Page 14

Satellit 2011-2016

Scen 2014

201 4 SATE LLI T SC E N Den första Satellit Scen invigs i oktober! Mellan festivalerna ville vi arbeta långsiktigt för att kontinuerligt visa nordiska dansföreställningar för den västsvenska barnpubliken. Tack vare ett fint samarbete med Anne Svanholm och Frölunda Kulturhus kunde vi presentera två nordiska föreställningar vid nio speltillfällen, för såväl skolbarn som familjepublik.

H AN e o g H U N d

I w ish h e r we ll

Aaben Dans, Danmark

Panta Rei Danseteater, Norge

Foto: Ditte Valente

Foto: Thomas A. Strømsnes / Agendum AS

14

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  
Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement