Page 27

Satellit 2011-2016

Satellit i världen

SAT E L L I T I V Ä R L D E N 2 0 1 1 -2 0 1 6 Genom våra marknadsföringskanaler har vi nått människor runt om i världen. Varje nyhetsbrev har skickats till ca 4.000 aktörer verksamma inom dans för barn & unga i Norden, och vår Facebooksida har nått människor i bl.a. Spanien, Tyskland, Brasilien, Etiopien, Frankrike, Storbritannien, Japan, Thailand och USA.

27

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  
Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement