Page 1

NY MUSIK GÖTEBORG 2017


NY MUSIK GÖTEBORG Sedan hösten 2014 har vi, ett antal arrangörer av ny musik i Göteborg, träffats för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att sprida den samtida musiken. Hur gör vi gemensam sak i att stärka den musik vi så starkt brinner för och hur når vi den publik som ännu inte hittat till oss? Vi diskuterade likheter och skillnader och delade erfarenheter. Så småningom kom vi fram till ett antal strategier som i förlängningen är tänkta att stärka oss som arrangörer och den musik vi vill presentera. Foldern som du nu håller i din hand är ett exempel på detta. Den kom ut första gången våren 2016. I den här tredje upplagan har vi återigen samlat information om oss arrangörer. Sök dig vidare genom hemsidor och länkar för mer information så hoppas vi att vi ses under 2017! Har du synpunkter, tankar eller åsikter om innehållet? Hör gärna av dig till Lina Järnegard: lina.jarnegard@gmail.com //mvh Arrangörer i samverkan foto: Polina Ulianova


Atalante

Atalante är en konstnärsdriven scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella uppmuntras. I fokus står den samtida scenkonsten med nutida koreografin och experimentella musiken men även film, konst och festivaler där det ges utrymme för kulturdebatter och samtalsbarer. Atalante ligger på Övre Husargatan 1, granne med Skanstorget i gränslandet mellan Linnéstaden och Vasastan i Göteborg.

Kontakt: atalante@atalante.org

www.atalante.org foto: Hendrik Zeitler


Brötz

Jazzklubben Brötz i Göteborg är en av Sveriges ledande scener för improviserad musik. Brötz har sedan 1993 bedrivit en kontinuerlig konsertverksamhet bestående av två akter varje vecka. Brötz är en scen som inte värjer för nyskapande och utmanande kulturyttringar. Fokus för verksamheten ligger på improvisationsmusik. Emellertid innefattar Brötz även andra konstnärliga uttryck såsom poesi, måleri och teater. Brötz har fått resonans hos såväl kulturälskande Göteborgare och inom nationella och internationella musikerkretsar.

Kontakt: info@brotznow.se

www.brotznow.se

BrÖtz foto: Polina Ulianova


Entra

Välkommen in i en värld där uttrycket och konsten står i fokus. Upplev och upptäck ny inspiration. Se nytt, tänk nytt, öppna upp och dela. Musiken och mötet står helt i fokus, med nyfikenheten som en lysande ledstjärna. Entra gör en djupdykning i musiken med lokala och ofta gästande musiker från improvisationsmusik-scenen och inom nutida jazz. Det behövs rum för musik, rum där musiken får vara musik. Detta är en sån plats.

Kontakt: klubbentra@gac.se

www.facebook.com/klubbentra foto: Micke Keysendal


Geiger

GEIGER är en förening för experimentell musik i Göteborg och även ett forum för tonsättare, musiker, ljudkonstnärer och en nyfiken publik. Nedan presenteras GEIGERs tre viktigaste verksamheter. Arrangör GEIGER gör varje år fyra kvartalsfestivaler på olika scener i Göteborg och cirka åtta så kallade GEIGER-sessions, som är studioinspelningar inför en liten publik i ELEMENT-studio i Brewhouse. Idén med GEIGER-sessions är att löpande dokumentera det bästa av den nya, flyktiga konstmusiken och fånga upp artister på turné som har en ledig dag i Göteborg. Genreblandningen är stor på alla GEIGERs arrangemang, men så är GEIGER också en bred scen för smal musik. Kontakt: geiger@geigermusik.se

www.geigermusik.se

Skivbolag Med etiketten GEIGER Grammofon har GEIGER sedan 2011 gjort 6 st släpp på vinyl, kassett och CD. Genreblandningen är även här spretig med ett spann som sträcker sig från noise till mer intim kammarmusik. Ensemble GGR Betong är GEIGERs egen ensemble bestående av ett antal styrelsemedlemmar och andra musiker knutna till GEIGER. Ensemblen bildades 2013 och har, förutom på GEIGERs egna arrangemang, bland annat framträtt på Not Quite i Fengersfors, GAS-festivalen i Göteborg och den lilla noisefestivalen Röset i Smålands djupa skogar. 2017 släpps debut-CDn med musik av Lasse Marhaug, Tetsuo Furudate, Pauline Oliveros, Anna Eriksson och Fredric Bergström. En turné planeras också under året. Vill du få kontinuerlig information om GEIGERs verksamhet så hör av dig och skriv upp dig på vår maillista. Du kan också gå med i vår Facebook-grupp. foto: Dag Rosenqvist


Göteborg Art Sounds

Målet från starten av festivalen 1999 har varit, och är så även idag, att presentera ett högkvalitativt internationellt festivalprogram. Festivalen vill presentera ett i musikalisk mening gränsöverskridande program där olika ljudande konstriktningar och genrer utmanar och möter varandra. Göteborg Art Sounds vill skapa dialog och diskussion kring konstens roll i samhället och utveckla konsertformerna för publika möten, söka oväntade scener och publika mötesplatser.

Kontakt: info@gas-festival.com

www.gas-festival.com foto: Polina Ulianova


Levande Musik

I över ett halvt sekel har företrädare för den samtida konstmusiken, musiker och tonsättare, engagerat sig i föreningen Levande Musik för att presentera det senaste och mest experimentella inom genren. I väntan på en egen scen samarbetar föreningen med olika aktörer i staden för att vidga intresset för den nya musiken. Det sker i 15-20 konserter om året i olika format, alltifrån intima lägenhetskonserter till större festival-arrangemang. Det senaste initiativet är att stärka samarbetet med stadens och regionens konsthallar. Konsthallen är den givna platsen för diskussionen om ett utvidgat konstbegrepp där liveuppträdanden blandas med installationer och utställningar – där musiker, dansare, poeter och bildkonstnärer mm. kan utveckla samarbeten och dit allmänheten bjuds in till närkontakt med det senaste inom konsten – helt enkelt ”där det händer”. Kontakt: levandemusik.info@gmail.com

www.levandemusik.org foto: Gjertrud Pedersen, Lene Grenager, projektet Klangbotten


24kvm

24kvm är ett rum för nya och oväntade möten. Med det fysiska rummet som bas vill vi skapa en plattform där ljudkonst, bildkonst, dans, performance, livespelningar, fest och litterära uttryck får möjlighet att genom växelverkan berika varandra. Vi uppmuntrar konstnärliga mutationer och alla sorters gränsöverskridanden. Total estetisk laglöshet!

Kontakt: dan@ideofon.com

www.24kvm.se foto: Dan Henriksson


3:e Våningen

3:e våningen är en dans- och konstscen där musik och andra konstformer har sin naturliga plats och kan mötas. Här kan man uppleva musik som tar in själva rummet i framförandet och ger åhöraren/åskådaren en total upplevelse som involverar alla sinnen. Elektroakustisk musik är vårt huvudfokus men också olika crossovers, musikaliska landskap, där man kan göra historiska återblickar, som speglar utvecklingen inom fältet, konstnärligt och tekniskt men också stifta bekantskap med liveverk och de nyaste uttrycken, ljud- videokonst, installationer, performance och datorbaserad musik.

Kontakt: info@3vaningen.se

www.3vaningen.se foto: Lars Persson


Grafisk form - Producentbyrån - www.producentbyran.se Omslagsfoto - Polina Ulianova - www.polina.se Omslagsfoto används med benäget tillstånd från Göteborg Art Sounds NY MUSIK GÖTEBORG genomförs med stöd av RNM | www.rnm.nu

Ny MUSIK GÖTEBORG 2017  

Sedan hösten 2014 har vi, ett antal arrangörer av ny musik i Göteborg, träffats för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att spri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you