Page 1

november 2017 / najaarseditie


Mijn moment, mijn stijl.

Gebruik uw 10% kortingscode op SUITABLE.NL Code: RTSUITABLE

-38%

Suitable Blazer Ogu 15995

9995

SHOP OP SUITABLE.NL

Suitable Shirt Linnen

5995

Merk Jeans al vanaf

6995


Inhoudsopgave

november 2017 / najaarseditie Round Table Magazine, het Tafelrondeblad, is een uitgave van de Nederlandsche Tafelronde. Het blad streeft naar een papieren verwezenlijking van de doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde (artikel 6 van de statuten). Het volgende Round Table Magazine zal rond februari 2018 verschijnen. Deadline aanlevering copy: 24 januari 2018.

Welkom bij de AGM 2018!

7

Proosten op het leven!

20

Sloepentocht voor Make-a-Wish

26

4

De glimlach van een kind. Presidentieel artikel

22

Bezoek van de President van de RTI aan TR129 Ooststellingwerf

5

Nationaal Serviceproject

23

Steun voor Tristan Bangsma via TR129 Ooststellingwerf

6

Stichting Wezenfonds

24

De Halfjaarlijkse Vergadering

7

Je bent meer dan welkom in Delft, bij de AGM 2018

26

Sloepentocht TR153 Lemmer voor Stichting Make-a-Wish

8

Kennismaken op hoog niveau. District VIII

28

A Local Swim IJsselstein

10

Freedom Through Education

29

Alles voor de kids, bijdragen aan het welzijn van kinderen

11

Twee Golden Tickets voor Kollen 2018

30

We Are Stronger, actie voor getroffen Sint Maarten

13

Run Table, Run!

31

Benjamins Travel en CEETM

14

Made by a Tabler

32

India 2017

15

Hulp bij Dam tot Damwandeltocht

34

Halfjaarlijkse te Gent

16

Mannenweekend

35

Internationaal Tafelen, wat maakt het zo uniek?

17

Bierfestival

36

World Meeting in Tallinn

18

Over de Maasdijk!

37

Nieuwe Leden van de Nederlandsche Tafelronde

20

Proosten op het leven!

38

Ledenadministratie

21

‘Fiets ‘m d’r over’ groot succes

39

Aan de Ronde Tafel

DIT MAGAZINE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Paul Vreeburg, Erik Post, Anne Joldersma, Christian van Tellingen, Daan Groen, Rutger Siersma, Wesley van Steen, Mark Heida, Paul Machielsen, Tim Kant, Fer van den Hurk, Kars Varswijk, Lucas Borsboom, Chris Heemskerk, Pascal Fielmich, Stefan Fritz, Twan, Mathieu, Martijn, Jorg, Rick, Sjack, Niels, Bob, René namens TR73 Oss, Arjan de Vos, Niels Vissers, Rik Nijenhuis, Willem Theiner, Fresh Guys, De Brink Direct Mail, Drukkerij Coster & Kok.

40+ WORD JIJ VEERTIGPLUSSER?

ADVERTEREN?

COLOFON

Wil jij als veertigplusser op de hoogte blijven? Dan kun jij je voor € 40,- per jaar abonneren op het Round Table Magazine. Stuur een email of briefkaart naar het algemeen secretariaat.

Wil je adverteren in het Round Table Magazine of heb je interesse in een advertentiepakket? Neem contact op met pro@roundtable.nl

CADEAUTIP?

ADMINISTRATIE

Oplage: Eindredactie: Redactie: Opmaak: Druk: Verspreiding: Website:

Gaat een veertigplusser je Tafelronde verlaten, geef hem dan een jaarabonnement cadeau.

Mw L. Medema (Leonie) Mient 62 2141 TD Vijfhuizen secretarial.office@roundtable.nl

3.200 exemplaren Rutger Siersma (PRO) Wesley van Steen FG - Marcel Ooink op den Dijk Drukkerij Coster&Kok De Brink Direct Mail www.roundtable.nl


De glimlach van een kind Presidentieel artikel

Het begin van wellicht één van de meest bekende coupletten uit de rijke historie van het Nederlandse lied welke elke Nederlander zeker eens in zijn leven heeft meegeschreeuwd. Vaak in de Hazes uitvoering in een te volle kroeg en met te veel drank achter de kiezen. Een nummer wat overigens is uitgebracht in 1968 door Willy Alberti en een nummer wat ook vandaag de dag nog steeds de essentie van het leven beschrijft wat mij betreft. Eind september heb ik met onze

you get’.De komende maanden staan er

is jouw drive? Juist naar deze verhalen zijn

Nationaal IRO Daan Groen het bijzondere

weer leuke dingen op het programma

wij op zoek voor in ons Tafelmagazine!

Tafelland India mogen bezoeken.

die het Tafelen bijzonder maken. De

Beschrijf jouw passie.

Het moment wat mij het meeste bij is

Halfjaarlijkse georganiseerd door TR165

gebleven en altijd bij zal blijven is de

Krimpenerwaard met een speciale special

Dit kan een extreme of bijzondere hobby

glimlach van het kind op de FTE school

guest…….schrijf je nog even snel in en mis

zijn, een bijzonder verhaal over je werk of

die voor ons een uitvoering deed.

haar niet!

onderneming of een mooi verhaal over jouw familie leven. Inspireer anderen door

Deze glimlach vertelde precies dat

jouw Way of Life te beschrijven.

verhaal waaraan wij al jaren werken met Tafelend Nederland en Tafelend India.

Yours in Table,

Een veilige, schone maar bovenal leuke omgeving voor kinderen met uitzicht

Paul Vreeburg

op een toekomst! Kippenvel in het

National President NTR 2017-2018

kwadraat………

A Way of Life

Deze glimlach was voor mij overigens nog veel mooier dan de Taj Mahal! By far!! Beseffen dat je leeft kan je in vele opzichten koppelen aan het Tafelen. De Tafel laat zien dat jij deel uitmaakt van een groter geheel en dat je binnen dat geheel met elkaar veel kunt bereiken. Ook op individueel vlak biedt de Tafel jou ontzettend veel kansen.

“Beseffen dat je leeft kan je in vele manieren koppelen aan het Tafelen.” Daarnaast heb ik voor mezelf ook veel

Je komt op plekken waar je anders nooit

Tafelbezoeken gepland staan. Voor mij

had gekomen. Dit gebeurt ook vaak in

maakt dit het Tafelen extra leuk. Voor jullie

een setting die anders is dan anders. Je

als Tafel ook zeker een aanrader om eens

krijgt de wereld te zien door de ogen van

met andere Tafels een avond te plannen

andere Tafelaars en door de ogen van

of een fundraise te organiseren. Alleen ga

vele andere interessante personen die je

je harder, samen kom je verder!

ontmoet door de Tafel. Er is echter één

Ook in het vorige magazine sprak ik over

ding wat je hiervoor moet doen: Tafel met

het halen van energie uit de dingen die je

energie en passie! ‘What you give is what

doet. Waarvan word jij nu gelukkig en wat

4 / Round Table Magazine


Nationaal Serviceproject Tineke Schouten heeft jou nodig!

Op dinsdag 21 november as. zal Tineke Schouten exclusief voor de ouderen van ons nationale Serviceproject, Vier het Leven, optreden in Theater Gooiland in Hilversum. Door de inzet vanuit de Nederlandse Tafelronde zijn er ruim 450 ouderen uitgenodigd om samen een geweldige avond te beleven! De voorbereidingen zijn in volle gang, maar Tineke en wij hebben de hulp van jou en jouw tafel nodig! De avond zal geheel verzorgd worden door de NTR i.s.m. Theater Gooiland, Hilversum én met volledige medewerking van Tineke Schouten en haar cast en crew. Die avond zullen wij als Tafel het gastheerschap op ons nemen. Wij gaan juist die gasten die een hoge leeftijd hebben bereikt, en veelal thuis zitten, meenemen en weer contact laten maken met anderen, met ons, met het leven!

“Nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe sociale contacten leggen en de onderlinge band verstevigen” - George Woodham Tineke gaat zorgen voor de lach. Haar voorstelling T-Splitsing is

Nationaal Service Project 2016 -2018: Stichting Vier het Leven

in de pers ontvangen met *****-recensies. De voorstelling gaat over het maken van keuzes, we doen het iedere dag. Kleine

Wat is het?

nietszeggende beslissingen over welke kleur sokken te dragen,

Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater-,

tot belangrijke, levensveranderende keuzes om je baan op te

museum- en concertbezoeken voor ouderen (vanaf

zeggen en met heel je hebben en houwen te vertrekken naar

65 jaar). Ouderen kunnen met een klein gezelschap

het buitenland.

genieten van een heerlijke middag of avond uit. Vier het Leven begeleidt de ouderen persoonlijk van deur

Het maken van de ene keuze sluit zo vaak andere interessante

tot deur.

richtingen uit… Met de koningin van de lach is een mooie avond

Het credo is: “Want samen uit, is samen genieten”

uit gegarandeerd. Wat kan jij als Tafelaar doen? Jouw hulp en de hulp van jouw Tafel kunnen wij goed gebruiken.

Primair

Pak de voorstelling op als ‘handen uit de mouwen project’ en

- Handen uit de mouwen

help ons ouderen thuis op te halen óf maak de voorstelling

o Meld je aan en help mee op di 21-11, 19:30 /

onderdeel van je serviceproject en doneer de opbrengst

service@roundtable.nl

aan de Serviceraad. Die zal er dan voor zorgen dat die bij de voorstellingen komt die wij ondersteunen.

- Het ophalen van geld d.m.v. fundraisers o Met jouw tafel bijdragen aan de kosten van de

Samen met Vier het Leven gaan wij die avond die verbinding

avond door Vier het Leven als serviceproject te

herstellen. Het doel is om een positieve bijdrage te leveren aan

adopteren /

het beperken van eenzaamheid en het voorkomen van een

Rabobank rekening NL10 RABO 0157 446 298 t.n.v.

sociaal isolement van die groep ouderen.

De Serviceraad. Round Table Magazine / 5


Stichting Wezenfonds Bestuurslid Anne Joldersma

Inmiddels hebben alle leden van de Nederlandsche Tafelronde de e-mail ontvangen over het overlijden van Jan Nijland van TR93 Steenwijk. Het is altijd erg tragisch als er een Tafelaar komt te overlijden. In 2014 is op de AGM in Huizen door de leden een motie aangenomen om het Wezenfonds op te richten. Deze stichting staat los van het

leden kunnen we hiermee een mooi

Het bestuur van het Wezenfonds bestaat

Hulpfonds en is er voor de kinderen van

bedrag ophalen. Het staat elke Tafelaar

uit de volgende personen:

een overleden Tafelaar.

vrij om wel of niet te doneren. De

Jochem Sluis – Voorzitter

gelden worden ingezameld en worden

Rogier Leenders – Secretaris

Wij ontvangen met enige regelmaat

vervolgens risicomijdend belegd. Het

Ruud Hagen – Penningmeester

vragen vanuit Tafels over de werking en

doel is om het opgehaalde vermogen te

De Nationaal Secretaris (qualitate qua) –

de structuur van het Wezenfonds. Juist

behouden en dusdanig te laten renderen

Bestuurslid

nu het Wezenfonds voor de tweede maal

dat de verschuldigde belastingen

in haar bestaan actief is, leek ons dit een

en eventuele bankkosten jaarlijks

We hopen dat het Wezenfonds nooit

goed moment om nogmaals uiteen te

betaald kunnen worden, zonder dat het

vaker in actie hoeft te komen. Het

zetten waar wij voor staan, wat wij doen

vermogen daarmee verminderd.

overlijden van een man van onder de 40

en hoe wij te werk gaan. We zijn allemaal Tafelaar. Dat is al bijzonder op zich. De kracht van Tafelen zit hem mede in de vriendschap onderling. “Tafelen is het voor de eerste keer ontmoeten van oude vrienden.” Het Wezenfonds is hier een prachtig

is altijd zeer tragisch.

“We hopen dat het Wezenfonds nooit vaker in actie hoeft te komen. Het overlijden van een man van onder de 40 is altijd zeer tragisch.”

voorbeeld van. Als Tafel kunnen we ons met z’n allen sterk maken voor de

Als het kind (of kinderen) de leeftijd

kinderen van een overleden Tafelaar.

van 21 bereikt, valt het opgehaalde

Omdat hij een Tafelaar is, dat maakte

bedrag vrij om (een deel van) de studie

hem al bijzonder.

of andere opleiding te bekostigen. Per overlijdensgeval wordt er dus een apart

Het Wezenfonds treedt in werking als

potje opgehaald en beheerd door het

er een actieve Tafelaar is overleden. Er

Wezenfonds.

wordt dan contact gezocht met de Tafel en de nabestaanden van de overleden

Het Wezenfonds is een separate

Tafelaar. Als de familie van de Tafelaar

Stichting en dus geen onderdeel van

dat wil, kunnen de kinderen van de

bijvoorbeeld het Hulpfonds. Dit is

overleden Tafelaar aanspraak maken op

gekozen om de verschillende ‘dossiers’

het Wezenfonds.

strikt gescheiden te kunnen houden en het overzicht goed te bewaken. We

Het Wezenfonds vraagt aan alle Tafelaars

beheren immers geld dat van een ander

in Nederland of zij bereid zijn vrijwillig

(de kinderen in dit geval) is.

€10,- te doneren. Met ongeveer 3.000 6 / Round Table Magazine

Toch is het mooi dat we bestaan en dat we als Tafel een orgaan hebben waarmee we de achtergebleven kinderen kunnen helpen.


Je bent meer dan welkom in Delft. Bij de AGM 2018!

De prinsenstad Delft was tijdens de Gouden eeuw ĂŠĂŠn van de meest welvarende steden van de republiek en thuishaven van de grootste onderneming die de wereld ooit gekend heeft, namelijk de VOC. Het historische karakter en de rijkdom van de stad zijn nog steeds goed zichtbaar in de vele monumentale panden die aan de grachten grenzen. Tegenwoordig is Delft vooral bekend als kennisstad door de Technische Universiteit en diverse grote onderzoeksinstituten zoals TNO en Deltares. Het is bijzonder dat de grote groep studenten en onderzoekers in goede harmonie samenleven met de burgers van Delft. Je merkt dit vooral tijdens een bezoek aan de vele terrasjes, kroegen of restaurants die de stad rijk is. Dit jaar zal je tijdens de AGM kennis maken met de rijkdom van Delft. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Prinsenhof, de plek waar Willem van Oranje gewoond heeft. Je zult je verbazen over de schoonheid van de Van der Mandelezaal naast de Waalse kerk. Op zaterdag zal het gala plaatsvinden in de oude kerk, waar je een geweldig diner zult ontvangen in het eerzame gezelschap van Johannes Vermeer, Piet Hein en Maarten Tromp. Ook dit jaar zal de AGM weer een geweldig feest worden voor alle Tafelaars en hun partners. De kaartverkoop zal starten op de halfjaarlijkse in Krimpenerwaard. Bonus Dit jaar hebben we een speciale, limited edition, friendship coin

gegarandeerd een collectors item. Je kan deze munt alleen krijgen door het kopen van een AGM-kaart op de Halfjaarlijkse of daarvoor. Na de Halfjaarlijkse zullen deze munten niet meer te krijgen zijn! Zorg er dus voor dat je voor of tijdens de Halfjaarlijkse een kaart koopt zodat ook jij over deze munt kan beschikken! De AGM zal plaatsvinden op 2 juni 2018. We verwachten je daar te zien en we zijn er trots op te zeggen dat Delfts Blue will Suit You!

gemaakt voor de AGM in Delft. Deze coin is in zeer beperkte oplage gemaakt! Dat betekent dat slechts 100 Tafelaars in bezit zullen komen van deze coin en daarmee wordt het Round Table Magazine / 7


Kennismaken op hoog niveau District XIII

Vrijdag 15 september was de eerste districtsmeeting van het nieuwe bestuur bestaande uit Jan-Koenraad Veenstra (Tafelronde 117 Eindhoven), Tjeerd Tielbeek (Tafelronde 187 Nuenen) en voorzitter Marcel Kennis (Tafelronde 166 Veldhoven). Met een leuke club mannen hebben we kennis kunnen maken

papieren niet bij ons hadden die we eigenlijk niet eens nodig

met ons district op hoog niveau door diverse rondvluchten

hadden. Een gevalletje ‘paarse krokodil’ met wat vertraging als

boven Eindhoven en omgeving in een Cessna F-172P Skyhawk.

gevolg dus.

Tafelaar en piloot Jan-Koenraad nam iedereen om de beurt mee de lucht in voor een blik op het district vanaf 500 meter hoogte.

Uiteindelijk zijn we meer dan gastvrij ontvangen door voorzitter Herman de Vries die ons middels een korte presentatie vertelde

We waren hiervoor te gast bij Eindhovense Aero Club

over de geschiedenis en de mogelijkheden van de club.

Motorvliegen (EAC-m) dat gevestigd is op militaire Vliegbasis Eindhoven. Iets wat meteen duidelijk werd aan de poort: de

Bezoek van de klassieke Douglas C47A Dakota

soldaat van dienst wilde ons niet doorlaten omdat we de juiste

Dat weekend werd er door vrijwilligers Operation Market Garden

8 / Round Table Magazine


“Wij hebben zelfs met alle Tafelaars geholpen door het toestel met de hand te duwen en om te draaien in de goede richting voor vertrek.”

herdacht door het droppen van parachutisten op historische locaties. Het toeval wil dat het toestel die avond moest tanken bij de EAC-m waardoor we met z’n allen de kans kregen om het historische toestel van zeer dicht te bewonderen. Uiteindelijk hebben we zelfs met alle Tafelaars geholpen door het toestel met de hand te duwen en om te draaien in de goede richting voor vertrek. Al met al was het een zeer geslaagde eerste meeting voor ons bestuur en zijn er wederom weer veel nieuwe verbindingen ontstaan in ons district. Op naar de volgende ontmoeting!

Round Table Magazine / 9


Freedom Through Education “Education is the most powerful weapon to change the world! Education is a Right, Not a Privilege!” De quote is van niemand minder dan Nelson Mandela, de tweede quote is voor ons zo vanzelfsprekend, maar dat is het in India niet! Daar hebben 90 miljoen kinderen geen enkele vorm van onderwijs, niet te bevatten, niet te geloven, maar het is helaas de werkelijkheid. Gelukkig zet Round Table India zich al bijna 20 jaar hiervoor in en

te geven op een toekomst. Ook dit jaar zet de Serviceraad zich

hebben zij al meer dan 1800 scholen gerealiseerd en hebben er

weer maximaal in om zoveel mogelijk bekendheid te geven en

dankzij RT India al meer dan 6 miljoen kinderen wel onderwijs.

nog mooier om zoveel mogelijk Tafels voor FTE te krijgen.

Sinds 2014 is Freedom Through Education ons internationaal

De volgende tien projecten zijn op zoek naar een Tafel! Een van

serviceproject. Een prachtig project om: Scholen te bouwen in

deze projecten kan door jouw Tafel geadopteerd worden! Hoe

India, te Twinnen met je nummerTafel, om kinderen echt de kans

gaaf is het om dit met jouw Tafel voor elkaar te krijgen.

Table /Circle no City

Name of the project

RT-243

Bhilai

Government Primary & Middle School-Kodia 150

€ 16.000

€ 8.000

RT-148

Secunderabad ZP High school

100

€ 44.000

€ 22.000

RT-235

Guwahati

175

€ 27.500

€ 13.750

RT-33

Secunderabad Inmulnarva Zila Parishad High School

120

€ 33.000

€ 16.500

RT-169

Raipur

Government Higher Secondary School

134

€ 31.500

€ 15.750

RT-10

Chennai

Sri Sankara Matriculation Phase -2

175

€ 18.000

€ 9.000

RT-107

Nasik

Ramshej Shikshan Sanstha

350

€ 35.000

€ 17.500

RT-34 & LC-46

Kolkata

Sarada Shishu Mandir -Srimantapur

100

€ 17.000

€ 8.500

RT-196

Varanasi

Round Table Abhinav Vidyalaya

120

€ 40.000

€ 20.000

RT-240

Guwahati

Natun Fatasil Town High school

175

€ 27.500

€ 13.750

Shanjardev Shishu Vidya Niketan - Phase -3

No Of Students Project Costs Kosten Project TR

Voor vragen neem dan contact op met de Serviceraad internationaal serviceproject FTE of nodig ons uit op een van jullie Tafelavonden. Met vriendelijke Tafelgroet, Namens de Serviceraad, Erik Post (voorzitter) Mark Heida TR198

Paul Michielsen TR195

Kars Varwijk TR186

Tim Kant TR114

Fer van den Hurk TR73

Lucas Borsboom TR74

10 / Round Table Magazine


Twee golden tickets Voor Kollen 2018! Wij zijn uitgenodigd door RT35 Oslo voor een geweldig weekend in Oslo en Holmenkollen. In het weekend van 9 tot 11 maart 2018 zal daar een nationaal ski festival plaatsvinden.

Het festival vindt plaats als onderdeel van het Wereldkampioenschappen AlpineskiĂŤn. Speciaal voor Nederland zijn er twee golden tickets beschikbaar gesteld waarmee registratie en hosting gedekt worden. Een buitenkans dus voor de wintersportliefhebber! Meer informatie via: www.roundtable.nl Of een mailtje naar: iro@roundtable.nl

Round Table Magazine / 11


vraag ernaar bij uw plus supermarkt volg ons op facebook bally shannon


Run Table, RUN!

Dam tot Damloop

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen ben ik gek op Renaults. Maar dan wel de varianten met een Turbo erop. De meeste zijn leuk om naar te kijken, maar veel liever gebruik ik ze tijdens (internationale) Rally’s & circuitdagen. Ik ben recent papa geworden van 2

gaan voor een middagje hard rijden ipv

We zien hem regelmatig in snelle Ferrari’s

fantastische meiden, dus zoals jullie

hardlopen. We kletsten nog wat en ik

maar ook op schoenen is Sam rap. Ik

kunnen begrijpen staat alles wat je het

bedankte hem voor de uitnodiging.

besloot, hoe lastig dat op dat moment

stempel “hobby” kan geven op een iets lager pitje.

ook is om verstandig te zijn en liet hem Toch begon ik te twijfelen. Sinds 1997 rijd

gaan. Onderweg word je getrakteerd

ik regelmatig op de Nürburgring, maar

op live muziek vanuit alle windhoeken.

Maar in augustus begon het bij mij en een

de Dam tot Damloop heb ik nooit eerder

Van Nederlandstalige volkszangers tot

aantal vrienden weer enorm te kriebelen.

ervaren. Ik stond zondagochtend om

Afrikaanse bandjes. Fantastisch, wat een

De Nürburgring, dat is lang geleden! De

09:43 dus niet in Duitsland, maar op het

sfeer! Je wordt eigenlijk meegezogen.

datum werd geprikt: 17 september. In de

Centraal Station in Amsterdam waar Alex

Het rennen door de IJ-tunnel is

weken voorafgaand begint de voorpret.

al in vol ornaat stond te wachten. Deze

onbeschrijfelijk.

Met welke auto zal ik gaan, en wat moet

keer niet in de kleding waarin ik hem van

er allemaal aan gebeuren? Met grote

2015 tot 2016 meestal zag, maar in hippe

Na ongeveer 12 kilometer kwam ook Mark

regelmaat heb ik de fantastische 22,8

hardloopkleding. Achteraf had ik me beter

mij voorbij met een kameraad van hem.

kilometer over de “Grüne Hölle” afgelegd.

ook al kunnen omkleden, maar dat is een

Toch probeer je erbij te blijven, maar dat

De ene keer met een Renault 5 GTTurbo,

ander verhaal.

moet je op deze afstanden gewoon niet

dan weer met een ClioRS, BMW 325 & een paar ronden met een Porsche 911. Nog nooit eerder reed ik met een Mégane RS over de “Grüne Hölle”, laat ik die nu net hebben staan! Het klaarmaken kon beginnen. Het idee om met een auto over

willen. Na 1:26:36 kwam ik in Zaandam

“Toch begon ik te twijfelen. Sinds 1997 rijd ik regelmatig op de Nürburgring, maar de Dam tot Damloop heb ik nooit eerder ervaren.”

over de finish, met Alex in mijn kielzog.

de Ring te rijden waarmee ik dat nooit eerder deed, prikkelt mij enorm. Ik kan

We liepen naar Café Fonteyn op de

daar enorm naar uitkijken.

Nieuwmarkt. Waar Sam van Dalen, Mark Vermeulen en nog een aantal

Ik kijk terug op een mooie, nieuwe

Op 8 september, om 09:30 uur ging mijn

andere lopers zouden verzamelen. Na

ervaring! Wat een mooi, goed

mobiel. Ik zal het gesprek wat volgde kort

een gezellig kopje koffie merk je dat

georganiseerd event!

houden. “Hey Chris, Alex Blauboer hier.

de spanning en adrenaline begint toe

Zoals je hebt gelezen loop ik namens de

te nemen. In mijn geval goed, ik was

Het bedrag dat wij als Ronde Tafel

Stichting Vier het Leven mee met de Dam

namelijk snotverkouden. Om 11:15 uur

hebben opgehaald, waarvan een groot

tot Damloop. Maar we hebben iemand

klonk het startschot. We begonnen rustig

deel door Alex, is € 780,- . Iedereen

die door een blessure is uitgevallen.

aan, we hadden immers 10 Engelse mijl

ontzettend bedankt!

Loop je met me mee?! We hopen een

voor de boeg. Vooraf bespraken we al dat

mooi sponsorbedrag binnen te halen”.

iedereen in zijn eigen tempo zou lopen.

YiT,

Ik zei tegen Alex dan het me onwijs leuk

Dat is voor iedereen het beste. Sam en ik

Chris Heemskerk,

leek, maar ik die dag naar Duitsland zou

liepen het eerste deel samen.

lid pro-commissie Round Table Magazine / 13


Made by a Tabler When I grow up, I wanna be a... Op 5 juni 2017 is Pim van Hille geboren, zoon van Matti en Ellen van Hille (TR184, Rosmalen) Op 6 juli 2017 is Faye Marie Annabelle Teekens geboren, dochter van Michiel en Françoise Teekens (TR13, Leiden) Op 17 juli 2017 is Ella June Astrid Sluis geboren, dochter van Jochem en Marjanne Sluis (TR197, Harderwijk) Op 3 augustus 2017 is Tess geboren, dochter van Bart en Marjolein Janssen (TR171, Kerkrade) Op 18 augustus 2017 is Dante geboren, zoon van Bart en Jordy Jacobs (TR171, Kerkrade) Op 18 augustus 2017 zijn Pippa en Sophie geboren, dochters van Bart en Andrea (TR39, Schouwen Duiveland) Op 1 september 2017 is Kees van Dorp geboren, zoon van Kees en Paula van Dorp (TR197, Harderwijk) Op 15 september 2017 is Benjamin geboren, zoon van Maarten Wolters en Winnie Dankers (TR105, Lochem) Op 15 september 2017 is Floris van de Castel geboren, zoon van Martijn van de Castel en HenriÍtte Ruitenbeek (TR71, Noord-West Veluwe) Op 19 september 2017 is Milou Theiner geboren, dochter van Willem en Imke Theiner (TR172, Uden/Veghel) Op 23 september 2017 is Anne Otte geboren, dochter van Joost en Myrthe (TR84, Rosmalen) Op 6 oktober 2017 is Annelotte geboren, dochter van Kasper Muileboom en Anne-Lynke (TR192, Breda Mark & Weerijs)

14 / Round Table Magazine


Hulp bij Dam tot Dam wandeltocht Opluchting bij wandelaars

Ook dit jaar hielp Tafelronde 12 Zaanstreek tijdens de Dam tot Dam wandeltocht vele honderden lopers aan een schoon toilet. Dit leidde tot flinke opluchting bij de veelal vrouwelijke deelnemers. De opbrengst van deze actie komt ten goede voor het goede doel Simavi. De activiteiten van Simavi zijn van levensbelang. Ze strijden

getale bij ons aan kwam. Tot volgend jaar! En dan iederéén

voor een gezonde basis voor iedereen. Heel simpel,

(klein)geld mee!

namelijk toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Diarree staat op nummer 3 van de belangrijkste

Wilt u achteraf de actie nog ondersteunen of ziet u volgend

doodsoorzaken in derdewereldlanden. Dit geeft wel aan hoe

jaar een rol als sponsor voor u weggelegd, neemt u dan

belangrijk de activiteiten van Simavi zijn.

contact met Tafelronde 12 Zaanstreek op (www.rt12.nl).

“De actie heeft 500 euro opgebracht welke aan Simavi zal worden overhandigd.” Tafelronde 12 Zaanstreek stond ter hoogte van de Noorder IJ en Zeeweg met een toilet unit. Bezoekers waren vrij om te geven wat ze wilden. Wat is een schoon toilet ú waard? Naast een toilet bood Tafelronde 12 Zaanstreek de lopers een heerlijk stukje muziek en een zitgelegenheid om na de vele kilometers die zij al in de benen hadden, even te kunnen relaxen. De inzet van Tafelronde 12 Zaanstreek werd door vele

Foto’s Pascal Fielmich \ Tekst: Stefan Fritz

wandelaars zeer gewaardeerd. De actie heeft, na aftrek van kosten, 500 euro opgebracht welke aan Simavi zal worden overhandigd. Wij vonden het weer gezellig dat u in groten Round Table Magazine / 15


Mannenweekend

“Alleen het allerbeste is goed genoeg.” Bij onze Tafel hebben we, net als bij elke Tafel, vele mooie activiteiten. Echter hebben we dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een mannenweekend gehad. En wat hebben we genoten! We verzamelden zaterdagochtend bij

vond hij “te ingewikkeld voor jou en mij

we voldaan teruggegaan naar ons hotel.

onze voorzitter thuis om met negen

om dieper op in te gaan” en hij bleef

De volgende dag stonden er negen

man een weekend weg te gaan. We

dus maar doorgaan over de familie

Segways op ons te wachten. Hiermee

wisten nog niet waar we naartoe zouden

achter de brouwerij. De inmiddels zesde

hebben we twee uur lang door Brugge

gaan. Na een kop koffie met een heerlijk

generatie van de familie Maes vond

gereden. Mocht je nog nooit op zo’n

worstenbroodje werd bekend gemaakt

“alleen het allerbeste goed genoeg.”

apparaat hebben gestaan, doe jezelf een

dat we naar Brugge gingen. Er waren

en “het brouwen van bier is hem (de

groot plezier en boek een keer een tocht!

wat activiteiten gepland en het weekend

huidige directeur) van vader en moeders

Wat een geweldig leuk vervoersmiddel!

stond in het teken van het jaarthema

kant in het DNA terecht gekomen.” Wat

Je kunt veel kilometers afleggen en veel

“Leren Genieten”.

de Brugse Zot nou zo karakteristiek

van een stad bekijken. We kwamen op

maakt hebben we niet gehoord. Maar

plekken waar je anders nooit in één dag

waarschijnlijk is hij zo lekker omdat alleen

tijd was gekomen.

het allerbeste goed genoeg was. Wij vonden hem in ieder geval lekker.

Ter afsluiting besloten we even een Belgische wafel te nuttigen. Alleen het

Even kort opfrissen bij het hotel en

allerbeste was immers goed genoeg.

hup, weer de stad in om te eten bij een

Deze wafels, ter grootte van een

restaurant met een indrukwekkende

gemiddelde deurmat, maakten het

De eerste stop was bij het Bierparadijs,

bierkaart met meer dan 400 verschillende

weekend mooi af. Voldaan reden we

net over de Belgische grens. Een grote

bieren. Ook hier hebben we weer

weer terug naar Winterswijk.

hal, helemaal gevuld met alle soorten

genoten van de bijzondere bieren die

bier die je kunt bedenken. Uiteraard

België rijk is.

mocht een klein proeflokaal daar niet

“Het weekend stond in het teken van het jaarthema ‘Leren Genieten’.”

ontbreken. Na uitvoerig te hebben

Waar we moesten gaan stappen wist

rondgekeken en een drankje te hebben

onze taxichauffeur maar al te best. “Ge

geprobeerd was het tijd om door te

moet naar café de pik.” Wij vonden dat

Het mooie van dit weekend was dat

rijden naar onze tweede tussenstop; een

een bijzondere naam voor een café, maar

we buiten alle ongein, lol en mooie

heuse Belgische frietkot! De eigenaren

besloten het toch op te zoeken. Aldaar

herinneringen ook de tijd hadden om

woonden in het vertrek naast het frietkot,

kwamen we erachter dat het toch echt

elkaar beter te leren kennen en door de

dus je keek zo de woonkamer van de

café Pick heette. Echter was bij ons in alle

andere setting tot gesprekken kwamen

beste mensen in. Een bijzondere locatie.

joligheid café de Piemel geboren. We

waarbij we veel van en over elkaar

hebben de taxichauffeur gelijk moeten

geleerd hebben.

Toen we in Brugge aankwamen stond de

geven. Het was nog lang onrustig en erg

rondleiding bij Brouwerij de Halve Maan

gezellig in het café, mede ook door de

Wat mij betreft mag dit weekend elk jaar

op het programma. Bij dit familiebedrijf

aanwezigheid van drie zussen waar hun

op de agenda komen te staan!

wordt de Brugse Zot en de Straffe

vader trots op mocht zijn. “Alleen het

Hendrik gebrouwen. Onze gids was groot

allerbeste is goed genoeg!” Diep in de

Anne Joldersma

fan van de familie. Het brouwproces

nacht ging het lampje toch echt uit en zijn

TR42 Winterswijk

16 / Round Table Magazine


Bierfestival

Paradijs voor liefhebbers

De Grote Kerk op het Marktplein in Emmen was op 21 september een paradijs voor bierliefhebbers. Keus genoeg met dertig bieren van regionale brouwers. Het eerste bierfestival in Emmen is een doorslaand succes geworden.

Compleet uitverkocht Het bierdiner donderdag was meer dan geslaagd, vrijdag was het druk en zaterdagavond was het festival zelfs compleet uitverkocht. Schot in de roos Zeven brouwerijen uit de drie Noordelijke provincies boden hun brouwsels aan. Het festival is opgezet door Tafelronde 125 Zuid Oost Drenthe. Het bierevenement is bedacht door één van de leden: René Wientjes, zelf een echte bierliefhebber. Zaterdagmiddag straalt Wientjes van oor tot oor. Het bierfestival in de Grote Kerk blijkt een schot in de roos. Wientjes zegt dat het vrijwel zeker is dat er volgend jaar een vervolg komt. Round Table Magazine / 17


Over de Maasdijk!

TR73 volbrengt een halve marathon Daar stond hij op, strak in het pak, jasje, dasje, speldje, zoals het hoort, een zelfverzekerde houding die je verwacht van een persoon in deze rol. De entourage was een authentieke Italiaanse wijnwinkel in hartje Berlijn. Dit jaar het podium van ons

Een dergelijke gangmaker, stuwende

gingen we. Week in week uit 2 à 3 keer

jaarlijkse herendiner tijdens het

kracht en inspirator waakt dus dat

trainen, soms een gezamenlijke pasta na

bezinningsweekend. De champagne

de groep in doezelt in de standaard

afloop.

vloeide rijkelijk en de gerechten waren

dingetjes, maar is een innovator van de

overheerlijk.

Tafel. Iets wat de Tafel klaar maakt voor

Elkaar blijven stimuleren, het beste uit

de Toekomst (uit handboek Tafelaar Tr73).

elkaar naar boven halen, motiveren om

Het zal tussen de 3e en de 4e gang zijn

En daar stond hij dus en kwamen de

door te gaan, we werden een hecht team.

geweest, misschien 4 en 5, net na de

inmiddels befaamde woorden uit zijn

Het was een zware, lange weg, vele

zelfgemaakte pasta of na de secundi, dat

mond: heren, ik wil een halve marathon

trainingsuren noeste arbeid, zwoegend

hij op stond en het woord nam.

lopen met jullie, wie doet er mee?

door de polder, het Osse Centrum of de

Of hij iets na wilde laten of ons iets mee

Zijn gezicht veranderde van het gezicht

Maashorst, kilometers asfalt weggevreten

wilde geven weet ik niet, het maakt ook

van de zelfverzekerde aanjager naar

werd het eindelijk 11 juni, de dag van de

niet uit, want hij heeft het voor elkaar

dat van een verbaasde Berliner die het

halve Maasdijkmarathon. En wat voor

gekregen, hij: “onze aanjager”, eentje

in Keulen hoorde donderen. Het zal de

een dag.... een dag om niks te doen, en

die niet denkt in wat niet kan,......maar

combinatie van smaak, aroma’s, ambiance

daarmee parelden de zweetdruppels

denkt hoe het wel kan. Die niet denkt in

en de overvloed aan wijnen zijn geweest,

al op je voorhoofd. Jezelf optrekken uit

bedreigingen, maar denkt in kansen. Die

of het unieke momentum, maar het feit

een stoel om strompelend de koelkast

niet reageert met mag het iets minder,.....

was daar, de helft van onze Tafel stond

te halen voor een koud biertje was al

maar mag het iets meer.

op en committeerde zich aan de halve

vermoeiend. Een dag om echt niks te

marathon in juni 2017 in Oss over de

doen, denken aan activiteit was al zwaar.

Maasdijk.

Het was 28 graden, geen wolkje aan de

Daardoor verzet je bergen en kom je als groep een stuk verder. En zijn de

hemel, geen zuchtje wind en om 13u, op

resultaten van bijeenkomsten, activiteiten

Maar toen begon het traject van

het heetst van de dag, stonden wij aan de

en serviceprojecten niet conform de

maanden afzien en trainen en

start van de halve Maasdijkmarathon.

algemene verwachting, maar groeien

andersom. Een hardloopcoach werd

ze uit naar kwalificaties …..als “boven

ingevlogen, trainingsschema’s opgesteld,

Het was veel te heet om iets te doen,

verwachting”.

hardloopanalyses gemaakt en daar

maar wij hadden kei hard getraind, al die

18 / Round Table Magazine


uren, daarnaast hadden we €7300,opgehaald voor het Jeugdsportfonds, we zouden en moesten starten! Met negen man aan de start, heren die nooit hadden gedacht dit te kunnen, laat staan ooit zouden doen, maar de Tafel, het team, de commitment laat je boven je zelf uitstijgen, laat je dingen doen die je anders niet zou doen. Daar klonk het startschot als een donderslag onder een heldere hemel, we waren op weg, ieder in zijn eigen tempo onder de verstikkende zon. De eerste kilometers gingen nog wel en na drie kilometer kwamen we langs het Tafel73 hardloopplein, waar familie, vrienden en de rest van de Tafel ons luidkeels aanmoedigden, maar daarna waren er nog 18 lange, warme kilometers te gaan. Het eerste uur was warm, maar kwamen

wij over het smeltende asfalt, over

wachten op onze laatste teamgenoot,

we door, maar uiteindelijk komt hij een

de oververhitte dijk zonder schaduw.

allemaal uitgeput, maar ongelooflijk trots

keer. Wie? De man met de hamer, het

Allemaal hadden we ons eigen doel,

was een ware slijtageslag, een afvalrace,

een doorzettingsvermogen ongekend

dat we dit met zijn negenen gepresteerd

de helft van alle deelnemers zou

een wilskracht om de finish te halen.En

hebben. De uitreiking van de check was

uiteindelijk niet finishen. En stuk voor stuk

zo kwam aan het einde van het tweede

een mooi gebaar, maar het mooiste was

kregen wij hem ook, sloeg hij ons op de

uur de eerste strompelend, zwalkend

de teamfoto na afloop, afgepeigerde

rug, veel te weinig water, geen gelletjes,

en vallend over de finish en het half uur

gezichtjes met een grijns, het biertje

we gingen allemaal kapot.

daarna kwamen we druppelsgewijs

smaakte koud, verfrissend en als een

binnen struikelen, in tegenstelling tot

trofee.Een unieke ervaring, een unieke

de zweetdruppels, die niet druppelend,

prestatie, samen met onze Tafel! Trots

maar als een stroompje van het

en dankbaar op alle steun en support en

voorhoofd, achter over de rug, zo je

natuurlijk op de atleten van Tafelronde

bilnaad in sijpelden.

73 Oss! Twan, Mathieu, Martijn, Jorg,

“Elkaar motiveren, het beste in elkaar naar boven halen, we werden een hecht team.”

Sjack, Niels, Bob, René en Fer. Moe, nee niet moe, kapot, voldaan is de

Een van onze lopers gaf bij 13km de

vraag, maar in ieder geval volbracht.

Namens Tafelronde 73 wensen wij elke

geest, ging in de berm liggen, appte zijn

Op een na, het was wachten op onze

Tafel een zelfde ervaring toe,

vriendin, dit was het, kom me maar halen,

voorzitter, en het duurde en het duurde,

maar na 5 minuten kreeg hij hem terug,

uiteindelijk probeerden sommige van

Met vriendelijke Tafelgroet,

de geest en ook hij ging verder. (De

hem, hem tegemoet te fietsen, lopend

Twan, Mathieu, Martijn, Jorg, Rick, Sjack,

volgende dag is hij terug geweest om uit

was niet meer mogelijk, omdat bij een

Niels, Bob, René en Fer, TR73 Oss

dankbaarheid een bloemetje te leggen

eerste aanzet de kramp in beide benen

op die plek in de berm)

schoot.

P.S.: Aankomend voorjaar gaan we voor

Het tweede uur kroop voorbij net als

Daar stonden we met zijn achten te

de 1/4 triatlon! Round Table Magazine / 19


Proosten op het leven!

Overdracht Speelwand Geboortecentrum ter nagedachtenis aan overleden TR96 lid Rob Cuijpers

Proosten op het Leven!! Dat was het thema van de herdenkingsbijeenkomst van Rob Cuijpers. Rob overleed, geheel onverwacht, in april 2016 tijdens een rondje hardlopen aan een hartstilstand. Als lid van de service commissie van Tafelronde 96 Heerlen was Rob zeer actief met de voorbereidingen van het jaarlijkse DADT-feest (Don’t Ask Don’t Tell). De opbrengst van het feest zou dat jaar

2.000 bezoekers van Rob’s uitvaart voor

broertje of zusje komen bezoeken

deels ten goede komen aan de inrichting

een donatie voor het Geboortecentrum

kunnen zich nu tijdens het wachten

van het, op dat moment nog in aanbouw

werd dan ook gul gehoor geven. Overleg

vermaken met een breed pallet aan

zijnde, Geboortecentrum van Zuyderland

tussen de leiding van de geboorte

interactieve spellen die overigens ieder

Medisch Centrum.

afdeling, Rob’s nabestaanden en TR96

kwartaal weer vernieuwd worden. Tijdens

leidt tot de aanschaf van een digitale

een borrel waarbij familie, vrienden en

speelwand.

alle collega Tafelaars van Rob Cuijpers

Andere service activiteiten van Tafelronde Heerlen, als de organisatie van een E-kartavond (Kartje Max), kwamen eveneens ten goede van het Geboortecentrum van Zuyderland. Rob’s bevlogenheid en grote inzet voor al deze activiteiten ten bate

aanwezig zijn met partners en kinderen,

“Rob’s bevlogenheid en grote inzet voor al deze activiteiten bleef voor zijn nabestaanden uiteraard niet onopgemerkt.”

van het Geboortecentrum bleef voor

draagt Rob’s echtgenote, Femke, en TR96 voorzitter René Graat, de speelwand officieel over aan Zuyderland Medisch Centrum. Mooie woorden spreken medisch specialisten (tevens oud-Tafelaars),

zijn nabestaanden uiteraard niet

Kinderen van alle leeftijden die in het

Femke en René waarna we besluiten,

onopgemerkt. Aan de vraag aan de ruim

Geboortecentrum hun pasgeboren

inderdaad, te Proosten op nieuw Leven!!

20 / Round Table Magazine


‘Fiets ‘m d’r over’ Een groot succes!

Na jarenlang de ‘Duckrace’ te hebben georganiseerd was het 8 september jongstleden tijd voor het nieuwe evenement van TR100. ‘Fiets ‘m d’r over’ van Tafelronde 100 West-Friesland is een eigen leven gaan leiden op Social Media. Door de vele Fiets ‘m d’r over challenges

de bezielende leiding van ‘Mr Te land,

doel ‘Proud to be Oud 2018’. Dit is een

waarbij Tafelaars anderen uitdaagden

ter zee en in de lucht’ Johan Vlemmix, op

fantastische dag voor de ouderen van

om het water in te fietsen of te doneren

het speciaal voor deze dag opgebouwde

Hoorn, die tijdens Proud to be Oud een

en de aandacht die dit met name online

Fiets ‘m d’r over parcours.

hele dag in het zonnetje worden gezet.

“Op basis van deze succesvolle editie zijn de ambities er binnen de Tafel om het volgend jaar weer te organiseren.”

Op basis van deze succesvolle eerste

het succesvolle Proud to be Oud, het

Circa 25 fietsers waaronder National-

Qua weer kon het niet slechter en toch

volgende evenement van Tafelronde

President Paul Vreeburg (die overigens

hadden we veel publiek, dus bij goed of

100 dat heel Hoorn in haar armen heeft

niet de bel haalde) en TR60 uit Kampen

in elk geval beter weer volgend jaar zal

gesloten.

verkleed als Ridder zorgden voor top

het animo nog groter zijn verwachten

entertainment en de regen die soms met

wij en kunnen we nog mooiere dingen

Het was - bij tijd en wijle letterlijk - een

bakken uit de lucht viel werd niet gevoeld

doen en meer geld ophalen voor het

spetterend evenement wat zeker niet

door het massaal toegestroomde publiek.

goede doel!”, aldus Roel Alders, één van

kreeg is het evenement in korte tijd zeer bekend geworden bij een breed publiek. Zo wisten ondanks het slechte weer, vele mensen de weg naar de haven van Hoorn te vinden! Fiets ‘m d’r over, is na jarenlang de

editie zijn de ambities er binnen de Tafelronde om het volgend jaar weer te organiseren. “Dit event heeft bewezen dat er een behoefte is naar iets wat er nog niet was in Hoorn.

Duckrace te hebben georganiseerd en

onder deed voor ‘Te land, ter zee en in

de organisatoren namens Tafelronde 100

de lucht’ in zijn goede dagen. Honderden

Tafelronde 100 West-Friesland heeft

West-Friesland. “Dus op naar Fiets ‘m d’r

mensen langs de kant van de haven

met dit evenement maar liefst €6.750,-

over 2018 wat ons betreft!”.

genoten van een hapje en een drankje en

opgehaald voor het goede doel. Dit jaar

keken naar vermakelijke taferelen, onder

is het bedrag bestemd voor het goede Round Table Magazine / 21


Bezoek van President RTI

Aan Tafelronde 129 Ooststellingwerf

Een mooie avond mogen beleven bij de Tafelronde welke ik inmiddels het meest bezocht heb naast mijn eigen Tafel. TR129 Ooststellingwerf in de persoon van Joost Simons had mij uitgenodigd om aanwezig te zijn bij hun korte avond. Joost had aangegeven dat er nog wat

1 voor Joost en 1 voor Yann. En dan kom

naar huis en ook Yann en ik besloten na

meer gasten waren die ik waarschijnlijk

je er in het restaurant achter dat Joost

middernacht ons padje in te korten.

ook wel kende en hij beloofde een mooie

voorzitter is. Ben zelfs nog bij de installatie

en gezellige avond. Nu is dit bij Tafelronde

geweest toen hij benoemd werd. Oeps…..

Laatste mooie anekdote: een niet nader

129 Ooststellingwerf altijd wel goed

Dat was ik dus vergeten na de vorige

bij naam te noemen (net geïnstalleerde)

verzorgd, zo goed dat je soms hele delen

gezellige avond. Het feit dat Joost geen

Tafelaar van Wolvega gaf aan dat hij net

vergeet. Dat soort gezelligheid dus………

lint (vermist/misplaatst) had hielp mij

lid was geworden van de Rotary ipv de

overigens ook niet natuurlijk.

Tafel. Ik heb al veel dingen gehoord maar

Aan het einde van de middag thuis bij Joost eerst een glaasje bollinger gedaan. Fles netjes gechambreerd en op dat moment komt onze Round Table International President Yann Tavernier ook aangereden. Over timing gesproken. Ook Bart Wiersma schoof gezellig aan alvorens we naar de vergaderlocatie reden.Een mannetje of 20 was daar al aanwezig inclusief 4 Tafelaars van

deze ga ik nooit meer vergeten.

“Een niet nader bij naam te noemen (net geïnstalleerde) Tafelaar van Wolvega gaf aan dat hij net lid was geworden van de Rotary i.p.v. de Tafel.”

Tafelronde 182 Wolvega waaronder

De vergadering had alles wat hij moet

Rudmer. Zij kwamen een verloren Tafel-

hebben dus daar zal ik niet teveel over

relikwie ophalen waar hun benjamin niet

schrijven. Nog wel een nieuw lid mogen

zo goed op had gepast zeg maar.

installeren met Yann en als klap op de vuurpijl schoof ook oud-President

Een vergaderavond was het dus………Paultje

Henk Jan te Velthuis. aan. Kan je er altijd

3 banners mee voor de wissel, gewoon

goed bij hebben op je Tafelavond. Tafel

zoals die dingen gaan. 1 voor de voorzitter,

Wolvega ging na de nodige strafborrels

22 / Round Table Magazine

Yours in Table, Paul Vreeburg National President NTR 2017 - 2018


Steun voor Tristan Bangma Cheque t.w.v. € 1.000,- via TR129

Tandemwielrenner Tristan Bangma heeft maandagavond uit handen van vice-voorzitter: Febijan van Veen van de Tafelronde 129, Ooststellingwerf een cheque ter waarde van duizend euro in ontvangst genomen. Hiermee willen de leden van de Tafelronde de sporter uit Donkerbroek steunen in zijn weg naar de Paralympische Spelen in Tokyo in 2020. Om dat doel te bereiken heeft Bangma ongeveer 35.000 euro per jaar nodig. Het is een hele klus zoveel geld bij elkaar te krijgen. Naast zijn studie marketing en communicatie aan het Johan Cruijff College in Nijmegen en zijn sport, is de fietser veel tijd kwijt aan het werven van sponsoren. ‘Ik had gedacht dat een gouden medaille iets makkelijker deuren zou openen en sponsoren zou aantrekken, maar dat is helaas niet geval,’ vertelde Bangma tijdens zijn bezoek aan de vergadering van de Tafelronde.

“Een busje zou erg welkom zijn, zodat wij onze materialen makkelijker kunnen vervoeren. Om het mogelijk te maken gaan Bangsma en Bos zuinig om met het sponsorgeld dat ze tot nu toe ontvingen.” Er is veel geld nodig voor bijvoorbeeld verblijf in het buitenland tijdens wedstrijden. ‘Mijn piloot Patrick Bos en ik zijn min of meer verplicht om deel te nemen aan wereldbekerwedstrijden, willen we ons kunnen kwalificeren voor belangrijke toernooien als een EK of een WK. Thuis blijven wegens geldgebrek is dan dus geen optie.’ Om het mogelijk te maken gaan Bangma en Bos zuinig om met het sponsorgeld dat ze tot nu toe ontvingen. ‘Zo kiezen we niet voor luxe hotels, maar voor eenvoudige AirBNB-huisjes, zodat we meer geld over houden voor goede materialen. Ook zou een busje erg welkom zijn, zodat we onze materialen makkelijker kunnen vervoeren. Nu moeten we telkens een bus huren. Omdat we nog niet een echte hoofdsponsor hebben kunnen vinden, zijn we dan ook extra blij met donaties zoals die van Tafelronde 129 Ooststellingwerf, zodat we toch ons ding kunnen blijven doen.’ Round Table Magazine / 23


De Halfjaarlijkse vergadering Of de Halfjaarlijkse bijeenkomst met vergadering?! De Halfjaarlijkse, een officiële vergadering van onze vereniging waar de voortgang van het lopende bestuursjaar wordt geëvalueerd. De leden worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de toekomstplannen worden toegelicht. Als je dit zo leest is dit niet echt iets om ontzettend warm van te worden!

Bedrogen

aanwezige Tafelaars!

Ketel 1 ook van de partij. Om 19:00 uur

Wij van Tafelronde 165 Krimpenerwaard

begint het officiële gedeelte met de

hebben diverse Halfjaarlijkse meegemaakt,

vergadering. Tijdens de vergadering

wij voelden ons toch altijd een beetje

zullen alle noodzakelijke zaken snel en

bedrogen. Want de thema’s kwamen niet

efficiënt t behandeld worden. Tijdens

echt overeen met de werkelijkheid.

de vergadering zorgen onze ‘Hollandse’ serveersters dat jullie de hele tijd kunnen

Zo waren stampotten koud, was een kerk niet een akoestisch wonder en zijn bankiers lang niet zo spannend als in The Wolf of Wall Street. Om maar niet te spreken over de duur van de vergadering! Change Dit kan anders hebben wij besloten! Daarom heeft Tafelronde 165 zichzelf naar voren geschoven om de editie van 2017 te organiseren. Wij hebben de afgelopen jaren goed gekeken wat de wensen zijn

Schoonhoven • De Zilverstad van Nederland gelegen aan de Lek. • Stad van:

• Helga van Leur

• Jan-Arie van der Heijden

• Rick Karsdorp

• Jamai Loman

• Reinier de Graaf

genieten van heerlijke bitterballen. Na een korte pauze geven wij het podium aan niemand minder dan Kim Holland! Naast dat iedereen haar natuurlijk kent als actrice en regisseur van diverse kwalitatief hoogwaardige

• 12.000 inwoners • 145 Rijksmonumenten

van de Tafelaars en hebben ons thema daar perfect op aangepast.

Vanaf 18:00 uur zijn alle Tafelaars welkom in het Bastion te Schoonhoven.

Zo hebben wij ontdekt dat het bier rijkelijk

Jullie kunnen genieten van de heerlijke

moet vloeien, dat goede snacks niet

frietkraam die jullie zal verrassen met

mogen ontbreken en dat 80% van de

diverse snacks en verse patat.

Tafelaars druk bezig is met het rondsturen van “pikante” filmpjes. Tijdens onze pitch

Een echte Hollander kan niet zonder

op de afgelopen Halfjaarlijkse hebben

zijn toetje en dus is er ook een bakker

wij ons plan gepresenteerd en dit werd

aanwezig die verse stroopwafels

met luid applaus ontvangen door de

voor jullie zal bereiden. Uiteraard is

24 / Round Table Magazine

Kim Holland • Geboren 22 mei 1969 • 3 eigen tv-zenders • Op 2 na meest gezochte vrouw op Google • Speelt in vrije tijd graag World of Warcraft


“Wij hebben de afgelopen jaren goed gekeken wat de wensen zijn van de Tafelaars en hebben ons thema daar perfect op aangepast.”

Op z’n Hollands een mooie Tafelavond

Facts

beleven? We zien jullie graag op 15

• 15 november 2017

november in Schoonhoven!

• Bastion te Schoonhoven • Het Bastion 5, 2871 EV Schoonhoven • 18:00 – 23:00 • Aanmelden op halfjaarlijkse.roundtable.nl

‘Nederlandstalige’ films,is zij ook zakelijk bijzonder succesvol. Zij zal ons meenemen in het feit hoe zij van haar naam een succesvol merk heeft gemaakt en hoe zij haar internetbedrijf nog steeds laat groeien.

Goodiebag Na afloop van de Halfjaarlijkse

Tijdens haar presentatie zal zij inspelen

ontvangt elke Tafelaar een mooie

op de verschillende beroepen van de

Goodiebag die helemaal volgens

aanwezige Tafelaars en natuurlijk is er ook

thema is gevuld.

voldoende gelegenheid ingebouwd om haar (spannende) vragen te stellen. Om 21:30 uur is het weer tijd om af te koelen en hoe doen we dat beter dan met een gezellige borrel? Tijdens deze borrel is er uiteraard voldoende drank aanwezig en zullen de bitterballen rijkelijk rond gaan.

Round Table Magazine / 25


€8000,- voor Make-a-wish Sloepentocht TR153 Lemmer

Op 8 juli jl. organiseerde Tafelronde 153 Lemmer voor het tweede achtereenvolgende jaar een sloepentocht ten behoeve van een goed doel. Dit jaar stond de tocht in het teken van culinaire en muzikale beleving en kwam de opbrengst ten goede aan de Stichting Make-A-Wish. Met 170 deelnemers verdeeld over 20

Sfeercompany met hun muziek zorgde

hoogtepunt van de avond een hilarische

sloepen vertrok de vloot vanaf restaurant

voor ontspanning voor jong en oud. Daar

veiling. Veilingmeester Egbert Douma

de Eerste Aanleg naar Camping de

werd de culinaire beleving verzorgd door

ging op vermakelijke wijze alle stukken

Lange Sloot. Daar werd onder het

Beachclub Lemmer.

af, en zorgde voor een aanzienlijke

genot van een oliebol (ja, echt waar..) en boerenijs geluisterd naar het muzikale samenspel van Janneke Warringa en Jan Scheffer. De tocht werd vervolgd naar de familie Poepjes in Sloten waar het duo Allie & Tommy de muzikale beleving voor hun rekening nam. Brasserie No.14 zorgde voor een hapje en een drankje.

bijdrage aan het totaalbedrag dat werd

“Er werd onder het genot van een oliebol (ja, echt waar..) en boerenijs geluisterd naar het muziekale samenspel van Janneke Warringa en Jan Scheffer.” De tocht eindigde waar we begonnen

De laatste tussenstop was bij

waren en werd afgesloten met een

Camping de Lytse Brekken waar de

heerlijke barbecue. Daarna volgde als

26 / Round Table Magazine

opgehaald. De opbrengst van de TR153sloepentocht 2017 is € 8125,00. Een bedrag waar de fundraiser commissie erg trots op is!


Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

Graandistillaten en gelagerde granen-eau-de-vie Sinds 1691 stookt de familie Nolet in Schiedam jenevers met karakter. Die stook je niet zomaar, die stook je met passie en geduld. Het geduld dat Carel Jr. en Bob Nolet, de elfde generatie, hadden bij het creĂŤren van KETEL 1 Matuur. Onder toeziend oog van vader Carel Nolet Sr. stookten zij samen met de meesterstoker van KETEL 1 deze ambachtelijke jenever. De nieuwe trots in een lange en rijke historie. De kern is een speciale blend van hout gelagerde granen-eau-de-vie, jeneverbessen en kruiden. Die krijgt alle tijd om in fusten van eikenhout tot volle wasdom te komen. Het resultaat proeft u terug in de gerijpte graanjenever die zich KETEL 1 Matuur mag noemen. Eigenzinnig van karakter en daarom niet onbeperkt leverbaar.

EEN VERHAAL APART

KETEL1.NL


A Local Swim IJsselstein Recordopbrengst door unieke samenwerking TR178

De eerste editie van ‘A Local Swim IJsselstein’ in de Hollandsche IJssel is een groot succes geworden. 248 volwassenen die 2 kilometer zwommen en 26 jongeren van 10 tot en met 15 jaar die 500 meter zwommen, haalden maar liefst €151.787,- op voor onderzoek naar de ziekte ALS. De eerste editie van ‘A Local Swim

afgelopen 2 september al vroeg in touw

beats en na de finish konden de

IJsselstein’ in de Hollandsche IJssel

om het parcours en alles hieromheen

zwemmers en hun supporters genieten

is een groot succes geworden. 248

tot in de puntjes te regelen. Zo was er

op het horecaplein onder het genot

volwassenen die 2 kilometer zwommen

een heus zwemmers paviljoen voor

van muziek en eten en drinken van de

en 26 jongeren van 10 tot en met 15 jaar

de inschrijving en kleedkamers waarbij

aanwezige Foodtrucks.

die 500 meter zwommen, haalden maar

de deelnemers hun spullen bewaakt

Vooraf werd binnen de organisatie

liefst €151.787,- op voor onderzoek naar

konden achterlaten om vervolgens na de

het streefbedrag van € 50.000,-

de ziekte ALS.

warming-up in ‘jumps’ naar de start aan

uitgesproken. Het is uiteindelijk het

de IJsselbrug te worden gebracht.

driedubbele geworden en daarnaast kon

Het was de hele dag een drukte van

uit de opbrengst ook boegbeeld Philippe,

jewelste rondom ‘Het Groene Bruggetje’

In het water was de veiligheid in

die lijdt aan ALS, een aangepaste

in IJsselstein. Maanden lang heeft de

de vertrouwde handen van de

autobus worden geschonken voor hem

organisatie, een unieke samenwerking

Reddingsbrigade IJsselstein, die met

en zijn familie.

tussen de Tafelaars en oud-Tafelaars

ruim 35 man, 5 boten en 6 ‘rescue

van TR178 Ijsselstein, gewerkt aan het

boards’ aanwezig was.

zwemevenement dat moest zorgen voor

Het is een fantastische dag geweest: afzien en genot met uiteindelijk een

een hoge geldopbrengst voor de ziekte

Bij het keerpunt zorgde een DJ voor een

fantastisch resultaat in de strijd tegen

ALS. Zo’n kleine 200 vrijwilligers waren

extra stimulans met zijn opzwepende

ALS!

28 / Round Table Magazine


Alles voor de kids

Bijdragen aan het welzijn van kinderen Stel je eens voor: je bent 7 jaar oud en wordt opgevoed door je oma. Je ouders zijn er niet meer, je kunt hun gezichten al niet meer herinneren. Je kan er niets aan doen, want je werd geboren in Ethiopië. Of stel je voor dat je geboren bent in een township in de buurt van Addo, Zuid-Afrika. Je vermoedelijke vader komt alleen

arbeid zich kunnen ontworstelen aan de

Pubquiz en de opbrengsten zullen dit

langs om de kinderbijslag op te halen

vaak uitzichtloze situatie in de townships.

jaar gaan naar deze mooie stichting.

en te spenderen aan drank. Enkele

Aan alle drie de genoemde criteria wordt

Make a Memory is een organisatie die

kilometers verderop rijden toeristen

dus voldaan met de steun aan dit doel.

het mogelijk maakt voor ouders om op

uit Appelscha met een gids door het

het moeilijkste moment in hun leven toch

wildpark van Addo in de hoop de ‘Big

Op 2 december gaan we met Tafelaars

een dierbare herinnering te krijgen. Op

Five’ te spotten. Of: stel je eens voor dat

en hun kinderen een Sinterklaasviering

verzoek van ouders en via bemiddeling

het leven nog moest beginnen, maar je

beleven waarbij er zoals gebruikelijk

van zorgverleners fotograferen zij ernstig

al niet meer mee mocht doen. Het leven

een Sint is, Pieten met pepernoten

zieke, terminale en overleden kinderen in

is al klaar voordat het begonnen is.

zullen strooien en de kinderen een klein

de leeftijd van 23 weken (zwangerschap)

cadeautje zullen ontvangen. Dat is op

tot en met zeventien jaar.

Het zijn zware thema’s die ik wellicht

zich niet bijzonder, maar we voegen daar

wat bruusk in uw schoot werp, maar

een belangrijk onderdeel aan toe met

Dit prachtige doel heeft een directe

ze zijn alle drie realiteit voor veel

het project ‘Schoenmaatjes’ van Edukans.

en persoonlijke link met één van onze

kinderen wereldwijd. De reden dat ik

Deze organisatie zet zich al tientallen

Tafelaars. Bij onze diner vergadering

dit schrijf is omdat wij als TR192, Breda

jaren in voor de ontwikkeling van

van september heeft Make a Memory

(Mark & Weerijs), dit jaar drie doelen

kinderen zowel in ontwikkelingslanden

een presentatie gehouden over het

steunen die door bovengenoemde

als in Nederland.

waardevolle werk dat zij doen. Het was

voorbeelden geïllustreerd worden. In het

erg stil aan tafel, en dat is vrij uniek in dit

15 jarig bestaan van onze Tafel, is altijd

In het kader van dit project zullen de

gezelschap. Het gros van onze Tafelaars

geprobeerd goede doelen te kiezen op

kinderen voor onze Sinterklaasviering

is vader of zullen het binnen afzienbare

basis van de volgende criteria: kinderen,

zelf een doos vullen met een aantal

tijd worden. Het is dáárom ook dat dit

educatie en persoonlijke verbinding

nuttige en leuke cadeautjes die dan door

thema zo dichtbij komt en ons na aan het

met een Tafelaar. Met de drie doelen

Edukans wordt bezorgd bij kinderen in

hart ligt.

van dit bestuursjaar wordt hier zeker

ontwikkelingslanden. Op deze manier

aan voldaan. Eerder dit jaar wijdde dit

kunnen we in een maand waarin we

Als vader, én in mijn werk als huisarts,

magazine al een mooi artikel aan de

in Nederland veel vieren en genieten

zie ik regelmatig de kwetsbaarheid

Stichting Dutch African Badger, van oud-

van onze kinderen, ook iets doen voor

van kinderen, maar ook onze eigen

Tafelaar Arnoud van der Klis.

kinderen die zelden tot nooit iets te

kwetsbaarheid door onze liefde voor die

vieren hebben. Ook onderwijzen we

kinderen. Beseffende hoeveel liefde en

Onze jaarlijkse Rally in het laatste

op deze manier onze eigen kinderen.

bescherming we onze eigen kinderen

weekend van januari zal in 2018 haar 10e

We leren ze dat onze welvaart niet

geven, doet het me erg goed om als

editie beleven ten gunste van dit mooie

vanzelfsprekend is voor alle kinderen

Tafelaars ook een klein steentje bij te

doel. Kinderen uit de meest kansarme

en dat het belangrijk is iets voor die

dragen aan het welzijn van kinderen

gebieden van Zuid-Afrika worden door

kinderen te doen.

en ouders waarvoor dat minder

deze stichting in staat gesteld een

vanzelfsprekend is.

wildpark te bezoeken en onderwezen te

Het derde doel dat dit jaar door TR192

worden in natuurbehoud. Een gedeelte

(Mark & Weerijs) gesteund wordt is

Yours in Table,

van deze kinderen zal een opleiding tot

Stichting Make a Memory. Voor het

Arjan de Vos,

parkranger kunnen volgen en zo door

tweede jaar op rij organiseren we een

Voorzitter TR192 Breda (Mark & Weerijs) Round Table Magazine / 29


We are stronger

Actie voor getroffen Sint Maarten Het is niemand ontgaan dat op 6 september orkaan Irma het eiland van Sint Maarten zeer zwaar heeft getroffen. Vele bewoners van het eiland zijn alles kwijt en er moet zeer veel werk verzet worden voordat men het gewone leven weer kan oppakken. Omdat niets doen geen optie was

LC zoveel mogelijk geprobeerd om

In deze huizen is alles aanwezig wat men

hebben wij besloten om als NTR direct

contactpersonen aldaar in kaart te

nodig heeft om comfortabel te wonen.

verschillende acties te starten. Wij

brengen. Hoe gaan we het geld besteden

Op het moment van schrijven zijn we druk

hebben meteen contact gezocht met

en via wie gaan we het geld besteden.

bezig handen en voeten te geven aan dit

Ladies Circle Nederland met de vraag

Het duurde niet heel lang voordat we ook

project. De basis voor de NTR blijft om

of zij Side by Side onze actie initiatieven

contact hadden met TR176 Curaçao. 1

niet blind geld over te maken maar om

wilde steunen welke zij meteen met JA

van de acties die zij initieerden sprak ons

het gestructureerd en gecontroleerd te

beantwoordde.

meteen aan.

besteden.

De eerste actie die we hebben opgezet

“Onze vraag aan de Ladies Circle Nederland of zij Side by Side onze actie initiatieven wilde steunen werd meteen met een JA beantwoord.”

Yours in Table,

was de verkoop van pins voor Sint Maarten per 10 stuks voor 50 euro. Op het moment van schrijven zijn er al 950! verkocht wat een mooie basis creëert. De volgende actie was een veiling van zeldzame Tafel-items op de AGM in India. Een AGM alhier heeft de perfecte

Het Rode Kruis heeft de eerste weken

ingrediënten voor een Tafelveiling.

voorzien in de eerste levensbehoeftes

Veel Tafelaars, veel pincollectors, veel

maar daarna moeten we gaan

Tafelgekken in de goede zin van het

herbouwen. In samenwerking met

woord, maar bovenal vele grote harten.

TR176 willen wij grote, reeds tot woning

Samen met de internationale gasten

omgebouwde, zeecontainers richting Sint

hadden we 4 veilingitems welke in totaal

Maarten sturen.

Paul Vreeburg National President 2017 - 2018

bijna €5.000,- opbrachten. Leuk feitje, Dit gebeurde in een veiling via whatsapp in 3 verschillende whatsapp-groepen!

Wat kan jouw Tafel nu doen?

Naast de bovenstaande acties zijn er

• Bedrag doneren voor Sint Maarten op de rekening van de NTR Serviceraad

ook al verschillende Tafels en Circles

NL10RABO0157446298 ovv Sint Maarten

die gul gedoneerd hebben voor de

• Fundraise event organiseren met als doel Sint Maarten

actie ten behoeven van Sint Maarten.

• Pinnetjes kopen via de website (de Pins zijn inmiddels uitverkocht!)

41club van TR176 Curaçao heeft al

• Kerststol-actie via Tafelaar Karel Pater (TR100)

10.000 euro toegezegd en TR176 heeft al verschillende acties opgestart. Hoe

Koop tegen een gereduceerd tarief een kerststol en verkoop er zoveel mogelijk

gaat het geld besteed worden? Na

voor Sint Maarten. De doos kan gepersonaliseerd worden naar eigen wensen.

de ramp hebben wij samen met de

Voor meer info kpater@bakkerij-pater.nl

30 / Round Table Magazine


Benjaminstravel Geheel verzorgde reis voor de Benjamins van de Districten 8 t/m 14 In 2014 is de Benjamintravel geïntroduceerd. Een geheel verzorgde reis naar de CEETM voor de jongste Tafelaar per district. Het doel van deze reis is om jonge Tafelaars enthousiast te maken voor het internationale Tafelen. De Benjamins reizen samen met het Hoofdbestuur en de Tafelaars die meegaan naar het event. Belangrijk is dat de gehele reis vergoed wordt. Dus de vlucht, de registratie en het hotel worden door de NTR betaald. Uitgaven ter plaatse zijn wel voor eigen rekening. Voor de Benjamintravel van dit jaar zijn de Benjamins uit de districten 8 tot en met 14 uitgenodigd om deel te nemen. Neem contact op met de IRO (iro@roundtable.nl) om te kijken of je in aanmerking komt voor de reis.

CEETM Internationale reis naar Roemenië In het weekend van 26 tot 28 januari zal de CEETM in Lasi,

leren kennen, kom je veel vaker tegen bij internationale events.

Roemenië plaatsvinden.

Een goede start dus, voor internationale vriendschappen. Het event heeft ook een tweedaagse pre-tour. Tijdens deze tour zul

De CEETM is een internationale bijeenkomst van Tafellanden

je het kasteel van Dracula bezoeken. Meer informatie over het

uit de regio Centraal en Oost Europa. De internationale

event en de pre-tour kun je hier vinden:

Tafelronde is opgedeeld in 5 zones, waarbij wij als NTR zijn

http://ceetm2018.eu/

aangesloten bij de CEETM. De kosten voor het weekend zijn 295 euro. Dit is voor registratie Het weekend start met een welkomstfeest op vrijdag en

en accommodatie. Deelname aan de pretour is 445 euro (NB:

een gala op zaterdag. Zaterdag overdag zijn er diverse

Dit is inclusief de 295 euro voor het event zelf). Bedenk goed

bijeenkomsten of kun je deelnemen aan de city tour.

dat voor dit event een travelfund-regeling is. Dus je kan 125

Bijzonder aan de CEETM is dat het groot genoeg is om veel

euro declareren op deze reis.

internationale vrienden te maken, maar dat het niet zo massaal is als een world meeting. De Tafelaars die je op dit event zal

Voor deelname: iro@roundtable.nl Round Table Magazine / 31


India 2017

IRO Daan Groen Elke Tafelaar die ik heb ontmoet is uniek en elke Tafelcultuur is anders. Dit geeft een enorm rijkdom aan Tafelen binnen en buiten Nederland. Maar hoe verschillend we ook zijn, we hebben allemaal dezelfde doelen voor ogen. Deze doelen schept een gezamenlijke band en dat is de reden dat we vaak zeggen dat Tafelen gelijk staat aan het ontmoeten van oude vrienden voor de eerste keer. Er zijn twee Tafelculturen die een enorme

en je hebt het idee dat je niets aan

wat snoep en schoenen uitgedeeld

impact hebben gemaakt op de manier

kan raken zonder gelijk je handen te

werden.

waarop ik tegen Tafelen aankijk. Ik heb

moeten wassen. Maar dat wordt allemaal

Later in de week zijn we naar enkele

eerder al geschreven over mijn reizen

ruimschoots gecorrigeerd door de

Freedom Through Education scholen

naar Zuid-Afrika, die diepe indruk hebben

warmte van het ontvangst dat je krijgt van

geweest. Deze zaten niet in de

achtergelaten en dit keer was India aan

de Tafelaars.

binnenstad, maar op het platteland.

de beurt.

Voor deze scholen zijn extra klaslokalen Alles wordt voor je geregeld, je hoeft je

gebouwd en zijn toiletgebouwen

Een reis waar ik met veel verlangen naar

nergens zorgen over te maken. Typerend

neergezet. Belangrijk is dat de overheid

uit heb gekeken.

van de Indische Tafelcultuur is dat deze

de zorg over de scholen over neemt en

Elk jaar reizen we naar India omdat we

enorm verweven is met het dagelijkse

dat gaat tot nu toe goed.

daar zeer actief zijn met het Freedom

leven van de Tafelaars. Dit komt met

Through Education project. Dit project

name omdat ze zo dicht op de armoede

Daardoor kan de school zonder steun van

is sterk afhankelijk van de onderlinge

leven, waardoor ze dagelijks actief zijn om

de Tafel verder draaien. De eerste FTE-

relaties en communicatie en daarom is

de gemeenschap te dienen. Iets dat ik in

scholen zijn nog steeds actief en dat

het belangrijk jaarlijks contact te houden

Zuid Afrika ook heb gezien.

en de banden aan te halen. India komt

Tafelgemeenschap.

“Elk jaar reizen we naar India omdat we daar zeer actief zijn met het Freedom Through Education project.�

Daarbij is het ook belangrijk om te weten

Al vrij snel zijn we naar een school

dat India ondertussen het grootste

gegaan waar kinderen naar toe gaan die

vonden we een goed teken. De FTE-

Tafelland van Round Table International

gehandicapt zijn. De omstandigheden

scholen zagen er goed onderhouden uit.

is. Daarom is het verstandig om te weten

waren, voor Nederlandse begrippen,

De kinderen waren spontaan en actief,

wat er binnen de Tafel leeft en besproken

vreselijk en je wordt meteen gevangen

spraken goed Engels en konden zonder

wordt zodat we, in de toekomst,

door groot verdriet als je de kinderen daar

probleem Nederland aanwijzen op de

effectiever kunnen samenwerken.

ziet (dezelfde leeftijd als mijn zonen).

kaart. Het was aangenaam om deze

naar Nederland tijdens onze AGM en wij reizen naar India tijdens hun NAGM. Door dit persoonlijke contact verloopt het project uiterst succesvol en is het een voorbeeldproject voor de International

De eerste stappen in India zijn heftig, dat moet ik eerlijk toegeven.

scholen te bezoeken. Vooral als je het De Tafel doet veel goeds voor deze

contrast zag met de wijk waar de scholen

scholen, maar hun middelen zijn ook

instonden.

Deelname aan het verkeer is bizar, je

beperkt. Toch werd er zonder probleem

koffer zit vol met anti-diarree-medicatie

een lach op de gezichten getoverd toen

32 / Round Table Magazine

Paul en ik hebben zijn samen met Yann


Tavernier en enkele buitenlandse gasten

wellicht bekend dat wij (onder andere)

een grote actie van mijn bucketlist heb

door het land gereisd. Van Delhi, naar

via pins geld aan het inzamelen zijn om

kunnen strepen. Een geweldige ervaring

Agra, naar Ranchi en uiteindelijk naar

Sint Maarten te ondersteunen na het

en ik ben dankbaar om te zien wat voor

Coimbatore. Op elk van de plekken zijn

bezoek van de orkaan Irma. Binnen dat

goede zaken we doen met het Freedom

we geweldig ontvangen en hebben hele

kader hebben we besloten daar een

Through Education-project.

bijzonder ervaringen opgedaan. Bezoek

veiling te houden.

aan de Taj Mahal, een persconferentie, diverse bijeenkomsten met grote en kleine Tafels en de charter van een nieuwe Tafel waar wij de eregasten waren (Speech speech). De laatste etappe van de reis was een

YiT,

“Met deze gemaakte reis heb ik een grote actie van mijn bucketlist kunnen strepen. Een geweldige ervaring!�

Daan Groen International Relations Officer 2017 - 2019

bezoek aan de NAGM. De AGM van India. In tegenstelling tot Nederland duurt

We hebben, vanuit Nederland, een

deze drie dagen. Om deze bijeenkomst

aantal zeer gewilde items (lees puzzel

een beetje te begrijpen is het belangrijk

pinset) meegenomen en hebben ter

om die Indische cultuur te leren kennen.

plaatse nog de nodige extra items

Het klopt dat ze heel erg actief zijn met

aangereikt gekregen. We zijn er trots op

het verzamelen van pins en coins, (tot

dat de veiling bijna 5000,- euro heeft

het vervelende toe soms). Ze geven

opgehaald! Een heel mooi bedrag.En

elkaar honderden awards (ik heb er drie

wat is er mooier dan het nachtleven

gekregen) en ze hebben zeer veel man

van India. Tijdens de feesten sta je

in de Tafelraad. De zaal is gevuld met

voornamelijk met whisky in de handen

meer dan 800 Tafelaars en rond de 300

(want bier wordt bijna niet gedronken) en

Tafels. Je zult begrijpen dat het er daar

daar verschijnt opeens ons welbekende

heel anders aan toegaat dan hier. Het

Joost Simons op het toneel.

beste is maar om niet teveel te oordelen en te genieten van de show.

Voor mij een totale, en natuurlijk zeer aangename verrassing om mijn

Als laatste zijn er twee hoogtepunten te

zeer gewaarde voorganger daar te

noemen aan onze reis. Ten eerste was

ontmoeten. Top actie Joost. Ik kan niets

daar de veiling voor Sint Maarten. Het is

anders zeggen dan dat ik met deze reis, Round Table Magazine / 33


Reis naar België

Internationale Halfjaarlijkse Gent In het weekend van 23 t/m 25 februari 2018 zal de internationale Halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden in Gent. De RTIHY is een bijeenkomst waarbij Tafelaars uit de hele wereld bijeenkomen om de voortgang van de internationale Tafelronde te bespreken. Voor de internationale Tafelaar is dit één van de drie grootste events om bij te zijn. Een unieke kans omdat het evenement dit jaar in Gent zal plaatsvinden. Hoogtepunt van het event zal de nations night zijn, waarbij alle landen eten en drank meenemen uit de eigen cultuur. Voor Nederlanders een uitgelezen kans om de oranje outfit weer eens uit de kast te trekken. Daarnaast zullen er uiteraard de nodige feesten zijn en is er een Gala. Overdag is er genoeg tijd om de stad te bezoeken of ben je welkom om deel te nemen aan de meetings en regionale bijeenkomsten tijdens het event. Ook is er een korte pre-tour aanwezig. Meer informatie is hier te vinden: http://rtihym2018.com Op het moment van schrijven is de prijs nog niet bekend. Voor meer informatie: iro@roundtable.nl

34 / Round Table Magazine


Internationaal Tafelen Wat maakt het zo uniek?

Het zal je maar gebeuren. Als Tafelronde een Euromeeting organiseren waar 5 internationale tafels samenkomen en dat combineren met benefietgala voor 250 man. Tafelronde 147 Kromme Rijn ondervond het in 2016 en het waren 3 fantastische dagen… De organisatie van een benefietgala is,

het juist deze internationale Tafelaars

2 uur noeste arbeid waarna de Riesling

zoals velen van jullie begrijpen, een zware

die tegen elkaar gingen opbieden om 4

wijn al op tafel kan. Ik kan u verzekeren:

impact op een tafel voor ons mannen.

Tafelaars hun tuin te laten onderhouden.

die Riesling smaakt na 20 flessen zo

Veel regelen, 250 kaarten verkopen

300, 350, 500 euro..

slecht nog niet. Natuurlijk wordt alles

en vooral ook veilingkavels bij elkaar

gecombineerd met een smakelijke BBQ

sprokkelen, zodat bij de veiling een mooi

Oei oei, wij nog tegenbieden, maar zij

en eindigt met homehosting, waar je ook

bedrag kan worden opgehaald voor het

hadden er meer voor over. De Duitsers

de individuele Tafelaar en partner beter

goede doel.

van TR147 Trier kochten het “tuinkavel”

leert kennen. Een geweldig weekend.

voor een slappe 800 euro. Samen Om het maximale uit een veiling te halen

haalden we meer dan € 34.000 voor

Dit is het mooie van internationaal

stellen we als Tafel altijd een aantal

onze goede doelen met het Zeistergala.

Tafelen. Zij bezoeken jouw land en

persoonlijke doe-kavels beschikbaar,

In maart 2018 staat het Zeistergala

Euromeeting, leggen een bak geld neer

zoals het faciliteren van een heerlijke

weer op het programma.Deze zomer

voor een veilingitem ten behoeve van

culinaire avond verzorgd door een zestal

(augustus 2017) was het tijd om de daad

een goed doel, die ze vervolgens in hun

Tafelaars. Deze kavels worden natuurlijk

bij het woord te voegen, niet 4 maar 7

land inlossen in combinatie met hun

doorgaans door onze actieve 40+ club

Tafelaars van de Tafelronde 147 Kromme

eigen goede doel. En als ook dit nog

gekocht… Maar om ons benefietdoel te

Rijn. Waarom? Omdat de Duitsers het

wordt aangewend voor een soort mini-

overstijgen (meer dan €20.000 ophalen

veilingkavel gingen aanwenden voor hun

euromeeting, dan weet je: internationaal

voor goede doelen) kozen we voor nog

eigen goede doel; het bouwen van een

Tafelen gaat niet alleen om leuke nieuwe

een ander doe-kavel: “4 Tafelaars die

speeltoestel bij een kinderopvang in de

contacten in het buitenland opdoen,

uw tuin winterklaar maken”. Nog zo’n

regio Trier. Zo’n nobele geste zou zich

maar juist ook om met elkaar te Tafelen:

fantastisch kavel voor de 40+ club. Brengt

terugvertalen in noeste arbeid en extra

samenwerken aan goede doelen en

normaal toch wel 400 euro in het laatje,

opkomst vanuit onze Tafelronde.

elkaars cultuur leren kennen.

De Duitsers, zoals Duitsers zijn, bereiden

Nog niet mee geweest op Euromeeting?

zo’n klus weekend dan ook perfect voor.

Zorg dat je het eens gedaan hebt!

toch? Echter kan dit in combinatie met een Euromeeting toch anders lopen. De 40 internationale Tafelaars kwamen

Er zijn bouwtekeningen gemaakt, genoeg

uit 4 steden: St. Albans (Engeland), Trier

kruiwagens en scheppen aanwezig, maar

Yours in Table

(Duitsland), Vernon (Frankrijk) en Karlstad

natuurlijk ook pretzels, koffie en schnaps.

Niels Vissers, Secretaris

(Zweden). Op het Zeistergala waren

De Duitse efficiency leidt vervolgens tot

TR147 Kromme Rijn Round Table Magazine / 35


Round Table International World Meeting in Tallinn

Een ‘interview’ tussen twee aanwezigen: Rik Nijenhuis (TR188) en Willem Theiner (TR172), vrienden sinds CTM 2015 Italië. Wat is de RTIWM?

wel zo’n dag. Op ieder terras zit wel een

gedaan. Saku lette even niet op en liep

RTIWM staat voor: Round Table

groepje Tafelaars. Je hopt van terras naar

van tafel weg. Daar stond zijn award:

International World Meeting. Het is

terras en leert veel nieuwe Tafelaars

onbeheerd. Aansluitend hebben we

vergelijkbaar met de AGM van NTR maar

kennen.

volgens de richtlijnen dit kenbaar

dan op wereldwijd niveau. De RTIWM is

gemaakt. Bij deze nodigen wij hem uit om

opgebouwd uit een feestavond, gala-

Met hoeveel verschillende Tafelaars

avond, vergaderingen en uitstapjes

van de verschillende Tafel-associaties

voor de mensen die niet naar de

heb je een contact gehad?

Wat zou jij vertellen aan je mede

vergaderingen gaan.

Er waren meer dan 50 nationaliteiten

Tafelaars: wat er zo gaaf is aan

zijn award terug te komen halen.

en bijna 1.000 gasten aanwezig. Met

internationaal Tafelen?

Welke avond staat je het meeste bij?

alle nationaliteiten gesproken en dito

Het gezegde “Meeting old friends for the

Zaterdagavond, de gala avond. Aan tafel

pinnetjes geruild. Een aantal mannen is zo

first time” is hier helemaal van toepassing.

met Saku uit Finland. De eerste Tafelaar

extreem Tafelaar, dat ze zelfs een tattoo

Mensen die je nog nooit hebt gezien of

die alle associaties had bezocht. Mooi

hebben gezet van het Tafel-logo of van

gesproken geef je een knuffel, help je en

om zijn verhalen te horen. Daarnaast

een Buffalo. En niet te vergeten Brian uit

heb je lol mee. Het ruilen van de pinnetjes

zat “Donald Trump” aan tafel, dat wil

Denemarken. Die meer onderweg is dan

met het bijbehorende verhaal geeft een

zeggen, de Nationaal President van

thuis. Van evenement naar evenement

onvergetelijke indruk.

de Amerikaanse Tafel: een echte Yank.

reist hij de wereld door.

Bij volgende bijeenkomsten elkaar

Alles was minder t.o.v. de USA. Bij ieder

weer zien, herkennen en genieten. Een

tegenargument eindigde hij met het

ongelofelijk gevoel van verbroedering

argument: we will nuke you! Geweldige

welke je meegemaakt moet hebben.

Amerikaans powertaal. Mooi contrast tussen de culturen.

Met welke “levensles” of “boodschap” ben jij na de RTIWM thuisgekomen?

Wat heb je meegekregen van de Estse

Het is fantastisch om met Tafelaars van

cultuur? Dat er een vrouwenoverschot is en Tinder (dating-app) daar niet goed werkt. Estland is een land met een zeer bewogen

heel de wereld contact te maken. Leren Rik Nijenhuis 38 jaar, TR188 Huizen (tevens voorzitter van District VIII).

Willem Theiner 30 Jaar oud, TR172 Uden-Veghel

geschiedenis maar nu zelfstandig en ver

van elkaars inzichten, leren van elkaars levensvisies. Begrip en respect dat veel Tafelaars zich enkel op hun eigen Tafel richten, maar ook duidelijk dat je die

vooruitlopen in ICT. Er is geen overheid

Wat was je mooiste herinnering aan

horizon veel groter kan maken. Je doet

zo goed en veilig geautomatiseerd als

deze World Meeting?

jezelf misschien wel te kort.

Estland. Tijdens de rondleiding door de

Het moment dat Ruud Hagen, ook

stad Tallinn raakte we ‘per abuis’ onze

Tafelend bij Tafelronde 172, werd

Oproep aan iedere Tafelaar: Kijk eens

reisleidster kwijt.

benoemd als RTI Treasurer. En een

verder dan je eigen Tafel, bijvoorbeeld

prachtig moment tijdens het gala. Als

district, nationaal maar vooral ook

Na 30 minuten college over de stad

ergens een Tafellogo op staat, en je let

internationaal.

hadden we er genoeg van; we zijn toen

even niet op, dan mag je het veiligstellen:

op eigen kracht de rest van de stad gaan

in bewaring nemen. Dit hebben we met

Ga naar de Halfjaarlijkse 2018 van de RTI

ontdekken. Het mooiste van een groot

hulp van Marieke van Gent (Immediate

in Gent. Zo dichtbij!

internationaal Tafel-event is misschien

Past President Ladies Circle Nederland)

36 / Round Table Magazine


Nieuwe leden

Nederlandsche Tafelronde Tafelronde 9 Utrecht

Tafelronde 57 Bergen op Zoom

Gerbert Junoy

Joep Roefs Rob Spek Eigenaar grand cafe Plein Fysiotherapeut

Franchisenemer New York Pizza

Tafelronde 11 Nijmegen

Tafelronde 129 Ooststellingwerf

Remy de Nijs

Ron Doornbal

Hamid Gongai Business Manager

Aannemer

Apotheker Tafelronde 21 Breda

Tafelronde 60 Waterland

Henk Rozema

Hans-Christiaan Scheltema

projectmanager

Martijn Ligthart Advocaat Kandidaat-notaris

Tafelronde 143 Waddinxveen

Tafelronde 23 Dordrecht

Tafelronde 64 Roosendaal

Guido van Paassen

Bas Wintermans

Projectmanager ingenieursburea Antea

Richard Schol Microbioloog

Group

Kinderarts Tafelronde 70 Kanaalstreek

Tafelronde 150 Leiden

Tafelronde 25 Apeldoorn

Bernard Winkel Lodewijk Wisse

Remco Edelenbos

Accountmanager

Senior stafmedewerker KVN

Tafelronde 86 Amstelland

Tafelronde 151 Zuid-Salland

Personal Trainer - Eigenaar Fit Worker Tafelronde 29 Gouda

Rob Derikx Arount van der Stelt

Bart van der Zee Bankier (acquisition finance)

Autoschade Kroef

Belastingadviseur Tafelronde 90 Zwijndrecht Tafelronde 35 Tiel

Arie Jaap van Gent

Tijs Bouwhuis

Makelaar

Mike van Noord Mede eigenaar van Gent autoverhuur Trade Director at Smartwares Group

Tafelronde 156 Nunspeet Tafelronde 92 Veenendaal

Tafelronde 42 Winterswijk Bjorn Boeijink

Johan van Amerongen

Dennis Schenk

Ondernemer / personal coach

Projectleider vastgoedonderhoud

Personal trainer

Tafelronde 159 Vught Tafelronde 125 Zuid-Oost Drenthe

Jan-RenĂŠ Kleijne

Tafelronde 45 Hoogezand-Sappemeer

Frank Griemink

Bankier

Hans-Peter Palland

Head of field operations

Assistent Makelaar

Floris van der Lande Frank van Raaij Ondernemer

Tafelronde 47 Veendam

Gynaecoloog

Hendrik Herman Dekens directeur/mede-eigenaar Dekens Groep

Tafelronde 161 Maarssen Harjan Groenhof Hessel Woltjer Accountmanager

Senior Real Estate Advisor

Round Table Magazine / 37


Tafelronde 164 Valkenburg

Tafelronde 181 Amstelveen

Tafelronde 196 Gravenrode

Camiel America Cor Klaasse Bos (Landgraaf) Event manager

Co-owner and director at FireServiceRota

Joël Engelen Financieel adviseur

Tafelronde 170 Oegstgeest Diederik van Rijn

Stephan Westera

Kandidaat-notaris

Business Controller

Tafelronde 182 Wolvega

Wouter Zwetsloot

Theo Mestemaker

Managing Director Benelux

Architect

Tafelronde 180 Bollenstreek Ron van Hulst

Tafelronde 187 Nuenen

Ruud Tuithof

Accountant

Account director &

Voorzitter Juniorkamer NL

Maarten Pruijn Directeur Doublepoint

Tafelronde 190 Alckmaer Laurens Singeling Directeur / Las Ingenieur

De ledenadministratie Anne Joldersma - National Secretary In de vorige editie van het magazine schreef ik dat we bezig zijn om het secretariaat verder te professionaliseren. We willen ervoor zorgen dat we met de Nederlandsche Tafelronde mee kunnen komen met de huidige tijd.

Een essentieel onderdeel hiervan is

te kijken of jouw informatie nog klopt. Kijk

Mocht je voorzitter zijn van je Tafel en

de ledenadministratie. Om ervoor te

dan vooral even naar je naam, adres en

vóór 1 april 40 worden, zorg dan dat

zorgen dat wij jullie op een juiste manier

e-mailadres.

je secretaris dit doorgeeft aan het

kunnen bedienen, moet de informatie in

secretariaat. Alleen dan kunnen wij op tijd

ons Ledenadministratiesysteem (LAS)

Je naam en de juiste initialen zijn van

juist zijn. Als wij een entreepakket voor

belang voor het maken van gespen.

een nieuwe Tafelaar willen toesturen of

Je adres voor het toesturen van het

Dus nogmaals; kijk even in de

bijvoorbeeld de voorzittersgespen voor

magazine en andere zaken en je

ledenadministratie of jouw gegevens

de linten op tijd en juist willen kunnen

e-mailadres is ook je login voor het LAS

kloppen, dan kunnen wij makkelijker en

versturen, is het van het grootste belang

en Tapp, onze mobiele app.

sneller zaken verzorgen.

Als er zaken niet kloppen, geef dit dan

YiT,

de juiste voorzittersgesp toesturen.

dat de informatie in het systeem juist is. De vraag vanuit het secretariaat aan alle

alsjeblieft door aan de secretaris van jouw

leden is dan ook of jullie allemaal even

Tafel. Hij is degene die dergelijke zaken

Anne Joldersma

de tijd willen nemen om in het systeem

kan en hoort aan te passen.

National Secretary 2016 - 2018

38 / Round Table Magazine


Aan de Ronde Tafel: Niek Meijer Stel je zelf kort even voor, werk, hobby’s, kinderen Mijn naam is Niek Meijer en ik ben e-commerce manager bij De Klok Dranken (dochter van Grolsch). Daarnaast heb ik een eigen zaak (Areanet) waarin ik MKB bedrijven in de regio help met online vraagstukken en bied ik ook hosting aan. Ik ben getrouwd met de liefde van mijn leven; Stephanie en heb 2 kinderen: Liam (4 jaar) en Ivy (1,5 jaar). Ik heb van mijn werk mijn hobby mogen maken. Sinds een aantal weken ben ik lid van Tafelronde 186 Losser. Wat vind je partner ervan? Mijn partner moedigde het aan. Zij is my partner in crime ;-) Kende je de Tafelronde al? Tot 2 jaar geleden kende ik het helemaal niet. Daarna wel wat verhalen gehoord en vorig jaar een gala gehad van de TR89 Oldenzaal. Hoe ben je bij de Tafel terecht gekomen? Een vriend van me was al lid en heeft me het één en ander verteld. Dit heeft me nieuwsgierig gemaakt. Nadat ik gevraagd ben was ik er snel uit. Wat verwacht je er van? Het klinkt misschien raar, maar ik heb geen enkele verwachtingen. Ik sta er heel open in. Wat ga je de Tafel brengen? Mijn kennis en ervaring van mijn vakgebied, maar vooral vriendschap en een open inzicht op het leven. Wat zijn je ervaringen tot nog toe? Alles wat ik tot nu toe heb mogen ervaren is erg positief. Veel nieuwe vrienden maar vooral veel potentie voor nieuwe avonturen nationaal en internationaal ;-)

Round Table Magazine / 39


LIFE.

Roundtable - Magazine november 2017  

Een compleet vernieuwde editie van het Roundtable Magazine!

Roundtable - Magazine november 2017  

Een compleet vernieuwde editie van het Roundtable Magazine!

Advertisement