Page 17

Satellit 2011-2016

Festival 2015

UNDER EN TVÅDAGARS WORKSHOP för pedagoger och dansare genomfördes KROM, en norsk danskonstnärlig metod för att arbeta med barn & ungas eget konstnärliga rörelseuttryck.

ETT SA MARBETE MED HULEBÄCKSGYMNASIETS danslinje initierades, där vi för första gången engagerade elever som dansambassadörer. Ett tjugotal gymnasieelever medverkade under hela festivalen och fick inblick i hur det kan vara att arbeta med dans för barn & unga, då de tog emot publik, presenterade föreställningar, samt svarade på frågor från publiken.

Tot alt tog 3. 344 besö kare de l av programmet, va rav 2. 5 8 3 b arn .

Dansambassadörer och volontärer under Satellit 2015

H al l å 4 2

En million somme rfugle r

Carl Olof Berg, Sverige

dybwikdans, Norge

Foto: Martin Brunn

Foto: Rune Bergan

17

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement