Page 13

Satellit 2011-2016

Festival 2013

Foto: Lars Dyrendom

NOBA BJÖD IN TILL EN första nätverksträff under festivalen 2013. Branschkollegor från Sverige, Norge, Finland, Estland, Island och Frankrike nätverkade och tog del av ett panelsamtal kring de möjligheter och utmaningar som internationella samarbeten kan innebära.

WORKSHOPS PÅ GÖTEBORGSOPERAN Koreograf Torgunn Wold höll en workshop som fokuserade på att utveckla deltagarnas eget dansskapande för barn och unga. Monika Milocco från GöteborgsOperan höll en workshop för lärare och pedagoger kring hur vi kan använda dans som estetisk läroprocess i skolan.

F e stivale n invigde s p å F rölun da Kulturh us av Le n a B ladin i Jage rs , Kulturn ä mn d e n V ästra Gö talan ds re gion e n .

T ä nj a ti d o c h kr öka rum Koreograf Christina Tingskog, Sverige Foto: Christina Tingskog

13

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement