__MAIN_TEXT__

Page 1

Städp rof fs e n s s j ä lv k la r a v al 2019 – 2020


KBM, du & miljön KBM är utvecklat med människa och miljö i fokus. Mycket av den dagliga städningen sker idag med torrare städmetoder och minimalt med kemikalier. Det finns givetvis olika situationer, exempelvis kalkavlagringar och andra föroreningar, som ibland kräver kemikalier. Därför finner du även ett sortiment av de vanligast förekommande städkemikalierna i KBM-sortimentet. Vi eftersträvar närproducerade och Svanenmärkta kemikalier så långt det går. Du kan därför alltid lita på att när du väljer någon av KBMs städprodukter så väljer du också det bästa ur miljösynpunkt. Var rädd om dig och miljön.


Innehåll KBM – ett genomtänkt val.............................................. 2 Kunskap.............................................................................................................................................2 Beteende..........................................................................................................................................2 Metod.................................................................................................................................................3 Du behöver bara ett enda varumärke...........................................................................4 Vad är ergonomi?........................................................................................................................6 Det är stor skillnad på microfiber och microfiber!.................................................8 Tid är pengar!.................................................................................................................................8 Vårt miljöarbete.........................................................................................................................10

KBM:s städtips................................................................. 13 Städredskap.................................................................... 16 Redskap för alla dina behov.............................................................................................. 16 Redskap - Dukar........................................................................................................................ 18 Redskap - Microfibermoppar...........................................................................................22 Redskap - Traditionella moppar......................................................................................25 Redskap - Stativ & Skaft........................................................................................................26 Redskap - Städvagnar............................................................................................................28 Redskap - Tillbehör städvagnar......................................................................................35

Kemprodukter................................................................. 40 Vårt färgsystem guidar dig rätt.......................................................................................40 Kemprodukter Interiör - Blå serie...................................................................................43 Kemprodukter Sanitet - Röd serie.................................................................................53 Kemprodukter Golv - Grön serie....................................................................................57 Kemprodukter Industri - Grå serie.................................................................................62 Kemprodukter Disk – Rosa serie.....................................................................................64 Kemprodukter Tvätt – Rosa serie...................................................................................70 Varför behöver jag ett speciellt tvättmedel till arbetskläder?.....................77 Kemprodukter Personlig hygien - Lila serie............................................................82 Engångshandskar.....................................................................................................................84

Avfallshantering............................................................. 86 Säckar och påsar för bästa funktion.............................................................................86 Avfallshantering - Säckar & Påsar...................................................................................88

Doseringsutrustning...................................................... 90 Skurrondeller.................................................................. 92 KBM – du och miljön..............................................................................................................92 Skurrondeller...............................................................................................................................94 Användningstabell..................................................................................................................99

Vilket material ska jag använda och var?................100 Interiör.......................................................................................................................................... 102 Våtutrymmen.......................................................................................................................... 104 Golv................................................................................................................................................ 106 Kök & Pentry............................................................................................................................. 108 Kompletterande tillbehör.................................................................................................110

Användningsområden – Moppar.............................. 112 Användningsområden – Kemprodukter................. 114 Kan du din pH-skala? .................................................. 116 CLP - Classification Labeling Products .................... 116 Elektronisktryckspruta till KBM Disinfection ..........117

1


KBM – ett genomtänkt val Det är inte de enskilda produkterna i sig som gör KBM till det bästa valet – det är den genomtänkta helheten! Vi vet att med rätt kunskap, rätt beteende och rätt metod så kan allt bli lite bättre – ibland förvånansvärt mycket bättre! Därför är KBM utvecklat för den professionella städaren med tanke på helheten och med fokus på ergonomi, ekologi och ekonomi.

2

Kunskap

Beteende

Varje gång du väljer en KBM-produkt så kommer kunskap om

Kunskapen kring fördelar med olika städmetoder, kan

produkterna och hur de ska användas för att ge bästa resultat

förändra mycket inom en städorganisation, en vilja till

att finnas tillgänglig för dig. När du ska välja produkt och få

ändrade och effektivare beteenden. Att förse medarbetarna

det bästa resultatet, finns våra experter alltid till hands med

med kunskap kring betydelserna av torrare städmetoder,

råd och tips. Vi erbjuder även utbildningar inom de flesta

minimerad användning av kemikalier och vikten av att

olika städområden så att du ska känna dig trygg när

arbeta ergonomiskt i ett system, brukar ofta leda till stora

du använder produkter från KBM.

besparingar, både för människan och för miljön.


Metod KBM är det självklara valet för dig som vill arbeta med ett av marknadens mest genomtänkta städsystem som sätter människan och miljön i fokus. Genom att välja rätt metod för varje situation väljer du också möjligheten till frekvensförändringar, torrare städmetoder, bättre hygien, kemikaliebesparingar, att uppnå miljömål och sist men inte minst en motiverad städpersonal.

3


Kemikalier

Du behöver bara ett enda varumärke Möjligheterna med KBM är många. För att utföra daglig städning behöver du bara KBM Professional. KBM är utvecklat för de som bryr sig om sin personal, vår gemensamma miljö och kostnaderna för att städa så effektivt som möjligt med bästa möjliga resultat. Vi har satsat på tre viktiga E – ergonomi, ekologi och ekonomi. Ergonomi för bästa möjliga arbetsmiljö. Ekologi för att städa med minimal miljönpåverkan och ekonomi eftersom de effektivaste städmetoderna minskar totalkostnaden för städning. Vi kallar det 100% KBM!

Säckar & påsar

Vagnar

4


Stativ & skaft

Moppar & dukar

100% ergonomi – för bästa möjliga arbetsmiljö 100% ekologi

– för minimal påverkan på miljön

100% ekonomi – för kostnadseffektivaste städmetoderna

Vi kallar det 100% KBM!

5


100% ERGONOMI

och slappnas av om vartannat och att kroppsdelar

Vad är ergonomi?

rör sig. I annat fall bildas det till sist mjölksyra i

Ergonomi talar om hur hela vår livskvalité är.

för att underlätta är att hålla många mikropauser

Alltså hur vår kropp, själ och rörelse påverkas och

för då hinner musklerna återhämta sig.

då pratar vi inte bara om de yttre faktorerna utan även om de inre.

Anpassa även redskapen efter var och hur du ska städa. Det är också viktigt att anpassa redskapen

Det handlar om en helhet vilket innebär hur

efter din egen kropp, som till exempel att du höjer

vi påverkas av vår omgivning som till exempel

och sänker skaftet när du moppar, att du tar dig

relationer, stress etc men också hur vi påverkas av

tid att göra det.

vårt arbete rent kroppsligt.

Till sist men inte minst, tänk på att en god kost,

Därför är det viktigt att vara medveten om hur vi

sömn och vardaglig motion bidrar till en bättre

rör oss och hur vi agerar när vi arbetar och vilka

livskvalité.

rörelser vi gör. Hur ska du då tänka? Det finns några saker du kan försöka göra eller tänka på för att undvika arbetsskador som kan uppstå på grund av att du lyfter fel, bär tungt eller arbetar enformigt. Planera arbetet så långt det är möjligt. Det är oerhört betydelsefullt för då kan du undvika stressmoment vilket gör att du slipper hamna i tidspress. Det ger dessutom rätt förutsättningar för att kunna arbeta på rätt sätt. Alla vet vi att när vi hamnar i tidsnöd så glömmer vi hur vi gör, rör oss eller agerar i övrigt. Har du en god planering får du också möjlighet att tänka på hur du arbetar med din kropp vid fysiskt arbete. Att arbeta växelvis med olika muskelgrupper är bra. Då fördelar du belastningen på flera muskelgrupper samtidigt och då blir inte belastningen så stor på respektive muskel. Arbeta också dynamiskt. Det innebär att du ska arbeta på ett sådant sätt att musklerna spänns

6

musklerna och då gör det ont. En sak du kan göra

Livskvalité är ju att vara tillfreds med dig själv, med andra och med det du gör.


7


100% EKOLOGI

100% EKONOMI

Det är stor skillnad på microfiber och microfiber!

Tid är pengar!

KBMsystemet var det första ultrafina microfiberbaserade städsystemet i världen. KBMsystemet utvecklades och introducerades i Sverige under början 1990-talet. Sedan dess har kunskapen kring fördelarna med att städa med ultrafina microfiber spritt sig världen runt. Begreppet microfiber används i många sammanhang, särskilt avseende städprodukter. Det finns många dukar och moppar som är tillverkade av microfiber. Men vill man ha den överlägset bästa funktionen så är det ultrafina microfiber som gäller. Då ska produkten vara

Men när det gäller städning är det faktiskt den allra största sanningen. 80-90 % av kostnader för städning är arbetstid, medan 2-4 % är kostnaden för förbrukningsmaterial. Ändå läggs stort fokus på att pressa priset för inköp av städmaterial, trots att det oftast går ut över den tid som sedan går åt till att utföra själva städningen. Vi som utvecklar KBM vet att man får det man betalar för. Billigare produkter har kortare livslängd, är mindre effektiva och är ergonomiskt sämre, något som tyvärr leder till en sämre totalekonomi.

tillverkad av microfiber som är max 0,3 denier.

Med en bra och ergonomisk arbetsmiljö minskar

Trots att det är omöjligt för ögat att se skillnaden

personalomsättningen och sjukskrivningar.

så är det förvånande stor skillnad i egenskaperna.

Nyanställd personal behöver läras upp och det tar

Utan att bli allt för tekniska så är det tillverkningsmetoden och valet av garn som avgör hur fin själva fibern blir. Ju finare fiber desto bättre egenskaper får den färdiga produkten. Samtidigt ökar kostnaden för den färdiga produkten men det gör att även livslängden på produkten ökar och resultatet av städningen förbättras. Den färdiga produktens egenskaper påverkas även av det finns olika fiberkonstruktioner och vilka garner man väljer som bärare av microfibern. KBM:s erfarenheter, från att ha varit med från början när microfiberbaserade städsystem togs fram, ligger än idag till grund för att vi vet vad som fungerar och vilka krav man måste ställa på ett system för professionell städning.

8

Det är ett väl använt och lite slitet uttryck!

tid innan de nått upp till full kapacitet. Sjukskriven personal kostar sjuklön samtidigt som mindre erfarna vikarier ibland måste tas in. Kostnaderna för detta ingår som en del av den stora posten för personalomkostnader. Vilket är värt mest? Lite billigare produkter eller en lägre totalkostnad? För oss är svaret självklart – och valet är ditt!


9


Vårt miljöarbete All utveckling av våra produkter i KBM Professionals sortiment sker med hänsyn till material, människa, tid och framförallt miljö. För att våra produkter ska få lov att bära miljömärkningar som Svanen och Bra Miljöval finns det hårda kriterier, krav och rutiner att följa. Det är en tuff process att gå igenom, vilket också gör att miljömärkningen spelar en viktig roll inte bara för oss som tillverkar produkten utan också för dig som är användare. Därför kan du som väljer en miljömärkt produkt ur KBMs sortiment känna dig trygg med att du väljer rätt för miljöns skull.

Bra Miljöval

Miljömärket Svanen

Kraven är hårda och blir gradvis tuffare

Tuffa krav för ett hållbart samhälle

Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval bygger på att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Två andra mål är att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Svanen är en nordisk symbol som syftar till att hjälpa dig som konsument att göra ett så bra val som möjligt för miljöns skull.

Kriterierna för oss som licenstagare är tuffa och under ständig utveckling. Produkterna som bär märkningen måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön. Naturskyddsföreningen utför även dokumentskontroller varje år samt stickprov då och då. www.naturskyddsforeningen.se

10

När en produkt får Svanenmärkning innebär det att den har gått igenom en gedigen process för att uppfylla miljökraven. Såväl tillverkningsprocess, produktens innehåll som produktens effekt på avfallsberget eller möjlighet till återvinning kontrolleras noga. www.svanen.se


11


12


KBM:s städtips Varför ska man göra rent? Alla tycker nog att en ren och fräsch miljö är mer trivsam och inbjudande än en smutsig. Det gäller oavsett var man befinner sig. I hemmet, på arbetet, i affären eller skolan. Sen finns det de miljöer där rengöring är livsviktig som till exempel områden inom sjukvården, inom livsmedelsindustrin där livsmedel tillverkas eller bereds, inom verkstadsindustrin där det finns områden där en microbiologisk orenhet kan skada både själva processen samt kvalitén. Hälsa är en annan aspekt att ta hänsyn till, i vissa tillverkningsindustrier bildas det mycket dammpartiklar som kan vara både allergi- och cancerframkallande. Här är det oerhört viktigt att minimera dessa partiklar.

Säkerheten är en annan orsak till att rengöra. Främmande föremål på golvytor kan öka halkrisken, stora mängder dammpartiklar kan inom industrin innebära dammexplosioner och finns det ansamlingar av brännbart material finns det risk för bränder. Slutsatsen är att rengöra är viktigt. Det man ska tänka på är att minimera det mekaniska arbetet och att använda så lite vatten och kemikalier som möjligt. Då sparar man både människan, miljön samt materialet. Följ med in i KBM:s städvärld där vi ger dig tips och råd som gör din vardag lite enklare.

Förbered dig väl genom att inventera städytorna Lokalen:

Inredningen:

• Utformningen

• Bord

• Storleken

• Stolar

• Golvytan

• Armaturer

• Takhöjden

• Whiteboards

• Fönster

• Tavlor

• Dörrar

• Övrigt

Därefter kan du bestämma vilken metod och material som ska användas och hur ofta de olika ytorna ska rengöras. Nedan får du lite fler tips som kan underlätta din städdag.

Några fler tips ... • Vik städduken två gånger (så kallad fyrvikning) • Använd så torra städmetoder som möjligt då kvalster trivs i fukt och värme • Förpreparera moppar och städdukar vid fuktig städmetod • Vid våtmetod tänk på att låta det avtorkade torka ordentligt • 30 cm moppar går utmärkt att använda på till exempel bord, bänkar, väggar osv • Dosera kem efter angivelse på förpackningen • Vårda din städutrustning för optimal hygien, funktion och livslängd • Miljöanpassa din städutrustning genom rätt val av metod och kemikalier Om du väljer KBM ger du dig själv möjligheten att reducera belastningsskador samtidigt som du minimerar påverkan på miljön.

13


Städtips: Vik städduken För att kunna städa mer effektivt, finns det ett litet knep när du använder städdukar. Om du viker duken några gånger, i en så kallad fyrvikning, använder du alla städdukens ytor på ett optimalt sätt.

Så här gör du:

1. Vik din städduk på hälften.

2. Vik duken igen på hälften och torka den yta du ska städa.

3. Genom att vända på duken, får du en ren sida varje gång du ska torka en ny yta.

Efterhand viker du undan de smutsiga ytorna och viker fram nya rena ytor på din städduk. Totalt kan du på det här sättet få fram åtta rena ytor på städduken. Smart och bekvämt!

14


15


Städredskap Redskap för alla dina behov Tack vare KBM:s långa erfarenhet av ultrafina microfiber, kan vi erbjuda dukar och moppar av högsta kvalitet. Oavsett typ av golv, smuts eller hur smutsigt golvet är, finns det en KBM-mopp som är rätt. Vi erbjuder också en serie städvagnar med ergonomi och funktion som ledord. De är framtagna för olika städmiljöer och är välutrustade från början, men kan också specialanpassas efter dina särskilda behov.

16


17


Redskap - Dukar

KBM M-Line Microduk

KBM E-Line Microduk

Städduk tillverkad av ultrafina microfiber. Finns i fyra färger vilket gör det enkelt att färgkoda olika städobjekt. Använd ej blek- och sköljmedel vid tvätt.

Städduk tillverkad av microfiber. Använd ej blek- och sköljmedel vid tvätt.

Användning

Används torr eller fuktig. Kan användas på de flesta ytor.

Används torr eller fuktig. Kan användas på alla typer av ytor.

Egenskaper Torr samlar den upp de minsta damm- och smutspartiklar med hjälp av statisk elektricitet. Lätt fuktad suger den effektivt upp smuts och bakterier med hjälp av kapillärkraft.

Material:

80 % polyester, 20 % polyamid

Tvättråd:

Egenskaper Torr samlar den upp de damm- och smutspartiklar med hjälp av statisk elektricitet. Lätt fuktad suger den upp smuts och bakterier med hjälp av kapillärkraft.

Material:

80 % polyester, 20 % polyamid

Tvättråd:

Antal tvättar:

18

Användning

Antal tvättar:

500

300

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10012917

32x32 cm

1 st, 10 st/fp

Röd

10002329

32x32 cm

1 st, 5 st/fp

Röd

10012918

32x32 cm

1 st, 10 st/fp

Blå

10002331

32x32 cm

1 st, 5 st/fp

Blå

10012919

32x32 cm

1 st, 10 st/fp

Grön

10012921

32x32 cm

1 st, 10 st/fp

Gul


Redskap - Dukar

NYHET!

KBM Minimicro Minimicro är en Svanenmärkt mikrofiberduk som även är godkänd för hygienstädning, tack vare god reduktion av mikroorganismer.

Användning Används torr eller fuktig. Kan användas på de flesta ytor.

Egenskaper Vikten är lägre och storleken anpassad efter handflatan så att du kan jobba ergonomiskt med öppen hand. Med Minimicro reduceras tvätt och hantering med upp till 70%.

Material:

80 % polyester, 20 % polyamid

Max

Tvättråd: Antal tvättar:

Max

55°

300

Art nr

Strl

Fp

Färg

10019008

22x17 cm

20 st, 200 st/krt

Blå

10019009

22x17 cm

20 st, 200 st/krt

Röd

19


Redskap - Dukar

NYHET!

KBM Hospital

KBM Glasduk

En varpvävd våfflad mikrofiberduk i mycket hög kvalitet. En högpresterande ultramikrofiberduk som fungerar på alla interiörer, även glas.

Finvävd microduk speciellt för speglar, glasytor, rostfritt och andra högpolerade ytor.

Användning

För putsning av alla typer av glasytor, speglar och högpolerade ytor. Kan användas både med enbart vatten eller vid fläckar och hårt smutsade ytor. Komplettera med KBM Window Clean.

Duken är speciellt lämpad för vårdmiljöer och uppfyller svensk standard SS-EN 13697:2015. Duken är godkänd för hygienstädning tack vare god reduktion av mikroorganismer.

Egenskaper Storleken är ungefär tredjedelen av en normalduk, vilket gör att hela duken kan utnyttjas innan tvätt. Tvätt och hantering reduceras med upp till 70%.

Material:

Ultra Mikrofiber - polyester/polyamid

Max

Tvättråd: Antal tvättar:

20

Max

55°

Användning

Egenskaper Minimerar risken för ränder och uppkomsten av grå hinnor på glas och fönsterytor. Vid rätt användning slipper man eftertorka ytan med papper.

Material:

80 % polyester, 20 % polyamid

Tvättråd:

55°

Antal tvättar:

500

500

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10020715

17x22cm

20 st, 100 st/krt

Grön

10012502

40x50 cm

1 st, 5 st/fp

Blå


Redskap - Dukar

KBM G-Line Glasduk

KBM Diskborste

Glasduk speciellt för speglar, glasytor, rostfritt och andra högpolerade ytor.

Diskborste med skrapkant. Handtag av pp plast och borst av nylon.

Användning

Användning Vid handdisk.

För putsning av alla typer av glasytor, speglar och högpolerade ytor. Kan användas både med enbart vatten eller vid fläckar och hårt smutsade ytor komplettera med KBM Window Clean.

Egenskaper

Egenskaper Har en ordentlig skrapkant samt krok för upphängning. Går att koka i 100° C.

Minimerar risken för ränder och uppkomsten av grå hinnor på glas och fönsterytor. Vid rätt användning slipper man eftertorka ytan med papper.

Material:

70 % polyester, 30 % polyamid

Tvättråd: Antal tvättar:

500

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10118985

64x32 cm

1 st, 10 st/krt

Grön

10109963

26 cm

1 st, 3 st/fp

Vit

10012989

26 cm

1 st, 3 st/fp

Blå

10012991

26 cm

1 st, 3 st/fp

Röd

10013061

26 cm

1 st, 3 st/fp

Sort. färger

21


Redskap - Microfibermoppar

KBM Kombi Bonder

KBM Damp Micro

Torr- och fuktmopp med polyesterkardborre, anpassad för KBMstativet. Använd ej blek- och sköljmedel vid tvätt.

En välbeprövad fuktmopp med microfiber och klippt frans. Material av 60% polyester och 40% polyamid. Anpassad för KBM-stativet. Använd ej blek- och sköljmedel vid tvätt.

Användning Lämplig för torr- eller fuktmoppning. Vid moppning av inventarier bord, hyllor och plana fria ytor rekommenderas 30 eller 40 cm. På större golvytor lämpar sig 60 cm väl. I extremt stora utrymmen så som gymnastiksalar, tränings-lokaler, korridorer med andra ord på stora fria ytor så är 120 cm ett bra alternativ. Kan användas både som torr och fuktig.

Användning

Egenskaper

En microfibermopp med goda rengöringsegenskaper som kan användas både med och utan kem. Lång livslängd med 500 tvättars garanti gällande funktion samt hållbarhet om skötselråd följs.

Korta unika fibrer med maximal smutsupptagning, de långa distansfibrerna göra att den har en minskad friktion.

Material:

22

Egenskaper

Polyester, viskos

Material:

Tvättråd:

90 o

Tvättråd: Antal tvättar:

Denna mopp lämpar sig på hårt trafikerade golvytor såsom skolor, daghem, kontor och så vidare. Kan även med fördel användas som avfläckningsmopp på inventarier och i toalettutrymmen.

Polyester, polyamid

Antal tvättar:

1000

90 o 500

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10011976

37x13 cm

1 st, 5 st/fp

Grön/Blå/Vit

10011981

37x18 cm

1 st, 5 st/fp

Ljusblå/Vit

10011977

49x13 cm

1 st, 5 st/fp

Grön/Blå/Vit

10011982

49x18 cm

1 st, 5 st/fp

Ljusblå/Vit

10011978

65x13 cm

1 st, 5 st/fp

Grön/Blå/Vit

10011983

65x18 cm

1 st, 5 st/fp

Ljusblå/Vit

10011979

128x13 cm

1 st, 5 st/fp

Grön/Blå/Vit


Redskap - Microfibermoppar

KBM Ultra HD

KBM Wet Micro

KBM Ultra HD moppen är en fuktmopp som består av ultrafina microfiber och mera grova fiber som i en kombination ger optimal hållbarhet och kontrollerad friktion i kontakt med golvet.

En våtmopp med microbfiber och klippt frans. Material av 75% polyester och 25% viskos. Anpassad för KBM-stativet. Använd ej blek- och sköljmedel vid tvätt.

Användning

Används i första hand i hårt smutsade miljöer inom industri, trappstäd samt entrémiljöer. Ultimat i vintertid då vatten och smuts är som mest påtagligt.

KBM Ultra HD är en mopp som kan användas på alla golvytor även de som är hårt smutsade, Speciellt kaklade ytor. Kök, badrum och tvättstugor. Undvik dock kontakt med lösningsmedel, starka syror eller alkaliska produkter.

Egenskaper Öglorna på moppen samlar fett, sand och smuts effektivt och når djupt ner i fogarna på plattor och andra golv med ojämna ytor.

Material:

90 o

Antal tvättar:

Egenskaper Gjord av traditionella garner samt microfiber vilket gör att den fångar mycket väta, sand och grov smuts. Lång livslängd med 500 tvättars garanti gällande funktion samt hållbarhet om skötselråd följs.

Material:

Polyester, polyamid

Tvättråd:

Användning

Polyester, viskos, polyamid

Tvättråd: Antal tvättar:

500

90 o 500

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10015787

40x16cm

1 st, 5 st/fp

Grå/Vit

10011655

49x18 cm

1 st, 5 st/fp

Mörkblå/Vit

10015788

60x16cm

1 st, 5 st/fp

Grå/Vit

10011656

65x18 cm

1 st, 5 st/fp

Mörkblå/Vit

23


Redskap - Microfibermoppar

KBM Allround

KBM Damp Micro Medium

KBM Damp Micro Max

En allroundmopp med microfiber och öglade fransar tillverkad av 80% polyester, 20% polymid, kardborre av 100% polyester. Anpassad för KBM-stativet.

En fuktmopp med microfiber tillverkad av 80% polyester, 20% polyamid, kardborre i 100% polyester. Med öglor och öglad frans, går att färgkoda. Anpassad för KBM-stativet.

Användning

Användning

Optimal fuktmopp tillverkad av 80% polyester, 20% polymid, kardborre av 100% polyester baserad på det senaste inom microfiberbaserade moppar. Anpassad för KBM-stativet.

Går att använda både torr och fuktig för städning på alla typer av ytor. På mindre ytor används den med fördel torr.

Där miljökraven är viktigast kan man med fördel använda denna mopp såsom skolor och kontorsutrymmen. Används med fördel som avfläcknings-mopp, helst preparerad från tvättmaskin, på mindre utrymmen till exempel toaletter.

Egenskaper En allround mopp som har fördelen att kunna användas både torr och fuktig. Oavsett vilket man väljer så har den en god smutsupptagnings- förmåga.

Material:

Antal tvättar:

24

90 o

Lång livslängd med 500 tvättars garanti gällande funktion samt hållbarhet om skötselråd följs.

Material:

Polyester, viskos, polyamid

Tvättråd:

Egenskaper

Antal tvättar:

500

90 o

Används med fördel där man ställer mycket höga hygieniska krav. Såsom skolor, sjukvården, daghem med mera.

Egenskaper Unik ergonomi i samband med den stora anläggningsytan av ultrafina microfibrer. Har stor avverkningsgrad, håller vatten väl. Öglor, fransar samt microduksyta har en hög rengörings-förmåga. Lång livslängd med 500 tvättars garanti gällande funktion samt hållbarhet om skötselråd följs.

Material:

Polyester, viskos, polyamid

Tvättråd:

Användning

Polyester, viskos, polyamid

Tvättråd: Antal tvättar:

500

90 o 500

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10012269

30x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

10012265

49x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

10012267

49x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

10012271

40x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

10012266

65x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

10012268

65x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

10012272

60x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit


Redskap - Traditionella moppar

KBM Damp E-line

KBM Wet E-line

En traditionell fuktmopp, innehåller inga microfiber. Anpassad för KBM-stativet.

En traditionell våtmopp, innehåller inga microfiber. Anpassad för KBM-stativet.

Användning

Användning

Används endast fuktig. Går att använda på alla ytor. I första hand används den där mer traditionella städmetoder används.

Används endast våt. Går att använda på alla ytor. I första hand används den där mer traditionella städmetoder används.

Egenskaper

Egenskaper

Är baserad på Twistlock garnteknik med stora delar bomull för att hantera större mängd fukt.

Är baserad på Twistlock garnteknik med stora delar bomull för att hantera större mycket väta.

Material:

Material:

Polyester, polyamid

Tvättråd:

90 o

Antal tvättar:

Polyester, polyamid

Tvättråd:

90 o

Antal tvättar:

300

300

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10012273

30x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

10012276

40x18 cm

1 st, 5 st/fp

Mörkblå/Vit

10012274

40x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

10012277

60x18 cm

1 st, 5 st/fp

Mörkblå/Vit

10012275

60x18 cm

1 st, 5 st/fp

Blå/Vit

25


Redskap - Stativ & Skaft

KBM Skaft EasyGlobe

KBM Teleskopskaft

Teleskopskaft i blålackad aluminium med gröna plastdelar.

Teleskopskaft i aluminium med röda plastdelar. Finns i två storlekar.

Användning

Användning

Passar de flesta typer av moppstativ.

Egenskaper Reglerbart mellan 80 – 160 cm, grön gummikula för ergonomiskt grepp. Utrustad med tre hål vilket gör att den passar de flesta typer av stativ. Med vridlåsning.

Passar alla typer av stativ. Det korta skaftet är lämpligt vid moppning av interiörer som till exempel bord, whiteboardtavlor eller väggar. Det långa skaftet är lämpligt vid golvmoppning.

Egenskaper Reglerbart skaft i två längder: • Kort 60 – 105 cm • Lång 80 – 180 cm. Med vridlåsning och tre st hål vilket gör att de passar de flesta stativ.

Material:

26

Material:

Aluminium

Aluminium

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10012399

80-160 cm

1 st, 10 st/krt

Alu/blå/grön

10003745

60–105 cm

1 st, 25 st/krt

Alu/Röd

10118990

100-180 cm

1 st, 25 st/krt

Alu/Röd


Redskap - Stativ & Skaft

KBM Moppstativ

KBM Reparationskit

Moppstativ av aluminium med tre kardborrar på undersidan och två kardborrar på ovansidan. Mittkonsol med easysnap.

Reparationssats till KBM-stativ innehållande: • 3 st kardborrband för undersidan. • 2 st kardborrband för ovansidan. • 2 st ändskydd för var sida på stativet.

 BM Interiör-/ K Elementmopp För ergonomisk torrmoppning av svårtillgängliga ytor. Använd ej blek- och sköljmedel vid tvätt.

Användning Speciellt anpassad för KBM-moppar men passar även till alla typer av moppar.

KBM Easysnap

 BM Skaft till Interiör-/ K Elementmopp

Mittkonsoll till KBM Moppstativ.

Egenskaper Unika fästkardborrar på ovansidan av stativen vilket gör att man kan vika upp moppen runt kanterna. På så sätt skyddas golvlister och golvsocklar från att skrapas. Utrustad med mittkonsol med easysnap koppling, vilket gör det enkelt att byta skaft. Kardborrband, hörnskydd samt mittkonsol är utbytbara.

Stativ för damning av svåråtkomliga ytor. Böjbart och unik snabbkoppling. Handtaget kan lätt tas av och stativet monteras på långt skaft för bättre åtkomlighet även på högre höjder.

KBM Kardborrband • 2 st kardborrband för ovansidan.

Material:

100 % polyester

Tvättråd: Material:

Antal tvättar:

Aluminium

90 o 500

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

Benämning

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Färg

10057010

30 cm

1 st, 10 st/krt

Alu

10002352

Rep. kit moppstativ 30 cm

1 st

Alu

10013882

60 cm

1 st, 5 st/fp

Blå

10057030

40 cm

1 st, 10 st/krt

Alu

10057810

Rep. kit moppstativ 40 cm

1 st

Alu

10057950

60 cm

1 st, 25 st/krt

Blå

10057040

55 cm

1 st, 10 st/krt

Alu

10057450

Rep. kit moppstativ 55 cm

1 st

Alu

10002441

120 cm

1 st, 10 st/krt

Alu

10056000

Enbart ändskydd

1 st

Blå

10015372

Kardborreband ovansida

1 st

Svart

10010078

Rep. Easysnap

1 st

Röd/Blå

27


Redskap - Städvagnar

Utrustning som ingår

KBM Metodvagn Städvagnen för dig som förpreparerar allt städmaterial i tvättmaskinen. Städvagnen har plats för tre skaft och är utrustad med sopsäckshållare för 125- liters säck. Sopsäckshållaren samt softgriphandtaget är steglöst reglerbara i höjdled. Perfekt för större städobjekt som skolor, sjukhus, stormarknader etc.

Benämning

Fp

10008465

Hink, blått handtag, 6 liter

1 st

10008466

Hink, rött handtag, 6 liter

1 st

10010847

Hållare kombi method T-påse/6liter hink

1 st

10010369

Moppbox Liten, 30 cm

1 st

10010371

Lock till Moppbox, Liten

1 st

10010372

Moppboxhållare, 30 cm

1 st

10010871

Moppbox KBM Stor, grå, 40-60 cm

1 st

10010872

Lock till Moppbox Stor, 60 cm

1 st

10010869

Moppboxhållare, 60 cm

1 st

10010848

Tvättpåse, röd, 35 liter

2 st

10010868

Tvättpåshållare duo, u-plåt

1 st

10012425

Påshållare flexi

1 st

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

10010849

Trådkorg u-plåt, Stor

1 st

10004823

L116 x B68 x H112 cm. 25kg

1 st

Blå

10012426

Avskiljare, Stor

1 st

10013568*

L116 x B68 x H112 cm. 16kg

1 st

Blå

10010851

Trådkorg med krok, XL

1 st

10008467

Lock till 6 liters hink

2 st

10010873

Redskapshållare toolflex STD 20-30 mm planfäste

1 st

10010857

Softgrip handtagsgrepp kort 300 mm, svart

1 st

* utan utrustning.

28

Art nr


Redskap - Städvagnar

KBM Metodvagn Slimline KBM Metodvagn Slimline har många unika egenskaper. Körhandtaget är reglerbart i höjdled och är försedd med ett mjukt grepp. Säckhållaren och säckhyllan fälls snabbt och enkelt ihop utan verktyg. Backarna går att förse med tättslutande snäpplock för att bevara förimpregnerade moppar och dukar. Städvagnen har plats för två skaft. Ihopfälld är vagnen endast L43xB39xH102 cm och levereras färdigmonterad i kartong.

Utrustning som ingår Art nr

Benämning

Fp

10008465

Hink, blått handtag, 6 liter

1 st

10008466

Hink, rött handtag, 6 liter

1 st

10008467

Lock till 6 liters hink

2 st

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

10011704

Plastback, blå, 15 liter

1 st

10012346

L94xB39xH102 cm. 18kg

1 st

Grå

10011705

Plastback, röd, 15 liter

1 st

10011706

Plastback, grön, 15 liter

1 st

10012447

Trådkorg

1 st

10010873

Redskapshållare toolflex STD 20-30 mm

1 st

10012445

Långkrok med toolflex

1 st

29


Redskap - Städvagnar

KBM Metod xBox Mellan Städvagn i mellanmodell som är utrustad med smarta lösningar såsom KBM xBox med låsbart jalusilock. Istället för en traditionell korg är vagnen utrustad med en robust 18 liters plastback för kem, säckar, handskar med mera. Vagnen har en kraftig stomme som klarar tuffa tag under lång tid. Steglös höjdjustering av körhandtaget, plats för tre skaft samt utrustad med sopsäckshållare för 125 liter.

30

Utrustning som ingår Art nr

Benämning

Fp

10018025

Materialbox KBM xBox Komplett

1 st

10010871

Moppbox KBM Stor, grå, 40-60 cm

1 st

10010872

Lock till Moppbox Stor, 60 cm

1 st

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

10008465

Hink, blått handtag, 6 liter

1 st

10018018

L85xB68xH112 cm. 24kg

1 st

Blå

10008467

Lock till 6 liters hink

1 st

10012459

Tvättpåse Liten, 20 liter

1 st

10018026

Materialbox KBM xBox Bottendel

1 st

10018027

Kassett för säckrulle KBM Rollbox

1 st

10018797

Hänglås till KBM xBox Städvagn

1 st


Redskap - Städvagnar

Utrustning som ingår

KBM Metod xBox Stor Städvagn i större modell som är utrustad med smarta lösningar såsom KBM xBox med låsbart jalusilock, sluten behållare för avfallspåsar och en kraftig stomme som klarar tuffa tag under lång tid. Istället för traditionella moppsäckar är vagnen utrustad med 25 liters hinkar som både kan användas till smutsiga moppar, dukar eller till annan förvaring. Dessutom har vagnen både justerbart handtag, sopsäckshållare samt plats för tre skaft.

Art nr

Benämning

Fp

10018025

Materialbox KBM xBox Komplett

2 st

10018027

Kassett för 30 liter säckrulle KBM Rollbox

1 st

10010871

Moppbox KBM Stor, grå, 40-60 cm

1 st

10010872

Lock till Moppbox Stor, 60 cm

1 st

10008465

Hink, blått handtag, 6 liter

1 st

10008466

Hink, rött handtag, 6 liter

1 st

10008467

Lock till 6 liters hink

2 st

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

10107512

Svart metodhink STD, 23 liter

1 st

10018019

L117xB68xH116 cm. 32kg

1 st

Blå

10010863

Transparant lock till Metodhink STD, 23 liter

1 st

10018026

Materialbox KBM xBox Bottendel

1 st

10010369

Moppbox Liten, 30 cm

1 st

10010371

Lock till Moppbox, Liten

1 st

10018797

Hänglås till KBM xBox Städvagn

1 st

31


Redskap - Städvagnar

KBM Våtvagn

KBM Våtvagn Slimline

En vagn med extra hög förstärkt modulram vilket ger plats för minst tre våningar med smarta tillbehör. Eftersom man bygger på höjden blir vagnen fortfarande smidig och tar ingen onödig plats. Lämpar sig till dig som preparerar dina moppar direkt på vagnen. Städvagnen är utrustad med sopsäckshållare, softgriphandtag och har plats för två skaft. Perfekt till medelstora städobjekt som större kontor och butiker.

Den flexibla städvagnen där de flesta tillbehör kan flyttas om i plats och höjd. Detta är speciellt fördelaktigt när det gäller att få en anpassad arbetshöjd för pressutrustningen. Vagnen är i detta utförande anpassad för dig som preparerar mopparna direkt på vagnen. Vagnen är utrustad med sopsäckshållare, softgriphandtag och har plats för två skaft.

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

10012347

L112xB61xH130 cm. 30kg

1 st

Blå

10012345

L116xB62xH114 cm. 27kg

1 st

Blå

10017452*

L112xB61xH130 cm. 19kg

1 st

Blå

10013348*

L116xB62xH114 cm. 17kg

1 st

Blå

* utan utrustning.

* utan utrustning.

Utrustning som ingår

32

Art nr

Benämning

Fp

Art nr

Benämning

Fp

10010854

Svabbpress ergo, grå

1 st

Ja

Ja

10008467

Lock till 6 liters hink

2 st

Ja

Nej

10010853

Hink, grå, 15 liter

1 st

Ja

Ja

10012436

Mopphängare D-spjut

1 st

Ja

Nej

10012429

Presshållare konsol

1 st

Ja

Ja

10010878

Fot och moppstöd

1 st

Ja

Ja

10012431

Hinkhylla konsol

1 st

Ja

Ja

10010873

Redskapshållare toolflex STD 20-30 mm

1 st

Ja

Ja

10010848

Tvättpåse, röd, 35 liter

1 st

Ja

Nej

10012448

Flaskhållare duo

1 st

Ja

Nej

10012432

Tvättpåshållare

1 st

Ja

Nej

10010855

Trådkorg hög

1 st

Ja

Nej

10012425

Påshållare flexi

1 st

Ja

Ja

10012435

Trådkorg stor konsol

2 st

Ja

Ja

10008465

Hink, blått handtag, 6 liter

1 st

Ja

Ja

10010851

Trådkorg med krok, XL

1 st

Ja

Ja

10008466

Hink, rött handtag, 6 liter

1 st

Ja

Nej

10010865

Stativhållare

1 st

Ja

Ja


Redskap - Städvagnar

Tillbehör se sida 33-35

KBM Fastighetsvagn

KBM Fastighetsvagn Slimline

En vagn med kraftigt förstärkt lackskydd som står emot hårda tag och rostangrepp. Gummerade handtag, anpassade för utomhusbruk. De punkteringsfria bakhjulen är 400 mm höga, de främre länkhjulen är 150 mm och av mycket hög kvalitet. Vagnen har en kort hjulbas, vilket gör den lättmanövrerad på trånga ytor. Balansen är anpassad för bakhjulskörning vid behov. Utrustad med sopsäckshållare, tillbehör för dig som använder städklara moppar samt har plats för ett skaft.

KBM Fastighetsvagn Slimline är en fullt utrustad svabbvagn med stora kraftiga hjul som underlättar framkomligheten. Tröskelklättraren gör det lätt att ta sig över trösklar och andra hinder. Ett av framhjulen har broms. Städvagnen har plats för ett skaft och är utrustad med sopsäckshållare. Lämpar sig både för våtstädning, golvvård och utomhusmiljö.

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

10012348

L99xB56xH110 cm. 22 kg

1 st

Grå

10012349

73x57x103 cm. 16,9 kg

1 st

Grå

Utrustning som ingår Art nr

Benämning

Fp

10012446

Tvättpåse, svart, 70 liter

1 st

10012438

Trådbygel, 2x70 liter

1 st

10008465

Hink, blått handtag, 6 liter

1 st

Art nr

Benämning

Fp

10008467

Lock till 6 liters hink

1 st

10010854

Svabbpress ergo, grå

1 st

10107512

Grå metodhink STD, 23 liter

2 st

10010853

Hink, grå, 15 liter

1 st

10012439

Trådkorg med krok (LxBxH 51x16,5x14,5cm)

1 st

10010855

Trådkorg hög

1 st

10010878

Fot och moppstöd

1 st

10010875

Trådkorg Liten, u-plåt

1 st

10010865

Stativhållare

1 st

10010859

Tvättpåse liten, röd

1 st

10012441

Broms, låsbar, höger däck

1 st

10010874

Krok med svep

2 st

10010873

Redskapshållare toolflex STD 20-30 mm

1 st

10010851

Trådkorg XL

1 st

Utrustning som ingår

33


Redskap - Städvagnar

Tripp

Trapp

Trull Minisvabbvagn

En liten kompakt vagn för små utrymmen. Vagnen är utrustad med ett ställbart softgriphandtag för högsta komfort. Trots det kompakta formatet får du plats med en 125-liters sopsäck och ett skaft. Vagnen är flexibel och går att utrusta med de flesta av våra vagntillbehör. Perfekt för till exempel kontor, skolor och daghem.

En liten och kompakt vagn för små utrymmen. Utrustad med extra stora bakhjul för att underlätta vid arbete utomhus. Ställbart softgriphandtag för högsta komfort och plats för 125-liters sopsäck. Vagnen är flexibel och går att utrusta med de flesta av våra vagntillbehör och har plats för ett skaft. Perfekt för till exempel kontor, skolor och daghem.

En liten och kompakt städvagn med plats för en materialkorg, två 6 liters hinkar, minisvabbhink, sopsäckshållare, två stativ och två skaft. Perfekt för det mindre städområdet med begränsad budget.

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Färg

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

10004723

L69xB55xH98 cm. 14kg

1 st

Blå

10004749

L73xB57xH104 cm. 16kg 1 st

Färg

Art nr

Strl (LxBxH)

Fp

Grå

10008402

L92xB49xH98 cm. 14 kg 1 st

Färg Grå

Utrustning som ingår Art nr

Benämning

Fp

Art nr

Benämning

Fp

10010875

Trådkorg Liten, u-plåt

2 st

Ja

10008466

Hink, rött handtag, 6 liter

1 st

10010851

Trådkorg med krok, XL

1 st

Ja

10010865

Stativhållare

1 st

Ja

Ja

Ja

10067632

Redskapshållare Toolflex, 22 mm

1 st

Ja

10010876

Trådkorgshylla XL-korg

1 st

Ja

Ja

ja

10063160

Redskapshållare Toolflex, u-plåt

1 st

Ja

10010849

Trådkorg u-plåt, Stor

1 st

Ja

Ja

10010867

Minisvabbhink, röd

1 st

Ja

10012427

Korgstag med krokar

1 st

Ja

Ja

10008465

Hink, blått handtag, 6 liter

1 st

Ja

10010873

Redskapshållare toolflex STD 20-30 mm

1 st

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja


NY HE

T•

• ET YH

T•

T•

NY HE

NY HE

NY HE

T•

NY HE

Redskap - Tillbehör städvagnar

T•

NY HE

T•

NY HE

T•

T•

NY HE

NY HE

T•

NY HE

T•

• ET YH •N

Tre grundstenar vi alltid utgår från i våra städvagnar. Det räcker långt men det betyder inte att de stannar där. Vi är noga med urvalet av funktioner i städvagnarna så att de passar för dina behov i din arbetsmiljö.

T•

T HE NY

Lätthanterlig. Ergonomisk. Prisvärd.

T•

NY HE

T•

NY HE

T•

NY HE

NY HE

T•

T•

NY HE

NY HE

T• NY HE

T• NY HE

T HE NY

NY HE

T•

T•

NY HE

T•

T•

NY HE

NY HE

T•

• ET YH •N

NY HE

T•

Städvagn KBM Pro Large 12 Stor och rymlig städvagn med gott om plats. Trots sin storlek mycket lättmanövrerad och hanterbar i trånga utrymmen. Basutrustad för snabb igångsättning. Ergonomiskt och inställbart handtag i höjdled. Utrustad med sopsäckshållare och 3-sidigt sopsäcksskydd vilket underlättar byte av sopsäckar utan lyft. KBM Pro Large har plats för fyra skaft och utrustad med metallkrokar och tröskelklättrare. Säckhållaren och handtaget fälls enkelt ihop för förvaring i mindre städutrymme. En extra sopsäckshållare medföljer och ger dig valfriheten att ersätta mittsektionen med en extra sopsäcksplats för avfallssortering. All utrustning på bilden ingår.

Art nr

Fp

Färg

10021175

1 st

Grå

Benämning

Fp

Hink, rött handtag, 7-liter

1 st

Hink, blått handtag, 7-liter

1 st

Moppbox, m. lock

2 st

EVA moppbehållare

1 st

Sopsäcksskydd

1 st

Sopsäckshållare (metall)

2 st

Ergonomiskt manövrerbart handtag

1 st

Redskapshållare, Toolflex

4 st

Hjul, 125 mm, varav ett låsbart

4 st

Trådkorg, stor

2 st

Förvaringsbrickor

4 st

Tröskelklättrare

1 st

Extra tillbehör Mopplåda, 60 cm m. lock och metallhållare, EVA-moppbehållare rund eller rektangulär, redskapshållare, lock för sopsäcksskydd, box 25-liter m. lock, trådkorg smal, svabbpress, flaskförvaring.

NY HE

T•

NY

NY H

H NY

Utrustning som ingår

T•


•N HE

T•

NY

T•

NY

•N

YH

T• N

ET

•N

YH

T•

YH

ET

ET

•N

•N

YH

•N

•N

•N

NY

HE

T•

Redskap - Städvagnar YH

ET

•N •N

YH

T•

YH

ET

ET

•N •

NY

HE

ET

•N

YH

T•

ET

NY

HE

•N

YH

T•

ET

NY

•N

HE

T•

NY

YH

HE

ET

•N

YH

ET

T•

NY

YH HE

ET

•N

YH

HE NY

YH

ET

YH

T•

ET

HE NY

YH

ET

T•

HE NY

YH

ET •N

HE

T•

HE

ET

HE NY

NY

YH

HE NY

T•

T• N

YH

ET •N

ET

•N

YH

T•

HE NY

YH

ET

ET

•N

•N

YH

ET

T•

HE NY

YH

ET

•N

•N

YH

YH

ET

ET

•N

•N

T•

H NY

Städvagn KBM Pro Medium 13

Städvagn KBM Pro Small 14

Mellanstor lättmanövrerad städvagn. Basutrustad för snabb igångsättning. Ergonomiskt och inställbart handtag i höjdled. KBM Pro Medium har plats för två skaft och utrustad med metallkrokar och tröskelklättrare.

Liten och behändig städvagn för mindre utrymmen. Basutrustad för snabb igångsättning. Ergonomiskt och inställbart handtag i höjdled. Utrustad med sopsäckshållare och 3-sidigt sopsäcksskydd vilket underlättar byte av sopsäckar utan lyft.. KBM Pro Small har redskapshållare för två skaft och utrustad med flertalet metallkrokar.

Säckhållaren och handtaget fälls enkelt ihop för förvaring i mindre städutrymme.

All utrustning på bilden ingår.

All utrustning på bilden ingår.

Art nr

Fp

Färg

Art nr

Fp

Färg

10021174

1 st

Grå

10021173

1 st

Grå

Utrustning som ingår

Utrustning som ingår

Benämning

Fp

Benämning

Fp

Hink, rött handtag, 7-liter

1 st

Hink, rött handtag, 7-liter

1 st

Hink, blått handtag, 7-liter

1 st

Hink, blått handtag, 7-liter

1 st

Moppbox, m. lock

2 st

EVA moppbehållare

1 st

EVA moppbehållare

1 st

Sopsäcksskydd

1 st

Sopsäcksskydd

1 st

Sopsäckshållare (metall)

1 st

Sopsäckshållare (metall)

1 st

Ergonomiskt manövrerbart handtag

1 st

Ergonomiskt manövrerbart handtag

1 st

Redskapshållare, Toolflex

2 st

Redskapshållare, Toolflex

2 st

Hjul, 100 mm, varav ett låsbart

4 st

Hjul, 125 mm, varav ett låsbartTrådkorg, stor

4 st

Trådkorg, stor

2 st

Trådkorg, stor

2 st

Förvaringsbrickor

2 st

Tröskelklättrare

1 st

Extra tillbehör: Mopplåda, 60 cm m. lock och metallhållare, EVAmoppbehållare rund eller rektangulär och redskapshållare med svabbpress och flaskförvaring.

Extra tillbehör: Mopplåda, 60 cm m. lock och metallhållare, EVA-moppbehållare rund & rektangulär, tröskelklättrare och redskapshållare.


Redskap - Tillbehör städvagnar Tillbehör till våra städvagnar Siffrorna visar vilka tillbehör som passar till respektive vagngrupp. Viss avvikelse kan förekomma beroende på vagnmodell. En del tillbehör är beställningsvara, kontakta vår kundservice för mer information.

NY

NY

HE

HE

Vilket tillbehör passar till vilken städvagn? T•

NY

T•

HE

T•

HE T•

KBM Metodvagn (10004823)

KBM Våtvagn (10012347)

Tripp (10004723)

13

Städvag KBM Pro Medium (10021174)

KBM Metod Slimline (10012346)

KBM Våtvagn Slimline (10012345)

Trapp (10004749)

14

Städvagn KBM Pro Small (10021173)

KBM Metod xBox Mellan (10018018)

KBM Fastighetsvagn (10012348)

Trull Minisvabbvagn (10008402)

KBM Metod xBox Stor (10018019)

KBM Fastighetsvagn Slimline (10012349)

12

Städvagn KBM Pro Large (10021175)

10010849 Trådkorg stor u-plåt (LxBxH 39x24x16 cm)

10010855 Trådkorg hög (LxBxH 23x12x29 cm)

10010876 Hylla

Passar till 

Passar till 

10010851 Trådkorg XL stor med krok (LxBxH 37x29x36 cm)

10012435 Trådkorg stor konsol (LxBxH 39x24x16 cm)

10012426 Avskiljare stor (passar till trådkorg 10010849)

Passar till 

Passar till

Passar till 

10012456 Trådkorg XXL med krok (LxBxH 37x30x47 cm)

10012447 Trådkorg speedo/palett

10012431 Hinkhylla konsol

10010878 Fot- och moppstöd

Passar till

Passar till

Passar till 

10012439 Trådkorg easy/robust krok

10012429 Presshållare konsol

10010866 Hylla för minisvabbhink 15/20 mm

Passar till

Passar till

Passar till 

Passar till 

10010869 Moppboxhållare 30–60 cm Passar till

10010865 Stativhållare Passar till 

Passar till 

10010875 Trådkorg liten standard (LxBxH 24x16x16 cm) Passar till 


Redskap - Tillbehör städvagnar

Hink 6 liter 10008465 blått handtag 10008466 rött handtag 10012467 grönt handtag 10012466 gult handtag

10010861 Hinkbygel 23 liter

10010872 Lock moppbox stor 60 cm

Passar till 

Passar till

10012462 Toolflex Stor Rörfäste 22 mm För skaft 25-35 mm Passar till 

Passar till 

10008467 Lock till 6 liter hink

10010369 Moppbox liten 30 cm

Passar till 

Passar till

Basic minisvabbhink 12 liter 10133187 Blå 10010867 Röd 10012471 Grön 10012472 Gul

10011397 Moppbox mellan 40–50 cm Passar till

10010857 Softgrip 300 mm, 2 st, utbytespaket.

10012463 Toolflex krok Rörfäste 22 mm

Passar till 

Passar till 

10012496 Softex handtag i gummi 300 mm, 2 st, utbytespaket.

10012465 Toolflex liten Planfäste + 2 skruv För skaft 15-20 mm

Passar till 

Passar till 

Passar till

Metodhink 23 liter LxBxH: 39x27x32 cm 10107512 Grå 10011206 Blå 10011207 Röd 10010862 Transparent

10010871 Moppbox stor 60 cm

Passar till

10012493 Toolflex standard u-plåt/plast För skaft 20-30 mm Passar till 

10010873 Toolflex standard Planfäste + 2 skruv För skaft 20-30 mm Passar till 

Passar till 

Lock till metodhink 10012468 Blå 10012469 Röd 10010863 Transparent

10010371 Lock Moppbox Liten 30 cm Passar till

10067632 Toolflex Standard Rörfäste 22 mm för skaft 20-30 mm

10012492 Toolflex kopp Rörfäste 22 mm

Passar till 

Passar till 

10012464 Toolflex Liten Rörfäste 22 mm För skaft 15-20 mm

10012443 Toolflex liten u-plåt/plast För skaft 15-20 mm

Passar till 

10010864 Grepp till Metodhink

10011399 Lock moppbox mellan 40–50 cm

Passar till 

Passar till

Passar till 

Passar till 


Redskap - Tillbehör städvagnar

10012445 Långkrok med toolflex För skaft 20-30 mm

10012432 Hållare till tvättpåse

10012448 Flaskhållare duo

Passar till 

Passar till 

Passar till 

10018027 Kassett för säckrulle KBM RollBox Passar till

10010874 Krok med svep 22 mm

10010868 Tvättpåsehållare duo

Passar till 

Passar till

10012494 Flaskhållare Robust 500-600 ml. Vägg/vagnfäste Passar till 

10012457 Redskapshållare robust Passar till

Tvättpåse liten 10010859 röd 10012459 liten svart Mått: 260x180x420 mm

10012423 Säckhållare 125 liter standard Passar till

10018025 Materialbox KBM xBox Komplett Passar till

Passar till 

10010854 Svabbpress ergo Passar till

Tvättpåse stor 10010848 röd 10012437 svart Mått: 260x180x700 mm

10011643 Säckhållare 70 liter PLT Passar till 

10018026 Materalbox bottendel KBM xBox Bottendel Passar till

Passar till 

10010853 Hink 15 liter

40913050 Hållare ögondusch från Cederroth

10012461 Krok till säckhållare

10018028 Handskhållare till städvagn

Passar till

Passar till 

Passar till

Passar till 

10010858 Tröskelklättrare metod

10012425 Påshållare flexi

10018797 Hänglås till KBM xBox Städvagn

Passar till

Passar till

Passar till 

10021172 Ipad hållare komplett med fäste och wire Passar till

12 13 14

39


Kemprodukter

Vårt färgsystem guidar dig rätt När du ska välja städkem har vi försökt göra det enkelt för dig genom att färgkoda de olika KBM-produkterna efter användningsområde. Du ser lätt skillnaden mellan våra sex olika serier. För att du snabbt och enkelt ska ta rätt produkt har vi dessutom placerat den information du behöver på framsidan av flaskan. Där hittar du lättbegripliga symboler för primära och sekundära användningsområden, pH och miljömärkningar. Rätt dosering är avgörande för medlets egenskaper. Läs mer om dosering på sid 80. Följande produktinformation för kemikalierna är kortfattad. För mer information se produktbladen på www.kbmprofessional.se

40

Interiör

Golv

Sanitet

Industri

Disk & Tvätt

För allmän rengöring av hårda ytor som tål vatten

För behandling som rengör, skyddar och reparerar golv

För rengöring i sanitets- och duschutrymmen

För industriellt bruk

För ett perfekt tvättoch diskresultat

Personlig hygien För en vårdande och god personlig hygien


41


Håll din omgivning ren och fräsch

I förhållandevis små lokaler vistas det dagligen många människor vilket gör risken för smittspridning oerhört stor. Dammpartiklar är bärare av bakterier, mögel, sporer med mera. Dessa måste därför minimeras. Dörrhandtag, bordsytor, trappräcken, ljusknappar med mera är områden där bakterierna tar fäste. KBM-systemet bygger på en uppsättning städdukar och städredskap som effektivt rengör dessa ytor samt även de små partiklar som ej syns. Därför är effektiv dammreduktion/avtorkning viktig speciellt för de som har allergiproblem. Det finns idag många medel på marknaden avsedda för olika ytor vilket gör att det ibland kan vara svårt att veta vilket man ska använda när, var och hur. På sidan 96-105 finns Tips och Råd samt förslag på lämpligt städmaterial för interiör städning.

42


43


Kemprodukter Interiör - Blå serie

KBM Reno Clean

KBM Reno Clean

KBM Reno Clean Combi

Allrengöring. För all typ av städning, från daglig rengöring till golv, väggar, tak, sanitetsgods, möbler, målade ytor, fönster med mera. Kan användas utan eftersköljning. Finns med och utan parfym.

Allrengöring. För all typ av städning, från daglig rengöring till golv, väggar, tak, sanitetsgods, möbler, målade ytor, fönster med mera.

Lågskummande allrengöringsmedel speciellt anpassat för maskinell rengöring. För alla typer av underlag även textila mattor.

Användning

Användning

Användning För rengöring och underhåll av alla ytor som tål vatten såsom plast, sten, linoleumgolv, väggar, inredning, målade ytor mm.

För rengöring och underhåll av alla ytor som tål vatten såsom plast, sten, linoleumgolv, väggar, inredning, målade ytor mm. Sprayas ut på ytan, låt verka, torka eller skölj sedan av ytan.

Ett lågskummande alkaliskt allrengöringsmedel anpassat för kombiskurmaskiner. Går även att användas vid manuell städning.

Egenskaper

Egenskaper

Löser effektivt smuts och efterlämnar ytan ren och fräsch. Är mycket skonsam mot hud och material.

Ett alkaliskt rengöringsmedel som effektivt löser all typ av smuts. Efterlämnar en ren, blank yta med en fräsch doft.

Löser effektivt smuts och efterlämnar en ren och fräsch yta.

Dosering Daglig rengöring – 5 ml till 10 liter vatten med Microfibermetoder. Storstäd – från 20 ml till 10 liter vatten. Maskinstäd – från 20 ml till 10 liter vatten. Sprayrengöring – 2,5-5 ml till 500 ml vatten.

Egenskaper

Dosering

Dosering Daglig rengöring – 10 ml till 10 liter vatten. Maskinstäd – från 20 ml till 10 liter vatten,

Färdig brukslösning.

öka dosering vid hård nedsmutsning.

pH värde:

9 i koncentrat, 8 i brukslösning

pH värde:

8 i brukslösning

pH värde:

9 i koncentrat, 8,5 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011717

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011724

500 ml

1 st, 6 st/krt

Parf.

10011722

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011718

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011723

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10019146

10 liter

1 st

Oparf.

10011719

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011721

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

44


Kemprodukter Interiör - Blå serie

KBM Ultra Clean

KBM Ultra Clean

KBM Ultra Clean Combi

Ett universalt rengöringsmedel för all typ av städning. Rengör golv, väggar, tak, fönster och sanitetsutrymme från kontor till industri.

Ett universalt rengöringsmedel för all typ av städning. Rengör golv, väggar, tak, fönster och sanitetsrum från kontor till industri.

Användning

Användning

Kan användas utan eftersköljning. Går utmärkt att använda i skumspruta och ångtvätt.

Kan användas utan eftersköljning, förutom om ytan ska vara i direkt kontakt med lisvmedel efterskölj då alltid med vatten.

Multirengöringsmedel som är utvecklat för att uppnå en optimal rengöring utan att skada varken underlag eller användare. Anpassat för manuell och maskinell rengöring. Produkten är lågskummande.

Egenskaper Löser effektivt olja och smuts samt är skonsam mot användare och underlaget. Ultra Clean har en mycket hög rengöringseffekt vilket gör att den dessutom förhindrar uppkomsten av olika typer av beläggningar vid kontinuerlig städning.

Dosering Daglig rengöring – 5 ml till 10 liter vatten. Moppning – 10 ml till 10 liter vatten. Storstäd – från 20 ml till 10 liter vatten. Maskinstäd – från 20 ml till 10 liter vatten. Sprayrengöring – 2,5-5 ml till 500 ml vatten.

Användning Anpassat för manuell och maskinell rengöring.

Egenskaper

Egenskaper

Löser effektivt olja och smuts samt är skonsam mot användare och underlaget. Ultra Clean har en mycket hög rengöringseffekt vilket gör att den dessutom förhindrar uppkomsten av olika typer av beläggningar vid kontinuerlig städning.

För daglig rengöring av vattentåliga hårda golv. Effektiv mot vattenlöslig och fet smuts.

Dosering

Öka doseringen vid mer smutsade ytor.

Färdig brukslösning.

Dosering Daglig rengöring -10 ml till 10 liter. Maskinstäd - 20 ml till 10 liter vatten. Endast för professionell användning.

pH värde:

10 i koncentrat, 8,5 i brukslösning

pH värde:

ca 9 i brukslösning

pH värde:

10 i koncentrat, 8,5 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011727

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10018773

500 ml

1 st, 6 st/krt

Oparf.

10018937

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10018774

500 ml

1 st,

Parf. 10018024

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011728

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011729

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011731

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

45


Kemprodukter Interiör - Blå serie

KBM Grön Såpa

KBM Reno Clean Green – Bio

KBM Steel

En Grön Såpa för daglig rengöring av stengolv, trägolv, plastgolv och WC.

Ett rengöringsmedel innehållande aktiva microorganismer med specifika egenskaper. Anpassad för microfiber.

Ett specialmedel för alla typer av rostfria ytor.

Användning En ren och naturlig Grön Såpa för rengöring och underhåll av alla ytor som tål vatten såsom plast, sten, linoleumgolv, väggar, inredning, målade ytor med mera.

Egenskaper Löser effektivt smuts och efterlämnar en ren och fräsch yta och doft. Är mycket skonsam mot hud och material.

Dosering Daglig rengöring – 10-20 ml till 10 liter vatten. Storstäd – från 20 ml till 10 liter vatten. Grovstäd - 50 ml till 10 liter vatten. Maskinstäd - 50 ml till 10 liter vatten. Vid väldigt hårt smutsade ytor öka doseringen.

Användning För daglig rengöring av alla ytor som tål vatten. För bästa resultat låt produkten verka någon minut på underlaget. Processen fungerar inte i kom­bination med desinficerande, starkt alkaliska eller sura medel.

Egenskaper

Användning Ett rengöringsmedel för använding på alla rostfria ytor t. ex. fläktkåpor, kylskåp, diskbänkar, hissdörrar etc. Används med textileller pappersduk. Används ej på ytor som har direktkontakt med livsmedel.

Egenskaper

Produkten har en dubbelverkande effekt. Först en rengörande, sedan en långtidsverkande effekt. Efterlämnar en ren och blank yta.

Tar effektivt bort fettfläckar, fingeravtryck och flammighet på rostfria ytor. Ger en blank och smutsavvisande yta samt dämpar återsmutsningen.

Dosering

Dosering

10% lösning i ljummet vatten vid de 4 första städtillfällena och därefter: Manuell städning – 100 ml till 10 liter vatten. Kombiskurmaskin – 50 ml till 10 liter vatten. Vid väldigt hårt smutsade ytor öka doseringen. Färdigblandad lösning bör användas inom 7 dagar.

Färdig brukslösning.

pH värde:

10 i koncentrat, 9 i brukslösning.

pH värde:

7 i koncentrat

pH värde:

7 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011725

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10013555

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10015086

500ml

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011726

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10014883

500 ml

1 st, x st/krt

Parf.

46


Kemprodukter Interiör - Blå serie

KBM Scrub Cream

KBM Window Clean

KBM Window Clean Bio

Skurcreme med små slipande partiklar.

Fönsterputs för rengöring och polering av fönster, speglar, hårda sten-och plastytor, kakel, emalj med mera. Innehåller ingen ammoniak

Ett koncentrerat fönsterputsmedel uppbyggd på tensider. Innehåller ingen alkohol eller ammoniak.

Användning

Användning

För rengöring av speglar och fönster.

Ett fönsterputsmedel för glaspartier och speglar. För att uppnå bästa resultat använd alltid tvättpäls och fönsterskrapa av hög kvalitet.

Användning Perfekt för utrymmen som badrum, duschrum och kök. Den fungerar även utmärkt på andra ytor som tål vatten till exempel: trädgårdsmöbler, grill, rostfritt, keramikhällar med mera. Används med försiktighet på mjuka blanka ytor och på aluminiumytor då ytan kan mattas. Matta ytor kan dock bli blanka, testa alltid på en mindre yta och undvik gnuggning.

Egenskaper Löser effektivt smuts och trafikfilm. Efterlämnar en ren och blank yta. Minskar risken för immiga fönster.

Efterlämnar en ren och klar yta samt minskar risken för immiga fönster.

Dosering Används i koncentrat.

Egenskaper

Egenskaper

Dosering

Löser effektivt och skonsamt tuff smuts på hårda ytor. Har en fräsch och behaglig doft.

20-35 ml till 10 liter vatten. Vid hårt smutsade ytor öka doseringen.

Dosering Färdig brukslösning.

pH värde:

9 i brukslösning

pH värde:

7 i koncentrat

pH värde:

9 i koncentrat, 7 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10013556

500 ml

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011743

500 ml

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10013557

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011744

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011745

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011746

500 ml

1 st, 6 st/krt

Oparf. spray

47


Kemprodukter Interiör - Blå serie

KBM Good Apple

KBM Good Lemon

KBM Locker AntiDunst

Döljer dålig lukt samtidigt som den ger en uppfriskande fräsch doft av äpple i alla utrymmen.

Döljer dålig lukt samtidigt som den ger en uppfriskande fräsch doft av citrus i alla utrymmen.

Avloppsmedel

Användning

Användning

Döljer dålig lukt i alla utrymmen.

Döljer dålig lukt i alla utrymmen.

Egenskaper

Egenskaper

Döljer dålig lukt samtidigt som den ger en uppfriskande fräsch doft av äpple i alla utrymmen. Doftsatt med IFRA godkänd parfym.

Döljer dålig lukt samtidigt som den ger en uppfriskande fräsch doft av citrus i alla utrymmen. Doftsatt med IFRA godkänd parfym.

Dosering

Dosering

Från 20% till koncentrat.

Från 20 % till koncentrat.

Användning Lämpar sig för avlopp i varma utrymmen eller avlopp som används sällan.

Egenskaper Förhindrar vattenavdunstning, uttorkning och dålig lukt i avlopp, golvbrunnar och vattenlås.

Dosering Använd i koncentrat, ca 1 dl i en normalstor brunn.

pH värde:

8 i koncentrat

pH värde:

8 i koncentrat

pH värde:

7 i koncentrat

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011747

1 liter

1 st, 12 st/fp

Äpple

10011749

1 liter

1 st, 12 st/fp

Citrus

10017792

1 liter

1 st, 12 st/fp

Oparf.

10011748

250 ml spray

1 st, 12 st/fp

Äpple

10011751

250 ml spray

1 st, 12 st/fp

Citrus

48


Kemprodukter Interiör - Blå serie

KBM Eliminate

KBM Eliminate Green – Bio

Eliminerar effektivt dålig lukt i alla utrymmen. Har en långtidsverkande effekt.

Odörätare som innehåller speciellt anpassade aktiva microorganismer för eliminering av dålig lukt.

Användning

Användning

Eliminerar dålig lukt i alla utrymmen. För bästa effekt låt medlet verka en stund.

För borttagning av dålig lukt på alla ytor som tål vatten som till exempel urinoarer, toaletter, badkar och soprum. Var noga med att spraya med riktad verkan mot det område som ska behandlas. Se till att ytan som ska behandlas är väl rengjord. Undvik dimning rakt ut i luften. Upprepa tills all doft är borta. Processen fungerar inte i kombination med desinficerande, starkt alkaliska eller sura medel. För bästa effekt låt medlet verka en stund.

Egenskaper Eliminerar dålig lukt såsom urin, tobaksrök med mera. Eliminerar proteiner som oftast är de som orsakar dålig lukt och förhindrar även all typ av påväxt. Finns både oparfymerad och parfymerad med IFRA godkänd parfym.

Egenskaper

Dosering Sprayas i koncentrat. Pump finns att köpa till se sidan 81.

Produkten tar effektivt bort otrevliga lukter från organiska ämnen såsom urin, matrester och så vidare, på alla material som tål vatten.

Dosering Används från 30% brukslösning till koncentrat, beroende på smutsighetsgrad. Brukslösning bör användas inom 7 dagar.

pH värde:

9 i koncentrat

pH värde:

7 i koncentrat

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011752

1 liter

1 st, 12 st/fp

Parf.

10013558

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10014775

1 liter

1 st, 12 st/fp

Oparf.

10011753

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

49


Kemprodukter Interiör - Blå serie

KBM Dicinfection by Ett världsunikt, patenterat decinfektionsmedel som eliminerar dödliga sporer, virus och multiresistenta bakterier. Mycket användarvänlig då lösningen är färdig att användas och kan hanteras utan skyddsutrustning.

Användning Applicera generöst med KBM Disinfection på en ren trasa och torka av ytan. Verkningstid inom två minuter.

Egenskaper Eliminerar sporer, virus, bakterier och svamp. Ger full effekt inom två minuter. Kliniskt bevisad av oberoende testinstitut. Även effektiv mot mögel och ämnen som orsakar dålig lukt. Ej bandfarlig. Oparfymerad

Dosering Färdig lösning.

50

pH värde:

2 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Frp

Doft

10019034

1 liter

1 st, 6 st/krt

Oparf.

10019192

500 ml

1 st, 12 st/krt

Oparf.

Art nr

Tillbehör

10019392

Elektrostatisk tryckspruta Eco statics 1l

10019486

Ecostatic Backpack Eco statics 8L Grön


51


Tänk på hygienen

På toaletter och i duschutrymmen är det extra viktigt att tänka på hygienen. Smittspridning via toaletter kan lätt begränsas med rätt städmetod och utrustning. Därför är produkter från KBM färgkodade med röd/rosa färg för att hållas isär från städprodukter som används i övriga utrymmen. Användande av felaktiga kemikalier på exempelvis kakel kan skada fogarna och bidra till mögelangrepp och gör det mer svårstädat. Då är frågan vilka produkter man ska använda. Om man har problem med kalk, vilket medel behöver man då? Om man har mycket fett- och tvålavlagringar, vad ska man använda då? På sidan 100-101 ger vi lite vägledning gällande vilket material och medel man behöver just på toaletten.

52


53


Kemprodukter Sanitet - Röd serie

KBM Sani Clean Neutral

KBM Sani Clean A

Neutralt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen.

Alkaliskt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen.

Användning

Användning

Neutralt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen såsom toaletter, tvättställ, badkar, rostfritt, duschutrymmen och badanläggningar.

Alkaliskt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring och underhåll av alla sanitära utrymmen såsom toaletter, tvättställ, badkar, rostfritt och duschutrymmen.

Egenskaper

Egenskaper

Löser effektivt alla typer av fett, kalk och tvålavlagringar. Efterlämnar en ren och blank yta. Har en ren och fräsch doft. Neutral produkt som ej påverkar vattnets pH-värde eller mät-och styrutrustnings funktion. Reagerar ej med klor.

Löser effektivt alla typer av fet smuts såsom tvål och hudavlagringar. Efterlämnar en ren och blank yta. Har en ren och fräsch doft.

Dosering Dagligrengöring – 5-10 ml till 10 liter vatten, öka doseringen vid mer smutsade ytor.

Rengöring toalettstol – Använd koncentrat. Bassängrengöring – 7,5 ml till 10 liter vatten. Sprayrengöring – 50 ml till 500 ml vatten.

Dosering Daglig rengöring – 10 ml till 10 liter vatten, öka doseringen vid mer smutsade ytor.

Rengöring toalettstol – Använd koncentrat. Sprayrengöring – 50 ml till 500 ml vatten.

Tänk på att inte överdosera.

54

pH värde:

6,5 i koncentrat, 7 i brukslösning

pH värde:

10,5 i koncentrat, 8,5 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011738

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011736

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011896

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011894

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10014885

500 ml

1 st, x st/krt

Parf.


Kemprodukter Sanitet - Röd serie

KBM WC Clean

KBM Bath

KBM Calc Clean

WC Clean är ett surt toalettrengöringsmedel för daglig städning av alla sanitära utrymmen. OBS! Används inte på marmor.

Ett surt rengöringsmedel i färdig brukslösning.

Surt grovrengöringsmedel för sanitära utrymmen. OBS! Får ej användas på mosaik och marmor.

Användning Surt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen såsom toaletter, tvättställ, badkar, rostfritt, och duschutrymmen. Kan användas i skumspruta.

Egenskaper Löser effektivt lättare kalk, rostavlagringar och smuts utan att skada ytan och med en ren och fräsch doft. Finns även parfymfri. OBS! Används inte på marmor.

Användning För daglig rengöring av alla sanitära utrymmen såsom toaletter, tvättställ, badkar, rostfritt och duschutrymmen. Spraya ut på ytan, låt verka, torka eller skölj av ytan.

Användning

Egenskaper

Egenskaper

Löser effektivt lättare kalk, rostavlagringar och smuts utan att skada ytan. Efterlämnar en ren, blank yta och behaglig doft. OBS! Används inte på marmor.

Effektivt kalkbort speciellt framtagen för borttagning av svåra rost- och kalkavlagringar som till exempel på kakel och rostfritt.

Dosering Färdig brukslösning.

Surt grovrengöringsmedel för borttagning av kalk och rostavlagringar på toaletter, tvättställ, badkar, rostfritt och duschutrymmen.

Dosering Grovrengöring – 50 ml till 10 liter vatten, öka doseringen vid mer smutsade ytor. Ej lämpat för dagligt bruk. Tänk på att inte överdosera.

Dosering Daglig rengöring – 20 ml till 10 liter vatten, öka doseringen vid mer smutsade ytor. Rengöring toalettstol – Använd koncentrat.

pH värde:

2,5 i koncentrat, 4 i brukslösning

pH värde:

3 i brukslösning

pH värde:

1,2 i koncentrat, 1,8 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011737

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011739

500 ml spray

1 st, 6 st/krt

Parf.

10011741

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011895

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011742

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011768

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10014884

500 ml

1 st, x st/krt

Oparf.

10011769

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

55


Håll dina golv rena och fina

De vanligaste golvytorna är linoleum och plastgolv. I entréer, korridorer och matlagningskök är stengolv och klinkergolv vanligt förekommande. I våtutrymmen finns det oftast halkfria specialgolv. Alla golv har en sak gemensamt: de kräver städning och underhåll för att hålla länge och ge bra förutsättningar för en god ergonomiskt lättstädad yta. En del golvytor är stora och omöblerade. De städas mest effektivt med maskin. Tänk därför på att först optimera de delar som städas mest effektivt med maskin före du väljer moppsystem för övriga golv. Ofta kan man använda samma medel på olika golvtyper. Men det finns medel som är speciellt anpassade för till exempel sten, klinker, betong eller trä. På sidan 111 finns en översikt över vilka medel som finns och hur dessa bör användas.

56


57


Kemprodukter Golv - Grön serie

KBM Eco Stripper

KBM Stripper 200

KBM Stripper 400

Polishbortagningsmedel för alkalibeständiga golv. Snabbverkande och sköljfri.

Används för rengöring av golv före polishbehandling. Biologiskt nedbrytbart.

Användning

Användning

Extremt koncentrerat polishbortagningsmedel för borttagning av flera lager polish. Biologiskt nedbrytbart.

Effektivt polishbortagningsmedel för alkalitåliga hårda golv. Behovet av våtsköljning med vatten är ej nödvändigt (utom på linoleumgolv) före läggning av ny polish, vilket sparar upp till 50% av tiden för uppskurning.

För borttagning av flera lager polish eller vax.

Användning

Egenskaper

För borttagning av alla typer av polish speciellt purförstärkt polish.

Ett polishbortagningsmedel framtaget för alla typer av polish. Snabbverkande.

Dosering

Egenskaper Ett polishbort framtaget för det flesta typer av polish. Snabbverkande och sköljfri. Löser effektivt borttagning av polish lagt i flera lager. Lämpligt för alkaliresistenta golv. För borttagning av purpolish så rekommenderas Stripper 400 art. nr. 10011761.

Från 1 liter till 10 liter vatten. Applicera och låt verka i 5 min. Skura och sug upp. Vid behov upprepa momentet. Därefter fukttorka golvet med mopp.

Ett extremt koncentrerat polishbortagningsmedel framtaget speciellt för polish som är svår att ta bort som till exempel purförstärkt i flera lager.

Dosering Späd alltid produkten i kallt vatten och rör om lösningen före användning. Dosera enligt följande beroende på hur många lager som ska avlägsnas

Dosering Från 300 ml till 10 liter vatten. Applicera och låt verka i 10-15 min. Skura och sug upp. Vid behov upprepa momentet, därefter fukttorka golvet med mopp.

58

Egenskaper

1 lager polish: 5% lösning, flera lager polish: 10% lösning, Polyuretanpolish: 20% lösning

pH värde:

13 i koncentrat, 13,5 i brukslösning

pH värde:

11 i koncentrat

pH värde:

10,2 i koncentrat, 9,8 i brukslösning

Farligt gods:

Ja

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011757

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011758

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011761

1 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.


Kemprodukter Golv - Grön serie

KBM Polish Base 100

KBM Eco Polish

KBM Polish 200

Golvpolish med hög vidhäftning och mycket goda porfyllande egenskaper.

Halvblank och slitstark golvpolish för alla typer av golv avsedda för polish.

Blank slitstark golvpolish för alla typer av golv avsedda för polish.

Användning

Användning

Användning

För grundbehandling och porfyllning på porösa, nötta och slitna golv till exempel betong, sten, plast, linoleum etc. Används ej på obehandlade trä- eller gummigolv.

För behandling av alla typer av golv anpassade för polishbehandling.

För behandling av alla typer av golv anpassade för polishbehandling.

Egenskaper

Egenskaper

Förbättrar golvets naturliga utseende genom att skapa en halvblank yta. Fungerar på vinyl, syntet, linoleum, sten och behandlat (lackat) trägolv. Bildar en halvblank, slitstark och vattentålig yta. Lätt att applicera, torkar fort, polerbar.

Förbättrar golvets naturliga utseende genom att skapa en blank yta. Fungerar på vinyl, syntet, linoleum, sten, och behandlat (lackat) trägolv. Bildar en blank, slitstark och vattentålig yta. Lätt att applicera, torkar fort.

Dosering

Applicera koncentrat i 2-3 lager på rent och torrt underlag.

Egenskaper Bildar vatten- och kemikalieavvisande yta. Gulnar ej.

Dosering Applicera koncentrat i 1–2 lager på rent och torrt underlag. 1 liter räcker till ca 30-50 kvm beroende på hur absorbent golvytan är.

Applicera koncentrat i 2-3 lager på rent och torrt underlag. 1 liter räcker till ca 60-100 kvm beroende på hur absorbent golvytan är.

Dosering

1 liter räcker till ca 60-100 kvm beroende på hur absorbent golvytan är.

pH värde:

9 i koncentrat, 8,5 i brukslösning

pH värde:

7,9 i koncentrat

pH värde:

8 i koncentrat

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011754

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011755

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011756

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

59


Kemprodukter Golv - Grön serie

KBM Alfa Clean

KBM Wax 100

För alla typer av grovrengöring av sanitära utrymmen, badhus, industrier med mera. Finns både med och utan parfym.

För underhåll och rengöring av alla hårda golv. Wax 100 inte bara rengör utan den efterlämnar även en silkesmatt smutsavisande yta som också ger golvet ett extra skydd och gör golvytan mer lättstädad. Smutsen får inte samma fäste om man använder Wax 100 frekvent vid daglig städning.

Användning För alla typer av grovrengöring från skolor till industrier.

Egenskaper Löser effektivt hårt smutsade ytor och lämpar sig väl för punktrengöring. Kan användas på alla underlag och efterlämnar en ren och fräsch yta.

Dosering Storstäd – från 20 ml till 10 liter vatten. Maskinstäd – från 20 ml till 10 liter vatten. Vid väldigt hårt smutsade ytor öka doseringen. Sprayflaska – 2,5-5 ml till 500 ml vatten.

Användning För underhåll och rengöring av alla typer av golv.

Egenskaper Gör golvytan mer smutsavvisande och lättstädad. Efterlämnar en silkesmatt yta.

Dosering Daglig rengöring – 5 ml till 10 liter vatten. Maskinstäd – från 50 ml till 10 liter vatten. Vid väldigt hårt smutsade ytor öka doseringen.

60

pH värde:

11,5 i koncentrat, 10 i brukslösning

pH värde:

9 i koncentrat, 8 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011732

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011762

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011733

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011763

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10012189

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011764

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10012191

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011765

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10019147

10 liter

1 st

Oparf.


Kemprodukter Golv - Grön serie

KBM Carpet 100

KBM Stone Wood

För rengöring av alla typer av textila mattor och möbler.

För underhåll och rengöring av alla typer av golv, dessutom utmärkt till betonggolv som en dammbindare.

Användning Mattrengöring för textila mattor och möbler.

Användning

Egenskaper

Underhållsmedel speciellt framtaget för sten och trägolv går dock att använda på alla typer av golv.

Löser effektivt alla typer av smuts såsom olja, kaffe, fett med mera från textila mattor och möbeldynor.

Dosering Daglig rengöring – 20 ml till 10 liter vatten. Öka dosering vid mer smutsade ytor. Maskinstäd – från 5% lösning. Fyll först renvattentanken med ljummet vatten för bästa effekt, häll därefter i kemikalien. Vid väldigt hårt smutsade ytor öka doseringen. Kan med fördel användas i ångtvättmaskin. Sprayrengöring – 10% lösning. Spraya ut produkten, låt lösningen verka några minuter innan uppsugning eller avtorkning. Endast för professionell användning.

Egenskaper Efterlämnar en blank och smutsavisande yta. Har en speciell egenskap vid rengöring av stengolv: då delar den sig i två komponenter, den ena delen tar med sig smutsen och den andra förenar sig med kalken som gör att den binder kalken i stenen och förhindrar dammbildning. Efterlämnar en blank och smutsavisande yta.

Dosering Daglig rengöring – 10 ml till 10 liter vatten. Grovstäd – 50 ml till 10 liter vatten. Maskinstäd – från 50 ml till 10 liter vatten. Vid väldigt hårt smutsade ytor öka doseringen. Sprayflaska – 2,5-5 ml till 500 ml vatten. Endast för professionell användning.

pH värde:

10 i koncentrat, 8,5 i brukslösning

pH värde:

10 i koncentrat, 8 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011766

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10015085

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10017791

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011767

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

61


Rena lokaler ökar trivseln Vid städning i industrilokaler som till exempel bilverkstäder, plåtverkstäder eller vanliga lagerlokaler kan man mötas av olika problemställningar gällande rengöring.

I till exempel i bilverkstäder finns det mycket fett och oljefläckar som kräver speciella rengöringsmedel. I lagerlokaler kan man ha problematik med truckmärken, dammbildning etc. För detta krävs det då en annan typ av rengöringsmedel. Det är sådana medel vi kallar problemlösare. Även i industrilokaler är hygien oerhört viktigt då en smutsig miljö kan skada både produktionen och medarbetarna.

62


Kemprodukter Industri - Grå serie

KBM Alfa Clean Extra

KBM Alfa Clean Extra

KBM Antifoam Skumdämpare

En effektiv problemlösare att ta till vid diverse svåra fläckar.

En effektiv problemlösare att ta till vid diverse svåra fläckar.

Skumdämpningsmedel som är baserat på en silikonemulsion vilket gör medlet väldigt drygt.

Användning

Användning

Användning

För grundlig borttagning av bland annat olja, fett, sot, klister, nikotin, tusch och bläck. Kan användas inom alla typer av verksamheter. Undvik dock målade ytor.

Ett snabbverkande grovrengöringmedel som kan användas inom alla typer av verksamheter. På alla typer av ytor som tål vatten. Undvik dock målade ytor.

Lämpar sig för användning i smutsvattentanken på städ och skurmaskiner.

Egenskaper

Egenskaper

Löser effektivt svåra fläckar trots lågt alkaliskt pH-värde. Efterlämnar en ren yta utan rester.

Löser effektivt svåra fläckar av bland annat olja, fett, sot, klister, nikotin, tusch och bläck trots det låga alkaliska pH värdet.

Dosering Daglig rengöring – 20-50 ml till 10 liter

Egenskaper Dämpar effektivt skumbildning i smutsvattentanken.

Dosering Från 10 ml till 10 liter vatten.

Dosering Färdig brukslösning.

vatten.

Vid fläckborttaging – 50% lösning. Maskinstäd – från 50 ml till 10 liter vatten. Vid väldigt hårt smutsade ytor öka doseringen. Sprayflaska – 2,5-5 ml till 500 ml vatten vid normal nedsmutsning. Vid svårare fläckar upp till koncentrat.

pH värde:

11 i koncentrat, 10 i brukslösning

pH värde:

11 i brukslösning

pH värde:

8 i koncentrat, 7,5 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011734

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10018774

500 ml

1 st, 6 st/krt

Oparf.

10011781

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011735

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011782

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

63


Håll rent i kök och pentry

Kök kan vara olika stora och med mer eller mindre trånga utrymmen. Det är dessutom ett område där det ställs oerhörda krav på väl fungerande hygien. Bristande hygien i köken kan orsaka stor skada och lidande, som till exempel matförgiftning. God hygien förebygger det och då har städmaterialet en betydande funktion. Därför är det viktigt att välja rätt städmaterial som dessutom underlättar vardagen i köket. Det är inte alltid så lätt att veta vilka medel man ska använda. I ett kök är det många olika typer av fläckar som kan uppstå av t ex fett, vispstänk, etc. Dessutom finns det olika typer av ytor. På sidan 104-105 ger vi råd om vilka medel som är bra att ha tillhands.

64


65


Kemprodukter Disk – Rosa serie

KBM Opal Handdiskmedel

KBM Dish Wash

KBM Diamond Maskindisk

Ett drygt handdiskmedel för manuell diskning samt lättare städning och handtvätt.

Ett färdigblandat handdiskmedel för manuell diskning samt lättare städning.

Granulat för all typ av diskgods och anpassat för alla typer av diskmaskiner.

Användning

Användning

Användning

Ett färdigblandat diskmedel i sprayflaska för manuell diskning. Används även med fördel för att rengöra diskbänken eller övriga ytor som tål vatten.

Maskindiskpulver.

För handdisk, lättare städning, avtorkning samt handtvätt.

Egenskaper

Ger en ren och klar disk. Löser olja, fett och äggvita effektivt.

Ett svanenmärkt maskindiskmedel som effektivt löser proteiner, äggviteämnen, kaffe och tefläckar samt fastbränningar i kastruller och ugnsfasta formar. Ger ett rent och fräscht diskresultat.

Dosering

Dosering

Färdig brukslösning.

10 till 12 kuvert 5 ml. Grovdisk – 10 till 14 kuvert 15 ml. Tänk på att inte överdosera.

Ger en ren och klar disk. Löser olja, fett och äggvita effektivt. Har en självtorkande egenskap. Lämpar sig även utmärkt till handtvätt av ömtåliga kläder.

Egenskaper

Dosering 2 ml till 10 liter vatten. Öka doseringen vid mycket smutsig disk.

66

Egenskaper

pH värde:

10 i koncentrat, 7,5 i brukslösning

pH värde:

7,5 i brukslösning

pH värde:

10,7 i koncentrat, 9,5 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011821

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011823

500 ml spray

1 st, 6 st/krt

Parf.

10011824

5 kg

1 st

Oparf.

10011822

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011825

1,5 kg

1 st, 8 st/krt

Oparf.

10012256

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10012257

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10014886

500 ml

1 st, x st/krt

Parf.


Kemprodukter Disk – Rosa serie

KBM Diamond tabs all-in-one

KBM Diamond Power

KBM Diamond Shine

Svanenmärkta maskindisktabletter för alla typer av diskmaskiner och diskgods. Fosfatfria.

Ett högkoncentrerat flytande maskindiskmedel för diskgods.

Lågdoserande tork- och avrinningsmedel till alla typer av disksystem.

Användning

Användning

Användning

För diskmaskiner med automatdosering i storkök.

Torkmedel till alla typer av diskmaskiner.

Egenskaper

Lågdoserande tork- och avrinningsmedel till alla typer av disksystem.

Maskindisktabletter för alla typer av diskgods. Anpassat för alla typer av diskmaskiner.

Egenskaper Löser effektivt proteiner, äggviteämnen, kaffe och tefläckar samt fastbränningar i kastruller och ugnsfasta formar. Ger ett rent och fräscht diskresultat. För bästa effekt använd 50 till 70 gradigt vatten.

Högkoncentrerat maskindiskmedel som effektivt löser fett, proteiner samt te och kaffefläckar.

Egenskaper

Dosering 0,5-1 ml till 10 liter vatten.

Dosering 1,5-2 gram/liter vatten vid automatdosering. Doseringen är beroende på vattenkvalité.

Dosering 1 tablett/disktillfälle.

pH värde:

10,8

pH värde:

14 i koncentrat, 11,5 i brukslösning

pH värde:

7 i koncentrat, 7,5 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Ja

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011826

80 st

1 st

Oparf.

10013559

6 kg

1 st

Oparf.

10011827

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10013562

12 kg

1 st

Oparf.

10011828

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

67


Vad ska jag tänka på när jag tvättar textilier?

Det första du måste tänka på när du tvättar är att du tittar på tvättråden på det du ska tvätta. Det andra är att du väljer rätt tvättmedel; kulörtvättmedel för kläder med färg och vittvättmedel för vita kläder. Tänk på att det kan finnas arbetskläder som behöver specialtvättmedel. Kläder med t ex reflexer behöver medel anpassat för det. Då var det klart. Nej, inte riktigt för nu kommer det som är viktigt för att få bästa tvättresultat - att du använder dig av rätt dosering. Använder du för lite medel blir inte tvätten ren. Använder du för mycket finns det risk att du både förstör färgerna i kläderna och miljön. Om kläderna, textilierna och miljön ska vara länge – välj rätt tvättmedel och dosera rätt så ökar du möjligheterna.

68


69


Pulver eller flytande tvättmedel? Vilket ska man välja? Båda gör väl samma sak? Ja, det gör de – men det finns för- och nackdelar med båda. Vi ska försöka reda ut begreppen.

Pulvertvättmedel

Flytande tvättmedel

Fördelar

Fördelar

• Ur miljösynpunkt mer fördelaktigt - de är mer koncentrerade vilket gör att de kräver mindre dosering och färre transporter.

• Sprider sig bättre i tvättrumman än pulver och är lättare att skölja ur.

• Bättre på vittvätt då det innehåller blekmedel, som flytande tvättmedel inte har.

•Mindre aggressivt mot textilier, behåller färger bättre.

• Billigare per tvätt än flytande tvättmedel.

• Ger inga beläggningar inne i tvättmaskinen som pulver kan göra.

Nackdelar

• Lämnar inga ränder på materialet.

• Svårare att skölja ur pulvertvättmedel från textilierna.

• Ger längre livslängd till materialet. Därför är de flesta mopptvättmedel flytande.

• Kan efterlämna rester av pulver på kläderna vilket dels kan göra vita streck på materialet och kan vara irriterande för huden.

• Går att ansluta till automatisk kemdosering som gör att man alltid vet att man doserar rätt vilket gör det ekonomiskt och miljöanpassat.

• Sliter mer på textilierna vilket förkortar livslängden på materialet. • Går ej att ansluta till doseringsutrustning, gör det svårare att dosera rätt.

Nackdelar • Oftast dyrare per tvätt. • Är inte lika effektivt på svåra fläckar då de inte innehåller blekmedel.

Välj tvättmedel efter textilierna Som sagt, för- och nackdelar finns med de olika typerna av tvättmedel. Men börja med att välja tvättmedel efter typ av textilier som du ska tvätta och använd inte starkare tvättmedel än vad som behövs. Följ även tvättråden på textilen som ska tvättas och dosera efter anvisningar på tvättmedelsförpackningen. Då är du på rätt väg!

70


71


Kemprodukter Tvätt – Rosa serie

KBM Sun Eco Color

KBM Sun Eco White

Ett drygt miljöanpassat tvättmedel för alla typer av tvättgods, finns både parfymerat och oparfymerat. Fritt från fosfater och zeoliter. 5 kg räcker till cirka 250 tvättar.

Ett drygt miljöanpassat vittvättmedel för alla typer av tvättgods där man behöver en viss typ av blekning. Finns både parfymerat och oparfymerat. Fritt från fosfater och zeoliter. 5 kg räcker till cirka 250 tvättar.

Användning Ett högkoncentrerat pulvertvättmedel för kulörtvätt. Fungerar väl till all typ av tvätt, från fintvätt till hårt smutsade arbetskläder Inkl. microfibermaterial.

Egenskaper

Ett högkoncentrerat pulvertvättmedel för vittvätt. Fungerar väl till all typ av tvätt, från fintvätt till hårt smutsade arbetskläder. Används där man behöver en viss typ av blekning.

Produktens sammansättning gör att den passar till alla typer av tvättgods. Innehåller inga blekmedel vilket gör att färgen på tvätten bibehålls.

Egenskaper

Dosering

Dosering

Mjukt Medelhårt vatten vatten 3-5 kg tvätt 50 ml 65 ml 6-7 kg tvätt 80 ml 100 ml Vid lätt smutsad tvätt minska doseringen med 30%. 80% av Sveriges befolkning har mjukt vatten.

72

Användning

Hårt vatten 80 ml 125 ml

Produktens sammansättning gör att den passar till alla typer av tvättgods. Innehåller blekmedel. Mjukt Medelhårt vatten vatten 3-5 kg tvätt 50 ml 65 ml 6-7 kg tvätt 80 ml 100 ml Vid lätt smutsad tvätt minska doseringen med 30%. 80% av Sveriges befolkning har mjukt vatten.

pH värde:

11 i koncentrat

pH värde:

11 i koncentrat

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10012358

5 kg

1 st

Parf.

10012374

5 kg

1 st

Oparf.

10011806

10 kg

1 st

Parf.

10011807

10 kg

1 st

Oparf.

10012359

5 kg

1 st

Oparf.

10011808

10 kg

1 st

Oparf.

Hårt vatten 80 ml 125 ml


Kemprodukter Tvätt – Rosa serie

NYHET!

NYHET!

KBM Sun Eco Remove

KBM Sun Eco Softner

En optimal fläcklösare för alla typer av textilier som tål blekmedel.

För borttagning av statisk elektricitet samt mjukgörande vid textiltvätt. Finns både med och utan parfym.

Användning En optimal fläcklösare för alla typer av textilier, även möbeltyger, som tål blekmedel. Vid rengöring av möbeltyger blanda med vatten.

Användning

Egenskaper

Egenskaper

Löser effektivt svåra fläckar som till exempel rödvin och blåbär. Bevarar vita kläder vita.

Mjukgör alla typer av tvättgods, tar effektivt bort statisk elektricitet och minskar dammning av textilier. Efterlämnar inga rester i textilierna.

Dosering

Används som mjukgörare vid alla typer av tvättgods. Används ej till microfiber.

Dosering

30 ml till 3-5 kg tvätt.

20 ml till 4-5 kg tvätt. 30-40 ml till 7-8 kg tvätt. Automatdosering 20ml till 10 liter vatten (2-4ml/kg tvätt).

pH värde:

10,4 i koncentrat

pH värde:

3 i koncentrat, ca 7 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011809

1,5 kg.

1 st, 8 st/krt

Oparf.

10011815

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10020634

2 liter

1 st, 6 st/krt

Parf.

10020635

2 liter

1 st, 6 st/krt

Oparf.

10011816

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011817

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011818

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

73


Kemprodukter Tvätt – Rosa serie

NYHET!

74

NYHET!

NYHET!

KBM Sun Eco Base

Sun Eco Grease Boost

Sun Eco Protein Boost

Högkoncentrerat flytande kulörtvättmedel.

Högkoncentrerad alkalisk tvätt förstärkare

Användning

Användning

Högkoncentrerad tvätt förstärkare med tensider och enzymer

Kan användas på alla typer av textilier. Vid blötläggning, förtvätt maskin- och handtvätt.

Används för att förstärka effekten av det vanliga tvättmedlet vid hårt nedsmutsad tvätt från exempelvis verkstadsindustrin.

Egenskaper

Egenskaper

Tar effektivt bort alla typer av fläckar vid normalt smutsad tvätt.

Löser effektivt svåra fläckar av typen olja, fett, sot, etc.

Dosering

Dosering

Lätt smutsad tvätt från 5 ml/kg tvätt. Medelsmutsad tvätt från 10 ml/kg tvätt. Vid hårt smutsad tvätt öka doseringen.

Från 5 ml/kg tvätt.

Användning Används för att förstärka effekten av det vanliga tvättmedlet vid hårt nedsmutsad tvätt från exempelvis livsmedelsindustrin.

Egenskaper Löser effektivt svåra proteinbaserade fläckar som exempelvis mjölk, blod, ägg men även fläckar av vegetabiliska oljor och fett

Dosering Från 1 ml/kg tvätt.

pH värde:

11,5 i koncentrat

pH värde:

14 i koncentrat

pH värde:

7 i koncentrat

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10020729

2 liter

1 st, 6 st/krt

Oparf.

10018771

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10018772

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10018768

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.


Boosta ditt tvättmedel! Har du fläckar på dina plagg som inte vill gå bort? Då kan du behöva använda en tvättförstärkare som hjälper ditt tvättmedel lite på traven.

Vad är tvättförstärkare? De vanligaste fläckarna går bort med flytande tvättmedel, KBM Sun Eco Base. Men ibland finns det fläckar som kräver lite starkare medel. Då ska du tillsätta någon form av fläckborttagningsmedel, även kallad tvättförstärkare, speciellt om du använder flytande tvättmedel som inte innehåller blekmedel.

Vilken tvättförstärkare ska vi använda? Det beror helt på vilken typ av fläck du ska ta bort – olje- eller proteinbaserade fläckar. För oljebaserade fläckar tillsätter du KBM Sun Eco Grease Boost (alkalisk tvättförstärkare) till KBM Sun Eco Base. Det höjer tvätteffekten på tvättmedlet vid svåra fläckar av typen olja, fet sot etc. Har du däremot fläckar som är proteinbaserade som exempelvis mjölk, blod eller ägg behöver du en annan typ av tvättförstärkare som heter KBM Sun Eco Protein Boost (tvättförstärkare med tensider).

75


Kemprodukter Tvätt – Rosa serie

KBM Sun Eco Safe Ett koncentrerat professionellt tvättmedel för alla typer av arbetskläder som är behandlade med flammskyddsmedel.

Användning Specialanpassat för alla typer av arbetskläder som är behandlade med flammskyddsmedel. Utmärkt även för vanliga arbetskläder. Var noga med att följa tvättråden på kläderna.

Egenskaper Löser alla typer av smuts, olja, sot och proteiner. Säkert för reflexer. Produkten innehåller korrosionsskydd.

Dosering 3-5 kg tvätt 6-7 kg tvätt

Mjukt vatten 50 ml 80 ml

Medelhårt Hårt vatten vatten 65 ml 80 ml 100 ml 1 25 ml

Vid hård smutsad tvätt öka doseringen.

76

pH värde:

10 i koncentrat

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

10013563

8 kg

1 st

Parf.


Varför behöver jag ett speciellt tvättmedel till flamskyddade arbetskläder och larmskyddskläder? När man använder skyddskläder, är det extra viktigt att hålla dem rena från sådant som kan ändra plaggets skyddande egenskaper och det är också viktigt att välja rätt tvättmedel för att inte förstöra dessa. Tvättmedel kan innehålla många kemikalier som påverkar plagget på olika sätt. Som vid tvätt av alla kläder, är det därför viktigt att vara medveten om plaggets material, vilka plagg man kan tvätta tillsammans och anpassa tvättmedel och tvättprogram därefter. Läs och följ därför noga de tvättråd som följer med plagget. Flamskyddade tyger kräver speciell behandling Skyddskläder är ofta behandlade och utrustade med material som kräver en speciell behandling. Flamskyddande tyger är speciellt avsedda för att skydda dig mot eld och flammor. De är impregnerade och behandlade med ett flamskyddsmedel för att materialet inte ska börja brinna och för att minska spridningen av en brand. Men om kläderna t.ex blir smutsiga av olja, fett eller något annat som lätt antänder, fungerar inte flamskyddet. Därför är det särskilt viktigt att hålla dessa kläder rena och tvätta dem ofta. Flamskyddet är tänkt att ge ett skydd under plaggets hela livslängd och kan antingen sitta som en skyddande hinna på tyget och/eller vara invävt i fibrerna. Medlet är tillverkat för att inte brytas ner så lätt, men kräver rätt behandling och tvättmedel som är avsett för detta speciella material, för att inte tappa sin skyddande effekt.

Speciellt anpassat tvättmedel Tvättmedel som innehåller tvål och blekmedel förstör den impregnering som gör tyget flamsäkert och kan även ge reflexer en minskad effekt. Därför har vi tagit fram ett anpassat tvättmedel för flamskyddskläder, KBM Sun Eco Safe, som är fritt från både tvål- och blekmedel för en skonsam tvätt som samtidigt gör textilierna ordentligt rena. Var medveten om hur hårt vatten du har och dosera tvättmedlet efter det. Tänk också på att tvätta kläderna separat och inte blanda dem med brännbara textilfibrer från annan tvätt som kan minska flamskyddet. Använd inte heller mjukmedel eller sköljmedel.

77


Kemprodukter Tvätt – Rosa serie

KBM Sun Eco Worker Hög koncentrerat grovtvättmedel

Användning Ett grovtvättmedel för mycket svårt nedsmutsad tvätt inom industri, lantbruk och verkstad.

Egenskaper Overalltvätt löser effektivt svåra fläckar av olja fett, sot etc. Det efterlämnar inga rester i textilierna. Viktigt är att följa plaggens tvättråd.

Dosering 10-20ml/kg tvätt beroende på vattenhårdhet. Öka doseringen vid extra smutsig tvätt.

78

pH värde:

13 i koncentrat

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

10018769

5 kg

1 st

Oparf.


79


Så här får du dina microdukar och moppar att hålla längre Att underhålla ditt städmaterial är oerhört viktigt, inte bara för att få ett bra städresultat utan även för att öka livslängden på materialet. Det man bör tänka på vid tvätt av dukar och moppar är att man använder ett tvättmedel som är anpassat för dukar och moppar. Man ska även tänka på att inte tillsätta sköljmedel till dukar och moppar som innehåller microfiber eftersom man då förstör microfiberna.

Det finns olika städsystem man kan använda sig av. Fördelen med städsystem är att det går åt mindre mängd vatten och rengöringsmedel. Ett exempel på städsystem är städklara moppgarn som förbehandlas redan i tvättmaskinen. Samtidigt som du tvättar dina moppar gör du dem städklara. Genom att tillsätta rengöringsmedel i sista sköljvattnet, centrifugera dem till lagom fuktighet får du förimpregnerade och städklara moppar. Om mopparna ska ligga en stund, till exempel över natten, bör man även tillsätta ett impregneringsmedel i sista sköljvattnet för att förhindra bakterietillväxten i mopparna. Tips: Tänk på att undvika lösningsmedel, starka syror vilka har lågt pH-värde eller starkt alkaliska kemikalier som har högt pH-värde. De kan förstöra materialet i dukar och moppar.

80


Kemprodukter Tvätt – Rosa serie

KBM Sun Eco Textile & Mop Wash

KBM Sun Eco Mop Conserve

Högkoncentrerat, flytande tvättmedel för alla typer av moppar, svabbgarn och städdukar. Speciellt framtaget för att bibehålla microfiberns egenskaper. Lämpar sig för alla typer av maskiner och tvättemperaturer upp till 90ºC.

Impregneringsmedel för moppar och städdukar i tvättmaskin.

Användning För tvätt av moppar, städdukar och svabbgarn.

Egenskaper Skonsamt mopptvättmedel som bevarar moppens livslängd och inte skadar känsliga micromoppar. Löser olja, fett och smuts effektivt. 1 liter räcker till ca 50 tvättar baserat på 5 kg tvätt.

Användning Impregneringsmedel för moppar och städdukar. Ett flytande konserveringsmedel som används framförallt via automatdoseringsutrustning.

Egenskaper Förhindrar tillväxt av bakterier och mögel i både moppar och städdukar. Skadar inte känsliga micromoppar.

Dosering 20 ml till 10 liter vatten.

Dosering 20 ml till 10 liter vatten eller 2- 4ml per kg tvätt vid normal nedsmutsning. Vid svårt smutsade moppar öka doseringen.

pH värde:

10,5 i koncentrat, 8 i brukslöning

pH värde:

10,5 i koncentrat, 9 i brukslösning

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10020626

2 liter

1 st, 6 st/krt

Oparf.

10011813

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011811

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011812

10 liter

1 st

Oparf.

81


God hygien är renlighet Framförallt god personlig hygien är ett sätt att hindra spridningen av smittande sjukdomar. Bakterier, svampar och virus (så kallade microorganismer), man ser dem inte, men de finns överallt i vår vardag som på till exempel dörrhandtag, strömbrytare, ledstänger och så vidare. Därför är det viktigt att tvätta händerna ganska ofta.

Det finns ett flertal olika typer av microorganismer, de flesta är inte skadliga för oss människor till exempel de som bryter ner organiskt material i naturen. Vissa microorganismer används i tillverkning av mat till exempel yoghurt där de hjälper till att hålla en god balans i magen. Och så finns det skadliga microorganismer som kan orsaka oss sjukdomar. Microorganismer trivs nämligen inte bara på föremål utan även på vår kropp. Huden har en bra temperatur, är fuktig och ger microorganismerna näring. För att minimera risken att drabbas av sjukdomar bör man därför tvätta händerna ofta. Viktigt är också att efter man tvättat sina händer torkar sig riktigt torr. Studier visar att ju torrare händerna är desto färre bakterier överlever.

82


Kemprodukter Personlig hygien - Lila serie

Dispenser 10051640 passar till tvål 600 ml.

KBM Rubin Soap

KBM Crystal Soap

En mild hand- och duschtvål innehållande 30% väldoftande färsk Aloe Vera som är handplockad från rättvisemärkt odling. Finns både med och utan parfym.

En kosmetisk mild tvål. Finns både med och utan parfym.

Användning

Användning Hand- och duschtvål.

Egenskaper

Hand- och duschtvål för all typ av kroppsvård.

Oparfymerad mild hand- och duschtvål med neutral doft. Rengör huden skonsamt samt ger en mjuk och behaglig känsla.

Egenskaper En mild hand- och duschtvål som ger både näring åt huden samtidigt som den återfuktar den.

Dosering Koncentrat. Överdosera ej.

Dosering Koncentrat. Överdosera ej.

pH värde:

7

pH värde:

5

Farligt gods:

Nej

Farligt gods:

Nej

Art nr

Strl

Fp

Doft

Art nr

Strl

Fp

Doft

10011787

600 ml

1 st, 12 st/krt

Parf.

10020601

300 ml

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011788

600 ml

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10020602

500 ml

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011789

600 ml med pump

1 st, 12 st/krt

Parf.

10020603

500 ml

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011791

1 liter dispensopac

1 st, 12 st/krt

Parf.

10012715

600 ml med pump

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011793

1 liter dispensopac

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011845

600 ml med pump

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011796

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10011846

1 liter

1 st, 12 st/krt

Parf.

10012404

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011841

1 liter

1 st, 12 st/krt

Oparf.

10011792

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011847

5 liter

1 st, 3 st/krt

Parf.

10011794

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10011842

5 liter

1 st, 3 st/krt

Oparf.

10051640

Tvåldispenser, till 600 ml

1 st, 10 st/krt

10051640

Tvåldispenser, till 600 ml

1 st, 10 st/krt

83


Engångshandskar I många arbetsmiljöer finns det högt ställda krav på hygien. Många gånger innebär det att du ska använda engångshandskar. De skyddar dig och det du hanterar och kan minimera smittspridning och infektioner. Valet av engångshandske styrs av det du arbetar med. Materialen i dem har olika egenskaper och de är därför lämpade för olika miljöer.

Nitril

Vinyl

Latex

Ett oöverträffat konstgjort gummimaterial som är motståndskraftigt mot oljor, fetter och kemikalier och som har bra mekaniska egenskaper. Nitril är elastiskt, har bra slitstyrka och ger ett mycket bra grepp.

(PVC) är ett välbeprövat slitstarkt plastmaterial, som ger ett bra grepp. Kan innehålla mjukgörare (ftalater) och behåller sin mjukhet även i kyla.

Ett mycket töjbart och rivstarkt material som har bra

Kan engångshandsken komma i kontakt med livsmedel? I en del miljöer med flera användare kan det vara svårt att styra vilka engångshandskar som används till vad. Livsmedelsymbolen berättar bara att handsken är godkänd att använda för livsmedel – men inte vilka livsmedel. Vinylhandskar kan innehålla hälsoskadliga ftalater. Hanterar man feta livsmedel, som t.ex. lax, kan ftalater migrera (vandra över) till livsmedlet. Därför ska ej vinylhandskar användas vid hantering av feta livsmedel utan här ska man använda nitrilhandskar

84

märkta med en glas- och gaffelsymbol. Ni kan alltid se vilka livsmedel handsken kan hantera och hur länge på vår hemsida under produkt och EG-försäkran. I miljöer som t.ex. förskolor där engångshandskar har många användare för flera ändamål, därav även till livsmedel, så bör Nitril handskar användas till allt för att säkert veta att andra material inte används till livsmedel.

Glada händer i engångshandsken En del yrken innebär att handskarna behöver bytas ofta eller att de sitter

temperaturresistens. Kan orsaka allergiska reaktioner som minimeras genom tvättning och andra processer. Tack vare sin elasticitet blir latexhandskar mycket åtsmitande och välpassande.

på under långa arbetspass – detta är påfrestande för huden. Följ våra tips för glada händer! •H  änderna ska alltid vara ordentligt rena och framförallt torra innan du tar på dig handsken. •A  nvänd innervante av bomull. Det ger en torrare känsla och minimerar risken för hudreaktioner. •V  älj puderfria handskar. Puder i handskar kan torka ut huden och bidra till ökad allergirisk. • F örebygg hudirritation med hudskyddskräm. Låt den torka in ordentligt innan du tar på handskarna.


POWDER FREE

Nitrile Premium

POWDER FREE

M 7-8

PIECES

100

Nitrile Light

NYHET!

Disposable Nitrile Examination Gloves POWDER FREE

Art nr

og kjølig. Må ikke utsettes for sollys (UV-stråling). Brukerinformasjon er vedlagt.

FI Kertakäyttöinen nitriilikäsine tutkimustarkoituksiin, rullattava ranneke. Väri: sininen. Puuteriton, steriloimaton, sormikuviot. Sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Säilytä käyttämättömiä käsineitä alkuperäispakkauksessa. Säilytetään viileässä ja kuivassa tilassa. Ei saa altistaa auringonvalolle (UV-säteilylle). Käyttäjän tiedot ovat liitteenä.

100

S

7

nirtil, 100 st/fp

24315450080

8

nitril, 100 st/fp

24315450090

9

24315450110 24315450111

24315450070

NO Engangs nitril-undersøkelseshanske med rullemansjett. Farge: blå. Pudderfri, ikke steril, fingermønstret. Uteksturert for bedre følsomhet i fingertuppene. Passer på både høyre og venstre hånd. Oppbevar ubrukte hansker i originalpakningen. Oppbevares tørt

POWDER FREE

POWDER FREE

GB Disposable nitrile examination glove with rolled cuff. Colour: blue. Powder free, non-sterile, finger textured. Ambidextrous. Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool and dry room. Do not expose to sunlight (UV radiation). Users information is enclosed.

SE Undersökningshandske av nitril med rullad krage för engångsbruk. Färg: blå. Puderfri, icke steril, texturerade fingertoppar. Passar såväl höger- som vänsterhanden. Förvara oanvända handskar i originalförpackning. Förvaras svalt och torrt. Får ej utsättas för solljus (UV-strålning). Användarinformation är bifogad.

DK Undersøgelseshandske af nitril med rullet manchet til engangsbrug. Farve: blå. Pudderfri, usteril, fingertekstureret. Passer til både højre og venstre hånd. Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares tørt og køligt. Må ikke udsættes for sollys (uv-stråling). Brugeroplysninger er vedlagt.

Art nr

og kjølig. Må ikke utsettes for sollys (UV-stråling). Brukerinformasjon er vedlagt.

FI Kertakäyttöinen nitriilikäsine tutkimustarkoituksiin, rullattava ranneke. Väri: sininen. Puuteriton, steriloimaton, sormikuviot. Sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Säilytä käyttämättömiä käsineitä alkuperäispakkauksessa. Säilytetään viileässä ja kuivassa tilassa. Ei saa altistaa auringonvalolle (UV-säteilylle). Käyttäjän tiedot ovat liitteenä.

DE Einweg-Nitril-Untersuchungshandschuh mit Rollstulpe. Farbe: blau. Ungepudert, nicht steril, Finger texturiert. Beidhändig tragbar. Bewahren Sie unbenutzte Handschuhe in ihrer Originalverpackung auf. Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (UV-Strahlung). Benutzerinformationen sind beigefügt.

7

nitril, 100 st/fp

nitril, 100 st/fp

24315550080

8

nitril, 100 st/fp

10

nitril, 100 st/fp

24315550090

9

nitril, 100 st/fp

11

nitril, 80 st/fp

24315550110

10

nitril, 100 st/fp

24315550111

11

nitril, 80 st/fp

POWDER FREE

M 7-8

PIECES

100

Vinyl Light

POWDER FREE

EU DoC: http://doc.worksafe.com

Class 1, MDD93/42/EEC AQL 1,5 EN455- 1,2,3,4

24364700080

Cat I, For minimal risks only. Reg (EU) 2016/425

PIECES

ubrukte hansker i originalpakningen. Oppbevares tørt og kjølig. Må ikke kokkupuudet rasvaste toiduainetega! utsettes for sollys (UV-stråling). OBS! Ikke i kontakt med fete PL Rękawic jest sklasyfikowany do kategorii I, dla minimalnego ryzyka næringsmidler! i. Rękawica winylowa jednorazowego użytku do badań, z podwijanFI Käsine lasketaan luokkaan I, minimiriskit. Vinyylinen kertakäyttöinen, ym mankietem. Kolor: przezroczysty. Niepudrowane, niesterylne. jossa on käännetty ranneke. Väri: läpinäkyvä. Puuteriton, steriloimaton. Oburęczna. Nieużywane rękawice należy przechowywać w oryginalSopii sekä oikea- että vasenkätisille. Säilytä käyttämättömiä käsineitä nym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczealkuperäispakkauksessa. Säilytetään viileässä ja kuivassa tilassa. Ei niu. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych (promieniowansaa altistaa auringonvalolle (UV-säteilylle). HUOMAUTUS: Ei ie UV). Uwaga! Nie dopuszczać do kontaktu z tłustą żywnością! kosketusta rasvaisiin elintarvikkeisiin! FR Le gant est classé dans la catégorie I pour les risques minimaux. DE Der Handschuh fällt unter die Kategorie I für minimale Risiken. Gants non réutilisable en vinyle á manchette roulée. Coloris : transparVinyll-Einweg-Untersuchungshandschuh mit Rollstulpe. Farbe: transpar- ent. Non poudré, non stérile. Convient tant pour la main gauche que ent. Ungepudert, nicht steril. Beidhändig. Bewahren Sie unbenutzte pour la main droite. Conservez les gants non utilisés dans leur Handschuhe in ihrer Originalverpackung auf. Kühl und trocken lagern. emballage d’origine. À conserver dans un endroit frais et sec. Ne Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (UV-Strahlung). Achtung! Dürfen peuvent être exposés à la lumière du soleil (rayons UV). N.B. : Évitez le contact avec des aliments gras. nicht in Kontakt mit fettigen Lebensmitteln kommen!

DK Handsken tilhører kategori I, lavrisiko. Undersøgelseshandske af vinyl med rullet manchet til engangsbrug. Farve: transparent. Pudderfri, usteril. Passer til både højre og venstre hånd. Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares tørt og køligt. Må ikke udsættes for sollys (uv-stråling). BEMÆRK! Må ikke komme i kontakt EE Kinnas on klassifitseeritud kategooriasse I kasutamiseks minimaalse. med fede levnedsmidler. Ühekordselt kasutatav vinüülkinnas lahtirullitava randmeosaga. Värv: NO Hansken er klassifisert i kategori I, for minimal risiko. Engangs läbipaistev. Talgita, mittesteriilne. Sobib mõlemale käele. Kasutamata vinylundersøkelseshanske med rullemansjett. Farge: Transparent. kindaid hoida originaalpakendis. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Mitte Pudderfri, ikke steril. Passer på både høyre og venstre hånd. Oppbevar hoida otsese päikesevalguse (UV-kiirguse) käes. Tähelepanu! Vältida

M 7-8

M 7-8 100

PIECES

KBM Latex Light

100 Engångshandskar av vinyl, puderfri. Invändigt präglad och M 7-8 PU-belagd för bättre komfort. Minimal allergirisk. Vinylhandske lämplig för vård, rengöring, lokalvård, målning och laboratorier. EXAMINATION VINYL GLOVES POWDER FREE, 100 PCS BY WEIGHT 240 mm. Finns i storlek 7, 8, 9 och 10.

24364700070

100

Art. no. 24364700080

Disposable Vinyl Examination Gloves

Art nr

24315550080

POWDER FREE

M 7-8

Disposable Vinyl Examination Gloves

100

PIECES

Vinyl Light

Art. no. 24364700080

POWDER FREE

KBM Vinylhandske, puderfri Vinyl Light

SE Handsken är inordnad i kategori I, för minimala risker. Engångsundersökningshandske av vinyl med rullad krage. Färg: transparent. Puderfri, osteril. Passar såväl höger- som vänsterhanden. Förvara oanvända handskar i originalförpackning. Förvaring i svalt och torrt utrymme. Får ej utsättas för solljus (UV-strålning). OBS! Ej i kontakt med feta livsmedel!

M

NYHET!

Disposable Vinyl Examination Gloves

M 7-8

Disposable Vinyl Examination Gloves

100

PIECES

Vinyl Light

POWDER FREE

XL 9-10

GB The glove is graded under category I, for minimal risks. Disposable vinyl examination glove with rolled cuff. Colour: transparent. Powder free, non-sterile. Ambidextrous. Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool and dry room. Do not expose to sunlight (UV radiation). Note! No contact with fatty foods!

100

PIECES

EE Ühekordselt kasutatav nitriilist läbivaatuskinnas lahtirullitava randmeosaga. Värv: sinine. Puudrita, mittesteriilne, tekstureeritud. Sobib mõlemale käele. Kasutamata kindaid hoida originaalpakendis. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Mitte hoida otsese päikesevalguse (UV-kiirguse) käes. Kasutajateave on lisatud.

24315550070

VINYL POWDER FREE CLEAR/100 PCS

L 8-9

M 7-8

FR Gants d’examen jetables en nitrile avec manchette roulée. Coloris : bleu. Non poudrés, non stériles, doigts texturés. Conviennent tant pour la main gauche que pour la main droite. Conservez les gants non utilisés dans leur emballage d’origine, dans un endroit frais et sec. À tenir à l’abri de la lumière du soleil (rayons UV). Notice d’utilisation en annexe.

Fp

NO Engangs nitril-undersøkelseshanske med rullemansjett. Farge: blå. Pudderfri, ikke steril, fingermønstret. Uteksturert for bedre følsomhet i fingertuppene. Passer på både høyre og venstre hånd. Oppbevar ubrukte hansker i originalpakningen. Oppbevares tørt

Vinyl Light

M 7-8

100

PIECES

PL Rękawica nitrylowa jednorazowego użytku do badań, z podwijanym mankietem. Kolor: niebieski. Niepudrowana, niesterylna, z fakturowaną powierzchnią na palcach. Oburęczna. Nieużywane rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych (promieniowanie UV). Załączono informacje dla użytkowników.

Strl

24315450070

EE Ühekordselt kasutatav nitriilist läbivaatuskinnas lahtirullitava randmeosaga. Värv: sinine. Puudrita, mittesteriilne, tekstureeritud. Sobib mõlemale käele. Kasutamata kindaid hoida originaalpakendis. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Mitte hoida otsese päikesevalguse (UV-kiirguse) käes. Kasutajateave on lisatud.

Disposable Vinyl Examination Gloves

S 6-7

24315550080

XXL 10-11

En tunnare smidig nitrilhandske med rullad krage för 7-8 engångsbruk. Lämplig för arbete inom rengöring, lokalvård, EXAMINATION NITRILE GLOVESoch POWDER FREE, 100 PCS BY WEIGHT livsmedelsindustri montering. Puderfri. Texturerad yta för bättre grepp. Lämplig vid hantering av alla sorters livsmedel. Finns i storlek 7, 8, 9, 10 och 11.

FR Gants d’examen jetables en nitrile avec manchette roulée. Coloris : bleu. Non poudrés, non stériles, doigts texturés. Conviennent tant pour la main gauche que pour la main droite. Conservez les gants non utilisés dans leur emballage d’origine, dans un endroit frais et sec. À tenir à l’abri de la lumière du soleil (rayons UV). Notice d’utilisation en annexe.

Fp

DE Einweg-Nitril-Untersuchungshandschuh mit Rollstulpe. Farbe: blau. Ungepudert, nicht steril, Finger texturiert. Beidhändig tragbar. Bewahren Sie unbenutzte Handschuhe in ihrer Originalverpackung auf. Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (UV-Strahlung). Benutzerinformationen sind beigefügt.

PIECES

PL Rękawica nitrylowa jednorazowego użytku do badań, z podwijanym mankietem. Kolor: niebieski. Niepudrowana, niesterylna, z fakturowaną powierzchnią na palcach. Oburęczna. Nieużywane rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych (promieniowanie UV). Załączono informacje dla użytkowników.

Strl

DK Undersøgelseshandske af nitril med rullet manchet til engangsbrug. Farve: blå. Pudderfri, usteril, fingertekstureret. Passer til både højre og venstre hånd. Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares tørt og køligt. Må ikke udsættes for sollys (uv-stråling). Brugeroplysninger er vedlagt.

XL 9-10

KBM puderfri NitrileNiltrilhandske, Premium

6-7 Tunn smidig nitrilhandske med rullad krage för engångsbruk. Mycket bra fingerkänsla tack vare den tunna designen. Lämplig för arbeteNITRILE inom livsmedelsindustri, vård, rengöring, lokalvård och EXAMINATION GLOVES POWDER FREE, 100 PCS BY WEIGHT montering. 240 mm. Finns i storlek 7, 8, 9 ,10 och 11. SE Undersökningshandske av nitril med rullad krage för engångsbruk. Färg: blå. Puderfri, icke steril, texturerade fingertoppar. Passar såväl höger- som vänsterhanden. Förvara oanvända handskar i originalförpackning. Förvaras svalt och torrt. Får ej utsättas för solljus (UV-strålning). Användarinformation är bifogad.

L 8-9

Disposable Nitrile Examination Gloves

Disposable Nitrile Examination Gloves

KBM NitrileNitrile Light Light

GB Disposable nitrile examination glove with rolled cuff. Colour: blue. Powder free, non-sterile, finger textured. Ambidextrous. Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool and dry room. Do not expose to sunlight (UV radiation). Users information is enclosed.

M 7-8

PIECES

S

6-7

100

PIECES

S 6-7

POWDER FREE

Disposable Nitrile Examination Gloves

S

6-7

Nitrile Light

100

PIECES

NITRILE POWDER FREE BLUE/100 PCS

POWDER FREE

24315450070

Disposable Nitrile Examination Gloves

POWDER FREE

Nitrile Premium Disposable Nitrile Examination Gloves

S

100

XXL 10-11

Disposable Nitrile Examination Gloves

Nitrile Premium

6-7

PIECES XL 9-10

24315550080

L 8-9

M 7-8

24315450070

M 7-8

100

S

6-7

S 6-7

PIECES

NITRILE POWDER FREE BLUE/100 PCS

Disposable Nitrile Examination Gloves

POWDER FREE

Nitrile Light

Nitrile Premium

100

PIECES

Disposable Nitrile Examination Gloves

Nitrile Light

POWDER FREE

Disposable Nitrile Examination Gloves

Stark, flexibel och bekväm puderfri latexhandske för engångsbruk. Handsken har en rullad krage och sitter mycket bra på handen. Överlägsen fingertoppskänsla och mycket bra grepp. Lämplig för arbete inom laboratorier, vård, rengöring, lokalvård, livsmedel och montering. Finns i storlek 7, 8, 9, 10, 11. Art nr

Strl

Fp

vinyl, 100 st/fp

24354700070

7

latex, 100 st/fp

vinyl, 100 st/fp

24354700080

8

latex, 100 st/fp

Strl

Fp

7

24364700080

FOR SINGLE USE ONLY.

8

Procurator AB. P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden, Phone +46 (0) 10 60 40 000. www. procurator.com

24364700090

9

vinyl, 100 st/fp

24354700090

9

latex, 100 st/fp

24364700110

10

vinyl, 100 st/fp

24354700110

10

latex, 100 st/fp

24354700111

11

latex, 80 st/fp

85


Avfallshantering

Säckar och påsar för bästa funktion Det talas mycket om materialtjockleken på säckar – vi föredrar att tala om användningsområde och funktion. Det är valet av råmaterial och produktionsmetod som slutligen avgör hur tjock en säck behöver vara för att fungera för en viss typ av användning. KBM-sortimentet av sopsäckar och påsar är noga utvalt med både funktion och miljö i fokus. Bara de bästa säckarna får bära KBM som varumärke. Därför får du alltid en säck du kan lita på och som är väl anpassad för ditt användningsområde.

86


87


Avfallshantering - Säckar & Påsar

KBM CO-EX-säckar LD/LLD KBM CO-extruderade säckar är tillverkade av 100% återvunnen polytenråvara. För att få en tunn men stark och seg säck tillverkas den i tre skikt där varje skikts ”fibrer” placeras i olika riktningar. Eftersom ”fibrerna” ligger i olika riktningar och att säcken är dubbelsvetsad får du en väldigt hög rivstyrka och puntikeringssäker säck. Detta möjliggör att gå ner i tjocklek (µ) och ändå få bibehållen styrka. Säcken blir ett bra miljöval i kombination med bra ekonomi. KBM CO-EX-säckar passar bra att använda till både städ- och trädgårdsavfall.

88

Art nr

My (µ)

St/rle

Liter

Fp

Färg

Strl

10012285

30

25

70

1 rle, 15 rle/krt, 480 rle/pall

Svart

600 x 900 mm (motsvarar 45 my)

10020472

20

50

70

1 rle, 9 rle/krt, 360 rle/pall

Transparent

600 x 900 mm (motsvarar 35 my)

10020471

30

25

70

1 rle, 12 rle/krt, 480 rle/pall

Vit

600 x 900 mm (motsvarar 45 my)

10008772

30

25

125

1 rle, 12 rle/krt, 384 rle/pall

Svart

750 x 1150 mm (motsvarar 45 my)

10019493

30

25

125

1 rle, 6 rle/krt, 288 rle/pall

Svart

750 x 1150 mm (motsvarar 45 my)

10020479

40

25

125

1 rle, 6 rle/krt, 288 rle/pall

Svart

750 x 1150 mm (motsvarar 45 my)

10019036

50

25

125

6 rle/krt, 40krt/pall

Svart

750 x 1150 mm (motsvarar 60 my)

10020481

20

25

125

1 rle, 12 rle/krt, 480 rle/pall

Transparent

750 x 1150 mm (motsvarar 35 my)

10020482

30

25

125

1 rle, 12 rle/krt, 480 rle/pall

Transparent

750 x 1150 mm (motsvarar 45 my)

10013108

30

25

125

1 rle, 12 rle/krt, 384 rle/pall

Transparent

750 x 1150 mm (motsvarar 45 my)

10020484

20

25

125

1 rle, 12 rle/krt, 480 rle/pall

Vit

750 x 1150 mm (motsvarar 35 my)

10013419

30

25

125

1 rle, 12 rle/krt, 384 rle/pall

Vit

750 x 1150 mm (motsvarar 45 my)

10011969

40

10

160

1 rle, 15 rle/krt, 525 rle/pall

Svart

800 x 1250 mm (motsvarar 60 my)


Avfallshantering - Säckar & Påsar

Papperskorgspåsar Påse till papperskorgar tillverkad av polyeten. Finns i olika polyetenblandningar.

Hög densitet – HD En påse producerad i HD kan göras tunn och ändå behålla sin styrka. De vanligaste produkterna med HD är avfallspåsar och knytsäckar. Du får en stark påse, men om det blir en reva i den riskerar du att riva sönder hela påsen. Därför har vi valt att inte enbart använda HD i våra påsar.

Linjär låg densitet – LLD Vissa av våra påsar består av LLD som gör påsen starkare och segare och samtidigt mjukare och behagligare att arbeta med.

Låg densitet – LD LD är det klassiska polyetenet för till exempel bärkassen, fruktpåsen och sopsäcken.

Medium densitet – MD MD är en blandning av LD och HD. Påsen kan då göras tunnare men blir aningen prassligare.

Art nr

My (µ)

St, blandning

Liter

Fpk

Färg

Strl

100265601

7

100 st/rle HD

28

1 rle, 10 rle/krt, 850 rle/pall

Vit

260/250 x 570 mm

100266901

12

100 st/rle LLD

28

1 rle, 10 rle/krt, 850 rle/pall

Vit

260/250 x 570 mm

10020493

7

50 st/rle HD

15

1 rle, 30 rle/krt, 1440 rle/pall

Grå

370 x 500 mm

10020494

15

100 st/rle LLD

15

1 rle, 10 rle/krt, 720 rle/pall

Vit

370 x 500 mm

10012343

30

25 st/rle LLD

28

1 rle, 20 rle/krt, 1440 rle/pall

Vit

460 x 600 mm

10020486

8

100 st/rle HD

30

1 rle, 16 rle/krt, 768 rle/pall

Transparent

500 x 500 mm

10020495

11

50 st/rle HD

40

1 rle, 20 rle/krt, 960 rle/Pall

Transparent

510 x 700 mm

10020496

11

50 st/rle HD

40

1 rle, 30 rle/krt, 1080 rle/pall

Svart

510x 700 mm

101230901

8

50 st/rle HD

30

32 rle/krt, 2304 rle/pall

Transparent

500 x 600 mm

100266401

12

100 st/rle MD

Basko 20

1 rle, 10 rle/krt, 1000 rle/pall

Vit

550 x 600 mm

10011116

18

50 st/rle LLD

Basko 20

1 rle, 20 rle/krt, 1000 rle/Pall

Vit

550 x 600 mm

101160361

10

100 st/rle HD

Basko 20

1 rle, 10 rle/krt, 760 rle/pall

Vit

560 x 600 mm

10020488

8

100 st/rle HD

30

1 rle, 16 rle/krt, 576 rle/pall

Transparent

600 x 600 mm

10020489

8

100 st/rle HD

30

1 rle, 12 rel/krt, 576 rle/pall

Vit

600 x 600mm

10020491

8

100 st/rle LLD

60

1 rle, 10 rle/krt, 360 rle/pall

Transparent

600 x 900 mm

10020492

7

50 st/rle HD

60

1 rle, 15 rle/krt, 720 rle/pall

Vit

600 x 900 mm

10020487

8

50 st/rle HD

40

1 rle, 30rel/krt, 1080 rle/pall

Transparent

650 x 700 mm

100266101

24

50 st/rle LD

Basko 60

1 rle, 9 rle/krt, 315 rle/pall

Vit

870 x 850 mm

10013127

35

15 st/rle LLD

Basko 60

1 rle, 15 rle/krt, 720 rle/pall

Vit

870 x 850 mm

20

100 st/rle LLD

1 rle, 10 rle/krt, 540 rle/pall

Grå

320 x 410 mm

Sanitetspåse

10020604

89


Doseringsutrustning

Allt om dosering Dosering innebär att du tillsätter rengöringsmedel i vatten i bestämda mängder. Genom att följa doseringsanvisningen som finns på medlets etikett vet du att du doserar rätt. Koncentrat är när medlet är outspätt. Tillsätter du vatten kallas det för brukslösning.

KBM Dose-Once kemdoseringsutrustning Vattendriven dispenser för flytande kem. Späder automatiskt koncentrerade kemikalier med vatten till förinställd styrka. Doserar blandningen i små behållare till sprayflaskor, hinkar och skur-/ kombimaskiner.

Ph-värdet ändras vid blandning På etiketten står det vilket pH-värde produkten har i koncentrat samt i brukslösning. pH-värdet för brukslösningen är baserad på den dosering som står på etiketten. Doserar du inte som det står förändras pH-värdet i brukslösningen vilket kan påverka städresultatet. Läs mer på sidan 112.

KBM Sprayflaska med text Graderad. Trigger med 3-fingersgrepp. Färgkodad och sil i botten på slang. Hög kvalitet på spraypump. Passar till doseringutrustning Dose-Once. • Sprayflaska Blå, text ”Allrent” • Sprayflaska Röd, text ”Sanitetsrent” • Sprayflaska Gul, text ”Brukslösning av:” • Sprayflaska Grön, text ”Vatten H2O”

Fel dosering ändrar medlets egenskaper Doserar du med för lite medel minskas medlets effekt. Doserar du med för mycket medel kan du i vissa fall skada materialet/ytan du städar. Brukslöningen som står angiven är beräknad så att medlet har störst effekt vid just den doseringen som står. Men den angivna doseringen kan ibland behöva överskridas om vattnet är hårt.

Fel dosering kan vara skadlig! En annan anledning till varför du ska dosera rätt är att tvätt- och rengöringsmedel kan vara irriterande för huden, ögonen eller luftvägarna, speciellt om de är koncentrerade. Är dessutom medlet frätande kan det ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt. Det finns både enklare doseringskapsyler och pumpar för olika mängder till hela doseringssystem som du kan montera upp. Prata med oss så hjälper vi dig gärna på rätt väg!

90

Art nr

Fp

Färg

Art nr

Strl

Fp

Text/färg

10011228

1 st

Ljusgrå

10011229

600 ml

1 st

Blå, text ”Allrent”

10011231

600 ml

1 st

Röd, text ”Sanitetsrent”

10011232

600 ml

1 st

Grön, text ”Vatten H2O”

10011233

600 ml

1 st

Gul, text ”Brukslösning av:”


Tillbehör

KBM Dose-Once kemdoseringsutrustning komplett

KBM Spraytrigger till sprayflaska

KBM Falconpump 2 ml

Kemdoseringsutrustning inklusive kemdoserare och 8 st sprayflaskor.

Extra trigger med 3-fingersgrepp. Färgkodad och sil i botten på slang. Hög kvalitet på spraypump.

• En st kemdoserare

• Spraytrigger Blå

• Sprayflaska 2 st Blå, text ”Allrent”

• Spraytrigger Röd

• Sprayflaska 2 st Röd, text ”Sanitetsrent”

• Spraytrigger Grön

Doseringspump för 1-liters flaska. Doserar 2 ml per pumptryck.

KBM Falconpump 5 ml Doseringspump för 1-liters flaska. Doserar 5 ml per pumptryck.

• Spraytrigger Gul

KBM Falconpump 30 ml Doseringspump för 5-liters flaska. Doserar 30 ml per pumptryck.

• Sprayflaska 2 st Gul, text ”Brukslösning av:” • Sprayflaska 2 st Grön, text ”Vatten H2O”

KBM Spraypistol Spraypristol som passar till KBM 1L flaskor.

Art nr

Fp

Art nr

Strl

Fp

Färg

Art nr

ml/tryck Strl

Fp

10011289

Komplett paket

10013705

600 ml

1 st

Blå

10005014

2 ml

1 liter

1 st,12 st/krt

10013706

600 ml

1 st

Röd

10005015

5 ml

1 liter

1 st,12 st/krt

10013707

600 ml

1 st

Grön

10005017

30 ml

5 liter

1 st, 4 st/krt

10013708

600 ml

1 st

Gul

10014906

1 liter

1 st

91


Skurrondeller KBM – du och miljön KBM är utvecklat med människa och miljö i fokus. Mycket av den dagliga städningen sker idag med torrare städmetoder och minimalt med kemikalier. Vissa golvtyper och viss städning kräver mer mekanisk bearbetning av ytan för att få ett fullgott resultat. KBM har därför tagit fram ett komplett sortiment av rondeller och skurblock för att uppnå högsta möjliga kvalité på golven samtidigt som vi värnar om miljön. Vi kallar serien ”KBM Power Pad” och är som namnet antyder ett riktigt kraftredskap för golven. Metodstädning är det självklara valet när man vill värna om miljön och sin personal samtidigt som man får en ekonomisk städning både till resultat och städtid. KBM städmaterial och städkem ger tillsammans med KBM Power Pad det perfekta resultatet för våra användare.

92


93


Skurrondeller

KBM Power Pad Scrubbing Scrubbing är standardmodellerna i färgerna vit, röd, grön, brun och svart. Grövre slipning ju mörkare färg. Finns i både rondeller och skurblock.

Vit rondell Vit Scrubbing innehåller minimalt med slipmedel och används i första hand som en rondell för lågvarvspolering. Används även som skurrondell på ömtåliga ytor tillsammans med ett svagare kem för lättare städning. Innehåller 4 – 10 % slipmedel Minsta försäljningsenhet 5 st = 1 kartong. Färg

Vit

Röd

Grön

Brun

Svart

Storlek

Art nr

Art nr

Art nr

Art nr

Art nr

4

10016587

10016487

10016513

10016537

10016563

6

10016588

10016489

10016514

10016538

10016564

7

10016589

10016491

10016515

10016539

10016565

8

10016591

10016492

10016516

10016541

10016566

9

10016592

10016493

10016517

10016542

10016567

10

10016593

10016494

10016518

10016543

10016568

11

10016594

10016477

10016519

10016544

10016569

12

10016595

10016495

10016521

10016545

10016571

13

10016596

10016496

10016522

10016546

10016572

14

10016597

10016497

10016523

10016547

10016573

15

10016598

10016498

10016524

10016548

10016574

16

10016599

10016499

10016525

10016549

10016575

17

10016601

10016431

10016526

10016433

10016576

18

10016602

10016501

10016527

10016552

10016577

19

10016603

10016503

10016528

10016553

10016578

20

10016604

10016505

10016529

10016554

10016579

21

10016605

10016506

10016531

10016555

10016581

22

10016606

10016507

10016532

10016556

10016582

23

10016607

10016508

10016533

10016557

10016583

24

10016608

10016509

10016534

10016558

10016584

27

10016609

10016511

10016535

10016559

10016585

28

10016611

10016512

10016536

10016562

10016586

Röd rondell Röd Scrubbing är en allround-rondell som används för daglig städning på i stort sett alla ytor såsom polish-belagda, trä, sten, plast mm. Bra skurförmåga och kan även användas för polering av bl.a. plastgolv. Slutrondell för polering av olja på trägolv. Innehåller 15 – 20 % slipmedel.

Grön rondell Grön Scrubbing är en lite starkare och aggressivare rondell än den röda. För stark för att användas på polishytor utan används på grövre golv vid svårare nedsmutsningar. Bra även för polishborttagning på plastmattor mm. Innehåller 32 – 38 % slipmedel.

Brun rondell

94

Brun Scrubbing är en kraftig och aggressiv rondell som används i första hand för polishborttagning och riktigt grov skurning av golv såsom sten mm. Mycket lämplig till polishborttagning på bl a linoleumgolv. Används även till att massera ner olja i trägolv. Innehåller 44 – 48 % slipmedel.

Svart rondell Svart Scrubbing är en mycket kraftig och aggressiv rondell som bör användas med försiktighet. Används ofta av städbolag för snabbare borttagning av polish mm. Passar inte på ömtåliga golv såsom plastgolv. Innehåller 46 – 50 % slipmedel.


Skurrondeller

KBM Power Pad+ Power Pad+ är en slip- och polerrondell med en substans ”Ferrzon” som är ett material hårdare än diamant. Används som diamantslipning och ger ett fantastiskt resultat på i första hand stengolv. Finns även som skurblock. Daglig städning Städa golvet med kombimaskin och använd den rondell man använt som sista steg, gul eller grön. För att nå det ultimata resultatet kan man byta ut rondellerna mot röd Scrubber och använda KBM Stone Wood i svag dosering en eller två gånger i veckan. Detta höjer i kombination med Brilliantrondellen glansen och ger en högre rengöringsgrad.

Power Pad+ Röd Minsta försäljningsenhet 2 st. Färg

Röd

Blå

Gul

Grön

Storlek

Art nr

Art nr

Art nr

Art nr

4

10016647

10016713

10016668

10016692

5

10016648

10016714

10016669

10016693

6

10016649

10016715

10016671

10016694

7

10016651

10016716

10016672

10016695

8

10016652

10016717

10016673

10016696

9

10016653

10016718

10016674

10016697

10

10016654

10016719

10016677

10016698

11

10016655

10016721

10016678

10016699

12

10016656

10016722

10016679

10016701

13

10016657

10016723

10016681

10016702

14

10016658

10016724

10016682

10016703

15

10016659

10016725

10016683

10016704

16

10016661

10016726

10016684

10016705

17

10016662

10016727

10016685

10016706

18

10016663

10016728

10016686

10016707

19

10016664

10016729

10016687

10016708

20

10016665

10016732

10016688

10016709

21

10016666

10016733

10016689

10016711

22

10016667

10016734

10016691

10016712

Power Pad+ Röd är första steget i serien för att lätt slipa och polera stengolv. Tar bort mindre repor och skrapmärken. Används med vatten och man skurar ytan minst 5 gånger för bästa resultat. Är ytan tidigare polishbelagd tas polishen bort innan behandling, lämpligen med brun Scrubber och polishbort. Sug upp allt smutsvatten innan fortsatt behandling. Den röda rondellen lämnar efter sig en ren, slipad yta perfekt för fortsatt behandling.

Power Pad+ Blå Power Pad+ Blå är andra steget i denna serie. Används ofta som första steg (när inte röd behövs) och man gör behandlingen på samma sätt som med den röda. Gör golvet rent och ger en lite högre glans än efter behandling med röd. Skura ytan tillsammans med vatten 5 gånger och sug sedan upp smutsvattnet. Efterlämnar en ren fin yta perfekt för nästa steg.

Power Pad+ Gul Power Pad+ Gul är tredje steget i serien och man gör precis som de övriga stegen. Skura med vatten och gå över ytorna 5 gånger. Sug sedan upp smutsvattnet. Nu har man fått en yta som är helt ren och har en betydligt högre glans. Många tycker denna glans är tillräcklig och då avslutar man behandlingen här.

Power Pad+ Grön Power Pad+ Grön är sista steget i behandlingen. Lägg ut vatten och polera ytan 5 gånger varefter man suger upp smutsvattnet. Nu har den torra ytan fått en hög glans och är dessutom mycket motståndskraftig mot nedfläckning. Vill man ha en ännu högre glans kan man högvarvspolera med en torr Power Pad+ Grön.

95


Skurrondeller

KBM Power Pad Melamine

KBM Power Pad High Pro

Melamine är det senaste tillskottet på rondellmarknaden. Melamine har en otrolig förmåga att göra rent endast med hjälp av vatten. Bäst resultat får man på keramik, stengolv, plast och andra släta ytor. Rondellerna kan användas på både kombimaskiner och singelskurmaskiner. Finns även som skurblock.

High Pro är en mycket grov rondell, grövre än den svarta, som kan användas när man verkligen behöver kraftig rengöring främst på stengolv och liknande. Kan även användas för att torrslipa trägolv. Används med stor försiktighet på andra golvytor än grov betong.

Melamine är en ny typ av rondelller som passar till att rengöra klinkers, keramik, terazzo, epoxy, gummi och laminat etc. KBM Melamine Pad är framtagen för problemområden där traditionella rondeller inte fungerar. Den tar bort svarta märken på golv och rengör effektivt hårt smutsade golv och smutsiga fogar. Rondellen rengör genom den friktion som uppstår med golvet. Därför är det viktigt att rondellen är ordentligt blöt. KBM Melamine Pad tar inte bort golvpolish. Rondellerna kan användas på kombiskurmaskiner, singelskurmaskiner eller oscillerande maskiner.

Minsta försäljningsenhet 5 st = 1 kartong.

Minsta försäljningsenhet 5 st = 1 kartong.

Storlek

Art nr, Vit

Storlek

Art nr, Vit

Storlek

Art nr

Storlek

Art nr

8

10016735

16

10016744

8

10016774

18

10016785

9

10016736

17

10016745

9

10016775

19

10016786

10

10016737

18

10016746

10

10016776

20

10016787

11

10016738

19

10016747

11

10016777

21

10016788

12

10016739

20

10016748

12

10016778

22

10016789

13

10016741

21

10016749

13

10016779

23

10016791

14

10016742

22

10016751

14

10016781

24

10016792

15

10016743

23

10016752

15

10016782

27

10016793

16

10016783

28

10016794

17

10016784

96


Skurrondeller

KBM Power Pad

KBM Power Pad EPP

Polishing Pad Natur

EPP rondellen är en specialrondell främst framtagen för att med bara vatten skura bort gammal polish. En miljövänlig metod som dessutom förenklar polishborttagning genom mindre sköljning. EPP-rondellen kan även användas för grov skurning av golv samt mellanslipning av polishlager.

Naturrondellen är tillverkad av naturfibrer blandat med polyester. Rondellen ger en mycket hög glans vid poleringar 1500 varv upp till 3.000 varv per minut. Tack vare ingående naturfibrer är risken att orsaka brännmärken i golvet mycket mindre. Kan även användas för spraypolering. Bör uppnå minst 1500 varv för ett fullgott resultat.

Polishing Pad Ljusblå Ljusblå polerrondell är helt uppbyggd av polyester. Ger en hög glans på polishbelagda ytor samt andra material gjorda för polering. Kan användas för spraypolering och är verksam från 300 upp till 3000 varv per minut.

Minsta försäljningsenhet 5 st = 1 kartong.

Minsta försäljningsenhet 5 st = 1 kartong.

Storlek

Art nr, Natur

Art nr, Ljusblå

Storlek

Art nr, Natur

Art nr, Ljusblå

Storlek

Art nr

Storlek

Art nr

11

10016629

10016612

19

10016638

10016621

8

10016753

17

10016765

12

10016631

10016613

20

10016639

10016622

9

10016754

18

10016766

13

10016632

10016614

21

10016641

10016623

10

10016755

19

10016767

14

10016633

10016615

22

10016642

10016624

11

10016756

20

10016768

15

10016634

10016616

23

10016643

10016625

12

10016757

21

10016769

16

10016635

10016617

24

10016644

10016626

13

10016758

22

10016771

17

10016636

10016618

27

10016645

10016627

14

10016759

23

10016772

18

10016637

10016619

28

10016646

10016628

15

10016763

24

10016773

16

10016764

97


Skurrondeller

KBM Pad Sandning Net Slipnät används i första hand för att slipa bort polish utan vatten för att snabba på processen att lägga ny polish utan väntetider. Kan också användas för att torrslipa trägolv. Används tillsammans med skurrondell för att få en flexibel och följsam anläggning mot golvet. Finns i grovlekarna 60, 80, 100, 120 och 180.

Storlek i tum

Grovlek i grit

Art nr

Storlek i tum

Grovlek i grit

Art nr

8

60

10016478

17

120

10016815

8

80

10016795

17

180

10016816

8

100

10016796

18

60

10016817

8

120

10016797

18

80

10016818

8

180

10016798

18

100

10016819

13

60

10016799

18

120

10016821

13

80

10016802

18

180

10016822

13

100

10016803

19

60

10016823

13

120

10016804

19

80

10016824

13

180

10016805

19

100

10016825

16

60

10016806

19

120

10016826

16

80

10016807

19

180

10016827

16

100

10016808

20

60

10016828

16

120

10016809

20

80

10016829

16

180

10016811

20

100

10016831

17

60

10016812

20

120

10016832

17

80

10016813

20

180

10016833

17

100

10016814

98


Skurrondeller

Användningstabell Scrubbing Pads

Polishing Pads

Power Pads+

Melamine Pads

Marmor

•••••

••

••••

Kalksten

•••••

••

••••

Granit

•••••

••

••••

Terazzo

•••••

••

••••

Plast

••••

••

Linoleum

••••

••

GOLVTYP

RONDELLTYP

Sanding Net

x

EPP Pads

Oslipad betong

•••••

••••

Slipad betong

•••••

••••

Granitkeramik

•••

••

••••

••

•••••

Klinker

••

Trä

••

x

High-Pro Pads

Rondelltyp

••••• Polishing Pads •• Power Pad+ •••• Scrubbing Pads

Melamine Pads

Vit

Röd Grön Brun Svart

Natur Ljusblå

Röd

Blå

Gul Grön

Vit

Sanding Net

• •

EPP Pads

Vinröd

High-Pro Pads

Lila

99


Vilket material ska jag använda och var? När du ska välja städmaterial och städutrustning är det viktigt att du vet vad du ska använda det till och hur ofta. Det finns ett väldigt stort utbud av produkter och det finns många olika utrymmen som ska städas, vilket kan göra det svårt att välja. Det viktigaste är att ta reda på vilka utrymmen du ska städa så att du inte använder material eller kemikalier som kan skada underlaget. Vi vet hur svårt valet kan vara. Därför får du en liten vägledning i vad som är lämpligt att använda i olika utrymmen.

100


101


Interiör

Inredning

Trånga utrymmen

Det finns en hel del inventarier och inredning som behöver torkas av. Här använder man lämpligen en microduk, torr eller fuktig. Torr duk använder du där smutsen är torr och inte behöver lösas upp med vatten. Fukta duken när smutsen är intorkad eller fet. Om smutsen är ingrodd tillsätt ett allrengöringsmedel ur KBM blå sortiment. Tänk på att vika duken två gånger (så kallad fyrvikning) då underlättar du ditt arbete genom att kunna byta sida mellan olika objekt. När alla sidorna är använda, lägg den i tvättsäcken på städvagnen.

Här använder man lämpligen en interiörmopp med kort eller långt skaft. Trä på moppen på stativ/skaft, stativet där moppen sitter är böjbart. Interiörmoppen är bra hjälpmedel vid damning av svåråtkomliga utrymmen som till exempel bakom element, längs taket (där spindelnät gärna bildas), frihängande ventilationskanaler och belysningsarmaturer.

Brukligt är att använda färgkodning och för interiör-städning gäller en städduk som är blå. Se till att ha rätt antal städdukar på din vagn. På bord och bänkar kan man även med fördel använda en 30 cm mopp. OBS! Tänk på att alltid använda rätt stativ och skaft för ändamålet.

102

Fönster och rostfria ytor Använd en KBM Glasduk med vatten, vid feta fläckar komplettera med KBM Window Clean.

Stora fria väggytor Här rekommenderar vi att använda KBM Torrmopp 40 som snabbt avlägsnar damm, spindelväv med mera. Även här kan man också koppla till ett längre skaft vilket underlättar vid höga takhöjder.


Vi rekommenderar KBM M-Line Microfiberduk Städduk tillverkad av ultrafina microfiber. För torr eller fuktig avtorkning. Kan användas på alla typer av ytor. 10012918 Städduk KBM M-Line Microduk Blå

KBM Glasduk Finvävd microduk speciellt framtagen för speglar, glas- och rostfria ytor. Ger ett luddfritt resultat. 10012502 KBM Glasduk microfiber Blå

KBM Dust mop För ergonomisk torrmoppning av svårtillgängliga ytor som till exempel väggar, fönsterkarmar och armaturer. Används endast torr. 10013882 KBM Mopp Interiör-/Elementmopp 60 cm Blå

KBM Stativ/Skaft för KBM Dust mop Stativ till Interiörmopp. Böjbart. 10057950 KBM Stativ/Skaft för interiör-/element mopp 60 cm

KBM Mopp Kombi 30 Bonder Fungerar lika bra vid torr eller fuktig användning. Anpassad för KBM-stativet. 10011976 KBM Mopp Kombi Bonder 30 cm

KBM Mopp Allroundmopp 30 En allroundmopp med fransar som lämpar sig väldigt väl både som torr och fuktig för städning av hyllor, väggar och inventarier. 10012269 KBM Mopp Allroundmopp 30 cm

KBM Moppstativ 30 Moppstativ av aluminium med 3 kardborrar på undersidan. Fästkardborrar på ovansidan vilket gör att man kan vika upp moppen runt kanten. 10057010 KBM Moppstativ 30 cm

KBM Teleskopskaft KBM-skaft. Aluminium. Reglerbar längd, 60-105 cm. 10003745 KBM Skaft Teleskop kort 60-105 cm

KBM Reno Clean För all typ av städning, från daglig rengöring till golv, väggar, tak, sanitetsgods, möbler, målade ytor, fönster m.m. Kan användas utan eftersköljning. Finns med och utan parfym. 10011724 KBM Allrent Reno Clean Spray fresh 500 ml

KBM Window För rengöring och polering av fönster, speglar, hårda sten- och plastytor, kakel, emalj m.m. pH-värde 7. 10011746 Färdigspray KBM Window spray free 500 ml

103


Våtutrymmen

Vid städning av våtutrymmen är det viktigt att bryta så många smittvägar som möjligt. Därför ska dessa utrymmen alltid städas med höga krav på funktion och hygien. KBM-systemet använder röd färgkodning för dessa sanitetsutrymmen.

30 alternativt 40 cm. Vid behov av kalkbortagningsmedel används KBM WC Clean. Vid kraftiga kalkavlagringar använd KBM Calc Clean.

Glas och speglar Till glas och speglar används KBM Glasduk. Vid feta fläckar komplettera med KBM Window Clean.

Golvytor i omklädningsrum/dusch Toalettstol

104

Börja alltid med att spola toalettstolen. Spraya sedan KBM Sani Clean neutral i toalettstolen. Tänk på att alltid använda handskar. Till allmän avtorkning används röda/rosa microdukar till dörrhandtag, ljusknapp, hyllplan, väggytor, kranar och handfat. För bästa ergonomi ska man byta sida på städduken ofta och städa från rent till smutsigt. Beroende på toalettens storlek är det viktigt att ha tillräckligt med microdukar på städvagnen så att en enskild duk inte används till för stora ytor.

I omklädningsrum fuktmoppas golven med någon av KBM Kombi Bondermopp eller KBM Damp Micro mopp. Välj mellan 40 eller 60 cm beroende duschutrymmets storlek. Vid feta föroreningar används KBM Sani Clean neutral. Vid hårt sittande fet smuts används KBM Sani Clean A. Vid kalkfläckar används KBM Calc Clean (använd ej Calc Clean dagligen). Förfukta fogarna före användning av kemikalier för att inte skada fogarna. Om det finns städinstruktioner som gäller städobjektet så följ dessa.

Golvytor på toalett

Övriga ytor i omklädningsrum/dusch

Golvytor fuktmoppas med rödkodade KBM Kombi Bondermopp eller KBM Damp Micro mopp. Valet av mopp anpassas beroende på toalettens storlek och utformning,

Fukttorka med röd/rosa KBM M-Line microduk för optimal hygien. Speglar i dessa utrymmen torkas på samma sätt som i övriga toalettutrymmen.


Vi rekommenderar KBM M-Line Microfiberduk Städduk tillverkad av ultrafina microfiber. För torr eller fuktig avtorkning. Kan användas på alla typer av ytor. 10012917 KBM M-Line Microfiberduk , Röd

KBM Glasduk Finvävd microduk speciellt framtagen för speglar, glas- och rostfria ytor. Ger ett luddfritt resultat. 10012502 KBM Glasduk microfiber Blå

KBM Mopp Kombi Bonder Fungerar lika bra vid torr som fuktig användning. Anpassad för KBM-stativet. 10011976 KBM Kombi Bonder 30 cm Torr/Fukt 10011977 KBM Kombi Bonder 40 cm Torr/Fukt 10011978 KBM Kombi Bonder 60 cm Torr/Fukt

KBM Damp Micro En välbeprövad fuktmopp med microfiber. Används lätt fuktad. 10011981 KBM Damp Micro 30 cm 10011982 KBM Damp Micro 40 cm 10011983 KBM Damp Micro 60 cm

KBM Moppstativ Moppstativ av aluminium med tre kardborrar på undersidan. Fästkardborrar på ovansidan vilket gör att man kan vika upp moppen runt kanten. 10057010 KBM Moppstativ 30 cm 10057030 KBM Moppstativ 40 cm 10057040 KBM Moppstativ 60 cm

KBM Teleskopskaft KBM EasyGlobe telskopskaft, reglerbart med rörlig gummikula för ergonomiskt grepp. Passar alla stativ. 10012399 KBM EasyGlobe 80 -160 cm

KBM Sani Clean Neutralt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen såsom toaletter, tvättställ, badkar, rostfritt och duschutrymmen. 10011738 KBM Sani Clean Neutral fresh 1 liter

KBM WC Clean Surt rengöringsmedel. Löser svårare beläggningar av oxider. Får ej användas på marmor eller kalksten. Används på kakel, sanitetsporslin, urionarer, diskmaskiner etc. 10011737 KBM WC Clean fresh 1 liter 10011739 KBM Bath Spray fresh 500 ml

KBM Calc Clean Surt grovrengöringsmedel för borttagning av kalk och rostavlagringar på toaletter, tvättställ, badkar, rostfritt och duschutrymmen. 10011741 KBM Calc Clean free 1 liter

KBM Window För rengöring och polering av fönster, speglar, hårda sten- och plastytor, kakel, emalj med mera. 10011746 KBM Window Spray free 500 ml

105


Golv

Den dagliga städningen, oavsett vilken typ av

eller hårda vaxer, polish eller med polering. Valet

I entrén samlas större mängder lös och intorkad smuts. Därför krävs fuktigare städmetoder som dessutom måste anpassas efter väderlek och årstid. Vid lättare smuts och bra väderlek rekommenderar vi KBM Bondermopp eller KBM Ultra HD. Under besvärligare förhållanden, regn/höst/vinter, rekommenderas KBM Wet Micro.

av underhåll påverkar också hur ofta städning

Daglig städning av allmänutrymmen

ska ske med inslag av underhållskem. KBM

För att hålla en god hygien och minska slitaget på golven är det viktigt att dagligen avlägsna damm och torr smuts som bärs in med väskor, kläder och skor. KBM Torrmopp är det bästa alternativet i korridorer en bit in från entrén och andra allmänna utrymmen. Vid fläckborttagning används med fördel KBM Micro Max lätt fuktad.

golv du ska städa, påverkas av ditt beslut om hur golvet ska underhållas. Det finns olika metoder för underhåll av golv. Det kan ske med mjuka

Bondermopp är det bästa alternativet för att lägga ut vaxer och polish. KBM Professional har ett brett moppsystem som anpassas efter vilken typ av golv som skall städas. Tänk på att årstiderna och väderleken påverkar ditt val av moppsystem. KBM Professional bygger på ett väl fungerande system där mopparna förbereds vid tvättningen för en enkel hantering på städvagnen. Se till att alltid ha olika alternativ av torr- och fuktmoppar tillgängliga på din städvagn. Samtliga KBM-moppar som rekommenderas för fukt- eller våtmoppning kan med fördel andvändas med enbart vatten, det vill säga helt utan kemikalier för en miljövänligare städning.

106

Entrén

Veckostädning av allmänutrymmen Samtliga golvytor måste fuktmoppas i sin helhet med jämna intervaller för att behålla god hygien och fysisk standard. Det finns flera olika moppar som lämpar sig för olika användningsområden. Vid lättare fuktmoppning rekommenderas KBM Bonder Mopp eller KBM Allround Mopp. För större ytor används KBM Micro Max som har en stor anläggningsyta, vilket gör att den håller mer vatten.


