Page 6

Satellit 2011-2016

Festival 2011

201 1 SATE LLI T F E ST I VA L Första Satellit Festival! Åtta, till tematik och form, väldigt olika dansföreställningar för olika åldrar presenteras i den första nordiska dansfestivalen för barn & unga i Västsverige. I mars slogs dörrarna upp till en fyra dagars festivalhelg i Göteborg, full med dansföreställningar, seminarier, möten och samtal.

ABC

A llt ma n vill

Memory Wax, Sverige

ZebraDans, Sverige

Foto: Memory Wax

Foto: Stefan Bohlin

6

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement