Page 8

Satellit 2011-2016

Festival 2011

Festi valen invigdes på F rö lun da Ku l turh us av A n n eli Hulté n , Kom m u n styrelsen s o rd fö ran de i Göt ebo rgs St ad .

Mäst e r katte n

På vår stra n d

Torgunn Produksjoner, Norge

Embla dans & teater, Sverige

Foto: Bjørn Sandness

Foto: Ola Kjelbye

8

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement