Page 12

1

t æ r d i d n u f m a 0. s

for det ret inden te n e ri to k både er vi proje Det betyder, at vi på jd e rb a t . er om nd-idræ faglige mmen fald I 10.samfu lige og det idræts a s i v r å n fag der, samfunds e for politik og ny d e tr ll js ha en. er bege d kamp i o g n e r e gulvet eft lv får an du se srd o v h g mer, o og ek er bestem ed når politikere d m e v h stilling m re på Diskuter l og tag å t. m e s Bliv kloge d n rg ø fu p s kome i sam e fra det rslag. Stil k s fo ti v li lo o indflydels p d t e mmer m r til alt de mmerate perter ko a k punkter. e in d med ns brænd e rd e v i r sammen ske l det, der munale ti l for der skal ti i d a v h , g ø g og unders ed, idrætspsykolo rm fo d o g h i d r ld. Idræts re på sun f om du e Find ud a et. Bliv også kloge skaber et vinderho r e lg ø ed når vi forf trerere , lo k s s ti at komm r e re d o r, faktore sk og te de prakti og hvilke å b i v r e ejd fagligt arb port. ds e v glæden nderse med u s la k t re t. Vi nte rojektorie mfundsfag og idræ gp n e r e tik, sa rætsfa nd-idræt , matema lige og id k g ls 10.samfu fa e s g d n n e , fu dansk, dansk t med sam od FS10-prøven i re visning i te n e ri projekto å frem m arbejder ejder ogs rb a n e m r, lige emne g engelsk. ko ti a matem

IK

POLIT R O F T E R T S J BEGE PULSEN OP

E

AGEN F – T Æ R D I D AMFUN

10.S

• Politik gi • Sociolo i m o • Økon d • Sundhe • Livsstile rt • Holdspo jst e g • Kamp

Aarhus Efterskole  

Arhus efterskole brochure

Aarhus Efterskole  

Arhus efterskole brochure

Advertisement