Page 1

fe b rua ri 2017

CTM 2017 Nijmegen Verslag

cabaret sauvignon Wijn en humor

w w w. FAC E B O O K .CO M / ROUNDTABLENL

Alles voor en door Tafelaars


Mijn moment, mijn stijl.

Gebruik uw 10% kortingscode op SUITABLE.NL Code: RTSUITABLE

-38%

Suitable Blazer Ogu 15995

9995

SHOP OP SUITABLE.NL

Suitable Shirt Linnen

5995

Merk Jeans al vanaf

6995


inhoudsopgave Februari 2017

Round Table Magazine, het Tafelrondeblad, is een uitgave van de Nederlandsche Tafelronde.

Het volgende Round Table Magazine

Het blad streeft naar een papieren verwezenlijking van de doelstellingen van de Nederlandsche

zal rond mei 2017 verschijnen.

Tafelronde (artikel 6 van de statuten).

Deadline aanlevering copy: 7 april

4 Presidentieel artikel 6 PRO-praat 6 Dankwoord ouders van Jean-Pierre Iriks 7 Play the Music, TR23 Dordrecht 8 Bizar verdienmodel, TR49 Noordoostpolder 9 Tafelhuis, TR41 Groningen

4

Presidentieel artikel Een verslag van President Alex Blaauboer waarin lief en leed gedeeld wordt.

18

CTM 2017 Nijmegen Verslag van de CTM meeting te Nijmegen, One World - One Table.

10 Change will come! 10 Column Pinterest 11 Nice to meet you! TR58 Den Bosch 12 Ouderendisco, TR128 Leusden 13 Made by a Tabler 14 Zakkenspecialist in een bodybag 16 Pubquiz TR192 Breda ‘Mark en Weerijs’ 17 Kersttour TR126, Land v. Cuijk-Noord Limburg 18 CTM 2017 20 Running Diner, TR155 Almere 22 Halfjaarlijkse - Paul Vreeburg 23 International Numbers Meeting Chennai 24 Hoe gaat het nu met... Masechaba 26 Round Table Regatta, TR43 Delft 26 Ga mee op reis 27 73X, TR73 Oss

24

hoe gaat het nu met masechaba Update over het Internationale ServiceProject in Zuid-Afrika.

29

28 Tafelverhuizing, TR197 Harderwijk 29 Cabaret Sauvignon, TR45 Hoogezand-Sappemeer 30 Verhuisstress

Avond humor met cabaret sauvignon

31 Weihnachtspäckchenkonvoi

Een avond met als combinatie cabaret en goede wijn.

33 Oktoberfest, TR156 Nunspeet

32 Tafelrondes en Ladycircles werken samen 32 Sinterklaasfeest, TR108 Voorne 34 Actie voor statushouders, TR77 Den Haag 35 Vervlogen traditie, TR93 Steenwijk 36 RTBI 90 37 Jubileum TR97 Westland

Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door:

38 Nieuwe leden Nederlandsche Tafelronde

Richard Pathuis, Erno Keizer, Wesley van Steen, Maarten Weemen, Minne de Bock, Edwin Sosef, Bart en Willem, Jaap Mulder, Pjotr Wiese, Maurits van Lelyveld, Holger Closse, Loran van der Kooij, Alex Blaauboer, Rutger Siersma, Joost Simons, Paul Vreeburg, Anne Joldersma, Ruud Hagen, Leonie Medema, Drukkerij Coster & Kok.

wordt jij veertigplusseR?

Wil jij als veertigplusser op de hoogte Dan kun je je voor € 40,- per jaar abonneren op het Round Table Magazine. Stuur een email of briefkaart naar het algemeen secretariaat. Cadeautip: Gaat een veertigplusser je Tafelronde verlaten, geef hem dan een jaarabonnement cadeau.

ADVERTEREN?

Wil je adverteren in het Round Table Magazine of heb je interesse in een advertentiepakket? Neem contact op met pro@roundtable.nl

Colofon:

Oplage: 3.100 exemplaren Eindredactie: Rutger Siersma (PRO) Opmaak: FG Druk: Drukkerij Coster&Kok Verspreiding: De Brink Direct Mail Website: www.roundtable.nl

ADMINISTRATIE: Mw L. Medema (Leonie) Mient 62 2141 TD Vijfhuizen

e-mail: secretarial.office@roundtable.nl


presidentieel artikel Alex Blaauboer

Lief & Leed Naast

Leef!

met een knuffel, goede raad of afleiding.

speciale Tafelevenementen, intensieve

het

mogen

Niet voor niets knalt het nummer van

Prachtig!

vergaderingen,

praktische

Dré Hazes op de heen- en terugweg naar

sessies

mijn

bestaat

bijwonen

skypeuit

Oostenrijk minstens 25 keer door de auto.

Had ik maar…… vraag je je af bij het

momenten.

Jurre is de DJ op de achterbank en begint

verliezen van een dierbare die het leven

In voor- en tegenspoed, ze horen er

deze en andere plat Amsterdamse nummers

ondraaglijk vond en voor vele naasten een

allemaal bij en maken indruk op me.

bijzonder te waarderen.

onbegrijpelijke keuze heeft gemaakt. Twijfel

Veel indruk!

Maar inderdaad, LEEF, simple as that!

niet om iemand de hand toe te reiken,

Investeer je eigen tijd en energie zoveel

voorwaarts te helpen of een goed gesprek

‘Alweer?’

mogelijk om er mooie herinneringen mee te

mee te voeren.

Een vriend van ons vraagt of ik moet

smeden. Drie feestjes op één avond? Indien

afdansen, heb namelijk een pak aan en

mogelijk ga je naar alle drie. Probeer bij

Thuis is prioriteit nummer 1

das om. Mijn antwoord; ‘helaas, dansen

het laatste feest een matrasje of slaapbank

Thuis, werk, tafel is de simpele en enige

doe ik niet aan; ik vertrek zo naar een

toebedeeld te krijgen of zorg ervoor dat het

juiste volgorde van prioriteiten, ook voor

uitvaartdienst’.

laatste feestje het dichtst bij home-base is.

ons HB’ers. Leef je in de zesde versnelling

ingrijpende

en

jaar

van

zware

ook

‘Alweer, heb je een abonnement of houd je

dan heeft dit een gevolg voor je gezin, daar

erg van koffie en cake?’

Zorg voor elkaar

bestaat geen enkele twijfel.

De afgelopen maanden zijn heftig geweest,

‘Goed, en met jou’ is vaak het antwoord op

Je gezin gunt je je bewegingsruimte en

zowel in privésfeer als bij de Tafel zijn te veel

de vraag; ‘hoe issie’?

plezier. Persoonlijk ben ik daar extreem

mooie mensen heengegaan. Primair ga ik

Te makkelijk antwoord; echte makkers zien

dankbaar voor en ik hoop dat ik dat

naar een afscheidsdienst om de overledene

aan je ogen en voelen aan of er doorgevraagd

voldoende laat blijken.

te eren en de nabestaanden waar mogelijk

moet worden. (ja, ook wij, mannen!)

even vast te kunnen houden.

Voorlopig maar even geen uitvaartdiensten

Maar ik merk dat ik op de vaak lange

Maar durf bij de juiste naasten ook een

hoop ik, maar wel met de bovengenoemde

terugweg de toespraken opnieuw in mijn

woord te gebruiken welk je thuis een Euro

bagage aan de slag.

hoofd afspeel; want wat heb ik vandaag

kost, als het niet goed met je gaat. Gelukkig

geleerd, welke levensles is nieuw of wil ik zelf

heb ik dit de afgelopen weken zelf af en

Mooie herinneringen gemaakt

‘upgraden’ in mijn prioriteiten?

toe gedaan, je echte vrienden staan klaar

De afgelopen maanden waren pittig en

4 / ROUND TABLE MAGAZINE


prachtig. Door mijn energie, gevoel en tijd te investeren heb ik (samen met dierbaren) geweldige herinneringen gemaakt. Ik noem er twee: Briljant was het bezoek aan Tafelronde 126 Land van Cuijk deze week. Dierbare vriend Reindert werd daar benoemd als Lid van Verdienste en daar mocht ik (samen met Rob de Bie, Twan van Grinsven en Wouter Peeters) bij aanwezig zijn. Wat een groot rijbewijs je al niet kan brengen Reindert ;-) Enorm dank voor je energie, vriendschap en gastvrijheid! Ook de zestigste verjaardag van ‘mijn’ Tafelronde 60 Waterland was een superfeest. Goed gestemde Tafelaars en prachtige ladies, ruim 25k uit de hilarische veiling, een geïmproviseerd DJ-duo, oranje lakschoenen en een rookmachine op Spa Rood; we hebben er van genoten!

“Thuis, werk, tafel is de simpele en enige juiste volgorde van prioriteiten, ook voor ons HB’ers. leef je in de 6e versnelling dan heeft dit een gevolg voor je gezin. Daarover bestaat geen enkele twijfel.” Tafelronde 199 Wijchen i.o. Wat prachtig dat we 15 April Tafelronde 199 Wijchen gaan charteren. Afgelopen week mocht ik een bezoek brengen om de charter te bespreken. Op alle fronten is 199 Wijchen i.o. nu al een prachtige Tafel. Vriendschap, Service en Energie, alle drie puik op orde! AGM 2017 Sneek Afgelopen maand hebben we na zeer veel inzet van Tafelronde 27 Sneek het programma definitief gemaakt. Geloof me, de AGM wordt ‘huge’!!!! Samen met de Ladies Circle en 41 Club wordt dit de grootste editie ooit en wij hopen dat we de samenwerking de komende jaren voort gaan zetten na het succes van AGM Sneek 2017. Graag dank ik je voor je energie de afgelopen maanden. #ShareYourBest Alex Blaauboer Nationaal President Nederlandsche Tafelronde 2016- 2017

ROUND TABLE MAGAZINE / 5


pro-praat

Rutger Siersma

27 maart: Nationale PRO Dag 2017! Normaal gesproken probeer ik hier een

in Blaricum. Echt midden in Nederland!

politiek correcte column te schrijven met een diepere boodschap. Vandaag gewoon

Aanmelden kan heel eenvoudig: stuur een

keiharde verkooppraat! Want namens de

mailtje naar mij: pro@roundtable.nl - dan

PRO Commissie mag ik alle PRO’s (en andere

komt het helemaal goed!

geïnteresseerde Tafelaars uitnodigen op de officiële PRO Dag 2017.

Tot 27 maart allemaal!

Het thema voor deze avond is: How to

YiT

Share Your Best! Er zullen 2 sprekers zijn en natuurlijk is er ook genoeg gelegenheid om

Rutger Siersma

elkaar te spreken onderling.

National PRO 2016-2018

How to

thema:

r u o y e r Sha

De Nationale PRO Dag 2017 (= eigenlijk een avond, maar Dag klinkt wel stoer) begint om 19:00 uur en vindt plaats in het Vitus Gebouw

Best

dankwoord

Annie & Pierre Iriks

Als de zin van het leven je ontnomen wordt... …dan is het enige houvast, de enige redding

Tientallen bloemstukken met een laatste

het massale meeleven dat wij mochten

groet van bekenden en zakelijke relaties

ervaren bij het plotselinge overlijden van ons

zijn even zovele uitingen van respect en

enig kind Jean-Pierre Iriks.

waardering voor Jean-Pierre. Dat allemaal heeft diepe indruk op ons gemaakt.

Tafelaars, buren en vrienden van Jean-Pierre hebben voor hem een dankdienst voor

Ook het feit dat op het noordelijkste

zijn leven verzorgd. Deze indrukwekkende

puntje van Europa, aan het hek rondom de

getuigenis van vriendschap en betrokken-

Noordkaap, een in memoriam voor Jean-

heid heeft ons diep geroerd.

Pierre is bevestigd, heeft ons diep ontroerd. Voor al deze vormen van betrokkenheid en

Van ruim 300 aanwezigen mochten wij

medeleven zijn wij bijzonder dankbaar en

even zovele

het sterkt ons om de zin van het leven weer

persoonlijke herinneringen,

deelneming en medeleven ontvangen. Een

inhoud te kunnen geven.

enorme steun om de draad van het leven weer op te kunnen pakken.

6 / ROUND TABLE MAGAZINE

Annie en Pierre Iriks


motown

Loran van der Kooij,TR23 Dordrecht

“Play that funky music...”

Swingende muziek, dansende mensen en

Spetterend programma

Geluk en Zo Mooi Samenwerken. Het doel

een prettige ambiance…. Dit waren een

Tafelronde Dordrecht heeft het evenement

van Stichting Vergeten Geluk is om ouderen

paar ingrediënten voor de 19ste editie van

compleet en goed neergezet. Hun all-in

(60+) die geïsoleerd in de samenleving

het Motown feest. Inmiddels een begrip in

concept voorziet je van gratis hapjes en

staan, de mogelijkheid te bieden om leuke

Dordrecht en dit keer georganiseerd in het

drankjes. Je hebt de keuze uit gewone

momenten te (herbeleven). Zij mochten een

Energiehuis. Opnieuw heeft Tafelronde 23

kaarten of verschillende sponsorpakketten.

cheque van € 5000,- In ontvangst nemen.

Dordrecht alles uit de kast gehaald om er voor

De muziek wordt net als vorig jaar verzorgd

de ruim 600 bezoekers een onvergetelijke

door de jonge en knallende band The Young

Bij dagbesteding Zo Mooi Samenwerken

avond van de maken. Wederom met succes!

Beethoven. Hun muziek is professioneel en

werken

trendsettend.

matige of lichte verstandelijke of lichamelijke

I love Motown

deelnemers

met

een

ernstige,

beperking. Ook zij kregen een cheque van € 5000,-

Er zijn weinig feesten waar mijn hart sneller

Zij weten de zaal te bespelen en het publiek

van gaat kloppen, maar Motown valt daar

op te zwepen. The Young Beethoven word

zeker onder. I love Motown! Bij binnenkomst

afgewisseld door verschillende DJ’s, die met

Al met al kunnen de leden Tafel 23

zit de stemming er al goed in en met de funky

zowel Motown muziek als hedendaagse

terugkijken op een geslaagde avond en kijk

music van zowel The Young Beethoven als

hits er eveneens voor zorgen voor een volle

ik reikhalzend uit naar de editie van volgend

de DJ’s op de achtergrond is stilstaan voor

dansvloer. Keep on dancing baby!

jaar. Absoluut een aanrader voor iedereen die van Motown houdt!

mij geen optie. Maatschappelijke functie Even een drankje, een kort “Hallo” en “Hoe

Maar aan het Motown feest is ook een

Uw dansende reporter!

gaat het!” en dan snel naar de dansvloer en

maatschappelijke functie gekoppeld. Dit jaar

Loran van der Kooij

met de voetjes van de vloer. It’s party time!

is de keuze gevallen op Stichting Vergeten ROUND TABLE MAGAZINE / 7


bizar verdienmodel

TR49 Noordoostpolder

TR49 heeft een bizar

verdienmodel

De eenvoudige manier om het goede doel te steunen Bij de aanvang van het nieuwe Tafeljaar in

het verkoopt, of jullie eigen goede doel.

Opvolging

2015 stelde Tafelronde 49 Noordoostpolder

Think twice! De uiteindelijke koper van de

Tafelronde 49 Noordoostpolder ziet nog veel

zich de vraag: hoe kunnen wij netwerken en

Flowerbox denkt namelijk twee keer aan

potentie binnen de NTR en wil volgend jaar

fundraising combineren?

jullie en je eigen goede doel: bij verkoop van

nog meer Tafelaars bereiken. Daarom gaan

de box in het najaar, én bij opkomst van de

we ook volgend jaar weer verder en zijn de

bollen in het voorjaar.

Flowerboxen vanaf half augustus 2017 weer

Resultaat: met

de

daarin

100

Fundraiser typische

Flowerbox Nederlandse

bloembollen! Na anderhalf jaar delen wij

beschikbaar.

graag de resultaten én die zijn verbluffend.

Maar je houdt ook tijd over voor ander

Hier het recept!

zaken. De uitlevering van de Flowerboxen

Heeft jou club moeite om een goede

is namelijk seizoensgebonden. Dit maakt

fundraising te realiseren en lijkt het jullie

Resultaat?

het overzichtelijk en de levering vanaf half

leuk volgend jaar Flowerboxen te verkopen?

Fantastich! Het eerste jaar werden er al 800

augustus voorkomt concurrentie met andere

Mail dan naar project@rt49.nl en komen wij

Flowerboxen verkocht, maar in 2016 zelfs

artikelen zoals flessen wijn en champagne.

graag bij jullie langs!

meer dan 2.100 met een opbrengst van €14.000,-, je leest het goed: veertienduizend

Actief

euro (dat is meer dan 30.000 gulden!) Nooit

Omdat

hadden wij gedacht dat het netwerken zo

op

goed samen zou gaan met fundraising...

met de Flowerbox onze regio aan ons

wij

de

vergaderen

tulpenvelden,

met

uitzicht

verbinden

wij

(internationaal) netwerk en goede doel. Wij hebben veel mensen mogen leren kennen en tijdens het lezen van dit artikel

Dit geeft een trots gevoel en het is prettig dat

groeien er meer dan 200.000 bollen welke

we door de Flowerbox met een heel duidelijk

straks voor een kleurrijk voorjaar gaan

doel bezig zijn. Een kleine commissie van 5

zorgen! Dat is een warm gevoel tijdens de

personen zet de rode draad uit en zorgt dat

winterdagen.

onze Tafel actief blijft en elkaar versterkt.

Uniek? Jazeker! Het belangrijkste: de prijs maakt het mogelijk om een mooie marge weg te kunnen geven aan Tafelaars: €9,50 per verkochte box (advies verkoopprijs €15). Dat

Een paar voorbeelden van onze activiteiten: -

Deelname Funta Duitsland

-

Deelname Benjaminsborrel district VII Volendam

-

Hosting bedrijfsbezoek TR103 Drechterland

Tafelaars kennen, dat is dus echt Tafelen.

-

Deelname regiomarkten in Noordoostpolder en Urk

-

Promotie tijdens AGM Utrecht

Om het nog persoonlijker te maken dragen

-

Postverzending van flyers en voorbeeldbrieven naar alle NTR secretarissen

-

Email marketing binnen de Nederlandse en Duitse Tafels én regionaal bedrijfsleven

is dus veel meer dan wij zelf verdienen, maar door de verkoop binnen ons Tafelnetwerk leren

wij

Nederlandse,

en

Europese,

de Flowerboxen ook kosteloos jullie eigen Tafellogo, die van het bedrijf waaraan je 8 / ROUND TABLE MAGAZINE


ruim 15.000 euro voor Het Vergeten Kind TR41 Groningen

Tafelhuis Oost-Groningen was

een doorslaand succes Tafelhuis

een

“De reacties waren zeer positief, mensen

doorslaand succes. Deze mix van het Glazen

bleven toch net even langer hangen dan in

Huis en Top2000 Café in cultuurhuis De

de kille buitenlucht en hadden het zichtbaar

Klinker in Winschoten, georganiseerd door

erg naar hun zin.”

Tafelronde

Winschoten

41

uit

2016

werd

Winschoten,

leverde

€ 15.690,00 op voor het goede doel: Stichting

Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind.

Doel van Tafelhuis is geld inzamelen voor het goede doel Het Vergeten Kind.

Deze

Het was bovenal een zeer gezellig en

stichting zet zich in voor kinderen in

druk bezocht feest, waarbij de publieke

Nederland die hun leven beginnen met een

belangstelling vooral in de avonduren groot

‘valse start’.

was. Deze kinderen zijn mishandeld, misbruikt, Het was drie dagen feest in en om De

verwaarloosd, verstoten en gevlucht. De

Klinker met vele activiteiten en optredens

organisatie achter het Tafelhuis - Tafelronde

van onder meer Mireille Komproe - bekend

41 (TR41) Winschoten – wil iets voor deze

van The Voice of Holland - Kira Dekker, Lars

kinderen betekenen.

Koehoorn, Harm Tabak en columnist Erik

Richard

Hulsegge van RTV Noord. Het glazen huis

Nederlandse

was het kloppend hart van de festiviteiten.

daarvoor zetten wij ons in.”

Hier maken de regionaal bekende radio-

tafelronde 41

DJ’s Bert Looden, Martin Franken van

Drijvende kracht achter het Tafelhuis is

Radio Westerwolde en Richard Pathuis van

Tafelronde 41 (TR41) Winschoten.

SimoneFM drie dagen en twee nachten een

DJ Richard Pathuis is zelf ook lid van TR41.

onafgebroken radio- en televisie-uitzending.

Hij is enthousiast over het Tafelhuis: “We zijn

Pathuis:

“Deze

kinderen

tienduizenden

verdienen

meer,

zeker van plan om dit jaar een vierde editie Live uitzending

te houden.”

De uitzending was 48 uur lang live en rechtstreeks te horen en te zien via lokale omroep RTV LOGO. Iedereen kon er pay-forplay plaatjes aanvragen. Ook was er de Santa Run, waarbij vele verklede lopers geld ophaalden voor het goede doel. “Voor het eerst vond het Tafelhuis indoor plaats, de eerste twee edities waren op het Marktplein in Winschoten”, vertelt Pathuis. ROUND TABLE MAGAZINE / 9


change will come!

Tafelronde 192 Breda ‘Mark & Weerijs’

Onze René: gone to the USA Onze René is vertrokken. Samen met zijn vrouw, dochter en kat Toby is hij de grote plas overgestoken en verhuisd naar Trumpland. In het land van de onbegrensde mogelijkheden gaat hij 2 tot 3 jaar werken. Hij zal dat naar alle waarschijnlijk invullen vanuit een daar welbekend motto: change will come! Onze René wordt door ons allen gezien als een zeer gewaardeerd Tafelaar die met eigenzinnigheid, humor en correctheid onze Tafel van inhoud voorzag. Tijdens de diner-vergaderingen, derde dinsdag en andere Tafel-momenten heeft hij ons een kijkje gegeven in zijn leven vanuit een gastvrije manier. Onze René gaan we missen. We wensen hem, zijn vrouw en dochter ontzettend veel geluk toe en spreken onze hoop uit, dat hij voor zijn 40ste verjaardag opnieuw aansluit bij Tafelronde 192 Mark & Weerijs. Onze René: het gaat je goed!

column pinterest jubileumset

De 70 jaar NTR pin-set Ten tijde van schrijven is deze pin-set net af en hebben we na maanden passen en meten het resultaat voor het eerst mogen bewonderen. In het kader van 70 jaar Nederlandsche Tafelronde is deze pin-set ontwikkeld. Alle 14 districten van de NTR zijn vertegenwoordigd met de huidige Districtsvoorzitters. De Districtsvoorzitters zijn de oren en ogen van het Hoofdbestuur. Zij zijn de mannen met de contacten op lokaal Tafelniveau. Door hun bezoeken aan de Tafels en het meedenken en meebepalen van het beleid in de Tafelraad, vormen zij één van de grootste steunpilaren van het Hoofdbestuur. De set is in zéér beperkte oplage gemaakt, namelijk 70 stuks. Afgelopen CTM, 20-22 januari, zal deze set verkocht gaan worden op de CTM in Nijmegen. Terwijl je dit leest is de set dus al uitverkocht en niet meer te krijgen. Tenzij… Tenzij je als pinfanaticus echt moeite doet. Alle Districtsvoorzitters hebben zelf namelijk de pins ook los. Dus als je zo’n set nog wilt bemachtigen, zorg dan dat je alle 14 Districtsvoorzitters aan hun jasje trekt en een pin met ze ruilt om je set compleet te krijgen! 10 / ROUND TABLE MAGAZINE


nice to meet you

TR58 Den Bosch

“Nice to meet ”

you!

De

TR

wordt

58

’s-Hertogenbosch

zoals

alle

Tafels

voor alle teams een Escape

vanzelf

Room Experience.

oud-Bosche kroegspellen ten

gekenmerkt door haar eenheid in

verscheidenheid.

Juist

de

werden

een

aantal

tonele gebracht. Spijkerslaan, Een dynamisch spel waarbij

darten en beer-pong werden

grote variatie aan beroepen en

je

met enthousiasme opgepakt,

achtergronden maakt ook voor

verschillende puzzels en raadsels

waarbij

ons de Tafel een inspirerende

punten en aanknopingspunten

van de avond de accuratesse

aanvulling op ons leven.

krijgt om steeds weer verder te

deed verminderen, maar de

komen. In de hectiek van spellen

stemming evenredig liet stijgen.

door

het

oplossen

van

het

voortschrijden

Zoals elke Tafelaar zijn eigen

en hints die zowel binnen als

identiteit heeft, heeft ook elke

buiten te vinden waren verloren

Pas ver na middernacht besloten

Tafel die. En dus is het heel

de Tafelaars zichzelf in een vorm

de laatste Tafelaars dat het wel

interessant om medeTafelaars

van oer competitiedrang.

mooi was geweest en verlieten

te ontmoeten. Daarom heeft

zij de Unie.

de Bossche Tafel andere Tafels

Door

in de regio uitgenodigd om in

competitieve

een ontspannen setting nader

leerden de Tafelaars elkaar snel

terug

kennis te maken met elkaar.

kennen en was de basis gelegd

avond. TR 58 wil nogmaals de

voor een wat verder nog een

aanwezigen bedanken en kijkt

mooie avond zou worden.

met hoge verwachtingen uit

De Tafels van St. Michielsgestel,

middel

van

dit

spelelement

Allen keken met veel plezier op

een

prachtige

Waalwijk en Vught namen die uitnodiging met plezier aan. En dus verzamelden wij op 29 augustus bij cafe de Unie, in het centrum van Den Bosch. Hoewel we daarmee niet de genoegens van onze vermaarde Societeit zouden delen, was de informele setting van de Unie passender

“juist de grote variatie aan beroepen en achtergrond maakt ook voor ons Tafelen een inspirerende aanvulling op ons leven. Zoals elke Tafelaar zijn eigen identiteit heeft, heeft ook elke Tafel die.”

voor de doelstelling van deze avond. Na

deze de

‘serieuze’ avond

activiteit

naar de volgende editie die zal

voortgezet

worden georganiseerd door de

Om elkaar snel beter te leren

werd

kennen werden alle Tafelaars

met een aantal wat lossere

verdeeld in groepen met leden

activiteiten. Door de warme

van de diverse Tafels. The Box

nazomer-avond

Company verzorgde, op locatie,

een biertje goed smaken. Als

lieten

Tafel uit Vught.

we

ROUND TABLE MAGAZINE / 11


ouderendisco

TR128 Leusden

ouderendisco Tafelronde Leusden organiseert al vele jaren een disco in De IJsbreker

alom gaf. Naast de pony konden de ouderen kennis maken met een

(thans Fort33) voor een groot publiek, met name de inwoners tussen

baardagaam die op de Tafels liep en een grote witte vriendelijke

de 25 en de 50 weten deze feesten goed te vinden.

reuze hond.

Dit jaar kwamen we met het idee om een heuse disco te

Het was prachtig om te zien hoe er werd genoten. Een avondje uit

organiseren voor de oudste bewoners van Leusden, en dan diegene

om nooit te vergeten. De Tafelronde heeft net zo genoten als de

die hulpbehoevend zijn; de bewoners van verzorgingstehuis

bewoners zelf.

‘T Hamersveld. Uiterraard niet in de gemeenschappelijke ruimte van

Het was fantastisch!!

‘T Hamersveld maar op de locatie waar feesten horen, Fort033! Bussen geleend van Lisiduna en zo werden de bewoners met rolstoel en al vervoerd richting Fort33. De Tafels waren prachtig gedekt en de DJ stond klaar. Hedendaagse top 40? Nee, natuurlijk niet, Retro DJ Charly draaide muziek uit de tijd dat deze mensen swingend op de dansvloer stonden of wellicht hun eerste zoen uitdeelden op het dorpsplein. Van Eddy Christiani tot de Pointer Sisters, Wieteke van Dort en Wim Zonneveld, alle verzoekjes werden gedraaid op de ouderwetse draaiTafel van Charly. Terwijl de bewoners genoten van de muziek en een heerlijk advocaatje of brandewijntje nuttigden, werd er een oud Hollands buffet geserveerd met de heerlijkste stamppotten, gehaktballen en ‘draadjesvlees’. Het eten werd uitgeserveerd door onze kinderen, die het prachtig vonden om zoveel ‘opa’s en oma’s’ bij elkaar te zien. Tijdens het diner was er een heuse dierenparade en als de Tafelronde Leusden iets organiseert dan is spektakel gegarandeerd. Een echte pony werd langs de Tafels geleid tijdens het diner wat veel hilariteit

12 / ROUND TABLE MAGAZINE


Made by a tabler

Hoera een baby!

24 juli 2016 is Fedde Franssen geboren, zoon van Ivo Franssen en Jolien Keulen (Tafelronde 171,Kerkrade) 5 oktober 2016 is Floor Boersma geboren, dochter van Thijs Boersma en Jeanine Grevink (Tafelronde 124, Z.O. Drenthe) 10 oktober 2016 is Romee Kos geboren, dochter van Ruben en Ellen Kos (Tafelronde 198, Utrecht) 9 november 2016 is Sebas van Alphen geboren, zoon van Wouter en Sanne van Alphen (Tafelronde 126, Land van Cuijk) 14 december 2016 is Evy Kooyman geboren, dochter van Sabrina en Adam Kooyman (Tafelronde 140, Papendrecht) 22 december 2016 is Boaz Rutgers geboren, zoon van Jurgen Rutgers Rutgers en Marjolijn Gerritsen (Tafelronde 42, Winterswijk-Groenlo) 3 januari 2017 is Armin Kurtay geboren, zoon van Aykut en Rieneke Kurtay (Tafelronde 68, Heerenveen) 7 januari 2017 is Feline Nuus geboren, dochter van Esdert Nuus en zijn vriendin Sonja (Tafelronde 55, Emmen)

ROUND TABLE MAGAZINE / 13


mijn installatie

TR156 Nunspeet, Erno Keizer

Zakkenspecialist in een bodybag... Op een gegeven moment vraag ik

ontwijkt mijn ogen en kijkt naar de vloer.

17 bloeddorstige alfa mannetjes. Ik ben

mijzelf af hoe het zo ver is gekomen.

“Sorry man. Ik kan je vanavond niet helpen”.

werkzaam bij Dimensio. Een bedrijf dat Poly

Ik

sta

in

17

Veel tijd om over zijn opmerking na te

Etheen zakken produceert. De voorzitter is

mannetjes.

denken is er niet. Er liggen twee cheques

begrafenisondernemer. “Dit is waar onze

Dimensio.

van vijfduizend euro op Tafel. Medewerkers

beroepen elkaar overlappen”, vertelt hij

Een bedrijf dat Poly Etheen zakken

van het hospice en het zorgcentrum zijn

lachend.

produceert. De voorzitter is begrafenis-

aanwezig

met

Handenwrijvend zitten de heren Tafelaars

ondernemer. “Dit is waar onze beroepen

de cheques. Meer dan een gekunstelde

zich te verlekkeren aan wat komen gaat. Er

elkaar overlappen”, vertelt hij lachend.

glimlach krijg ik niet op mijn gezicht. De

gaat een zak snoep open. De inhoud wordt

gelukkige medewerkers vertrekken en niet

in de bak met water gegooid. Via de beamer

-Nunspeet, 02 november 2016,

lang daarna wordt de vergadering geopend

is mijn aller slechtste foto aller tijden. De

Erno Keizer-

en wordt het voorgerecht geserveerd.

complottheorieën spoken door mijn hoofd.

bloeddorstige Ik

ben

een

bodybag alfa

werkzaam

bij

voor

voor

een

fotomoment

Als aspirant lid van Tafelronde 156 ‘draai’ ik al enkele weken mee. Deze periode wordt

“na de installatie stond de voorzitter mij toe om represailles te nemen. Dit deed ik door hem te testen op zijn kennis omtrent de Tafel. Voorzitter van olst wist overigens veel, maar niet alles. ”

mij herhaaldelijk verteld over hoe installaties volledig uit de hand kunnen lopen. Natuurlijk proberen ze mij gek te maken! Ik ben daar niet gevoelig voor. Tenminste… tot de nacht voor de installatie. De verhalen over installaties passeren die nacht in mijn hoofd de revue. Het is ze gelukt.. Ik lig te malen. Na een nacht met weinig slaap gevolgd door

Agendapunt vier: Installatie Erno Keizer.

Mijn vrouw? De vriendenkring? Hoe komen

een intensieve dag op kantoor zit ik enigszins

Door de voorzitter wordt ik vriendelijk

ze in hemelsnaam aan die foto?

vermoeid op de bank te wachten totdat mijn

doch

‘buddy’ Richard verschijnt. De telefoon trilt

te

herhaaldelijk vanwege een oneindige stroom

penningmeester

van WhatsApp berichten. “Zin in? Wij wel!!!!”.

snel

dringend

komen.

verzocht Jan

voren en

De foto is van een rollenspel uit 1999 van

nog

de IVA opleiding in Driebergen. In de rol van

gauw

een asociale autokoper met een prominent

“Sorry voor wat er straks gaat gebeuren,

heb ik een kinderzwemband om mijn

gedragen gouden ketting en een kontzak vol

maar op een dag lach je er om”. “Ken je

middel. Ook komt er een bak met water

zwartgeld ben ik destijds op de gevoelige

het principe van waterboarding?” Dat soort

op Tafel te staan. Voordat ik de situatie

plaat vastgelegd.

onzin. De telefoon gaat op vliegtuigmodus.

geanalyseerd heb krast een norse stem.

Ik heb er even genoeg van.

“Zo, meneer de zakkenspecialist. Ik help je

Al snel volgen er vragen. De vakinhoudelijke

enkele

Secretaris

naar

Matthijs

Willem treffen

voorbereidingen.

Al

even in deze zak”. “Dagelijks werk”, roept

vragen zijn weliswaar erg pittig, maar ik

Om kwart voor zeven komen we aan bij

de voorzitter er achteraan. Ik herken de zak

weet ze succesvol te beantwoorden. Mijn

De Duiventil. Het vaste vergaderhonk van

als een bodybag waar menselijke stoffelijke

zelfvertrouwen en het vertrouwen in mij

de Tafelronde 156 Nunspeet. Ik ken het

resten in getransporteerd worden. Voor

groeien. Ik merk dat ik indruk maak met de

establishment goed. Het bedrijf is van

de

uitwerking van de casuïstiek. Met plezier

mijn zus en zwager. Met een vertrouwt

een poncho van gemaakt, zodat ik enige

gevoel stap ik naar binnen. Mijn zwager

bewegingsvrijheid heb.

gelegenheid

heeft

het

bestuur

er

Marnix, inmiddels een 40+ lid, staat met

maak ik furore voor de groep. Het valt eigenlijk best mee zo’n installatie.

zijn kenmerkende glimlach achter de bar.

Ik lach mijn zenuwen enigszins misplaatst

Dan komen de vragen met betrekking tot

Wanneer ik naar hem toe loop om hem de

weg en dan vraag ik mijzelf af hoe het zo

‘de Tafel’. Hier val ik af en toe door de mand.

hand te schudden vertrekt zijn gezicht. Hij

ver is gekomen. Ik sta in een bodybag voor

Herhaaldelijk moet ik met mijn mond en de

14 / ROUND TABLE MAGAZINE


handen op mijn rug (in een bodybag en met

dochter. Maar of het nu woorden of lawaai

Wat ik wel kan melden vanuit het Nunspeetse

een kinderzwembandje om) een gladde Anta

waren. Het kwam uit het hart. Dat voelde je!

is dat de Nederlandsche Tafelronde trots

Flu Classic uit de bak met water zien op te

mag zijn op het bestuur en de leden van

vissen. Ook het waterboarden blijkt hiermee

Na de installatie stond de voorzitter mij toe

de 156-ste! De installatie was voor mij een

sterk te zijn overdreven door de heren

om represailles te nemen. Dit deed ik door

prachtige start van een nu al geweldige tijd!

Tafelaars. Dat er mentaliteit van stevige

hem te testen op zijn kennis omtrent de Tafel.

overdrijvingen heerst bemerkte al eerder ik

Met input van Nationaal Tafelpresident Alex

PS Eén van de vragen wil ik met u delen. De

op het herentoilet. Vol van grootse woorden

Blaauboer had ik tien vragen voorbereid.

reden laat zich raden.

mijn vrees voor sommigen al eerder die

Op laste van een geldboete van één euro

Zijne

avond af.

ten behoeve van de kapitelpot per verkeerd

Bernhard was van 1951 t/m zijn overlijden

antwoord, ging de voorzitter de uitdaging

beschermheer

Inmiddels hebben we veel lol met èn om

aan. Ieder legden wij tien euro op Tafel. Bij

Tafelronde. Wie vervult momenteel deze rol?

elkaar. Bij het beantwoorden van de laatste

een goed antwoord van voorzitter Van Olst

vraag krijg ik van voorzitter Hendrik van

betaal ik een euro en andersom. Kapitelheer

Olst een stevige handdruk gevolgd door een

Henk zag zijn kans schoon en graaide zonder

warm welkom. Daarbij krijg ik de felbegeerde

blikken of blozen de twintig euro van Tafel.

maar met de matige realiteit in de hand nam Koninklijke van

Hoogheid de

Prins

Nederlandse

pin opgespeld. Mij wordt een prachtig lied toegezongen.

Nog voordat de eerste vraag gesteld kon worden was het volledige bedrag toegekend

De uitvoering laat te wensen over. Enkele

aan de kapitelpot. Voorzitter Van Olst wist

heren kenden de tekst. Anderen maakten

overigens veel, maar niet alles. Wat de exacte

gebruik van de telefoon om de tekst te

score van de voorzitter was weten alleen

kunnen zingen. Een aantal maakte een

de leden van Tafelronde 156. Dat blijft zo!

ondefinieerbaar geluid. Oerkreten zou ik

Sommige zaken behoren ‘binnenskamers’ te

het willen noemen. Ik herkende het van mijn

blijven.

vrouw tijdens de bevalling van mijn zoon en

ROUND TABLE MAGAZINE / 15


pubquiz

TR192 Breda ‘Mark en Weerijs’

pubquiz groot

succes Sinds twee jaar kiezen we ervoor om, naast onze vertrouwde Internationale Rally (altijd op de laatste zaterdag in januari), een

tweede fundraiser te organiseren. Dit bestuursjaar is dat een pubquiz geworden. Op zaterdagavond 5 november 2016 hebben we de pubquiz op de Grote Markt in het mooie Breda bij Parc Breda mogen spelen. Onder leiding van quizmaster Jan Knoop (Knoopquiz) streden bijna 100 deelnemers, verdeeld over 21 teams op het scherpst van de snede tegen elkaar. Inzet: fantastische prijzen en de felbeerde bokaal. Het gezamenlijke doel van deze avond was stichting Metakids. Onze Tafel heeft zich dit bestuursjaar aan deze stichting gecommitteerd en is dan ook uitermate tevreden met het bedrag dat door alle deelnemers en sponsoring is verzameld. We danken via deze weg Parc Breda voor het beschikbaar stellen van de fijne ruimte (cocktailbar) en sponsoring. Tevens een buiging naar alle deelnemers: zonder jullie was het niet mogelijk. We zien uit naar de tweede editie. Die zal (hoogstwaarschijnlijk) in het najaar van 2017 worden georganiseerd. Namens de fundraising commissie van Tafelronde 192 Mark & Weerijs, Wesley van Steen

16 / ROUND TABLE MAGAZINE


kersttour

TR126 Land van Cuijk & Noord-Limburg

TR126 reikt nog eens

€10.000 uit

tijdens kersttour Op 24 december reden de leden van Tafelronde 126 met een bus

bezorgen. Het was dan ook fantastisch om met de hele club een dag

door het hele Land van Cuijk en Noord-Limburg om 15 cheques uit

op tour te zijn door ons eigen regio en zo het bedrag wat wij hebben

te reiken aan diverse goede doelen. Onder leiding van voorzitter

geschonken in 2016 op een totaal van € 25.000 te brengen. Ik kan het

Maarten Weemen verkleed als kerstman kon TR126 zo nog eens

andere Tafelrondes ook ten zeerste aanraden, want ik ben nog maar

€ 10.000 doneren, bovenop de € 15.000 die in juli al werd uitgereikt.

zelden met zoveel warmte de kerstdagen ingegaan!”

Het idee ontstond na het zomerreces legt Maarten Weemen uit: “Na

Alle foto’s en de videoreportage zijn te bekijken op

een fantastisch serviceproject in Juli waarin we drie keer € 5.000

www.facebook.com/rt126

uit hebben mogen reiken aan de Voedselbank, het Smaakcentrum en aan twee ToverTafels voor dementerende ouderen uit Cuijk en Boxmeer waren we in de positie om nog meer te kunnen doen. Begin dit jaar hebben we een oproep gedaan via de lokale kranten voor goede doelen om zich bij ons te melden, waar massaal gehoor aan is gegeven. Het idee van de kersttour is zo ontstaan om 15 van deze goede doelen financieel een steuntje in de rug te geven.” Van jonge ‘bladerunner’ tot Lourdes-gangers Vooral de verscheidenheid van de doelen zorgde voor een dag om niet snel te vergeten volgens Wouter Strien, voorzitter van de TR126 servicecommissie: “We konden meerdere goede doelen ondersteunen die zich richten op de senioren in onze samenleving die het tegenwoordig sociaal niet altijd gemakkelijk hebben. Met onze bijdrage krijgen zij via Stichting De Zonnebloem in onder andere Haps en Boxmeer in 2017 weer meer de aandacht die ze verdienen. Aan de andere kant steunen we ook Levi Vloet, een lokale jongen die negentien jaar geleden geboren is zonder rechtervoet. Als bladerunner gooit hij nu hoge ogen en wij ondersteunen hem in zijn missie richting de paralympische spelen in Tokio 2020.” Robert ten Brink meets Gaston Dit alles leidde tot leuke en soms ook ontroerende reacties. Maarten: “Ik voelde me een combinatie tussen Gaston die met cheques langs de deur gaat en Robert ten Brink die mensen een mooie kerst komt

ROUND TABLE MAGAZINE / 17


ctm 2017

Minne de Bock

ctm nijmegen, one world, one table Vrijdag 20 januari begint met prachtig koud,

Verhalen komen naar boven van de vorige

Het

maar zonnig weer.Wat een mooie dag om

CTM in Luxemburg. Voor mij, Minne de Bock

fantastisch, mooi om te zien dat alles klaar

naar de CTM in Nijmegen te gaan!

TR-101 Harlingen, de eerste CTM die ik mee

is voor 2 fantastische dagen. We krijgen een

Een weekend waar vele (Earlybird) Tafelaars

mocht maken. Ook dit jaar weer met mede-

Goodie-Bag en gaan naar de kamer om de

naar

Tafelaars Roland vd Vlugt, Johan Hagen en

spullen weg te zetten. “Room with a view!”

aangebroken!

Jorrit Houtsma!

zag ik al snel voorbij komen op Facebook, en

Al een aantal keren gekeken naar de Guest-

Bij aankomst krijgen we van de Deense

list op de website, wie komen er allemaal en

Tafelaar

direct

Daarna lekker terug naar de lobby om

waar komen ze vandaan? Het terug zien van

een schnaps en een Buffalo coin. Mooie

alvast bij te praten en iedereen te zien

“oude nieuwe vrienden” is een fantastisch

binnenkomer zeg ik.

binnenkomen.

uit

hebben

gekeken

is

eindelijk

ontvangst

in

het

hotel

verloopt

dat klopte! Brian

Winther

Hansen

vooruitzicht! Biertje drinken in de bar en het wachten De heenweg is voor velen misschien al de

is op de bus die ons naar “De Waagh” zal

mooiste start, vaak met vrienden in een auto

brengen voor het openingsfeest.

samen de soms lange reis maken. Uiteraard

Daar aangekomen een gezellige drukte en

onder het genot van een BVO’tje (lees : Bier

al veel mensen aanwezig. Hapjes worden

Voor Onderweg).

rondgebracht en er is prachtig tijd om iedereen even te spreken. Pinnetjes worden geruild en nieuwe vriendschappen worden opgedaan. Later een afzakkertje in de bar

18 / ROUND TABLE MAGAZINE


van het hotel en dan voor mij een vroeg einde

’s Avonds is het gala diner gevolgd door het

weer in de auto terug naar huis, alleen wel

van de avond. Dit geldt niet voor iedereen

feest. De setjes pinnen van alle districten

wat stiller dan de heenreis ;-).

blijkt de volgende morgen bij het ontbijt.

t.b.v. het 70 jarig bestaan zijn in een mum

De CTM vergadering begint “al” om 9:00 dus

van tijd uitverkocht. Wat een succes mannen!

Voor sommigen duurde dag nog wel wat

veel gezichten zien er iets minder vrolijk uit.

Leuke mensen ontmoet en lekker gegeten.

langer, steeds meer berichten op Facebook

Wetende dat mede onze grote vriend Stefan

Daarna feest! Dansen met z’n allen tot in de

van Tafelaars uit alle landen met bedankjes.

Stolk ‘Sergeant’ is zorgen we dat we op tijd

late uurtjes.

Bedankt mannen! Top weekend!

binnen zijn. Iets wat velen blijkbaar niet

#Shareyourbest!

wisten, want die kwamen allemaal te laat

En dan is het alweer zondag, jeetje wat gaat

binnen om vervolgens de eerste strafborrels

de tijd dan ook snel. Goed ontbijten en alles

Yit,

te mogen ontvangen.

bij elkaar zoeken. Kort afscheid nemen en

Minne de Bock

Wat veel nationaliteiten zijn er aanwezig! Prachtig om te zien dat er zoveel mensen bereid zijn om op een CTM aanwezig te zijn. De sfeer is gemoedelijk en iedereen accepteert elkaars verhaal en mening. Dit is de laatste CTM, vanaf volgend jaar is de naam CEETM (Central and Eastern European Tables Meeting). In 2018 zal dit worden georganiseerd door Roemenië – http://ceetm2018.eu. Er wordt een fantastisch bedrag opgehaald met de strafborrels, bijna € 1000,-! Dit gaat naar de projecten die Roundtable Italië heeft opgezet om de getroffen gebieden van de aardbevingen te helpen. Prachtig doel! Bedankt Ruud! One World, One Table is een mooie uitspraak die goed past bij deze CTM 2017 in Nijmegen. Na de vergadering gaan we lunchen en gezellig nazitten.

ROUND TABLE MAGAZINE / 19


€ 6400 voor het goede doel TR155 Almere

running dinner almere Nog meer dan vorig jaar is er dit jaar

Bijzonder aan de stichting is dat er niet

opgehaald voor de stichting Zalm Almere

alleen

tijdens

de

het

Running

Dinner.

Voorzitter

rekening

persoonlijke

wordt

gehouden

zorgbehoeften

en

met de

van Tafelronde 155 Almere, Edwin Sosef,

beperkingen van de cliënt. Er is vooral

overhandigde stichting Zalm dinsdag 1

aandacht voor de mogelijkheden en talenten

november aan het eind van de avond een

van de cliënt.

cheque ter waarde van 6.400 euro. Vorig jaar was de opbrengst voor het goede De

van

doel van het Running Dinner nog 5.700 euro,

Tafelronde155 Almere startte in Restobar

jaarlijkse

‘culinaire

estafette’

toen voor de goede doelen kinderboerderij

De Kombuis waar deelnemers per sms te

De Stek en Fare Almere. In 2014 ging er 5.000

horen kregen waar ze het driegangendiner

euro naar Stichting Jeugdsportfonds Almere.

vervolgens zouden nuttigen. Dat kon deze achtste editie bij restaurant Krab aan de haven, Indisch Veerhuys, Bakboord en Bij Brons. De avond sloot af in De Kombuis. Het goede doel Stichting Zalm Almere verleent zorg aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening,

lichamelijke

beperking,

chronische ziekte of een combinatie van deze aandoeningen.

20 / ROUND TABLE MAGAZINE


Halfjaarlijkse

Paul Vreeburg

400 Tafelaars op bezoek bij The Wolf! Ondanks dat Alkmaar niet het meest

Nadat er nog wat boeken werden verkocht

Wij

centrale plekje in Nederland is wist zich een

en gesigneerd door Dirk, waarvan de

Heerhugowaard enorm bijzonder en leuk

fantastisch aantal van 400 Tafelaars zich te

opbrengst naar het goede doel ging, was

om een nationaal Tafelevenement te mogen

bewegen door de files naar het AZ Stadion

het tijd voor het officiële gedeelte van

organiseren en zijn blij met het grote aantal

voor de Halfjaarlijkse vergadering van onze

de avond. Een avond die uiteraard was

Tafelaars dat aanwezig was. Wij wensen

Nederlandsche Tafelronde.

aangekleed met een dikke knipoog naar de

Tafelronde 165 Krimpenerwaard veel succes

Wolf of Wall Street. Verschillende lilliputters

met de organisatie van de volgende HJ. We

Tafel

die de strafborrels verzorgde, wat serieuze

zien jullie graag aldaar!

kenmerkende avond stond ons te wachten.

bolides bij de ingang, schaars geklede dames

Beginnend met een warme hap waarna

die……..enfin, de vergadering kon beginnen

alle Tafelaars eens goed gingen zitten

zeg maar.

Een

mooie

en

een

voor

de

voor de Nederlandse Wolf of Wall Street

vonden

het

als

Tafelronde

Yours in Table, Paul Vreeburg,

Dirk Scheringa. In de vorm van collegetour

Een van de kenmerken van een goede

Tafelronde 144 Heerhugowaard

werden

onderwerpen

Tafelavond is natuurlijk ook om de serieuze

National Vicepresident 2016-2017

besproken waarbij alle ups-and-downs uit

zaken te benoemen die aandacht nodig

Dirk zijn leven voorbij kwamen.

hebben. Na een korte maar zeker effectieve

er

verschillende

vergadering was er nog een gezellige borrel Het was mooi om te zien dat er veel vragen

toe. En zoals dat zo vaak gaat blijft er toch

werden gesteld door de aanwezigen waarbij

altijd een behoorlijke groep over die nog

ook zeker de discussie door niemand uit de

even, na sluiting van de tap in het stadion,

weg werd gegaan. Een bijzonder verhaal

wil kijken hoe het met de gezelligheid in de

van een bijzondere maar bovenal nuchtere

Alkmaarse binnenstad gesteld is. Het was

West-Fries.

nog lang, lang, lang gezellig……

22 / ROUND TABLE MAGAZINE

144


Reis naar India Verslag

International Number Meeting Chennai Op 13 november jl. zijn wij met

in Varanasi, TR196. ‘s Avonds

door Madras Midtown TR42.

een delegatie van 7 man uit

zijn we door hen opgehaald

Op de vergadering van zondag

Winterswijk vetrokken voor onze

en hebben zij ons uitgebreid

hebben we de cheque van

International Number Meeting

getrakteerd

€15.000

(INM) in Chennai.

drank en heerlijk avondeten.

De INM is vergelijkbaar met

Voor

een

op de Zwarte Cross, werd met

een Euromeeting met als enige

geweldige ervaring; wees nou

luid applaus ontvangen. Het

verschil dat wij een Tafel uit

eerlijk, wanneer heb jij in het

bedrag zal gebruikt worden

Zuid-Afrika en India bij deze

buitenland

een

voor een FTE project in Chennai,

bijeenkomst aanwezig hadden.

lokale Tafelronde gebeld, die

dit in samenwerking met onze

Voor onszelf hadden wij een

je ook nog eens komt ophalen,

zustertafel.

pre-tour georganiseerd.

die je voorstelt aan nieuwe

op

hapjes,

veel

overhandigd.

Deze

gift, waarvan het bedrag was opgehaald tijdens ons project

Na onze landing op Delhi Airport

ons

was

iemand

het

van

Tafelaars en me wie je mooie en

Ons programma hierna was

goede gesprekken mee voert?

vol, indrukwekkend en gastvrij

zijn we naar Agra gegaan om

tegelijk. Op donderdag, bijvoor-

wat cultuur op te snuiven en

Een dag later zijn we opgehaald

beeld,

waar moet je eenmaal in je

door twee lokale Tafelaars om

excursie de school bezocht. We

hebben

we

na

een

leven geweest zijn? Precies, de

hun project (RTI Abhinav School

werden door een enorm aantal

Taj Mahal. Vanuit Agra hebben

Project) aan ons te laten zien.

kinderen ontvangen en kregen

we de nachttrein naar Varanassi

Het project wordt geleid door

uitleg over de school, dit onder

genomen. Wat een hilarische

TR196 en Ladies Circle 129,

het genot van een heerlijke,

rit; wat een cultuurshock! We

Varanasi.

verse kokosnoot. Deze school

kwamen er achter dat je in India

Onder leiding van Siddarth, de

is reeds in gebruik en wordt

geen alcohol in de trein mag

voorzitter van deze tafel, kregen

onder andere door TR42 en

nuttigen en dat het toilet op de

wij een rondleiding op een

vele andere donaties verder

Zwarte Cross echt nog niet zo

school die zij ver buiten de stad

uitgebreid.

erg is als je denkt.

aan het bouwen zijn. De school bestaat nu uit 6 klaslokalen met

Uiteindelijk hebben we onze

wel

sanitaire voorzieningen en ze

trip op een prachtig resort

Varanassi

willen uiteindelijk groeien naar

afgesloten. We hebben, INM-

bezochten we Ghats. Dit zijn

24 lokalen. Dit moet allemaal

waardig,

plekken aan de Ganges waar

gerealiseerd worden door FTE’s

leven gemaakt . Deze reis heeft

verschillende rituelen worden

en externe giften.

niet alleen het leven van de

Eenmaal

goed

aangekomen

uitgevoerd;

en

in

mensen

wassen

vrienden

het

kinderen, maar ook ons eigen

zich daadwerkelijk in de Ganges,

Na een vlucht van Varanasi naar

men vist er en worden crematies

Chennai via Mumbai werden

in

Ondertussen

wij hartelijk ontvangen door

YIT ,

legden we contact met een Tafel

onze hosts van de INM en

Bart en Willem

gehouden.

voor

leven verrijkt.

ROUND TABLE MAGAZINE / 23


Internationaal serviceproject Statusupdate

hoe gaat het nu met... Masechaba Masechaba is twee jaar het landelijk

bovenaan op een wensenlijstje staan.

Containerproject

Internationaal ServiceProject geweest.

Maar goed zicht vereenvoudigt onderwijs en

Dit is wellicht het meest arbeidsintensieve

Een

stimuleert geluk, simple as that!

project

twinning

Bethlehem

en

project TR60

tussen

TR60

Waterland.

Na

momenteel,

maar

extreem

waardevol. Inmiddels wordt de TIENDE

een sterke pitch van Dirk Olsthoorn

Begin april hebben wij een permanente

zeecontainer met goederen voor Zuid Afrika

tijdens de Halfjaarlijkse in Delft in 2014

oogmeet ruimte ingericht op de Maluti

gevuld, zwaar werk maar ontzettend mooi!

is dit project verkozen voor - in eerste

Hoogland

van

Ook bij dit project is prachtig om te zien hoe

instantie- 1 jaar. Later is daar nog een

apparatuur door Essilor, Holland Optical

ook dit project op diverse manieren een

jaar aan vast geplakt.

Instruments en Koopman Optiek heeft de

positieve wending kan geven aan het welzijn

realisatie van deze oogmeet ruimte mogelijk

in Zuid Afrika.

Diverse

bel-avonden,

Tafelbezoeken,

gemaakt.

Skool.

De

De

eerste

sponsoring

resultaten:

“1179

spontane acties en inzamelingen hebben

oogmetingen meer dan 200 brillen” Eind

•Speeltuinen die we eigenhandig hebben

Masechaba een prachtige impuls gegeven.

mei zijn de eerste oogmetingen verricht en

uitgegraven bij de International School of

Op dit moment zijn er diverse initiatieven die

brillen aangemeten in samenwerking met

Amsterdam en nu staat te pronken bij ons

bijdragen aan het geluk van ‘onze kinderen’.

Stichting Zienderogen.

Alhier een update.

DayCare Center •Schoolmeubilair als lessenaars, stoeltjes,

Kansarme kinderen en bejaarden uit de regio

een bibliotheek staan bij diverse scholen in

Het voedselprogramma

kunnen gebruik maken van de permanente

de omgeving van Bethlehem

Het voornaamste doel van de periode van

oogmeet-unit. Op geheel vrijwillige basis

•Rolstoelen, rollators, scootmobiels, fietsjes

het Internationale ServiceProject was het

hebben meerdere vrijwilligers zich voor het

voedselprogramma.

oogmeet-project van Masechaba ingezet.

Inmiddels ontvangen ruim 2000 kinderen

Hun ervaringen kunt u in hun verslag lezen

een verse en gezonde maaltijd dankzij de

op onze website.

inspanningen van Masechaba.

zorgen ervoor dat diverse kinderen en ouderen weer meer mobiel zijn •Diverse bouwgereedschappen (oa zaagmachines, technisch tekenmateriaal, een motor-bok, een heuse autobrug)

Deze maaltijden worden bij het DayCare

Na de metingen zijn in Nederland door

helpen jongeren bij praktijkonderwijs

Center en op de lokale scholen verstrekt,

opticiens Peter Ribbens en Bert Koopman

hetgeen hun kansen in de economie van

zodat we 100% zeker weten dat deze

de glazen geslepen en in de monturen gezet.

goed

aankomen.

Zuid Afrika vooruit helpt.

bijkomstigheid

“Wat ‘n voorreg om leerders se oë te kan

•Schoenendozen met klein speelgoed;

is overigens dat we op de landerijen

toets en dan aan hulle wat dit nodig het

op diverse scholen zijn al pallets met

werkgelegenheid

ook ‘n bril te kan verskaf. Dit alles gratis!!

schoenendozen opgehaald en per kind in

realiseren.

Baie dankie aan Stichting Zienderogen van

Zuid Afrika uitgedeeld.

Immers, hoe mooi is het als ‘onze kinderen’

Nederland wat oogkundiges na Suid-Afrika

zelf leren hoe zij eigen de landerijen kunnen

toe gestuur het en veral na Bethlehem.

doorontwikkelen

Mooie en

en

opleiding

groenten

kunnen

en

fruit

Ook bij dit project is het fijn dat onze Tafelvrienden aldaar de containers uitpakken

kunnen kweken. Een wens: iemand met

Dankie aan Mnr Piet Smith van Maluti

en zorg dragen dat de goederen op de juiste

ervaring op landbouw-gebied die ter plaatse

Skool wat deel is van hierdie inisiatief en

plaatsen bij de juiste hulpbehoevenden

adviezen kan komen brengen.

alle skole en leerders in die gemeenskap

terecht komen.

betrek het om deel te kan wees hiervan.

Onze wens: houd je ogen en oren open voor

Het brillenprogramma.

Baie dankie aan Peter Ribbens, Sebastian

spullen die in Zuid Afrika een enorme impact

Bert Koopman (oud Tafelaar van TR60

(Bas)Moerkerken, Linda Tenbrinke en Betül

kunnen krijgen.

Waterland en een van de grondleggers van

Tekeli wat hier is om die oë te toets. Soos

Masechaba) is opticien en de kans om een

die Nederlanders sou sê: “ Veel dank, Wij

Plannen voor bakkerij opleiding

oogmeet-unit naar Zuid Afrika te brengen

waarderen uw inspanning, u verandert het

Er zijn plannen om op de Maluti Skool een

kon hij niet voorbij laten gaan. Waar geen

leven van kinderen”. - afz. Learskool Truida

bakkerij-opleiding op te zetten. In 2017 wordt

geld is voor eten en zorg, zullen brilletjes niet

KesselNieuwsbrief

dit allernieuwste project voortgezet. Het

24 / ROUND TABLE MAGAZINE


leren bakken van brood geeft deze kinderen

goed beheersen.
 De kinderen leren drie

zijn moeder een knoop aan de achterkant

meer kans op een baan. Ook kunnen zij later

talen: Suid Sotho, Engels en Afrikaans.


in heeft gelegd. Ik ben zo blij dat ook hij nu

zelf brood bakken en hun gezin voorzien.

Verstandelijk

Het streven is een praktijk gerichte bakkerij-

‘streetwise’ geleerd. Het dagelijks leven zoals

opleiding die ervoor zorgt dat de leerlingen

boodschappen doen, alles uitrekenen met

niet alleen weten hoe ze een brood moeten

een zakrekenmachine, naar de markt om

‘Daarom ‘n groot Dankie , julle maak ’n groot

bakken, maar ook kennis hebben over de

spullen te verkopen zoals sleutelhangers,

verskil aan die kinders van Afrika, die kinders

werking van grondstoffen en hygiëne.

mandjes, blikwerk, brei- en haakwerk zoals

in Bethlehem en in Maluti Skool!’

Doelstelling voor 2017 is het inrichten van

sjaals en mutsen, houtwerk enz.

Baie baie dankie, Meester Piet en juf Louise.

een professionele bakkerij

Naaimachines van Stichting Masechaba - Juf

Mooi zijn ook de bijna dagelijkse dankbaren

Wie helpt de Maluti Skool? Heb je contacten

Louise

berichtjes na alle geluksmomenten die wij

beperkte

kinderen

wordt

op dit front, laat het ons weten svp.

eigen onderbroeken, hemdjes en kousen krijgt via Masechaba!’

van Juf Louise ontvangen. Dankzij juf Louise werd het contact gelegd

Enkele uitingen van dankbaarheid:

met Stichting Masechaba.
In de krant las

Handvaardigheid

Brief Docente -Arbeidstherapie

zij het bericht over de containers en dat de

Met de stoffen en de verpakkingsmaterialen

‘Ik ben zo dankbaar voor alle hulpmiddelen

spullen uit Holland voor kansarme kinderen

uit de container maken de kinderen prachtige

en apparaten die jullie aan Arbeidstherapie

bestemd was. Ze was vooral geïnteresseerd

dingen. Op de foto hebben de kinderen van

geschonken

in de naaimachines voor haar leerlingen

gordijnstof een kussen voor zichzelf gemaakt.

Holland!
 Jullie zorgen daarmee voor een

voor

Gevuld met materiaal van de verpakking, de

glimlach op de gezichten van onze kinderen

schreef zij namens de school een brief aan

enorme dozen, van de oogmeet-unit.

en blijdschap in hun harten!’

de Foundation Masechaba in Bethlehem.

Kussen mag mee naar huis! Dat is heel

Met grote dankbaarheid en waardering

Graham Bishop regelde dat de naaimachines

bijzonder - wat een blijdschap!

Hermien Strydom arbeidstherapeut Maluti

bij de Maluti Skool terecht kwamen. Dit

Met uw steun worden onzichtbare kinderen

Hoogland Skool

was het begin van de samenwerking tussen

weer zichtbaar!

hebben,

helemaal

uit

de

praktijklessen.

Onmiddellijk

Masechaba en de Maluti Skool. Intussen zijn Maluti Hoogland Skool

er meerdere praktijklokalen ingericht met

Bedankbriefjes

Ingezonden door meester Piet en juf Louise

spullen uit de containers.

We hebben allemaal lieve bedankbriefjes

(vertaald door Corene Koopman)

gekregen van de kinderen die nu een bril

Onze school is gespecialiseerd in kinderen

‘We konden veel spullen uit de laatste

hebben. Aangrijpend en onroerend om te

met matig tot ernstige leerproblemen.
Het

containers ook aan de opvang Salaleni

lezen. Een meisje schrijft dat zij nu niet meer

doel is om de kinderen een praktisch beroep

schenken. Daar waren ze verschrikkelijk blij

de bril van haar grootmoeder hoeft te lenen.

te leren gedurende hun schoolperiode. De

mee !’ schrijft juf Louise.

Ook worden we bedankt voor de heerlijke

vaardigheden die de school wil bijbrengen

appel!

zijn: lassen, metaalwerk, houtbewerking,

Ook schrijft ze: ‘Begin november kwamen

motor mechanica, plaatwerk, ICT, naaien,

Bert en Rawi langs om de brillen aan te

schoonheidsspecialiste en handvaardigheid.

passen en uit te delen. Het betekent zoveel

De leerlingen komen via andere scholen op

voor de kinderen en oudere mensen om

onze school terecht. De kinderen hebben

beter en heel goed te kunnen zien. De

de leeftijd van 8 tot ongeveer 17 jaar. Op de

betekenis is niet uit te drukken in woorden.

Maluti Skool krijgen de kinderen een basis-

Maar ook zo veel dank voor de onderkleren

test om te controleren welke vaardigheden

die we voor de kinderen hebben kunnen

ze al hebben.

kopen dankzij de giften uit Holland. Kinderen zonder ondergoed!

Juf Louise test de kinderen in hun moedertaal. Als het kind nog niet de klanken kent van de

Negentig procent van de kinderen op onze

Engelse taal, krijgt het intensieve begeleiding

school zijn zo arm dat ze geen kousen en

met plaatjes, zingen, dansen en schrijven

onderkleren onder hun uniform dragen.

(ook in zand).
Zeer belangrijk en waar veel

Als voorbeeld vertel ik over Blessing, een

aandacht aan gegeven wordt is het zelfbeeld

klein jongetje van 9 jaar oud uit groep 1.

van het kind. Als een kind een beperking

Op een maandagochtend in de winter werd

heeft zoals een spraaktaal achterstand

ik geroepen om naar Blessing te kijken. Hij

of gehoorprobleem is het de taak van de

heeft een grote bult op zijn billen. Ik wil

leraren om het kind zo goed mogelijk te laten

hem naar de verpleegsters brengen maar

functioneren met zijn of haar beperking.

kijk eerst zelf en trek voor de zekerheid

Het is van belang dat de leerkrachten de

handschoenen aan. Dan ontdek ik dat hij een

moedertaal van de kinderen, Suid Sotho,

versleten XL heren onderbroek draagt waar ROUND TABLE MAGAZINE / 25


regatta

TR43 Delft

Round Table Regatta De Tafelronde 43 Delft organiseert op 13 mei 2017 de Round Table

kosteloos. Met de bijdrage van de Nederlandse Tafel worden

Regatta, een polyvalk zeilwedstrijd speciaal voor Nederlandse

vrijwillige redders getraind en opgeleid. Jouw donatie is morgen een

Tafelaars met een affiniteit met de zeilsport. Tijdens een lange

redding!

afstandswedstrijd op de Kagerplassen strijden de Tafelaars voor een Wil jij en/of jouw Tafel deelnemen aan dit

felbegeerde eerste plaats en de Round Table Regatta Cup.

unieke zeilevenement? Voor dit evenement is gekozen voor een unieke lokatie, de

Schrijf je dan als boot (4 deelnemers) of individu in op

Kaagsociëteit. In samenwerking met de brasserie en Koninklijke

roundtableregatta.nl. Het deelnemersveld is dit eerste jaar beperkt

watersportvereniging De Kaag organiseert de Delftse Tafelronde een

tot maximaal 60 deelnemers (15 valken). Wees er dus snel bij.

onvergetelijke dag op het water met voorafgaand een uitgebreide lunch en na een afloop borrel, prijsuitreiking en diner. Door deel te nemen aan de Round Table Regatta zamelen Tafelaars, via een eigen online sponsoractie, geld in voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De KNRM is sinds 1824 dé hulpverlener op het water, op zee en ruim binnenwater. Reddingsboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp. De KNRM redt en helpt

Ga mee op reis!

Tafelen in Nederland, maar dan buiten de landsgrenzen.

Ga mee op Tafelreis met het hoofdbestuur van de Nederlandsche Tafelronde en maak mooie herinneringen! Het presidentieel motto:

Share Your Best

Om een volledig overzicht te krijgen van alle Round Table international events, bezoek deze website www.rtinternational.org Voor het promoten van internationaal Tafelen en het stimuleren van Nederlandse Tafelaars om buitenlandse Tafelevenementen te bezoeken is er het Travel Fund & European and Mediterranean Tablers Meeting subsidie* Voor het reglement kun je mailen naar Joost Simons iro@roundtable.nl of kijk op www.roundtable.nl.

26 / ROUND TABLE MAGAZINE

Onze toekomstige reizen lees je hieronder: Halfjaarlijkse Round Table International, Zuid Afrika 90 jaar Round Table, Engeland AGM Bulgarije ARTSA Zuid Afrika AGM België AGM Zwitserland AGM Denemarken AGM Luxemburg AGM Oostenrijk

15 - 19 februari 2017 10 - 12 maart 2017 7 - 9 april 2017 6 - 9 april 2017 28 - 30 april 2017 5 - 7 mei 2017 12 -15 mei 2017 12 -15 mei 2017 19 - 21 mei 2017


73X TR73

Tafelronde 73 Oss Tafelronde 73 Oss kijkt terug op 2016, een fantastisch Tafeljaar! Een jaar vol activiteiten met Tafelaars, partners en kinderen. Een jaar waarin ‘onze Fer’ Nationaal President mocht zijn. Een jaar met zowel mooie als ontroerende momenten. Maar vooral een jaar vol vriendschap! Inmiddels zitten we alweer in 2017 en zijn we druk bezig met het creëren van nieuwe herinneringen. Adopt, Adapt, Improve! #tr73 #geniet

ROUND TABLE MAGAZINE / 27


Tafelverhuizing

Jaap Mulder, Tafelronde 197 Harderwijk

Een memorabele Tafelverhuizing Daar zit je dan met je goede gedrag, achterin

Na een aantal avonden vergaderen en een

momenten.

Inmiddels meer dan vier jaar geleden

zeer geslaagde SantaFunRun was het mij

Bij jullie is mijn Tafelbloed beginnen te

studeerde ik af en kreeg ik een baan in

duidelijk, hier voelde ik me thuis. Hopelijk

stromen!

Wolvega

was dit wederzijds.

in een dierenambulance met een koeienpak aan. Het was een korte rit maar daar ging ik dan, compleet met zwaailicht, op naar de uitvalsbasis van Tafelronde 197 Harderwijk op de 2e maandagavond van de maand. Ik wist even niet goed bij wie ik mij meer thuis moest voelen. Bij mijn vrienden uit Wolvega die ik reeds drie jaar kende op dat moment, of de heren die de Tafelronde in Harderwijk vertegenwoordigen. Het werd een bijzondere avond…

als

rundvee-dierenarts.

Een

leuke baan waarbij één van mijn collega’s

Tafelronde Harderwijk, dank voor jullie super

mij destijds introduceerde bij Tafelronde

Het is altijd bijzonder wanneer 2 Tafels

onthaal en een installatie binnen jullie Tafel

182 Wolvega. Na de eerste avond was mij

elkaar treffen, even aftasten hoe de sfeer

om nooit te vergeten. Let’s share our best!

duidelijk dat dit een club was waar ik thuis

is en wat de gebruiken zijn. Maar verkleed

hoorde. Al snel volgde de installatie en was

in een koeienpak had het voor mij meer

YiT Jaap Mulder,

ik voltallig lid. Zij het niet dat ik een jaar

weg van een vrijgezellenfeest, al blijft het

Tafelaar Tafelronde 197 Harderwijk

later moest mededelen dat ik een baan had

achteraf natuurlijk een fantastisch mooie

gevonden in Zeewolde (Flevoland).

actie. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

En ja natuurlijk, het privéleven en het

Natuurlijk gaat zo’n overdracht niet zonder

vooruitzicht samen met mijn vriendin ons

slag of stoot en gaat er wel een theoretische

werk vlak bij elkaar te hebben gingen voor.

toetsing aan vooraf maar met de hakken

“Blij voor mij natuurlijk, maar waardeloos

over de sloot, uiteindelijk toch met vlag en

voor de Tafel”. Aldus mijn inmiddels oud

wimpel geslaagd.

Tafelgenoten uit Friesland die mij vanavond dus in koeienpak in een dierenambulance

Meest memorabel blijft de opkomst van

weg brachten.

de Tafelaars van Tafelronde 182 Wolvega, waarbij nog wel even de vraag gesteld werd

Na nog deel te hebben genomen in het

of die opkomst was omdat ze blij waren

bestuur en twee jaar lang, minstens twee

eindelijk van me af te zijn of ze me echt het

maal per maand een ritje heen en terug te

allerbeste gunden. Aan de woorden van

wagen over het vermoeiende stuk asfalt naar

voorzitter Théjan Benders af te leiden was

het noorden heb ik dan toch maar de gok

dat laatste zeer waarschijnlijk het geval.

gewaagd. Sinds maart vorig jaar wonen we nu in Harderwijk en leek het mij een goed plan

Heren dank voor jullie zeer geslaagde

de Tafelronde in Harderwijk te vragen of zij

overdracht! Tafel Wolvega voor de afgelopen

nog een actieve Tafelaar konden gebruiken.

3 fantastische jaren met nooit te vergeten

28 / ROUND TABLE MAGAZINE


organisatie cabaretavond

TR45 Hoogezand-Sappemeer

Cabaret Sauvignon

Wat krijg je als je wijn combineert met humor? Juist, Cabaret Sauvignon! Met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis Groningen, organiseerde de Tafelronde 45 Hoogezand-Sappemeer op 17 november een cabaretavond met wijnproeverij en veiling in Hotel Faber. Voor de proeverij had lokale wijnkoperij Jos Beeres twaalf wijnen uitgekozen en de gasten kregen ruimschoots de tijd om deze testen. Van elke doos wijn die de gasten hebben afgenomen is een aanzienlijk deel naar het Ronald McDonald Huis gegaan. Ambassadeur Arno van der Heyden bleek naast een begaafd cabaretier een uitstekende veilingmeester te zijn op deze avond. Hij zorgde ervoor dat alle kavels - waaronder een vakantie, een dag Landrover rijden en een VIP avond bij FC Groningen - ver boven de startprijs werden verkocht. Aan het einde van deze speciale avond, toen alle bestellingen binnen en de kavels geveild waren, overhandigden Harold Dekens en Robbert Groenewold namens Tafelronde 45 met gepaste trots een cheque van ₏11.000,- aan het bestuur van het Ronald McDonald Huis. Foto’s: Pjotr Wiese

ROUND TABLE MAGAZINE / 29


Dozen,dozen, dozen

Anne Joldersma TR42

verhuis stress Dozen, dozen, dozen. Bij een verhuizing

of werkt, zal hij kunnen verlangen, dat hij

Helaas gaat het ook wel eens anders. Er

kun je ze op een gegeven moment bijna

gaat behoren tot de Tafel in de regio, waar

zijn Tafels die een inverhuizende Tafelaar

niet meer zien. Al je spullen ingepakt, om ze

hij gaat wonen of werken. Indien daar meer

nogmaals door de ballotage willen halen. Zij

vervolgens op je nieuwe plek weer allemaal

Tafels zijn gevestigd, heeft het lid de keuze.

zien de inverhuizende Tafelaar als een nieuw

uit te pakken.

Tot op het tijdstip van overgang blijft de

lid en starten een nieuwe veto-periode.

betrokkene lid van de Tafel waartoe hij Bijna iedereen verhuist meerdere keren

oorspronkelijk behoorde.”

in zijn leven. Dat kan stress met zich meebrengen. De verhuisdatum staat al vast

Als je dus elders gaat wonen of werken,

en al je spullen moeten dan in dozen zitten.

en daar is een Tafel in de buurt, kan je dus

Dan moet alles naar de nieuwe plek worden

altijd aansluiten. Je bent immers niet alleen

gebracht en mag je dat weer inrichten.

lid van je lokale Tafel, maar ook lid van De Nederlandsche Tafelronde. En als je het

Je laat ook wat achter, zeker als je naar een

geluk hebt dat je naar een nieuwe plaats

nieuwe woonplaats gaat. Je buren, vrienden,

gaat waar zich meerdere Tafels bevinden, is

maar ook je mede-Tafelaars.

de keuze dus geheel aan jou! “Once a Tabler, always a Tabler.”

De Tafel is boven alles een vriendengroep. Eentje die je niet zelf hebt gekozen, maar

Bij elke Tafel geldt nagenoeg dezelfde

een groep mannen in dezelfde levensfase

wijze van het aandragen van nieuwe leden.

als jij, die vriendschap hoog in het vaandel

Iemand wordt voorgehangen, er komt een

hebben staan. Ook de Tafeldames hebben

veto-periode en iemand mag meeTafelen.

meestal goed contact met elkaar en vaak

Daarna is de keuze aan hem of hij het

kennen ook de kinderen elkaar.

lidmaatschap aangaat.

Gelukkig heeft bijna elke plaats in Nederland

Doordat dit landelijk gelijk is, weet de Tafel

een Tafel in de buurt. Als je als Tafelaar

waar je naar toe verhuist één ding zeker:

verhuist, hoef je je daar geen zorgen over te

ze krijgen er een Tafelaar bij. Iemand die al

maken.

zorgvuldig aangedragen is en weet wat het inhoudt om Tafelaar te zijn.

In onze statuten staat bij Artikel 9, onder lid 5 het volgende: “Een lid gaat door zijn

In het vorige magazine stond een mooi

toelating behoren tot de Tafel, waarvan de

artikel van Bart Milikan, een Tafelaar die

voorzitter hem heeft voorgedragen, indien

‘geparachuteerd’ werd door zijn oude Tafel

een lid verandert van plaats, waar hij woont

naar zijn nieuwe Tafel.

30 / ROUND TABLE MAGAZINE

“Once a Tabler,

always a

Tabler.” We weten allemaal hoe mooi Tafelen is. We weten allemaal wat het betekent om Tafelaar te zijn. En bij de Tafel maak je vrienden, waar je zelf niet voor gekozen hebt.


kerstpakketjes

Holger Closse, Round Table Deutschland

Weihnachtspäckchenkonvoi Het ‘’Weihnachtspäckchenkonvoi’’ brengt sinds 2001 ieder jaar

Gezamenlijk hebben we vervolgens de vrachtwagen uitgeladen, wat

inmiddels meer dan 100.000 kerstpakketjes naar Roemenië,

gezien de daadkrachtige ondersteuning nog maar een kinderspel

Moldavië, de Oekraine en sinds 2015 ook naar Bulgarije.

was. Bovendien was een douche en een warme maaltijd na meer

Op 3 december 2016 hebben bij elkaar 32 vrachtwagens, volgeladen

dan 30 uur rijden binnen ons bereik, dus hebben we ondanks de

met kerstpakketjes, vanaf het verzamelpunt in Hanau koers gezet

vermoeidheid nog even alles op alles gezet.

richting de bovengenoemde landen. De volgende dagen hebben we de pakketjes verdeeld in scholen, De pakketjes worden in afgelegen en landelijke gebieden gebracht

peuterspeelzalen, zieken- en weeshuizen, families en het dagverblijf

naar kinderen in weeshuizen, ziekenhuizen, instellingen voor

van de Stichting Caritas. Bij stralend blauwe lucht en ijskoude

gehandicapte kinderen, scholen en peuterspeelzalen. Dit pakketje is

temperaturen hebben we de pakketjes onder de kinderen in en

vaak het enige kerstcadeau wat deze kinderen krijgen.

rondom Petrosani verdeeld. Erg bijzonder voor mij dit konvooi-jaar was de tijd die wij hadden

Het team van het WPK ( Weihnachtspäckchenkonvoi ) kan alle

om met de kinderen samen de pakketjes uit te pakken. Het is

mensen, die het konvooi ondersteunen met een pakket en/of een

onbeschrijfelijk mooi om te zien, niet alleen hoe blij de kinderen

donatie, garanderen dat het pakket daadwerkelijk daar aankomt

zijn met hun cadeautjes, maar vooral omdat iemand de tijd voor

waar het het meeste nodig is. Deze garantie kan worden gegeven

ze neemt, om naar ze luisteren en met hen te spelen. Taalbarrieres

doordat de leden van Round Table en de bevriende clubs Ladies

spelen geen rol op dat moment. Als we allemaal samen lachen,

Circle, Old Table en Tangent er zelf bij zijn wanneer de pakketjes

begrijpen we elkaar ook zonder woorden!

worden opengemaakt. Zij zien ter plekke de vreugde en de stralende gezichtjes van de kinderen.

Op mij hebben de thuisbezoeken aan de families veel indruk gemaakt. De mensen in hun eigen omgeving te zien, te zien hoe zij

Hieronder een persoonlijk verslag van Anna-Katharina Bischof, LC 36

leven, terwijl in de scholen die we daarvoor bezocht hebben, vaak

Frankfurt/Main;

nog gedaan wordt of alles „koek en ei“ is. Dit heeft mij het meest ontroert.

De „konvooikoorts“ had me dit jaar vroeg te pakken, zeker 50 dagen van te voren begon ik aan een countdown, die snel is overgegaan

Mijn persoonlijke highlight van het konvooi dit jaar was een klein

op de andere deelnemers aan het konvooi. Zo bereikten mij weken

meisje in het dagverblijf van Caritas, die al gehoord had van de

voordat het eindelijk zou beginnen ´s ochtends al berichtjes; “Nog x

zogenaamde rode jassen ( wij van het konvooi dragen allemaal een

dagen voor vertrek!“ Op het laatst kon ik haast niet meer wachten tot

rode jas )en me spontaan knuffelde, omdat ik mijn rode jas aanhad.

het zover was.

Ze was nog te klein om me lichamelijk omver te duwen met haar knuffel, emotioneel heeft ze dat welgedaan. De blijdschap in haar

Omdat dit de derde keer voor mij zou zijn op het konvooi, had ik

ogen en haar vertrouwen in de „rode jassen“ heeft me opnieuw laten

besloten om me aan te melden voor een andere bestemming in

zien hoe waardevol ons konvooi voor deze kinderen is.

Roemenië. De keren daarvoor ben ik naar Targu-Jiu en Drobeta Turnu-Severin geweest, ditmaal zou de reis naar Petrosani gaan.

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deel uit mocht maken van deze

Het team bestond dit jaar uit oude bekenden, een al op elkaar

actie. Het is een geweldige ervaring, die ik iedereen kan aanbevelen!

ingespeeld team inmiddels, een paar nieuwelingen, en ikzelf. Bij

Het vervult je met warmte, de blijdschap van de kinderen te zien

vertrek tenminste. Na een week van aanpakken, pakketjes verdelen,

en het leert je bovenal tevreden en gelukkig te zijn met je eigen

lachen, huilen, ervaringen delen, daar zijn voor elkaar, verhalen

levensomstandigheden.

vertellen, zingen en glühwein drinken waren wij samen een groot team geworden. Nadat we de kleine tegenvallers overwonnen hadden,onze bij de Roemeense grens achtergebleven vrachtwagen terug hadden en ook de burgermeester van Hateg, na een strijdgemeen met het raadhuis, van onze goede bedoelingen overtuigd hadden, bereikten we eindelijk de Stichting Caritas in Petrosani, waar we al opgewacht werden door de andere vrijwilligers.

ROUND TABLE MAGAZINE / 31


Feest lokaal

Tafelronde 122 Flevoland

Tafelrondes en Lady Circles werken samen In de Cultus Inn werd op zaterdag 12 november jl. voor de zesde keer

Zo goed als uitverkocht

het Feest Lokaal gehouden. De avond bracht 21.500 euro op voor

Feest Lokaal was dit jaar zo goed als uitverkocht. ,,Door de bezoekers

vijf lokale goede doelen: Sportclub Flevostar Dronten, VraagElkaar,

en de diverse sponsoren werd er voor de zesde keer op rij een

Kwintes d’Etalage, Open Je Hart en het Geert Popkema Jeudgfonds.

superfeest neergezet, waarbij 21.500 euro werd opgebracht’’, aldus de organisatoren.

Feest Lokaal is georganiseerd door Tafelronde 168 Lelystad, Tafelronde 122 Flevoland, Ladies Circle 09 Flevoland en Ladies Circle

De bar werd bemand door de leden van de Tafelrondes en de

42 Dronten. Het feest is opgezet om goede doelen te ondersteunen.

Ladies Circles, er werd frites verkocht door Pommetje, de munten, de entreekaarten en fusten werden gesponsord door diverse lokale bedrijven. De cheques worden binnenkort uitgereikt aan de goede doelen

sinterklaasfeest

Tafelronde 108 Voorne Op vrijdag 5 december was het weer tijd voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest van Tafel 108 Voorne, dit jaar georganiseerd voor de kinderen van stichting Leergeld. Speciaal voor deze gelegenheid had Sinterklaas horecagelegenheid ‘de Alpenexpress’ in Hellevoetsluis afgehuurd. De kinderen werden ontvangen door een zwarte piet die alvast vooruit gestuurd was, in afwachting van de aankomst van Sint en zijn gevolg werden de kinderen getrakteerd op patat en snacks, werden er spelletjes gedaan en gingen de voetjes van de vloer. Toen de Sint de weg naar ‘de Alpenexpress’ had gevonden kwamen grote zakken cadeaus de zaak in, voor ieder kind had Sint weer precies dat cadeau wat bovenaan hun wensen lijstje stond! Nadat Sint en zijn pieten weer vertrokken waren was het ook voor de kinderen tijd om moe en voorzien van mooie cadeaus terug naar huis te gaan. We kijken terug op een succesvol sinterklaasfeest! 32 / ROUND TABLE MAGAZINE


oktoberfest groot succes TR156 Nunspeet

OKTOBERFEST TR156

NUNSPEET BRENGT

€ 12.000,- OP! Op 8 oktober 2016 werd het eerste TR 156

Het goede doel

Oktoberfest in Nunspeet georganiseerd. Na

Er zijn 2 goede doelen uit Nunspeet

een flink aantal locaties te hebben bezocht

aan het okotberfest gekoppeld namelijk

en besproken werd er besloten het feest

woonzorgcentrum Seewende en Hospice de

te organiseren in een grote tent op het

Regenboog aan beide doelen is een bedrag

marktplein in Nunspeet.

van € 5.000,-- uitgekeerd. In totaal is er € 12.000,-- opgehaald met het Okoberfest.

40 Tafels gevuld met ieder 8 festgangers waren in no-time uitverkocht zodat de

Oktoberfest 2017

organisatie zich volledig kon richten op het

In 2017 zal het Oktoberfest Nunspeet op 30

werkelijk organiseren van het oktoberfest.

september georganiseerd gaan worden en

Om de kosten zoveel mogelijk te drukken

wij willen van 320 festgangers uitbreiden

werden de netwerken van de Tafelaars flink

naar 500. Lijkt het je als Tafelaar leuk om mee

aangesproken om zoveel mogelijk diensten

te komen feesten reserveer dan je kaarten

en producten voor het feest gesponsord

of eigen Huhner-tisch (tafel a 8 personen) op

te krijgen. Dit resulteerde in een mooie

oktoberfestnunspeet.nl

samenwerking tussen lokale ondernemers en de TR156. Het Fest Bij de entree van het Oktoberfest werden de in lederhosen en dirndl’s geklede festgangers toegespeeld

door

muziekvereniging

Harmonie uit Nunspeet waardoor de sfeer er direct goed inzat. De tent was flink versierd en de halve haantjes en brattwurst stonden dampend klaar. De weg naar de bierpullen vereiste geen verdere uitleg en het feest was onderweg. De DJ en een entertainersduo zorgde voor verdere muzikale begeleiding. Halverwege de avond werd er een loterij georganiseerd met een aantal mooie prijzen. Wat er verder in en rond de tent gebeurde blijft in de tent maar na pak hem beet 6 uur bieren, eten, hossen op de banken en het zwaar onveilig maken van de dansvloer zat het eerste Okoberfest erop.

ROUND TABLE MAGAZINE / 33


actie voor statushouders TR77 Den Haag

Nieuwe Hagenezen Dag

voor statushouders Een gala, een veiling, een goede doelen diner? Tafel 77 Den Haag besloot het dit jaar anders aan te pakken. In samenwerking met Stichting Present en Vluchtelingenwerk organiseerden zij op zondag 27 november een Nieuwe Hagenezen Dag voor zo’n 100 ‘statushouders’ (vluchtelingen met een verblijfsstatus voornamelijk uit Syrië en Eritrea) die in Den Haag wonen. In het Student Hotel in Den Haag werd deze dag georganiseerd met als doel de gezinnen van de Tafelaars van 77 en deze ‘Nieuwe Hagenezen’ met elkaar in contact te brengen. Met dank aan vele gulle sponsoren en donateurs die werden geworven via een crowdfunding actie, zette Tafel 77 een bruisende middag neer met heerlijke Nederlandse en Syrische gerechten, volop mogelijkheid voor kennismaking en entertainment voor de kids. Nu, ruim maand na het evenement is het tijd om verder te bouwen. Vele culturele instellingen in Den Haag hebben kaarten ter beschikking gesteld, zodat er gezamenlijk musea en voorstellingen bezocht kunnen worden. Maurits van Lelyveld, namens Tafel 77 de voorzitter van dit event: “Het was voor ons als Tafel duidelijk dat we dit jaar graag zelf de handen uit de mouwen wilden steken voor het goede doel. Een bijdrage aan de vluchtelingenproblematiek lag voor de hand. Natuurlijk was het spannend en wisten we niet wat we als Tafelaar en Nieuwe Hagenees van elkaar konden verwachten. Maar het pakte perfect uit met een leuke en gezellige dag waarbij nieuwe contacten zijn opgedaan én we 100 vluchtelingen in het zonnetje hebben gezet. Begin 2017 zijn de eerste bezoekjes aan het museum en het theater gebracht. De komende weken staat nog een reeks van leuke exposities en voorstellingen op de agenda. Het is zowel voor ons als Tafel 77 als voor onze nieuwe buren een meerwaarde om elkaar beter te leren kennen. De verhalen die onze nieuwe buren meebrengen zijn erg indrukwekkend en wij gunnen hen een fijne plek hier in onze stad. Het is prachtig dat we hier als Tafel op deze manier aan mogen bijdragen!”. 34 / ROUND TABLE MAGAZINE


vervlogen traditie TR93 Steenwijk

Marktplein wordt

groot schaatsfestijn Drie

jaar

heeft

relatie van een van de Tafelaars

Zwolle om vervolgens op de

mooie ervaring maar ook een

Tafelronde 93 in Steenwijk een

kwam er een hulpvraag vanuit

markt van Steenwijk heerlijk te

Eyeopener door het ontmoeten

lange

ISK

kunnen schaatsen. Natuurlijk

van een groep kinderen waar je normaal niet snel mee in contact

en

nieuw

vervlogen

leven

Jarenlang van

geleden

in

werd

Steenwijk

traditie

(internationale

schakel

geblazen.

klas) Zwolle. Er was een grote

ontbrak

marktplein

groep met zogenaamde AMA’s

warme chocolademelk en een

komt.

(alleenstaande

rondom

de

minderjarige

hierbij

een

lekkere

Waarschijnlijk

hebben

stuk kerststol niet. Bijna 300

enkele van deze minderjarige

kerstdagen omgetoverd tot een

asielzoeker) welke niet in de

vluchteling

kinderen

kinderen in hun leven al meer

groot schaatsfestijn.

gelegenheid was om een keer

deze

genoten

een lekker dagje uit te gaan.

ijsbaan en kennis gemaakt met

Door teruglopende budgetten

de

dag

Steenwijkse

hebben van

de

meegemaakt als de gemiddelde Tafelaar.

gastvrijheid.

en een mindere economische

De begeleiders van deze jonge

Gelukkig bleek al gauw dat het

Deze

dag

situatie

groep vluchtelingen riepen de

grootste gedeelte van deze kids

nadat

er

de

hulp in van de Tafelronde in

al prima konden schaatsen.

bombardementen

stekker uit getrokken. Omdat

Steenwijk om het jaar met deze

TR93 dat jaar een mooi bedrag

kinderen met een mooie dag

Volleerd gleden zij samen over

sfeer aardig bedompt was bij

had

hun

uit af te sluiten. Deze hulpvraag

het ijs, de een wat soepeler als

aanvang. Het was prachtig om

goede doel “Onze jeugd, onze

sloot nauw aan bij het vorige

de ander. Voor sommigen was

te zien dat deze kids toch een

toekomst”

voor

middenstand

de

plaatselijk

werd

ingezameld

hier

voor

hebben

zij

vond in

plaats

Aleppo

net

zware hadden

plaatsgevonden waardoor de

deze

project, de ijsbaan en het nieuw

het een hele nieuwe ervaring en

vrolijke glimlach op hun gezicht

traditie in ere hersteld door

gestelde doel om iets te doen

zij konden zichzelf voortduwen

hadden aan het einde van de

weer een schaatsbaan op de

voor deze kinderen die zoveel

met

dag. Een blijvende herinnering,

markt neer te zetten.

ellende meegemaakt hebben

bekende stoel.

ondersteuning

van

de

doel bereikt!

voor ze in Nederland kwamen. In het najaar van 2016 heeft de

De Tafelaars hebben deze dag

winkeliersvereniging het stokje

De

Tafelronde

van hun over genomen. TR93

prachtige

een

begeleid door het verstrekken

georganiseerd

van de koek en zopie en het

kreeg hierdoor weer ruimte om

waarbij de kinderen opgehaald

assisteren bij het onderbinden

een nieuw doel te stellen. Via een

werden met Touringcars uit

van de schaatsen. Het was een

dag

heeft

ROUND TABLE MAGAZINE / 35


90 years of round table 11 maart 2017

rtbi90 On March 14th 1927, a new era began when

to toast 90 years of friendship. The team is

and is open to Tablers, Old Tablers, Circlers,

Louis Marchesi founded the first Round

working hard to provide an event which will

Old Circlers and their partners and guests.

Table club in Great Britain and Ireland when

create long lasting memories. Tickets

he held the first meeting in Norwich, giving the young men of that time a voice in their

Lunch will be served in Winchester’s Victorian

We have 600 tickets for our daytime

local community.

Guildhall at 1:45pm, followed by the meeting

celebration and 600 for our Presidents Party.

formalities. Then we will be showing the

Book early, as the price of tickets rises with

On March 11th 2017, we will celebrate 90

England v Scotland 6 Nationas Rugby Match.

every 90 we sell.

glorious years of Round Table.

We will close at 6pm for a short time to allow

Our hosts for the weekend will be Winchester

us to set up for our evening spectacular. This

Our daytime celebration is strictly current

Round Table, currently the largest club in

Meeting is only for Tablers and Old Tablers.

and past Tablers only. Our evening party is

RTBI.

The dress code is smart business casual, and

open to all.

we respectfully ask that no chains are worn, In the spirit of Round Table, we wish to make

pin badges only please, and bring spares for

We look forward to seeing you in Winchester.

this a truly international celebration of this

swapping and adding to our commemorative

For more information including hotels and

fantastic organisation which continues to

world Map of Badges.

to purchase tickets, please go to

make a difference 90 years after its inception.

www.rtbi90.co.uk

There are two events being held next March

Presidents Party 2017

to mark our birthday:

RTBI President Mark House would like to welcome you to his party. Forget the tuxedo,

Daytime charter Meeting Our

lunch

celebration

will

we are opening the Round Table nightclub in begin

in

the Guildhall so bring your glow sticks.

Winchester’s Great Hall, home to the famous Round Table which has been carbon dated

We’ve already lined up superstar DJ’s to play

to the 12th century. The Round Table Pub,

at this event and the catering will be fitting

run by Winchester Tablers will open in the

with our theme – are you ready to go back to

Great Hall, allowing Tablers past and present

the 90s? This will be the party to remember,

36 / ROUND TABLE MAGAZINE


Jubileum

TR97 Westland

Tafelronde Westland

bestaat 50 jaar Het is feest voor Tafelronde Westland, want met het 50-jarig bestaan is er dit jaar een gouden jubileum te vieren! Op 29 oktober 1966 werd deze serviceclub als 97e lokale afdeling van de Nederlandsche Tafelronde opgericht. Bovenop

de

waardevolle

onderlinge

contacten en mooie vergaderavonden zijn er zo door de jaren heen, altijd met oog voor de Westlandse gemeenschap, vele goede doelen ondersteund en mensen geholpen aan wie de hulp het meest toekomt. Van

boodschappenpakketten

Voedselbank

en

een

voor

boottochtje

de voor

ouderen, tot het organiseren van grotere evenementen Conference’

zoals en

de

een

‘Round

Table

‘Duckrace’.

Deze

gezamenlijke inspanningen blijken steeds weer een verschil te maken! Afgelopen zaterdag 29 oktober j.l. is het tiende lustrum gevierd met een grote afvaardiging

oud-leden,

de

huidige

samenstelling van Tafelronde Westland en hun partners. Met ruim 100 genodigden, waaronder enkele leden van het eerste uur, was het een memorabele avond. Tijdens deze avond genoten de gasten van een mooi diner en de hoogtepunten uit 50 jaar Tafelronde Westland.

ROUND TABLE MAGAZINE / 37


nieuwe leden

Nederlandsche Tafelronde 1 Utrecht Timo Snijders Manager Business Development Deli XL8 Lucas Van Gilst Eigenaar Beverwijk van Gilst Advocaten 8 Amersfoort Maarten Stalenhoef Bedrijfsmakelaar | Taxateur | Comma Vastgoed 10: Haarlem Rick van Assema Aannemer 11 Nijmegen Erik Theunisse KNO-arts Byron Eekhout Creative Director 12 Zaanstreek Nick Bronkhorst Projectengineer Simon Sturop Organisatie- en informatieadviseur bij SVB 13 Leiden Jan Willem Mannen Marketingmanager

Ferdy Lindhout Sales Manager Randstad 26 Walcheren Reinoud Schiewold Ondernemer Joop Aarnoutse Eigenaar Garage Touw 28 Tilburg Joep van der Aa Account Director BlowUP media

Michael Boekholt Horecaondernemer 49 Noord-Oost Polder Arjan Vaandrager Agrarier Jasper Stege Fysiotherapeut en gedragswetenschapper

29 Gouda Wim van Meegdenburg Advocaat

50 Rotterdam Robin Biesheuvel E-Commerce manager at Robeco

Martijn Vinke Directeur/eigenaar Reborn Office

52 Amsterdam Wouter Duijn Corporate Finance adviseur

32 Zeeuwsch Vlaanderen Olivier van Jole Verkeersvlieger Ivo Koolhaas Veredelaar Frank Nijman Orthopedisch chirurg Holger Meemann Supply chain leader

15 Arnhem Gijs Burgers Horecaondernemer

34 Groningen Eugene Diekman Kinderarts

Kees Bouwhof Restaurant eigenaar

35 Tiel Richard Bertou HR Development Consultant

17 Zutphen Hein van Esch Ondernemer IT en installatie

46 Schiedam Erik van Hoogteijlingen Manager Business Control

53 Drachten Sam-Ray Atta Account manager Duc Hung Vo Fysiotherapeut 55 Emmen Stefan Wijnands verkoopadviseur 62 Maastricht Maxime Vissers Acquisiteur vastgoedbeleggingen NL 63 Gorinchem Dion Pouw Eigenaar / Directeur 3DWD

Bas van Klaveren Owner at SKV-Karpertrips

64 Roosendaal Vincent Veldhuis Advocaat

18 Enschede Mark Bonnema Gemeente Enschede

36 Assen Rik Bakker Grafisch ontwerper

66 Wageningen Sander Dijkslag Hoofd Inkoop

19 Zwolle Wouter Jansen Klomp Cardioloog

Anne Been Innovatie Consultant

69 Fivelgo AndrĂŠ van der Kevie Manager Broekman Eemshaven Services BV

Roel Roosma Fiscalist Casper Van Dijk Directeur schildersbedrijf 21 Breda Rudy Hectors Business Process Lead Supply Chain

37 Eindhoven Cees Dekkers Pharmaceutical Manager 38 Almelo Joris Jipping Makelaar / Taxateur Robbert Kenkhuis Hypotheekadviseur / Hypothecair planner

Rolf-Giso Heijkoop Private Tailor

Rutger Elst Marketeer

22 Hengelo Joost Haafkes Advocaat

39 Schouwen-Duiveland Henk de Vlieger Productmanager Akkerbouw

Timen Lurba Psycholoog

42 Winterswijk Felix Ikink Hovenier

Alco van Berkel Horeca ondernemer 23 Dordrecht Serge Bomius Directeur Don Bosco school 38 / ROUND TABLE MAGAZINE

44 Midden-Kennemerland Otto van der Schaaf Ondernemer

72 Zaanstreek Maarten Loor Advocaat 73 Oss Wim van de Ven Directeur Mostako Staalbouw te Heesch 75 Hoeksche Waard Stephan Sluiter Advocaat 78 Ede Herman Bovenschen Directeur 79 Noord-Salland Bart Machielsen Dierenarts 80 Hilversum Gerben Sikkema KLM


81 Rotterdam Peter Paul Willemse Uroloog Pieter van der Woude Orthopedisch Chirurg Ralph Aarts Senior Financial Controller Ruben Blok Trader George Florea Huisman 85 Eindhoven Remco Kossen Product Manager Service Logistics ASML 87 Leeuwarden Dirk Spoor Hoofd Horeca Doeksen 89 Oldenzaal Ruud Brinkman Directeur Zorg 91 Voorschoten Coen Den Hollander Ondernemer 92 Veenendaal Sjoerd Perfors App Developer 93 Steenwijk Niels Lubbinge Productmanager 96 Heerlen Mathijs GabriĂŤls Luchtverkeersleider

Rob Van Gent Ondernemer 115 Katwijk/Noordwijk Mennolt Visser Directeur 121 Noordenveld Marnix Reijenga Consultant 124 Schoutambt Culemborg Johannes van Vuren Adviseur Nucleaire Veiligheid 125 Zuid-Oost Drenthe Benjan Kuper Customs specialist 127 Haaksbergen Dirk Michorius Zzp’er in de houthandel Bastiaan Liefting Accountmanager Makro 128 Leusden Benno den Hartog Zelfstandig ondernemer Richard Peters Zelfstandig ondernemer 134 Rijn en Lek Erwin Lap Manager facilities 136 Berkel en Rodenrijs Don Luiten Service manager Gerard de Koning Dierverzorger

97 Westland Jaap van Werkhoven Radioloog (i.o)

139 De Meijerij Ruud Peeten Cultureel antropoloog / ondernemer

Jeroen Toet Verslaggever / presentator

145 Oosterhout Bastiaan Bronkhorst Commercieel manager

98 Schagen Tom Beerepoot Kandidaat Register Makelaar-Taxateur (KRMT) 99 Rotterdam Michiel Schipper Account manager 23G

146 Weert Sjoerd Aspers Installateur / Loodgieter Jos Creemers Keuken- Interieurbouw

101 Harlingen Leo Emile Vogels Akkerbouwer

147 Kromme Rijn Sjoerd Ribberink Category Manager

Harry Keijzer Ondernemer

Rick Harrijvan Manager Finance

105 Lochem Igor Geenhuizen Jachtbouw

148 Barneveld Robert-JanLubbers Salesmanager Hardbrass

Erik Smale Boer

149 Maassluis Arjen Van der Hauw Priester

Gert-Jan Aaltink Eigenaar Die Computer BV 108 Voorne Jeroen Mulder KNO Arts Martin Kuipers Registerloods 111 Santpoort Rense Balk Deals advisor at PwC

Jip Regtop Fysiotherapeut 153 Lemsterland Sjoerd de Jong Ondernemer Tjalling de Poel Klant-/ Accountmanager Exploitatie Strukton 154 Rhoon Berend Vree Superintendent bij Stolt Nielsen

156 Nunspeet Erno Keizer Dimensio strateeg/ verduurzaming 157 Etten-Leur Albert Verwater Ondernemer / programmeur 158 Bodegraven Sjoerd van Uunen Ondernemer 161 Maarssen Rogier Sneep Commercieel Directeur 162 Croy (Helmond) Joris Cox Manager Daimler FleetBoard | Digital Solution 165 Krimpenerwaard Rutger Boxman Accountmanager MKB Remy Kleijn Hoofd Acute Opname Afdeling 166 Veldhoven Bart Rosens Belastingadviseur Joep Tempelaars Ondernemer 168 Lelystad Ludo de Haas DGA De Haas Dronten B.V. 175 Hellendoorn/Nijverdal Mitchell Eeftink Bedrijvendokter Thijs Holkers Personal Trainer 181 Amstelveen Tom Burwinkel Senior Closing Manager Marnix Langstraat Strategist Alliander 182 Wolvega Pieter Bakker Muzikant 185 Woerden Hans van Kats Vennoot/accountant Sander van der Paauw Commercieel Directeur 187 Nuenen Tjeerd Tielbeek Account Manager 189 St. Michielsgestel Joost Aarts Horecamanager 191 Tilburg (Willem II) Roel Scherders Officier F16 vlieger, Ministerie van Defensie 198 Utrecht Ruben Kos Ondernemer Sander Van Acht Ondernemer Wander De Jong Sales Manager

ROUND TABLE MAGAZINE / 39


Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

Speciale blend van gelagerde granen-eau-de-vie De bijzondere combinatie van KETEL 1 Matuur en sterke hete koffie met koele room is een ware smaaksensatie. Een ĂŠchte Hollandse koffie met een eigenzinnig karakter. Verwarm een hittebestendig glas voor met heet water. Schep twee theelepels bruine suiker in het glas. Voeg 35 ml KETEL 1 Matuur toe. Schenk er sterke, hete koffie bij. Roer een paar keer om. Laat de slagroom voorzichtig op de koffie glijden tot het glas precies gevuld is.

EEN VERHAAL APART

KETEL1.NL

Roundtable - Magazine februari 2017  

Een lekker dik en vol Valentijns exemplaar van het Roundtable Magazine!

Roundtable - Magazine februari 2017  

Een lekker dik en vol Valentijns exemplaar van het Roundtable Magazine!

Advertisement