Page 35

Satellit 2011-2016

Bidragsgivare

B I DR A G SG I VAR E Satellit Festival och Scen 2011-2016 har genomförts med stöd av Göteborgs Stad Kultur, Statens Kulturråd, Nordisk Kulturfond, Kulturnämnden Västra Götaland, Kulturkontakt Nord, Svensk-danska Kulturfonden och ABF Göteborg.

C:0 M:0 Y:0 K:100 C:100 M:80 Y:0 K:20 C:0 M:0 Y:100 K:0 C:0 M:100 Y:100 K:10

35

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement