Page 1

nordvestjysk lederforum 201213


2

Formand for Nordvestjysk Lederforum 2012/13 Norbert RavnsbĂŚk


3

Et år fyldt med positivE oplevelser Maj 2013 – Det er vigtigt at give medlemmerne det, som de gerne vil have! Men det er mindst lige så vigtigt at have modet til at byde på indlæg og oplevelser, som overrasker forummet – Positivt vel at mærke! Derfor har det været en stor fornøjelse at stå i spidsen for Nordvestjysk Lederforum i 2012/13. Arrangementerne er blevet til i et behageligt samspil med den øvrige bestyrelse, og vi har fået et hav af positive tilbagemeldinger fra medlemmerne på vores tiltag. Efter min bedste overbevisning har vi dermed efterlevet forummets fornemste mål; At udgøre et mødested, som både styrker det nordvestjyske område, de enkelte medlemmer og deres virksomheder – såvel offentlige som private. Et synspunkt som også bakkes op af udviklingen i medlemstallet. Vi er i det forgangne år vokset fra 112 medlemmer til næsten at ramme loftet på 120 medlemmer. Det er jeg – og den øvrige bestyrelse – meget stolte over, og tager som et udtryk for, at vi har løst vores opgave godt....og måske endda til tider overraskende godt! Årets tema har været ”Fremadrettet udvikling i det Nordvestjyske”, og forummets aktiviteter i 2012/13 har som sådan bestået i en række arrangementer med et lokalt erhvervspolitisk sigte i kombination med dialogskabende aktiviteter medlemmerne imellem. Alle krydret med forskellige emner med hver sit afsæt i de opgaver og udfordringer, der ligger foran os alle. Både for at give nyttige input og væsentlig viden, som kan udvikle medlemmerne, deres virksomheder og hele vores område. Jeg synes, at vi i løbet af året er lykkes med inddragelse af hele vores fantastiske område, såvel i den fysiske planlægning som i valg af arrangementsindhold. Et indhold som har strukket sig fra management koncepter over produktionsstyrkelse til kreativ markedsføring, og ikke mindst til øget dialog og interaktion mellem medlemmerne. Summa summarum ser jeg tilbage på en superår i Nordvestjysk Lederforum. Jeg håber, at du har samme opfattelse, og på de følgende sider i vores årsskrift kan få genopfrisket en række gode – og positive – oplevelser. Norbert Ravnsbæk Formand 2012/13

indhold

Grand Hotel Heiligendamm, Bad Doberan: 24. + 25. maj 2012..................4 Cheminonva & Hotel Nørre Vinkel, Lemvig: 29. august 2012...................14 Nr. Vosborg, Vemb: 1. november 2012....................................................18 Nytårskur, Musikteatret, Holstebro: 25. januar 2013.................................22 Værftet ved fjorden & Grand Hotel, Struer: 7. marts 2013.......................32


4

De drog ad pommeren til Med base i Nordvestjysk Lederforums vedtægter starter året med en generalfor-

Dagen sluttede med networking-reception på hotellets mole ud i Østersøen, ef-

samling, som skal afvikles udenfor Danmarks grænser. Starten på året 2012-13 var

terfulgt af en skøn 5-retters gallamiddag i hotellets Grand Ballroom. Under mid-

således henlagt til Grand Hotel Heiligendamm i Vorpommeren ved Østersøen nær

dagen underholdte skuespiller Rasmus Botoft med ”Den indre Gumbas” i en

Rosock, den 24.-25. maj 2012.

Nordvestjysk Lederforum-version.

Generalforsamlingen, som havde deltagelse af 78 medlemmer, blev afviklet under

Den følgende dag gav plads til selve generalforsamlingen, hvor Janus Skak Oluf-

temaet ”Lederskabets 3 P’er”: Perspektivet, Potentialet og Personlighed.

sen, Lotte Littau og formand John Mikkelsen udtrådte af bestyrelsen. Ny formand blev Norbert Ravnsbæk, som fik følgeskab af Holger Prip, Arne Boas,

Turens faglige program startede allerede under den 7 timer lange bustur fra Holste-

Allan Qvist og nyvalgte Judi Hede Andersen, Jørgen Buhl og Erling Choris.

bro til bestemmelsesstedet i Pommeren med en dialog-dating, hvor medlemmerne med faste tidsintervaller roterede mellem hinanden i busserne. Her blev der lejlighed

Inden afgangen tilbage mod det nordvestjyske var der indlagt en seance med

til at drøfte en række aktuelle ledelsemæssige spørgsmål, som tog sit udgangspunkt

professor Ole Fogh Kirkeby under overskriften: Hvor finder vi karisma, format,

i professor Ole Fogh Kirkebys bog: Det nye lederskab.

storhed og reelt lederskab – i Hjertet, eller...? Der var både tale om et foredrag samt et terapeutisk samtale-format med et par af forrummets medlemmer.

Efter indlogeringen på hotellet i Heiligendamm fortsatte det faglige program med ”Perspekiverne og potentialerne i det dansk-tyske samspil” ved handelsattaché og

Efter en afrunding fra generalforsamlingens facilitator Lars Fridberg gik turen til-

eksportkoordinator Nikolaj Fredsted fra den danske ambassade i Berlin.

bage mod Holstebro. Igen med en dialog-dating mellem medlemmerne. Men denne gang med en diskussion og et spørgeskema vedr. forventninger og ønsker

Eftermiddagens sidste indlæg blev eksekveret af hjerneforsker Anders Lund Mad-

til udbyttet af medlemskabet i Nordvestjysk Lederforum.

sen, som gav sit bud på: ”Hvor finder vi personligheden, potentiale og perspektivet – i hjernen, eller...?”

Umiddelbart over midnat landede busserne igen i udgangspunktet; Nupark.

Morgenfriske nordvestjyske ledere klar til busafgang fra Nupark mod Pommeren kl. 06:00

Afg. formand John Mikkelsen introducerer busturens dialog-dating


5

Dagens morgenkomplet bestod af basser og champagne

Busturen gav ogsĂĽ plads til et stop-over ved Hotel des Nordes til en kop kaffe og et benstrĂŚk

Effektiv networking: Alle medlemmer mødte hinanden under dialog-datingen pü den 7 timer lange bustur til Pommeren


6

Velankommet til det smukke Grand Hotel Heiligendamm, som både bød på fantastisk vejr og forplejning

Handelsattaché og eksportkoordinator Nikolaj Fredsted fra den danske ambassade i Berlin i dialog med et par af NVLFmedlemmerne efter sit indlæg


7

Hjerneforsker Anders Lund Madsen sætte lederskab i et helt nyt perspektiv...

Mellem de faglige indlæg søgte medlemmerne straks udenfor i det gode vejr og de skønne omgivelser


8

Eftermiddagens networking reception fandt sted på hotellets Østersø-mole

Forventningsfulde medlemmerne på vej til reception og senere gallamiddag

Den indbydende sommeraften viste Østersøen fra sin smukkeste side


9

Behagelig servering, networkssummen og en behagelig sommerbrise fra Ă˜stersøen...


10

Hotellets Grand Ballroom satte en helt fantastisk ramme om aftenens gallamiddag


11

Grand Hotel Heiligendamm har et 1. klasses køkken med Michelin-niveau

Skuespiller Rasmus Botoft fra ”Rytteriet” førte selskabet HELT ind i sindet med ”Den lille Gumbas”


12

Afgående formand John Mikkelsen aflægger bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i Heiligendamm

Den nyvalgte formand Norbert Ravnsbæk giver den afgående formand nogle tusinde sider læsestof med på vejen


13

Professor Ole Fogh Kirkeby giver sit bud på den ”ægte leder”, og gennemfører samtaleterapi med et par af tilhørerne


14

Lean & Krisetid Den 29. august 2012 besøgte Nordvestjysk Lederforum Cheminova på Harboøre

Efter en interessant og inspirerende gennemgang af LEAN-begrebet og Chemi-

tange med efterfølgende middagsarrangement på Hotel Nørre Vinkel i Lemvig.

novas erfaringer fra sit LEAN-forløb i en krisetid, blev deltagerne inviteret på en spændende rundvisning på Cheminovas kæmpe fabriksanlæg med laboratorier,

Hos Cheminova tog Senior Vice President Morten Hjort hul på dagens emne: LEAN.

udviklingsafdelinger og kilometervis af pipelines mellem tanke og processer.

ved at lægge ud med en kort præsentation af Cheminova, virksomhedens CSRinitiativer og markedsstatus.

Herefter gik turen videre til Hotel Nørre Vinkel, hvor der blev budt på 3-retters middag, som deltagerne kunne nyde, mens dagens oplevelser blev drøftet og

Derefter tog Leanchef Niels Bækdal over og fortalte om det LEAN-forløb, som Che-

fordøjet.

minova har gennemført siden 2006, hvor virksomheden oplevede sit første underskud nogenside. En proces som har handlet om konstant og kompromisløs fokus på

Kaffen blev serveret sammen med Finn Nørbygaards tankevækkende og humo-

skabelse af kundeværdi, opbygning af en kunderettet kultur, reduktion af spild og

ristiske indlæg under overskriften ”Tillykke med din krise”. Med udgangspunkt i

fejlmuligheder, etablering af produktionsflow, præcision og medarbejderinvolvering.

sine personlige erfaringer fra IT Factory-skandalen, gav han tilhørerne noget at tænke over i forhold til, hvordan man som menneske takler store livskriser, hvor-

Med baggrund i en række pilotprojekter i startfasen understregede Niels Bækdal, at

dan man kommer videre og hvordan kriser kan ændre livet – I en positiv retning,

LEAN også fint kan implementeres i mindre virksomheder.

vel at mærke!

Samlet har LEAN-projektet givet Cheminova en økonomisk gevinst på ca. 100 mio.

Med denne afslutning kunne deltagerne efter sæsonens første arrangement dra-

kr. frem til 2010, og er efterfølgende overgået fra en projektfase til en etablering af

ge hjem med faglige input, networking og et bud på, hvordan en personlig krise

en gennemgribende LEAN-kultur i virksomheden.

kan vendes til noget positivt.

Deltagerne spurgte interesseret til Cheminovas LEAN-projekt

Cheminovas store fabriksanlæg på Rønland rummede en interessant LEAN-historie


15

Senior Vice President Morten Hjort giver et indblik i Cheminovas markedssituation Rundvisningen på virksomheden gav bl.a. indblik i en række produkttests

Leanchef Niels Bækdal leverede et spændede indblik i virksomhedens LEAN-forløb


16

Hotelejer og bestyrelsemedlem Arne Boas byder velkommen til Nørre Vinkel og introducerer menuen

Årets første arrangement gav lejlighed til at nye og gamle medlemmer kunne hilse på hinanden

Cheminovas fire rundvisere deltog i middagen og fik ”en lille ting” for deres indsats


17

Finn Nørbygaard leverede et medrivende og humoristisk indlÌg om sine personlige omkostninger i forbindelse med IT Factory-skandalen


18

Blue Ocean og “Det hele Menneske” Årets 2. arrangement blev afholdt i de smukke omgivelser på Nr. Vosborg den 1.

men. Andre foreslog, at man skulle kunne tage toget direkte til Nr. Vosborg eller

november 2012.

udnytte muligheden for at sejle i kajak dertil. Flere af grupperne var også inde på vigtigheden af at kunne fortælle den unikke historie om stedet, kulturen og de

Eftermiddagen blev indledt med forfriskninger i foyeren til multisalen, hvor formand

omkringliggende muligheder i naturen, f.eks. ved at etablere flere aktiviteter som

Norbert Ravnsbæk bød velkommen og kort fortalte om de kommende arrangemen-

skovfitness, en ATW-bane o.lign.

ter og om Det Nordvestjyske Hus i København. Thomas Holme, direktør for Nr. Vosborg bød ligeledes velkommen, gav en kort gen-

Efter en kort pause var deltagerne klar til anden halvleg som foregik i Nordladen,

nemgang af stedets historik og sluttede af med at fortælle om Nr. Vosborgs impo-

som var dækket festligt op til en yderst delikat 3-retters menu.

nerende vækst i omsætning og indtjening det seneste års tid. Efter middagen overtog Peter A.G. mikrofonen. Den følgende time kom han med Senere tog Poul Kristian Mouritsen over i den smukke multisal, og i løbet af de næ-

hans underholdende og meget personlige bud på ”det hele menneske”. Hvordan

ste par timer gav han en introduktion til de vigtigste elementer i teorien bag Blue

man ved at se på ”fiskehejre-manden” kan lære at bevæge sig i nuet. Hvorfor

Ocean Strategy. Deltagerne havde forinden modtaget et kort oplæg til emnet, som

løbere – og andre med for høj puls – burde sænke farten. Og at man kun kan

sammen med Poul Kristians oplæg skulle danne basis for en række workshops efter

lære ved at begå fejl og at turde indrømme dem.

oplægget. Med små fortællinger fra barndommens naive land kom han omkring både kunst Her skulle deltagerne benytte Blue Ocean i praksis med Nr. Vosborg som case. Under

og identitet; Hvordan en lille dreng erfarer at kunsten er over alt, og at kunsten

en kort fremførelse fra nogle af grupperne, stod det klart, at gruppernes tanker og

først og fremmest skal opleves – Forståelsen kommer i anden række!

løsninger pegede i samme retning. Flere pegede på, at Nr. Vosborg kunne differentiere sig ved f.eks. at tilbyde eget køkken til erhvervsarrangementer, således at man

Med dette stof til eftertanke tog Norbert Ravnsbæk for sidste gang ordet og

efter at have holdt møde eller en konference havde mulighed for at lave mad sam-

afrundede en spændende og lærerig eftermiddag og aften.

Direktør Thomas Holme byder velkommen til Nr. Vosborg og fortæller om stedets positive udviking


19

Den smukke mutilsal pĂĽ Nr. Vosborg dannede en perfekt ramme Workshops supplerede indlĂŚgget

Poul Kristian Mouritsen giver et indblik i Blue Ocean Strategy


20

Udsøgt middag og behagelig networking i den usÌdvanlig smukke nordlade


21

Peter A.G. leverede et ”ud af kroppen-foredrag” med skarpe synspunkter, venlige input, skønne anektoter og humoristiske vinkler om vigtigheden af at være ”et helt menneske”

Eftertænksomhed og smil; Den gamle rockpoet er still going strong


22

Nytårskuren 2013

Formand Norbert Ravnsbæk byder velkommen til årets nytårskur i Musikteatret i Holstebro >>

Nordvestjysk Lederforum indledte kalenderåret 2013 med en storslået Nytårskur.

Første indslag bød på Nordvestjysk Lederforums nyindstiftet erhvervspris ledsaget

Som året forinden blev den afholdt i Musikteatret, Holstebro, hvor 140 forvent-

af en check på kr. 5.000. En pris som har til hensigt at udtrykke anerkendelse af

ningsfulde gæster så frem til en festlig aften indbudt under temaet ”Upcomming”.

en ”upcomming” erhversperson i Nordvestjylland. Prisen gik til Jesper B. Kristensen fra RG Rom Gummi, for at have udviklet firmaet, både produktudviklings- og

På vejen fra Musikteatrets foyer op mod Terminalen blev aftenens festklædte gæ-

driftsmæssigt, efter generationsskiftet i 2008.

ster fotograferet. I Terminalen blev gæsterne mødt af aftenens første unge talent, Kasper Bøttker, som slog tonen an, ved det store flygel. Imedens blev der budt på

Mellem retterne gav de tre nordvest-borgmestrer forummet deres nytårstaler,

velkomst-Cava og små delikate boller, inden formand Norbert Ravnsbæk bød offi-

som alle var ledsaget af lokale underholdningsindslag.

cielt velkommen og præsenterede det næste unge talent: Lykke Appelon, som med stor stemmekraft sang to smukke opera-passager.

Under kaffen gik Karina og Christine Linde igen på scenen. Denne gang ledsaget af Christoffer på guitar. – En smuk lydkulisse til afrunding af den dejlige og vel-

Derpå fortrak gæsterne til balkonen over foyeren, hvor 25 unge fra Staby Efterskole

tilrettelagte middag.

stod på spring med det næste indslag. Skolens gymnaster leverede et imponerende show med springserier på gulvet, fra trampoliner og hest. Altsammen akkompagne-

Umiddelbart før midnat indtog selskabet igen Terminalen, hvor der blev serveret

ret af skolens orkester og sangere. Det hæsblæsende show sluttede med en position

cocktails til det store afsluttende festfyrværkeri - leveret af Tivolis fyrværkerime-

af elever, som – med bogstaver på deres T-shirts – ønskede gæsterne på balkonen

ster, Gunnar B. Knudsen.

”Godt Nytår!”. Dermed havde Nordvestjysk Lederforum sat standarden og skudt 2013 igang Formanden bød herefter indenfor i selve teatersalen, hvor han introducerede endnu

med en fantastisk aften, som på mange måder og niveauer lover godt for frem-

to ”upcomming” stjerner: Karina og Christine Linde, som med sang og klaver leve-

tidens Nordvestjylland.

rede to smukke numre, der med garanti fandt vej til flere af gæsternes hjerter. Så var der tæppefald, og scenen afslørede de smukt pyntede borde, hvor gæsterne blev budt på en specialkomponeret 4-retters menu og en række festlige og underholdende indslag fra kommende stjerner.


23

De festklædte gæster blev budt velkommen med tale, pianomusik og operasang

Ved flyglet slog Kasper Bøttker tonen an til årets nytårskur. Efterfølgende fyldte Lykke Appelons smukke og kraftfulde stemme Terminalen i Musikteatret.


24

Staby Efterskoles talentfulde elever stod bogstaveligt talt på hænder for Nordvestjysk Lederforum. Sang, musik og gymnastik bidrog til nytårskuren med fart, fest og farver

Det hæsblæsende gymnastik- og musikshow fik hjertet op i halsen og hænderne op af lommerne på gæsterne til nytårskuren


25

Søstrene Karina og Christine Linde bød velkommen i Teatersalen, og sang sig ind i gæsternes hjerter


26

Da tæppet i Teatersalen gled til side, kom de smukt pyntede borde til syne og gæsterne indtog scenen

Til forret blev der serveret rødtungefilet, smørsauteret porre og gulerod i julienne serveret i fillodej. Mellemretten var røget dyrefilet garneret med æble-rødbede salat tilsmagt med peberrod. Hovedretten bestod af oksemørbrad ombundet med lufttørret skinke serveret med rodfrugt rösti toppet med bladselleri og persille samt råstegte timiankartofler og sauce Robert. Til dessert blev der budt på en cremet chokolademousse pyntet med marineret brombær


27

Formand Norbert RaavnsbĂŚk overrĂŚkker Nordvestjysk Lederforums Erhvervspris 2013 til Jesper B. Kristensen fra RG Rom Gummi, for en positiv og innovativ udvikling af firmaet efter generationsskiftet i 2008


28

Lemvig-borgmester Erik Flyvholms nytårstale startede med et tilbageblik på Giro

Holstebro-borgmester H.C. Østerbys tale var en Tour de Force over ”året der gik”

d’Italia 2012, hvor Lemvig tog sig ud fra sin absolut bedste side på alverdens

i Holstebro kommune med en lang række tiltag og events som f.eks. danmarkshi-

tv-skærme. Derpå fokuserede han på sammenlægningen af byens gymnasie og

storiens største spejderlejr med omkring 60.000 deltagere og besøgende.

handelsskole, som fremadrettet også skal styrke byens ungdomsmiljø og den

På fremtidskontoen kom han bl.a. ind på Holstebros nyeste tiltag – et udvidet

store interesse for jazzmusik. Af samme årsag bød Flyvholm derfor velkommen til

talentakademi – som skal rumme flere kreative og musiske linjer, hvilket også ledte

tre unge jazzmusikere, der slutteligt høstede et stort bifald og anerkendende nik

direkte over i hans talent-smagsprøve; En ung duo, som med egne tekster og mu-

blandt gæsterne.

sik, udgjorde et fremragende eksempel på Holstebros talentmasse.


29

Struer-borgmester Niels Viggo Lynghøjs nytårstale havde backup af en flot visuel præsentation med fremtidige tiltag i Struer kommune, herunder den ambitiøse plan om at markedsføre Struer som ”Lydens By”. Lynghøjs afsluttende bud på et upcomming talent fra Struer Kommune var trubaduren Erik Holm, som er drivkraft i Thyholm Revyen og bl.a. også har deltaget i X-factor. Iført sin guitar, stetson og læderjakke indtog han scenen med et par numre på ægte jegindbo-mål om livet som arbejdsløs musiker – Til stor morskab for gæsterne.


30


31

Det endte med et k æmpe brag

Umiddelbart før midnat indtog selskabet igen Terminalen i Musikteatret, hvor der blev serveret cocktails og et gigantisk festfyrværkeri til at sætte trumf på en aften mættet med superstemning og et hav af sanseindtryk fra scenografien, maden, talerne, prisuddelingen og de mange indslag af både underholdende og høj kunstnerisk karakter. Dermed var 2013 for Nordvestjysk Lederforum skudt igang med et kæmpe brag.


32

online markedsføring og kåre quist Året sidste arrangement blev afholdt i Struer den 7. marts 2013, hvor vi startede i

Herefter var det Mogens Møllers tur til at give tips til, hvordan besøg på en hjem-

det nye ejendomsprojekt ved fjorden: ”Værftet ved fjorden”. Bygningen er stadig

meside kunne konverteres til websalg, og hvordan man med simple test kunne

under opførelse, hvilket omgivelserne og temperaturen kunne bevidne.

øge denne konverteringsrate. Mogens Møllers mission med indlægget var at få deltagerne til at forstå vigtigheden af konverteringsoptimering, og med flere ek-

Rasmus Færch indledte arrangementet i de rå betonlokaler, hvorefter han bød på

sempler fra Jysk, White Away og rejsebranchen, lykkedes det ganske godt.

en rundvisning i den store bygning. Her fik deltagerne bl.a. mulighed for at nyde den storslåede udsigt over fjorden fra en af de eksklusive lejligheder. Efterfølgende

Der blev endvidere givet flere eksempler på brugertests og splittests, som kan

gennemgik Rasmus Færch projektet, og forsamlingen blev præsenteret for det kom-

gøre virksomheden klogere på de faktorer på hjemmesiden, som er afgørende for

mende kurbad på stedet.

at et besøg ender med den ønskede konvertering. Uanset om det drejer sig om et salg eller f.eks. en indmeldelse på en efterskole.

Derpå overtog SEO-ekspert Ib Potter scenen for at tage os med ind i Googles verden, og påvise vigtigheden af at kunne styre Googles søgeresultater. Med 10 konkrete

Efter de to spændende indlæg var det blevet tid til at forlade ”Værftet ved Fjor-

tiltag gav han opskriften på, hvordan du kan ”eje dit brand”. Eftersom 30-40% af

den” og gå mod Grand Hotel, hvor en lækker 3-retters menu med lokale produk-

alle søgninger på Google er brandsøgninger, er det afgørende, at din virksomhed er

ter fra Limfjorden, Vesterhavet og markerne omkring Ausumgård ventede.

