Page 1

Editie: mei 2018

Timtreatvoel


Mijn moment, mijn stijl.

10% korting SHOP OP SUITABLE.NL

met code: RTSUITABLE


Inhoudsopgave Editie: mei 2018

Round Table Magazine, het Tafelrondeblad, is een uitgave van de Nederlandsche Tafelronde. Het blad streeft naar een papieren verwezenlijking van de doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde (artikel 6 van de statuten). Het volgende Round Table Magazine zal eind juli 2018 verschijnen. Deadline aanlevering copy: 24 juni 2018.

Aan de lange tafel van de Vrijmetselarij

7

Het Ereleden Diner 2018

18

Kids and Cars 2018

24

4

AGM 2018 - Delft

22

Verkoop champagne en wijn door TR102 Epe

7

Aan de lange tafel van de Vrijmetselarij

23

TR128 Leusden in actie voor Prinses Maxima Centrum

8

AGM Bulgarije > 13 - 15 april 2018

24

Kids and Cars 2018: TR140 Alblasserwaard

10

“Akkefietje Hoorn” TR60 Waterland

26

Lustrumreis TR186 Losser

13

TR130 Drechterland in actie voor Stichting Leergeld

28

15e editie Veldhovens lente-feest: TR166 Veldhoven

14

Made by a Tabler

30

Het Tafelhorloge: TR39 Schouwen-Duiveland

15

Freedom Through Education

31

De Zwarte Cross: TR42 Winterswijk

16

TR20 Oude IJssel; Kruisberg Trailrun

32

TR192 Breda, Mark en Weerijs doet Gdansk

17

Kart-event TR29 Gouda

34

Gala TR147 Kromme Rijnstreek

18

Ereleden Diner 2018

35

Doelstelling waaraan iedere Tafelaar zich conformeert

19

Running Dinner TR15 Arnhem

36

Nieuwe leden Nederlandsche Tafelronde

20

Natuurbehoud Zuid-Afrika: TR192 Breda, Mark & Weerijs

38

Aan de Ronde Tafel: Dave Terol

DIT MAGAZINE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Paul Vreeburg, Erik Post, Anne Joldersma, Christian van Tellingen, Daan Groen, Rutger Siersma, Wesley van Steen, Leonie Medema, Bjorn Boeijink, Alex Blaauboer, Chris Schriks, Arnoud van der Klis, Patrick Kip, Luuck te Brake, Jurgen Rutgers Dave Terol, Marcel Ooink op den Dijk, Fresh Guys, De Brink Direct Mail, Drukkerij Coster & Kok.

40+ WORD JIJ VEERTIGPLUSSER?

ADVERTEREN?

COLOFON

Wil jij als veertigplusser op de hoogte blijven? Dan kun jij je voor € 40,- per jaar abonneren op het Round Table Magazine. Stuur een email of briefkaart naar het algemeen secretariaat.

Wil je adverteren in het Round Table Magazine of heb je interesse in een advertentiepakket? Neem contact op met pro@roundtable.nl

CADEAUTIP?

ADMINISTRATIE

Oplage: Eindredactie: Redactie: Opmaak: Druk: Verspreiding: Website:

Gaat een veertigplusser je Tafelronde verlaten, geef hem dan een jaarabonnement cadeau.

Mw L. Medema (Leonie) Mient 62 2141 TD Vijfhuizen secretarial.office@roundtable.nl

3.100 exemplaren Rutger Siersma (PRO) Wesley van Steen FG - Marcel Ooink op den Dijk Drukkerij Coster&Kok De Brink Direct Mail www.roundtable.nl


Delftsch Blue Suits You! AGM 2018 in Delft

De Delftsche Tafelronde 43 is meer dan trots om jullie te mogen uitnodigen voor de AGM 2018. Dit jaar willen we jullie laten zien wat onze geweldige stad te bieden heeft en daarom hebben we enkel premium locaties in het hart van Delft voor jullie geboekt. Vrijdag starten we met een spetterend openingsfeest in Grand

Ook dit jaar zullen we de AGM side by side voeren met

CafĂŠ en Cultureel centrum Verderop. De vergadering zal

de Ladies’ Circle. Dit betekent een groter feest, nog meer

plaatsvinden in de van der Mandelezaal.

gezelligheid en boven alles een unieke ervaring.

Deze zaal is onderdeel van de prinsenhof van waaruit Willem van

Zorg dus dat je er bij bent! Bestel je tickets nu!

Oranje de opstand heeft aangevoerd. En in de oude kerk zal een magistraal gala diner plaatsvinden. Tickets zijn te boeken via http://agm.roundtable.nl 4 / Round Table Magazine


“Een unieke ervaring, nog groter en nog meer gezelligheid. Zorg dus dat je er bij bent!�

Na een lange vergadering ter voorbereiding voor de AGM in Delft is het tijd voor een glas Whisky

Round Table Magazine / 5


Namaste! Verslag India

Sinds December vorig jaar ben ik geïnstalleerd als ridder van Tafelronde 134 - Rijn en Lek, te Nieuwegein. En wat is het een fantastische ervaring om op diverse niveaus met ridders van gedachten te wisselen, sparren op persoonlijk en zakelijk vlak en daarnaast gezellig onderhoud met elkaar te hebben. Op zakelijk vlak ben ik werkzaam bij een grote data-solutions provider en moet ik voor mijn werk vaak op reis, waaronder ook naar India. Nu weet ik al van de diverse bijeenkomsten dat de Tafelronde

voortgang vinden zonder met lege handen te staan. Uiteindelijk

een enorm draagvlak heeft in India. Ik was dus benieuwd hoe

is het dus gelukt om met voornoemde Hamir Sampat en

dat eruit zou zien. En in februari was het weer zover; ik mocht

Manish Marlecha af te spreken in de bar van het hotel waar ik

van de baas wederom op tour door India. Naar New Delhi in het

verbleef. En hoewel ik ze eigenlijk ontving in ‘mijn’ hotelbar,

noorden en Chennai (Madras) in het zuiden van India, met een

voelde het alsof ik bij hen juist te gast was. Een hartelijke

ontzettend volle agenda.

en (letterlijk en figuurlijk) warme ontvangst in India. Ik kreeg meteen 2 pins van evenementen die zij hadden georganiseerd; hun 1100e meeting en ‘School of Rock’ event. Ook ik heb mijn surprises met hen gedeeld. Ondanks dat ik midden in een vermoeiende trip zat was de avond fantastisch. We hebben gezellig gedronken en ideeën uitgewisseld over hoe ‘wij’ en hoe ‘zij’ vorm geven aan de Ronde Tafel. Hun evenementen zijn, gezien de toch wel ‘elitaire’ achtergrond van meeste tafelaars (om het woord kaste maar niet te gebruiken), op zijn zachtst gezegd uitbundig. Grote feesten met

Welgeteld één avond in Chennai was er vanuit mij beschikbaar

alle luxe, niets is te gek en op zijn Indiaas ‘over the top’. Maar

om mogelijkerwijs met Tafelaars aldaar iets af te spreken. Krap

wat hen ontzettend veel voldoening geeft is werken aan de

krap krap dus... De trip amper 2 weken van tevoren gepland, ik

Freedom Through Education projecten.

ga mijn lucky shot toch maar wagen om iets af te spreken. Toch

Ze hebben bijna elke maand tijd ingepland om te werken aan

blijkt het ontzettend lastig om een specifiek contactpersoon of

de bouw van scholen/klaslokalen. En dit gaat dan ook op zijn

algemeen e-mailadres te vinden van de Tafelrondes aldaar en

Indiaas - direct met een hele hoop mensen! Dit komt vanuit

al helemaal van mijn eigen Tafelnummer 134. Uiteindelijk ben

hun eigen fondsen, maar net zo goed met de bijdragen die

ik via de algemene Facebookpagina van RT India in contact

vanuit de Ronde Tafel uit de hele wereld binnenkomen. Hamir

gekomen met Hamir Sampat van Madras Knights Round Table

en Manish hebben prachtige foto’s laten zien van de resultaten

181. We gaan proberen iets af te spreken op die ene avond dat

en ik kan beamen; er gebeurt een hele hoop, het geld komt

ik beschikbaar ben!

goed terecht. 2371 scholen met in totaal 5736 klaslokalen zijn er inmiddels gebouwd, wat impact heeft op 6.3 miljoen (!)

Het is natuurlijk traditie om iets van cadeau’s mee te nemen

kinderen.

als blijk van respect en waardering. Maar ja, ik had geen eigen tafelavond meer gepland vóór de trip, dus hoe iets te regelen.

Na een gezellige avond ben ik dus ontzettend veel te

Uiteindelijk blijkt dat Mark Heida, Area Chairman District VI,

weten gekomen over hoe RT India invulling geeft aan hun

letterlijk op nog geen 100 meter van mij vandaan woont. Via

Tafelavonden en evenementen, maar het mooiste vond ik om

Mark heb ik gelukkig een unieke districts-pin en vaandel van de

te zien dat er zo veel gebeurt met wat ook wij ondersteunen;

Nederlandsche Tafelronde kunnen charteren. Derhalve had ik

het Freedom Trough Education project. Een volgende keer ga

in ieder geval iets om over te brengen, naast de gebruikelijke

ik zeker wederom afspreken en proberen zelf ook de handen

stroopwafels die al ingepakt waren. De borrel kon in ieder geval

uit de mouwen te steken. - Alavida bhaarat!

6 / Round Table Magazine


Aan de lange tafel van de Vrijmetselarij

Op 22 maart jl. stond ik op de stoep van een prachtig statig pand in Den Haag aan de Javastraat. Hier is de Orde Van Vrijmetselaren gevestigd. Ik mocht op bezoek komen bij Gerrit van Eijk: de Grootmeester van Nederland, om een verhaal te schrijven over deze gestructureerde broederschap. Toen ik anderhalf uur later weer naar buiten stapte was me veel duidelijk geworden: ‘We lijken meer op elkaar dan we denken!

Het pand aan de Javastraat is nog mooier

vrijmetselarij biedt zoekende mensen

wij zouden wel wat meer naar buiten

dan op de foto. Er hangen schilderijen aan

in een vertrouwde omgeving een

kunnen treden. Terwijl er bij de Tafelronde

de muur van historische figuren en het

zingevingsmethode die met behulp

misschien ook wel behoefte is aan

ruikt er naar een mix van oude boeken en

van rituelen en symbolen leidt tot

diepgang’.

koffie. In een kamer die schuin uitkijkt op

zelfontplooiing, broederschap en

de Russische ambassade ga ik aan een

daardoor een betere samenleving.

lange tafel zitten met Gerrit. Het is me al

Op mijn verzoek herhaalt de voorzitter van het Hoofdbestuur nog eens dat het

snel duidelijk dat het een gezellig gesprek

Tijdens het gesprek wordt het me

ook heel erg gezellig is op de avonden:

gaat worden en dat ik ‘je, jij en Gerrit’ mag

duidelijk dat het doordenken na het

‘Er wordt goed gegeten en gedronken!’

zeggen.

stellen van een vraag soms veel meer

Na het gesprek aan de lange tafel krijg ik

duidelijkheid kan bieden. Luister ook

een rondleiding door het museum met

Dat ik met hem aan tafel zit komt door

eens naar een mening van een ander en

eeuwenoude boekwerken en attributen.

een gesprek tussen onze Paul en Gerrit

verdiep jezelf in wat je echt zelf vindt om

in december 2017. De Vrijmetselarij had

zo het beste voor de wereld te kiezen.

Gerrit van Eijk drukt mij bij het afscheid

letterlijk het idee iets te kunnen leren van

‘Zo kom je verder dan enkel borrelpraat’:

nemen nog op het hart: ‘Jullie Tafelaars

onze Tafelronde.

vertelt de Grootmeester.

zijn altijd welkom hier om eens een kijkje te nemen in het museum. Wij willen graag

Bij de Tafel draait het om vriendschap,

Wanneer ik vraag wat de Tafelronde

zelfontwikkeling en service.

en de Vrijmetselarij voor elkaar kunnen

Bij de Vrijmetselarij is er meer nadruk

betekenen zie ik een glinstering in de

Adopt, adapt, improve: in optima forma

op zingeving en groepsbeleving.

ogen van Gerrit. ‘Het is me helemaal

Rutger Siersma

Hun missie beschrijven zij al volgt: De

niet te doen om zieltjes te winnen, maar

National PRO 2016 - 2018

helpen!’

Round Table Magazine / 7


AGM Bulgarije 13-15 2018 april, Plovdiv

De Nederlandsche Tafelronde is de moederTafel van Round Table Bulgaria. Deze kleine associatie bestaat zo’n 20 jaar en jaarlijks gaat er een afvaardiging van het Hoofdbestuur naar hun AGM. Dit jaar gingen wij, Anne Joldersma, Nationaal Secretaris en Bjorn Boeijink, TR42 Winterswijk die kant op. Op vrijdag vertrokken we vanaf Eindhoven naar Sofia. Aldaar

ongeval plaatsgevonden op de weg, waarbij zes mensen om het

zouden we worden opgewacht door een chauffeur en twee

leven waren gekomen. Gezien de rijstijl van onze chauffeur en

Finse Tafelaars, om gezamenlijk naar Plovidv te reizen.

die van het overig verkeer, konden we ons dat maar al te goed voorstellen.

Bij aankomst waren er echter geen chauffeur of Finse Tafelaars te bekennen. Na wat appverkeer en een telefoontje kwamen we Gelukkig zijn we heel aangekomen. We hebben ingecheckt in erachter dat Sofia Airport twee terminals had. Je raad het al, we

het hotel en gingen daarna linea recta naar club ‘Megami’. Deze

stonden ieder op een andere terminal op elkaar te wachten!

had nog het meeste weg van de IT van de jaren ’90; een groot

Toen we elkaar gevonden hadden, was het tijd om zo snel

podium, bediendes aan je tafel en een grote show van schaars

mogelijk naar Plovdiv te gaan, het was immers al 22:00 uur.

geklede mannen en vrouwen gaven deze avond een geweldig mooi beeld van het nachtleven van Plovdiv.

We besloten nog even wat traditioneel Bulgaarse McDonalds te scoren. Onderweg kwamen we erachter dat de Bulgaarse

De volgende ochtend stond de jaarvergadering van de Tafel op

verkeersborden een fout bevatten. Daar stond namelijk 60

het program. De sergeant, gewapend met bokshandschoen en

op, maar de 1 was weggevallen, want de snelheidsmeter gaf

BMW’s, schonk voldoende borrels in om het alcoholpromillage

toch echt 160 en meer aan. Eerder die dag had er een tragisch

weer enigszins op peil te krijgen. Gelukkig stond dit niet in de

8 / Round Table Magazine


weg van een zeer vruchtbare vergadering, waar serieuze, maar ook gevoelige onderwerpen de revue passeerden. Tafel Bulgarije bestond ooit uit vier Tafels; twee in Sofia en twee in Plovdiv. Tot enkele jaren geleden was alleen RT3 Plovdiv nog over. Gelukkig is inmiddels RT5 Varna opgericht en is RT6 in oprichting. Daarnaast wordt er door alle drie de Tafels actief gekeken naar een heroprichting van RT1 Sofia. Het is mooi om te zien hoe een kleine associatie weer groeit en hoe wij daar

“Er zijn veel sporen van een grote Romeinse nederzetting zoals een amfitheater en een paardenracebaan met 30.000 plekken!”

als de Nederlandsche Tafelronde onze steen aan bij kunnen dragen, door ze goede tips te geven over waar ze naar kunnen kijken en waar eventuele valkuilen liggen. ’s Middags hebben we de stad Plovdiv mogen ontdekken. De stad is al 8000 jaar onafgebroken bewoond door diverse bevolkingen. Er zijn veel sporen van een grote Romeinse nederzetting, zoals een amfitheater met 7000 plaatsen en een paardenracebaan met 30.000 (!) plekken. Maar ook de bezettingen van het Ottomaanse Rijk en de periode onder het communistische Sovjet regime hebben hun sporen in de stad achtergelaten. Bij het traditionele gala was ook de bannerexchange en waren die avond de oprichters van Tafel Plovdiv ook aanwezig. Nadien was er een gezellige borrel in de Pianobar van het hotel. De volgende dag zijn we weer rustig (dit keer wel) teruggereden naar Sofia en waren we eind van de middag weer in Nederland. Het was een prachtige ervaring om zo’n kleinere AGM (22 Tafelaars en 9 buitenlandse gasten) te mogen meemaken. Het geeft een intieme sfeer en het was voor met name Bjorn, wiens eerste buitenlandtrip dit met de Tafel was, een mooie kans om kennis te maken met het internationaal Tafelen! Bjorn Boeijink en Anne Joldersma, TR42 Winterswijk

Round Table Magazine / 9


10 / Round Table Magazine


“Het blijft toch je kind hè…” Moeder- en dochterTafel: “Akkefietje Hoorn” Augustus 2017, een mailtje met de strekking “wij hebben iets van jullie, dat mag je op komen halen bij ons Tafelevenement “Fiets ‘m erin”. Afzender: voorzitter Tafelronde 100 Hoorn, geadresseerde: voorzitter Tafelronde 60 Waterland. Omdat laatstgenoemde voorzitter ook al eerder niet heel goed op zijn lint had gepast, hield hij zijn adem in.

Goed gemutst en met lichte onzekerheid toch maar op bezoek bij TR100, twee man sterk. Het blijkt om de voorzittershamer te gaan, “maar met twee man krijg je deze (nog) niet terug meneer de Voorzitter! Toch twijfel, want de voorzitter is zijn hamer helemaal niet kwijt,

“Augustus 2017, een mailtje met de strekking: Wij hebben iets van jullie, dat mag je op komen halen bij ons Tafelevenement. “

die ligt keurig thuis, in het laatje waar ook zijn Tafeldas, Pinnetjes en voorzitterslint (inmiddels) weer liggen.

uit te nodigen en hen opnieuw HUN hamer te overhandigen. Wat er zelfs dan gebeurt; ONZE moeder, TR12 Zaanstreek

Om TR100 tegemoet te komen organiseert TR60 een Jenever-

kon mooi nog even verhaal halen over het voorzitterslint dat

en Ginproeverij bij Schermer Wijnkopers in Hoorn, thuiswedstrijd

voorzitter eerder uit het oog verloor.

voor de mannen ut Hoorn! Rondleiding, proeverij, twee complete Tafels, erg gezellig!

Kortgezegd, leuke bijeenkomsten tussen moederTafel,

De voorzitter van TR100 besluit dat dit toch het moment mag

Tafelronde 60 en dochtertafel.

zijn dat de voorzittershamer terug mag naar TR60; waarbij beide eigenlijk geen idee hebben hoe deze in bezit is gekomen van TR100…. Er worden nog enkele mooie Jenevers, Gins en andere drankjes geproefd waarna er eens kritisch naar deze hamer gekeken wordt. Met name naar de inscripties: “AGB Tafel Waterland No 60 + 4-3-1967” Maar wacht eens even, die datum…..is dat niet…..? JA! Dat is de oprichtingsdatum van TR100 Hoorn! Dat leert ons...dat die hamer…op 4 Maart 1967 kado is gedaan aan TR100 bij de charter. Deze hamer is dus eigendom van TR100 en is ons op zacht belerende doch uiterst vriendelijke en een tikkeltje onnozele wijze, geheel vrijwillig overhandigd. Mooi, we nemen hem toch in ontvangst en mee naar huis! Een mooi verhaal is geboren! Wat daarna nog gebeurde: Op de laatste vergadering van afgelopen Tafeljaar hebben wij toch gemeend TR100 opnieuw

Round Table Magazine / 11


vraag ernaar bij uw plus supermarkt volg ons op facebook bally shannon


TR130 in actie

voor Stichting Leergeld West-Friesland Armoede in ons welvarende land neemt toe en de financieel zwakkeren in onze samenleving worden het meest getroffen. Kinderen kunnen door geldgebrek niet meer meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Geldgebrek door bijvoorbeeld het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheidingen of faillissementen. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving van argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel. Directe gevolgen voor het kind

TR130 Pubquiz

Eindstand

Voor kinderen die verstoken zijn van het

Op zaterdag 17 februari hebben wij

Door de grote opkomst en gezelligheid

meedoen aan een school gerelateerd,

daarom een Pubquiz georganiseerd.

op de avond zelf is ook de eindstand

sociaal maatschappelijk leven met

Een avond vol gezelligheid, drank, leuke

van het opgehaalde bedrag boven

leeftijdsgenoten, is de dreiging voor

vragen, hapjes en als afsluiter een groot

verwachting. Op maandag 16 april

sociaal isolement of uitsluiting groot. Een

feest.

hebben wij de cheque mogen

samenleving die deze noden niet ziet,

overhandigen aan de leden van Stichting

mag niet verwachten dat deze kinderen

Bij het organiseren van dit evenement

Leergeld West Friesland met een

nu en later respect tonen voor die

hadden we gehoopt op een bezetting

totaalbedrag van €3.500 euro!

samenleving.

van ± 100 tot 120 deelnemers. Uiteindelijk hebben we ruim 200 deelnemers

Mee mogen doen, integreren, zijn

gehad en 12 sponsors, daarmee was

belangrijke zaken in het creëren van een

de Pubquiz-avond een succes wat ver

samenleving, waarbinnen men elkaar

boven verwachting lag.

respecteert.

“De Pubquiz-avond was een groot succes met ruim 200 deelnemers en 12 sponsoren.”

Met het uitreiken van een originaliteitsMet ‘kunnen meedoen’ maak je sociale

prijs kwamen de teams in de meest

contacten, leer je ‘hoe met elkaar om

mooie uitdossingen en werd er vrolijk

te gaan’, wat voor een ander over te

mee gelald met de herkenbare muziek

hebben, hoe te winnen en te verliezen.

van de vragen. Kortom een zeer groot

Kinderen, die zulke dingen niet leren,

succes en zeker voor herhaling vatbaar.

komen ernstig tekort. In Nederland

(zie ook: https://www.facebook.com/

gaat het om 15% van de schoolgaande

rt130drechterland/)

populatie: tussen de 400.000 en 600.000 kinderen. In een klas van 30 leerlingen zijn dat gemiddeld 4 tot 6 kinderen.

Round Table Magazine / 13


Made by a Tabler When I grow up, I wanna be a... Op 8 december 2017 is Olaf geboren, zoon van Jasper en Sigrid (Tafelronde 49, Noordoostpolder) Op 13 december 2017 is Waldemar geboren, zoon van Dagmar en Anne Joldersma (Tafelronde 42, Winterswijk) Op 16 februari 2018 zijn Reinout Hendrik Quirijn Santing en Floris Bernhard Pieter Santing geboren, zonen van Eric en Yvonne Santing (Tafelronde 47, Veendam) Op 19 februari 2018 is Emilia Victoria Maria van de Waart geboren, dochter van Francois van de Waart en Vicky Honig (Tafelronde 39, Schouwen-Duiveland) Op 22 februari 2018 zijn Féline en Mathis geboren, dochter en zoon van Alexander en Daniëlle Bosman-Verhelst (Tafelronde 192 Breda, Mark en Weerijs) Op 28 februari 2018 is Philippe geboren, zoon van Marijn en Daniëlle van Diessen (Tafelronde 192 Breda, Mark en Weerijs) Op 9 maart 2018 is Noa geboren, dochter van Dick en Malou (Tafelronde 192 Breda, Mark en Weerijs) Op 18 maart 2018 is Valerija Liv Armitage geboren, dochter van Damian Armitage en Maja Armitage-Jordacevic (Tafelronde 13 Leiden)

14 / Round Table Magazine


Round Table Magazine / 15


Kruisberg Trailrun

Tweede editie groot succes! Een voorzichtig voorjaarszonnetje, prachtige routes door de Kruisbergse bossen, bijna 400 enthousiaste deelnemers en een fantastische opbrengst voor het goede doel. Zomaar wat ingrediënten die de tweede editie van de Kruisberg Trailrun op zondag 25 maart 2018 weer tot een doorslaand succes maakten! Zomertijd

trotseerden zo’n kleine 400 enthousiaste

Nog enigszins vermoeid van de korte

hardlopers de bospaadjes en het mulle

nacht meldden de eerste lopers zich rond

zand. Bij de kidsrun voelde iedere

09.00 uur op motorsportaccommodatie

deelnemer zich na afloop trotse winnaar

De Heksenplas voor hun deelname aan

met een mooie medaille.

“Met het opgehaalde bedrag, € 23.250 kunnen zo’n 100 kinderen een jaar lang sporten!”

de Kruisberg Trailrun. De organisatie, in handen van Tafelronde 20 Oude IJssel, was op dat moment al uren in touw om dit hardloopevenement in goede banen te leiden. Jong en oud De organisatie had voor de deelnemers aan de 5, 10 en dit jaar ook 15 kilometer

Edwin van de Graaf Fotografie

een uitdagend parcours uitgezet door

Goede doel

het bos, waarbij het toetje – bestaande uit

Het doel van de organisatie met deze

De opbrengst van de tweede editie van

een laatste kilometer over de heuvels en

Kruisberg Trailrun was om geld op te

de Kruisberg Trailrun was overweldigend.

door het mulle zand van De Heksenplas

halen voor jeugdsportfonds Gelderland,

In totaal werd een cheque ter waarde van

– was bewaard voor het slot. Tussendoor

die het daarmee mogelijk maakt dat

€ 11.000,- overhandigd, met het bedrag

was het de beurt aan de jeugd, die na

kinderen waarvoor het om financiële

van vorig jaar is er in totaal €23.250,-

een korte warming-up, o.l.v. Olympisch

redenen niet gegeven is om lid te worden

opgehaald! Met dat geld kunnen zo’n 100

schaatskampioen Stefan Groothuis,

van een vereniging, toch lid kunnen

kinderen een jaar lang sporten.

over een afstand van 1 kilometer kennis

worden en over kleding en materiaal

maakten met het hardlopen. In totaal

kunnen beschikken.

16 / Round Table Magazine


Kart-event

TR29 Gouda haalt €7.500 op

Het kart-event van Tafelronde 29 (TR29) heeft 7500 euro opgebracht voor Kinderboerderij De Goudse Hofsteden. Zo’n twintig bedrijven- en vriendenteams van zes personen raceten dit bedrag op 15 februari bij elkaar tijdens een spannende kartmiddag met aansluitend een diner. TR29 overhandigde symbolisch de cheque aan het bestuur en vrijwilligers van de kinderboerderij uit Gouda.

Hart voor de maatschappij De kinderboerderij heeft een goede band met Tafelronde 29 uit Gouda, een vriendenclub van 20 mannen tussen de 25 en 40 jaar. Deze Tafelronde maakt deel uit van RoundTable International, een internationaal netwerk van Tafelrondes. Het motto van TR29:

“Zo’n twintig bedrijven- en vriendenteams raceten het bedrag bij elkaar tijdens een spannende kartmiddag met aansluitend een diner.”

hart voor de maatschappij omzetten in concrete actie. Zo verkoopt Tafelronde 29 al drie jaar tijdens de Goudse Hofstedendagen ijs op de brug bij de entree. Dat levert altijd een mooi bedrag op. Met dit event bij Bleekemolens Race Planet in Delft doet de Tafelronde 29 er nog een schepje bovenop. Het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers van kinderboerderij De Goudse Hofsteden bedanken daarom Tafelronde 29 voor hun commitment en dit prachtige bedrag.

Round Table Magazine / 17


Het Ereleden Diner 2018 Chris Schriks

Dat bovenstaande foto in het Tafelblad is gekomen komt door mijn vrouw Tonneke. Ik ben Chris Schriks (Tafelronde 17, Zutphen; vice-president en IRO, president 1971-1972, erelid). Ereleden hebben tot hun dood een abonnement op het Round Table magazine. Telkens als het blad hier op tafel komt,

lezen verzoek ik intussen hun grootvaders

bladert mijn ega en roept dan, leuk blad,

(warm of koud) een hartelijke groet over

leuke opmaak, glossy, veel kleur en … wat

te brengen van een leeftijdgenoot.

een aardige kerels staan daarin. Ik roep dan: wat een wonder, dat zijn allemaal

Nu de afgebeelde ‘oudjes’: v.l.n.r.: Mr.

40-minners. Die worden nooit ouder dan

O.L.O. De Witt Wijnen, Dr. Ch. F.J. Schriks,

40. Om vervolgens mijn complimenten

…… ? , …… ? , J. van den Broek, J.R. de Graaf,

te maken aan het adres van de partners

en Drs. C.A. Verwij.

die erin staan afgebeeld. Die ogen nooit ouder dan dertig.

De met linten versierde tafelaars zijn de HB-leden die ik natuurlijk niet hoef voor te

Tijdens het ereleden diner op 5 april 2018 suggereerde ik voor het magazine een foto te maken van het HB met de ereleden en eens af te wachten of mijn vrouw ook voor de categorie ereleden (40+, 50+, 60+, 70+ en 80++) een soortgelijk waardeoordeel kan opbrengen als voor de Tafelaars. Ik heb het HB beloofd dat ik bij het ereleden diner in 2019 daarvan verslag zal doen. Ja, ja, wel bij leven en welzijn. De leden die dit onderschrift

18 / Round Table Magazine

stellen.

“Leuk blad en wat een aardige kerels staan daar in roept mijn ega wanneer het blad hier op tafel komt.”


Running Dinner TR15 Arnhem

De Arnhemse Tafelronde 15 organiseert 26 mei het Running Dinner voor een goed doel. Dit jaar zamelt de Tafelronde geld in voor Stichting Leergeld Arnhem. Tijdens het Running Dinner wordt er gegeten bij 14 verschillende Arnhemse restaurants, met steeds wisselende tafelgasten. De avond wordt afgesloten met een knallend feest in Stadsvilla Sonsbeek en alle opbrengsten gaan naar het goede doel. Opbrengst voor Stichting Leergeld Arnhem

Deelnemende restaurants

De opbrengst van het Running Dinner 2018 is voor de Arnhemse

De volgende restaurants doen mee: Stadsvilla Sonsbeek,

Stichting Leergeld. Meer dan 5.000 kinderen in Arnhem groeien

Brasserie Zypendaal, Grand Café Aan de Beek, Molenplaats

op in armoede. TR15 vindt, net als de Stichting, dat deze

Sonsbeek in samenwerking met Iveau Burgers & Wijnbar,

kinderen geholpen moeten worden, zodat ook zij mee kunnen

Tapasbar Retiro, Bar Restaurant Graaf Otto, Hans Eten en

doen met leeftijdsgenoten.

Drinken, Bar Florian, Stan & Co, Café Restaurant Verheyden, Arneym Lunch & Bites, Stadstuin Kweekland in samenwerking

Stichting Leergeld Arnhem zet zich in voor kinderen in Arnhem

met Catering Kookkunsten.

die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen. De meeste kinderen hebben een gebrek aan alledaagse zaken, zoals een fiets of laptop. Hierdoor lopen zij een grotere kans om aan de zijlijn te komen staan omdat zij niet met hun leeftijdsgenoten mee kunnen doen. Met de opbrengst van Running Dinner zorgt de Stichting voor het opknappen en verspreiden van ruim 100 fietsen. Running Dinner in het verleden Na meerdere succesvolle edities van Running Dinner is het op 26 mei weer zo ver. Om de twee jaar organiseert Tafelronde 15 Arnhem het Running Dinner. In 2016 heeft Running Dinner nog ruim 10.000 euro opgehaald voor Ome Joop’s Tour en in 2014 ruim 20.000 voor Stichting Bio Vakantieoord. Op 26 mei wordt op het eindfeest ook direct bekend gemaakt hoeveel deze editie heeft opgebracht. Kaarten bestellen

“Met de opbrengst van het Running Dinner zorgt Stichting Leergeld Arnhem voor het opknappen en verspreiden van ruim 100 fietsen.”

All-inclusive kaarten voor Running Dinner zijn online verkrijgbaar voor 85 euro. Het eten en drinken op verschillende locaties en het eindfeest is in de prijs inbegrepen. Met de bijdragen steunen wij Stichting Leergeld Arnhem. Kaarten zijn te koop via deze link.

Round Table Magazine / 19


Natuurbehoud in Zuid-Afrika

Schoolreis dankzij opbrengst event TR192 “Met de donatie van TR192 komt een droom uit. Het eerste project van mijn Stichting Dutch African Badger staat gepland in september 2018!”

Arnoud van der Klis (1971) was 6 jaar

bewust te maken van de natuur hoop

geregeld is, echt impact heeft en dat de

lid van Tafelronde 192 Breda ‘Mark en

ik dat ze daar respectvol mee omgaan

28 kinderen die meegaan naar ADDO als

Weerijs’ waarvan 1 jaar voorzitter. Toen hij

en later niet gaan stropen of dieren

ware ambassadeurs hun belevenissen

afzwaaide, sloot hij zich aan bij de oud-

verminken voor geld.”

doorgeven.”

Welk park?

Schoolreis en meer?

Waar neemt de Stichting de kinderen

Het doel is elk jaar een schoolreis te

Arnoud slaat geen familie-evenement

mee naar toe? “In de buurt van Kaapstad

organiseren voor kinderen tussen de 10

of nieuwjaarsborrel over en is ook altijd

is het grote wild niet te zien, dus we gaan

en 14 jaar maar er is meer. “We hopen dat

aanwezig bij bestuurswissels en goede-

met een bus naar ADDO, een park dat

we in een iets later stadium kinderen die

doelen-acties. “De Tafel heeft mij veel

ongeveer 750 kilometer vanaf Kaapstad

door de schoolreis echt enthousiast zijn

gebracht. Nieuwe contacten, nieuwe

ligt. Er is daar in de buurt een Bed &

geraakt over de natuur, een opleiding

inzichten en ook uitdagingen die je in je

Breakfast geregeld waar een tentenkamp

tot ranger kunnen aanbieden, zodat ze

werk niet tegenkomt. Ik draag de Tafel

komt.

dagelijks bezig zijn met natuur(behoud)

Tafelaars en tot de dag van vandaag is hij betrokken bij de huidige Tafel.

een warm hart toe en probeer daar waar

en hier hun beroep van kunnen maken.

nodig is altijd nog een helpende hand te

De kinderen, de onderwijzers en wij

bieden,” zegt de oud tafelaar.

van de organisatie overnachten daar en

Zo’n opleiding kost 15.000 euro per

overdag krijgen de kinderen in ADDO

persoon en je moet 17 jaar zijn voordat je

Arnoud was blij verrast toen hij hoorde

les in het educatiecentrum en ze krijgen

hieraan begint. Het zou toch fantastisch

dat TR192 de opbrengst van de door hen

natuurlijk een safari waaronder een night

zijn dat we als we via de stichting een

georganiseerde rally (red. 27 januari jl.)

drive. In totaal zijn de kinderen 3 dagen

paar ‘Freek Vonken’ krijgen in Zuid-

wilde doneren aan Dutch African Badger,

weg.” Arnoud vertelt dat het moeilijk was

Afrika?”

de stichting die hij in 2016 oprichtte.

een school te selecteren. “Je zou voor al

De stichting is opgericht in augustus

Arnoud: “Geweldig dat er 11.250 euro is

die scholen in townships iets willen doen

2016, op 14 september 2018 is de eerste

opgehaald. Met dit geld gaan we een

maar dat is niet realistisch. Er moest een

schoolreis. Het gaat nu echt beginnen.

meerdaagse schoolreis organiseren

keuze gemaakt worden. Samen met Nigel

“Ja dat klopt, we hebben gelukkig een

voor kinderen die op school zitten in een

Pfister, een vriend die in Kaapstad woont

goed bestuur en ambassadeurs die

township in Kaapstad.

en adviseur is voor de Stichting, hebben

zich inzetten voor de stichting en we zijn

we iThemba Labantu. uitgezocht.

doelgericht.

hebben geen idee wat de natuur in eigen

Nigel kende daar een docent en wist dat

Het is bijzonder te merken dat er nu al

land te bieden heeft. Ik vind het nog

deze school regulier onderwijs geeft,

andere steden en landen belangstelling

steeds een gekke gedachte dat kinderen

maar ook kinderen uit de omgeving

tonen. In Johannesburg en in Zambia is

uit Europa in Zuid-Afrika op vakantie gaan

opvangt als ze geen veilige plek hebben

interesse voor natuurreizen voor kansloze

en de Big Five spotten tijdens safari’s en

om te leren of spelen. De school heeft

kinderen. Mooie ambities, en geweldig

dat kinderen uit townships het grote wild

dus een een groter draagvlak. Ik hoop dat

als men het concept wil omarmen, maar

alleen van plaatjes kennen. Door kinderen

de schoolreis en de educatie die hiervoor

eerst de focus op Kaapstad.”

Deze kinderen komen nooit ergens en

20 / Round Table Magazine


Liefde voor Afrika

Olifant

Je moet wel wat met Zuid-Afrika hebben,

“Of het nooit spannend was? Zeker

anders begin je daar geen stichting.

wel. Vooral die keer dat ik in Zambia op

Vertel. “Dan ga ik echt terug in de tijd.

een plek stond waar een olifant op me

Als klein jongetje zat ik gekluisterd aan

af kwam stormen en ik de auto in de

de tv en keek alles wat met Zuid-Afrika

verkeerde versnelling zette.

te maken had. Films over de natuur, de dieren, het grote wild, en later ook de culturele en politieke documentaires. Eigenlijk trok alles me aan in dit land maar vooral de ongereptheid van de natuur.

“Afrika zit in mijn genen, met de Stichting hoop ik een steentje bij te dragen aan het natuurbehoud daar.”

Als ik in een andere tijd geleefd had was

Gelukkig liep het goed af. Ook heb ik bij

ik ontdekkingsreiziger geworden en had

een overtocht een nacht alleen met mijn

ik daar willen wonen. Op mijn 30ste ging

auto op een boot, een soort pont, stil

ik voor het eerst naar Zuid-Afrika en toen

gestaan. We zaten vast en de kapitein

ik een voet op de bodem zette wist ik

liet zich met de anderen ophalen maar

meteen ‘dit is een soort thuis voor mij’.

ik wilde mijn auto niet alleen laten. De

Dit jaar organiseert de Stichting nog

Het was voor mij een warm bad om de

krokodillen zwommen om de boot.

twee kleinschalige events (diner).

plaatselijke bevolking te leren kennen en

Geen pretje! En de lawine van modder

Via de facebookpagina en de site.

langzaam de eerste stappen te zetten

(flash flud) had echt impact. We hebben

dutchafricanbadger.com kun je meer

in de natuur die ik overweldigend vind.

de defender de volgende dag met vier

informatie vinden. Een mail sturen kan

Alles wat ik mijn hele leven geleerd en

man moeten uitgraven. En wat denk je?

ook: info@dutchafricanbadger.com

gezien had uit boeken en van tv, kwam

Sleutel in het contact en draaien maar!

nu tot leven.

Die auto kan echt niet stuk.

Wie: Arnoud van der Klis Tafel: TR192 Breda ‘Mark en Weerijs’

Vanaf toen ben ik jaarlijks naar Zuid Afrika

Arnoud: “Afrika zit in mijn genen. Door

van 2006 - 2012

gegaan, met als hoogtepunt een vier

de Stichting Dutch African Badger

Stichting: dutchafricanbadger.com

maanden durende rondreis met mijn

hoop ik een steentje bij te dragen aan

Gezin: vrouw en dochter, allebei

landrover defender. Dwars door zeven

natuurbehoud daar. Mijn idee is dat

ambassadeur van de stichting

landen. Elke nacht slapen in de daktent

dit het beste kan via kinderen en in dit

Eerste project: 14 t/m 16 september

en eten wat er was (in Mozambique

geval kansloze kinderen. Ik wil ze ervan

2018 Capetown – ADDO

deegbollen als ontbijt en noem maar op).

weerhouden om later voor geld te

Bedrijf: eigenaar van Mahoco

En tijdens deze reis heb ik de Kilimanjaro

gaan stropen. Als we nu beginnen met

Beheer, Hotel Brasserie De Huifkar in

beklommen. Ook al was het min 25

bewustwording, dan weet ik zeker dat we

Middelburg en horecarestaurant en

graden op de top!”

– ook al is op het op kleine schaal – echt

buitenrestaurant in Zuid-Afrikaanse

iets kunnen bijdragen.”

tent bij het Kröller Müller Museum Auto: Landrover Defender en een Landrover Discovery Afrika: het continent met een rauw randje waar je de culturele, politieke en historische omgeving mengt met wildlife een schitterende natuur en fantastische wijngebieden en horeca.

Round Table Magazine / 21


Verkoop champagne & wijn Actie TR102 Epe

26,3% 17,3%

49,6%

Woensdag 7 maart jongstleden overhandigde Herman van Ark namens Tafelronde 102, Epe een cheque van € 4500,- aan Wouter, vrijwilliger van NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting). TR102 verkoopt al jarenlang voorafgaand aan de feestdagen

ziekte en we zijn daarom blij een steentje bij te kunnen dragen

champagne en wijn voor het goede doel. De heren halen de

aan de onderzoeken ter genezing van CF!

champagne zelf op in Epernay, Frankrijk. De wijn wordt door de 69,5%

plaatselijke wijnkoperij Kroese voor inkoopsprijs geleverd. Ieder jaar wordt een nieuw goed doel gekozen. Een doel waar een van de leden affiniteit mee heeft, heeft daarbij de voorkeur. Een neefje van een30,5% van de leden heeft Cystic Fibrosis, ook wel bekend als Taaislijm ziekte, en daarom werd dit jaar gekozen voor NCFS.

]

59,8% 14,3%

Wouter gaf voorafgaand aan het ontvangen van de cheque een uitstekende toelichting over de werkzaamheden van NCFS. De aanwezigheid van Wouter en zijn verhaal werd door de leden van TR102 erg gewaardeerd. Taaislijmziekte is een vreselijke

22 / Round Table Magazine

“De heren halen de champagne zelf op in Epernay, Frankrijk. De wijn wordt door de plaatselijke wijnkoperij voor inkoopprijs geleverd.”


Uitreiking cheque

voor Prinses Máxima Centrum

Donderdag 5 april jongstleden overhandigde Marten-Pieter van Harten en Jaap Zehenpfenning namens Tafelronde 128 Leusden een cheque van € 3.500,- aan Marjolein van Leeuwen, fondsenwerver bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Tafelronde Leusden Tafelronde Leusden organiseert al jarenlang in Fort33 de disco van Leusden en de opbrengsten gaan naar een goed doel. Het bedrag dat in 2017 opgehaald is gaat naar het Prinses Máxima Centrum. ‘We steunen met onze gift geen onderzoek, maar speelvoorzieningen voor kinderen met kanker’’, zegt Jaap Zehenpfenning, lid Tafelronde Leusden. Prinses Máxima Centrum Het Prinses Máxima Centrum wordt hét behandelcentrum van Nederland, waar alle kinderen met kanker terechtkomen. Er wordt niet alleen zorg verleend, ook wordt er onderzoek gedaan én het is een opleidingsinstituut. Jaarlijks krijgen 600 kinderen in Nederland een vorm van kanker. De genezingskans is ruim 75% dankzij concentratie van zorg en nationale en internationale samenwerking. Kanker is echter de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen.

“Het Prinses Máxima Centrum wordt het behandelcentrum van Nederland waar alle kinderen met kanker terechtkomen. De genezingskans is ruim 75% dankzij concentratie van zorg en nationale en internationale samenwerking.”

Round Table Magazine / 23


Kids and cars 2018 TR140 Alblasserwaard Voor de vijfde keer in de geschiedenis werd zaterdag 14 april 2018 het evenement Kids and Cars in de regio georganiseerd door Tafelronde 140 Alblasserwaard. Ongeveer 70 Ferrari’s, Porsche’s, Aston Martins, en andere sportwagens reden net als in voorgaande edities een prachtige route door de regio, waarbij de passagiersstoel bezet werd door kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten komen of het minder hebben.

Vlak voor het officiële startsein, dat door

eerste pitstop. In Sliedrecht werd voor de

aan een goed doel. Deze editie was dat

vier burgemeesters werd gegeven,

tweede keer gepauzeerd. De finish was in

de ‘Kanjer Ketting’. De Kanjer Ketting

werden er cheques uitgereikt aan twee

Papendrecht, waar de kinderen nog een

is opgezet als beloningssysteem voor

doelen. Voor de Stichting Kanjer Ketting

goodiebag ontvingen vol cadeaus en er

kinderen met kanker.

was er een cheque ter waarde van 10.000

voor de rijders een hapje en drankje klaar

euro en voor Stichting Ambulancewens

stond.

was er een cheque van 2.000 euro.

De Kanjer Kralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware behandeling en kinderen

Enorm dankbaar

kijken uit naar hun kleine, kleurige

Start

De heren van Tafelronde 140

beloning. Ouders gebruiken de Kanjer

Rond het middaguur werden alle wagens

Alblasserwaard kijken terug op een zeer

Ketting als leidraad om hun kind uitleg te

opgesteld op een parkeerterrein in

geslaagd evenement. “Wat was het een

geven en om het voor te bereiden op wat

Alblasserdam. De vele bezoekers kregen

geweldige dag! Geweldig om zoveel

het te wachten staat.

de gelegenheid om de auto’s te bekijken,

glimlachen te zien op niet alleen het

te filmen en fotograferen. Vervolgens

gezicht van de kinderen, maar ook die

Stichting Ambulancewens

werden de cheques uitgereikt, waarna

van de chauffeurs en alle toeschouwers.

Ook aan deze mooie stichting werd een

de burgemeesters van Alblasserdam, van

Enorm dankbaar voor iedereen zijn

donatie gedaan. Stichting Ambulance

Molenwaard, van Papendrecht en van

bijdrage. Tot volgend jaar,” zo is te lezen

Wens Nederland is een groep van 270

Sliedrecht het officiële startsein gaven.

op de Facebookpagina van Tafelronde

medisch geschoolde vrijwilligers die

140 Alblasserwaard.

dagelijks gratis laatste wensen vervullen

Route

van immobiele (mensen die afhankelijk

De sportwagens vertrokken onder luid

Stichting Kanjer Ketting

zijn van ambulancevervoer) terminale

gebrul vanuit Alblasserdam en reden

Naast het bezorgen van een prachtige

patiënten met behulp van speciaal

via Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en

dag aan kinderen, werd er ook naar

daarvoor ontwikkelde ambulances.

Oud-Alblas naar Bleskensgraaf voor de

gestreefd een mooi bedrag te doneren

24 / Round Table Magazine


“Ongeveer 70 Ferrari’s, Porsche’s en andere sportwagens reden een prachtige route door de regio waarbij de passagiersstoel bezet werd door kinderen die vaak in een ziekenhuis komen of het minder hebben.”

Round Table Magazine / 25


Lustrumreis TR186 Losser

Ruim anderhalf jaar geleden werd, tijdens een van onze Tafelavonden, geopperd om toch maar eens wat aandacht te gaan besteden aan onze 20-jarige “verjaardag”. Een lustrumcommissie werd in het leven geroepen en het brainstormen kon beginnen; wat zou ons Lustrumjaar onvergetelijk kunnen maken? Juist ja; een Tafelreis! Een aantal (gezellige) avonden gingen voorbij totdat de locatie

links rijden is nog niet zo handig…) aan bij de eerste activiteit; het

vastgepind was; onze Tafelreis zou als hoofdbestemming the

national motormuseum in Beaulieu. Waarna de doorreis werd

Great hall in Winchester mee gaan krijgen. Met als uitvalsbasis

ingezet naar het hotel in Southampton, na een korte opfrispauze

het centrum van Southampton!

werden we verwacht bij de ferry naar het Isle of Wight. Op

Om de spanning er in te houden werd er voor gekozen om deze dit kleine eilandje voor de kust van Southampton, stond onze bestemming geheim te houden en met veel plezier 1,5 jaar

bestuurswissel gepland. Een pittoreske pub was hiervoor het

onrust te zaaien bij de 14 Tafelaars die “ja” hadden gezegd.

toneel!

Vrijdag 6 april was het zo ver! Een studie naar de eerste GPS-

“Vreemd” genoeg trokken we wel wat aandacht als

coördinaten leerde dat men om 4:00 uur zou moeten vertrekken Nederlanders voorzien van jasje en dasje. Dit versterkt door om op tijd bij het eerste checkpoint (Gent, Belgie) aan te

officiële speeches tijdens de bestuurswissel heeft toch menig

komen. Dit was voor de tafelaars die de avond hiervoor bij een

Engelsman doen fronsen…

feestje een oud tafelaar waren een kort nachtje….Bij het eerste checkpoint werd duidelijk dat we het kanaal zouden oversteken De avond was nog lang… Maar een korte samenvatting leert en kon het gissen naar de eindbestemming los gaan!

dat een nieuw en enthousiast bestuur was geboren! De

Omstreeks 15:00 (lokale tijd), kwam iedereen veilig (ja want dat

aansluitende ochtend was het na een “goede” start met

26 / Round Table Magazine


English breakfast tijd voor en een dagje cultuur snuiven; op naar Winchester! Onze karavaan, bestaande uit 4 auto’s, was voorzien stickers waarmee Tafelronde Losser duidelijk zichtbaar was in het Engelse landschap. Na het bezoek aan de Great Hall, met de nodige foto’s, werden een aantal van de naastgelegen Militairy Museums bezocht waarna het tijd werd voor de lunch.

“Binnen menig Tafel zijn gin-tonics een veelgebruikt drankje. Zo zijn er binnen onze Tafel ook een aantal liefhebbers en mocht een bezoek aan de nabij gelegen Bombay Sapphire Distillery niet ontbreken.”

Binnen menig Tafel zijn gin-tonics een veel gebruikt drankje. Zo zijn er binnen onze Tafel ook een aantal liefhebbers en mocht een bezoek aan de nabij gelegen gin-stokerij niet ontbreken! Een bezoek aan de Bombay Sapphire Distillery werd afgesloten met een bijpassend “sapje”. Inmiddels werd via een Facebook-bericht duidelijk dat we (of eigenlijk onze auto’s) waren gespot door iemand van de Tafelronde Winchester. Een spontane ontmoeting in een Winchester was een feit! En als onze nieuwe vriend uit Winchester van oudsher uit Zuid-Afrika blijkt te komen, is het tijd om van de gelegenheid gebruik te maken om in totaal 3 personen (een persoon van Winchester, twee personen van Losser) toe te voegen aan de Buffalo-club! Een herinnering is geboren! Na dit ingelaste deel van het programma werd het tijd om af te reizen naar Southampton voor het avondprogramma, waar na een diner het nachtleven onveilig mocht worden gemaakt…. ‘s Morgens werd na het ontbijt de terugreis ingezet, op naar de ferry in Dover. Dat deze reis voor de organisatie nog iets lastiger ging worden was nog niet bekend. Door foutieve coördinaten eindigde de reis (met inmiddels een spiegel minder) bijna in het naastgelegen kustplaatsje Folkestone. Met nog 1 minuut speling mochten we alsnog, wel als laatste, de ferry op rijden. Hier kon gezamenlijk even worden teruggekeken op een druk maar geweldig weekend die we samen hadden beleefd. Herinneringen waar hopelijk nog lang over zal worden nagepraat! Na de nodige verkeersopstoppingen in België wist iedereen gelukkig het oosten van Nederland weer veilig te bereiken en was ons weekend dan officieel ten einde. Op naar het volgende lustrum-event; ons gala in September! YIT, Namens de lustrumcommissie TR186 Losser, Patrick Kip

Round Table Magazine / 27


Recordopbrengst!

15e editie van Veldhovens Lentefeest

Al 30 jaar organiseert Tafelronde 166, Veldhoven het Lentefeest; een benefietavond waarmee geld wordt opgehaald voor Veldhovense goede doelen. Afgelopen zaterdag was de 15e editie van dit prachtige feest dat plaats vond in Evenementencomplex de Heiberg. Een uitverkochte avond met 800 gasten zorgde voor een recordopbrengst van € 51.051,-. De drie geselecteerde goede doelen

Stichting Leergeld en de Voedselbank.

Ouderen & Mantelzorgers in Veldhoven

ontvingen uit handen van voorzitter Guido

Veldhovenaren met een lager inkomen

In samenwerking met SWOVE en

Hardy en loco-burgemeester Piet Wijman

kunnen hier terecht op 1 locatie voor

Stichting Vier het Leven organiseerde

een cheque van ieder € 10.000,-. Die

informatie en advies en het aanvragen

de Ronde Tafel Veldhoven de middag

goede doelen waren:

van regelingen en voorzieningen.

vóór het Lentefeest een LenteLunch met entertainment voor circa 250 ouderen en

Veldwijzer

De opbrengst wordt onder andere

mantelzorgers. Een gezellig middag met

Veldwijzer is een nieuw

gebruikt voor de aanschaf van digitale

optredens van onder andere Magic Mike

samenwerkingsverband van 3 non-profit

hulpmiddelen, zoals computers en een

en Meisjes voor de wijsjes, speciaal voor

organisaties: Bureau Sociaal Raadslieden,

communicatie-app.

deze Veldhovenaren.

28 / Round Table Magazine


Hobby- en Techniekclubs Veldhoven In Veldhoven zijn vier hobby- en techniekclubs voor jongeren actief. Zij geven zowel jongens als meisjes (tot ca 12 jaar) de mogelijkheid om kennis te maken met techniek. Bij deze clubs is een tekort aan materialen en gereedschap. De opbrengst wordt verdeeld tussen deze vier clubs en hierdoor kunnen deze jongeren nog meer ontdekken en leren met nieuwe materialen en veilig gereedschap. Het resterende bedrag van € 21.051,- zal in de komende 2 jaar worden besteedt aan diverse Veldhovense goede doelen. Goede doelen kunnen zich hiervoor aanmelden via de website TR166 Veldhoven: www.rondetafelveldhoven.nl

“Het was een prachtig feest, een uitverkochte avond met 800 gasten en een recordopbrengst van € 51.051.”

Round Table Magazine / 29


Het Tafelhorloge Speciaal voor de NTR-President

Volgens goed gebruik komt elke NTR-President zijn Tafelhorloge ophalen bij Tafelronde 39. Zo ook Paul Vreeburg, hij reisde op 2 februari af naar Zierikzee. Echter was hij niet alleen en nam zijn naamgenoot Paul Dippenaar mee. Paul Dippenaar, Area Chairman Northern Cape, was vanuit de Noordkaap op zakenreis in Nederland. Om het compleet te maken was ook onze

in basisbehoeften zoals onderwijs,

vertrouwde sociale omgeving.

districtsvoorzitter Marcel Everaers en

maaltijden en kleding zodat zij later ook

Het project kent een duidelijke lange

onze eigen Buurman en Buurman , Martin

zelf(standig) aan een betere toekomst

termijn visie en wordt geleid door de

Bouwman en Martin Janssen aanwezig

kunnen werken. Het Care Point vervult

jonge lokale dominee William Dlamini.

(OT-ers).

een centrumfunctie in de zorg voor

De visie luidt: eerst alle basiszaken in

kinderen in Kukhanya.

het leven van de kinderen regelen en zo

Nadat er kennis was gemaakt en de

zorgen dat zij uiteindelijk zelfstandig en

officiĂŤle handelingen waren voltooid, de

Het Care Point bestaat uit een gebouw

onafhankelijk in hun levensonderhoud

welbekende vaantjes, was het tijd voor

dat is voorzien van een aantal essentiĂŤle

kunnen voorzien.

datgene waar de President voor gekomen

ruimtes zoals: een keuken, een ruimte

was.

waar de kinderen verzorgd kunnen

Zo was op deze avond de cirkel rond, Paul

Het overhandigen van het enige echte

worden en een plek om kinderen te

kwam zijn horloge ophalen , Martin en

Tafelhorloge, welke Tafelronde 39

kunnen begeleiden met huiswerk.

Martin gaven aan wat Stichting Kukhanya

Schouwen-Duiveland uitgeeft. Met het

In bredere zin maakt ook de grond

is en doet en er was een Zuid-Afrikaan in

uitgeven van dit horloge ondersteunen

waarop het Care Point is gelegen

ons midden.

we diverse goede doelen waaronder

onderdeel uit van het geheel. Deze

ook Stichting Kuhkanja Care Point in

grond wordt onder andere gebruikt voor

We hebben genoten van de verhalen van

Swaziland.

landbouwdoeleinden.

onze vijf gasten en zien graag dat onze traditie in de toekomst wordt voortgezet.

Deze stichting opgezet door inmiddels

De kinderen zijn afkomstig uit een straal

oud-Tafelaars Martin Janssen en Martin

van 5 tot 10 kilometer om het Care Point.

Bouwman zorgt ervoor dat ruim 260

De kinderen worden bij het Care Point

AIDS-weeskinderen worden voorzien

verzorgd, maar verblijven in hun eigen

30 / Round Table Magazine

YiT, TR39 Schouwen-Duiveland


De Zwarte Cross Opnieuw rijdt Tafel42 mee! Na een succesvolle deelname aan de Zwarte Cross in 2016, smaakte het duidelijk naar meer. Vorig jaar hebben we als TR42 rust gehouden, maar dit jaar doen we wederom mee aan de Zware Categorie van de Zwarte Cross. Het thema is dit jaar “Welkom Thuus”, dat zoveel betekent als “wees welkom en voel je thuis zoals je bent”. Het Zwarte Cross Festival is bij uitstek

jullie al wel graag deelgenoot maken van

er tijdens de komende AGM in Delft een

dé plek waar dit kan en dus willen we dit

dit geweldige feest. Want ook andere

loting gehouden. Wie wint mag een dagje

kracht bijzetten met onze wagen: een

Tafelaars kunnen een bijdrage leveren

mee naar de Zwarte Cross en een rondje

mooie zeilboot met als motto ‘Tussen wal

aan deze geweldige race.

mee op de wagen; als je durft!

Uniek van deze wagen is dat er elke

Dus houdt ons tijdens de AGM in de gaten

Net als in 2016 koppelen we er een goed

dag andere Tafelaars mogen meerijden.

en voor meer informatie check rt42.nl

doel aan, dat ditmaal gezocht wordt in

Naast een vaste ploeg van TR42, zijn er

het thema ‘thuis voelen’. Welk doel het

verschillende acties opgezet om geld in

precies wordt maken we binnenkort

te zamelen. Alle inkomsten zijn hierbij voor

bekend, daarvoor lopen op dit moment

het goede doel. Zo kun je als bedrijf de

Luuck te Brake, Jurgen Rutgers

nog diverse gesprekken. Maar we willen

wagen sponsoren met je logo en wordt

TR42

en schip, genderneutraal is hip!’

YiT,

Round Table Magazine / 31


TR192 Breda, Mark & Weerijs Arjan de Vos

De afgelopen jaren hebben we de bestuurswissel van Tafelronde 192, Breda Mark & Weerijs verricht op een vrijdagavond en op diverse bestemmingen. Zo werden Boedapest en Milaan aangedaan, maar ook de Ardennen en Groningen. Het bestuur van het jaar 2017-2018, waarvan ik voorzitter mocht zijn, vond het mooi ‘to go where no TR192-tabler had gone before’.

Zo kwamen wij op Gdansk, of

de muzieksmaak van onze tafelaars

door het historische hart van hun stad.

zoals de Duitsers het noemen en

die we in de loop van het jaar hebben

De architectuur doet niet zonder reden

vereeuwigden in het beroemde boek van

samengesteld. Als kers op de taart

Nederlands aan: een Nederlandse

Nobelprijswinnaar Günther Gras: Danzig.

zagen we een videobijdrage van ons

architect is daarvoor verantwoordelijk.

Deze havenstad aan de Oostzee met

‘slapend lid’ René in Austin, Texas, die ons

Veel van wat we zien is het resultaat

geschiedenis die teruggaat tot de 13e

rondleidde door zijn Amerikaanse habitat

van reconstructie en renovatie na de

eeuw, en doorkruist wordt door de rivier

terwijl hij zijn bijdrage aan de playlist

verwoestende bombardementen van de

de Motława, verwelkomde ons met een

toelichtte.

Russen aan het einde van de Tweede

weldadige voorjaarszon op de 6e April 2018.

Wereldoorlog. Voorbij middernacht, en na menig lokaal gerstenat, een stukje zwijnennek en

De avond werd afgesloten bij restaurant

Die avond vond de bestuurswissel plaats

Noord Franse Gwürtztraminer, werd

Rada Miasta waar onder stenen gewelven

in Restaurant Tawerna, op de hoek van

Wesley van Steen gekozen tot de

werd gedineerd en gereflecteerd op

de Lange Markt, waar ook ons hotel

voorzitter van 2018-2019. Zo vonden de

een memorabele bestuurswissel. Het

aan gevestigd zat. Na de installatie van

hamer en ketting een eigenaar voor weer

veelbelovende startsein voor weer een

het vijfde (!) lid in dit bestuursjaar, Tolja

een nieuw Tafeljaar en kon de binnenstad

mooi Tafeljaar in Breda!

van de Bilt, werd er teruggeblikt op

van Gdansk onveilig worden gemaakt!

een mooi bestuursjaar. Een reeks aan

De nacht zag zwart als een orchidee

Arjan de Vos, oud-voorzitter TR192 Breda

foto’s kwam voorbij, van een dag met

en blauw als een Poolse zloty, en in de

Mark & Weerijs

de kinderen in de Beekse Bergen tot

ochtend van 7 april zag iedere tafelaar zijn

het jaarlijkse Running Dinner, van de

kussen weer in het comfortabele Holland

pubquiz voor Stichting Make a Memory

House Residence.

tot de jubilerende Rally ten behoeve van Stichting Dutch African Badger.

De zaterdag begon mistig, maar maakte tegen 12 uur weer plaats voor zon,

Maar ook de ontmoetingen en activiteiten

chickenwings en Poolse Weizen. Toen

die we als tafelaars onderling en

(bijna) alle Tafelaars weer bovengronds

persoonlijk beleefden kwamen voorbij.

waren ontmoetten we de Poolse tafel

Zo bezochten we het werk van een

2 van Gdansk, nog slechts bestaande

aantal Tafelaars en hoorden we hun

uit 2 leden. Het treurige bij dit gegeven

levensverhaal, maar liepen we ook met

is met name dat het ook de laatste

een selectie de Wings for Life run in

twee Tafelaars van Polen blijken te

Breda. Er kwamen ook foto’s voorbij van

zijn. Vaantjes en speldjes werden

de eerste Sinterklaasviering van deze

uitgewisseld en onze tafelgenoten

tafel, ten behoeve van Stichting Edukans,

uit het Wojwodschap Pommeren

en de RT192 Playlist, een overzicht van

vergezelden ons op een rondwandeling

32 / Round Table Magazine


doet Gdansk

“De architectuur doet niet zonder reden Nederlands aan. Een Nederlandse architect is daar verantwoordelijk voor. Veel van wat we zien is reconstructie en renovatie na de bombardementen van de Russen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.�

Round Table Magazine / 33


Gala brengt € 34.522 op! TR147 Kromme Rijnstreek Op zaterdag 17 maart 2018 heeft het 10e Zeister Gala in slot Zeist het duizelingwekkende recordbedrag van € 34.522 opgehaald. Nog nooit eerder bracht het Zeister Gala zoveel geld op.

Met deze opbrengst werden twee goede

vakkundig onder de hamer gebracht

prachtige doelen, daar ben ik dan ook

doelen gesteund; Stichting vrienden van

door Veilingmeester JP. Veilingmeester

echt trots op”. En hij vervolgt; “Dit is ook

de Berk in Zeist, een dagbehandeling

JP, zelf ook lid van Tafelronde 147, treedt

waar onze Tafel voor staat; Samen een

locatie voor kinderen met een

al enkele jaren in het hele land op als

goede en gezellige avond neerzetten

ontwikkelingsachterstand, meervoudige

veilingmeester maar vond deze avond

met aandacht voor de ander”.

of verstandelijke beperking en Freedom

extra bijzonder:

through Education, die sinds 1998 scholen in India bouwt om kansarme

“Een veiling voor een zaal vol mensen

kinderen enige opleiding te kunnen

die je kent is toch anders dan voor een

geven om zo het analfabetisme uit te

zaal onbekenden, gelukkig werd er goed

roeien. Ze ontvingen respectievelijk een

geboden”!

cheque van € 7.500 en € 27.022 euro. De avond werd vervolgd met een Het gala, georganiseerd door Tafelronde

spetterend feest in de kelders van Slot

147 Kromme Rijnstreek, trok 170 gasten

Zeist alwaar ook de mogelijkheid was

naar slot Zeist alwaar een avondvullend

om te genieten van een gin-tonic bar,

programma was georganiseerd.

karaoke of een heus casino. Voorzitter Thomas Kraal van Tafelronde 147 heeft

De avond begon met een heerlijk

genoten:

diner gevolgd door een veiling. De 36 kavels op de veiling, veelal ingebracht

“We hadden nooit gedacht dat we zoveel

door de Zeister middenstand, werden

geld konden ophalen voor deze twee

34 / Round Table Magazine

“De avond werd vervolgd met een spetterend feest in de kelders van Slot Zeist alwaar de mogelijkheid was te genieten van een gin-tonic bar.”


Doelstellingen

Waaraan iedere Tafelaar zich conformeert De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstigeen levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel:

Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;

Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;

Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;

Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Round Table Magazine / 35


Nieuwe leden

Nederlandsche Tafelronde TR1 Utrecht Sven Nichting Operations manager

TR40 Vechtstreek Bas Verkleij Consultant

TR61 Meppel Chris Wijland Directeur de Havixhorst

TR6 Alkmaar Jeroen Tenheaff Ondernemer

Bas Swelheim Audio Visueel Vormgever

Paul Postuma Bankier

TR41 Winschoten Bas Steenhuis Projectleider/ uitvoerder

TR63 Gorinchem Bart-Jan Mutters Makelaar/DGA

TR43 Delft RenĂŠ Ramon Smeets Ondernemer

David van Bemmel Advocaat handels- en transportsector

TR7 Den Haag Jorne van Bergeijk Muzikant TR 12 Zaanstreek Dirk Woord Flowmanager Drogisterij Albert Heijn TR16 Den Helder Ricardo Witkamp Witkamp Dienstverleners TR17 Zutphen Jorrit Buurman Informatie architect Mart Meezen Notaris

TR46 Schiedam Martijn Ritmeester Vastgoed Chris Eijkenaar Fysiotherapeut TR49 Noord-Oost Polder Bart Loman Sales consultant

TR65 Hoogeveen Jochem van de Weg Freelance fotograaf Jules Klein ssistent bedrijfsleider TR69 Fivelgo Chiel Timmer Sales Manager TR71 Noord-West Veluwe Remco van Strijland Planner

TR20 Oude IJssel Rogier Donker Gynaecoloog

TR51 Wassenaar Bram Rutten Consumer & market insights manager Europa Uni

Pieter-Jan Veenes Assortimentsmanager HANOS

Bram Tijsseling Headhunter Partner at Odgers Berndtson

TR23 Dordrecht Arie-Jan van der Duijn Schouten Advocaat

Laurens SchĂśneberger Architect

TR74 Roermond Ruud Vullers Technical Sales Manager Ruminants

TR55 Emmen Huub Van Buul Eigenaar OWNR

TR75 Hoeksche Waard Lennard Pijper Ondernemer

Guus Benes Advocaat

TR88 Aalten Joris Kuenen Verkoper

TR30 Kampen Jos Aanstoot Salesmanager JobTrans Arend-Jan Hengeveld Customer Intelligence Analist, Holland Casi TR32 Zeeuwsch Vlaanderen Pieter Voorbrood Moppentapper TR34 Groningen Sanne Pekelder Architect

36 / Round Table Magazine

TR56 Vlaardingen Koen de Prez Intercontinental network control

TR73 Oss Stijn Kling Tekstschrijver

TR94 Venlo Roy Hoven Manager Innovatie

TR57 Bergen op Zoom Sander van den Elsen Advocaat

Niels Mulders Account Manager

TR59 Arnhem Folkert Deenik Hotelmanager

TR100 West-Friesland Pieter de Smidt Commercieel directeur


TR101 Harlingen Nico Epema Faber Audiovisuals TR105 Lochem Mark Kasbergen Business Developer Nedap TR109 Amsterdam Flip de Jonge Innovatie adviseur TR120 Apeldoorn Remy Kerst Bankier TR122 Flevoland Mark Schaap Schaap Holland Teamleider Customer Service TR124 Schoutambt Culemborg Tommy Bosma Personal Trainer

Theo Sterk Handelaar

Jeffrey Hoek Schilder

TR166 Veldhoven Rob Rooijackers Eigenaar/directeur

TR190 Alckmaer Arman de Waard Developer bij Sigma Solutions

TR174 Maastricht Victor Scheren Eigenaar Solo Italiano

Nando van Beek DGA NVBIT Solutions

TR179 Maastricht Charlemagne Tom Herberighs Sales Manager Hans Heijnen Owner Soapbox TR181 Amstelveen Martijn Leenders Aarts-assistent chirurgie TR182 Wolvega Lowie Van der Woude Accountant

TR127 Haaksbergen Dennis Kuipers Eigenaar

Raymon Veldmeijer Werkvoorbereider / planner

TR128 Leusden Olav van Kampen Financieel Adviseur

TR183 Eindhoven Johan Hofmans Directeur Fides Real Estate

TR133 Utrechtsche Heuvelrug Hugo Kruijssen Divisie Directeur

Alexander Mulder Business Development Manager

TR143 Waddinxveen Joost van der Wielen Tandarts

Michael Boot Ondernemer Pieter van den Berg Projectmanager

TR152 De Haar Patrick vanRooijen Eigenaar softwarebedrijf

Sjors Spanbroek Sport Docent/Eigen ondernemer

Bart Van Den Heuvel Technisch Adviseur

Derk van den Westenbrugge Eigenaar Hotel

Bart van Eck Watermanager

TR184 Rosmalen Henk van Venrooij Belastingadviseur

TR156 Nunspeet Tjumme van Bijsteren Concerncontrol

Jeroen van Gastel Financieel directeur, Netwerk VSP / Spotta

TR158 Bodegraven Barend Broen Advisor Tax and Transfer Pricin

Pim van de Goor Holla Advocaten, Advocaat

TR159 Vught Maarten Loos Chirurg

TR185 Woerden Erik van den Heuvel Consultant

Round Table Magazine / 37


Aan de Ronde Tafel: Dave Terol Stel jezelf kort even voor, werk, hobby’s, kinderen Mijn naam is Dave Terol, ben geboren in Zaandam op 19 juni 1980. Ik ben opgegroeid in Zaandam en woon hier nog steeds met veel plezier. Ik ben sinds 2013 gelukkig getrouwd met Jacqueline en samen hebben wij 2 heerlijke kinderen

“Mijn voornaamste reden was zelfontwikkeling en verbreding van mijn kennis. Voordat ik bij de Tafel kwam kende ik de Tafelronde niet.”

Tjeu en Chiem. Wat ga je de Tafelronde brengen? Zoals velen ben ik op mijn 18e in de

Hopelijk kan ik met mijn enthousiasme

horeca terecht gekomen, in eerste

andere Tafelaars motiveren. Daarnaast

instantie als bijbaan maar nadat ik was

kan ik vanuit mijn vakgebied

uitgeleerd ben ik hierin ook fulltime

ondersteuning bieden bij de

werkzaam gebleven. Verder sport ik

verschillende serviceprojecten die

graag in de vorm van voetbal, al doe ik dit

Tafelronde 12 organiseert.

de laatste tijd minder vaak. Wat zijn je ervaringen tot nog toe? Wat vindt je partner ervan?

Zoals ik eerder aangaf ben ik sinds

Mijn vrouw was gelijk enthousiast en

vorig jaar Tafelaar, vooralsnog ben ik

vond het een goed idee.

erg positief. Ik ben aanwezig geweest bij een aantal interessante en gezellige

Kende je de Tafelronde al?

Tafelavonden waar natuurlijk ook ruimte

Sinds oktober 2017 ben ik Tafelaar bij

en tijd is voor goede gesprekken. Door

Tafelronde 12. Mijn voornaamste reden

deze ervaringen heb ik erg veel zin in de

was zelfontwikkeling en verbreding van

komende Tafeljaren.

mijn kennis. Voordat ik bij de tafel kwam kende ik het niet Hoe ben je bij de Tafelronde terecht gekomen? Een vriend die al bij de Tafel zat, vertelde mij over zijn ervaringen bij de Tafel en vroeg mij of ik geïnteresseerd was om eens een avond mee te gaan. Wat verwacht je er van? Ik verwacht dat er bij de Tafel verschillende mensen zitten uit veel verschillende vakgebieden. Dat wij van elkaar kunnen leren en elkaar daardoor versterken.

38 / Round Table Magazine


Geen geen alcohol.Geniet, Geniet,maar maar drink drink met mate. Geen 18,18, geen alcohol. mate.

Een verrassende combinatie van smaken. Een fris stevige combinatie van gember smaken en KETEL 1 jenever. Uitgeschonken over ijs. Natuurlijk voorzien van limoen in het glas. Doe ruim ijsblokjes in een longdrink glas. Vul het glas met Ÿ deel KETEL 1 en ž deel Ginger Ale. Garneer met een partje limoen.

EEN VERHAAL APART

KETEL1.NL


l e v Tra

Roundtable - Magazine mei 2018  

Weer een nieuwe editie van het Roundtable Magazine! Dit keer is het thema: Travel!

Roundtable - Magazine mei 2018  

Weer een nieuwe editie van het Roundtable Magazine! Dit keer is het thema: Travel!

Advertisement