__MAIN_TEXT__

Page 1

Skräddarsytt digitalt städverktyg som förenklar planering, drift, kommunikation och dokumentation mellan planerare, lokalvårdare, städleverantör och slutkund.


Vad är CleanPilot? CleanPilot är ett webbaserat städverktyg som består av en serie skräddar­sydda digitala verktyg som förenklar planering, drift, kommunikation och dokumentation mellan lokalvårdare, städleverantör och slutkund. Med CleanPilot kan alla i realtid se vad som krävs för att säker­ställa leveransen i alla led. Det fungerar så att städledare distribuerar ett städschema, digitalt och skräddarsytt, till varje lokalvårdares surfplatta. CleanPilot underlättar planering, kommunikation och effektiviserar därmed städningen. Lokalvårdarna blir mer delaktiga och kan påverka arbetsrutiner och utföra arbetet på det smartaste sättet. Städ­arbetet loggas så att kollegorna i realtid

kan se vad som är utfört och vad som är kvar att utföra. På det sättet undviks både dubbelarbete och missade städinsatser. Då CleanPilot dokumenterar ordinarie arbetsrutiner underlättar det arbetet för en vikarie eller när en nyanställd tar över området. På så sätt säkerställer man en leverans med bibehållen kvalitet. Vill du veta mer? Kontakta oss.


”PLAN” webbportal för planerare/kalkylerare

”GO” app för lokalvårdare

PLAN är ett smart verktyg för planering, kalkylering och hantering av förändringar då det är fullt integrerat med hela CleanPilot-portföljen. Med PLAN kan du:

GO är en användarvänlig app i din iPad som du har på städvagnen. GO ger dig bättre översikt över dina arbetsuppgifter och du kan lätt dokumentera extraarbete eller tala med din chef via facetime. Med GO kan du:

• Kalkylera och planera alla typer av uppgifter inom lokalvård och Facility Service • Utföra effektiv resurshantering vid förändring av personal eller omfördelning av arbete • Ha möjlighet till flera olika städscheman efter behov på samma objekt • Lätt importera och uppdatera ritningar och rumslistor

• Enkelt dokumentera planerade arbetsuppgifter, extra­arbete och avvikelser, vilket ger mervärde • På ett enklare sätt bidra till att ritningarna på ditt städområde alltid är korrekta. • Enkelt dokumentera och följa upp kvalitetsarbete INSTA800


”DIRECT” webbportal för arbetsledare/chef

”VALUE” webbportal för slutkund

I DIRECT kan du enkelt organisera uppgifter, göra ändringar och hantera beställningar och feedback från kunder på ett effektivt sätt. Med DIRECT får du:

VALUE är skräddarsydd för dig som är kund. I VALUE kan du följa städprocessen i realtid, lämna feedback och utföra beställningar. Med VALUE får du:

• En samlad översikt och hantering av kunder och städobjekt

• ”Digital städleverans” som säkrar kvalitén och ger en trygg leverans.

• Löpande dokumentation över utfört arbete, extra städ, avvikelser m.m. i realtid

• Löpande dokumentation av leveransen och rapportering ”on demand”

• Underlag för optimering och förbättring • Förenklad vikarie- och resurshantering

• Feedback-funktion för förbättring av arbetet • Enklare beställningar av extraarbete


Nyhet! Nyh et! Nyhet!

CleanPilot Connect är en unik digital plattform för integration av IoT och digitala städscheman. CleanPilot Connect möjliggör en helt ny och superenkel plug-in installation av sensorer. Nu kan du trådlöst ansluta städscheman till olika IoTenheter (sensorer, smarta maskiner mm). Och med CleanPilots smarta integration kan aktiviteten som registrerats av sensorerna automatiskt justera det digitala städschemat baserat på regler som ställs in av arbetsledaren/chefen.


Foto Fredrik Bröndum

Succé med CleanPilot för Ängelholms kommun!

”CleanPilot verkade passa våra behov, så vi valde att påbörja ett projekt och vi är mycket nöjda med resultatet. ”

Pia Radil, lokalvårdschef Ängelholms kommun.

”Det har blivit en stor skillnad jämfört med tidigare för mig. Nu kan jag enkelt checka av mitt arbete och få en bättre överblick så det är ett suveränt hjälpmedel.” Maria Svensson, lokalvårdare

Kontakta oss för ytterligare information om hur CleanPilot kan skapa mervärde i din organisation. Telefon: 020 55 14 10 • E-mail: cleanpilot@procurator.com www.procurator.com

Profile for Procurator

CleanPilot Procurator (Swe)  

CleanPilot är ett verktyg i fyra delar som ger dig digital överblick av städytor, arbetsuppgifter per städyta och statusrapporter i realtid...

CleanPilot Procurator (Swe)  

CleanPilot är ett verktyg i fyra delar som ger dig digital överblick av städytor, arbetsuppgifter per städyta och statusrapporter i realtid...