at finde på første side og allerhelst blandt de 7 første hits. Efter middagen gik DRs Kåre Quist på med anekdoter og filmklip fra program– Ordet er frit på internettet, og alle kan skrive, hvad de har lyst til! Også selvom

met ”Kontant”, mens han stillede spørgsmålet: ”Hvor langt kan man gå?”. Her

det er negativ omtale af din virksomhed. Hans vigtigste råd var derfor: Hold øje med

påpegede han det store ansvar, som TV har for de personer og virksomheder, der

dit brand, hvor og hvordan bliver det nævnt, tag hånd om det og fodr Google med

er involverede i programmerne, hvad enten der er tale om et populært program

positive informationer om din virksomhed, og også brug Youtube, flikr, Linkedin,

som ”Kontant” eller TV-avisen. Aftenen sluttede med en del spørgsmål fra et

Facebook osv. aktivt.

oplagt NVLF-publikum, inden Kåre kunne tage turen fra Struer mod København.

Deltagerne var begejstrede for det nye hus og arrangementet på havnen i Struer

Ulrich Helledie gav et passioneret indblik i Kurbad Limfjorden, som også skal huses i projektet


33

Det imponerende projekt ”Værftet ved Fjorden” giver Stuer en helt ny profil mod Limjorden og lover godt for mere liv på byens havn

Rasmus Færch byder velkommen til sit visionære projekt på havnen i Struer

Udsigten fra Penthouse-lejligheden på 8. sal i det nye højhus er imponerende


34

SEO-ekspert Ib Potter giver anvisninger til optimering af søgeresultater på Google

De rå betonlokaler krævede lidt ekstra varme, da solen gik ned!

De mange guldkorn krævede flittige notering

Mogens Møller giver tips til mere salg på nettet med løbende konverteringsoptimering


35

En dejlig middag på Grand Hotel i Struer blev krydret med et spændende indlæg fra DRs Kåre Quist


Kenneth Lodahl Skibbild Entreprise A/S

Michael Rosenberg Madsen Rosenberg Madsen A/S

Ronny Hviid Ringkjøbing Landbobank A/S

Kenneth Tang Tang Biler A/S

Michael Salmansen InnovationCity A/S

Sigurd Jakobsen Atra Arkitekter

Kim Jakobsen Ivan Jakobsen A/S

Michael Ulsted Thiele Briller

Sisse Pedersen AP services A/S

Kjeld Nedergaard AktivPersonale A/S

Morten Rosendahl Advokatpartner- selskabet Kirk Larsen & Ascanius

Susanne Moltsen JKS A/S

Kjeld Uhre Eurocon Industriservice Aps Klaus Strøm Kristensen Twinca A/S Kristian Dalsgaard Smith Knudsen Allan Pedersen AP services A/S

Erik Johansen LMC Biler A/S

Jan Noer Sahl Krøyer Pedersen

Allan Qvist Team Benns A/S

Erling Beck Poulsen Kølhede

Jan R. Damgaard Klinkby Maskinfabrik A/S

Anders Boll Mikkelsen Staby Efterskole

Erling Chrois Chrois Rail ApS

Jan Røgilds Holstebro Kartonnage

Anders R. Risum ar teknik

Flemming Kjær Jyske Bank

Janus Skak Olufsen Dahl Advokatfirma

Arne Boas Hotel Nørre Vinkel

Flemming Poulsen NOE Amba

Jens Chr. Poulsen Elvest A/S

Bent Ove Pedersen BOP Consult

Flemming Schiøler Advokaterne Nupark

Jens Rysgaard Grand Hotel Struer

Birgit Fogh Rasmussen Lemvig Kommune

H.C. Krogh PWC

Jes Gylling Murerfirmaet Jens Vinderslev A/S

Bjarne Haulrik PTV Ejendomme Aps

H.C. Østerby Holstebro Kommune

Jesper Berg Kristensen RG Rom Gummi a/s

Bjarne Sørensen Dansk Mink Papir A/S

Heino Vigsø netIP a/s

Camilla Dalager Bel Sac

Helle Bro Holstebro Kommune

Jesper Bergenhammer Jensen Grue + Hornstrup

Carsten Bach Heta A/S

Henning Beck Bang & Olufsen

Carsten Tovborg Vargus Scandinavia A/S

Henning Sandal Færch Plast A/S

Christian B. Espersen Nordvestjysk Erhvervsråd

Henning Vestergaard Regionshospitalet Holstebro

Claus C. Bredvig RSMplus

Henrik Damgren Lemvigegnens Landboforening

Claus Damgaard Struer Kommune

Kuno Nygaard K.N. Tagdækning A/S Lars Møller Holstebro Kommune Lars Nørby Rasmussen Danske Bank Lars Peder Løkke LPL Holding A/S Leo Hansen Nupark Innovation A/S

Niels Viggo Lynghøj Struer Kommune Norbert Ravnsbæk Atom Furniture Ole Dam Hansen Nordea Bank Danmark A/S Per Lund Nielsen RSMplus

Svend Ørgaard Uddannelsescenter Holstebro Søren Nielsen Vandborg Karosserifabrik Søren V. Jensen Murerfirmaet Søren V. Jensen Thomas Birch Jensen Intertruck Dealing ApS

Pernille Bloch Advokaterne Nupark

Thomas Holme Nørre Vosborg Hotel & Gastronomi

Peter Kjeldbjerg Nupark

Thomas Taulbjerg Bowl’n’Fun Holstebro

Peter Kjærgaard Holstebro Rejsecenter

Tom Emil Poulsgaard Danbuy amba

Peter Lange Jensen

Torben Jensen Entreprenør Ib G. Jensen A/S

Lotte Littau Kjærgaard Creativ Company

Peter Nørgaard Creativ Company

Mads Løgsted Hvam Arkitektkontor A/S

Peter Petersen BusinessPark Struer

Mads Pedersen Nicolaisen & Larsen A/S

Peter Schjøtz Vestjysk Smede, VVS & Blik

Mark Le Fèvre Atra Arkitekter

Peter Vinge Koustrup Sydbank

Michael Berthelsen Etac A/S

Poul Spencer PWC

Ulla Tørnæs Medlem af Folketinget Verner Sekkelund Vestjysk Bank Vibeke Nielsen Hn Rengøring Viggo H. Sørensen Jyske Bank

Jesper Friis Poulsen JFP- Jørgen Friis Poulsen a/s Jette Lægaard no matter John Haven Andersen Indsatsen John Mikkelsen Proff Art Reklamebureau A/S John Robert Knudsen JRK Invest A/S

Henrik Eriksen Jakobsen & Blindkilde A/S

John Thorsø Holstebro Kommune

Henrik Holm Krøyer Pedersen

Judi Hede Andersen AktivPersonale A/S

Edith Jensen Teccon Form A/S

Henrik Kristiansen Handelsbanken Holstebro

Jørgen Buhl Thyborøn Havn

Eiler Thomsen Eiler Thomsen Alufacader A/S

Henrik Lund RSM plus

Jørgen Poulsgaard Jyske Bank

Ejgild Christensen STS Biler

Henrik Skytte Raahede Scandinavian Brake System A/S

Jørgen S. Hansen Roslev Trælasthandel A/S

Ejvind Dahl Nykredit Erhverv

Holger Prip SKOV A/S

Jørgen Udby Vestforsyning

Nordvestjysk Lederforum c/o Nordvestjysk Erhvervsråd

Erik Flyvholm Lemvig Kommune

Jan Grünberger JG Rådgivning

Karl Kristian Mikkelsen Beas A/S

Nupark 51 · 7500 Holstebro

Erik Hald Arne Hald A/S

Jan Mikkelsen Wiley X Europe LLC

Kate Kühlwein Laursen Advokatfirmaet Uldall & Laursen

Telefon 7220 7200 · mail@nvlf.dk www.nvlf.dk

Claus Jensen Holstebro Flytte og Budcentral A/S

NVLF Årsskrift 12/13