Page 3

RSKOLE ORFOR? FORORD

SPEJLREFLEK KS SKA KAM MERAER ELLER FO DBOLDS MODERNE DANS DST TØ ØV VLLE ER R?? NS ELLER ELGUIT AR ? AARHUSLIV ELLER GUMMISTØVLER? Du skal træffe man ge valg som ung. De t ved vi. Vi er ikke det at tage på efte i tvivl om, at rskole er et godt va lg. Her vælger du fæ venner og masser llesskab, nye af oplevelser.

Resten af valgene er med til at forme di n oplevelse: om du og stille kunstnerisk er til kridt, kul e udfoldelser, eller om der skal være ad på knæene og sved renalin, græs på panden. På Aarh us Efterskole er du forme din faglighed selv med til at – både i det fagfag lige og i det kreativ der står på skemae e, uanset hvad t. Alle mulighedern e kan du læse om Hvilke studietilbud i brochuren her. vi har, hvilke kreativ e linjer du kan udfo oplevelser, der vent rske og hvilke er på Aarhus Efters kole. Det vigtigste valg er dog at tage på efte rskole. Her giver du lighed for at udvikle dig selv mudig og møde nogen, der ligner dig og no ske er helt anderle gen, der mådes. Vi tror, at det er i mødet med de an Det er det, der er ef dre, du vokser. terskoleliv. At brug e krudt på at have de andre har det go det godt og at dt. At bruge energi på at fordybe dig i til og lade dig udfo det, du er god rdre af at prøve ny t. God fornøjelse med at læse om alle de oplevelser og mulig Efterskole kan tilby heder Aarhus de. Du kan læse m er e på vores hjemmes det dog at komme ide. Bedst er forbi og besøge os . Det er du meget ve lkommen til.

En skole og et hjem forankret i Folkekirken. På Aarhus Efterskole mødes vi i samtale og tiltale, forundring og fordybelse. Læs mere på skolens hjemmeside, under ‘Værdier’.

Aarhus Efterskole  

Arhus efterskole brochure