Page 1

VEER K R A C H T

veerkracht somberheid en depressie

0900 - 110 20 40 MELDPUNT ZORG EN OVERLAST


Piekeren, stress, somberheid, depressie of eenzaamheid. Vrijwel iedereen krijgt er in het leven mee te maken. Naarmate je meer in balans bent, zullen deze gevoelens minder spelen en als ze er toch zijn, dan weet je beter ermee om te gaan.

veerkracht somberheid en depressie 0900 - 110 20 40

Veerkracht maakt dat we sneller weer een evenwicht vinden als het tegenzit in het leven. Er zijn veel alledaagse tips, cursussen en mogelijkheden voor ondersteuning om somberheid aan te pakken, een depressie te voorkomen en veerkracht op te bouwen.

Als je niet meer in balans bent, neemt de kans op stemmingsklachten toe. Lichte klachten kunnen zich opbouwen tot een depressie. Stel je een trap voor: als iemand lekker in z’n vel zit, staat hij of zij bovenaan de trap. Als iemand klachten krijgt, daalt hij een trede op de trap. Iemand die depressief is, staat helemaal onderaan. Deze stadia staan weergegeven op de volgende twee pagina’s. Veerkracht helpt om weer een tree hoger te komen én om te voorkomen dat je op een lagere tree terecht komt.

Somber of depressief? Wat is het? Iedereen voelt zich wel eens terneergeslagen. Het is heel gewoon als je even van slag bent door bijvoorbeeld ruzie, een tegenvaller of slechte vooruitzichten. Meestal klaart dit na een paar uur of enkele dagen weer op. Maar soms duurt een sombere stemming langer of komen de nare gevoelens regelmatig terug. Depressieve klachten zijn meer dan een dipje. Neem contact op met uw huisarts wanneer een sombere stemming meer dan twee weken aanhoudt. Bel direct uw huisarts wanneer u herhaaldelijk aan zelfdoding denkt en/of plannen maakt om uw leven te beëindigen.


Piekeren, stress, somberheid, depressie of eenzaamheid. Vrijwel iedereen krijgt er in het leven mee te maken. Naarmate je meer in balans bent, zullen deze gevoelens minder spelen en als ze er toch zijn, dan weet je beter ermee om te gaan.

veerkracht somberheid en depressie 0900 - 110 20 40

Veerkracht maakt dat we sneller weer een evenwicht vinden als het tegenzit in het leven. Er zijn veel alledaagse tips, cursussen en mogelijkheden voor ondersteuning om somberheid aan te pakken, een depressie te voorkomen en veerkracht op te bouwen.

Als je niet meer in balans bent, neemt de kans op stemmingsklachten toe. Lichte klachten kunnen zich opbouwen tot een depressie. Stel je een trap voor: als iemand lekker in z’n vel zit, staat hij of zij bovenaan de trap. Als iemand klachten krijgt, daalt hij een trede op de trap. Iemand die depressief is, staat helemaal onderaan. Deze stadia staan weergegeven op de volgende twee pagina’s. Veerkracht helpt om weer een tree hoger te komen én om te voorkomen dat je op een lagere tree terecht komt.

Somber of depressief? Wat is het? Iedereen voelt zich wel eens terneergeslagen. Het is heel gewoon als je even van slag bent door bijvoorbeeld ruzie, een tegenvaller of slechte vooruitzichten. Meestal klaart dit na een paar uur of enkele dagen weer op. Maar soms duurt een sombere stemming langer of komen de nare gevoelens regelmatig terug. Depressieve klachten zijn meer dan een dipje. Neem contact op met uw huisarts wanneer een sombere stemming meer dan twee weken aanhoudt. Bel direct uw huisarts wanneer u herhaaldelijk aan zelfdoding denkt en/of plannen maakt om uw leven te beëindigen.


in balans • Goed in je vel • Plezier in contacten • Niet snel uit het lood • Overwegend gelukkig

wankel evenwicht • Stress • Eenzaam voelen • Rouw • Weinig zelfvertrouwen • Last van piekeren • Overbelasting door mantelzorg • Zorgen over schulden • Verwerking achteruitgang door chronische ziekte • Ontheemd voelen na verhuizing

depressieve klachten Aanwezigheid van enkele onderstaande klachten:

depressief

• Somber • Nergens zin in hebben • Slecht slapen • Teveel of juist te weinig eten • Onrustig of juist geremd gedrag

• Langer dan twee weken ongewoon somber en/of Nergens meer plezier in hebben

• Vermoeid • Waardeloos voelen • Moeite om besluiten te nemen • Moeite met concentreren • Denken aan zelfmoord

• Met daarbij minstens vier van de hiernaast genoemde depressieve klachten


in balans • Goed in je vel • Plezier in contacten • Niet snel uit het lood • Overwegend gelukkig

wankel evenwicht • Stress • Eenzaam voelen • Rouw • Weinig zelfvertrouwen • Last van piekeren • Overbelasting door mantelzorg • Zorgen over schulden • Verwerking achteruitgang door chronische ziekte • Ontheemd voelen na verhuizing

depressieve klachten Aanwezigheid van enkele onderstaande klachten:

depressief

• Somber • Nergens zin in hebben • Slecht slapen • Teveel of juist te weinig eten • Onrustig of juist geremd gedrag

• Langer dan twee weken ongewoon somber en/of Nergens meer plezier in hebben

• Vermoeid • Waardeloos voelen • Moeite om besluiten te nemen • Moeite met concentreren • Denken aan zelfmoord

• Met daarbij minstens vier van de hiernaast genoemde depressieve klachten


Wat kunt u eraan doen? Versterking van Veerkracht Lichte en/of beginnende klachten kunnen een voorbode kunnen zijn van een ernstige depressie. Wees er snel bij. Dan zijn klachten vaak met eenvoudige maatregelen te verhelpen. De aanpak voor u hangt af van de ernst van de klachten, uw situatie en uw voorkeur.

Enkele alledaagse tips

Depressies: waardoor komt het? Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak. Ze kunnen optreden zonder directe aanleiding. Vaak is er sprake van meerdere aanleidingen. Mogelijke aanleidingen: Gezondheid: Gebeurtenissen: erfelijke factoren, (te veel) alcohol en drugs, een chronische

Cursus In een cursus of gespreksgroep leer je vaardigheden om de eigen veerkracht te versterken. Veel mensen ervaren een drempel voor deelname aan een groep. Maar ondervinding leert dat ze zich snel vertrouwd voelen. In een groep heeft men veel aan de herkenning onderling. Ook leren de deelnemers van elkaar hoe ze kunnen omgaan met moeilijke situaties en een sombere stemming.

ingrijpende

Persoonlijke eigenschappen

gebeurtenissen zoals

zoals weinig

Voorbeelden:

het verlies van een

zelfvertrouwen,

partner of ander

faalangst en een

dierbaar persoon,

streng geweten. Moeite

ontslag of een

hebben met steun

verhuizing.

vragen, oplossen van

0900 - 110 20 40

en beperkende ziekte.

Vaak helpt het om met anderen over uw klachten te praten. Leg aan hen uit hoe u zich voelt. De meeste mensen hebben hier begrip voor. Bewegen verbetert de stemming, bijvoorbeeld door dagelijks een halfuur te wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren. Een regelmatige dagindeling, het ondernemen van activiteiten die u altijd leuk heeft gevonden en sociale contacten helpen bij depressieve klachten.

problemen en de verwerking van verdriet en teleurstelling.

groepscursus ‘In de put, uit de put’: greep krijgen op (milde) depressieve gevoelens; ● internetcursus ‘Kleur je leven’: greep krijgen op (milde) depressieve gevoelens; ● mindfulness training: leren meer in het hier en nu en met aandacht te leven; ● gespreksgroep ‘Rouwen en verder’.


Wat kunt u eraan doen? Versterking van Veerkracht Lichte en/of beginnende klachten kunnen een voorbode kunnen zijn van een ernstige depressie. Wees er snel bij. Dan zijn klachten vaak met eenvoudige maatregelen te verhelpen. De aanpak voor u hangt af van de ernst van de klachten, uw situatie en uw voorkeur.

Enkele alledaagse tips

Depressies: waardoor komt het? Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak. Ze kunnen optreden zonder directe aanleiding. Vaak is er sprake van meerdere aanleidingen. Mogelijke aanleidingen: Gezondheid: Gebeurtenissen: erfelijke factoren, (te veel) alcohol en drugs, een chronische

Cursus In een cursus of gespreksgroep leer je vaardigheden om de eigen veerkracht te versterken. Veel mensen ervaren een drempel voor deelname aan een groep. Maar ondervinding leert dat ze zich snel vertrouwd voelen. In een groep heeft men veel aan de herkenning onderling. Ook leren de deelnemers van elkaar hoe ze kunnen omgaan met moeilijke situaties en een sombere stemming.

ingrijpende

Persoonlijke eigenschappen

gebeurtenissen zoals

zoals weinig

Voorbeelden:

het verlies van een

zelfvertrouwen,

partner of ander

faalangst en een

dierbaar persoon,

streng geweten. Moeite

ontslag of een

hebben met steun

verhuizing.

vragen, oplossen van

0900 - 110 20 40

en beperkende ziekte.

Vaak helpt het om met anderen over uw klachten te praten. Leg aan hen uit hoe u zich voelt. De meeste mensen hebben hier begrip voor. Bewegen verbetert de stemming, bijvoorbeeld door dagelijks een halfuur te wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren. Een regelmatige dagindeling, het ondernemen van activiteiten die u altijd leuk heeft gevonden en sociale contacten helpen bij depressieve klachten.

problemen en de verwerking van verdriet en teleurstelling.

groepscursus ‘In de put, uit de put’: greep krijgen op (milde) depressieve gevoelens; ● internetcursus ‘Kleur je leven’: greep krijgen op (milde) depressieve gevoelens; ● mindfulness training: leren meer in het hier en nu en met aandacht te leven; ● gespreksgroep ‘Rouwen en verder’.


Links www.ggdhm.nl/ mentaleveerkracht voor regionale informatie over aanbod.

www.mentaalvitaal.nl een landelijke website met tips en digitale cursussen om aan je mentale fitheid te werken.

Gesprek met deskundige voor advies en ondersteuning in een kwetsbare periode Nemen uw klachten toe of zit u in moeilijke situatie? Weet u niet zo goed wat er mogelijk is om hier wat aan te doen? Praat dan eens met een deskundige die de wegen en de mogelijkheden kent om wat te doen aan uw situatie. Er zijn veel organisaties die advies geven en ondersteunen bij het vinden van oplossingen die bij u passen. Denk bijvoorbeeld aan een stichting welzijn ouderen, maatschappelijk werk, een steunpunt mantelzorg, GGZ-informatiepunt of de telefonische hulpdienst Sensoor.

Hulp voor mensen die langer dan twee weken lijden aan sombere gevoelens of aan een depressie Bespreek uw klachten met uw huisarts. De huisarts stelt vast of er sprake is van een depressie. Als dat nodig is, behandelt de huisarts of verwijst voor behandeling naar bijvoorbeeld de eerstelijnspsycholoog of naar de GGZ.

VEER K R A C H T

© Samenwerkingsverband Veerkracht depressiepreventie in Zuid-Holland Noord’. Hieraan nemen deel: de gemeenten Noordwijkerhout, Leiden en Noordwijk, en de organisaties GGZ Leiden en omstreken, Kwadraad, ActiVite, RADIUS, Zorgbelang Zuid-Holland, Reos, Sensoor Zuid-Holland Noord, GGD Hollands Midden. 2012

0900 - 1

MELDPUNT ZOR

Veerkracht  
Veerkracht  

Piekeren, stress, somberheid, depressie of eenzaamheid. Vrijwel iedereen krijgt er in het leven mee te maken. Naarmate je meer in balans ben...

Advertisement