Page 3

Satellit 2011-2016

Innehållsförteckning

IN N E H ÅL L SF Ö RT E C K NI N G Förord sid. 4 Festival 2011 sid. 6 Festival 2013 sid. 10 Scen 2014 sid. 14 Festival 2015 sid. 16 Scen 2016 sid. 20 Satellit i Västsverige sid. 24 Satellit i Norden sid. 26 Satellit i världen sid. 27 Krönika: Lis Hellström Sveningson sid. 28 Vi som jobbat med Satellit sid. 31 Stort tack sid. 32 Samarbetsparter, scener och arrangörer sid. 34 Bidragsgivare sid. 35

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement