Page 15

Satellit 2011-2016

Scen 2014

SATELLIT SCEN var en gästspelsscen för presentation av nordiska dansföreställningar för barn & unga. ”I Sverige är scenen den enda i sitt slag då vi har ett nordiskt fokus samt målgruppen barn & unga. Nu är vi väldigt stolta och glada att vi äntligen får inviga den!” – projektledare Hanna Uddenberg

Tot alt be s ö k te s Sate llit Sce n av 3 69 p e rs on e r, varav 297 barn .

UNDER SEX DAGAR i oktober och november spelades en dansk och en norsk produktion på Frölunda Kulturhus i Göteborg.

Invigning av Satellit Scen 2014

Foto: Lars Dyrendom

15

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement