Page 16

orm perf

n

linje ance

øre i m for l m mu er um elinjen er i k i l b pu ller anc høre erform r øvet e n a uk it å! P ue og d . en. D : Du er p enten d v v l a e en ig s ad tim des ed d på scen for e de set tæn æde, hv n. m k r e æ r. Ly io es ikker jd tr å dukt an m ænd arbe n t op d Du k æppet g st til a cenepro du til at r lyset t atertek rere in y e å l g T s æ r t l . n o e r t e e ke r ha in først komm skabet, nse- og r gæst verden e d , n e s e da nt lle nc dig med d celinje e fæ skellige et. Vi he erforma g n v a n e l a r m p g r p it o vil o erfo ge f kval elle På p k, og du ed man af høj fession r y o er. udtr ejder m stillinge i den pr teat b . e r g e k s r i a o l u o i f V db i Aarh : dans l bliv e i n i v b a t e k ern at s ver dig e illinger to spor og g t r i s a g – e h ber og elv fo anse rops en injen k d l s , t e k r c a se an og kni nt orm sete ærkere r skø n e a t Perf d er, , de k st en genr er fysis ynes e s s erer dr n c e S v a u i d l d N d , ro un DA or dig ub ge og p rebet s bad. f kelli – så d . s r t r fi e e o a g d f r r e til r med træning reog d på be ve et ku ejde r o d k e e s b d in en arb prø krop rbej aver komme age og o i sam l Vi a hed og ser. n ma l vi n ide t ass vids gere da vordan ejdet vi rætsm dansev d i i h b dygt l lære, kropsar ursus i n musik i k v I gt . i e v e Du tilling ndlæ r. il få ucerer uktion. u v r s g e u r t ue fo hvor d t prod prod d de g nivea ejk e i , e s r m d f å sk mu he arb dig er o i et a tige ige måd øvelser sport, f I løb elektron æ g ter ell esk at b e forsk ipliner o ion, tea kler det med l i t dvi isc sat ang en lyst har rk på m niske d improvi men u ermed t R r E e T d m a k , d TEA or dig ndvæ teaterte træning e. Alt sa bliver med på ig å f h r d ys r du dr - er e teate ellige grun nsanal asi, og er, du e åske al k k d s s r n i o o i t t e b f m t n a g g hå ram e fa , du situa nem Gen i med d ling og aturgisk re dig o i noget v d k der terudvi og dram il udfor inge ud r k v a e i s r t p ka cenisk iller. V a d s ve sp din skue ndingen e r d be e spæ . r v ople røvet fø p har

Aarhus Efterskole  

Arhus efterskole brochure

Aarhus Efterskole  

Arhus efterskole brochure

Advertisement