Vi rekommenderar KBM Kombi Bonder Fungerar lika bra vid torr som fuktig användning. Anpassad för KBM-stativet. 10011977 KBM Kombi Bonder 40 cm Torr/Fukt 10011978 KBM Kombi Bonder 60 cm Torr/Fukt 10011979 KBM Kombi Bonder 120 cm Torr/Fukt

Mopp KBM Ultra HD En mopp som passar på alla typer av hårt smutsade ytor speciellt kaklade ytor. Kök, badrum och tvättstugor. 10015787 Mopp KBM Ultra HD 40 10015788 Mopp KBM Ultra HD 60

KBM Ultra HD Den optimala fuktmoppen med ultrafina microfibrer. Moppen har stor avverkningsgrad. Lämpar sig väl där man ställer mycket höga hygieniska krav. 10012267 KBM Fuktmopp 40 Micro Max 10012268 KBM Fuktmopp 60 Micro Max

KBM Wet Micro En våtmopp som i första hand skall användas i hårt smutsade miljöer såsom entréer och trappor. Mörkblå/vit 10011655 KBM Wet Micro 40, 40 cm 10011656 KBM Wet Micro 60, 60 cm

KBM Moppstativ Moppstativ av aluminium med tre kardborrar på undersidan. Fästkardborrar på ovansidan vilket gör att man kan vika upp moppen runt kanten 10057030 KBM Moppstativ 40 cm 10057040 KBM Moppstativ 55 cm 10002441 KBM Moppstativ 120 cm

KBM Teleskopskaft KBM EasyGlobe telskopskaft, reglerbart med rörlig gummikula för ergonomiskt grepp. Passar alla stativ. 10012399 KBM EasyGlobe 80 -160 cm

KBM Wax 100 För underhåll och rengöring av alla typer av golv. Efterlämnar en blank smutsavvisande yta. pH-värde 9 i koncentrat, pH-värde ca 8 i brukslösning. 10011763 KBM Wax 100 fresh 5 liter

KBM Stone/Wood För underhåll och rengöring av alla typer av golv, även sten och trägolv, dessutom utmärkt till betonggolv som en dammbindare. Efterlämnar en blank smutsavvisande yta. pH-värde 10 i koncentrat, pH-värde ca 8 i brukslösning. 10011767 KBM Stone/Wood fresh 5 liter

107


Kök & Pentry

I kök finns också en hel del maskinell utrustning, bland annat diskmaskiner som det finns flera varianter av. Här är det viktigt att man väljer rätt medel för olika typer av maskiner. Köksbänkar/Bordsytor I kök gäller samma sak som på toaletter; det är extra viktigt att tänka på hygienen. Smittspridning kan lätt begränsas med rätt städmetod och utrustning. Därför är produkter från KBM Professional microdukar färgkodade. För städning interiört och i kök gäller blå färg. Vid punktrengöring/fläckborttagning rekommenderas KBM Reno Clean. Vid större bordsytor är det lämpligt att använda KBM Bondermopp 30 cm.

Golvytor Golvytor torr- eller fuktmoppas med blåkodade KBM Kombi Bondermopp, eller KBM Ultra HD mopp 40 cm. Vid daglig städning används moppen torr eller fuktig med enbart vatten. Dock är det lämpligt att några gånger i veckan eller vid smutsade golvytor tillsätta KBM Wax 100 som passar till alla typer av golv. Dessutom efterlämnar den en blank och smutsavisande yta, vilket underlättar den dagliga städningen. Använder man städmetoden med förpreparerade moppar, kan man tillsätta medlet i sista sköljvattnet.

108

Disk/Diskmaskiner Rent och hygieniskt diskgods är en förutsättning för en god livsmedelshygien. Det är viktigt att man använder rätt maskindiskmedel då det finns olika typer av diskmaskiner. I mindre kök kan det finnas vanliga diskmaskiner av karaktären hushållsmaskin, till vilken man använder vanligt maskindiskmedel i form av pulver eller tabletter. Här rekommenderar vi KBM Diamond Tabs All-in-one. Tabletterna har en upplösbar folie så att man slipper komma i kontakt med tabletten när man stoppar den i maskinen. Önskar man pulver rekommenderar vi KBM Diamond maskindiskpulver. Större kök har oftast större maskiner som motsvarar kapacitetsbehoven. Dessa kräver speciella maskindiskmedel som är kopplade till en doseringsutrustning, då dessa medel är väldigt starka. Vid handdisk rekommenderar vi KBM Opal handdisk som finns både parfymerad och oparfymerad. Dessutom kan vi erbjuda ett diskmedel i färdig brukslösning, KBM Dish Wash spray, som är lätt att ha till hands på diskbänken. OBS! Vid rengöring av ytor som har direktkontakt med livsmedel är det viktigt att efterskölja med vatten.


Vi rekommenderar KBM M-Line Microfiberduk Städduk tillverkad av ultrafina microfiber. För torr eller fuktig avtorkning. Kan användas på alla typer av ytor. 10012918 Städduk KBM M-Line Microduk Blå

KBM Mopp Kombi Bonder Fungerar lika bra vid torr som fuktig användning. Anpassad för KBM-stativet. 10011976 KBM Kombi Bonder 30 cm Torr/Fukt 10011977 KBM Kombi Bonder 40 cm Torr/Fukt

Mopp KBM Ultra HD En mopp som passar på alla typer av hårt smutsade ytor speciellt kaklade ytor. Kök, badrum och tvättstugor. 10015787 Mopp KBM Ultra HD 40 10015788 Mopp KBM Ultra HD 60

KBM Moppstativ Moppstativ av aluminium med tre kardborrar på undersidan. Fästkardborrar på ovansidan vilket gör att man kan vika upp moppen runt kanten. 10057010 KBM Moppstativ 30 cm 10057030 KBM Moppstativ 40 cm

KBM Teleskopskaft KBM EasyGlobe telskopskaft, reglerbart med rörlig gummikula för ergonomiskt grepp. Passar alla stativ. 10012399 KBM EasyGlobe 80 -160 cm

KBM Reno Clean För all typ av städning, vid daglig rengöring av golv, väggar, tak, sanitetsgods, möbler, målade ytor, fönster m.m. Kan användas utan eftersköljning. Finns med och utan parfym. 10011717 Allrent KBM Reno Clean 1 liter, 10011724 Allrent KBM Reno Clean Spray fresh 500 ml

KBM Alfa Clean För all typ av grovrengöring. Rengör effektivt allt från kök, skolor, badhus till industrier. Finns både som 1 liter och 5 liter. 10011733 KBM Alfa Clean Fresh 5 liter 10012191 KBM alfa Clean Free 5 liter

KBM Opal handdiskmedel Ett drygt handiskmedel för manuell diskning samt lättare städning och handtvätt. Finns även utan parfym. 10011821 KBM Opal fresh 1 liter 10011823 Handdisk KBM Dish Wash fresh 500ml

KBM Diamond tabs all-in-one För alla typer av diskgods. Anpassat för alla typer av diskmaskiner. Löser fett, proteiner, kaffe och tefläckar, fastbränningar i kastruller och ugnsfasta formar. Finns även i pulverform. 10011826 Maskindisk KBM Diamond Tabs all-in-one 80 tabs/1 kg

109


Kompletterande tillbehör Det är viktigt att ha en komplett utrustning när man städar. Från städvagn, dammsugare, tvättmedel till moppar och dukar, papperskorgspåsar och sopsäckar – allt för att underlätta den dagliga städningen. Rätt och omsorgsfullt utvald utrustning underlättar städningen, gör den effektivare och sparar både människan och miljön. Nedan följer lite råd och tips som man bör tänka på vid val av städmateriel.

Städvagnar

Tvättmedel

Städvagnen utgör en mycket viktig del i städutrustningen. Den ska vara lättmanövrerad, ha ett greppvänligt handtag, inte vara för tung och vara lätt att göra ren. Det ska finnas utrymme för hängare för torra moppar, skafthållare, lådor för städklara moppar som ska vara försedda med lock, små hinkar/lådor för microdukar och sopsäckshållare.

Det är viktigt att tvätta moppar och dukar mellan de olika rengöringstillfällena. Följ tvättanvisningarna för bästa resultat. Moppar och dukar av syntetmaterial och microfiber tar skada av för hög värme. Därför bör de ej torktumlas i mer än 55° C. Sköljmedel får ej användas eftersom microfibrerna då kan förlora sin rengörande effekt och bomull kan förlora sina vattenabsorberande egenskaper. För tvätt av moppar och dukar rekommenderar vi KBM Mopptvätt. Har man valt metoden med städklara moppar, bör dessa konserveras för att förhindra bakterietillväxten i mopparna. Tillsätt KBM Moppkonservering i sista sköljvattnet.

En annan aspekt att ta hänsyn till när man väljer städvagn, är vilken städmetod man väljer, hur stora ytor som ska städas och hur stort utrymme man har att förvara städvagnen i. KBM kan erbjuda flera olika alternativ av städvagnar både för inom- och utomhus bruk. För att nämna några så finns t ex KBM Metod xBox med låsbara boxar vilket är en lite större vagn som man med fördel väljer när man arbetar med förpreparerade moppar. Denna städvagn kräver dock ett större städförråd. Har man inte så stora förvaringsmöjligheter finns KBM Metodvagn Slimline som är vad namnet antyder – en städvagn som man med fördel har när man har ett litet städförråd. Den är väldigt enkel att fälla ihop efter dagens städning så att den kan förvaras i ett litet utrymme.

110

Sopsäckar och papperskorgspåsar När man väljer sopsäckar och påsar bör man tänka på vad de ska användas till. Är det lättare material som papper eller dylikt eller är det matavfall? Valet av råmaterial och produktionsmetod är det som slutligen avgör hur tjock en säck eller en påse behöver vara för att fungera för sitt användningsområde.


Vi rekommenderar

KBM Metod xBox Stor

KBM Metodvagn Slimline

Städvagn i större modell som är utrustad med smarta lösningar såsom KBM xBox med låsbart jalusilock, sluten behållare för avfallspåsar och en kraftig stomme som klarar tuffa tag under lång tid. Istället för traditionella moppsäckar är vagnen utrustad med 25 liters hinkar som både kan användas till smutsiga mop­par, dukar eller till annan förvaring. Dessutom har vagnen både justerbart handtag och sopsäckshållare samt plats för tre skaft. 10018019 Städvagn KBM Metod xBox Stor

KBM Metodvagn Slimline har många unika egenskaper, hopfälld är vagnen endast 43x39x102cm. Körhandtaget är reglerbart i höjdled och försett med ett mjukt grepp. För att du ska få en så anpassad städvagn som möjligt finns det många tillbehör att komplettera med (se sid 29-31 eller www.procurator.se). 10012346 Städvagn KBM Metodvagn Slimline Grå

KBM Sun Eco Color

KBM Sun Eco Conserve

Ett drygt miljöanpassat tvättmedel för alla typer av tvättgods, finns både parfymerat och oparfymerat. Innehåller inga blekmedel. Används med fördel till tvätt av Microfiberdukar. 10012359 Tvättmedel KBM Sun Eco Color Sensitive free Color 5kg

Maskintvättmedel för impregnering av moppar i tvättmaskin, hämmar bakterietillväxt. 10011813 Tvättmedel KBM Sun Eco Mopp Conserve free 5 liter

KBM Sun Eco Mop Wash Maskintvättmedel för alla slags moppar, svabbgarn och dukar. Flytande mopptvättmedel är speciellt framtaget för att bibehålla microfiberns egenskaper. 10011811 Tvättmedel KBM Sun Eco Mop Wash free 5 liter

KBM Papperskorgspåse Packy 28HD

KBM Plastsäck

Tillverkade av polyeten. Lämpliga insatspåsar till papperskorgar i olika storlekar. 100265601 Papperskorgspåse 28 liter HD 7 my 100 st/rle Vit

Tillverkad i coex återvunnen polyeten. Den nya generationen säckar som är uppbyggd i tre skikt. Tjocklecken motsvarar en normal 50 my’s säck. 10008772 Plastsäck KBM 125 liter 25 st/rle Svart 750x1150 mm

KBM Papperskorgspåse Packy 28LLD Tillverkade av polyeten. Lämpliga insatspåsar till papperskorgar i olika storlekar. 100266901 Papperskorgspåse 28 liter LLD 12 my 100 st/rle Vit

KBM Papperskorgspåse Basko 20 MD Tillverkade av polyeten. Lämpliga insatspåsar till papperskorgar i olika storlekar. 100266401 Papperskorgspåse Basko 20 MD 12 my 100 st/rle Vit

111


Användningsområden – Moppar

112


10011982

KBM Damp Micro 60 cm

10011983

Mopp KBM Ultra HD 40 cm

10015787

Mopp KBM Ultra HD 60 cm

10015788

KBM Damp Micro Medium 40 cm

10012265

KBM Damp Micro Medium 60 cm

10012266

KBM Damp Micro Max 40 cm

10012267

KBM Damp Micro Max 60 cm

10012268

KBM Allround 30 cm

10012269

KBM Allround 40 cm

10012271

KBM Allround 60 cm

10012272

KBM Damp E-line 30 cm

10012273

KBM Damp E-line 40 cm

10012274

KBM Damp E-line 60 cm

10012275

KBM Wet Micro 40 cm

10011655

KBM Wet Micro 60 cm

10011656

KBM Wet E-line 40 cm

10012276

KBM Wet E-line 60 cm

10012277

= Bra = Bättre = Bäst

em

r

nk

le

ta su da

än

Vå r

nv na

hu

s/

ie

uk

ar nt ve

tra en

dc

äg r/ V

r lla ha t ts ro

tré

er

Ko a& ol

tt le

at in m

lv

St ke in

go

r&

v ol tg as

Ka

KBM Damp Micro 40 cm

Sj

10011981

In

KBM Damp Micro 30 cm

Id

10011979

En

KBM Kombi Bonder 120 cm

Sk

10011978

To a

KBM Kombi Bonder 60 cm

La

10011977

Tr ä

KBM Kombi Bonder 40 cm

Kl

10011976

nt

en

lv go m KBM Kombi Bonder 30 cm

Pl

eu Art nr

Lin

ol

TORR/FUKT FUKT VÅT

Produkt

or

go

lv

ga

r/ T ak

Användningsområden – Moppar

Ovanstående rekommendationer är baserade på städklara moppar tvättade i en mopptvättmaskin. Underlag till bedömningar baseras på praktisk rengöringsfunktion vid städning av moppguidens golvtyper och miljöer.

Tvättråd 90 o

Maskintvätt max 90°C

95o

Maskintvätt max 95°C

• •

Tål torktumling vid en låg temperatur

90o Tål torktumling på 90°C

Tål torktumling vid en normal temperatur

55o Tål torktumling på 55°C

Tål ej blekmedel

113


Användningsområden – Kemprodukter

114


KBM Scrub Cream

• • • • •

KBM Eliminate KBM Eliminate Green – Bio

SANITET

KBM Saniclean Neutral KBM Sani Clean A KBM WC Clean KBM Bath Spray

• • • • • • • •

GULV

g in dn

t

ät

ts

ie

n

KBM Sun Eco White KBM Sun Eco Softener

KBM Crystal Soap

hy g

de

lig on

av k

rs Pe

tt

Tv ä

tt

vä pt

• • • • •

KBM Sun Eco Color

KBM Rubin Soap

t ät

rtv te

op M

ns

ch to

M

at

rd vå lv

Go

r

el öb m

oc

ng ni

gyg

äd st KBM Diamond Shine

or -, b

ig gl KBM DIamond tabs 4i1

tv

yt h fl

n ie

r

hy g

de

lig on rs

tt

av k

Tv ä

tt

op

pt

te M

ns Fö

t

rtv

ät

öb m ch to

M

Pe

KBM Diamond Maskindisk

KBM Sun Eco Mop Wash

• • • •

• • • • • • • • •

KBM Polish Base 100

GOLV

KBM Dish Wash spray

KBM Sun Eco Mop Wash

KBM Stripper 400

KBM Eco Polish KBM Polish 200

KBM Stone Wood

• •

• •

KBM Sun Eco Safe

KBM Stripper 200

KBM Carpet 100

• • • • • • • •

KBM Sun Eco Remover

KBM Eco Stripper

KBM Wax 100

• •

KBM Calc Clean

KBM Alfa Clean

KBM Opal Handdiskmedel

KBM Diamond Power

KBM Window Clean Bio

KBM Locker AntiDunst

at

rd vå lv

• • • •

KBM Window Clean

KBM Good Apple/Lemon

el

h fl g-

KBM Antifoam Skumdämpare

St

KBM Steel

KBM Alfa Clean Extra

Da

KBM Reno Clean Green – Bio

Produkt

DISK & TVÄTT

INTERIÖR

KBM Grönsåpa

oc

ng KBM Ultra Clean Combi

• • • • • • • • •

Go

ni KBM Ultra Clean

yg

äd st ig KBM Reno Clean Combi

or -, b

gl KBM Reno Clean spray

St

KBM Reno Clean

Da

Produkt

tv

yt

ät

ts

t

dn

in

g

Användningsområden – Kemprodukter

• • • •

• • •

115


Klassificering och märkning enligt CLP Kan du din pH-skala? Hur löser du upp kalkavlagringar eller rost? Använd sura medel med lågt pH-värde, exempelvis KBM Calc Clean (pH-värde 1,2) art nr 10011741.

Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön ska lämnas i form av märkning på förpackningen.

Hur löser du feta föroreningar? Använd ett medel med högt basiskt pH-värde, exempelvis KBM Grovrent Alfa Clean (pH 12) art nr 10011732. Hur löser du både kalk, fett och hudavlagringar i duschen? Om du till exempel har en hårt smutsad dusch bestående av kakel där kalkhaltigt vatten förekommer, rengör du lämpligast på följande sätt: Genomfukta samtliga fogar mellan kakelplattorna först. Kakelfogarna är nämligen känsliga för sura rengöringsmedel d.v.s. låga pH-värden. Genom att mätta fogarna, undviker du att dessa tar skada av kalkborttagningsmedlet som oftast består av lågt pH. Fortsätt med att tvätta ner väggytan med ett grovrent. Det löser feta föroreningar som fastnat efter varje avslutad dusch. Grovrent har i de flesta fall ett högt pH och löser upp fett och hudavlagringar på väggarna i duschen. Avsluta med att skölja rent.

Skadlig

Frätande

Giftig

Hälsofarlig

Miljöfarlig

Brandfarligt

Oxiderande

Explosiv

Gas under tryck

Efter genomförd rengöring med grovrent, kan ytan blötläggas med ett kalkborttagningsmedel. Glöm inte att låta medlet verka (Zinnerska cirkeln) enligt anvisningarna på flaskan. Avsluta med att skölja ytan mycket noggrant och rikligt. Vad är Zinnerska cirkeln? Den Zinnerska cirkeln handlar om att använda rätt metod vid rätt tillfälle för att arbeta så effektivt som möjligt. Genom att kombinera de fyra delarna: kem, temperatur, mekanisk bearbetning och tid, kan du i varje situation nå den mest effektiva rengöringen med hänsyn till material, människa och miljö. För att hjälpa dig välja rätt, har vi tagit fram ett antal utbildningar som kan ge dig vägledning.

116

Översiktlig plansch som klass för klass visar farokategorier, faroangivelser, piktogram och signalord enligt CLP-förordningen kan beställas kostnadsfritt via www.kemi.se


Elektrostatisk tryckspruta till KBM Disinfection by Elektrostatisk desinficering säkerställer en 100 % täckning av alla ytor, skrymslen och vrår på sekunder. Även under och bakom ställen man normalt aldrig kommer åt. Metoden ger ingen aerosolbildning och ingen karenstid krävs. 30 m2 desinficeras på under 1 minut med minimal kemåtgång. En enorm tids- och kostnadsbesparing. Metoden lämpar sig väl för exempelvis: • Skola & Förskola • Gym & Spa • Simhall & Badhus • Toaletter & Hygienutrymmen • Hotell & Fastigheter • Sjukvård & Omsorg • Veterinärkliniker & Djurvård • Fordon

117


Art nr 40000320 • Utgåva oktober 2019

Sverige Malmö Procurator Box 9504 • 200 39 Malmö Besöksadress: Källvattengatan 5 Växel +46 (0)10 60 40 000 • Kundservice +46 (0) 200 811 000 info.se@procurator.com www.procurator.se Butiken som alltid har öppet Mölndal Procurator Box 1004 • 431 26 Mölndal Växel +46 (0)10 517 00 00 Kundservice +46 (0) 20 551 310 • info.gbg@procurator.com

Luleå Skellefteå

Oulo

Umeå Örnsköldsvik

Butiker Procurator Borlänge Hantverkargatan 5 • Tel +46 (0)10 60 40 435

Sundsvall

Gävle Utmarksvägen 1 • Tel +46 (0)10 60 40 441 Jönköping Kämpevägen 17A • Tel +46 (0)10 60 40 295 Karlstad Dagvindsgatan 1 • Tel +46 (0)10 60 40 500

Oslo

Landskrona Pumpgatan 2C • Tel +46 (0)10 60 40 250

Borlänge Västerås Karlstad

Linköping Gillbergagatan 22 • Tel +46 (0)10 60 40 300 Luleå Gammelstadsvägen 5 • Tel +46 (0)10 60 40 495 Malmö Kantyxegatan 25 A • Tel +46 (0)10 60 40 170

Helsingfors

Sandviken

Kalmar Öselvägen 3 • Tel +46 (0)10 60 40 260

Nørresundby

Gävle Uppsala Stockholm

Stockholm/Bromma Gårdsfogdevägen 16 • Tel +46 (0)10 60 40 412

Pärnu

Örebro

Linköping Jönköping Göteborg

Sandviken Fiskängsvägen 4 • Tel +46 (0)10 60 40 446 Skellefteå Tjärnvägen 10B • Tel +46 (0)10 60 40 482

Tallinn

Kalmar Landskrona Malmö

Sundsvall Axvägen 2 • Tel +46 (0)10 60 40 456 Umeå Förrådsvägen 27 • Tel +46 (0)10 60 40 460 Västerås Omformargatan 2 • Tel +46 (0)10 60 40 013 Örebro Radiatorvägen 1 • Tel +46 (0)10 60 40 355 Örnsköldsvik Skortsedsvägen 7A • Tel +46 (0)10 60 40 392 Butiker Supplies Direct Uppsala Bolandsgatan 15B • Tel +46 (0)18-14 42 42 Stockholm/Bromma Gårdsfogdevägen 16 • Tel +46 (0)10 60 40 412 Stockholm/Länna Svarvarvägen 6A • Tel +46 (0)8-641 86 70 Stockholm/City/Årsta Partihandlarvägen 27 • Tel +46 (0)8-47 333 00 Göteborg Kobbarnas väg 1D • Tel +46 (0)31-12 89 60 Malmö Höjdrodergatan 29 • Tel +46 (0)40-689 30 30

Danmark

Norge

Finland

Nørresundby Stadsing A/S Østre Fælledvej 13 DK-9400 Nørresundby Tel +45 70 15 34 00

Oslo Procurator A/S Gneisveien 30 • 2020 Skedsmokorset Tel +47 64 00 24 00 www.procurator.net

Helsingfors Procurator Oy Ab Puutarhatie 24 • 01300 Vantaa Tel +358 20 77 68 501 • Fax +358 20 77 68 505

Estland Tallinn Karske Eesti Oü Kadaka tee 185d • Tallinn 126 18 Tel +372 6 720 057 • Fax +372 6 720 055 www.procurator.ee

Oulo VeliMark Oy Oritkarintie 3 • PL 140 • 90400 OULU Tel +358 (08) 534 5700 • Fax +358 (08) 534 5777 www.procurator.net

www.kbmprofessional.se

Profile for Procurator

KBM Professional Städproffsens självklara val (Swe)  

Vår totallösning KBM Professional är städproffsens förstaval. Produkter för alla typer av utmaningar i professionell städbransch.

KBM Professional Städproffsens självklara val (Swe)  

Vår totallösning KBM Professional är städproffsens förstaval. Produkter för alla typer av utmaningar i professionell städbransch.