Page 1

PRODENTA Gazeta: dentonet.pl Tytu³: Alternatywa dla szkolnych gabinetów stomatologicznych Data: 27.05.2012

Czy wiesz że … w USA sprzedaje się rocznie ponad 5 mln metrów nici  dentystycznych?

VADEMECUM   Endodoncja

Aktualności

Alternatywa dla szkolnych gabinetów stomatologicznych Do lamusa odeszły czasy, gdy w każdej szkole czy przedszkolu był gabinet stomatologiczny, w którym kontrolowano zę by małych Polaków. Likwidacje  przyszkolnych gabinetów odbiły się  negatywnie na stanie zdrowia dziecię cych zę bów.

Search

 Implantologia   Periodontologia   Lasery w stomatologii   O z o n-o-terapia   Dysfunkcje n. żucia

Coraz czę ściej jednak to sami dentyści odwiedzają s z k oły bądź  zapraszają   dzieci do gabinetu, by nauczyć ich właściwego dbania o higienę , a przy okazji z b a d ać stan mleczaków. Taka akcja startuje właśnie w Gliwicach.

 Komunikacja z pacjentem   ISO w Twojej praktyce  WARTO WIEDZIEĆ   Prawa i obowiązki lekarza

Jakie zęby za młodu, takie na starość

 Artykuły, streszczenia   Ubezpieczenia  KATALOG   Katalog firm   Katalog produktów   Pracownie tech.-dent.   Materiały i sprzę t   LEKsykon  IMPREZY   Kalendarium

Maluchy z gliwickich przedszkoli wezmą udział w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach stomatologicznych pod hasłem "Dentysta jest fajny", podczas których nie tylko  dowiedzą  s ię  jak prawidłowo myć  zę by, ale także bę dą  mieli okazję  oswoić s ię  z gabinetem stomatologicznym.

 Fotoreportaże  WYDAWNICTWA MEDYCZ.   Zagraniczne  DENTO BIZNES   O głoszenia   PASAŻ HANDLOWY

- Nasza akcja to odpowiedź zarówno na potrzeby placówek oświatowych, które  od dłuższego czasu nie dysponują  już  gabinetami stomatologicznymi, a t a kże próba stawienia czoła niechlubnym statystykom - mówi lek. stom.  Bartosz Nowak z gliwickiego Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej PRODENTA,

INNE WAŻNE   Instytucje   Forum dyskusyjne   dentoTOPlista   Nasi konsultanci  STOMATOLOGIA

Jak wynika z danych, 81 proc. dorosłych Polaków boi się  dentysty, zaledwie co piąty dorosły mieszkaniec naszego kraju wie, jak prawidłowo myć zę by, ponad 90 proc. z nas ma próchnicę . Te statystyki nie biorą  s ię  jednak znikąd .

 .. w Historii   .. w Malarstwie   .. w Poezji   .. w Przysłowiach   .. w Symbolach  ROZRYWKA

To efekt tego, jak dbamy o zdrowie jamy ustnej od najmłodszych lat. A niestety dzieci nie potrafią dobrze myć zę bów, boją  s ię  dentystów, bo  przeważnie przychodzą  do gabinetu z bólem, opuchlizną  i płaczem.

 Sennik   Galerie   Na wesoło   Humor dnia

- W ię k s z ość maluchów ma próchnicę , gdyż  rodzice wcią ż  m yślą, że nie warto leczyć mleczaków skoro i tak wypadną  - wylicza lek. stom. Bartosz Nowak z Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej PRODENTA, pomysłodawca akcji.

A tymczasem, jeśli dziecku przedwcześnie wypadnie ząb, to może dojść d o nieprawidłowego wyrzynania się  zę bów stałych i powstania wad zgryzu. Dlatego nie powinno się  zostawiać niezabezpieczonej luki po utraconym zę bie.

Luka po utraconym mleczaku powinna być wypełniona za pomocą  dziecię cej protezki lub też  zabezpieczona przy pomocy utrzymywacza przestrzeni.

Edukacja przez zabawę

Chcąc nauczyć dziecko prawidłowego mycia zę bów i przestrzec je przed  konsekwencjami braku dbania o higienę  jamy ustnej, nie można tylko mówić. Dzieci najlepiej jest uczyć w trakcie zabawy. - Zależy nam na tym, by dzieci przede wszystkim wyzbyły się  strachu przed gabinetem i nauczyły się   prawidłowo szczotkować zę by.

Subskrypcja Zaprenumeruj naszego "Dento-e -zina" Twój mail: Twoje imię :    Zobacz wydania archiwalne Dentonautów online w serwisie : na forum  :

14 21


PRODENTA Gazeta: dentonet.pl Tytu³: Alternatywa dla szkolnych gabinetów stomatologicznych Data: 27.05.2012

- Dlatego na samym początku chcemy dzieciom pokazać bajkę  o ząbkach. P óźniej za pomocą  kamery wewnątrzustnej bę dą  m o gły obejrzeć jamę  ustną   o d środka i ewentualną  próchnicę , którą  p óźniej bę dą  m i ały okazję   pokolorować na obrazku zę b a - opisuje dr Nowak. Ale akcja "Dentysta jest fajny" to nie tylko atrakcje dla dzieci.

Dla rodziców przygotowano cały komplet materiałów informacyjnych o tym,  jak dbać o mleczaki ich pociech, jakie objawy powinny budzić niepokój, kiedy  iść do stomatologa i jakie zabiegi profilaktyczne wykonywać z jaką   czę stotliwością. Stomatolodzy bę dą  t a kże zachę cać rodziców, by sami umówili  s ię  na kontrolę  zdrowia swoich zę bów.

Gliwickie przedszkolaki mówią: "Dentysta jest fajny"

Dzieci nie boją s ię  dentysty bez przyczyny. Zazwyczaj trauma rodzi się , gdy dziecko za późno siada na fotelu dentystycznym. Czę sto dzieciom udziela s ię  t a kże strach ich rodziców.

- To, że dorośli Polacy boją s ię  dentysty, chociaż  moim zdaniem niesłusznie, wiadomo od dawna. Bł ędem jest to, że własne uprzedzenia przenoszą  n a dzieci i potem rośnie kolejne pokolenie, które na myśl o wizycie u stomatologa dostaje gę siej skórki - tłumaczy lekarz.

A tymczasem stomatolodzy podkreślają, że pierwszą wizytę  u dentysty powinniśmy zaplanować już  w momencie pojawienia się … pierwszego zę ba, a wię c przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia. Niewielu rodziców  jednak przyprowadza dzieci tak wcześnie do stomatologa.

Dlaczego? Wię k s z ość rodziców obawia się , czy lekarz bę dzie miał  odpowiednie podejście do ich małego dziecka, czy gabinet jest odpowiednio przystosowany.

Inni sąd zą, że skoro nic nie boli lub też dziecko nie ma jeszcze wszystkich zę bów to nie ma konieczności odwiedzania gabinetu.

- Zapewniam rodziców, że nie ma się  czego obawiać. Gabinety są   przygotowane na przyję cia nawet bardzo małych pacjentów. Warto upewnić  s ię , czy w gabinecie, który wybraliśmy przyjmuje także stomatolog dziecię cy, czyli pedodonta, który nie tylko ma odpowiednia podejście do dziecka, ale i wiedzę  jak leczyć rozwijające się  zę by - radzi dr Nowak.

J eśli pierwszy kontakt z gabinetem bę dzie dla naszej pociechy wizytą adaptacyjną  to mamy szansę  na to, by wychować dziecko, które bez wahania  powie "Dentysta jest fajny".

Nie tylko ten jeden raz

Początkowo akcją zostaną  obję te 5-latki z przedszkola Filomata i Akademii Przedszkolaka. Warsztaty dla dzieci odbę dą  s ię  w gabinecie przy ul. Orlickiego 1 w Gliwicach 29 maja i 1 czerwca.

W wybranych terminach przedszkola odwiedzą t a kże higienistki stomatologiczne, które podczas zajęć przeprowadzą  z dziećmi warsztaty z prawidłowej higieny jamy ustnej.

- Nie chcemy jednak poprzestać na jednorazowej inicjatywie. Wiemy jak ważne jest, by stale dbać o zę by naszych dzieci, dlatego też  planujemy organizować takie warsztaty cyklicznie, także dla maluchów z innych  przedszkoli. Wierzę , że tylko w ten sposób wychowamy pokolenie, które do  p óźnej starości bę dzie się  cieszyło zdrowym i pię knym uśmiechem. Zacząć  jednak musimy już  teraz - mówi lekarz.

inf.wł.


PRODENTA Gazeta: dentonet.pl Tytu³: Alternatywa dla szkolnych gabinetów stomatologicznych Data: 27.05.2012

Dodano: 2012-05-27 00:47:32 cofnij ::  do góry ::  drukuj

dodaj komentarz >

o nas  |  usługi  |  sprawdź pocztę  |  Twoja opinia  |  FAQ  |  startuj z nami  dodaj do ulubionych  |  nasi partnerzy  |  nota prawna  |  regulamin poczty  |  topDENTOlista Copyright (c) 1991-2012 Bestom DENTOnet.pl

Profile for Prodenta Prodenta

dentonet.pl: Alternatywa dla szkolnych gabinetów stomatologicznych  

www.prodenta.pl

dentonet.pl: Alternatywa dla szkolnych gabinetów stomatologicznych  

www.prodenta.pl

Profile for prodenta