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

729 814 632

5.610 6.260 4.860

Rosa rubiginosa (æblerose) Knuthenborg L 114, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

729 814 632

5.610 6.260 4.860

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

19


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Rosa rugosa (hybenrose) Dyrelund, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

729 814 632

5.610 6.260 4.860

Rosa virginiana (virginiarose) Dyrelund L 015, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

729 814 632

5.610 6.260 4.860

Virginiarose

20

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Salix caprea (seljepil) DK

0/1

60-100

722

5.550

Salix cinerea (gråpil) DK

0/1

60-100

722

5.550

Salix daphnoides (dugpil) DK

0/1

60-100

602

4.630

Salix viminalis (båndpil) DK

0/1

60-100

602

4.630

Sambucus nigra (alm. hyld) Truust L 125, DK Skævinge, DK

1/1 1/1 2/0

40-60 60-100 40-60

814 974 693

6.260 7.490 5.330

Sorbus aucuparia (alm. røn) Dyrelund L 087, DK

1/1 1/1 2/0

40-60 60-100 40-60

619 745 507

4.760 5.730 3.900

Sorbus mougeotii (pyrenæisk røn) Gravballe, DK

1/2 1/2 2/0

40-60 60-100 40-60

798 967 623

6.140 7.440 4.790

Almindelig røn

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

21


Løvtræer

Alder

Størrelse cm

Pris 100 stk.

Pris 1.000 stk.

Spiraea vanhouttei (hækspirea) DK

0/2H 0/2H

30-50 50-80

861 976

6.620 7.510

Symphoricarpos albus (alm. snebær) DK

2/0

30-50

660

5.080

Symphoricarpos chenaultii (rød snebær) DK

0/2H

30-50

904

6.950

Syringa vulgaris (alm. syren) Dyrelund L 170, DK

2/2 2/2 2/0

30-50 50-80 30-50

855 967 702

6.580 7.440 5.400

Tilia cordata (småbladet lind) Christianssæde F.699, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

718 859 625

5.520 6.610 4.810

Viburnum opulus (kvalkved) Truust, DK

1/1 1/1 2/0

30-50 50-80 30-50

1.175 1.503 783

9.040 11.560 6.020

Almindelig syren

22

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Vildtpakker / plantepakker Vildtplantninger udgør en vigtig fødekilde for fugle og pattedyr. Bevoksningerne yder god dækning for vildtet, når de er sammensat af både træ- og buskarter. Aarestrup Planteskole tilbyder flere spændende vildtpakker til forskellige jordtyper.

Vildtpakke A – tørre arealer 25 stk. alm. røn 25 stk. sargents æble 25 stk. havtorn 25 stk. virginiarose

Vildtpakke B – alle arealer 25 stk. alm. røn 25 stk. vild skovæble 25 stk. bærmispel 25 stk. rød kornel

Almindelig røn

Hyld

Vildtpakke C – fugtige arealer 25 stk. vild skovæble 25 stk. slåen 25 stk. alm. hyld 25 stk. storbladet surbær

Pris pr. vildtpakke 635 kr. ekskl. moms og levering. Alle planter er omplantede dansk producerede planter i størrelsen 30-80 cm.

Havtorn

Sommerhus- og læhegnspakker Udover vildtpakker har vi sommerhuspakker og læhegnspakker. Alle plantepakker kan bestilles i vores Internetbutik på www.skovplanter.dk. Virginiarose Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

23


Oversigt over nogle af Artsnavn

Form

Jord

Lys

Vind

Salt

T

s-m-l

1-2

1-3

2-3

3

maj

T-B

m-l

1-3

2-3

2

2-3

maj

Ahorn

T

s-m-l

1-3

3

3

3

maj

Benved

t-B

m-l

1-3

2

2

3

maj-juni

Birk (dun)

T

s-m-l

1

3

2

3

maj

Birk (vorte)

T

s-m-l

1-2

1

2

2-3

maj

Bærmispel (aks)

B

s-m-l

1-2

3

2

3

april-maj

Bøg

T

m-l

1-3

2-3

2

1-2

maj

Eg (stilk/vinter)

T

s-m-l

1-2

3

2-3

3

maj-juni

T-B

s-m-l

1-2

2

3

3

mar.-apr.

Gedeblad (dunet)

b

s-m-l

1-3

2

3

2

maj-juni

Gedeblad (kaliforn.)

B

s-m-l

1-3

3

3

2

maj-juni

Hassel

B

m-l

1-2

2-3

2-3

3

mar.-apr.

Havtorn

B-b

s-m-l

1

3

3

3

maj-juni

Hvidgran

T

s-m

1

3

3

3

maj-juni

Hvidtjørn (engriflet)

t-B

s-m-l

1-2

2-3

3

3

juni

Hyld (alm.)

t-B

m-l

1-3

2

3

3

juni-juli

Hæg (alm.)

t-B

s-m-l

1-2

2

2

3

maj

Kirsebær (fugle)

T

m-l

1-2

2

2

2

maj

Kornel (rød)

t-B

s-m-l

1-3

2

2

2

juni-juli

Kvalkved

B

m-l

1-2

2

1-2

3

juni

Lind (småbladet)

T

m-l

1-3

2

2-3

3

juli

Løn (spids)

T

s-m-l

1-3

2-3

2-3

3

maj

Mirabel

t-B

s-m-l

1-2

3

3

2-3

apr.-maj

Navr

t-B

m-l

1-3

2-3

2-3

3

maj-juni

Pil (bånd)

b-B

s-m-l

1-2

3

3

3

apr.-maj

Poppel

T

s-m-l

1

3

2-3

3

apr.-maj

Ribs (fjeld)

b

s-m-l

1-3

2

2

3

maj-juni

Rose (blågrøn)

b

m-l

1

3

2-3

2

maj-juni

Ask Avnbøg

El (rød)

24

Vårfrost Blomstring

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


vores træ- og buskarter Artsnavn

Form

Jord

Lys

Vind

Salt

Rose (hyben)

b

s-m-l

1

3

3

3

juni-juli

Rose (virginia)

b

s-m-l

1

2-3

2

2

juni-juli

t-B

s-m-l

1

2-3

3

3

maj

Røn (pyrenæisk)

t

s-m-l

1

3

3

2-3

maj

Sitkagran

T

s-m-l

1-2

3

2-3

1

maj-juni

Skovfyr

T

s-m

1

3

2-3

3

maj-juni

Slåen

b

m-l

1

3

3

3

apr.-maj

Syren (alm.)

B

s-m-l

1-2

3

3

3

maj

Tørst

B

s-m

1-3

3

1-2

3

juni-juli

Æble (sargents)

b

s-m-l

1-2

3

2

2

maj-juni

Æble (vild skov)

t-B

s-m-l

1-2

2-3

2-3

2

maj-juni

Røn (alm.)

Vårfrost Blomstring

Sargents æble busk og blomst

Signaturer:

t - lille træ

T - stort træ

s - mager

m - let-middel

I - god-leret

Lyskrav

1 - sol

2 - let skygge

3 - skygge

Vind

1 - følsom

2 - tåler en del vind

3 - tåler meget vind

Salt

1 - følsom

2 - tåler noget salt

3 - tåler en del salt

Vårfrost

1 - følsom

2 - tåler nogen kulde

3 - tåler kulde

Form Jord

(trives på:)

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

b - lille busk

B - stor busk

25


Planter Danskproducerede kvalitets-planter På Aarestrup Planteskole har vi en egenproduktion på mere end 5,5 mio. planter om året, fordelt på ca. 100 arter. Produktionen foregår under miljøvenlige forhold på et samlet areal på 100 ha.

rodmasse og vækstkraft inden udplantning hos vores kunder. Med mere end 35 års erfaring med produktion af planter, har vi opnået stor indsigt i udvælgelse af det rigtige frømateriale i de bedste herkomster, som er tilpasset danske klimaforhold.

Alle danskproducerede kvalitetsplanter sælPlanterne dyrkes fra frø til færdige barrods- ges i 25 stk. bundter. Leveringen sker fra dag til dag og planterne optages, sorteres planter af højeste kvalitet. En produktion, som løber over 2 til 3 år, hvor planterne rod- og pakkes løbende. skæres eller omplantes for at opnå optimal

Danskproduceret kvalitetsplante

26

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Billige importplanter

For at lette beskrivelsen af planterne er der vedtaget en række forkortelser, som angiver alder, formeringsmetode og antal omplantninger. Eksempler: 1/0 1-års frøplante 2/0 2-års frøplante 1/1 1 år på frøbed og et år på priklebed - 2 år i alt.

For at tilfredsstille kunder med ønske om prisbillige planter, tilbyder vi også salg af importplanter. Disse planter er som oftest barrodsplanter som er dyrket på kun én vækstsæson. Planterne dyrkes i kraftig og opgødet jord uden omprikling med følgende rodbeskæring. Planterne har tilpasset sig de beskyttede produktionsforhold og afmodner tit senere.

Birkeplanter Kilde: Skovplanteringen

Plantebeskrivelse

1/0

1-års frøplante

2/0

2-års frøplante

1/2

3 årig omplantet plante

Plantekvalitet

Vi ser ofte en lidt tynd plante med let og svagt forgrenet rodsystem. Planterne er bedst egnede til udplantning på god jord. Ved udplantning på lettere jordtyper kan der forventes tilfredsstillende kulturstart i vækstår med tilstrækkeligt nedbør. Planter med sen vækstafmodning kan være disponeret for frostskader, så importplanter anbefales udplantet i foråret. Importplanter sælges i partier af hver art, til priser som typisk ligger væsentligt under danskproducerede kvalitetsplanter. Vi yder ikke vækstgaranti på importplanter, men en berettiget reklamation inden plantning og senest 3 dage fra levering, følges omgående op.

En plantes kvalitet begrundes i flere forhold. l Arvelige forhold (herkomst / proveniens) l Sundhedstilstand l Fysiologisk tilstand l Fysisk udformning l Formerings og dyrknings metode Kvaliteten vurderes blandt andet ud fra tophøjde, rodudvikling og rodhalsdiameter. Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

27


Transport, opbevaring og plantning

Transport

Lige fra optagningen i planteskolen til udplantningen skal planterne beskyttes bedst muligt mod udtørring, varme og fysisk overlast som tryk og slag. Det er især under transport og lagring af planterne, at der er risiko for skader. Barrodsplanter transporteres bedst i plantesække eller special paller foret med plast.

Opbevaring i emballagen

Maskinplantning på mark

Når planterne ankommer til plantested, skal Godt begyndt er halvt fuldendt Vigtigt ved plantning: de ofte opbevares i en kortere periode, inden plantningen foretages. Denne opbeva- l Rettidig plantning med kortest mulig tid over jorden. ring kan ske i emballagen eller i indslag. l At plantens rødder sættes helt ned i Ikke-udsprungne barrodsplanter kan opbe mineraljorden. vares i plantesækkene i kortere tid, hvis l At ukrudtsvegetationen bliver fjernet. disse sættes mørkt og køligt. l At plantens rødder så vidt muligt place res udstrakte og nogenlunde lodret i Hvornår er det plantesæson? Barrodsplanter må kun plantes, mens de er i jorden. dvale og vejret skal være egnet til plantning. l At jorden skal trædes godt sammen om planten i hele plantningsdybden. ”Luftlommer” skal undgås. Forårsplantning: l At planten sættes i samme dybde som l Normalt fra begyndelsen af marts den hidtil har stået. Ofte indikerer en indtil udspring. farvenuance i barken, hvortil jorden l Nobilis, grandis og douglasgran får nåede tidligere. normalt den bedste kulturstart ved forårsplantning. Efterårsplantning: l For løvtræer fra midten af oktober til midt i december. l For de fleste nåletræer fra september til midt i december. l Nordmannsgran plantes i august/sep tember.

Hulboring inden håndplantning

28

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Praktiske oplysninger

Emballage og forsendelse:

Vore planter pakkes normalt i vådfaste plantesække med planteetiketter. Forsendelse sker fra dag til dag i lukkede fragtbiler over hele landet.

Plantesalg sker kun efter forudgående bestilling, da vi i vid udstrækning kører en ordrestyret planteoptagning og -pakning, for at minimere planternes tid over jorden.

Herkomstkontrol:

Planteskolen er tilmeldt Plantedirektoratets herkomstkontrol med skovfrø og -planter.

Alle ordrer optages under forbehold af vellykket kultur, force majeure og udsolgte varer.

Priser og handelsbetingelser:

Reklamation:

Nuværende prisliste annullerer alle tidligere. Alle priser er ab lager og excl. moms, certifikat, forsikring, forsendelsesomkostninger og emballage. Fragt og emballage faktureres til dagspris. Vi forbeholder os ret til prisændringer. Ordre på mere end 500 stk. af en sort beregnes til 1000-stk. prisen. Ordre på mindst 50 stk. af en sort beregnes til 100-stk. prisen. Ved plantekøb tilbyder vi gratis udlån af markplantemaskine.

Betaling:

Lb. måned 15 dage eller efter aftale. Ved betaling efter forfaldsdato + 2% rente pr. påbegyndt måned. Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

Berettigede reklamationer, fremsat senest 8 dage efter at varen er leveret, modtages med tak og følges omgående op. Garanti for vækst overtages ikke, da vejrforhold og dyrkningsmetoder kan have afgørende betydning. Garanti for sortsægthed ydes indtil fakturapris. Måtte en vare konstateres mangelfuld, og er der rettidigt reklameret over dette, vil vi enten omlevere de mangelfulde varer eller kreditere fakturaprisen på de mangelfulde varer. I begge tilfælde kan vi kræve mangelfulde varer returneret mod at afholde omkostningerne hertil. Køber kan ikke, udover omlevering eller kreditering, fremsætte krav om erstatning som følge af mangler ved det leverede.

29


Skadevoldere ved nyplantning Nåletræ De nyplantede nåletræer er udsat for mange farer. De to værste er nåletræsnudebillen og skovens vildt.

Nåletræsnudebillen

Nåletræsnudebillen eller ”den store brune snudebille” er 813 mm lang, sort og har pletvis gul behåring. Hvor findes nåletræsnudebillen? Den lever især på solbeskinnede, græsdækkede kulturarealer i skoven, hvor den yngler i friske nåletræstød Hvad skade gør nåletræsnudebillen? De voksne biller gnaver barken på de unge nåletræer. Træerne dør, hvis gnavet går hele vejen rundt om stammen. Mange planter dør dog efter langt mindre gnav, idet de er sårbare efter udplantningen. Sådan begrænses skaden Ved plantning på agerjord er der normalt ingen skader af nåletræsnudebilen. Men i forbindelse med plantning af nåletræsplanter i skov, er det sikreste at beskytte planterne kemisk. Husk også at behandle efterbedringsplanter. Planterne rodhalssprøjtes tidligt i det første forår efter plantningen. Rodhalssprøjtningen kan udføres som punktsprøjtning med en almindelig rygsprøjte. Sprøjtningen udføres således, at sprøjtedysen holdes nede ved jorden rettet mod plantebasis, og idet håndtaget aktiveres let, løftes lansen samtidig halvt op ad planten, og der lukkes for trykket. Sprøjtens arbejdstryk og dysens afstand til planten

30

Efter gentilplantning af tidligere skov, rodhalssprøjtes nåletræsplanterne mod snudebillegnav.

afpasses, så mest muligt væske rammer planten. Der anbefales en væskemængde på 12 cm3 pr. plante, af enten Esfenvalerat (Sumi-Alpha 5 FW) eller Alfa-cypermetrin (Fastac 50). Det svarer til en opblanding med 0,5 liter Sumi-Alpha 5 FW i 10 liter vand, brugt på 600-800 planter. Eller der anvendes 700 gram Karate 2,5 WG i 10 liter vand, brugt på 800 planter, eller 0,6 liter Cyperb 100 W i 10 liter vand brugt på 600-800 planter. Renholdelse omkring planterne kan give nogen beskyttelse, da snudebiller nødigt opholder sig, hvor der ikke er dækning i form af en græspels el. lign. Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Vildtskader

Hjortevildt og harer skader træerne ved at bide knopper og skudspidser af. Hjortevildtet laver desuden ”fejeskader” ved at gnubbe geviret/opsatsen mod træerne. Dyrenes nåletræsmenukort (Livretter øverst) Nordmannsgran (ædelgran) Rødgran Douglasgran Lærk Grandis Nobilis Sitkagran Skovfyr

Sådan kendes skaden

Både bid og fejning medfører, at planten forsinkes i sin højdevækst. For særlig efterstræbte træarter, samt hvor vildtbestanden er særlig stor, kan bid og fejning holde planterne nede i adskillige år.

Mus

Mus kan anrette meget store skader i unge kulturer. Udover at mus f.eks. kan æde bog i bøgeselvforyngelser og agern i såningskulturer af eg, kan også en etableret løvtrækultur fuldstændig ødelægges af mus. Markmusen ynder at gnave på træets bark op til 15 cm over jorden. Gnavet forekommer hovedsageligt på træer op til 5 cm tykkelse, men også tykkere træer gnaves. Gnavet svækker træet og gnaves barken af hele vejen rundt, ”ringes” træet, hvorefter det dør. Det er især et problem i bøge- og askekulturer. Musene elsker en tyk græspels, og risikoen minimeres derfor ved bekæmpelse af græsset med jordbearbejdning og evt. sprøjtning. Det er nødvendigt med nøje opsyn af kulturen for at konstatere evt. gnav. Ved at påsmøre skovtjære på rodhalsen kan musene afskrækkes. Da musene gnaver træerne om vinteren, smøres træerne i oktober november, og behandlingen må gentages det følgende efterår. Det kan evt. blive nødvendigt at udlægge gift til bekæmpelse.

Løvtræ De væsentligste skadevoldere i løvtrækulturer er mus, hjortevildt og harer. Hertil kommer nogle tilfælde, hvor fugle (duer) kan volde problemer i såningskulturer og mosegrise, der kan overgnave selv armstykke træer lige under jordoverfladen. Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

Musegnav på bøg

Vildtbid på ung ask

31


Vildtskader

Bid Et meget almindeligt problem er, at hjortevildt og harer skader planterne ved at bide knopper og skudspidser af. Biddet forekommer såvel om vinteren som om sommeren. Hjortevildt bider stort set alle arter, mens harer overvejende er et problem i bøg. Biddet forsinker planten i sin højdevækst, og vildtbestanden kan være så stor, at planterne holdes nede i adskillige år, og i værste tilfælde bliver kulturen aldrig til noget. ”Fejeskader” Opstår ved at geviret/opsatsen gnubbes mod planten. Råbukken ynder fingertykke træer, mens kronhjorten fejer på træer op til 15 cm tykkelse. Fejet optræder i maj - juni (juli - august for kronhjort) på især ask og evt. ær og bøg. Barken flås i laser, hvorved planten forsinkes, og sker det hele vejen rundt, dør planten ovenfor fejningen. Modforanstaltninger Den sikreste beskyttelse mod hjortevildt er hegning. Et godt skovhegn er minimum 140 cm højt. Hjørnestolper af træ og stål-

rør som mellemstolper er er god løsning. Hvis hegnet er særlig finmasket forneden, kan det i nogen grad også holde harer ude. Man bør med regelmæssige mellemrum kontrollere, at der ikke er huller i hegnet, og om der er dyr i indhegningen. Særligt kan indhegninger større end ca. 1 ha være vanskelige at holde vildtfri. I selvforyngelser af bøg kan et midlertidigt hegn sat op i april inden fremspiring være nødvendigt for at hindre en total ”afgræsning” af de fremspirende saftige kimplanter. Udplantning af ”vildtfrie” planter (heistere), dvs. planter, der er over bidhøjde (ca. 120 cm), er også en mulighed i ask og ær, men de fejes hyppigt. Mod vinterbid kan man smøre træernes topknop med et vildtafværgningsmiddel. Behandlingen skal gentages år efter år, indtil træerne er over bidhøjde. Ved stor vildtbestand er behandlingen ikke altid effektiv. Uddrag af skov-info nr. 4 og nr. 15 er gengivet efter aftale med tegnere og Skov- og Naturstyrelsen.

Vildthegn

32

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Skov- og Landskabsafdeling Aarestrup Planteskole har egen skov- og landskabsafdeling, som udfører alt fra rådgivning, vejledning og ansøgninger til jordbearbejdning, plantning og efterfølgende vedligeholdelse af skov, park og landskabskulturer. Vi træffes bedst på telefon 86 66 17 90.

Skovens udformning og opbygning har ofte betydning for både ejer og vildt. Ved planlægning og projektering af ny skov, lægger vi vægt på at skabe en optimal variation mellem løvtræer og nåletræer samt indlæggelse af stier og lysninger. Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

33


Vigtige datoer - ansøgningsfrister

Skovrejsning i 3. vækstsæson

Aarestrup Planteskoles skov- og landskabsafdeling kan tilbyde rådgivning, udfyldelse af ansøgningsskemaer samt udarbejdelse af materialer til brug for ansøgninger om tilskud.

Tilskud til etablering af mindre vådområder Ansøgningsfristen er hvert år den 31. januar. Tilsagn / afslag på tilskud meddeles senest den 1. april i ansøgningsåret.

Tilskud til skovrejsning Ansøgningsfristen til privat skovrejsning er hvert år den 15. maj. Tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger (læhegn) Ansøgningsfristen Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger er hver år den 1. maj.

Nyetableret læhegn

34

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Fra idé til færdigt projekt Planlægning Aarestrup Planteskole tilbyder en total planlægning for dine grønne områder fx: l l l l l l l l l l l l

Skovrejsning Energiskov Læhegn og småplantninger Foryngelse Skovplantning Vildtremisser Juletræs- og pyntegrøntskulturer Etablering af stier og spor Anlæg af park og landskabsprojekter Anlæg og pleje af grønne arealer. Anlæg af alléer og søer Og meget mere ...

Vi udarbejder gerne beplantningsforslag samt tilbud på påtænkte projekter ...

Udførelse Aarestrup Planteskole leverer egne kvalitetsplanter til brug ved plantningsprojekter. Projekterne udføres med egne maskiner og medarbejdere fx: Knusning, rodfræsning og stubfræsning Boring af plantehuller Kullahuller Rillepløjning for plantning Dybdepløning og pakning/ planering inden plantning l Plantning i skov og på mark l Håndplantning l Udgravning til søer l Hegnsklipning l Kemisk og mekanisk renholdelse l Opsætning af vildthegn l Anlæg af græs og vildtagre l Grøftegravning l Skovning og flisning l Og meget mere ... l l l l l

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

Billede fra planteskolen i efteråret

Markplantning med 2-rk plantemaskine

35


Jordbearbejdning Hvorfor jordbearbejde

Planterne har større chancer for at overleve, hvis der udføres en jordbearbejdning og bekæmpelse af ukrudt inden plantningen. Den forberedende behandling kan virke ved at: l lette og sikre plantningsprocessen l forbedre jordstrukturen l øge rodrummet l mindske konkurrence fra ukrudt l mindske risiko for nattefrost i vækstsæsonen

Stenede, tætpakkede jorder: På sådanne jorder vil grubning ligeledes kunne lette plantningen betydeligt. Sandjord efter fældning af nåletræskov: Det vil oftest kunne svare sig at fjerne morlag, der er tykkere end 5 cm, fra plantepladsen. Dette kan enten gøres ved en stribevis afskrælning i form af plantefurer

Hvilke jorder og hvordan

Stive lerjorder: Plantearbejdet kan lettes betydeligt ved at fuldpløje til 20-25 cm dybde eller grubbe de kommende planterækker til mindst samme dybde. Grubberspidsen bør være forsynet med en ”gåsefod” eller anden skråtstillet plade, der sikrer, at jorden løftes og brydes i et mindst 15-20 cm bredt spor.

Færdig skovplantning

eller ved en pletvis behandling f.eks. i form af hulboring eller ”kulla-huller”. Overfladisk fuldbearbejdning med f.eks. tallerkenplov eller -harve bør undgås. Bearbejdning fremmer omsætningen af det opsparede organiske materiale. Værdifulde næringsstoffer risikerer herved at gå tabt ved udvaskning. Podsoleret sandjord: Der vil ofte findes en mere eller mindre udtalt aldannelse i 30-50 cm dybde.

Regn Morlag Blegsand Humusal Al Altappe

Fig. 1

36

Undergrund

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Hvad kan man gøre Det kan anbefales at bekæmpe allerede eksisterende vegetation ved at jordbearbejde og/eller herbicid-sprøjte inden plantning. Stribe- eller pletvis jordbearbejdning kan udføres med henholdsvis hulboring, rilleplov, kulla-kultivator og lign.

Fig. 2

Alen kan hæmme både vandets og røddernes dybere nedtrængen i jorden (Fig. 1). Hvor der sker forsumpning eller periodevis vandfyldning af de øvre jordlag, skal alen brydes. Dette kan enten gøres ved grubning (Fig. 2) eller ved dyb fuldpløjning (Fig. 3). Ved reolpløjning bliver dele af den vand- og næringsholdige overjord vendt ned i 5070 cm dybde. Sammen med alens brydning

Dybdepløjning med 26" reolplov Fig. 3

opnås herved en betydelig udvidelse af den kommende bevoksnings rodrum. Grubning har god effekt på vandets nedtrængen, men ingen eller kun ringe effekt på rodsystemets udbredelse i dybden.

Bekæmpelse af den eksisterende vegetation

Planternes rødder fungerer ikke optimalt i de første par år efter udplantning. I denne periode vil de små træer derfor være særlig følsomme over for konkurrence fra anden vegetation. Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

Der kan opnås en særdeles god og langvarig effekt ved reolpløjning, især på sandede jorder (markjord, stødryddet jord eller hvor der kun er små stød efter f.eks. bjergfyr eller juletræer). Reolpløjning er en totrins-pløjning, hvor vegetationen og den frøholdige overjord vendes effektivt ned og dækkes med 15-20 cm ren mineraljord (Fig. 3) I de gamle hedeegne kan overfladisk fuldbearbejdning (tallerkenharvning eller -pløjning) samt ensidig sprøjtning med græsherbicider fremme udviklingen af lyng, der for planterne er en alvorlig konkurrent om især kvælstof.

37


Nattefrost Renholdte plantningsarealer med blottet mineraljord, oplagrer om dagen meget mere varme fra solen end jord, der er dækket af ukrudtsvegetation, mos og lign. Om natten kan den blottede mineraljord derfor afgive mere varme end en ukrudtsdækket jord. Jo bedre arealet er renholdt og mineraljorden blottet, jo mindre bliver frostrisikoen.

Renholdelse på let jord med strigle

Renholdelse på lerjord med Hankmo-harve

38

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Aarestrup Planteskoles administration og planteudlevering

Vi tilbyder nøglefærdige projekter eller løsninger hvor kunden selv udfører projektet helt eller delvist. Ring efter vores info-ark eller læs mere på: www.skovplanter.dk

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

39


Plantning i skov og på mark l Skovrejsning. l Skovforyngelse. l Juletræskulturer. l Pyntegrøntskulturer. l Maskinplantning i skov. l Rille- og kulturpløjning. l Boring af plantehuller l Håndplantning. l Omlægning af juletræs

og klippegrøntskulturer. l Stormfaldsplantning.

Maskinplantning med én af vore 3 skovplantemaskiner. Boring af plantehuller med vores båndgravemaskine og vores Timberjack.

Aarestrup Planteskole har stor erfaring indenfor plantning i skov - vi tilbyder flere forskellige plantningsmetoder. For yderligere oplysninger kan vi kontaktes på telefon 8666 1790.

40

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Knusning, rodfræsning og stubfræsning

Knusning, rodfræsning og stubfræsning i hele Jylland l Knusning af skov inden plantning l Totalknusning af jagtstier og spor l Omlægning fra juletræer til markbrug l Fra skov til muldjord på rekordtid l Etablering af vildtagre i skov l Stubfræsning af vanskelige stød l Hurtig og effektiv indsats - alle redskaber

med på samme vogn

Du kan få yderligere oplysninger på www.skovplanter.dk.

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

RF-rodfræsning af tidligere skovareal, som skal opdyrkes

41


Natur- og landskabsprojekter Aarestrup Planteskole har igennem flere år specialiseret sig i at lave publikumsfaciliteter herunder motions- og naturstier. For yderligere oplysninger kan vi kontaktes på telefon 8666 1790.

Nyrenoveret stisystem i Vestre Plantage

Nyopførte shelters / bålplads ved Himmerlandsstien

Piloteret gangbro - en del af Mosestien ved Stubberkloster

Etablering af allé ved tilkørselsvej

Hedepleje med Bio-pickup maskine

42

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790


Når du henvender dig på Aarestrup Planteskole, er det os, du kommer til at tale med...

Kurt Christensen - Indehaver og produktionschef

Kim Christensen Ekspedition af planter

Esper Thygesen Entrepriseleder og konsulent

Thomas Holm Pedersen Entrepriseleder og konsulent

Ellen Rasmussen Salg og ordremodtagelse

Iben Hyldahl Administration

Vi leverer millioner af planter direkte til vore kunder hver sæson - og vi har produceret planter i over 30 år … Gæt hvorfor Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

43


Vi har mange års erfaring i produktion af kvalitetsplanter... Som højtspecialiseret produktionsplanteskole, kan vi tilbyde et bredt program af plantearter i udvalgte herkomster til såvel skov- og juletræsplantninger som til læhegn og vildtremisser.

Med en stab af erfarne og dygtige medarbejdere kombineret med et bredt maskinprogram, kan vi tilbyde en totalløsning inden for kulturanlæg og -pleje på agerjord, i skov samt park og landskab.

Vi tilbyder professionel assistance ved anlæg og pleje af beplantninger...

AARESTRUP PLANTESKOLE v 44

/Kurt Christensen · Aarestrupvej 162 · 7470 Karup Tlf. 8666 1790 · Fax 8666 1633 www.skovplanter.dk · mail@skovplanter.dk

Plantekatalog Efterår 2013 / Forår 2014 www.aarestrup-planteskole.dk - telefon 8666 1790

Plantekatalog 2013/14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you