Page 1

udforsk de store scener

og de skÌve toner bliv højere

bliv klogere

et godt grin smitter

storbyens puls og energi vi elsker mangfoldighed

vi bruger bolden outdoor and indoor kreativ og innovativ undervisning


0203

EFTER HVO FORORD 3 SÆRKENDE 4 SÅDAN ER VI 6 9. KLASSE 8 10. ÅRGANG 9 INTRO TIL LINJEFAG EF EFAG 14 LINJEFAG EF ENE 16 EFAG LINJEFAGENE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLY L SNINGER 24 LY


RSKOLE ORFOR? FORORD

SPEJLREFLEK KS SKA KAM MERAER ELLER FO DBOLDS MODERNE DANS DST TØ ØV VLLE ER R?? NS ELLER ELGUIT AR ? AARHUSLIV ELLER GUMMISTØVLER? Du skal træffe man ge valg som ung. De t ved vi. Vi er ikke det at tage på efte i tvivl om, at rskole er et godt va lg. Her vælger du fæ venner og masser llesskab, nye af oplevelser.

Resten af valgene er med til at forme di n oplevelse: om du og stille kunstnerisk er til kridt, kul e udfoldelser, eller om der skal være ad på knæene og sved renalin, græs på panden. På Aarh us Efterskole er du forme din faglighed selv med til at – både i det fagfag lige og i det kreativ der står på skemae e, uanset hvad t. Alle mulighedern e kan du læse om Hvilke studietilbud i brochuren her. vi har, hvilke kreativ e linjer du kan udfo oplevelser, der vent rske og hvilke er på Aarhus Efters kole. Det vigtigste valg er dog at tage på efte rskole. Her giver du lighed for at udvikle dig selv mudig og møde nogen, der ligner dig og no ske er helt anderle gen, der mådes. Vi tror, at det er i mødet med de an Det er det, der er ef dre, du vokser. terskoleliv. At brug e krudt på at have de andre har det go det godt og at dt. At bruge energi på at fordybe dig i til og lade dig udfo det, du er god rdre af at prøve ny t. God fornøjelse med at læse om alle de oplevelser og mulig Efterskole kan tilby heder Aarhus de. Du kan læse m er e på vores hjemmes det dog at komme ide. Bedst er forbi og besøge os . Det er du meget ve lkommen til.

En skole og et hjem forankret i Folkekirken. På Aarhus Efterskole mødes vi i samtale og tiltale, forundring og fordybelse. Læs mere på skolens hjemmeside, under ‘Værdier’.


hvor vi gør meget ud af, at vi skal have det godt sammen. Der er respekt for forskellighed, og vi møder hinanden med tillid og åbenhed. Det er ikke blot værdier, vi bygger på, men det, der gennemsyrer hele dagligdagen og livet på skolen. Vi er en storbyskole, en faglig skole, en kreativ skole og en skole, hvor der er læring og venskaber for livet.

AARHUS EFTERSKOLE ER ET FEDT FÆLLESSKAB

Særk


kende NYE DIMENSIONER AF FEDT FÆLLESSKAB Aarhus Efterskole er først og fremmest et fedt fællesskab, hvor der bliver lagt masser af oplevelser til dit liv. Vi er en skole og et hjem, hvor der er rart at være, og hvor vi møder hinanden med tillid og åbenhed. Vi ved, at Aarhus Efterskole er noget særligt, fordi rummelighed, respekt og ligeværdighed er værdier, vi praktiserer. Dialog er for os et nøgleord, og vi anstrenger os for at skabe et efterskolehjem, hvor der er respekt og forståelse for den enkelte. Vi forventer, at du giver et bidrag til fællesskabet, for på den måde får du selv tonsvis af oplevelser og venskaber med fra dit efterskoleår. EN SUND UDVIKLING SOM MENNESKE Det er smart at sige ‘sund livsstil’. Men for os er et sundt liv meget mere end den lækre mad vores kok tilbereder og en løbetur i skoven. Sundhed er at udvikle sig som menneske, hvor vi tager ansvar, rummer og møder os selv og andre. På Aarhus Efterskole bruger vi vores krop gennem undervisning og i fritiden, men vi bruger også krudt på vores mentale sundhed, så vi får masser af input og gode ting til sjælen. Vi er en glad skole, hvor målet er, at give dig ballast til at møde livet. AARHUS’ ENERGI OG MANGFOLDIGHED Vi er efterskole i Danmarks andenstørste by – og det forpligter. Vi bor i den sydlige kant af byen, men boltrer os både fagligt og fritidsmæssigt i byens mange rum. Vi netværker med kendte og mindre kendte i kunst-, musik- og teatermiljøet, bruger uddannelsesinstitutionerne og suger til os af byens puls. Byen ligger for vores fødder, og det midt i Danmarks smukkeste natur med skov, strand og hav – og det udnytter vi selvfølgelig til fulde. INNOVATIV OG KREATIV UNDERVISNING På Aarhus Efterskole satser vi på høj faglighed og stor kvalitet i undervisningen. Vi tør godt sige, at vi har nogle af Danmarks mest kvalificerede lærere, som i den grad anstrenger sig for at skabe et unikt lærings- og undervisningsmiljø. Vi har tilmed moderne fag- og undervisningslokaler og integreret it. Hvis du vil noget med din skolegang, kan Aarhus Efterskole opfylde dit ønske – og undervisningen er både kreativ og innovativ.

0405


SÅDAN KONCERTER LÆRING MOUNTAINBIKE BOLD TEATERTURE KREATIVITET KAMMERATER FÆLLESSKAB MORGENSANG TEATERUGE LEJRSKOLE LINJEFAG SANGTIME UDENLANDSTUR ANDERLEDES 10. PROJEKTUGE RENGØRING TASKETIMER KØKKENTJANS SAMVÆR ANSVAR FORTÆLLETIMER


ER VI... Aarhus Efterskole er en skole med plads til forskellighed. Her kan du møde både musikere, sportsfolk, fotografer, dansere eller noget helt femte. Vores elever kommer fra mange egne af Danmark, og her er plads til både at være stille og at være på. På Aarhus Efterskole kan du gå i dybden med én af vores linjer performance - idræt - kunst eller musik og blive bedre til netop dét, du brænder for. Men der er også muligheder for dig, der har lyst til at prøve det hele og kaste dig ud i noget nyt. På Aarhus Efterskole lytter vi til dig. Vi mener, det er vigtigt, at vi inden for skolens rammer er fælles om at skabe oplevelser. For os er frihed under ansvar ikke en støvet, gammel frase, men det, vi bygger skole på. Det betyder, at samtale og dialog er nøgleord i hverdagen. Vi er en traditionsrig efterskole, som har rødder i en folkekirkelig højskoletradition. Vores skole har masser af sjæl og historie. Den historie vil vi gerne give videre til dig. Derfor vil vi udfordre dig på dine tanker om livet og give dig mulighed for at gøre dig tanker om verden, din eksistens og det samfund, du er en del af. Aarhus Efterskole venter på dig med et fedt fællesskab, kompetente lærere og masser af muligheder og oplevelser. Kom og vær med.

0607


På Aarhus Efterskole har vi et moderne undervisningsmiljø med smartboard i alle lokaler. Vi har to 9. klasser, der arbejder frem mod folkeskolens afgangsprøve (FSA), som aflægges i slutningen af året. Det betyder, at du undervises i en række obligatoriske fag, men også har for eksempel danskdage og matematikdage sammen med resten af skolen, hvor alle arbejder med samme projekt. Du undervises i dansk, matematik, engelsk, fysik-kemi, biologi, geografi, historie, idræt, kristendomskundskab, samfundsfag og tysk. I løbet af året bruger vi mulighederne omkring os i naturlig forlængelse af klasseundervisningen. Det kan være et besøg på

Jyllands-Posten, at se en forestilling på ét af teatrene eller udstilling på Aros. Herudover er der en projektuge, hvor det er dig, der indkredser et emne, du gerne vil undersøge og arbejde med sammen med en gruppe af klassekammerater. Hvert efterår tager de to 9. klasser på fælles studietur til København. Programmet for Københavnerturen varierer, men lader jer se på byens magtcentre, kulturcentre og også de mere skæve sider. Vi har for eksempel besøgt Politikens Hus, Folkekirkens Nødhjælp, Christiansborg, DR Byen og Eksperimentariet og set Beatles teaterkoncert og et show med Rune Klan.


10. årga sprog 10.sprog er en 10. klasse, hvor du hver uge har en profildag fyldt med sproglige finurligheder. VI ELSKER SPROG Bliv en god taler og arbejd med kropssprog. Dyk ned i grammatikken og få forståelse for sprogets nuancer. Se eksempler på, hvordan sproget kan manipulere, og hvordan moderne medier udtrykker sig. Vi skal nørde i alt lige fra vores eget stemmebrug til stemninger i TV-reklamer og sproglige udtryk på sms og facebook. KULTURER OG FREMMEDSPROG Sprog og kultur handler om fremmedsprog, og du vil få lov at smage på udenlandske ord og undersøge sprogstammer. Puds dit engelsk og tysk af, og bliv klar til at udforske verden. Vi vil eksempelvis også arbejde med det multikulturelle Aarhus og undersøge, hvorfor dialekterne er, som de er – og om de er ved at uddø. Hvert år tager sprogklassen på studietur for at undersøge og nørde med sproglige fænomener ’on location’.

10.SPROG – FAGENE At vælge 10.sprog betyder, at du får dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, kristendomskundskab og idræt og afslutter med FS10-prøver. Derudover får du mulighed for at fordybe dig i alt det, du kan med sproget en hel dag om ugen. Det kalder vi profiltimer. 10.sprogs profiltimer rummer mange facetter af det sproglige. • Kultur • Fremmedsprog • Kommunikation • Medier • Lækre formuleringer • Verden • Grammatik • Overbevisende argumenter

1011


ang science 10.science er en 10. klasse, hvor du hver uge har en hel skoledag i din hvide kittel i gang med at lave forsøg og gnaske i naturvidenskabelige teorier. GLADE NØRDER I vores science-lokale er der masser af instrumenter, der bare står og venter på, at vi kommer i gang. Vi skal lære mere om lyd og lys, olie, atomers linjespektre, atomkraft og radioaktivitet. Du skal bygge robotter, skyde raketter af og beregne højden, og vi skal brygge vores eget øl og undersøge, hvad alkohol egentlig er. Og alt muligt andet. EN VERDEN AF NATURVIDENSKAB I 10.science skal vi også ud af huset og opleve, hvordan naturvidenskaben gør sig gældende i dagens Danmark. Måske går turen til verdens største vindmøllepark ud for Djursland, eller til olieraffinaderiet i Fredericia. Måske tager vi til Steno Museet, Tangeværket, Studstrupværket eller Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

10.SCIENCE - FAGENE 10.science er en 10. klasse, med FS10 prøver, der ud over undervisning i dansk, matematik, engelsk, fysik-kemi, samfundsfag og kristendomskundskab, ugentlig har en hel dag med profiltimer i science. Det betyder, at du får en hvid kittel til laboratoriet og får lov at være med til at afprøve, teste, smage og affyre, når der laves og opfindes forsøg. • Forsøg • Teori • Mekanik og eksplosioner • Hvide kitler • Ekskursioner • Svære udregninger


1

t æ r d i d n u f m a 0. s

for det ret inden te n e ri to k både er vi proje Det betyder, at vi på jd e rb a t . er om nd-idræ faglige mmen fald I 10.samfu lige og det idræts a s i v r å n fag der, samfunds e for politik og ny d e tr ll js ha en. er bege d kamp i o g n e r e gulvet eft lv får an du se srd o v h g mer, o og ek er bestem ed når politikere d m e v h stilling m re på Diskuter l og tag å t. m e s Bliv kloge d n rg ø fu p s kome i sam e fra det rslag. Stil k s fo ti v li lo o indflydels p d t e mmer m r til alt de mmerate perter ko a k punkter. e in d med ns brænd e rd e v i r sammen ske l det, der munale ti l for der skal ti i d a v h , g ø g og unders ed, idrætspsykolo rm fo d o g h i d r ld. Idræts re på sun f om du e Find ud a et. Bliv også kloge skaber et vinderho r e lg ø ed når vi forf trerere , lo k s s ti at komm r e re d o r, faktore sk og te de prakti og hvilke å b i v r e ejd fagligt arb port. ds e v glæden nderse med u s la k t re t. Vi nte rojektorie mfundsfag og idræ gp n e r e tik, sa rætsfa nd-idræt , matema lige og id k g ls 10.samfu fa e s g d n n e , fu dansk, dansk t med sam od FS10-prøven i re visning i te n e ri projekto å frem m arbejder ejder ogs rb a n e m r, lige emne g engelsk. ko ti a matem

IK

POLIT R O F T E R T S J BEGE PULSEN OP

E

AGEN F – T Æ R D I D AMFUN

10.S

• Politik gi • Sociolo i m o • Økon d • Sundhe • Livsstile rt • Holdspo jst e g • Kamp


. 0 1 s e d e l r ande

rative udfo re k g o e g r li søger fag r også mulighed fo r e d , ig d r få hvor du s 10. er fo e – og du ktklasse, je Anderlede lærer du en mass ro p n e den første er s 10. er dringer. H det, for anderlede eget projekt – fra på r for dit at handle rojektlede t. p e v li b t lærer a ud i live kal føres s t e d l ti idé Aarhjemløs i re æ v t a an det er n, intervie e rd d o a v g h , å e p g r ø l at unders ogle, der selv leve tik og lave mad ti li n Hvad med o d e lp e v ia m la c t tale us’ so rtfilm, hus ved a spolitiker om Aarh skrive din egen ko en? Du d d t a rå g redigere it eget we en by e? Eller hvad med o e p p li k e, ve d stu en varme for til sidst at film yt rocknummer, la l eller s tn radiokana n e storyboard ve og producere e g e in d skrive skri us, starte typer også kan be rh a A kan også i t om nsprojek enneske le teorier b o k t a integratio m Kierkegaards m e d den, og spænden e, o virkelighe l ti undersøg menneske. Det er i m o n r idéer, e g øko r forbinde te k et modern litik, matematik o je ro p i dine po sociologi, for, når du d e h g li u um ling. det har d r og hand e d to e m teorier, utere, til at disk en d o g r e v li re, du b an gøre r du kloge at dine projekter k og skal e v li b . 0 1 es på, olitiker I anderled i, at du får en tro u bliver p d r eringso v v r h e r, b e g lave reg er et dsug o n og så hå g fu n m ri a e s g nne re i laver en skriv forskel. V r og forsøge at da en samm , s s la k le e le rer skolen rh lave valgta har teateruge, hvo kostumer og invite aturen, Vi r ud i n g laver grundlag. ger på tu d sange o ta e ende. i m V e . k re k godt at k or mie g re p ti g l teatersty ri ti n re e tr d foræld hinan elser – og r. v ø s jd venner og sammen og lærer e rb s og sama mpetence så vi ryste ed studiegrupper ode samarbejdsko er m t med g Vi arbejd ng for live ri læ r e t på, at de lv en du har se g o t, re er. jektoriente hvordan vi arbejd ro p g o t g g o gli ver, men er tværfa d vi arbejder med, FS10-prø l Vi arbejd ti a v å h g , å e Hvis du else p du ikk r udefra. re o vis indflyd nderledes 10. kan s n e nc ve med ua ingen betæ t re re Vælger d med en projektprø læ e il du blo r, og din er thed, så v ang til SA-prøve e F du afslutt n t g g e a ie fl s a a ymn s tilg l. har efter 9. k avde i forhold til g d og en anderlede mløst e h h r g gli elt proble fa h y å n g kelighede n re e fo d normalt rdret me blive udfo gelsen vil ta p o g o ing undervisn prøve. ptagelses o n e d u g o

DER

GHE I L U M S E N R E PROJEKT

EN

ERD VI ELSKER V

E

FAGEN – . 0 1 S E D E ANDERL

1213

r dling • Projekte omsættes til han éer • Gode id forskel en • At gøre hed lig • Tværfag og udfordringer lse n • Fordybe debat og diskussio f a r e • Mass


STYRK S TYRK D KREATIVITET

OG

K

AARHUS EFTERSKOLE TILBYDER MASSER AF UDFOLDELSE I MUSIK, PERFORMANCE, KUNST OG IDRÆT. På Aarhus Efterskole kan du få lov at arbejde med det, du brænder for – midt i skoletiden. Du har chancen for at udfolde og fordybe dig i et fag, som du brænder for. Vi prioriterer nemlig vores kunstneriske og aktive fag højt, hvor det handler om, at du alene og sammen med andre udfolder dig kreativt og som menneske. I disse fag kan du udfolde det, du er god til og blive bedre, men du kan også være med, hvis du er ny på feltet. Det vigtigste er, at du er nysgerrig og har energi til at blive bedre i fællesskab med kammeraterne. 4 LINJER På Aarhus Efterskole har vi stort fokus på vores linjer. Vi tilbyder fire linjer og hele ti a-fag, som er fag, man fordyber sig i inden for ens linje. Hos os fylder linjetimerne lige så meget på skemaet som f.eks. dansk eller matematik. Derfor kan du blive rigtig dygtig til faget, være super kreativ og give den fuld gas med din krop. Linjerne har både en teoretisk og en praktisk del; det betyder, Linjerne har både en teoretisk og en praktisk del; det betyder,

at du udover f.eks. at spille musik eller køre på mountainbike også lærer musikteori og musikhistorie eller noget om tilrettelæggelse af træningspas og anatomi.

VÆLG EN LINJE V Du skal før skolestart vælge én linje. Dermed er du sikret, at du får den linje, du ønsker. Du har den valgte linje hele skoleåret. Du kan vælge mellem fire linjer: Performance • Musik • Idræt • Kunst Performance • Musik • Idræt • Kunst 10 A-FAG SIKRER FORDYBELSEN Hver linje har forskellige a-fag, som sikrer, at der er tid til at fordybe sig i en disciplin og i de kreative processer. A-fagene er både for dig, der er øvet og dig, der har lyst til at prøve noget nyt. Hele holdet har fælles linjetimer, men har også opdelte timer på de enkelte a-fag. På linjerne er der mulighed for følgende a-fag:


DIN

T

G

KROP LINJER OG FAG

B-FAG Du skal også vælge to b-fag, som er kortere forløb i skoleåret. I dine b-fag får du mulighed for at prøve kræfter med andre fag end dine a-fag og dermed at prøve et eller flere af skolens mange værksteder.

14 15

PERFORMANCE • Dans • Dans • Teater • Teater MUSIK • Vokal • Vokal • Band • Band • Elektronisk musik produktion • Elektronisk musik produktion IDRÆT • Outdoor • Outdoor • Boldspil og idrætsteori • Boldspil og idrætsteori KUNST • Billedkunst • Billedkunst • Foto • Foto


orm perf

n

linje ance

øre i m for l m mu er um elinjen er i k i l b pu ller anc høre erform r øvet e n a uk it å! P ue og d . en. D : Du er p enten d v v l a e en ig s ad tim des ed d på scen for e de set tæn æde, hv n. m k r e æ r. Ly io es ikker jd tr å dukt an m ænd arbe n t op d Du k æppet g st til a cenepro du til at r lyset t atertek rere in y e å l g T s æ r t l . n o e r t e e ke r ha in først komm skabet, nse- og r gæst verden e d , n e s e da nt lle nc dig med d celinje e fæ skellige et. Vi he erforma g n v a n e l a r m p g r p it o vil o erfo ge f kval elle På p k, og du ed man af høj fession r y o er. udtr ejder m stillinge i den pr teat b . e r g e k s r i a o l u o i f V db i Aarh : dans l bliv e i n i v b a t e k ern at s ver dig e illinger to spor og g t r i s a g – e h ber og elv fo anse rops en injen k d l s , t e k r c a se an og kni nt orm sete ærkere r skø n e a t Perf d er, , de k st en genr er fysis ynes e s s erer dr n c e S v a u i d l d N d , ro un DA or dig ub ge og p rebet s bad. f kelli – så d . s r t r fi e e o a g d f r r e til r med træning reog d på be ve et ku ejde r o d k e e s b d in en arb prø krop rbej aver komme age og o i sam l Vi a hed og ser. n ma l vi n ide t ass vids gere da vordan ejdet vi rætsm dansev d i i h b dygt l lære, kropsar ursus i n musik i k v I gt . i e v e Du tilling ndlæ r. il få ucerer uktion. u v r s g e u r t ue fo hvor d t prod prod d de g nivea ejk e i , e s r m d f å sk mu he arb dig er o i et a tige ige måd øvelser sport, f I løb elektron æ g ter ell esk at b e forsk ipliner o ion, tea kler det med l i t dvi isc sat ang en lyst har rk på m niske d improvi men u ermed t R r E e T d m a k , d TEA or dig ndvæ teaterte træning e. Alt sa bliver med på ig å f h r d ys r du dr - er e teate ellige grun nsanal asi, og er, du e åske al k k d s s r n i o o i t t e b f m t n a g g hå ram e fa , du situa nem Gen i med d ling og aturgisk re dig o i noget v d k der terudvi og dram il udfor inge ud r k v a e i s r t p ka cenisk iller. V a d s ve sp din skue ndingen e r d be e spæ . r v ople røvet fø p har


1617


1819


musiklinjen

VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF MUSIKALSKE OPLEVELSER. Musiklinjen er for dig, der gerne vil udvikle dig som musiker. Du får en fantastisk mulighed for at udfolde dig på dit instrument, videreudvikle dit talent og møde nye udfordringer – uanset om dit hovedinstrument er din sangstemme, din computer eller din stratocaster. Vi giver den masser af energi i øvelokalerne. Vi indspiller store og små værker i studiet. Vi synger flerstemmigt, og vi arbejder med musikkens historie og teori og udvikler din rytmesans og dit øre. Musiklinjen har tre spor: Band, vokal og elektronisk musikproduktion. VOKAL - er for dig, der har lyst til at bruge din stemme både solistisk og i den fede korklang. Her får du bl.a. stemmetræning, rytmisk kor, stemmeteknikker, klang/frasering og groove. BAND - er for dig, der har lyst til at spille en masse og udvikle din evne til at spille sammen med andre. Her får du sammenspil, arrangement, instrumentroller, dynamik, improvisation og skalakendskab.

ELEKTRONISK MUSIK PRODUKTION - er for dig, der har lyst til at skabe musik på computeren og arbejde med lydproduktion og redigering. Her får du indspilning i studiet, midi-programmering, audio-design, mixing, remixing og mastering i Cubase. I løbet af året producerer vi en musik-dansevideo i samarbejde med performancelinjen.


idræts Følelsen af bolden i netmaskerne, af serven, der går igennem, af at give den alt hvad man har sammen med sine holdkammerater. På idrætslinjen får du en masse fysiske udfordringer, og du lærer om fysisk og mental træning. Det handler ikke nødvendigvis om at være ekspert, men først og fremmest om at have lyst til fysiske sportsgrene sammen med andre.

BOLDSPIL OG IDRÆTSTEORI - er for dig, der er til flere forskellige bold-discipliner. Du vil først og fremmest blive en bedre holdspiller, være i et aktivt fællesskab, hvor spillet og legen med en bold er rammen for de fysiske udfordringer. Vi træner eksempelvis håndbold, volleyball, basket, fodbold og badminton. Men også de ‘mindre boldspil’ som amerikansk fodbold, rugby og slagbold. Derudover arbejder vi med kroppens fysiologi og med spilfilosofi.

OUTDOOR - er for dig, der vil afprøve grænser og komme i god kondition i naturen. På Outdoor kan du bl.a. løbe i skoven i form af orientering, cross og duathlon. Derudover kører vi mountainbike, klatrer, vinterbader og laver mad over bål. På Outdoor tager vi også på friluftsture enten med kano, kajak eller på vandring.


slinjen 2021


2223

kunstl


linjen Et skarpt fotografi, en leg med blitzen, et stort maleri eller en lille krusedulle. Kunstlinjen er for dig, der med spejlreflekskameraer, engangskameraer, pensler og farvekridt elsker at fordybe dig i kunsten, i æstetikken og i legen med forskellige materialer. Kunstlinjen har to spor: Foto og billedkunst FOTO - er for dig, der gerne vil fortælle historier med et kamera. Vi arbejder med grundlæggende fototeknik – og der er muligheder og udfordringer til både nybegyndere og øvede. Vi arbejder fotojournalistisk med reportageopgaver. Vi arbejder med kunstfotos og lærer at redigere billeder i Photoshop. Og så tager vi masser af fotos – det er sådan vi lærer det bedst. Tag dit kamera med på efterskole eller lån et af skolens kameraer og kast dig ud i alle de muligheder kameraet rummer.

BILLEDKUNST - er for dig, der gerne vil fortælle historier med akvarel, oliemaling, kridt, ler, pen eller kul. Vi arbejder både med det enkle grafiske og storladne farvebombardementer. Vi arbejder med grundlæggende teknikker inden for billedkunsten, og så får du mulighed for at prøve dine egne idéer af. Vi har et af skolens hyggeligste lokaler med brændeovn og plads til at du både i skoletiden og i fritiden kan arbejde med dine værker og lade dig opsluge af farverne og formernes verden


plads til at udvikle sig og lidt godt til sjælen

et fedt fællesskab dig og mig, det store og det med småt

caféer og historie teater, kunst og kultur

brug krudt på at have det

godt Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg 8627 1777 info@aarhusefterskole.dk forstander@aarhusefterskole.dk www.aarhusefterskole.dk

Aarhus Efterskole  

Arhus efterskole brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you