Page 1

EL RODAL DE SABADELL 30 d’octubre de 2008

Nom i cognoms: ________________________________________________ Grup: _________


Itinerari L’itinerari de l’excursió és el següent:

No deixeu les deixalles durant l’excursió. Emporteu-vos-les i deixeu-les als contenidors de brossa selectiva. La millor manera d'observar la natura és amb tranquil·litat i silenci. Evitem els sorolls i recordem que aquests són també contaminants.


La romanització La romanització va ser un procés lent que va significar la desaparició d'una cultura, la ibèrica, i la seva substitució per una altra, la romana, en gairebé 150 anys. Del pas dels ibers pel territori del Vallès (fa entre 2.600 i 2.100 anys) en trobem traces a Can Roqueta (Sabadell), on s'han descobert nombroses sitges per a l'emmagatzematge de productes Els ibers van trobar a la serra de Sant Iscle i al pla de Can Roqueta un espai idoni per a viure, per la proximitat del riu i perquè era un lloc fèrtil i de fàcil circulació. Al Vallès, a partir del segle I aC, comencen a aparèixer els primers assentaments romans, alguns sobre antics establiments ibèrics ja existents (com el de la Salut). El període de l'emperador August (segle I) va ser un moment de prosperitat econòmica i es van fundar les vil·les, conjunts agrícoles i residencials de gran importància, la majoria dedicades a la producció de vi. D'entre les vil·les del Vallès destaca la de la Salut, on es trobà un mosaic amb la figura de Neptú. Tradicionalment, s'ha associat aquesta vil·la amb el nom de la mansio Arragonem (Arraona), tot i que cap evidència arqueològica no ho demostra. Arragonem era un lloc de parada per a l'avituallament de les cavalleries i dels viatgers que transitaven per la Via Augusta.

Escriu la resposta a les qüestions plantejades: 1.

Quin poble habitava el territori del Vallès a l’arribada dels romans?

______________________________________________________________________________ 2.

En quina època comencen a fundar-se les primeres vil·les al Vallès?

______________________________________________________________________________ 3.

Quina via romana passava per la vil·la de la Salut?

______________________________________________________________________________


Ermita de Sant Nicolau

La capella de Sant Nicolau s'alça a la serra de Sant Iscle, damunt el marge esquerre del riu Ripoll, prop del barri de Torre-romeu i del cementiri municipal. És un edifici amb cos transversal respecte de l'eix de l'àbsis. La parròquia original es cita als documents del segle XI amb el nom de Sant Feliu d'Arraona i era el lloc de culte dels habitants de la zona. Durant el segle XII la importància de l'església minvà i al final del segle XIV es traslladà la parròquia al centre de la vila de Sabadell, concretament a l'església de Sant Salvador (actualment Sant Fèlix).

Escriu la resposta a les qüestions plantejades: 1.

A quin lloc s’alça la capella de Sant Nicolau?

______________________________________________________________________________ 2.

De quina època data?

______________________________________________________________________________ 3.

Quin era el seu nom original?

______________________________________________________________________________ 4.

Avui, correspon a l’església de

______________________________________________________________________________


Santuari de la Salut

L'any 1876 es va posar la primera pedra del santuari, al lloc on hi havia hagut l'ermita de Sant Iscle i Santa Victòria. El 1879 el temple ja estava enllestit però es va enfonsar la coberta. L'arquitecte Miquel Pascual i Tintorer es va fer càrrec d'un segon projecte. Els avatars del santuari no es van acabar aquí, ja que durant la Guerra Civil una part del temple va quedar destruïda. La reconstrucció la va dur a terme Francesc Folguera. A l'interior del temple es poden contemplar els murals fets pel pintor sabadellenc Antoni Vila Arrufat.

Escriu la resposta a les qüestions plantejades: 1.

Quan s’inicia la construcció del Santuari de la Salut?

______________________________________________________________________________ 2.

Quins avatars van succeir al santuari?

______________________________________________________________________________ 3.

Antoni Vila Arrufat és l’autor de

______________________________________________________________________________


Ermita de Togores

Conjunt format per l'ermita de Togores i la Masia de Can Pagès Vell. Situat al mig d'una esplanada a la riba esquerra del Ripoll. L'ermita va ser bastida damunt les restes d'una vella construcció romana. Té l'absis vuitavat que dona a llevant, pel cantó de migdia està unida a la masia per un arc. La dada documental més antiga és de l’any 986, quan s’esmenta el lloc Cartulari de Sant Cugat. Es creu que el nom de Togores prové del llatí “tuguri” en referència a les cabanes que servien per aixoplugar-se. Cada any, en arribar la primavera s’hi celebra un aplec tradicional.

Escriu la resposta a les qüestions plantejades: 1.

A quin segle correspon l’any 986?

______________________________________________________________________________ 2. Es creu que el nom de Togores prové del ____________ “_____________” que volia dir: ______________________________________________________________________________ 3.

Descriu la façana de l’ermita de Togores:  Material constructiu: ____________________________  Campanar: _______________________________________


Dibuix de l’Ermita de Togores (o detall)


Ermita de Sant Vicens de Jonqueres

El conjunt de Sant Vicenç de Jonqueres, el formen l'edifici de l'església, que té adossada pel costat de ponent la rectoria i pel costat de llevant i de migdia el clos del cementiri. Cap document no permet datar amb certesa el moment de la construcció de l'edifici. No obstant això, l'anàlisi de l'estructura dels murs dóna una cronologia constructiva que es desglossa en diverses etapes. Així, el conjunt conserva elements romànics, gòtics, renaixentistes i d'època barroca.

Escriu la resposta a les qüestions plantejades: 1.

Quines edificacions formen el conjunt de Sant Vicenç de Jonqueres?

______________________________________________________________________________ 2.

De quina època data?

______________________________________________________________________________ 3.

El conjunt conserva elements

______________________________________________________________________________ 4.

Avui, quina entitat ocupa l’antiga església?

______________________________________________________________________________ 5.

Cerca informació sobre què és la rectoria d’una església.

______________________________________________________________________________

Dossier sortida tutoria  

Dossier de treball per la sortida de les ermites del rodal de Sabadell

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you