Page 1

Yhteishankintakoulutus Avuksi yrityksen osaamisen kehitt채misess채


Koulutuksella osaavaa työvoimaa Yhteishankintakoulutus on työnantajan yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa suunnittelemaa, hankkimaa ja rahoittamaa työvoimakoulutusta. Sen avulla voidaan kouluttaa yrityksessä työssä olevia tai yrityksen palvelukseen tulevia uusia työntekijöitä. Koulutuksen hankintahinnasta työnantaja maksaa 20-75%.

Milloin: •

kun rekrytoidaan uutta työvoimaa

kun kehitetään henkilöstön ammatillista osaamista

työnantajan toiminnan muutos- tai kehittämistilanteissa

kun halutaan parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia sijoittua uuteen työhön tai ammattiin työnantajan vähentäessä henkilöstöä tai lopettaessa toimintansa.

RekryKoulutus RekryKoulutuksella koulutetaan uusia osaavia työntekijöitä yrityksen tarpeisiin. RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, kun työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä. Työnantajan maksuosuus on 30 % hankintasopimuksen kokonaishinnasta. TäsmäKoulutus Työt muuttuvat – tekijät mukaan! TäsmäKoulutuksella kehitetään yrityksen työssä olevan henkilöstön ammatillista osaamista muutostilanteissa. Työnantajan maksuosuus vaihtelee yrityskoon ja koulutuksen luonteen perusteella 20-75 %. MuutosKoulutus MuutosKoulutus auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Työnantajan maksuosuus on 20 % hankintasopimuksen kokonaishinnasta.

Uudet osaajat löytyivät RekryKoulutuksella Kun European Batteries Oy oli käynnistämässä Euroopan ensimmäistä litium-ioni -akkuja valmistavaa tehdastaan Varkaudessa, ei Suomessa ollut ainuttakaan työntekijää, jolla olisi ollut käytännön kokemusta akkujen valmistuksesta. Tuotannon vaatiman henkilöstön hankinnassa yritys käytti apuna Varkauden seudun TE-toimistoa ja RekryKoulutusta. – Haku kohdistui kokoonpanon, automaation, kemianteollisuuden, prosessi- ja sähköpuolen osaamista omaaviin henkilöihin. Kenelläkään kun ei ollut ennestään kokemusta akkujen kokoonpanosta, sanoo tehtaanjohtaja Mikko Vuoristo. Seitsemän viikon intensiivikurssille valittiin 20 henkilöä, jotka kaikki myös työllistyivät akkutehtaalle koulutusjakson päätyttyä. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Savonia-ammattikorkeakoulu. – Koulutuksessa pääpaino oli muun muassa prosessiteollisuuden, kemianteollisuuden ja sähköalan pohjatietojen päivittämisessä sekä oman osaamisen lisäämisessä, jotta jokaisella tulijalla olisi perustiedot hallussa tullessaan tehtaaseen töihin. Mikko Vuoriston johtama Varkauden tehdas valmistaa akkuja liikennevälineisiin, raskaisiin työkoneisiin sekä energiantuotannon käyttöön. Yhteistyö paikallisen TE-toimiston ja koulutuksen toteutta-

”Tulemme jatkossakin hyödyntämään palvelua henkilöstöhankinnassa”, sanoo Mikko Vuoristo.

neen Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa sujui hänen mukaansa hyvin. Erityisen tyytyväinen Vuoristo on tehokkaasti ja nopeasti sujuneisiin koulutettavien haku- ja valintaprosesseihin. Haasteellisinta oli koulutuksen sisällön suunnittelu. – Koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä toteuttajan kanssa kannattaa varata riittävästi aikaa. Meillä se onnistui hyvin, kiitos osaavien yhteistyökumppaneiden. Mikko Vuoriston mielestä RekryKoulutus on hyvin tuotteistettu paketti, joka toimi ja helpotti European Batteries Oy:n henkilöstön rekrytointia.


Lomautusten sijaan TäsmäKoulutusta Brandente Oy on metallialan alihankintaan erikoistunut yritys, joka tarjoaa asiakkailleen laserleikkaus-, levytyö- ja koneistuspalveluja sekä valmistaa ja asentaa teräsrakenteita. Yritys työllistää Kuopiossa tällä hetkellä 38 työntekijää. – Koneistuksessa meillä on hyvä konekanta ja olemme parin viime vuoden kuluessa investoineet merkittävässä määrin uuteen tekniikkaan, kertoo toimitusjohtaja Pekka Vartiainen. Kun Brandente Oy lähti mukaan TäsmäKoulutukseen vuoden 2009 alussa, vaikutti talouden taantuma osaltaan alihankintayrityksen toimintaan. – Halusimme käyttää lomautusten sijasta tuotannon hiljaisen ajanjakson henkilöstön koulutukseen ja pätevöittämiseen, sanoo Pekka Vartiainen. TäsmäKoulutukseen osallistui kaikkiaan kymmenkunta yrityksen työntekijää. Osa suoritti tarvittavia hitsauksen luokkapätevyyksiä ja kolme laajan levytekniikan ammattitutkinnon. Koulutus toteutettiin Savon ammatti- ja aikuisopiston Siilinjärven toimipisteessä. – Koulutuksen järjestäjä oli meille ennestään tuttu,

”Osalle työntekijöistä koulutus mahdollisti oman toimenkuvan monipuolistamisen”, kertoo Pekka Vartiainen.

joten tiesimme koulutuksen vastaavan hyvin omia tarpeitamme. Toteutus oli hyvin joustava, joten koulutuksessa olevat pystyivät myös tekemään normaalisti töitä, silloin kun se oli tarpeen. Muiltakin osin yhteishankintakoulutuksen toteutus saa Pekka Vartiaiselta pelkästään kiitosta. – Koulutus käynnistyi jo parin kuukauden kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta. Sitä ennen kokonaisuutta suunniteltiin yhdessä TE-toimiston ja oman henkilöstön edustajien kanssa. TE-toimiston edustaja kävi myös meillä täällä paikan päällä kertomassa käytännön asioista koulutukseen osallistuville.

MuutosKoulutuksella kohti uutta työpaikkaa Digia Oyj toimittaa tieto- ja viestintäteknologiaratkaisuja maailmanlaajuisesti asiakkailleen, jotka haluavat hyödyntää digitaalista tietoa liiketoiminnassaan. Yritys työllistää yli 1 500 työntekijää. Digia Oyj turvautui MuutosKoulutukseen tilanteessa, jossa se joutui lakkauttamaan yhtiöjärjestelyjen kautta tulleita pieniä toimipaikkoja vuoden 2009 lopulla. – Tarjosimme henkilöstölle mahdollisuuden vaihtaa paikkakuntaa tai jos tämä ei ollut mahdollista, halusimme tarjota vaihtoehtona koulutusta, jolla tähdättiin työmarkkinataitojen sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen, kertoo henkilöstöjohtaja Olavi Kuronen. MuutosKoulutus toteutettiin Kuopiossa ja Porissa. Ensimmäisen vaiheen 10 päivän intensiiviseen muutosvalmennukseen osallistui noin 30 henkilöä. Toisessa vaiheessa halukkaille tarjottiin ammatillista jatkokoulutusta yksilöllisesti tai ryhmissä. Yhteishankintakoulutus valikoitui koulutuksen toteutustavaksi yritystä hakuprosessissa konsultoineen Saranen Consulting Oy:n esityksestä. Varsinainen koulutuskoordinointi ja kouluttajat kilpailutettiin erik-

MuutosKoulutus on Olavi Kurosen mukaan helpottanut henkilöstön sijoittumista uudelleen työmarkkinoille.

seen hankkeen puitteissa. Myös sillä oli merkitystä, että yhteiskunta tuki osaltaan koulutuksen kustannuksissa. – Yksin emme olisi lähteneet näin laajaa koulutusta järjestämään. Lisäksi aikataulu oli todella tiivis, joten tarvitsimme asiansa osaavat yhteistyökumppanit, sanoo Olavi Kuronen. Hän on erittäin tyytyväinen MuutosKoulutuksen toteutukseen ja koko prosessin lopputulokseen. Esimerkiksi Kuopion osalta työllistymistilanne on erittäin hyvä. – Osallistujilta koulutus sai erinomaiset arvosanat, tiivistää Olavi Kuronen.


Yhteishankintakoulutuksen hyödyt työnantajalle • koulutus suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa ja räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan • koulutus soveltuu työnantajille toimialasta ja koosta riippumatta

• yritys on valitsemassa koulutettavat ja kouluttajan • koulutuksen hankinnan ja käytännön järjestelyt hoitaa työ- ja elinkeinohallinto

Näin pääset alkuun Täytä Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta -lomake ja toimita se lähimpään TE-toimistoon tai ELY-keskukseen. Lomake löytyy www.mol.fi tai www.yritys-suomi.fi -sivustolta. Tarvittaessa ota yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon tai PohjoisSavon ELY-keskukseen.

Lisätietoja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savon työja elinkeinotoimistot

Jan Blomberg, puh. 040 772 3568

Iisalmi

puh. 010 60 42170

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/ yhteishankintakoulutus

Kuopio

puh. 010 60 42110

Siilinjärvi

puh. 010 60 42248

Varkaus

puh. 010 60 42332

Työnantaja – ota rohkeasti yhteyttä! Sinua auttavat koulutusasioissa mm. Jan Blomberg Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Anja Kahelin Kuopion TE-toimistosta, Arto Mustonen Siilinjärven TE-toimistosta, Mari Haatainen Iisalmen seudun TE-toimistosta ja Ulla Saastamoinen Varkauden seudun TE-toimistosta.

www.ely-keskus.fi

Yleisesite  

Pohjois-Savon ELY-keskus Yhteishankintakoulutus, yleisesite