Page 1

TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS POLOS ALUMNOS E ALUMNAS DE 4º DE PRIMARIA CPR “SAGRADA FAMILIA” -ALDÁN


BOUZOUKI O nome deste instrumento ven da palabra árabe buzuq que serve para designar o laúde arábico. A súa orixe propio da cultura grega é o resultado dunha evolución do instrumento producida desde os tempos do antiguo Exipto, naquela época existía un laúde longo que deu lugar a distintos instrumentos como poden ser o baglama do proximo Oriente, en guembri magrebí é o saz turco, sendo este último o membro da familia bouzouki.

Caracrerísticas:a caixa de resoancia e xeralmente pequena e en forma de pera. Un pescozo longo e fino dun extremo ao outro. Os trastes móbiles. Familia:corda O frente do corpo é plano. Tócase cunha púa e ten un son metálico agudo. tania


LAÚDE Un Laúde é un instrumento musicalde doce cordasseis dobres) con corpo semellante á guitarra, pero máis pequeno, e con trasteado, tamén coma o da guitarra.É un cordófono. A primeira corda afínase en la. Tócase desprazando a man esquerda premendo as cordas nostrastes, e a man dereita, ben utilizando unha púa, ou ben utilizando os dedos polgar, índice, medio e anular (estilo clásico). O instrumento ten moitas variantes e tamaños, e acaixa de resonanciapode ser con forma de cuncha, plana, alongada, etc. Empregouse, e emprégase namúsica medieval e clásica. Hai no mercado gran cantidade de partiturasa dicadas a este instrumento, coma os estudos de Fernando Sor.. adrián


Acordeón Familia:Vento O acordeón é un instrumento musical de vento ,é o máis pequeno representante da familia do órgano. Está composto dun fol que permite o desprazamento de aire ,dun xogo de botóns que vibran co paso do aire e dun teclado. PARTES • • • • • • • • • • • • •

DO

ACORDEÓN

Caixa harmónica Rexistro Caixa harmónica dereita e esquerda Regulador da correa Teclado Válbula do aire Rexistros Rexistros do teclado Botoneira dos baixos Correa da man esquerda Peche do fol Fol Soporte da correa ANTÍA


Bodhrán Familia:Percusión Caracteristicas O bodhrán é un tambor de marco irlandés.A un lado do marco atópase unha membrana tensada e clavada ao marco mediante tachuelas.Tradicionalmente a membrana sole ser de pel de cabra, aínda que hoxe en día fabrícase con pel de canguro, ou incluso materiais sintéticos. O outro lado do marco queda aberto.Habitualmente, unha ou dous barras cruzadas no interior do marco fortalecen a súa estrutura.O tamaño máis habitual emprega un marco de entre 35 e 45 centímetros de diámetro cunha profundidade duns 10 centímetros. Ainoa


“ A GUITARRA” A guitarra é un instrumento musical de corda pulsada, composta dunha caixa de madeira, un mástil sobre o que leva adosado o diapasón ou trastero – xeralmente un burato acústico no centro da tapa (boca) -, e seis cordas. Sobre o diapasón van incrustados os trastes que permiten as diferentes notas. O seu nome específico é guitarra clásica ou guitarra española. É o instrumento máis usado en xéneros blues, rock ou flamenco, e bastante frecuente en cantautores. Tamén se utiliza en xéneros como rancheiras e grupeiras, ademáis do folclore de varios países. Instrumentos da familia da guitarra son o requinto e o guitarrón. Este último é de uso frecuente polos mariachis.

Diego Martínez


O BAIXO ELÉCTRICO É un instrumento musical da familia dos cordófonos,similar en aparenza e construcción guitarra eléctrica,pero cun corpo de maiores dimensións,un mástil de maior lonxitude e escala e,normalmente,catro cordas afinadas según a afinación estándar do contrabaixo. O baixo eléctrico,ao igual co contrabaixo,soa unha octava mais grave de como se representa en notación musical,co obxetivo de evitar un uso excesivo de líñas no pentagrama.Como a guitarra eléctrica,o baixo eléctrico necesita ser conectado a un amplificador para emitir sons. Dende os anos cincuenta,o baixo eléctrico remplazou progresivamente ao contrabaixo na música popular e cumpre a función de establecer e marcar 0 tempo o pulso rìtmico.


O ARPA CELTA O arpa é un dos instrumentos musicáis máis antigos. Pertence á familia dos cordófonos.Existiron distintas formas, en diferentes partes do mundo, ó igual que en distintas épocas. Foi un instrumento moi en boca durante a Idade Media, sendo abandoado durante o Renacemento. Recupérase no século XVIII, coa incorporación dos pedáis. Tamén tócase en musicáis clásicos para franchela. O arpa europea pódese dividir en dous modelos: Arpa medieval, de orixe irlandés, tamén coñecida como arpa Bárdica. No superior ós 75 cm de alto e de afinación diatónica, cordas matálicas, ornamentalmente rica en taias, debuxos e incrustacións de metal. Na actualidade aínda se teñen dous exemplos claros, un é o arpa do rey Brian Boru que se pode atopar no museo de Dublín e outra é o arpa da raíña Mary de Escocia, no museo nacional de Edimburgo. Arpa celta (de orixe galés), pode ter ata 105 cm de altura, 34 cordas e cunha posibilidade de incorporar sistemas de semitonos. PAULA


O BOMBO O bombo é un instrumento popular galego. Pertence a familia dos instrumentos de percusión. Está feito con varios materiais : con peles, madeiras e cordas. Tocase cun pau chamado mazo. Hai 4 tipos de bombos: bombo orquestal, bombo procesional, bombo de banda e bombo legüero.

Laura Coya Martínez.


O PANDEIRO É un instrumento de percusión do grupo de tambores de marco. Este instrumento é de orixe árabe, como a pandeireta, pero non ten axóuxeres ou campás e, xeralmente, é maior. Non levan sobre o marco axóuxeres e campás, no interior pode traer sementes, chapas, campás, pedras ou outro obxecto pequeno. Ao bater contra a pel baixo a membrana, estes elementos enriquezan o son de baixo da pel. Moitas veces úsase o "pandeiro" para se referir a pandeireta, aínda é ben utilizado e recoñecido polos coñecedores. Xavi


O SAXOFÓN Osaxofón, tamén coñecido simplemente como saxo, é un instrumento musical cónico da familia dos instrumentos de vento-madeira, xeralmente feito de latón que consta dunha boquilla cunha cana simple do mesmo xeito que o clarinete. Foi inventado por Adolphe Sax a metade dos anos 1840. O saxofón asóciase comunmente coa música popular, a música de big band e o jazz. Aos intérpretes do instrumento chámaselles saxofonistas ou saxos. O corpo do saxofón está composto por un tubo cónico e delgado, comunmente de latón, que se ensancha no seu extremo para formar unha campá. Ao longo do tubo existen entre 20 e 23 buracos de ton de tamaño variable. Estes buracos son cubertos por almohadillas, que presionan os buracos para producir un selo hermético. En repouso, algúns buracos están abertos e outros están pechados polas almohadillas.


TAMBORIL O tamboril é un dos instrumentos de percusión mais antigos, que consiste nunha caixa cilíndrica pechada nunha ou nas dúas bases por unhas membranas tensas, xeralmente de pel, e tócase con baqetas (popularmente “palitroques”). Característico da música militar e tradicional, na orquestra emprégase para marcar ritmos, so acompañados de outros instrumentos de percusión. LAURA


AS TARRAÑOLAS As tarrañolas son instrumentos de percusión empregado en diversas culturas musicais. Consiste en dúas lamelas de madeira que se colocan entre os dedos da man. Fanse soar movendo as mans,produce un son seco. Para tocar as tarrañolas, as lamelas colócanse entre os dedos índice e o medio e entre o medio anular. O seu nome provén das primeiras que se empregaron, que estaban feitas de anacos de tella. A sua orixe remontase as antigas culturas de China, Exipto,Grecia e Roma. Esta presente en varias culturas musicais.Tocanse por exemplo,en toda a Peninsula Iberica.En Galicia é un instrumento asociado os cativos,pero tamen o interpretan adultos. En Galicia,amais de anacos de tella,tamen se facian de osos de costelas,lousas de pedra ou madeira,requentadas en ocasions para darlle dureza. Na actualidade veñense facendo de madeirade buxo. MARÍA


A OCARINA A ocarina, é un pequeno instrumento de vento feito actualmente con distintos materiais como a cerámica (predominante), madeira, plástico e, nalguns casos máis raros, vexetais e froitas. É un instrumento sen chaves e cun rango dende 2 buratos para presionar ata 12, ademais, das dobles e triples de ata 24 buratos. El timbre varía de acuerdo al tamaño del instrumento; cabe mencionar que el sonido se genera igual a la flauta dulce pero funciona de diferente xeito xa que diferentes buratos dan a mesma nota . Por exemplo, nunha ocarina de catro buratos ó destapar un deles dará a nota sol, non importara que burato se destape, sempre e cando teña a mesma superficie ou área descuberta. EMMA


A PANDEIRETA A pandeireta é un instrumento con identidade propia dentro da música tradicional galega , xa que é moi frecuente atopar grupos de pandereteiras. A pandeireta é un instrumento membráfono de percusión.Está formado por un aro sobre o que se tensa unha pel , cubrindo un lateral . Tócase cos dedos , golpeando sobre a pel ou batendo sobre a pel coas mans . O tamaño é variado: a pequeña sobre 13cm e a grande de 28cm ; nalgunhas ocasións teñen de 40 a 50 cm. Estas chámanse Pandeiras.

ANTÍA

instrumentos do folclore  

proxectoo sobre os instrumentos do folclore europeo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you