Page 26

Satellit 2011-2016

Satellit i Norden

SAT E L L I T I N O R D E N 2 0 1 1 -2 0 1 6 Under åren har vi arbetat på olika sätt för att sätta ihop våra program. Inför två festivaler hade vi open calls då över 140 produktioner anmälde sitt intresse. Vi har också gjort ett uppsökande arbete och av alla hundratals produktioner vi tagit del av har vi presenterat totalt 26 stycken från alla nordiska länder.

ISLAND 1 föreställning

NORGE 8 föreställningar

DANMARK 5 föreställningar

26

FINLAND 2 föreställningar SVERIGE 10 föreställningar

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement